ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1997

תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 60

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ו בשבט התשנ"ז (03 בפברואר 1997). שעה 13:45
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

דוד אזולאי

בנימין אלון

עמנואל זיסמן

מיכאל נודלמן
מוזמנים
ניצב אסתר דומיניסיני - ראש אכ"א, המשרד לבטחון פנים

פקד יוסי קדם - רל"ש ראש אכ"א, המשרד לבטחון פנים

נצ"מ רחל גוטליב - סגנית היועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

סנ"צ אבי הימן - יעוץ משפטי, מטה ארצי, המשרד לבטחון

פנים

סנ"צ מוטי יונה - רמ"ד תקציבי משטרה, המשרד לבטחון פנים
הי ועצת המשפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התשנ"ז-1996.תקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירוע) (תיקון), התשנ"ז-1996
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש מניצב אסתר דומיניסיני להגיד לנו על מה מדובר.
אסתר דומיניסיני
אנחנו פונים לוועדה בבקשה לאשר את פנייתו של השר לבטהון פנים, לבצע

תיקון בתקנות המשטרה (העסקת שוטרים באירועים בשכר). כמו שכולכם יודעים

מתקיימים מאות אירועים בשנה שהציבור שמקיים אותם פונה למשטרה לבקש הקצאת

כוחות מעבר לסדר הרגיל שהמשטרה מקיימת. באירועים האלה מועסקים שוטרים אשר

מקבלים שכר. אלה יכולים להיות אירועים של מסיבות לסוגיהן, כדורגל וכיוצא

בזה. המזמינים מעבירים למשטרה שכר עבור קבלת השוטרים. בעקבות שינוי החוק

בעניין הזה שהתקבל בכנסת תוקנו תקנות ואנחנו רוצים לשנות אותן. אני מציעה

שהיועצת המשפטית, נצ"מ רחל גוטליב, תציג את מהות השינוי.
היו"ר סאלח טריף
אולי קודם תגידי לנו, מי יכול להזמין שוטרים לאירוע פרטי?
רחל גוטליב
אני אקריא לכם את הוראת החוק. בסעיף 31 לפקודת המשטרה נאמר: "על-פי בקשת

אדם המבקש להעסיק שוטרים בתפקידים מיוחדים רשאי המפקח הכללי לגייס אנשים

מתאימים". "ביקש אדם להעסיק שוטרים בשכר לרגל אירוע או פעולה שהוא מעוניין

בהן, ויש גם לציבור עניין בכך שהסדר והשלום ישמרו בהם, רשאי המפקח הכללי

להעמיד לרשותו שוטרים". המגבלות של החוק הזה הן שתיים: 1) מדובר באינטרס של

גורם פרטי מהציבור; 2) מדובר בנושא שיש אינטרס ציבורי ששוטרים יועסקו בו.
דוד אזולאי
מה זה למשל גורם פרטי? תני דוגמא.
רחל גוטליב
למשל משחק כדורגל, קרקס, פסטיבל ערד, פסטיבל עכו, אירועים שיש בהם סכנה

לשלום הציבור. מדובר באירוע שמאורגן על-ידי גורם פרטי, להבדיל מאירועים

ממלכתיים כמו טקסים של יום העצמאות וכולי. רשות מקומית זה גם גורם שיכול

להיחשב לצורך ארגון אירועים רווחיים, כמו פסטיבל ערד, כגורם פרטי. זה לא

מוגדר בפקודה או בתקנות האלה, זה מוגדר בנהלים של המשטרה. כיום יושבת על

המדוכה בתוך המשטרה ועדה שהוקמה על-ידי סגן המפקח הכללי על מנת לבחון

ולהגדיר בצורה עוד יותר מדוייקת. יש גם פסיקה של בית המשפט העליון בנושא של

ההתאחדות לכדורגל ושם נקבע מה הם אותם אירועים שבהם חובה על המשטרה לשלוח

שוטרים. זאת אומרת, המשטרה איננה חייבת לשלוח שוטרים לאירוע פרטי אבל יש

אינטרס ציבורי שיהיו שם שוטרים ולא רק מאבטחים.
היו"ר סאלח טריף
המשטרה גם לא הולכת לאבטח כל משחק כדורגל.
רחל גוטליב
תלוי ברמת הסיכון. יש ועדה שבוחנת את סוגי האירועים וקובעת קריטריונים

יותר ברורים אבל ישנם נהלים של המשטרה שקיימים כבר היום. המבחן "בגדול" הוא

מה שאמרתי לפני כן, אם באירוע יש סיכון. הפגנה לא נכללת בכלל זה. גם ביתהמשפט העליון קבע וככה נוהגת המשטרה זה שנים, זו חובתה של המשטרה, זה לא

דבר שהמארגן צריך לממן אותו, זה חלק מחופש הביטוי. אבל פסטיבל ערד הוא

אירוע פרטי, לא אירוע שיש בו ביטוי לחירויות הפרט ולא אירוע ממלכתי.
דוד אזולאי
כשהרשות המקומית עושה תיקון בכביש וצריכה לסגור את הכביש, זה תפקידה של

המשטרה?
רחל גוטליב
זה אירוע שמחייב סמכויות שוטר, על מנת לכוון את התנועה. זו פעולה שהיא

פעולה פרטית ולכן אנחנו שולחים לשם שוטרים בשכר.
הי ו"ר סאלח טריף
מה השינוי שאנחנו מבקשים לעשות פה?
רחל גוטליב
בכנסת הקודמת הוכנס תיקון לסעיף 36, הוסף סעיף קטן (ב) וניקבע בו כך:

"התשלומים שיתקבלו לפי סעיף קטן (א) יתווספו לתקציב משטרת ישראל וישמשו לשם

תשלום לשוטרים שהועסקו באירוע או בפעולה כאמור, לכיסוי הוצאות המשטרה - ועד

כאן אין בזה שינוי מהותי מהמצב שהיה לפני כן - ולרווחת כלל השוטרים ובני

משפחותיהם". בסעיף קטן (ג) נאמר: "השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של

הכנסת, יקבעו כללים לחלוקת התקציב לפי פיסקה (1)". רק להזכירכם, מאחורי

תיקון החוק הזה עמדה הצעת חוק של חבר הכנסת דוד מגן, שביקש לקבוע שכל הכסף

שמתקבל לצורך העסקת שוטרים בשכר ייועד לרווחת כלל השוטרים ולא ילך לכיסו

הפרטי של השוטר. אנחנו הצגנו בפני הוועדה לביקורת המדינה התנגדות להצעה

הזאת כי אמרנו שלא נוכל להעסיק שוטרים בצורה כזאת, זה היה גומר את כל

העניין. ישנו אינטרס ציבורי אמיתי שתהיה אפשרות למשטרה להעמיד שוטרים לרשות

אותם גורמים פרטיים. אפשר אפילו לומר שיש יותר ביקוש מאשר יכולת המשטרה

להעמיד שוטרים לעניין הזה. הפיתרון שהתקבל בסופו של דבר הוא התיקון הזה,

שאמר: חלק מהתקציב, חלק מהכסף שיועד לתשלום לשוטר, ייועד למטרות רווחתיות

של כלל המשטרה ולא רק לכיסו של השוטר. זו בעצם תכליתן של התקנות המוצעות.
היו"ר סאלח טריף
כלומר היום אנחנו ניקבע כמה ואיך ומי יקבע?
רחל גוטליב
כן, בכך עוסקות התקנות. כיום יש בתוקף את תקנות המשטרה (העסקת שוטרים

באירוע) שמסדירים את הנושא של העסקת שוטרים באירוע ואנחנו מבקשים לתקן את

תקנה 2. סעיף קטן 2(א) של התקנות האלה הוא פחות או יותר התקנה הקיימת, למעט

שינויי נוסח שמתחייבים מתיקון החוק. בנוסח הקיים כתוב "המבקש העסקתו של

שוטר באירוע ישלם מראש לאוצר המדינה", החוק קבע "לתקציב משטרת ישראל", ולכן

תיקנו; בעבר נאמר "באמצעות ראש מחלקת הכספים", זה מונח ארכאי ואנחנו תיקנו

את זה למונח העדכני "חשב משטרת ישראל"; בעבר נאמר "את התשלום שנקבע לכיסוי

שכרו ודמי מדין וליתר הוצאות שהמפקח הכללי יאמר שהן דרושות" ואנחנו תיקנו

את הנוסח הזה וכתבנו "את התשלום שנקבע לכיסוי שכר השוטר ולכיסוי הוצאות

המשטרה בהעסקת השוטר באירוע", כי המונח "לכיסוי שכרו ודמי מדיו" היה מונח

ארכאי. החלטנו ש"יתר ההוצאות" בעצם כולל הכל, "הוצאות ודמי מדיו" זה מיותר.
היו"ר סאלח טריף
100 שקל שמקבל שוטר, איך הם מתחלקים?
רחל גוטליב
זה מה שקבענו בסעיף קטן (ב). כתבנו: "מתוך חלק התשלום שהוסף לתקציב

המשטרה ושיועד לכיסוי שכר השוטר" - זאת אומרת אותו נתח מתון התקציב שמיועד

לכיסוי השכר - "יוקצה 8% לרווחת כלל השוטרים ובני משפחותיהם", כמו שרצה

המחוקק. אנחנו פירטנו כאן 5 נושאים שלצורכיהם יוקצו הכספים האלה: 1) ביטוח

מקצועי לשוטרים; 2) שכר לימוד להשכלה גבוהה לשוטרים; 3) נופש לשוטרים ולבני

משפחותיהם; 4) מילגות לימודים לילדי שוטרים; 5) פעולות רווחה אחרות מיוחדות

לשוטרים לפי תוכנית שנתית שיקבע המפקח הכללי באישור השר. אלה נושאים שממילא

השוטרים זכאים להם, אלה לא נושאים שהמצאנו.
היו"ר סאלח טריף
כמה המשטרה לוקחת לעצמה מתוך הכסף הזה?
רחל גוטליב
המעסיק משלם בנוסף לשכר השוטר עוד תקורות בשיעור של 17.3%.
היו"ר סאלח טריף
האם יש לכם הערכה תקציבית כמה אתם לוקחים בעניין חזה בשנה?
מוטי יונה
בנושא של העסקה בשכר זה בערך 6 מיליון שקלים.
אסתר דומיניסיני
אנחנו מגבילים את כמות השעות ששוטר יכול לעבוד בחודש כדי שלא יווצר מצב

שהשוטר לא יהיה עירני בעת עבודתו.
דוד אזולאי
לפעמים אתם מביאים כוח-אדם מבחוץ, ממחוזות אחרים. ראיתי תופעה, לקחו

אזרח, הלבישו לו כובע של שוטר והוא שימש בתפקידי שיטור.
בנימין אלון
אתה מדבר על מתנדבים של המשטרה.
אסתר דומיניסיני
במסגרת המתנדבים שלנו יש כמה קטגוריות. יש מתמידים, אלה שמתייצבים כמות

גדולה מאוד של שעות, וחלקם מקבלים מדים. אל תישכח שאיש איננו יכול לבצע את

עבודת המשטרה מבלי שהוקנו לו הסמכויות החוקיות לבצע את פעילותו. לא מספיק

שאדם ישים כובע של שוטר, הוא צריך לקבל תעודת מינוי. זה מעוגן בחוק. לא זאת

השאלה. למרות שיכול להיות שאתה כמתבונן מהצד אומר: "מה זה פה, אחד לובש לי

מדים, אחד לובש לי כובע".
דוד אזולאי
למתנדבים הללו אין שום סימן זיהוי.
אבי הימן
יש להם תג על החזה שעליו כתוב "מתנדב".
אסתר דומיניסיני
אם יש מתחזים, או שמתנדב לא מופיע כיאות ולא נושא את כל הסימנים כדי

שאזרח יוכל לזהות אותו, זו תקלה.
עמנואל זיסמן
כשאנחנו דנים בנושא הזה אנחנו צריכים לנתח מח אנחנו נדרשים לשלם. עובד

מדינה שרוצה לעסוק בעבודה אחרת צריך לקבל אישור. למשל מ-1.10.96 לחברי

הכנסת אסור לעבוד עבודה נוספת. היה רצוי להעלות את השכר של השוטרים. השכר

שלהם עלה אבל לא במידה מספקת. אם זה היה תלוי בי אני הייתי מעלה את שכרם

וזה היה יוצר מצב ששוטר לא היה צריך לפנות לעבודה נוספת.
היו"ר סאלח טריף
לאחרונה המשטרה היא יותר אטרקטיבית ורבים רוצים להצטרף אליה, גם בגלל

השכר. אל תזלזל בזה.
עמנואל זיסמן
ככל שהשכר יותר גבוה כך השוטר יכול לעמוד טוב יותר מול פיתוי, מול מעשה

של אי-ניקיון כפיים, ומשטרת ישראל יחסית היא משטרה נקיית-כפיים. ההצעה

המונחת פה באה לאור המציאות החדשה שהשתררה במדינת ישראל. למשל 22 מיליון

מתוך תקציב של 86 מיליון של רשות הספורט לא הולך לרשות הספורט אלא הולך

לכדורגל ורשות הספורט היא רק צינור העברה. אין לי ספק בכך שמאות ואלפי

שוטרים זקוקים לתוספת הכנסה בגלל שלמרות שהיה שיפור בשכר, השכר צריך עוד

יותר להשתפר. העומס גדל, האחריות היא גדולה. אם השוטר נשלח למשחק כדורגל אז

הוא צריך לקבל שכר אבל הוא גם צריך להיות מבוטח, צריך עוד כמה דברים נלווים

כדי להבטיח את מה שהוא עושה. עד עכשיו זה הלך לשכר. עכשיו חלק מזה, 8%, ילך

לרווחת כלל השוטרים. אתה מבין מה השינוי שאנחנו מתבקשים לאשר? מי יודע מה

אנחנו נתבקש בעוד שנה שוב. העסק הולך ומתפתח ויש סימן שאלה גדול בנושא הזה.
היו"ר סאלח טריף
מה החשש שלנו?
עמנואל זיסמן
בישראל יש כבר משטרות פרטיות, גופים פרטיים שפועלים לעיתים לצד המשטרה.

גם במגרש הכדורגל יש גם שוטרים ויש סדרנים. אני רק מסב את תשומת ליבנו לכך

שמה שאנחנו מתבקשים לאשר עכשיו זה לא סוף פסוק, זה לא תקנות שי יחזיקו מעמד

לאורך שנים. המציאות תביא לידי כך שביותר ויותר נושאים שבהם אין למשטרה

כוח-אדם, והיא זקוקה בתחומים מוגדרים וידועים לנו, יעבירו אותם לעסוק בזה

כשוטרים בשכר. אז או שאתה מעביר את זה למשטרות הפרטיות, כולל משמרת הצניעות .

(היום היתה הודעה שיש משמרת צניעות. השר שחל בקדנציה הקודמת פעמיים ענה לי

בשאילתות שלא קיים דבר כזה. עכשיו מודים שיש דבר כזה אבל אומרים שמשמרת

הצניעות פועלת רק בדרכי שכנוע והסברה, היא לא מפעילה כוח. יש כאלה שגם

מפעילים כוח, זה יעבור אליך, בדרך זו או בדרך אחרת). אני אומר לך את זה על

אף שאין לי בעיה לאשר את התקנות האלה, כי מי רוצה לגזול רווחה ותרבות וגם

שכר מהשוטרים, שעושים את המשמרת שלהם וחלקם בקושי עומד על הרגליים בשבת

במגרש הכדורגל? אני רק שואל, מהי המדיניות של משרד המשטרה בנושא הזה? לאן

אנחנו נגיע בזה? אולי אנחנו כוועדת פנים צריכים לעשות אחרת. אולי כדאי

להילחם בצורה תקיפה ואמינה שיוגדל התקציב של המשרד לבטחון פנים, שהדבר הזה

יכוסה בדרך אחרת. תדע לך שיש שוטרים וקציני משטרה שלא יכולים לעמוד על

הרגליים. זה כמו הדיון שהיה לנו פעם על נהגי המשאיות, אדם שעושה משמרת של

12-10 שעות וצריך להמשיך בלי לישון לא יכול לתפקד טוב. אם המגמה הזאת תלך

ותתרחב לפי דעתי זה מסוכן. אני אצביע בעד אבל אני נגד התרחבות הנושא.
בנימין אלון
באופן כללי אני מבין שאנחנו פה לא כעשה בעיות. למרות הדברים העקרוניים

שיועלה חבר הכנסת זיסמן אני מבין שבישיבה הזאת מבקשים מאיתנו לאשר משהו קטן

ופנימי, ואני אישית אתן את הקרדיט למערכת. אבל לי מציק דבר, שהעלה גם חבר

הכנסת זיסמן. קודם כל אני לא יודע מהו השכר של שוטר, כמה עולה לי כמעסיק?
אסתר דומיניסיני
אני לא יכולה להגיד לך, זה תלוי בכל נקודת זמן מהו ר1שכר הממוצע במשק.
מוטי יונח
זה עלות למעסיק של בערך 50 שקל.
בנימין אלון
מחברת שמירה לוקחים כפול בשבת. אם זה לא שבת היא לוקחת משהו כמו 24-12.

אני מבין שפה זה פי 2.
מוטי יונה
חברות השמירה באבטחה של מוסדות חינוך לוקחים כ-27 שקלים בימי חול.
בנימין אלון
אני אומר מתוך הערכה לניצב אסתר דומיניסיני, שזו פעם ראשונה שאני רואה

אותה בוועדה אבל כבר שמעתי עליה, שאני קצת פוחד. את האחראית על מצבת

כוח-אדם ואת יודעת את המצוקות שלך. אם יש בעיה למערכת שאת עומדת בראשה זה

תקציב וכוח-אדם. זה גם מה שאנחנו כל פעם בתקציב המדינה אמורים לאשר, שיא

כוח-אדם וסעיף הכנסות (כי סעיף הוצאות את יודעת שייפול עליך בכל מיקרה). פה

יש דבר שלכאורה מגרה, אם היה לך חוש מסחרי טוב, והוא מסוכן. אני חושב שעל

זה התחיל חבר הכנסת זיסמן לדבר. יש פה לכאורה מקור הכנסה נוסף מעבר למה

שהמדינה נותנת בתקציב המדינה. פה בדיוק השאלה שלי, האם לא מתאים יותר, נגיד

אם היום שיא כוח אדם שלכם הוא 19,000, אני לא יודע בדיוק
אסתר דומי ניסיני
20,000 אנשי קבע ועוד כ-5,000 חובה, 25,00 איש, לא כולל שב"ס.
בנימי ו אלון
האם לא היה מתאים להעסיק באנשים האלה כוח-אדם נוסף, מחוץ למערכת? כתוצאה

מזה יהיה איזשהו מקור הכנסה אבל זה לא יגרור למצב חברתי בעייתי בתוך

המשטרה. אני אומר שוב, הפעם אני אתן קרדיט, זה עניין קטן, אישור תקנון, אני

חושב שזו חובתי ויש לי את הכבוד לעבודת המטה שאתם עשיתם. אני לא עשיתי

עבודת מטה. אבל ברמה העקרונית אני מדמיין לי לאן דברים יכולים להדרדר אם

נגיד שוטר אחד יקבל צ'ופר כי יהיה קרוב למערכת, שוטר אחר לא יקבל צ'ופר,

שוטר אחד יגייסו אותו כל שבת להיות בתורנות ושוטר אחר לא.
היו"ר סאלח טריף
יש מיכסה שקבעו לכל שוטר.
בנימין אלון
האם לא היה כדאי, כתוצאה מניסיון של השנים האחרונות, שאתם אומרים שהגעתם

ל-5 מיליון ש"ח, שפירושו כוח-אדם בגודל כזה וכזה, האם לא היה כדאי לעשותמלאי של כוח אדם למשטרת ואחר-כך הם גם יוכלו לעבור לדברים אוזרים? כלומר

שיהיה למשימות האלה כוח-אדם מיוחד שמוקצה להן.

דוד אזולאי;

אני מבין שהעניין הוא עניין פורמלי, שאנחנו צריכים לאשר.
היו"ר סאלח טריף
זה מהותי, לא פורמלי. הוועדה צריכה להכריע ולאשר.
דוד אזולאי
אני חוזר בי. דבר אחד רציתי לשאול, איך קובעים כמה שוטרים? האם במשטרה

יש איזשהי קביעה כמה שוטרים צריכים בכל אירוע או שאותו בעל אירוע פרטי

מחליט שהוא רוצה 100 שוטרים?
אסתר דומיניסיני
אומנם חלק מהשאלות שאתם שאלתם הן בתחום אג"מ אבל אני אשיב. קודם כל אני

רוצה לומר לכם שהספקות או השאלות שהעלו חברי הכנסת זיטמן ואלון בהחלט

מעסיקים גם אותנו. השאלה הבסיסית ברמת ההפעלה של המשטרה היא למנוע מצב

שהמשטרה בעצם תתחיל למכור שירותי משטרה לדברים שאולי על-פי החוק ועל-פי מה

שנהוג במדינה דמוקרטית היא צריכה לתת כשירות לציבור ללא תשלום. יושבת עכשיו

ועדה בראשות הסמנכ"ל ועל-פי הנחיית השר והיא בוחנת בקפדנות יתרה את הסוגיה

העקרונית, באיזה אירועים לתת ובאיזה אירועים זו החובה שלנו. אני רוצה לומר

לך, כדי להרגיע, שהמגמה היא לצמצם ולהגיד שאם יש אירועים שאנחנו רואים אותם

כעניין לציבור החובה של המשטרה לתת את כוח האדם ולא לדרוש מהמארגן להעסיק

שוטרים בשכר. המגמה היא בפירוש לצמצם.
בנימין אלון
אני רוצה לומר בהערת ביניים, שעכשיו כשאתה מזמין את ראש הממשלה לאירועים

אתה צריך לשלם מראש הוצאות גבוהות מאוד למאבטחי השב"כ ששומרים עליו.
עמנואל זיסמן
תוך כמה זמן הוועדה הזאת תסיים את עבודתה?
אסתר דומיניסיני
היא נמצאת בדיונים אינטנסיביים. מעורבים בזה יושר, המנכ"ל והטמנכ"ל, באמת

בדרגים הכי בכירים. זו לא ועדה כדי שתהיה ועדה אלא ועדה שמטרתה להסדיר את

הנושא בדיוק בכיוון שאתה מעיר עליו, וכמו שאמרתי גם אנחנו חרדים כמוך.

ההקצאה של הכוחות נקבעת על-פי החלטות מבצעיות של המפקד הממונה, שלפי

גודל האירוע, לפי סוג האירוע, לפי הציפיה שלו כמה אנשים יהיו וכמו; סכנת יש

להתפרעויות או להפרות סדר, יוקצה כוח-האדם. אתה רומז לכך שאולי זה יהיה פתח
לוויכוח, ויכולים לומר
אתם נותנים יותר שוטרים כי אתם רוצים שיירוויחו

יותר, והיו דברים מעולם. גם את זה אנחנו רוצים להסדיר כדי שלא יהיה פיתחון

פה בסוגיה שאולי אתה רומז עליה.

עכשיו לעצם העניין. אנחנו כרגע מבקשים מהוועדה לא לדון בסוגיה הזאת,

שהיא קבועה בחוק, ולהודיע לוועדה שאנחנו מטפלים בסוגיה במישור העקרוני.

כמות ההעסקה לשוטר, הרשימות, ההקצאות, כל אלה נושאים שמוטדרים במשטרה,

שידועים לכל מחוז, יש קריטריונים. אנחנו לא רוצים שאחד ישתלט על כל העבודה

אז אנחנו קובעים הגבלה כדי שהשוטר לא יפול מהרגליים ולא יעבוד 200 שעות

בחודש ובסוף יבוא לרדום לעבודה. הנושאים האלה מוסדרים. אני אישית מפקחת כלחודש על הדו"חות שאנחנו מקבלים מהחשבות. אם יש שוטר שנתנו לו לעסוק יותר

שעות אני מייד מתריעה על זה ואומרת למפקד שלו שאסור לו לעבוד שעות נוספות.

הדבר השני, אני סבורה שחזון אחרית הימים הוא שלמשטרה יהיה כוח-אדם בהיקף

שהיא צריכה- אף פעם לא יהיה לנו מספיק בהתאם לצרכים. החוק קבע שהמפקח הכללי

יכול להעסיק כדי לתת את אותו שירות לציבור שהוא כמשטרה לא יכול לתת. אבל לא

בסוגיה הזאת אנחנו כרגע מטפלים. אנחנו באים ואומרים, היות והחוק קיים והוא

לא שונה ואנחנו ביוזמתנו מטפלים בעניין של התוכן אנחנו מבקשים מהוועדה לאשר

לנו את השינוי בתקנות. אם כבר השוטרים עובדים אז אנחנו רוצים חלק מההכנסות

האלה, לא שיילכו למשטרה, לא המשטרה תרוויח, אלא שיילכו לרווחת כלל השוטרים.

זאת בקשתנו.
עמנואל זיסמן
אדוני היושב-ראש, עם האישור של התקנות אני מציע שתתייחס לזה שהמגמה שלנו

היא לצמצם.
בנימין אלון
למה 8%?
אסתר דומיניסיני
אנחנו בחרנו 8%, שהם בעצם מעקרים את תוספת היוקר האחרונה. זה יצור מצב

שהשוטר שבחודש שעבר קיבל לשעה למשל 20 שקל לא יקבל החודש רק 18 שקל על אף

שחלק מהכסף ילך לרווחת השוטרים.
בנימין אלון
את אומרת שזה מתוחכם מידי לשוטר לדעת כמה מורידים לו.
רחל גוטליב
סעיף התחילה כפי שהוצע היה ממועד כניסתו לתוקף של החוק, שזה 1.1. כיוון

שאנחנו עברנו את התאריך אז אנחנו מבקשים שסעיף התחילה יהיה מהיום, זאת

אומרת "מיום אישור הוועדה". זה לא רטרואקטיבי. זה רטרואקטיבי רק במובן הזה

שזה לא יהיה "מיום פרסומו", זה מהיום.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מאשרים את התקנות ואת התיקון שהצעת. אנחנו גם נקבל את הצעתו של

חבר הכנסת זיסמן, שאנחנו נקבל את מסקנות הוועדה שלכם, שבאה להגביל את העסקת

השוטרים ולצמצם את הסמכויות. אנחנו נעביר את פרוטוקול הדברים לוועדה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15

קוד המקור של הנתונים