ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/11/1996

רמת הקרינה מאנטנות צה"ל בשכונת "רמת-אלמוגי" בחיפה - ח"כ סאלח טריף

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שנינוח לא מתוקן95

פרוטוקול מס' 25

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני, ז' בכיסלו התשנ"ז (13.11.1996) שעה 11:00

נכחו: חברי הוועדה; סאלח טריף ~ היו"ר

דלייה איציק

בנימין אלייך

אברהם פורז
מוזמנים
חה"כ יונה יהב

נחמה רונן - מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה

ישראלי אופנהיים - מהנדס לאיכות הסביבה מחוז חיפה

דייר שמואל' ברנר ? - משנה למנכ"ל

המשרד לאיכות הסביבה

סטלה דיאמנט - הב/שרד לאיכות הסביבה

דייר אהוד נאמן - הממונה על הקרינה -

המשרד לאיכות הסביבה

אלכס וילינסקי ~ מומחה ליקרי נה בית-החולים רמב"ם -

משרד הבריאות

תא"ל הרצל הללי - קצין קשר ראשי

אל"מ דורון קורץ - ראש מחלקת מערכות קשר

עו"ד רחל סטובייצקי - משרד הבטחון

משה שלונסקי - מפקד גלי-צה"ל

עמרם מצנע - ראש הגביר חיפה

י האלי זאבי - עוזר ראש העיר חיפה

רונית בן נתן - נציגת שכונת "דניה" - חיפה

אבי גור - יו"ר ועדת הבריאות של

ועד ההורים המרכזי - חיפה

גבריאל מגל - חבר ועד מטה הפעולה - חיפה

יוסף גלר - מרכז פעילות מטה המאבק - חיפה

שלומית גלר - דוברת מטה המאבק - חיפה

שלמה יחיאלי - יו"ר ועדת ההורים המרכזי - חיפה

ניצה יעקבי-גנדלרמן - יו"ר ועד שכונת

"רמת-אלמוגי" - חיפה

מרגלית קרן - חברת ועד ההורים המרכזי

בביה"ס "אינשטיין" - חיפה

ד"ר יוסף שילה - מומחה לאלקטרומגנטיות מטעם

מטה המאבק - חיפה

היועצת המשפטית
שלי הוועדה
מרים פרנקל-שור
מנהלת הי ועדה
יפה שפירא
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
רמת הקרינה מאנטנות צה"ל בשכונת "רמת אלמוגי" בחיפה -

חבר הכנסת סאלח טריףרמת הקרינה מאנטנות צה"ל בשכונת "רמת-אלמוגי" בחיפה - ח"כ סאלח טריף
היו"ר סאלח טריף
רבותיי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות

הסביבה של הכנסת. הנושא שעלי סדר-היום: חוות האנטנות בחיפה הנמצאת ב"רמת-

גולדה". למעשה הישיבה מתקיימת כאן היום בעקבות סיור שקיימה ועדת הפנים

במקום לפני כשבועיים או שלושה. השתתפו בו חברי-הכנסת יונה יהב, אליעזר

זנדברג, אברהם שטרן ואנוכי.

שמענו את טענותיהם של התושבים, ששולחים את ילדיהם לבית-הספר

"איינשטיין" הקרוב למיתחם, ושמענו גם את סגן קצין קשר ראשי. הדברים ששמענו

גרמו לנו להגיע להחלטה לקיים את הישיבה הזאת, כיוון שלא נחה דעתנו

מההסברים שקיבלנו במקום, וההסברים לא השקיטו את מצפוננו.

הדעת לא סובלת קיום מיתחם אנטנות בקירבה כזאת לבית-הספר, שלומדים בו

כאלף תלמידים, ובשכנות לאוכלוסיה גדולה מסביב. העניין הזה מחייב שיקול

דעת מאוד רציני, של גלי-צה"ל ושל כל המעורבים בעניין, במגמה להעתיק את

המיתחם למקום אחר. אני וחברי-הכנסת שהשתתפו בסיור בדיעה, שיש מקום לחשוב

עלי העברת כל המיתחם.

כרגע אין לנו שום נתונים רפואיים, שיכולים לאושש את הטענה, שמה שיש

במיתחם יכול לגרום נזק, אולם סיפר לנו אדם שחי בסביבה, בהתרחשות רבה, גבל

מוזלת ו, שלטענתו נגרמה כתוצאה מכך.

אין בחיפה רזרבות גדולות של קרקע, ולכן הקרקע במקום די יקרה והאיזור

מאוד יפה למגורים. צריך לחשוב על העברת האנטנות למקום קרוב אחר, אולי לתל

יותר גבוה באיזור. אפשר לקבל על הקרקע מחיר מאוד גבוה, ואפשר הם להרוויח

מהעברת האנטנות. ואנחנו נרוויח שקט ובריאות לתושבים.

אנחנו הזמנו לכאן היום על-פי בקשתו את ראש העיר חיפה, עמרם מצנע.

אני מקבל אותו בברכה. אנחנו הזמנו גם את מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה,

הגב' נחמה רונן, את קצין קשר ראשי, תא"ל הרצל הללי, ואת מפקד גלי-צהל,

משה שלונסקי. נמצאים כאן איתנו גם נציגי משרד הבריאות, ונציגיהם מוועד

שכונת "רמת-אלמוג" בחיפה, משכונת "דניה" ומהאיזור. אם שכחתי מישהו איתו

הסליחה.

אנחנו נקיים דיון מקיף. אני רוצה לאמר לכם בכנות, שהוועדה החליטה

לקחת על עצמה את המשימה לטפל בנושא הזה עד תום. בדבר אחד אני משוכנע,

שלתושבי- "רמת-אלמוגי" לא יהיה כ"כ קר החורף, בגלל המיקרוגלים הרבים שיש

במיתחם.

אני מבקש מראש העיר חיפה, מר עמרם מצנע, לאמר את דבריו:
עמרם מצנע
בוקר טוב. אני מודה ליו"ר ועדת הפנים, תבר-הכנסת סאלח טריף, שהוועדה

בראשותו לקחה על עצמה את היוזמה להוביל ולסייע במאבק הציבורי שלנו.

התושבים, כדי להסיר אתת המיפגע הבריאותי הקיים היום בשכונת "רמת-אלמוגי" ,

ומשפיע על תושבי שכונות רבות נוספות.

אני לא מתכוון לדבר במקום המומחים ובטח לא בשם המומחים, אנחנו בוודאי

נשמע אותם בהמשך. אני נזעקתי לנושא כיוון שלמדתי - ואני מניח, שעדיין אנילא יודע הכל - שיש הרגה מאוד ויכוחים, חילוקי דיעות ואי הסכמה בנושאים

הקשורים בקרינה ובקורנים, מהסוגים האלה שעליהם אנחנו מדברים והשפעתם על

הסביבה. איננו מסוגלים לקבל תשובות בהירות ומספיק חד משמעיות, שאכן לא

נגרם נז לתושבים, ילדים או מבוגרים, בקירבה כזו א.י אחרת, השוהים באופן

רצוף או מזדמן באיזור הזה של מערך האנטנות. קהילה שלמה חיה בחרדה ובתחושה,

שאכן, קיימת פקיעה בבריאות, כיוון שהנתונים הספציפיים של רמות הקרינה

השונות, והמשמעות של רמות הקרינה האלה, לא מספיק ברורים.

אני, באופן אישי - לאחר שיחות עם הרבה מאוד קורמים, ודיונים מקיפים

עם אנשי המקום, עם ועד הפעולה, עם ועד בית-ספר "איינשטיין" ועם נציגי

השכונה- ה.?עתי למסקנה, שאנחנו חייבים להביא לפינוי של כלל מערך האנטנות

משכונת "רמת-אלמוגי".

מאוד לא הייתי רוצה שניכנס עכשיו לסידרה של דיונים עקרוניים,

תיאורטיים ופילוסופיים. אני מניח שאפשר למלא חדרים שלמים במחקרים ובכתובים

להבי הבעיה שאנחנו דנים בה. אני חושב שאנחנו צריכים, אמנם לעסוק בזה, כי

אולי יש בעיה כללית, אבל אני מבקש להתמקד בבעיה הספציפית, בעלת מאפיינים

ספציפיים והדבר אפשרי. אני חושב שאנחנו, לפחוונ אותו חלק של נבחרי ציבור

שיושבים כאן, חייבים לעשות את מה שניתן, כדי שהתושבים יוכלו לחיות ולתפקד

בתחושה, שאכן לא פוגעים בבריאותם.

בסוף דבריי אציע הצעה אופרטיבית,שאני חושב שניתן ליישמה. אני לא חושב

שעל כף המאזניים עומדת איזה שהיא בעיה עקרונית כוללת, שאם לא מתייחסים

לכולה אי אפשר לפתור את הבעיה הספציפית. אני חושב שניתן להתמודד עם הבעיה

ולפתור אותה.

לא ייתכן שתחת איזה שהיא מטריה שלי מתקן בטחוני, המשרת ומשמש את בטחון

המדינה נתעלם מהבעיה הזאת. בסופו של דבר אנחנו מתווכחים ספציפית לנקודת

הדמן הזו על אנטנה של גלי-צה"ל. במצב בו נעשות בדיקות ומדידות, ואני מניח

שכל מי שימסור כאן נתונים כולל מומחים, יצביעו שיש נקודות ויש פינות שבהן

יש חריגה מסויימת, מישהו ידבר על חריגה גדולה ואחר ידבר על חריגה קטנה.

במצב זה של חוסר ודאות וחריגה כזו או אחרת. ניתן לפי דעתי, מבלי לפגוע

בבטחון המדינה - ואני לא אעז ליאמר, שאסור להשתמש במונח בטחון המדינה שלא

לצורך - להגיע לפתרון.

