ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/12/1996

כניסה לארץ דרך הים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 34

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שלישי, כ"ב בכסלו התשנ"ז (3 בדצמבר 1996). שעה 09:30

נכחו;

חברי הוועדה; סאלח טריף - היו"ר

בני אלון

טלב אלסאנע

מיכאל נודלמן

מוזמנים; דני שנער - מנהל אגף ביטחון - משרד התחבורה

משה זלמנסון - משרד התחבורה

עמי שר-אל - מנהל ביטחון רשות הנמלים והרכבות

יוסף טוב - מנהל מינהל אוכלוסין - משרד הפנים

סנ"צ מוניק גולדוסר - רמ"ד זרים - משטרת ישראל

איתן גלוזמן - מרינה תל-אביב

ארמון פורטוגלי-מנהל מרינה אשקלון
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מ"מ מנהל הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
כניסה לארץ דרך הים.כניסה לארץ דרך הים

היו"ר סאלח טריף;

אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
על סדר היום דיון בנושא
כניסה לארץ דרך הים. המשרד האחראי לנושא זה לא

ראה לנכון לשלוח את אנשיו לדיון זה. אני מבקש להוציא הודעה לעתונות בענין זה.

סנ"צ מיניק גולדוסר;

יש לציין שביקורת גבולות כן הגיעה.

היו"ר סאלח טריף;

בוודאי, זו לא ישיבתנו הראשונה אתך כאן.

אני לא רוצה לתת שום הקדמה בנושא זה. אני חושב שהוא מדבר בעד עצמו. אתם

מכירים אותו לפני ולפנים. לכן אני מבקש לשמוע מכם מה אתם חושבים על הענין הזה,

מה צריך לעשות ומה הפתרון, משום שענין הגבול הפתוח מטיל אימח ופחד על רבים. אם

אני רק חושב כמה משקיעים במחסומים ובכל מיני מקומות, אם אפשר להגיע דרך הים כל

כך בקלות, למה שיעבדו קשה.

אני רוצה לשמוע קודם כל את משרד התחבורה.

דני שנער;

התבקשתי להביא לידיעתך שראש המטה לטרור האלוף דגן החליט להידרש לסוגיה

ומתכוון לבצע עבודת מטה בראייה לאומית של כל הנושא הזה מההיבט הביטחוני שבו

והוא ביקש ממני לומר את עמדתו בנושא הזה.

באשר לטיפול, אנחנו יודעים ומכירים את חלוקת תחומי האחריות לאבטחה בנושא

הזה. יש חלוקת ברורה של תחומי אחריות שנקבעה אצל יועץ ראש הממשלה לענייני טרור

לפיהם חיל הים שנמצא במעטפת החיצונית מעביר את המקל למשטרת ישראל שנמצאת

במעטפת היותר פנימית ויש אחר-כך אחריות לנמלים, למעגנות וכן הלאה ברגע

שהספינות נקשרות למעגנה. בנוסף לכך יש אחריות של משרד התחבורה להנחות בנושא

ביטחון את היכטאים הישראלים.

היו"ר סאלח טריף;

יש איזה נוהל כללי?

דני שנער;

יש נוהל כללי שהופץ בין כל היכטאים. אני יכול למסור לך אותו.

אלה פחות או יותר הגופים הביטחוניים שלמעשה מעורבים בסוגיה. אנחנו יכולים

להגיד לך שהיו הרבה מאד דיונים שגם נציג רשות הנמלים וגם נציג ביקורת הגבולות

השתתפו בהם ובאמת התגלה כל מה שאמרת בדברי הפתיחה שלך, היעדר תיאום בין הגופיםשעוסקים בנושא זה. אולי ברור מי אחראי בקטע הזח עד לקטע הזה, אבל התיאום לא

טוב והפרצות שאתה מעיד עליהם אבן קיימות. החמור הוא שאנחנו יודעים ועדים להן.

כלומר, אנחנו מכירים בהן, אנחנו יודעים שזה קיים.

לכן ההצעה שגיבשה יחידת הביטחון של משרד התחבורה ומינהל הספנות היא

שאנחנו סבורים שאולי רצוי להקים משמר חופים, כדוגמת משמר החופים שמתפקד

בארצות-הברית, שיינוק את הסמכויות שלו חלק ממשטרת ישראל, חלק מצה"ל, חלק ממשרד

התחבורה ועל ידי כך עם משאבים יהיה אהראי לכלל ההיבטים. יכול להיות שזה

הפתרון, משום שעד עכשיו המצב הנוכחי לא כל כך טוב בשטח. יכול להיות שהקמת הגוף

הזה תפיק לפתרון, אבל זה כמובן מצריך עבודת מטה.

אני לא יודע לכן עבודתו של האלוף דגן תוביל בסופו של דבר, כי רק עכשיו

הוא נדרש לסוגיה. אנחנו נעלה את זה גם אצלו.

היו"ר סאלח טריף;

אם תגיע יכטה מלימסול, מישהו יעצור אותה בדרך למרינה בעכו?

דני שנער;

הנוהל הוא פחות או יותר כזה, ברגע שמגיעה יכטה זרה, חיל הים יוצר איתה

קשר אלחוטי בשלב הראשון. לפי מערכת קריטריונים שיש לחיל הים הוא מחליט אם הוא

מצמצם טווח אליה ויוצר קשר בלתי אמצעי או מסתפק בקשר ולאחר מכן חיל הים מעביר

את זה למשטרת ישראל שאמורה לבצע גם כן בקטע היותר קרוב לחוף את הפעילות שלה

וקצין שיטור ימי צריך אתר-כך להעביר לידיעת המרינה שמגיעה ספינה.

אני מכיר את זה מתוך ידיעה, אבל יושב פה מנהל מרינה שהוא ודאי מכיר את

התקנות טוב ממני. אין פה נציג משטרת ישראל וחיל הים שיכולים לומר לכם איך זה

עובד בשטח.

איתן גלוזמן;

זה לא עובד כך. היו מקרים שראינו ספינות כשהן נקשרו למזח, גם ישראליות

וגם זרות.

היו"ר סאלח טריף;

ואף אחד לא בדק אותן, לא שאל אותן?
סנ"צ מוניק גולדוסר
דווקא במרינה תל-אביב יש נציגות של ביקורת גבולות.
היו"ר סאלח טריף
בשביל מה לעבור את המסלול? אם יש מטען של קוקאין, צריך לעבור את המסלול?
סנ"צ מוניק גולדוסר
מבחינה ביטחונית זה כמובן חמור, זה שאפשר להגיע בלי התראה אפילו.היו"ר סאלח טריף;

יש לפעמים דברים שהשתיקה יפה להם. כל מלה פה מיותרת. מה שאמרת אלה

הכללים, ההוראות, אבל לגופו של ענין, עד כמה שאני מכיר את חיל הים, אם יכטה

ישראלית משייטת ויוצרים איתה קשר, בזה נגמר הענין. המשטרה לא באה, אף אחד לא

בא ולא שואל. זו החומרה פה, גם ביטחונית וגם פלילית.
דני שנער
לפני כשנתיים העלינו רעיון מעשי, שכלי השיט המגיעים למעגן הדרומי באילת,

יצטרכו לעבור במסוף טאבה. בטאבה יש מסוף ימי שנמצא ממש על הים ובו יחידת

ביטחון טובה.

היו"ר סאלח טריף;

אומרים שמעבירים שם את המטען הכי גדול של זונות בארץ.

דני שנער;

לכן, כדי לתקוף גם את הנושא הזה הקצינו משאבים לבניית מזח כדי שהספינות

תבואנה ותעגונה במסוף הזה, שם תתבצע הבדיקה הביטחונית והיא תגובה בספינת משטרה

שעומדת ליד המזח הזה. מי שינסה להתחמק יעצרו אותו.

איתן גלוזמן;

הבעיה קיימת והיא חמורה. למשטרה יש יחידת שיטור ימי שפרוסה בארץ במתכונת

שאמורה לתת תשובות אלו ואחרות. אני מעריך ששם יש בעיה של תקציב והגדרות. ברגע

שהדברים האלה ייפתרו יהיה שיפור ממשעותי ביכולת התיפקוד של היחידה הזאת

ובאכיפת החוק.

היו"ר סאלח טריף;

מר יוסף טוב, אתם יכולים לדעת על עובדים זרים שמגיעים דרך חים?

יוסף טוב;

אנחנו יודעים על התופעות שקיימות בים לגבי אנשים באניות שאסרנו את הכניסה

שלהם, הם הצליחו להתחמק מהאניה ולרדת לחוף.

היו"ר סאלח טריף;

גם בנמל חיפה למשל?

י וסף טוב;

כן, נמל חיפה. הם ירדו לחוף או קפצו למים ושחו.

ללא כל קשר לכתבה הזאת, אנחנו משתדלים לעשות בדיקות לגבי תפקוד העבודה

בביקורת הגבולות. אנחנו עובדים תמיד בשיתוף פעולה עם המשטרה ולשם כך גם מחר

נהיה בנמל. אנחנו רוצים לבדוק מה מתרחש שם, כי יש בעיות של אנשים שבאים ואנחנו

לא מרשים להם לרדת מהאניה. אפילו קבוצת תיור שיש לנו חשד כבד שלא מדובר

בתיירים אלא מדובר בעובדים זרים ומדובר בבנות שמוזמנות לכאן לכל מיני עיסקות,

אנחנו צריכים לחבטיח שמי שנמצא באניה לא ירד ממנה אלא יהיה תחת שמירה. אני

רוצה לציין שנעשה את זה לא רק בנמל חיפה אלא גם בגבול עם מצרים.מדברים פה על משמו- חופים. לצערי, מדברים על זה הרבה מאד זמן, הגיע הזמן

לבדוק ברצינות את הנושא הזה. יכול להיות שמה שמתרחש היום ישמש תמריץ לפתור א2ז.

הבעיה, אחרת ניכנס לסבך שלא נוכל לצאת ממנו.

היו"ר סאלח טריף;

של מי האחריות המיניסטריאלית בענין הזה?
יוסף טוב
של המשטרה. אנחנו אחראים מבחינה מקצועית. בנמל חיפה פתחנו סניף של המשרד

שלנו שנותן עזרה מסויימת. בשדה התעופה לוד פתחנו משרד שמתפקד 24 שעות ביום.

אנחנו עושים שם כמיטב היכולת והאפשרויות לחסום כניסה של זרים.
היו"ר סאלח טריף
אני מניח שהמקרים בהם יכולים אנשים להיכנס דרך נמל חיפה הם הרבה פחות

מאשר במקום פתוח אחר, שאין בו ביקורת גבולות ואין בו משטרה. כשאתם נותנים

אישור להקמת מרינה, איזו אחריות אתם מטילים על מנהל המרינה?
משח זלמנסון
הוא לא אחראי על ביקורת גבולות.

אי גלוזמן;

יש מרינות שהן לא נמל יציאה וכניסה רשמי. כלומר, זו החלטה. כמו שבביקורת

גבולות מחליטים שמטוס שיוצא משדה התעופה בהרצליה חייב לעבור בשדה התעופה בן-

גוריון, אותו דבר גם בים.

היו"ר סאלח טריף;

נניח שמגיעה למרינה שלך אניה שאין לה חברות במרינה שלך, אתה לא נדרש

לדווח, לעצור מישהו?

איתן גלוזמן;

אצלי העסק יחסית מסודר כי המרינה קטנה.

היו"ר סאלח טריף;

המרינה בעכו קטנה?
איתן גלוזמן
המרינה בעכו קטנה מאד. היא פתוחה ופרוצה לכל עבר.

אם הכוונה היא לאנשים הגונים לאן הם צריכים להגיע, אין בעיה. הבעיה היא

עם עבריינים. לכאורה יכול להיות מצב שתגיע ספינה אלינו לתל-אביב ו-20 מטר

מהפתח יקפוץ ממנה אדם שבגדיו ארוזים בניילון והוא שוחה לחוף ומתערב בקהל תוך

דקה, אתה לא מוצא אותו. כלומר, ברגע שהספינה מגיעה לחוף, יש מי שמטפל בה:המשטרה מטפלת בה, גורמים שונים מתעסקים עם זה. הבעיה היא מהקטע של כניסה לנמלי

החופים שבו חיל הים מתעסק עם הכלים האלה, מזהה אותם על פי נוהלים שלו והמעבר

לחוף. זה הקטע הבעייתי, כי בחוף, ביקורת הגבולות שנמצאת אצלנו עושה את עבודתה

נאמנה, אם זה משרד הפנים ואם זו המשטרה. מי שמגיע לשם נבדק דרך מסופי המחשב,

השוטרים ביציאה בודקים שאכן בעלי הדרכונים הם אלה שנמצאים על הספינה. הבעיה

היא בהברחת גבול, בהברחת אנשים ואלה דברים שניתנים לביצוע בקלות רבה יותר.

משה זלמנסון;

רק להבהיר או להרחיב. יש היום בישראל כמה מרינות, דווקא המרינות הגדולות

שבהן כמו אשקלון והרצליה, הן לא נמל כניסה ויציאה מהארץ.

סנ"צ מוניה גולדוסר;

אשקלון כן. הרצליה ועכו לא.

משה זלמנסון;

זאת אומרת, מי שרוצה להגיע לעכו חייב להיכנס לנמל חיפה, לעשות ביקורת

גבולות ורק אחר-כך לעבור. מי שרוצה להגיע להרצליה, חייב לעבור דרך המרינה בתל-

אביב לעשות את ההליך ולעבור דרך המעגנה בתל-אביב.
היו"ר סאלח טריף
גברתי, אם מישהו מגיע לעכו בלי לעשות את ההליך הנכון מה עושים לו?

סנ"צ מוניק גולדוסר;

הוא כאן באופן לא חוקי, המשטרה תעצור אותו אם היא תמצא אותו.

היו"ר סאלח טריף;

אם היא תמצא אותו היא תעצור אותו או תגרש אותו? את יודעת מה היה קורה לו

אם זה היה במצרים.
סנ"צ מוניק גולדוסר
היו כולאים אותו.
היו"ר סאלח טריף
העכברים היו אוכלים לו את האזניים.

סנ"צ מוניק גולדוסר;

הענין הוא שכל המרינות האלה בכל זאת פתוחות, למרות שרק חלק מהן הוכרזו

ככניסות ויציאות לאניות. אין אפשרות למנוע מיכטה שמגיעה לעגון בעכו, למרות

שהחוק אומר שהם צריכים לעבור דרך נמל חיפה ולעשות ביקורת גבולות. אבל אין

משאבים כדי לפטרל כל הזמן בחוף.בחיפה יש מעגן בינלאומי שאין לנו בו בקרי גבול, אבל כמעט כל הזמן אנחנו

מקבלים התראה שמגיעים למעגן ומישהו יוצא מחיפה כדי לעשות ביקורת פרטנית, זאת

אומרת לבדוק שהאנשים שאמרו שהם מגיעים הם אכן האנשים. זה עובד טוב. באשקלון זה

עובד פחות טוב כי לא יורדים באשקלון, אבל האנשים שמגיעים לאשקלון, המנהל שולח

אותם לאשדוד לעשות ביקורת גבולות. בקרוב נגמור את התשתית באשקלון להקמת מסוף

ויהיה שוטר, אבל הוא לא "שב שם 24 שעות ביממה אלא על פי קריאה מאשדוד.

דני שנער;

עיקר הבעיה הוא דווקא לא בהיבט הפלילי אלא בהיבט הביטחוני. שווה בנפשך

500,400,300 קילו חומר נפץ שמתפוצץ בחופי תל-אביב, אתה מדבר על הרג בסדר גודל

המוני. תאר לך חוליה שנוחתת וכך הלאה, אנחנו מכירים את זה. אם אתה משווה את זה

לסינון של המטוסים שמגיעים לישראל, כי גם לישראל מגיעים מטוסים קלים, יש למשה

זלמנסון מערכת סינון מקדמי, שאם הוא לא מקבל מברק ומאשר אותו פוזטיבית 72 שעות

מראש, הוא מזניק את חיל האוויר.

מישהו חייב להתעורר בקטע הזה. צריך לראות את זה הרבה יותר חמור מההיבט של

פח"ע מאשר מההיבט הפלילי, שהוא הצעקה החמורה.

י וסף טוב;

בקשר למרינות, יש דיון שנמשך כמה חודשים בקשר לאשדוד. משרד הפנים מסרב להכריז

על המרינה באשדוד כתחנת גבול עד שלא תהיה שם אבטחה של משטרה בביקורת גבולות.

אני שומע פה על עכו ועל הרצליה. זה לא חוקי. אני חושב שצריך לפעול כך שלא

יוכלו לעגון במרינה, כי לא הכרזנו על זה, אנחנו גם לא נכריז עד שלא נקבל את

האישור התקציבי להקמת התחנה, אחרת נוהגים בהפקרות.

היו"ר סאלח טריף;

זה שאתם לא מכריזים ולא נותנים אישור חוקי לא מונע מאחרים להיכנס.
י וסף טוב
מה שאני שומע על המרינה בתל-אביב זה פשוט מזעזע. היו בעבר מספר מקרים שבהם

הגיעו 'כטות למרינה בתל-אביב והתברר שהיו בהן אנשים שלא רצינו לתת להם לרדת

מהיכטה. ידענו שאם הם י ירדו מהיכטה הם לא יחזרו יותר. הם לא באו לטייל, הם באו

לעבוד כאן.
היו"ר סאלח טריף
הם יודעים שבישראל אף אחד לא יתנהג אליהם קשה.
י וסף טוב
אולי צריך למצוא סידור שהביקורת על היכטה תהיה עוד לפני שהיא מגיעה לשטח שבו

יש אוכלוסיח. זה פשוט לא יכול להיות. אני כבר לא מדבר על המסתנן.
היו"ר סאלח טריף
כשהייתי סגן שר הפנים היפנו אלי כשהמשטרה עובד לא חוקי שהיה באיזשהו ישוב

וביקשו שמשרד הפנים יעזור לו לקבל אישור. אמרתי: במקום לעצור אותו מנסים להלבין

אותו. הכל יכול לקרות במדינה שלנו. זה פשוט לא "אמן.

קיבלתי מסרים שאפילו לא מעיזים לדבר ביחידת השיטור הזאת. בלשכות הגבוהות

במשטרה מטילים את חיתינם עליהם ולהם יש דברים קשים לומר. אני לא יודע אם זו הסיבה

שהם לא הגיעו או אמרו להם לא להגיע.לכן אני מבקש מנציגת המשטרה להעביר את המסר הזה..זה נשמע נורא, זה לא מתאים

למדינתנו. אם המשטרה היתה מתנהגת בהומרה כלפי עובדים זרים היא היתה מפחיתה אולי

את מספרם בארץ. עובדים זרים לא חוקיים היו מפחדים להיכנס, גם אלה שנכנסו היו

מפחדים. אני אומר את זה לא סתם בנימה של ביקורת אלא יותר מזה.

עמי שר-אל;

אני חושב שבדיון הבא, בהנחה שיבואו החברים מחיל הים ומשיטור ימי, כדאי לעבור

על התהליך בצורה יסודית בקטע מהשלב הימי עד השלב הסופי. כדאי לקיים את הדיון הזה

בהקדם.

מיכאל נודלמן;

יש לי שאלה, אם לא היתה הכתבה, כולם היו שותקים?

סנ"צ מוניק גולדוסר ;

לא, זה דבר ידוע. מתנהלות שיחות בנושא כבר מספר חודשים ומנסים לסגור את

הפרצות.

משה זלמנסון;

ללא הצלחה. אולי הכתבה תהווה תמריץ ותיתן דחיפה על מנת שסוף כל סוף הדברים

יהיו סגורים ואולי יקבלו את הפתרון שאנחנו מציעים, כלומר משמר חופים. זו בעצם

יחידה אחת שמאחדת בתוכה - - -

היו"ר סאלח טריף;

יש מה שנקרא משמר חופים, אולי קטן. זה לא דבר שלא נמצא.

סנ"צ מוניק גולדוסר;

זה שיטור ימי. זה כוח קטן שצריך לכסות גם את אזור אילת.

איתן גלוזמן;

אותו כוח אדם יוצא לירושלים כשיש הפגנות ואסור להם לצאת לים אם אין שוטר

שמאי יש את הנקודה.
היו"ר סאלח טריף
אתם יודעים כמה שוטרים כאלה יש לכם?

סנ"צ מוניק גולדוסר;

אני לא י ודעת.

היו"ר סאלח טריף;

מה דרגתו של המפקד?

סנ"צ מוניק גולדוסר;

סגן ניצב.דני שנער;

יכול להיות שלא הסברתי את עצמי היטב. משמה החופים הזה לא יהיה רק אותה ספינת

משטרה שמפטרלת, אלא יהיו לו סמכויות מכל הגופים שעוסקים בזה.

היו"ר סאלח טריף;

הבעיה כאן היא לא סמכויות, גם לא צריך כוה-אדם מי יודע מה. היום יש שיטות

אחרות. סיירות בצבא פעלו עם כוה-אדם קטן והתוצאות היו גדולות. אפשר גם לעשות

הלוקה עם הצבא.

דני שנער;

התהליך הוא שהמידע עובר ממשרד הביטחון למשרד הפנים, למשרד האוצר, למשרד

התחבורה ולמשרד לביטחון פנים. ברגע שחמישה משרדים מטפלים בנושא ויש העברת מקל, זה

עקב אכילס. לאותו משמר חופים יהיו סמכויות לטפל בכל ההיבטים ואז יש לגוף אחד

הכל.

משה זלמנסון;

מרגע שכלי השיט מגיע לאגני החופים של ישראל עד הרגע שהוא נקשר, עדין לא

במרינה, יש אותו גוף שמטפל בכל ההיבטים. זה הרעיון.

סנ"צ מוניק גולדוסר ;

למרות שלאמריקאים יש גם בעיות של הברחות.

היו"ר סאלח טריף;

מנהל המרינה בשקלון, לא היית בתחילת הדיון, אבל מה קורה אצלכם?

ארמון פוטוגלי;

אצלנו כוח האדם שעומד לרשות הנושא הוא מאד מצומצם, הוא נמצא רק חלק מהזמן.

קבוצה יותר גדולה של שוטרים יכולה למלא גם את הפונקציה של השיטור הימי, גם לתת

פתרון לשיטור היום-יומי במקום, שדורש מפעם לפעם טיפול, ולקבל את הכדור מחיל הים.

ברגע שחיל הים מזהה כלי שיט ומפנה אותו למרינה, לקבל אותו באלחוט ולחכות לו, מה

שלא קורה היום ומאלץ אותי מפעם לפעם לא להכניס כלי שיט לנמל עד שהשוטרים מופיעים.

היו"ר סאלח טריף;

אתה שולט בזה 24 שעות?

ארמון פורטוגלי;

אני שולט בזה 24 שעות אישית בשעות היום, ובלילה השומרים בשטח בקשר 24 שעות

לביתי במערכת הקשר הימי כדי להיות בהאזנה ולשמוע אם יש איזשהן התרחשויות בים.

היו"ר סאלח טריף;

מצבך טוב י ותר.

ארמון פורטוגלי;

מצבי גרוע משום שהנקודה שהעמדנו לרשות המשטרה מאויישת רק חלק קטן מהזמן.

שוב, בגלל בעיות של כוח-אדם, השוטרים נלקחים למשימות לא ימיות ובתוספת קטנה של

עוד שלושה-ארבעה אנשים - - -היו"ר סאלח טריף;

מפזרים הפגנות באשקלון?

ארמון פורטוגלי;

אני לא יודע אם באשקלון, הם נלקחים גם לירושלים לפעמים. דרושה תוספת קטנה של

עוד מספר אנשים, שיהיו מסוגלים לבצע מספר משימות כולל ביקורת הגבולות. חלק

מהשוטרים שנמצאים באשקלון היום הוכשרו למשימה הזאת והם לא עוסקים בה. המשטרה

התקינה מחשב במרינה אשקלון שיופעל כפי הנראה בזמן הקרוב, אבל חסר כוח אדם שוטף

שיפעיל את זה.
טלב אלסאנע
מה בדיוק האחריות של מנהל המרינה לגבי כניסה לא חוקית?

היו"ר סאלח טריף;

האחריות היא לא שלו, זו אחריות כוללת של המשטרה.
טלב אלסאנע
איפה החלק של מנהל המרינה בבעיה הזאת?
היו"ר סאלח טריף
האנשים במרינה עושים עבודת שיטור בגלל דאגה לענין. זה לא תפקידם וזו לא

אחריותם. הבעיה התעוררה לא בעקבות כתבה בעתון אלא בעקבות זה שאין מספיק כוח

משטרתי כדי לפקח על אכיפת החוק.

הבעיה היא גדולה משום שלא רק בעיות ביטחוניות קשות יכולות להתעורר. מקדישים

הרבה עוצמה וכוח על גבול לבנון בנושא הברחת סמים קשים. הם יכולים להביא את זה

אליכם שם בנגב בלי שום בעיה.
טלב אלסאנע
הם לא מחכים לעצות שלך.
היו"ר סאלח טריף
זה חמור מאד. יש הברחות של עובדים זרים.

אני רוצה לסכם את הדיון הזה. קודם כל, נתריע בפני השר לביטחון פנים על חומרת

הבעיה בגבול הימי, גבול גדול מאד יחסית לגודלה של המדינה, שפרוץ בגלל חוסר

כוח-אדם. אני לא רוצה להציע מאין לקחת, אבל אני מקווה שיש מהיכן. אפשר גם לבקש

מתנדבים, כמו במשמר האזרחי. יש עדין במדינה אנשים שמוכנים להתנדב. אני חושב

שאזלת היד הזו נובעת מהרגשה שיהיה בסדר עד שתקרה התקלה החמורה הראשונה ואז כולם

יידרשו להסברים, תקום ועדה ומבקרת המדינה תבקר. אנחנו מתריעים דקה אחת לפני.

אנחנו רואים בחומרה את העובדה שלא הגיעו לכאן נציגי השיטור הימי לפי בקשתנו,

כי רצינו לשמוע מה קורה בשטה. תוך תקופה קצרה נקיים בירור נוסף כאן. אנחנו נזמין

גם אתכם. אני מצטער שתוטרדו פעמיים. אם אלוף דגן יכנס לענין, מה טוב. נזמין אותו

ונשמע מה הוא חושב שצריך לעשות.אני לא רוצה לתת ציונים, אבל הייתי נותן ציון טוב מאד למי שחשף את הדברים

האלה. נראה לי שבלי יפיפות כאלה לא מגיעים לתוצאות. בסך הכל כולנו רוצים להגיע

לתוצאה שתמנע אסון או דברים קשים שמתרחשים דרך הגבול הימי. מוזר הוא שיוושבים

שהחיים ממשיכים להתנהל ככה עד שקורה משהו.

חבר-הכנסת בני אלון, הגעת בזמן כי אנחנו מסיימים את הדיון. אנחנו מסיימים

אותו הפעם, לדאבוני, בהרגשה קשה שהתחלנו דיון ולא מיצינו אותו. אנחנו מאד

מצטערים שהמשרד לביטחון פנים לא שלח אלינו את נציגי היחידה, את מפקד היחידה

והשוטר שלה. יש פה מצב חמור ביותר שיכול להזמין אירוע קשה כל יום. אני לא יודע

אם זה לא מתרחש יום-יום לנגד עינינו ואנחנו מחרישים.

אנחנו כוועדה של הכנסת שמטפלת בנושא הזה, התחלנו לבצע את תפקידנו לאחר שנודעו

לנו הפרטים. אנחנו נמשיך בכך. אני מאד מקווה שבדיון הבא שנקיים אותו תוך

שבועיים-שלושה יהיו פתרונות למשרדי הממשלה.

אני ר ו צה לה ו ד ו ת לכם על שבאתם ישיבה זו נעולה,

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים