ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 22/01/1997

בניית שישה מרכזי קניות ובילוי סמוך לשכונת הזיתים בחדרה

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 53

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי, י"ד בשבט התשנ"ז (22 בינואר 1997). שעה 09:30

נכחו: חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

רפאל אלול - מ"מ היו"ר

מוזמנים; נחמיה להב - ראש העיר חדרה

אברהם בלבס - מ"מ ראש העיר חדרה

מיכאל שרון - מהנדס העיר חדרה

שמעון חזות - סגן ראש העיר חדרה

אשריח קבקוב - חברת מועצת העיר חדרה

גיורא שחר - חבר מועצת העיר חדרה

יחזקאל לביא - משרד הפנים

ישראל אזר - " "

ליאת פלד - "

אפרת דון-יהיא סטולמן - משרד הפנים

ברוך מריאן - משרד התחבורה

דן ליברטי - עמותת אדם טבע ודין

גדי חיים - יו"ר ועד שכונת הזיתים חדרה

מוטי ברג - ועד שכונת הזיתים חדרה
מ"מ מנהל הוועדה
יפה שפירא

קצרנית; מזל כהן
סדר-היום
בניית שישה מרכזי קניות ובילוי סמוך לשכונת הזיתים בחדרה.בניית שישה מרכזי קניות ובילוי סמוך לשכונת הזיתים בחדרה
היו"ר סאלח טריף
אנ י פותח את הישיבה;.

הנושא שעל סדר-היום הוא בניית שישה מרכזי קניות ובילוי סמוך לשכונת

הזיתים בחדרה. כמה חברי כנסת פנו לוועדה כדי שנקיים את הדיון הזה. אני מקווה

שהם יגיעו מיד. כי הם לחצו עלינו לקיים את הדיון שנראה בעינינו כל כך חשוב, גם

בעיניי.

אנחנו מדברים על בניית מרכז קניות או קניונים בחדרה לפי תבייע 814, שקיבלה

תוקף בקינת 1991. אני מבקש מראש העיר להציג לנו במה מדובר כדי שנוכל להשכיל

יותר, מה הצעקה, שקמה עכשיו ומה קרה פה.

נחמיה להב;

אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה על שהזמין אותנו. נדמה לי שכל הענין

הזה הוא ריב מהומה על מאומה. לא שאני חושב שאיש ציבור לא יכול לומר את דעתו,

בוודאי שכן. זי זכותו, זו גם חובתו. לא שאני חושב שהוועדה הנכבדה איננה יכולה

לדון, היא יכולה. זו זכותה וזו חובתה. אבל נדמה לי שגם חברי הוועדה הנכבדים,

בוודאי יושב-ראש הוועדה, שהיה ראש מועצה כמה שנים טובות ועשה משהו למען המקום

שלו, צריך להבין שיש דברים שאולי זה לא המקום לדון עליהם, בוודאי לא המועד

מכמה סיבות.

א. נדמה לי שהחוק נתן סמכויות לוועדות סטטוטוריות מסויימות, כמו למשל

הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית והוועדה הארצית. העיתוי והזמן שצריך ללכת

לוועדות האלה הוא באותו מועד שיש עדין יכולת להפיק תועלת מהתנגדות מסויימת.

קרי, מי שלא רצה את תב"ע 814, היה צריך להגיש בזמן התנגדות.

היו"ר סאלח טריף;

ראיתי מכתבים בהם נאמר שלא ידוע איך התחילה הבנייה.
נחמיה להב
אני מסיגל לשבת פה שליש שעות ולהרצות על הענין הזה, אבל אין טעם בכך אלא

רק בראשי פרקים.

יש כאן בסך הכל התנגדית של כמה שנים, שאם מותר לי לומר, התנגדות שאין בה

ממש והיא מייסדת על אבני שווא. יש התנגדות של גיף אחר שהחליט עכשיו שהוא נכנס

לכל נושא בארץ, זו זכיתי.

היו"ר סאלח טריף;

איפה זה בחדרה, בכיכר?

נחמיה להב;

זה בכיכר. זו דרך של מע"ץ, דרך ראשית שלפנים היתה הדרך היחידה המובילה

צפונה ומערבה ואחר-כך גם לעפולה. במשך השנים נבנו שם מסעדות ובתי קפה ששירתו

את עוברי הדרך. זה משרת גם את תושבי חדרה, כי זה נוח לדתיים, זה לא מרכז העיר

ובשבת פתוח שם. אבל לענין עצמו, משני טעמים אין בו ממש.א. מן הטעם שיש תכניות בנין עיר מאושרות. מי שמבין מה זה תב"ע מאושרת,

יודע שצריך לעשות אחד משני הדברים: או לפעול על פי התב"ע או -לשנות אותה.

היו"ר סאלח טריף;

אדוני ראש העיר, לכביש חוצה ישראל יש לא רק תב"ע, יש חוק שאושר בכנסת

ובכל זאת אנחנו חוזרים, דנים ומערערים. אין מניעה.
נחמיה להב
ודאי שאין מניעה. אני רק אומר שאם מישהו רוצה לשנות תב"ע, הוא צריך לשאת

גם בתוצאות של שינוי התב"ע. אם למישהו יש זכויות בנין למשל של מרכז מסחרי ובאה
עירית חדרה ואומרת
לא, היעוד משתנה, עירית חדרה צריכה לשלם את אותם מליונים

של ירידת הערך.

יתרה מזו, לא רק שאנחנו חושבים שלא צריך לשנות, אלא אנחנו חושבים שצריך

לחזק ולהוסיף בתנאים מסויימים, כמו למשל הרחבת הכביש על ידי מע"ץ שהולך ונעשה

בימים האלה, קרי חודשים.

אני מבין ללבם של שניים מתושבי השכונה. מי שגר פעם בשכונה קטנה, שנפח

התנועה על הכביש היה מצומצמם והיום נפח התנועה הוא גדול מאד, איכות החיים שלו

קצת נפגמת. אבל מה לעשות, המדינה משתנה, העולם משתנה, הכל משתנה.

התפיסה של עירית חדרה, לגבי תכניות בנין עיר, שבאה לידי ביטוי בהחלטות

שלה בוועדה המקומית ושאושרו אחר-כך בוועדה המחוזית, היא תפיסה שהואיל וזו דרך

ראשית ותמשיך להיות דרך ראשית, אנחנו רוצים להקים שם מרכזים מסחריים.
היו"ר סאלח טריף
במקום המסעדות או ליד?
נחמיה להב
חלק במקום וחלק ליד. אנחנו חושבים שהעומס שיש למשל על מרכז העיר הוא

נוראי. הכל מתמקד במרכז, כל התחבורה באה פנימה ואי-אפשר לזוז. אנחנו מנסים

להוציא החוצה חלק מהדברים. אנחנו חשבנו, גם ראש העיר הקודם, חיליק כהנא ואני

החריתי החזקתי אחריו ורוב מכריע של חברי המועצה והוועדה המחוזית, שהיא מבחינה

סטטוטורית מוסמכת לאשר לנו תכניות או לא לאשר לנו תכניות, במובן מסוים אפילו

הוועדה הארצית שיש לה תכניות לדרכים ולחופים ותכניות שונות ומשונות, חושבים

שכל הדברים האלה עמדו במבחן.

אני יבוא לבוא ולומר זח לא עניינם. אבל אני חושב שכן צריך להקשיב למה

שאומרים התושבים ולעשות מה שהחוק מחייב ומה שהרוב המכריע של התושבים חושב. אני

מניח שלכל קבוצת תושבים יש בקשה כזאת או דרישה אחרת. זה לגיטימי לגמרי. אנחנו

חיים במדינה דמוקרטית שידועה בפלורליזם שלה. אבל מבחינה עניינית, רוב הציבור

ורוב מכריע של חברי הוועדה באישורים השונים אומרים שכנראה אנחנו צודקים.
היו"ר סאלח טריף
באיזה שלב אנחנו נמצאים?
נחמיה להב
אנחנו נמצאים בשלב שאין מה לעשות. יש תכנית בנין עיר מאושרת שלא אסכים

לשנות כי אין לי כסף לשלם פיצויים. אם אתה משנה שם, אתה צריך לשלם הון עתק

פיצויים. חלק נמצא בשלב של בנייה. אגב, אנחנו לא עושים דבר שלא על פי החוק.

חלק מן החברים פה הגישו ערר בוועדות הערר על פי החוק, כל העררים נדחו או בוטלו

על ידם. אני יודע, למשל, על הסכם שנחתם ביניהם לבין אחד היזמים שבעקבותיו הם

משכו את הערר. מה שאני חושב שהוועדה הזאת לא צריכה לעשות, היא יכולה לדון, היא

יכולה להמליץ, היא יכולה לסבר לנו את האוזן.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו לא באים להחליף אותך, אדוני ראש העיר.
נחמיה להב
מה שאני רוצה לומר זה שאנחנו לא התעוררנו בוקר אהד, זה לא שאנחנו לא

רוצים שלעיר תהיה איכות חיים טובה, מי כמונו רוצה שתהיה לנו איכות חיים טובה.

אבל יש לנו מצב נתון, יש מדיניות שנקבעת על ידי מועצת העיר, שהבקרה שלה זו

הוועדה המחוזית.

לכן, הוועדה הנכבדה הזאת, שאני מאד מעריך אותה ואת היושב-ראש שלה, אם היא

תשמע היא גם תבין שהדיון הזה כמעט כולו ברכה לבטלה.
היו"ר סאלח טריף
מהנדס העיר, בבקשה. תאמר לנו במה מדובר? מח הטענות? למה זה משפיע על

איכות הסביבה.
מיכאל שרון
ראשית, מדובר על אזור שלאורך כביש מספר 4, בערך מרחוב הנשיא, נכון לעכשיו

עד רחוב שמעוני אבל בעקרון הכוונה היא להמשיך ולאשר את זה עד רחוב ביאליק.
היו"ר סאלח טריף
כמה זה, 800 מטר?
מיכאל שרון
350 מטר. ראיתי מכתב של המשרד לאיכות הסביבה שאומר: לא ידענו שהולכים

לבנות שם מרכזים מסחריים. קודם כל, זה לא מקובל עלי. אני הייתי בישיבות, הם

ידעו על כך, דנו בתכניות האלה, זו לא תכנית שאושרה תוך שנה, זו תכנית שאושרה

תוך שבע שנים. שבע שנים היא נדונה, נדושה בוועדה המחוזית וכל אחד ידע בדיוק מה

הולך להתבצע.

רצינו לבנות שם אזור מסחרי מכמה טעמים. ידענו שחדרה הולכת לגדול. אם תבוא

לחדרה ביום שישי, אתה לא תוכל לצאת ממרכז העיר. מרכז העיר עמוס וזהו הפתרון

שלנו להקל על מרכז העיר.

היתה עוד הצעה של חלק מאנשי העיריה וגם של חלק מאנשי הוועדה המחוזית
שאמרה
בואו נתפוס את כביש מספר 4 ו נגדיל מרכזים מסחריים דרומה מרחוב ביאליק,

כי אם אנחנו לא נעשה את זה, תבואנה ערים אחרות באזור ותמלאנה את החלל.אנחנו עיר נטולת מענק. במצב כזיז המדינה והו ועדין צריכות לעודד פיתוח מסחרי

של העיר. אנחנו קלטנו 25 אלף עולים.
נחמיה להב
הכפלנו את עצמנו בשש שנים מ-40 אלף ל-80 אלף. מהם 25 אלף עולים שהם קי-וב

לשליש וצריך למצוא להם מקורות פרנסה.

מיכאל שרון;

איך נעשה את זה? על ידי כך שנגדיל מרכזים מסחריים. אנחנו עיר שלא מקבלת

מענקים ולכן אזורי תעשיה כבדה הולכים צפונה לקיסריה שצמודה אלינו. הפתרון שלנו

מזווית ראייה כלכלית זה מסחר ומלונאות. אם יבואו אלינו בטענות שאנחנו רוצים

לקדם, נכון שזה פוגע באותו אזרח שצמוד, אבל כל הערים, גם תל-אביב הגדולה, פעם

היו בהן בתים קטנים, אחר-כך הן גדלו ואותם אזורים השתנו. זה המצב.
היו"ר סאלח טריף
אתם לא הולכים לייצר מוצרים, אתם הולכים לבנות אזורי מסחר. מה הבעיה של

איכות הסביבה?

מיכאל שרון;

אנחנו לא מדברים על מרכזים מסחריים גדולים, אנחנו מדברים על מרכזים קטנים

של 3,000-4,000 עד 5,000 מטר מרובע. אם אנחנו מדברים על מרכזים קטנים, כפר

סבא, שהיא לא עיר מחוז, אם תלכו לאורך כביש ראשי בכפר-סבא תראו עשרות מרכזים

כאלה. אלה לא קניונים. הרי אני צריך לדאוג ליזם, אני מעוניין שיבנו קניונים על

מנת לפתח את העיר, לפחות מזווית ראייה כלכלית. אותו יזם ישקול האם לפתח או לא

לפתח.
נחמיה להב
שאל היושב-ראש שאלה נכונה. עד עכשיו אני לא מבין מה ענין שמיטה להר-סיני.

זו דרכם להתערב בכל דבר. אין שם בעיה של אקולוגיה. הם טוענים רק לדבר אהד,

לענין התחבורתי. אבל מי חושב שראש העיר של חדרה לא ידאג לענין התחבורתי?

והוועדה המחוזית, כשהיא מחליטה משהו, היא לא דואגת? אגב, יש חניונים וכל מה

שצריך. אלא מאי? אני חושב שבסיסו של הענין הוא התנגדות של השכנים שמבחינתם זה

לגיטימי לגמרי. אנחנו לוחצים על מע"ץ להרחיב את הכביש ולעשות מנהרה מתחת

לכביש. זה לא בא במקום אלא זה בא להשלים ולעשות שם מרכזי מסחרי יפה דווקא על

הדרך כדי שלא יצטרכו להיכנס לעיר ולפקוק אותה.
מיכאל שרון
התכנית הזאת נדונה שבע שנים ונושאי איכות הסביבה הועלו שם. עובדה שנציגת

המשרד לאיכות הסביבה חברה בוועדה והיא לא ראתה שיש בעיה. היא לא ביקשה תסקיר

השפעה על הסביבה. עירית הדרה לא מוציאה שום היתר אלא לאחר חוות דעת של איגוד

ערים לאיכות הסביבה. קיבלנו חוות דעת שהם לא נגד, הם רק אומרים שצריך לעשות

דברים מסויימים. זה לגיטימי. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה.

בתב"ע 814 הכנסנו נספח תחבורתי שכולל כבישי שירות. את כבישי השירות עירית

חדרה עושה, את המסלולים של כביש עובר עושה מע"ץ. לגבי כבישי שירות, אנחנו

בשלבים מתקדמים. גבינו כסף מהיזמים לנושא הזה.אברהם בלבס;

אחת הטענות המרכזיות היא תב"ע ישנה מאד, שצריכים לבחון אותה מחדש. אני

חושב שמי שתיכנן את חתב"ע ראה למרחוק. היום בהרבה מקומות בארץ יש מרכזים

מסחריים על עורקי תחבורה ראשיים. יש לנו בצנרת בחדרה גם כביש מספר 2 . אנחנו

חושבים שזה דבר מבורך לעיר, צריך רק לפתח את העיר ולקדם אותה. גם מבחינת יחסי

דתיים-חילוניים בעיר, צומת חדרה ממוקם מחוץ לעיר ולא במרכז העיר, המסעדות

פתוחות בשבת, יש אווירה של רוגע וסובלנות בין דתיים וחילוניים.

היו"ר סאלח טריף;

עו"ד דן ליברטי, נציג התושבים, בבקשה.

דן ליברטי;

אני בא מטעם אגודת אדם טבע ודין ואני יצגתי את התושבים פה בהתנגדות

לתכנית. אני אציג אולי את הרקע.

ראשית, לעניות דעתי יש פה העמדה שגויה מאד של כל המצב שקורה פה, ואסביר

במה מתאפיינת הבעיה שיש לנו פה. יש לנו פה סיפור של תכנון מקומי בעל אפקט

ארצי. כל קניון בפני עצמו הוא ענין של הרשות המקומית, זה סיפור מקומי, אבל סך

הכל האפקט של כל הסיפור הזה הוא אפקט ארצי ומדוע?

אני ארחיב קודם על האפקט המקומי ואחר-כך על האפקט הארצי. כיוון שאין פה

פתרון תחבורתי הולם, יווצרו פה פקקי תנועה ומטרדי תנועה קשים מאד, שחלק מהם זה

גם בעיות של זיהום אוויר ועשן. אבל אני לא אתייחס כרגע לחלק התחבורתי, את זה

ירחיבו חבריי.

מה לגבי האפקט המקומי? קודם כל, לגבי כל דבר יש לכבוד ראש העיר צורת
טיעון שאומרת
יש לי תב"ע מאושרת. כולנו יודעים שרשויות מינהליות הן לא חותמת

גומי. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות במסגרת חוק התכנון והבניה. צריך לבדוק

לגופו של ענין מה קורה פה ומה אומרות הרשויות המוסמכות.
נחמיה להב
לא הבנתי כל כך מה היתה ההערה הזו שלך. אם אני מבין אותך נכון, תב"ע

מאושרת אין לה תוקף בכל המקרים.
דן ליברטי
לא הבנת אותי נכון.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש את סליחתכם. חברי, חבר-הכנסת רפאל אלול, ינהל את הישיבה ויברר

יחד אתכם את הסוגיה הזאת. אני חייב ללכת, אני מרגיש קצת לא טוב.
נחמיה להב
רפי אלול מקובל עלי לפחות כמוך.
דן ליברטי
חבר-הכנסת אלול, אני אחזור על הנקודה שאמרתי. יש לנו פה בעיה מקומית עם

אפקט ארצי, אני אמחיש את זה לצורך הבנת הענין. בואו נאמר שעירית תל-אביב היתה

מתעוררת בוקר אחד ומחליטה לבנות קניון במרכז נתיבי איילון. אנשים היו באים
ואומרים
זה נתיב תחבורה ארצי, יש פה בעיה. העיריה היתה אומרת: סליחה, אנחנו

נורא מצטערים, זה ענין מקומי, אנחנו רוצים לפתח את העיר. כמובן שלא מיניה ולא

מקצתה. יש סוג של בעיות מקומיות, שהאפקט שלהן הוא ארצי וזו הדוגמה הקיצונית

בי ותר שאני מכיר.

לצורך פרופורציה. נתניה היא עיר כפולה מחדרה במספר התושבים ועם כל

הצניעות היא גם יותר אטרקטיבית, היא מתפתחת לא פחות ויש בה כיום רק שני

קניונים. יש מרכז מסחרי גדול שמתכננים באזור התעשיה בקרית נורדאו. המרכז הזה

מרוחק כ-5 קילומטר - - -
היו"ר רפאל אלול
שישה קניונים, באיזה גודל כל קניון?
דן ליברטי
גודלם של קניונים אלה נע בסביבות 6,000 מ"ר כל אחד.
הי ו"ר רפאל אלול
על כמה דונם יושבים כל אחד מהם?
דן ליברטי
3-4 דונם. אם כל קניון הוא בין 5,000 מ"ר ויש שם שישה, יש לנו פה 30 אלף

מ"ר.
היו"ר רפאל אלול
כמה כיסוי שטח יש?
דן ליברטי
אני לא יודע במדויק.
מיכאל שרון
כיסוי שטח זה בערך 50% מקומת קרקע.
היו"ר רפאל אלול
זאת אומרת, אם יש 5,000 מ"ר, זה 2.5 דונם? שישה קניונים מכסים בערך 15

דונם, זה כל הסיפור?
גדי היים
הבעיה היא הצפיפות ביניהם.דן ליברטי;

עכשיו אני אגש לאפקט הסביבתי. המרחק בין שני הקניונים האלה הוא מטרים

ספורים, כיוון שרחוב דוד אלעזר הוא רחוב צר מאד.

עוד דבר מעניין מאד. הקניונים האלה נבנו ותוכננו להיבנות בפועל במרהק של

17 עד 12 מטרים מבתי תושבים כאשר פתחי פריקה וטעינה תוכננו לכיוון בתי

התושבים. הרי ברור לכל בר-דעת שזה מפגע סביבתי פר-אכסלנס. כשמתכננים דבר כזה

העיריה חייבת לתת פתרון ותיכף אגיע לפתרונות אפשריים.

היו"ר רפאל אלול;

יש לי הצעה. גם אני הייתי ראש עיר ועסקתי בהתנגדויות של תושבים. תעזוב

כרגע את כל שישה הקניונים, זה לא מבהיל אותי כי במדינה הזאת אני הי ואני יודע

איפה יש קניון ואיפה אין קניון. אני רוצה עכשיו לדעת אילו קניונים מפריעים לך,

עליהם דבר.

דן ליברטי;

אני אעביר לך את התמונות שמראות את המיקום של המשאיות. אני חושב שהתמונות

מדברות בעד עצמן.

לא שמענו על מקום ששישה קניונים ימוקמו על קטע של 800 מטרים. כותבים הן

רוברט ראובן והן יהודית מוסרי דברים ברורים, שאין חולק עליהם. בתכנון הקניונים

הנ"ל - כותבת יהודית מוסרי - הן בשלב התב"ע והן בשלב היתר הבנייה, לא נלקחו

בחשבון שיקולים סביבתיים ביחס להשפעות העלולות להיגרם על ידי הקניונים על

שכונות מגורים סמוכות וכן ביחס להשפעות הדדיות בין שימושים שונים בתוך המבנה

עצמו.

היו"ר רפאל אלול;

איפה היו האנשים האלה כשהתכנית אושרה?

דן ליברטי;

אני לא יודע איפה הם היו. אנשים דנים פה, עם כל הכבוד, בפורמליזם של איפה

הוא היה ומה הוא עשה. יש עובדה, נגרם נזק. כרגע הקניונים בשלב בנייה וניתן

לעצור חלק מהנזק. במקום לבוא ולשאול איך נפתור את הבעיה, מתחילים לדון לי פה

בטענות פרוצדורליות. זאת לא הנקודה.

היו"ר רפאל אלול;

איזו חלופה אתה מציע?

דן ליברטי;

חלופה אחת, למשל יש תכנית חד/1001ג', תכנית שהופקדה ועדין לא אושרה.

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה יכולה לדרוש תסקיר השפעה על הסביבה. בתסקיר

השפעה על הסביבה יש הנחיות מפורטות ליזמים של הקניון האומרות; נא לצפות את

הבעיות האלה והאלה. לאחר מכן נותנים היתר בנייה אחד לכל המבנה. בהמלצות הדו"ח

הסביבתי או בהמלצות שיבואו בעקבות תסקיר השפעה על הסביבה צופים מראש את כלהבעיות הסביבתיות ונותנים פתרון. לכן במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה וכן במסגרת

היהידה הסביבתית ניתן לפתור חלק גדול מהבעיות. הפרינציפ הוא, וזה קבוע בסעיף

145 לחוק התכנון והבניה, להוציא היתר בנייה אחד, לא בשיטת הסלאמי הנהוגה, אלא

היתר בנייה אחד בעקבות ראייה סביבתית כוללת.
היו"ר רפאל אלול
אתה רוצה היתר בנייה לכל הקניונים ביחד?

דן ליברטי;

כל קניון בפני עצמו יקבל היתר בנייה אחד. כל המסקנות שיוסקו ויושמו

בעקבות תסקיר השפעה על הסביבה יונחתו פנימה. אני מציע שעד שלא יעשו "חושבים"

טוב טוב, יעצרו את הבנייה בשטח. צריך לעשות דברים עם שכל. אתם לא אנשים,

חלילה, טפשים. אני מבין את האינטרסים שלכם, אבל בידכם עכשיו הכוח למנוע מפגע

סביבתי פוטנציאלי. כל הגורמים המוסמכים שדנים בזה יודעים את זה. כל השימושים

תב"ע כן מאושרת, לא מאושרת, אלה זוטות. חוק התכנון והבניה מאפשר לך בסעיף 77

למשל לתכנן את הקטע הזה מחדש.

עד עכשיו דיברתי על הקטע הסביבתי, על מפגעים סביבתיים. גיורא שחר ידבר

עכשיו על האפקט הכולל והמצטבר של שישה קניונים על התחבורה שתזרום פה.

היו"ר רפאל אלול;

תודה. גיורא שחר, בבקשה.

גיורא שחר;

אני מודה לוועדה שנאותה להאזין לדברינו.

אני חבר מועצת העיר, שיהיה ברור, אני מהקואליציה. ראש העיר חבר שלי,

מיכאל שרון חבר שלי וסגני ראש העיר חברים שלי. אני לא בא פה לקנטר מישהו, אני

לא נגד יזמים ולא נגד פיתוח. כל הדברים שנאמרו כאן, שהעיר צריכה להתפתח,

מרכזים מסחריים, מקומות בילוי ורוגע בין חילוניים לדתיים - הכל טוב. אין לי

בעיה עם שום דבר מהפרטים שהוצגו כאן. יש לי בעיה אחרת. אני "כלב השמירה" של

הציבור, זה התפקיד שלי, הציבור שלח אותי להגן על האינטרסים שלו. מי שמכיר את

אזור חדרה, את צומת המשטרה, כביש4, אנחנו מדברים על צוואר בקבוק לחוץ ודחוס

כבר היום. אם אנחנו מדברים על רחוב הנשיא ורחוב הרברט סמואל, שהם שני כבישי

כניסה ראשיים לעיר, המרחק ביניהם הוא 350 מטר.
היו"ר רפאל אלול
מהו רוחב הכביש?

מיכאל שרון;

בין 45 ל-51 מטר.

היו"ר רפאל אלול;

הכביש הזה הולך להשתנות?
מיכאל שרון
כן.
גיורא שחר
ברגע שראיתי כל כך הרבה מרכזים מסחריים כאלה, לא נתווכח על הגודל שלהם,

שהם משיקים למגורים, כבר ידעתי שתיווצר בעיה.
היו"ר רפאל אלול
מה אתה מציע?
גיירא שחר
מיד אציע, רק רציתי להדגיש שכל העסק היום לחוץ ודחוס. כדי להרחיב את

הכביש, יצטרכו להזיז גם תחנות דלק, גם מסעדות קיימות ומי כמוך, בתור ראש רשות

לשעבר, יודע מה זה להזיז דברים כאלה אחרי שהם נטועים במקום כל כך הרבה שנים.

עם כל הכבוד לתב"ע, מי שתיכנן אותה לא נתן את דעתו עד הסוף גם לגבי בעיות

של תחבורה וגם לגבי בעיות של איכות הסביבה. אני בסך הכל בא ואומר: בואו נעשה

לטובת התושבים. אני לא אומר לא לבנות, אני מבקש לטובת הענין, לטובת הציבור

ולטובת היזמים, שכל העסק חזה ייבדק ותינתן תשובה תחבורתית הולמת.

כל הגורמים ששלחתי אליהם מכתבים לא אומרים לי: אדוני, אתה לא צודק, הכל

נבדק, הכל מתוקן ואין לך מה לדאוג. הם אומרים לי: אדוני, הכתובת שלך זו הוועדה

המקומית לתכנון ולבנייה, ועדה שאני חבר בה ואני חבר גם בוועדת המשנה. דיברו

כאן על נספחים תחבורתיים שצמודים לתב"ע. מעולם לא ראיתי את הנספחים האלה.

ביקשתי לראות אותם כמה פעמים, לא הראו לי. הלכתי לארכיון העיריה, חיפשתי, לא

מצאתי.

אומרים שהתבי'ע אושרה ב-1991. את התב"ע התחילו לתכנן בשנת 1983, היא קיבלה

תוקף סופי ב-1991. מי כמוך יודע עד שהאישורים האלה ניתנים עוברות שנים. אנהנו

היום לא מעודכנים למציאות, עם כל הכבוד.
נחמיה להב
והיא הנותנת.
גיורא שחר
כפי שאני רואה את הענין, תהיה שם קטסטרופה תכנונית ותחבורתית. נקבע שיהיו

כבישי שירות כדי שתהיה נגישות טובה למרכזים המסחריים האלה. אם כבר נקבעה השיטה

הזאת, צריך לבצע קודם כל את כבישי השירות האלה ואחר-כך את המבנים או לפחות

במקביל. אחרת, אנחנו גורמים למטרד עוד יותר גרוע, שאלוהים יודע איך נצא ממנו.
נחמיה להב
התפיסה שלנו היא לשחרר את מרכז העיר מהלחץ התחבורת' הואיל וכולם באים לשם

ושם יש קניון ענק. אנחנו משתדלים לאט לאט להוציא את הלחץ הזה ממרכז העיר

ולבנות על צירי תנועה. אנחנו לא המצאנו את הגלגל. עירית חדרה היא לא הראשונה.

כך זה בכל הארץ, כך זה בכל העולם.אבל אני רואה דבר אחר. הענין הזה הוא מעשה של ברכה לבטלה, יש תכניות בנין

עיר מאושרות מלפני מספר שנים. יש שתי דרכים, או שאני מקיים את התכנית או שאני

מבטל אותה ומשלם הון עתק פיצויים. לא רק מהסיבה הזאת אנחנו לא יכולים לשנות.

סיבה נוספת. אנחנו כן מעוניינים ששם יהיו מרכזים מסחריים. מע"ץ עומדת

להרחיב את הכביש.
היו"ר רפאל אלול
מתי?

נחמיה להב;

הכביש כבר מגיע לקצה הדרומי של חדרה. תוך מספר חודשים הכביש יגיע לרחוב

ביאליק והוא ימשיך לכיוון צפון. לגבי רוחב הכביש אין בעיה. מספר החניות הן

הרבה יותר ממה שהחוק והתקן מחייבים.

לקרוא לזה קניונים זה ממש פשע, משום שיש שם מרכזים מסחריים על שטח של

3,000 מ"ר ו-4,000 מ"ר.

הי ו"ר רפאל אלול;

כמה הכל יחד?

נחמיה להב;

כולם יחד לא מגיעים, נדמה לי, לקניון שבתוך חדרה שברוטו הוא 40,000 מ"ר.

כולם יחד לא מגיעים למחציתו.

אמרתי גם קודם, הוועדה הנכבדה הזאת לא יכולה לבוא במקום עירית חדרה. היתה

ועדה מחוזית, היתה ועדה מקומית.
יחזקאל לביא
הפוך, היתה ועדה מקומית ואחר-כך ועדה מחוזית.

נחמיה להב;

אתה צודק. הם הלכו לוועדת ערר ונדחו בוועדת הערר. מערר מסוים הם בעצמם

ירדו.

כל מה שעשינו היה על פי חוק. אנחנו מתואמים ומגובים על ידי הוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה. לכן, לדעתי, אין ממש בטיעונים האלה.

מיכאל שרון;

כשאני שומע את המתנגדים, יש לי רושם שהם חושבים שהם המציאו את הגלגל, שהם

מעינ"נים שיהיה טוב ואנחנו מעוניינים שלא תהיה איכות סביבה, שלא יהיו כבישים.

ובכן, רבותי, זה בדיוק להיפך. לא היינו מחוייבים לעשות תסקיר השפעה על הסביבה

ב"שערי הדרה" וביקשנו הנחיות של איגוד ערים לאיכות הסביבה. אנחנו מעוניינים

לפתח. חייבנו את הבעלים בכסף רב על מנת לעשות כבישי שירות.היו"ר רפאל אלול;

מתי ייגמר הכביש המורחב?

אשריה קבקוב;

למה אתם לא מציגים לנו את הנספח התחבורתי?

מיכאל שרון;

גברתי הנאווה, בשביל זה יש ועדה מקומית.

היו"ר רפאל אלול;

הלא ברור לנו לאן יימשך הדיון. זה לא סוד, יש פה עורך-דין מלומד, שיודע בדיוק

מה מותר לוועדה כמו שלנו, במצב שאתם נמצאים בו, להחליט. אנחנו עומדים פה בסד

חוקי, שיהיה ברור לכולם. לכן אני מבקש שתאמר לי מתי אינם מתכננים לגמור את הרחבת

הכביש.

נחמיה להב;

זח לא אנחנו, זה מע"ץ.

יחזקאל לביא;

הוא לא יכול לענות לך על זה.

גיורא שחר;

את כבישי השירות מבצעת עירית חדרה, לא מע"ץ.

מיכאל שרון;

אנחנו מדברים על כביש 4, בין הרברט סמואל לרחוב הנשיא, מהמשטרה צפונה. יש

דברים שתלויים בנו ויש דברים שלא תלויים בנו. כבישי שירות תלויים בנו. בוועדת

ערר, שזו ועדה משפטית, התחייבתי לעשות לכל מרכז מסחרי כביש שירות. אנחנו נעשה את

זה עד קבלת שלב בי. לכל קניון יהיה כביש שירות בקטע שלו.

היו"ר רפאל אלול;

כל קניון שיקבל טופס 4, יש לו כביש שירות.

מיכאל שרון;

בהתאם לנספח תחבורתי.

היו"ר רפאל אלול;

איפה הנספח התחבורתי? למה הם לא יכולים לראות אותו?

נחמיה להב;

מה זה לא יכולים לראות?
אשריה קבקוב
סליחה, אדוני ראש העיר, אנחנו ביקשנו להציג בפנינו תכנית, אף פעם לא קיבלנו

אווזה.

יחזקאל לביא;

אפשר ללכת לקראתם ולהציג להם את הנספח התחבורתי.
היו"ר רפאל אליל
נחמיה, אני פונה אליך כחבר. אני מודה, יכול להיות שאני לא אובייקטיבי. אני

מכיר את חדרה, יטו לי גם איזו יד בכמה פרוייקטים בחדרה. אתם ישוב שנמצא עכשיו

בנסיקה. אני חושב שכל מי שעובר ליד חדרה או בחדרה רואה שיש התפתחות גדולה מאד

בישוב הזה. קל מאד, בגלל בעיות כאלה ואחרות, לגרום לישוב לעצור ולא להתקדם. אני

יכול להגיד לכם שילוויתי את חדרה בכמה פרוייקטים חברתיים. לי איכפת איך רשות

מקומית מטפלת לא באדם החזק, איך היא מטפלת באדם המפגר, העני, זה שלא קל לו להיות.

חדרה קיבלה פרס על טיפולה בנושאים החברתיים שלה. יכול להיות שיש ו יכוח כזה או

אחר, אבל לעולם לא עזר לראש עיר או לראש מועצה כשהוא סגר חומר בפני חברי המועצה.
נחמיה להב
מי סגר חומר?
היו"ר רפאל אלול
אתה תיתן להם לעיין בנספחים התחבורתיים.
נחמיה להב
אני פותר את הבעיה. מעולם לא חסמתי חבר מועצה או מישהו מלקחת איזשהו מסמך

ציבורי. יושב פה ידידי גיורא, הוא יודע שלעולם לא רקמנו. הוא יכול לעיין בו מתי

שהוא רוצה. לכן מרגיז אותי כשאומרים שלא נותנים חומר, כי גיורא יודע שכל חומר

שהוא רצה הוא קיבל.
הי ו"ר רפאל אלול
עוד דבר. אנהנו בבית הזה עוסקים הרבה בענייני ארנונה. חדרה היא לא במקום

הראשון בארץ בתשלום הארנונה, אתם יודעים זאת טוב מאד. אינם יכולים להחליט לא להקים

קניונים ולא להקים אזור תעשיה. את המחיר ישלמו התושבים בארנונה וגם בשירותים.

אם הענין נעשה בדעת מיושבת ובחכמה, זה מקל על הציבור בהקמת מתנ"סים. אם יהיו

קניונים ויהיה אזור תעשיה, מהמסים שמקבלים יכולים לבנות מתנ"סים.
גדי היים
אנחנו לא נגד קניונים, אבל לא להרוג את התושבים. יש הבדל.
היו"ר רפאל אלול
תבינו שהמצב כרגע הוא מצב בעייתי מבחינה חוקית. אם זה היה תלוי בי, אני לא

יושב-ראש הוועדה, אני עכשיו רק ממלא מקומו, לא הייתי מעמיד את הנושא לדיון

בוועדה, כי זה לתת לכם איזושהי תקוות שווא שכאילו הוועדה יכולה היום לשים את עצמת

מעל ועדה מחוזית. מה שכן אנחנו יכולים לעשות זה לנסות לחבר את הקצוות. אולי

לוועדה היום אין שיניים בנושא הזה, אבל אם מהנדס העיר אמר לפרוטוקול שלא ינתן

אישור שלב בי בלי שיהיה כביש פנימי, זה מחייב אותו לא פחות מהחלטה של ועדה

מהוזית.גי היים;

בצד השני של שכונתנו בנו מגדלי קנטרי-קלאב. הבטיחו אותרו הבטחה, לא קיימו,

התושבים בפנים. איפה הכביש העוקף?

היו"ר רפאל אלול;

הנספחים שיש כאן, הנחיות לדו"ח סביבתי לקניון שער-חדרה, אותם נספחים

קיימים לקניונים האלה?

מיכאל שרון;

למעשה כביש 4 מתוכנן בהתאם לנספחים קיימים שעברו את כל הוועדות. מע"ץ

ביקשה לשנות את מספר המסלולים בכל כיוון מאחד לשניים. בקטע הדרומי שינו כבר

וגמרו את הביצוע. בקטע הצפוני, בשלב ביצוע. בקטע המרכזי, הבעייתי, שאנחנו

רוצים לבנות שם גם מרכזים מסחריים, אנחנו עכשיו באמצע תכנון. במקביל למע"ץ

שמתכננת את הכביש, נתתי הוראה לתכנן את כבישי השירות. יש תכנון כללי, אני נתתי

הוראה לתכנן תכנון מפורט. אם אפילו לא יסללו את כביש 4, אני אסלול את כבישי

השירות לפי תכנית קיימת.
דן ליברטי
האם אתה טוען שקודם כל תסלול את כבישי השירות ולאחר מכן תקים את

הקניונים?

היו"ר רפאל אלול;

זה לא מה שהוא אמר. אני שאלתי האם כל כביש שירות יבוצע אחרי תקנה די,

אחרי קבלת טופס 4. למיטב הבנתי תקנה די זה לא לפני בניית קניונים, אלא אם כן

יש חוקים אחרים באזור הזה. לכן השאלה שלך לא היתה במקום. אתה יודע מה ההבדל

בין תקנה די לבין השאלה שלך.

גיורא שחר;

אני רוצה להדגיש שוב, כולנו דואגים לתושבים, גם אני דואג לתושבים וזאת

הכוונה. אני לא אמרתי לרגע אחד לא לבנות. אמרתי: בואו נבנה, אבל בשכל. אם

היזמים, ביחד עם העיריה, הגיעו בתב"ע המאושרת הזאת, שמדברים עליה כל כך הרבה,

לגירסה חי ובעוד תב"ע לגירסה גי, זאת אומרת שהם שינו את התכניות 11 פעם.

הציבור לא יכול פעם אחת לתקן את התב"ע לטובתו כדי שהוא לא יינזק? זה מה שאנחנו

מבקשים, לא י ותר מזה.

היו"ר רפאל אלול;

אתה צודק במאת האחוזים, אבל יש דרך לפיה הציבור יכול לתקן, זה לא כאן.

אתה לא יכול לבוא לוועדה בכנסת ולתקן את מה שתיקנת בוועדת ערים.

גיורא שחר;

אני לא דורש מהוועדה מה שהיא לא יכולה לעשות לי.היו"ר רפאל אלול;

אי-אפשר שכל אחד יבוא עם הבעיה שלו לוועדת הפנים.

גיורא שחר;

בגלל שעובר פה כביש ארצי, יש לזה היבט ארצי, לכן חשבנו שיש לזה ענין.

היו"ר רפאל אלול;

גדי חיים, תוסיף מה שלא אמרו כאן.

גדי היים;

בגלל העומס בקטע שמתחנת סונול, רחוב הנשיא לכיוון הכיכר, אנחנו נחנקים כי

כל המכוניות שמגיעות לתחנת הדלק נכנסות לרחובות בשכונה שלנו, לשני רחובות

צרים, אם באים שני אוטובוסים או שתי משאיות אחת מול השניה, עולים על המדרכות,

אי-אפשר לעבור - הגשנו הצעה לחסום חד-סטרי את הרחוב שמתחנת סונול לכניסה

לשכונה, וברחוב דוד אלעזר יהיה מותר לנסוע רק לכיוון אחד למעלה, הגשנו את

ההצעה למהנדס הכבישים לפני שמתחילים לבנות עכשיו.

מיכאל שרון;

אנחנו לא הולכים לתכנן את חדרה ובטח לא את הכבישים פה לידי השולחן הזה.

צריך לבדוק את זה מבחינה הנדסית,

היו"ר רפאל אלול;

המאבק ביניכם הוא הרבה זמן, אני מקווה שנגמור אותו ברגע זה. לפעמים

התחושה של האזרח היא שהרשות המקומית היא דורסנית. כדי לתת לאדם תחושה שהדברים

נבדקים בתשומת לב אמיתית וביושר, חשוב לצאת מכאן עם כמה החלטות חשובות

ועקרוניות. אחת, שהחומר פתוח בפני נציגי התושבים כדי שיוכלו לראות את כל

הנספחים. דבר שני, ביצוע כבישי שירות. דבר שלישי, שמע"ץ מבצעת את העבודה.

מיכאל שרון;

בקטעים הצפוני והדרומי,

היו"ר רפאל אלול;

אנחנו נוציא מכתב למנכ"ל לפיו הנושא נדון בוועדת הפנים. הוועדה שמעה מראש

העיר שמקדמים את העבודות. הוועדה נותנת את ברכתה שאכן העבודות יקודמו על מנת

שסלילת הכביש תיגמר עם סיום בניית הקניונים.

נחמיה להב;

אתם חושבים שיושבים למעלה אנשים ובהינף יד מקבלים החלטה כזו או החלטה

אחרת. זה לא כך. זה דבר אחד.

דבר שני, לא יכול להיות ששלושה חברי מועצה צודקים ושישה עשר אחרים לא

צודקים, לפחות על פי היחס המספרי יש הגיון בגודל של אלה שהיו בעד ואלה שהיו

נגד,דבר שלישי, לא בגלל התושבים האלה אנחנו מתנים בפני הקבלנים, אלא בגלל

שאנחנו חושבים שהאזור הזה הוא אזור שישרת ציבור גדול מאד. אנחנו נעשה הכל כדי

שחשכונה לא תיפגע מבניית הקניונים שם, אבל הם צריכים להבין,'הואיל והם על דרך

ראשית, כביש ארצי, כביש 4, אי-אפשר לחיות כמו בשכונה בקצה חדרה. צריך איזון

מסוים, ואני יושב שם כדי לתת את האיזון.

ירצו חומר, יקבלו חומר, הם הלכו לוועדות ערר ונדחו.

גיורא שחר;

לא נדחינו.

דן ליברטי;

הגענו להסכמה. לא נדחינו.

נחמיה להב;

אני באמת רוצה להודות לוועדה ולדרך. אנחנו מוכנים לשמוע כל מיני הצעות.
היו"ר רפאל אלול
אדוני ראש העיר, התקדמנו בארבעה נושאים. בכל זאת, אם תיתן להם תחושה

שהעסק נגמר עם נכונות שלך ללכת לקראת מה שהצענו בסוף לגבי קטע של הכביש, אני

חושב שבזה יצא כל אחד מכם וחצי תאוותו בידו.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים