ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/11/1996

הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון - קביעת מועדי בחירות), התשנ"ו-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 27

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום רביעי. טי בכסלו התשנ"ז (20 בנובמבר 1996). שעה 09:30

נכחו; חברי הוועדה; מיכה גולדמן - מ"מ היו"ר

דוד אזולאי

תאופיק תטיב

אברהם פורז

מוזמנים; חבר-הכנסת הגי מירום

אהוד שילת - משרד הפנים

אי ילת שיפמן - " "

ישראל אזר - " "
י ועצת משפטית
מרים פרנקל-שור

מ"מ מנהל הו ועדה; יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון - קביעת

מועדי בהירות), התשנ"ו-1996 - הצעת חוק של חבר-הכנסת חי מירום.הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות)

(תיקון - קביעת מועדי בחירות). התשנ"ו-1996
היו"ר מיכה גולדמן
אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
הצעת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון -

קביעת מועדי בחירות), התשנ"ו-1996, של חבר-הכנסת חגי מירום. חבר-הכנסת חגי

מירום, בבקשה.
חגי מירום
חילקנו לכם נייר עידכון שמכיל את ההסכמות ביני לבין משרד הפנים באשר

למועדי הבחירות בכל המועצות האזוריות בארץ. המחשבה היא להצליח להביא את כולן

למועד אחד של בחירות שהוא ב-27 בדצמבר 2007. כדי להביא למצב שנוכל להגיע לכך,

היינו צריכים לייצר שלוש קבוצות של מועצות אזוריות, כי החיים נמשכים, בחלק מהן

התקיימו בחירות לא מכבר, ולסדר אותן כך שהבחירות הבאות של כל מועצה כזו תהיינה

לא לפני ארבע שנים, כדי לא לפגוע בחן, ולא יאוחר משש שנים, כדי לא ליצור מצב

ארוך מדי. וכך יצרנו טבלה שנמצאת לפניכם, שמכילה קבוצה ראשונה ממטה אשר ועד

שפיר, קבוצה שניה ממרום הגליל ועד תמר, קבוצה שלישית היא מהגליל התחתון ועד

מבואות החרמון. סימנו את תאריך הבחירות הבאות של כל קבוצה. במטה אשר עד שפיר,

הבחירות הבאות יהיו ב-2 בדצמבר 1997. כלומר, סוף השנה הבאה עלינו לטובה.

הקבוצה השניה, מרום הגליל עד תמר, הבחירות הבאות יהיו ב-25 במאי 1999, מפני

שבהן היו כבר בחירות בשנתיים-שלוש האחרונות. הקבוצה האחרונה, גליל תחתון עד

חרמון, הבחירות בהן יהיו כנראה כ-4 בדצמבר 2001. יש פה שתי חלופות, אני תומך

בחלופה ה-4 בדצמבר, המשרד לא מתנגד.

ראשיתו של הענין בחקיקה שחוקק חבר-הכנסת דוד מגן.

אהוד שילת;

שחוקקה הכנסת על-פי הצעתו של חבר-הכנסת דוד מגן.
אברהם פורז
זאת הכוונה.
חגי מירום
על פי הצעתו של חבר-הכנסת דאז, היום סגן שר האוצר דוד מגן. הוא רצה להביא

את הענין לידי האחדה - - -
אברהם פורז
וגם שזה יהיה באותו יום בחירות של הרשויות המקומיות.חגי מירום;

כן. לא פשוט הענין מבחינת משרד הפנים. הוא לא מתלהב מהאחדה הזאת, מפני

שמאד קשה לו להכין מערכת כל כך גדולה. יש בעיות קשות, אבל לפחות לגבי האחדת

הבחירות במועצות האזוריות, אנחנו רוצים להגיע לכך בתהליך שיימשך כמה שנים עד

2007 וזאת הצעת החוק. היא מתיישבת עם ההוראה שהוביל אותה חבר-הכנסת דוד מגן

ברעיון, אבל היא מכילה גם את התיקונים בהוק העיקרי בהתאם.
היו"ר מיכה גולדמן
נציג המועצות האזוריות הוזמן?
חגי מירום
הם הוזמנו, אני לא יודע למה הם לא באו, אבל אנחנו בעצה איתם.

הגשנו את הנייר הכחול הזה בכנסת שעברה, אחר-כך קיימנו פה דיון והגענו

לתיקונים. עכשיו, בטרם הישיבה הזו, ישבתי שוב עם מר שילת ועם עו"ד איילת שיפמן

כדי להגיע להסכמות. ואני אומר כאן בלי להסתיר, שאני מאד מתגאה בכך שעבדנו ביחד

ואנחנו מביאים פה תוצר שהוא מקובל עלי כמציע החוק, מקובל על משרד הפנים ומקובל

על ראשי המועצות האזוריות.

ההצעה הזו היא טרומית, הכנה לקריאה ראשונה. אין סיבה שלא נריץ אותה

לקריאה ראשונה.

היו"ר מיכה גולדמן;

מר שילת, בבקשה.
אהוד שילת
אני רק רוצה לחדד נקודה אחת. אני מסכים לכל מה שאמר חבר-הכנסת חגי מירום.

הנקודה היא שבחוק המקורי של חבר-הכנסת דוד מגן, שקבע מועד אחד, נקבעה הוראת

מעבר שבזמן שקבעו אותה ידעו שהיא לא תקינה. נאמר שם שייקבע מועד של הבחירות

הכלליות, מועד כלשהו שהשר יציע לוועדה. כל מועצה אזורית, שיש לה בחירות לפי

הסדר הרגיל בחצי שנה שיקדם לאותו יום, לא יתקיימו בה בחירות אלא הן תדחינה

למועד הבחירות הכלליות. כל מה שלפני אותה חצי שנה, הבחירות יתקיימו כסדרן.

כלומר, מועצה אזורית שהתקיימו בה בחירות שבעה חודשים לפני יום הבחירות

הכלליות, תחזור על התהליך כעבור שבעה חודשים או שנה או שנתיים. זה יצר מצב

בלתי סביר לגבי כ-20 מועצות אזוריות. הן רק גומרות תהליך בחירות, כמה חודשים

לאחר מכן הן מתחילות מחדש. הוראת המעבר הזו עוררה התמרמרות רבה בקרב המועצות

האזוריות הללו, ולפני שנה או שנתיים, בכנס של ראשי מועצות אזוריות בים המלח,

ביקשו ממני לנסח הצעה שתכניס את זה בגלים כדי להתאחד לתאריך כללי יותר מאוחר

ושיהיו גלים סבירים, שכל מועצה תכהן תקופה סבירה ולא תקופות של חודשים או של

שנה ומשהו. ואז ניתנה הצעה בסיסית, רק שבינתיים עבר זמן ולכן שיפצנו את התוספת

עם התאריכים. בעקבות זה שהתחלנו להכין את התיקון לצו המועצות האזוריות, כי

תאריך בחירות כללי למועצות אזוריות מחייב תיקונים מאד בסיסיים בצו המועצות

האזוריות, ביקשנו להכניס פה עוד הוראות נוספות שנמצאות בחוק הזה כדי שזה יתאם

לענין הזה.תאופיק חטיב;

מדוע לא יכולת לעשות את הבחירות ב-2001 לכולם?
חגי מירום
ולדחות את הבחירות ב-1997 וב-1999?

תאופיק חטיב;

לא. יכולות להיות בחירות ב-1997 וב-2001.

חגי מירום;

מערכת בחירות היא מקיזה דם, היא מאד קשה לנבחרים. לעשות להם קדנציה

מקוצרת זה דבר מאד מאד קשה. לכן עשינו את הדירוג.

היתה פה גם בקשה של ראשי המועצות ללכת לתהליך שאוסף אותן לקבוצות. אתה

יודע איך זה עבד קודם? כל אחת במועדה. הנה אנחנו רואים פה כבר שלוש קבוצות וב-

2007 אנחנו רואים את כולם בתהליך אחד. זאת אומרת, התחשבנו קצת גם בהן.
תאופיק חטיב
זה מקובל. אתה בדקת את הנושא, אתה בקיא יותר.
היו"ר מיכה גולדמן
אם אין הערות נוספות נאשר את הצעת החוק על פי ההצעה המשותפת של חבר-הכנסת

מירום ומשרד הפנים ונעביר אותה לקריאה ראשונה.
חגי מירום
אני מבקש רק שלקריאת הראשונה, אם אתם מוכנים לכך, זה יעבור בלי החלופה 22

במאי אלא 4 בדצמבר 2001.
היו"ר מיכה גולדמן
אנחנו מוחקים 22 במאי.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים