ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 02/12/1996

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 61) (תעודת חיים לניצולי שואה) התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 33

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"א בכסלו התשנ"ז (2 בדצמבר 1996). שעה 11:00
נכחו; חברי הוועדה
רפאל אלול - מ"מ היו"ר

זאב בוים

עמנואל זיסמן
מוזמנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים

עוזי עצמון - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הו ועדה
יפה שפירא
קצרנית
ימימה פרלס
סדר-היום
הוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 61) (תעודת היים לניצולי שואה),

התשנ"ו-1996.הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 61) (תעודת חיים לניצולי שואה)

התשנ"ו-1996

היו"ר רפאל אלול;

אני פותח את הישיבה. לפנינו הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מסי 61)

(תעודת חיים לניצולי שואה). אנשים ניצולי שואה נדרשים להביא אישורים מרשויות

מקומיות על היותם בחיים.
יחזקאל לביא
מכיוון שהצעה זו תואמה איתנו, אסביר במה מדובר. ניצול שואה שמקבל רנטה

מממשלת גרמניה, מממשלת אוסטריה או מממשלה אחרת, חייב להציג לאותן ממשלות אחת

לשנה תעודה רשמית שהוא אכן חי. עד עכשיו התעודות האלה מוצאות על-ידי מירשם

האוכלוסין במשרד הפנים, שמוציא תדפיס מהמחשב שמודיע: "היה אצלי האדם הזה

והזה, זיהיתי אותו והוא חי". העניין הוא שרוב ניצולי השואה הם אנשים זקנים,

ולא בכל הרשויות המקומיות יש היום לשכה של משרד הפנים והם צריכים לכתת את

רגליהם למשרד הפנים בעיר הקרובה כדי לקבל את האישור הזה. הועלה רעיון שניצולי

שואה שגרים בקרית מלאכי לדוגמה, ששם אין משרד פנים אלא רק סניפון שמופעל על

ידי הרשות המקומית, יקבלו את האישור הזה ברשות המקומית.
היו"ר רפאל אלול
אני רוצה לומר לך שזה קצת שונה, לצערי הרב. בתפקידי כראש רשות חתמתי על

מסמכים מהסוג הזה. ראש רשות מקומית רשאי לתת אישור כמו נוטריון. אבל יש רשויות

מקומיות שחשבו שגם מזה אפשר לעשות כסף, וגבו כסף מאותם אנשים. הצעת החוק הזאת

באה למנוע מצב זה. אני מציע שנאשר את הצעת החוק ונביא אותה לקריאה ראשונה.
יחזקאל לביא
אני מציע דבר יותר פשוט. כיוון שהמדינה לא גובה כסף עבור השירות הזה, אני

מציע שאת התעודה יתן אותו פקיד ברשות המקומית שמונה על ידינו לצורך מתן

שירותים לאזרח.
היו"ר רפאל אלול
ובא לציון גואל.
עוזי עצמון
לפי חוק הנוטריונים סמכותו של ראש הרשות היא כסמכות נוטריון. אם באים

לראש העיר, הוא נותן אישור כמו נוטריון.
היו"ר רפאל אלול
אני מציע שיעשה את זה אותו פקיד שממונה על-ידי משרד הפנים-
מירי פרנקל-שור
צריך לחכות למינוי פקידים של משרד הפנים?יחזקאל לביא;

לא, בכל רשות מקומית יש פקידים כאלה.

היו"ר רפאל אלול;

או שלחילופין יעשה את זה ראש הרשות המקומית.
זאב בוים
הצעת הרווק לא דיברה על הבעיה של מי נותן את האישור. יש ברשות המקומית מי

שנותן זאת. מזכיר העירייה מהתים את ראש העירייה כנוטריון ובזה העניין נגמר.

ההצעה מדברת על כך שהשירות הזה לא יהיה בתשלום.
יהזקאל לביא
אני חושש מאותן רשויות מקומיות שינסו לפרש את המשמעות של החוק הזה, שהן

לא צריכות לגבות על דברים אחרים שהן צריכות לגבות עבורם.
היו"ר רפאל אלול
חזקה על הרשויות שהן לא פחות חכמות מפקידי משרד הפנים.
עוזי עצמון
כתוב פה שמדובר על תעודת חיים לניצול שואה. החשש שלי הוא שלא יתנו את

האישורים האלה.
היו"ר רפאל אלול
אני מציע שתוכן הצעת חוק על מנת שהדברים יהיו ברורים.
מירי פרנקל שור
לא, הצעת החוק טובה גם כך. אנחנו לא צריכים להסמיך בחוק פקידים מטעם משרד

הפנים. החוק בא לקבוע שהאישור יהיה חינם.
זאב בו ים
כן, הוא קובע רק שלא יבקשו תשלום.
היו"ר רפאל אלול
מאחר שעל הצעת החוק הזו הוחל דון רציפות, היא יכולה להיות מוכנה לקריאה

שניה ושלישית.
מירי פרנקל-שור
האם צריך להוסיף שלראש העיר יש סמכות נוטריונית? אני צריכה לבדוק את זה.
עוזי עצמון
בחוק הנוטריונים כתוב שסמכותו של נוטריון כוללת גם ראש רשות.
היו"ר רפאל אלול
אנחנו מאשרים את העברת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 61) (תעודת חיים

לניצולי שואה), לקריאה שנייה ושלישית.

תודח רבח. חישיבח נעולח,

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים