ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/02/1997

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון), התשנ"ז-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי. י"א באדר אי התשנ"ז (18 בפברואר 1997). שעה 12:00

נכחו;

חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

רפי אלול

בני אלון

חגי מירום

יועצת משפטית; מרים פרנקל-שור

מזכירת הוועדה; יפה שפירא

קצרנית; צפרא ספרן

סדר-היום; חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון), התשנ"ז-1997.היו"ר סאלח טריף;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)(תיקון), התשנ"ז-1997

אנחנו דנים בחוק הזח לאור ההסתייגות של חבר-הכנסת בני אלון שהתקבלה, לפיה

אמור החוק לכלול את שש המועצות האזוריות, אם אני לא טועה, בשטחי יהודה ושומרון.

האם באמת מדובר בשש מועצות?

בנימין אלון;

ארבע.
מרים פרנקל-שור
חמש ביהודה ושומרון ואחת בעזה.

היו"ר סאלח טריף;

אם כן, שש מועצות.

אבקש מהיועצת המשפטית שלנו שתגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות בישיבה הזאת.

מרים פרנקל-שור;

בהתאם לסעיף 130 לתקנון, לאחר שהצעת החוק חזרה לוועדה, צריכה הוועדה לבדוק

שאכן ההסתייגות שולבה בחוק בהתאם לרצון המליאה. אין סמכות הוועדה לאשר או לא

לאשר, אלא היא רק בודקת שאכן רצון המליאה התקיים.

היו"ר סאלח טריף;

היא רק יכולה להביע את מורת רוחה מההסתייגות.

בנימין אלון;

או את קורת רוחה.
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי שנקרא את הסעיף ואסביר לנגה בחרתי לעשות את זה בדרך הזאת.

סעיף 7 ~ תחולה;

התחולה אומרת; "הוראות חוק זה יחולו גם על הבחירות לכל המועצות האזוריות

שבאזור, כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ו והשומרון וחבל עזה

- שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977".

הי ו"ר סאלח טריף;

זו ההסתייגות?מרים פרנקל-שור;

זרז עכשיו והנוסח שישולב בחוק.

ההסתייגות שהתקבלה היתה שהוראות חוק זה יחולו גם על הבחירות שבמועצות

האזוריות ביהודה שומרון וחבל עזה. מצאנו לנכון להפנות לחוק להארכת תוקפן של וזקנות

שעת חירום מכיוון שחוק זה הוא בעצם חוק יישום הסכם הביניים ויהודה שומרון וחבל

עזה, כלומר ה"אזור" מוגדר בחוק זה: "כל אחד מאלה, יהודה והשומרון וחבל עזה, למעט

שטחי המועצה הפלשתינית".

בנימין אלון;
יש המשך שהוא ו-ושוב
"מעת לעת". האם זה לא כתוב שם?
מרים פרנקל-שור
לא.

אני הולכת להגדרה של שטחי המועצה הפלשתינית: "שטחי המועצה הפלשתינית הם

השטחים הכלולים מעת לעת בתחום הסמכות הטריטוריאלית של המועצה לפי ההסכם". זאת

אומרת שהגדרת האזור מגדירה במדוייק, שזה רק שטחי יהודה, השומרון וחבל עזה המצויים

היום, לפי הבנתי, באזור C, שלצה"ל יש שם שליטה מלאה. כלומר, זה בכלל לא מתייחס

לשטחי המועצה הפלשתינית.
היו"ר סאלה טריף
אין מועצה אזורית תחת השטחים.
מרים פרנקל-שור
מה שיש באזור זה עיריות או מועצות כפרים.
בנימין אלון
רק כדי שתרגיש טוב, אדוני היושב-ראש: יש בחוק הזה ענין עקרוני מאד חשוב:

העקרון שלא יהיו שתי מערכות רקיקה באותו אזור. כאן זה לא בעיה, כי החוק מתייחס

להסכם שמחלק בין המועצה הפלשתינית לבין השטחים האחרים. מבחינתך יש פה אפילו הישג

בכך שאני מכיר בהסכם הזה.

אני גם אומר: "מעת לעת". אם חס וחלילה בפעימה הראשונה, בעוד שבועיים, ניתן לו

גם את אזור C, תיאורתית, אוטומטית אין לי בכלל בעיה, כך שלדעתי זה בסדר.
היו"ר סאלח טריף
יהיה לך הישג כלפי הציבור שלך.
חגי מירום
מאד לא אהבתי את ההסתייגות הזאת, אבל אני חושב שחבר-הכנסת בני אלון נהג כאן

כפרלמנטר שמנצל את הפלטפורמה הזאת על מנת להכניס גם את המועצות ביהודה ושומרון.

אישית אני לא רואה בזה ענין מהותי, בגלל שממילא יש מועצות ביהודה ושומרון

וצריך לקבוע להן תאריכי בחירות. אני לא יודע ואני מבקש לשמוע אם ההוראה הזאת

הופכת את המצב באופן מהותי ומעבירה את הטיפול בבהירות במועצות למשרד הפנים.מרים פרנקל-שור;

דיברתי עם אהוד שילת והוא אמו- שברגע שההוק הזה עובר בכנסת הם עושים את התיקון

ההכרחי בתקנון איו"ש. הוא לא אומר שכל הבחירות יהיו באותו יום.

הגי מירום;

זה ברור. השאלה היתה אם זה עובר לאחריות משרד הפנים וקודם זה היה באחריות

אחרת, או שממילא זה היה באהריות משרד הפנים.

מרים פרנקל-שור;

זה באחריות משרד הפנים, שמנחה את משרד הפנים שבאזור.
הגי מירום
אם כן, אני לא רואה בזה שינוי של ממש וזה לא נורא כל כך.

היו"ר סאלח טריף;

ובכן, דנו בהסתייגות שהתקבלה במליאה, ולמורת רוחי נצטרך לשלב אווזה בחוק.

אנחנו נביא את החוק היום.
מרים פרנקל-שור
אנחנו מניחים אותו היום והוא יעלה מחר.

חגי מירום;

למה לא היום? הוא מופיע בסדר היום. תבואו לוועדת הכנסת לבקש שחרור מחובת

הנחה.

היו"ר סאלח טריף;

בסדר.

בנימין אלון;

אני מקווה שיירשם בפרוטוקול שעוד תזכה כיושב-ראש להעביר פה חוק בקריאה

ראשונה, שניה ושלישית של סיפוח אזור C, לפחות בשלב זה.

מרים פרנקל-שור;

למה זה דורש שחרור מחובת הנחה?

חגי מירום;

אני לא בטוח שזה דורש בכלל, כי החוק צריך לחזור ישר למליאה.

היו"ר סאלח טריף;

למה לא עושים את זה אוטומטית?מרים פרנקל-שור;

דיברתי גם עם המזכירות וגם עם היועץ המשפטי לכנסת ומסתבר שיש להניח את החוק

הזה.

חגי מירום;

את אומרת שצריך להניח את החוק היום ולחכות 24 שעות למחר. למה לנו לעשות את

זה? אפשר לפטור מחובת הנחה, כי אין פה דבר סבוך ורציני.

מרים פרנקל-שור;

אני מסכימה איתך שמבחינה פרקטית אין בעיה להעלות את החוק עכשיו לקריאה

שלישית, נגה עוד שאנחנו לא צריכים לעשות קריאה שניה. השאלה מה הנימוק שאנחנו

מביאים כדי לפטור אותו מחובת הנחה.
חגי מירום
נימוק אחד: אנחנו צריכים לעמוד במצוות התקנון, שצריך תוך שבוע ימים להעלות את
החוק בישיבת הכנסת. נימוק שני
אין פה שום סיבוך ושום דבר. היתה פה הטמעה של

סעיף אחד בתוך החוק. יש אפשרות שתגיעו לוועדת הכנסת עם בקשה כזאת?
היו"ר סאלח טריף
כן, אני בעד.
חגי מירום
ועדת הכנסת יושבת עכשיו. אני אבקש מוועדת הכנסת לשחרר את החוק מחובת הנחה.
בנימין אלון
תודה, יישר כוח.
היו"ר סאלח טריף
הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים