ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/02/1997

קביעת מועד בחירות ראשונות במועצת המקומית כפר ורדים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 58

מישיבת ועדת הפנים ואיבות הסביבה

יום שני. כ"ו בשבט התשנ"ז (03 בפברואר 1997). שעה 11:00
נכחו
חברי הוועדה: סאלח טריף - היו"ר

בנימין אלון

מיכה גולדמן
מוזמנים
אהוד שילת - משרד הפנים

איילת פישמן - משרד הפנים

דניאל סלומון - משרד הפנים

חנה זיכל - משרד הפנים

אפרת דון-יחיא - משרד הפנים
הי ועצת המשפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. קביעת מועד בחירות ראשונות במועצה המקומית כפר ורדים.קביעת מועד בחירות ראשונות במועצת המקומית כפר ורדים
היו"ר סאלח טריף
אני פותח את ישיבת הוועדה. הגיעה אלי פנייה של שר הפנים, מר אליהו
סויסה, האומרת כך
"המועצה המקומית כפר ורדים הוקמה ביום 19.5.93.

בהתאם לסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ח-1965 יש לערוך
בחירות ראשונות במועצה המקומית כדלקמן
- תוך 50 יום מתום ארבע שנים לכהונתה; או

- במועד מאוחר יותר בשנה החמישית להקמת המועצה וזאת בהתייעצות עם ועדת

הפנים של הכנסת; או

- במקרים מיוחדים ובאישור ועדת הפנים לאחר יושנה החמישית.

הגיעו אלי פניות של מספר חיילים תושבי כפר ורדים אשר משרתים בשירות

סדיר, אשר אינם מופיעים בפנקס הבוחרים אשר יהיה בתוקף בבחירות למועצה

המקומית כפר ורדים באם יקויימו הבחירות ב-17.6.97. הם מבקשים לדחות את

הבחירות במספר חודשים על מנת לאפשר להם להשתתף בבחירות (רצ"ב צילומי

הפניות). אם יערכו הבחירות ב-6/97 הן יערכו על בסיס פנקס הבוחרים ששימש

לבחירות לכנסת הארבע-עשרה. פנקס זה הינו נכון מבחינת רשומי מען ליום

12.3.96 ומבחינת גיל 18 - ליום 29.5.96. לפיכך, בפנקס זה יחסר שנתון מלא של

בני 18. פנקס הבוחרים הבא יכנס לתקפו ביום ט"ו באב תשנ"ז (18.8.97) ורק

לאחר כניסתו לתוקף ניתן יהיה לבצע בחירות בהן יכללו כל אלו שמלאו להם 18

שנה בשנה האחרונה.

לאור הנ"ל בדעתי לקבוע את מועד הבחירות במועצה המקומית כפר ורדים ליום

23.9.97, שהוא המועד המוקדם בו ניתן לקיים בחירות על בסיס הפנקס החדש האמור

לעיל. אודה לך על קיום התייעצות, בהתאם להוראות החוק, בהקדם האפשרי."

על כן זימנו את הוועדה. אני מבין שמבקשים בסך הכל דחיה של 3 חודשים כדי

לאפשר לחלק מהתושבים של הישוב, שנמצא בשלבי הקמה והתפתחות, אפשרות לבחור

ואולי גם להיבחר. מר שילת, האם אתה רוצה להוסיף משהו על מה שנאמר?
אהוד שילת
כל מה שהיה לי להגיד כתוב במיכתב. אם יהיו שאלות אני מוכן לענות.
בנימין אלון
האם האנשים שם כבר התחילו להיערך לבחירות, כולל הוצאות כספיות וכדומה?

שאלה שניה, אם כבר דוחים את הבחירות, מדוע לא להצמיד את זה כבר לבחירות

הכלליות בנובמבר 1998? האם יש שם תנועה של תושבים שדורשת דחיה של הבחירות?
היו"ר סאלח טריף
כוונת הוועדה היא להביא כמה שיותר לאיחוד בחירות ברשויות המקומיות. אני

דיברתי עם שר הפנים, אליהו סויסה, והוא אמר לי שהוא בדק את המקרה הזח ושיש

שם תביעה אולטימטיבית של התושבים לקיום בחירות. בדקתי גם עם ראש המועצה

הנוכחי וגם הוא מעדיף שהבחירות יערכו במועד זה. כלומר גם רצון התושבים, גם

רצון הנבחרים, גם רצון השר, הוא לקיים את הבחירות במועד הזה, כדי שהתושביםיוכלו לקבוע את יעדי היישוב, את התפתחותו וכן הלאה.
מיכה ג ולדמן
זה ישוב שקולט עכשיו מאות משפחות. זה יתרון גדול שיש דחיה. ככה ניתן גם

להם זכות להכריע.
אהוד שילת
הם עוד לא נכנסו ממש להליכי בחירות.
לגבי האיחוד לבחירות הכלליות
זו המגמה הכללית שלנו אבל צריך לבחון מהן

הנסיבות של כל ישוב לגופו. המקרה הראשון שהבאתי, שבו שקלנו את העניין של

איחוד עם תאריך הבחירות הכלליות, היה לגבי אבו-גוש. אבל פה יש מצב שהמועצה

בשלה לחלוטין לבחירות, המועצה הממונה למעשה כבר סיימה את תפקידה, אין לה מה

להוסיף שם, אין שום דבר שהיא צריכה עוד להכין כדי שהציבור יוכל לקבל את

השלטון. אז הם יכנסו למהלך הכללי של הבחירות, יהיו להם בחירות באמצע

הקדנציה, כעבור כ-4 שנים, ובשנת 2008 נכניס אותם לבחירות הכלליות הבאות.
מירי פרנקל-שור
אם אתה אומר שאבו-גוש מוכנה, מה צריך לעשות בכפר ורדים?
אהוד שילת
צריך לבדוק את המצב בכל ישוב בנפרד. יש בג"ץ בבקעה אל גרביה על נושא

דומה ויש לנו על השולחן עוד את קציר-חריש, שהיה פה בשבוע שעבר ויעלה שוב.

צריך לבדוק לגופו מה קורה בכל ישוב. אם בקציר-חריש אין באמת איכלוס, כמו

שטען ראש המועצה, אז יכול להיות שיש מקום לשקול להאריך את התקופה בעוד שנה

וחצי. השיקול לאחד את חבחירות הוא אחד השיקולים, הוא לא יכול לחיות השיקול

הבלעדי.
בנימין אלון
יש לי שאלה ליושב-ראש וליועצת המשפטית. כעיקרון אני מבין שהסמכות היא

בידי השר ולפעמים השר צריך להתייעץ עם ועדת הפנים של הכנסת.
מירי פרנקל-שור
עד 4 שנים - השר יכול להחליט לבד; בין 4 ל-5 שנים - השר צריך להתייעץ;

מ-5 ואילך - הוא צריך את אישור הוועדה.
בנימין אלון
בואו נחשוב מה מטרת המחוקק. אם הוא רוצח שהשר יתייעץ עם הוועדה אז

לכאורה נדמה שהוועדה אמורה להביא פה פן ציבורי שהוא לא פן פקידותי. אני

חושב שבמקרה כזה אנחנו צריכים באיזשהי צורה לדעת איך הציבור בכפר ורדים

רואה את זה. כדי שלא נהיה סתם חותמת גומי.
מיכה גולדמו
איד תעשה את זה? אף פעם אי אפשר לבדוק.
היו"ר סאלח טריף
הרי מדובר בסך הכל ב-3 חודשים, זה לא דבר שמחייב בדיקה מעמיקה ויסודית

של זרמים ושל מחשבות. אנחנו מניחים שהשר פנה אלינו בעניין הזה לאחר שהוא

בדק את הדברים. אני גם זימנתי את ראש המועצה אבל ראיתי לנכון לא לשתף אותובישיבה כדי שנוכל לדבר באופן חופשי.
בנימין אלון
האם אנחנו רק דוחים ב-3 חודשים או שאנחנו קובעים בזה תאריך לבחירות?
היו"ר סאלח טריף
יש פה הצעה לתאריך בחירות ב-23.9.97.
מירי פרנקל-שור
דוחים את הבחירות ב-3 חודשים רק כדי לעדכן את פינקס הבוחרים.
היו"ר סאלח טריף
האם יש התנגדות לבקשת השר בעניין הזה?
בנימין אלון
אין לי התנגדות. אני מרגיש קצת נבוך שאני לא יכול להוסיף כלום. אני לא

יודע מה הציבור שם רוצה, מה ראש המועצה רוצה.
איילת פישמן
אם מותר לי לנסות להרגיע את חבר הכנסת אלון. אני מתכתבת עם אנשים מהישוב

כבר מ-1995. עוד לפני שנגמרו ה-4 השנים המינימליות לכהונת המועצה לפי החוק

הם פנו אלינו מספר פעמים וביקשו שתהיינה בחירות בהקדם האפשרי. בזמנו אמרתי

להם שאי אפשר, שהם צריכים לחכות שיעברו 4 שנים. הציבור, כפי שאני התרשמתי,

מעוניין בבחירות מוקדם ככל האפשר.
מיכה גולדמן
הדחיה פה נובעת עקב סיבה נוספת. בגלל שהיו בחירות כלליות מוקדמות למעשה

פינקס הבוחרים הוקדם ובכך פגענו באוכלוסיה לא קטנה. בגלל הקדמת פינקס

הבוחרים נפגעו מצד אחד אותן משפחות שהגיעו באותה שנה ומצד שני אותם בני

ה-18. פה למעשה מאפשרים לעוד כמה מאות אנשים להצביע.
אהוד שילת
פינקס בוחרים נכנס לתוקפו בט"ו באב בכל שנה. אם זה היה פינקס רגיל אז הם

היו כלולים בפינקס. הפינקס האחרון נכנס בחודש מאי, עד 29.5, מועד הבחירות

לכנסת ה-14, לכן חסר פה כמעט שנתון שלם. אנחנו דוחים את הבחירות לתאריך

שמוצע פה, ל-23.9, כי הפינקס נכנס בט"ו באב, למחרת יוגשו רשימות המועמדים

(אי אפשר להגיש רשימות מועמדים אם אין פינקס בתוקף) ו-33 יום אחרי זה

ייערכו הבחירות, ב-23.9. זה היום הראשון האפשרי לבחירות עם הפינקס החדש.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו מאשרים את בקשת שר הפנים לדחות את עריכת הבחירות במועצה המקומית

כפר ורדים ל-23.9.97, כלומר דחיה של 3 חודשים, כדי לאפשר לאותם אנשים

שיימלאו להם 18 שנים להשתתף בהליך הבחירות. לפי דעתי זה דמוקרטי ולגיטימי.
מיכה גולדמן
זה גם לא תקופה ארוכה לדחיה. רציתי לשאול את מר שילת, אם אנחנו נגיע

לישוב, ניראה שלא יהיו התנגדויות בתוך הישוב, ונירצה בכל זאת אחרי זה

להעביר החלטה מתקנת, תוך חודש או חודשיים, לדחיית הבחירות ולהצמדתן לבחירותהכלליות. האם ניתן לעשות את זה?
אחוד שילת
אני חושב שכל דבר ניתן לעשות. מה שקרה זה ששר הפנים הקודם, מר חיים

רמון, כבר קבע תאריך לבחירות בחודש יולי וזה פורסם ברשומות. בעקבות הפניות

של החיילים האלה, שרצו להשתתף, החליט שר הפנים הנוכחי לדחות את הבחירות עד

שאפשר יחיה לכלול גם אותם. אפשר לדחות את הבחירות גם ל-1998 אבל ככל שאתה

דוחח יותר אתה צריך נימוקים טובים יותר כדי שלא יהיה מי שייגיש בג"ץ.
היו"ר סאלח טריף
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בקיעה 11:15

קוד המקור של הנתונים