אני אומה פה בסוגריים, אני נמצא במצב לא קל, עד לפני שלוש וחצי שנים

הייתי בצבא ואני מכיר את כל המערכות האלה. יש לי היכרות אישית יוצאת דופן

גנם קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי, שהיה פקודי לאורך תפקידים רבים, ואמירתו

נאמנה עלי במאה אחוז. מצד שני, התושבים כועסים עלי, ובצדק - "לימה אתה לא

מתנתה כמו כל ראש עיר, הופך שולחנות, סוהר את המים למיתקן, עושה הפגנות

ועומד בראש ההפגנות. שנראה אותך". ואני לא עושה את זה. כי אני חושב,

שבסופו של דבר, אפשר גם בלי להפעיל אלימות מילולית או אלימות אוזרת, לטפל

בבעיה ולהגיע לפתרון.

אני רוצה להציע הצעות אופרטיביות, שלדעתי אפשר לקבל אותן לאלתר:

האחת - להפסיק את השימוש באנטנת ה .AM-יש אלטרנטיבות בחיפה ובצפון

להקשיב, להאזין ולהיות מכויילים על גלי-צה"ל הם בלי אנטנת ה-AM הזו. לדעת

כולנו זד, אפשרי. דרך א.?ב, האנטנה הזו לא היתה פעילה תקופה ארוכה.

צה"ל צריך להראות שתחנת רדיו, אמנם צבאית, הבנויה כדי לשרת את

הציבור, לא משתמשת במטריה הבטחונית כדי להמשיך לשדר באיזור שבו התושבים

מרגישים, יודעים ומעריבים שזה פוגע בבריאותם.

השנייה ~ לבצע מערך מדידות רצוף וקבוע, באשר המודדים בלתי תלויים,והאינפורמציה חופשית לכל, כדי שעל הנתונים לא יהיה ויכוח.

השליישית - להיכנס לעבודת מטה רצינית שלי הגורמים הרלבנטיים לפינוי כל

מיתחם האנטנות מהמקום. ואני אומר לכם כמי שבקיא, היום קצת יותר גם בצד

האזרחי, הדבר ניתן. מערך אנטנות כזה בתוך איזור מגורים, לפי מיטב זכרוני

והבנתי, אין בשום מקום במדינת ישראל.
אברהם פורז
יש בגבעתיים.
עמרם מצנע
בקירבה כזו לאיזור מגורים אין בשום מקום. אפשר להזיז את המערך הזה.

יש מספיק מקומות על רכס הכרמל שעונים מבחינה מקצועית, ככל שידיעותיי

המקצועיות משיגות, לנל הנדרש. ואפשר לממן את זה, כי הקרקע הזו היא אתת

מהקרקעות היקררת ביותר בחיפה. זה לא לוקח דקה אחת או יום אחד, זה גם לא

לוקח שלושה חודשים. אבל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של עיריית חיפה,

שאני עומד בראשה לא תלנכב את העניין, התושבים עצמם לא ישימו התנגדויות

לבניית בתים נוספים באיזור. אפשר בתהליך די מהיר לבצע את המהלך הזה,

ולהוציא משם את האנטנות.גם צה"ל ומערכת הבטחון ייצאו נשכרים.
היו"ר סאלח טריף
בבקשה, תא"ל הרצל הללי.
תא"ל הרצל הללי
ברשותן-, אני רוצה בהצגת מספר נתונים עובדתיים, כדי שכולם יבינו במה

מדובר, ואחרי זה אתייחס להצעות האופרטיביות.
היו"ר סאלח טריף
אני מבין שהם אתם אחראים על האנטנה של הלי-צה"ל.
תא"ל הרצל הללי
כן, זה בתחום הסמכות שלנו. מה שאני מבקש, אם למישהו תהיה בעיה עם

העובדות, אוכל להתייחס לזה אח"כ, אבל תתנו לי קודם להציג את הנתונים. אני

קיבלתי את כל המקרים, שאתם העברתם בעיתונות, וחלקם לא כי'כ מדוי יקים. אני

יודע את העובדות.

מיתקן "פלנורד" הוא מיתקן ישן וקיים עוד מימי המנדט הבריטי. מדובר

במיתקן קשר הפועל ונמצא מקדמת דנא. התחנה נמצאת, אכן,. באיזור צפוף

אוכלוסין. בעת הכנת תכנית המיתאר לאזור זה בשנת 1983, הגיש משרד הבטחון

התנגדות לתכנית, אולם זר נדחתה עייי הוועדה למיתקנים בטחוניים שליד הוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה. אני אדגיש, ההתנגדות לא היתה קשורה

לעניין הקרינה. ב-1993 הוגשה תביעה של התושבים ההרים בסמוך לתחנה נהד

המדינה. התובעים דרשו כי בית-המשפט יורה למדינה לההביל את רמת הקרינה מן

המשדרים לזו המומלצת ל1"י המשרד לאיכות הסביבה. התביעה עדיין לא התבררה

וכרגע מחכים למשפט.

בעקבות אותם הליכים משפטיים משנת 1994, מונתה ע"י ראש הממשלה ושר

הבטחון דאז, מר יצחק רבין ז"ל. ועדה בין משרדית לבדיקת פעילות התחנה.

בחודש מאי 1994 הגישה הוועדה את מסקנותיה והמלצותיה לראש-הממשלה, שאימץ אתההמלצות כלשונן. מסקנות הוועדה היו כי אין עדות לקיום פה יגנה בבריאות בשל

קרינה אלקטרומגנטית בלתי מייננת בתדרים ובעוצמות דומים לאלה שנמדדו סביב

תחנת גלי-צה"ל בחיפה. הסכנה, אם היא קיימת, הרי היא מזערית ואין חברי

הוועדה רואים צורן- בהפסקת השידורים. נציג המשרד לאיכות הסביבה סרב לתתום

על- דוייח הוועדה, והיתה הערה של נציג מטעם אהד ערים לאיכות הסביבה

שמסתייגת, כיוון שהוא רצה להגיע לפתרון ארוך טווח של העברת האנטנות.

יש הבדל בין האנטנה של גלי-צה"ל לבין כל המיתקן , ובאותו זמן דובר על

אנטנת הלי-צה"ל. הוועדה הבין משרדית ביקשה מצה"ל לבדוק את משמעות העברת

אנטנת הלי-צה"ל. באותם ימים היתה הערכה בהלי-צהייל שעלות ההעברה היא 10

מליון שקל, בלי כל גזה שמסביב, אלא לצורך העברה נטו של המיתקן.
הי ו"ר סאלת טריף
האם זו הערכה להבי העברת האתר כולו?
תא"ל הרצל הללי
לא, של אנטנת הלי-צה"ל.

למרות זאת הוועדה הם ציינה, וציין זאת הם 'ראש העיר וזיפה - אין תקנים

שמגדירים בדיוק מה מותר. והמליצו בזמנו על בדיקה בנושא הזה. עד היום הזה,

לפחות, לנו לא ידוע על משהו שנעשה בעניין זר,.

אנטנת ה-AM הקבועה שהיתה באתר קרסה ב-1994, ומאז ועד הקיץ האחרון

פעלה במקום אנטנה זמנית ועוצמת השידור היתה נמוכה יותר. וזה תיקון להערה

של ראש העיר חיפה. זאת אומרת, המשיכו לשדר במשדר ה AM-בעוצמה יותר נמוכה

ב-10 קילו וואט, ובאנטנה יותר נמוכה.

ב-1.8.1996 הופעלה האנטנה החדשה בעוצמת שידור של 20 קילו וואט, אנטנה

ברמה מתקדמת, שעוצמת השידור שלה היתה זהה לעוצמת השידור של האנטנה הישנה.
אברהם פורז
למה הלי-צה"ל צריך לשדר ב-AM בחיפה? האם נעשתה בדיקה, אם מישהו מקשיב

לשידור ב-AM?
משה שלו נסקי
אין לי נתונים מדוייקים, אבל רוב האוכלוסיה מאזינה ל-FM. יש לנו בעיה

קשה במשדר ה FM-בחיפה, התורן מאוד נמוך ובקושי קולטים אותנו, השידור בAM-

בא לשם גיבוי.
תא"ל הרצל הללי
מה יש לנו במערך באותו אתר? - יש משדר AM גלי-צה"ל בעוצמת שידור

של 20 קילוואט. יש משדר FMשל הלי-צה"ל. יש משדר FMשל גלגל"צ, בהלל

הבעייתיות שציין כבר מפקד הלי-צה"ל. יש ממסרי מוטורולה, המוטורולה הם אותם

מכשירי קשר שנמצאים אצל אנשים רבים במכוניות. ויש מערכות רדיו מיקרוגל

לתקשורת מבצעית של הצבא (האנטנות המכוסות בכיסוי לבן).

עמרם מצנע;

האם מלבד אלה, אין שום דבר אחר?
תא"ל הרצל הללי
צ.ב/7ד לאתר הזה יש מיתקן בטחוני, שלא שייך לנו.
עמרם מצנע
מה יש בו מבחינת קשר?
תא"ל הרצל הללי
רק מוטורולות.
אברהם פורז
כל המתקנים הם בעוצמות: יותר נמוכות מעוצמת האנטנה של ה-AM?
תא"ל הרצל הללי
כן, כל המיתקנים האחרים נבדקו הם בעבר. היו בדיקות של המשרד לאיכות

הסביבה והם אנחנו בדקנו. שאר המשדרים או המערכות לא מגיעים לספים הכי

נמוכים מבחינת תקנים עולמיים, להוציא את משדר ה AM-של הלי-צה"ל.

מה קורה מבחינת תקנים בעולם? - יש ארבעה תקנים שמוכרים. - ANSIהוא

התקן האמריקאי. - irpaהוא התקן שאומץ ע"י אירגון הבריאות העולמי, כנראה

בכוונת המשרד לאיכות הסביבה לאמץ את התקן הזה כמוביל, אבל כפי שציינתי אין

עדיין תקנות או חוקים בעניין זה. - ehdהתקן הקנדי. ו vde-התקן הגרמני.
היו"ר סאלח טריף
האם תקן IRPA המחמיר ביותר?
תא"ל הרצל הללי
כן. אני רק אתן דוגמה, מה אומר התקן על משדר amשל הלי-צה"ל.
היו"ר סאלח טריף
למה אתה מתייחס רק לגלי-צה"ל?
תא"ל הרצל הללי
כיוון שמבחינת רמות הקרינה, באמת, יש חריגה מאותם תקנים שמדובר

עליהם.

בשקף אנחנו רואים פירוט של ארבעת התקנים השונים להבי משדר ה AM-בתדר

של 1.3 מ.?ה הרץ- תקן irpaהוא המחמיר-, ולפי תקן בטיחות זר, רמת הקרינה

המותרת מגיעה ל-76 וולט למטר. אנחנו הם רואים - וחשוב מאוד לשים לב, כי

הרבה דברים שנכתבו בלשון המעטה לא מדוייקים - שלמעשה התדר עצמו משפיע על

המדידה. כלומר, מה שמחייב מבחינת התקן, אם מכירים בתקן.
יוסף גלר
מהו התדר של ה-FM?
תא"ל הרצל הללי
102.
יוסף גלר
משרד ה-FM שנמצא באתר - התקן לגביו הוא 27 וולט למטר, והוא התקן

המחמיר מכל. ולפי הנוהלים של המשרד לאיכות הסביבה צריך לנהוג לפי התקן

המחמיר ביותר. לכן עוצמת השידור המקסימאלית לשידור צריכה להיות 27 וולט

למטר.

תא"ל הרצל הללי;

מבחינת המשדר של 20 קילוואט, שלמעשה הופעל באחד באוגוסט, בוצעו

בדיקות. אני אומר כאן, ואני עומד על-כך, בבית-הספר "איינשטיין" קיימת

עמידה בכל התקנים לאורך כל התדר.

ביצענו בשבועות האחרונים מספר בדיקות ע"י האנשים שלנו. יש בצבא איש

מקצוע, ראש מדור פעילות אלקטרומגנטית, אזרח עובד צה'יל, שעושה בדיקות בכל

הצבא עבור חיל הקשר.

בכל מקרה בניסוי שנעשה בבית-הספר "איינשטיין" הונברר, שאין בעיית

קרי נה.

באזורים הסמוכים למיתקן קיימת עמידה בתקן ,ANSIשהוא התקן הפחות

מהמיר. החריגות מתקן irpa היו רק בתדר 1.3 מגה הרץ, בו פועל משדר ה AM-של

גלי-צה"ל. נמצאו מספר מקומות שנמדדו בהם 103 וולט למטר במקום 76 וולט

למטר.

לאחר פניית השר לאיכות הסביבה, בעקבות סיור ועדת הפנים והלחץ

הציבורי, המלצתי בפני מפקדיי ובפני שר-הבטחון , להוריד את עוצמת משדר AM-n

לתצי ההספק. למעשה ביצענו את הפעולה ביום שני שעבר, 11.11.1996, עוד לפני

קבלת החלטה קופית, כדי לדעת מה המשמעות מבחינת הקרינה. ערכנו בדיקות

בשלושה מקומות ב-10 קילוואט, והיתה חריגה קטנה. הורדנו את ההספק ל-3 עד

8.5 קילוואט, למקסימום שאפשר להוריד את ההספק בלי לפגוע בשידורים עצמם.
יונה יהב
בסיור שערכנו, שאמרנו שניתן להוריד ולעלות את העוצמה של המשדר,

הכחישו.
סא"ל דורון קורץ
אמרנו שאין אישור למפעילי המיתקן לשחק בהספק השידור ולשנות אותו לפי

שעות לילה או יום. יש החלטה מלמעלה באיזה מצב נומינלי עומד המשדר הזה ועל-

פי ההחלטה אנחנו פועלים. נתנו הנחיה להוריד את ההספק, וזה מה שבוצע.
תא"ל הרצל הללי
ערכנו מדידות ביום שלישי וביום רביעי באותם מקומות, ביום שלישי ערכנו

בדיקה להבי 10 קילוואט, אחר-י שקיבלתי את התוצאות שוב ערכנו בדיקות.
אברהם פורז
אתם עושים מאמץ עליון והמאמץ הזה מיותר לגמרי, אני לא מבין למה צריךמשדר AM?
תא"ל הרצל הלילי
כרגע, יש שתי נקודות- של רמת קרינה חריגה ב-8 קילוואט, ובשאר המקומות

רמת הקרינה היא בהתאם לתקן. אני נותן לכם את נתוני האמת שלנו. אין נתונים

אוזרים. אגב, צריך להבין איך המדידות נעשות. צריך לבצע מדידות במספר גבהים,

כך מודדים מדירה ממוצעת.

אני רוצה להתייחס להצעתו האופרטיבית של ראש העיר חיפה. צריך, באמת,

להפריד בין הפתרון לטווח הקצר, המיידי, לבין פתרון לטווח הארוך. אני

אתחיל, דווקא, בטווח הארוך- העברת האתר לא יכולה להתבצע מהיום למחר, יש

לזה משמעויות. בטווח הארוך מתקיימת בצבא פעילות המכונה במושגים הצבאיים

"שיווק מתנות". יש מחנות, אפילו בעיר חיפה, הסמוכים למגורי תושבים.

והמערכת השלטונית מוכנה להשקיע בעניין הזה בניהול מו"מ ארוך עם מערכת

הבטחון להעברת המחנות, כפי שציין ראש העיר חיפה.
היו"ר סאלח טריף
אני חושב שיימצא פתרון אם הבעיה היא כספית.

תא"ל הרצל הללי -

זאת לא רק בעיה כספית, קיימת הם בעיה תקדימית.
אברהם פורז
הצבא לא סוחר קרקעות.
היו"ר סאלח טריף
מקור הכסף של המדינה והצבא מגיע מאותו מקום.
יונה יהב
זאת בדיוק הבעיה של רשויות שונות.
תא"ל הרצל הללי
קיימת בעיה נוספת, והיא שאחת המערכות שנמצאת פה היא מערכת מבצעית,

מערכת רדיו מיקרוגל. בוודאי המומחים יודעים שזה מחייב קשר ענין . זאת אומרת,

אני חייב למצוא אתר שנותן לי את התשובה, כדי שאהיה קשור לאותו מיקרוגל

שנמצא, בין הצפון לדרום. המערכת אמורה להיות מחוברת אח"כ מהאתר לאותם

מקומות שיש לנו בהם מרכזי תקשורת באמצעות קיב אופטי. ההשקעה לא קטנה,

וצריך לאתר את הנקודה המתאימה. מבחינת מערכת הבטחון , במסגרת מערכת "שיווק

מוזנות", אפשר להיכנס לעבודת מטה, ללא קשר לעניין התקדימי, אבל כל זה לטווח

הרחוק.

בקשר לטווח המיידי - שני דברים. האחד, אני חושב שבתנאים האלה שהצבעתי

עליהם, לא קיימת סכנה. אם הצביעו עליה היא מזערית. אני חושב שעכשיו היא

פוזות ממזערית, כי ירדנו בעוצמת ההספק לעומת מה שהיה. ולכן אני לא כ"כ

מתלהב לסקור' את משדרי ה-AM. אני כן מוכן, שנתייעץ להבי סגירה זמנית. למה

זמנית? - כדי שהמומחים, ואתמול בערב דיברתי עם המנכ"לית של המשרד לאיכות

הסביבה, יבואו ויבצעו בדיקה. להבי ההצעה האופרטיבית של ראש העיר חיפה,

בוודאי אנחנו רוצים שיהיו בדיקות של גורם בלתי תלוי, בדיקות קבועותושיגרתיות.
אברהם פורז
השאלה הבסיסית, היא בנושא טכנולוגי לגמרי. נניח שאתם סוהרים את אנטנת

ה- AM, האם בכל מקום בחיפה קולטים ?FMאם כן , בשביל מה, צריך את אנטנת ה-AM?
היו"ר סאלח טריף
אנחנו נשאל את מר שלונסקי.
תא"ל הרצל הללי
הדבר האחרון, בקשר לגיבוי הטכני. יכול להיות שאם בסוף נגיע לפתרונות

האלה, לא משנה לאיזה פתרון . אם מדובר על-כך שצריך לשפר את הסידורים ב-FM,

אז כנראה שנצטרך להעלות תורן לאנטנה. לפני כמה ימים עבדנו על אנטנת קליטה,

וכבר "תפסו" אותנו. הגיעה ועדת הפנים, הדבר פורסם הם בעיתון, ומייד התעורר

"רעש".
היו"ר סאלח טריף
מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה, גב' נחמה רונן, בבקשה.
נחמה רונן
תודה, אדוני היו"ר. נמצאים פה אנשי אגף הקרינה של המשרד לאיכות

הסביבה, והם יענו על כל השאלות המקצועיות בעניין זה.

אני רוצה להתחיל את הדיון בנושא הזה בהיבט העקרוני לפני שאני מתייחסת

ספציפית למיתחם בחיפה. אותנו מדאיג נושא הקרינה לא רק באיזור חיפה, אלא

בכלל, הם האנטנות של "סלקום" או של "מוטורולה", שפולטות קרינה מעבר לתקן

שנקבע.
יונה יהב
לא קיים תקן?
נחמה רו נו
המשרד לאיכות הסביבה אימץ את התקן של IRPA, תקן שהוכר ע"י אירגון

הבריאות העולמי, והוא התקן המחמיר יותר. הוא נקבע כתקן, שאותו אימצה מדינת

ישראל ולא התקן האמריקאי, כיוון שהתקן הם מתייחס לגודל המדינה. ארה"ב היא

ארץ בעלת היקף שטחים גדול והיא יכולה להרשות לעצמה לקבוע תקן קצת יותר

נמוך, משום שהמרחקים בין אנטנה לאנטנה הדולים יותר, ואין לה בעיה של מיקום

אנטנות באתרים מסויימים. במדינת ישראל יש בעיה. ההבולות שלנו הם דבר ידוע,

לא המדינה הגדולה ביותר במזה"ת, ולכן אימצנו את התקן המחמיר ביותר, כדי

להבטיח ולההן על בריאותם של התושבים.
היו"ר סאלח טריף
ומכאן לאכיפה.
נחמה רונו
גם בעניין הזה יש בעיה, כי אומרים לנו: "אין שום מחקר, שאומר באופןחד משמעי, שקרינה ברמה מסויימת גורמת למסרטנים או לפגיעות בריאותיות כאלה

אך אחרות". ועל-כך התשובה היא שהם אין מחקר חד משמעי. שאין לו מחקר קותר,

שאומר שעישון סיגריות או עשן שנפלט מרכב לא פוגעים בבריאות. זאת אומרת,

בשטח זה יש מחקרים ומחקרים סותרים, ואנחנו ליא רוצים לקחת ככלי עצמנו את

האחריות.

יש ולקן שרוב המדינות באירופה משתמשות בו, אבל לא כל מה שמתאים שם

מתאים גם לנו. התקן של IRPA לקח טווח בטחון שלי חמישים ערבים יותר ממה

שנראה שיכול- לפגוע בבריאות הציבור. זאת אומרת, אם התקן הוא X, אז התקן

נקבע ל-50 , x+כדי לתת מרחב תימרון . אומרת, כשאנחנו מדברים על חריגות

מהתקן של IRPA, אם זה במיתחם בחיפה או בכל מיני אנטנות אחרות שפזורות,

אנחנו מדברים על חריגה הבוהה מאוד. ומבחינתנו זה כבר לא משנה אם החריגה

בשתי דרגות או בגזאה דרהות. החריהה היא חריהה וצריכים לטפל בה. ואנחנו ליא

נקל' ראש בנושא הזה.

להבי נושא האכיפה. יש לנו מדידות, שעשו אנשי מקצוע, לא אנשי המשרד

לאיכות הסביבה, באמצעות מיכשור גזאוד גזתוחכם, והן הם מתועדות. לגזשרד לאיכות

הסביבה אין גזיכשור גזתאים. הגזשרד שכר גזיכשור ושכר חברה כדי לעשות בדיקות

בגזיתחם בחיפה, והבדיקות מראות על חריהה שלי מאה אחוז מעבר לתקן . קצין קשר

ראשי התקשר אלי ואישר לנו לבוא ולבדוק והציע את עזרתו. יש כאן שיתוף פעולה

מוחלט עם הצבא.
יונה יהב
הבד י ק ו ת האלה גזאשש ו ת את בד י ק ו ת התושבים.
נחמה רונו
נכון . שוב, אלה לא בדיקות שהגזשרד לאיכות הסביבה עושה, אבל אלה בדיקות

שעושים אנשי גזקצוע, שבמדינת ישראל הם נחשבים טובי הגזוגזחים בתעשיות

הבטחוניות. וכשהם מביאים הוכחות, אנחנו לא נקל ראש במהימנות של הבדיקות

שלהם.
אברהם שטרו
אין זה מתיישב עם מה שאמר קצין קשר ראשי? יש כאן סתירה מאוד חריפה.
עמרם מצנע
גם קצין קשר ראשי אמר שיש כאן חריגה.
אברהם שטרן
אבל לא במידה כזאת.
גושה שלונסקי
המדידות נעשו לפני שהורידו את עוצמת המשדר.
נחמה רונן
אני רוצה להעיר בשמו של מפקד גלי-צה"ל, ואנחנו מקבלים את ההערה הזאת,

שהמדידות האלה נעשו לפני שהורידו את עוצמת המשדר. אחרי שהיה רעש והתעוררות

ציבורית
תא"ל הרצל הללי
בנתונים שקיבל היו"ר מופיעים גם נתונים לגבי בדיקות של 10 קילוואט.

נמצאו גם מקומות של 139 וולט למטר,
נחמה רונו
אנחנו בדברים על הבדיקות במיתחם, לא מחוץ לגדר. אנחנו בהסכמתו של

קצין קשר ראשי שכרנו הברה פרטית.. שיש לה כל הידע. ושיש לה המיכשור, שלא

קיים בג/שרד לאיכות הסביבה. ובימים הקרובים ייכבשו ויגבשו בדיקות רצופות.

בדיקות במשך 24 שעות ביממה, ונוכל לקבל איזו שהיא תמונה.

אנחנו לא משרד הבריאות, ואנחנו לא מומחים ברפואה. אנחנו עובדים לפי

תקנים. אנחנו יודעים בוודאות, כפי שיודעים בעולם, שערכי קרינה מעבר לתקן

שנקבע, גורמים לסיכון בריאותי. לא אנחנו המצאנו את זה. ואני לא מציעה

שיגידו עכשיו למשרד לאיכות הסביבה. להמציא את המחקרים המאששים או הסותרים

את הטענה הזאת. אנחנו לא הולכים להמציא את הגלגל. אנחנו רוצים לדעת מה

עוצמת הקרינה במיתחם כולו, ולכן אני לא מתייחסת אר ירק לאנטנה של גלי-
צה"ל, כי יכול להיות
שלגביה הפתרון הוא הרבה יותר קל, וברגע שנפתור את

הבעיה שלה נצא בנושא הזה מורווחים.

אנחנו מדברים על כל המיתחם. המיתחם מאוד בעייתי. לא הייתי שם, ואני

לא יודעת מה יש שם, וזה לא כ"כ מעניין אותי מה יש שם כרגע. והיה ויתברר

עובדתית שעוצמת הקרינה שם היא גבוהה מעבר למה שהתקן קובע, אזי משרד הבטחון

והצבא יצטרכו למצוא פתרון, משום שגרים שם אנשים.

היתה המלצה קודמת, בשנים קודמות, במשרד לאיכות הסביבה ל''סלקום" או

ל"מוטורולה", למשל, לא למקם את האנטנות שלהם מעל בתי-ספר או גני ילדים,

למרות שזה לא גורם נזק בריאותי. ולא קיבלתי אותה. כי אם לא נגרם נזק

בריאותי, אז אין בעיה למקם את האנטנה מעל בתי-ספר, ואם נגרם נזק בריאותי -

אז מה זה משנה אם באיזור האנטנה הרה אמא עם שלושה תינוקות או נמצא בית-

ספר, אצלה אפשר שיהיה נזק ובבו3י-ספר לא? לכן צריכה להיות עמדה חד משמעית.

ופל עוד שומרים על התקן - לנו אין בעיה. הבעיה היא שיש היום כאלף אתרים

במדינת ישראל של אנטנות של "סלקום" ו"מוטורולה" ואחרים, ואף אחד לא מסוגל

לבדוק כל הזמן מה קורה בכל מיתחם של אנטנה. ולכן אנחנו צריכים להתייחס

לעניין הזה בהקפדה יתרה, ולא לזלזל בתקן.
דלייה איציק
גי צריו להתייחס בהקפדה יתרה? חשבתי שאתם צריכים.
נחמה רונן
לפני שנכנסת הסביר קצין קשר ראשי שהתקן של irpaנקבע ע"י המשרד

לאיכות הסביבה כתקן הקובע, אבל הוא לאו דווקא תקן שמקובל על משרד הבטחון

או על הצבא, כיוון שלא ניקבע בחקיקה או בתקנות. ולכן המשרד לאיכות הסביבה

יצטרך להסדיר את זה בתקנות מסודרות.
היו"ר סאלח טריף
לחבר-הכנסת בני אלון יש שאלה.
בנימין אלון
אני רציתי לדעת רק דבר אחד. האם באמת בראייה ארצית, ולך יש מנדטארצי, האם נכון שרמת הקרינה במיתחם בחיפה היא הגבוהה ביותר בארץ? האם יש

לך יכולת לענות גבל- השאלה הזאת? ואח"כ שאליה אלייך, ואולי לכך חברת-הכנסת

דלייה איציק התכוונה, אול-י הם אלינו חברי-הכנסת ואוליי הם לעיריית וזיפה - מה

קורה אם נוצר מצב חמור כדה? מה קורה בינתיים? האם עיריית חיפה תפסיק לתת

היתרי בנייה? האם התקנות והחקיקה יתייחסו למצב הביניים? לא ייתכן שהוועדה

תוזעק כל פעם.
נחמה רונו
כבר אמרתי לא בדקנו את כל המיתחמים של האנטנות בארץ, אנחנו לא

מסוגלים לבדוק את כולם. אבל נבדקו לא מעט אתרים והתברר שהמיתחם בחיפה הוא

המיתחם עם ערכי הקרינה הגבוהים ביותר.

להבי סנקציות, המשרד לאיכות הסביבה יכול לפעול על-פי פקודת בריאות

העם ולהוציא צו לסילוק המיפגע. זאת סנקציה מאוד חמורה, ואני לא רואה מקום

שמשרד ממשלתי אחד יוציא צו לסילוק מיפגע נוקד משרד ממשלתי אחר.
היו"ר סאלח טריף
אנחנו קוברים שזה תקדים חשוב מאוד.

אברהם פורז;

היועץ המשפטי לממשלה לא מאשר פעולות כאלה.

נתמה רונן;

זה קבוע בחוק.
עמרם מצנע
אני רוצה להשלים בעניין הסמכוונ. קודם כל, אני הוצאתי צו שיש לו

סמכות בתוקף פקודת בריאות העם.
סאלח טריף
מה הצו אומר?
עמרם מצנע
הצו אומר, להסיר לאלתר את המיפגע, והצו הזה נענה רק בחלקו. הורדת

ההספק לחצי או פחות מחצי נעשתה בעקבות הצו, ועדיין המיפגע לא הוסר. כי גם

כרגע על-פי הנתונים שהוצגו בפנינו, יש חרי.?ה, ועל-כן הצו לא בוצע. מאחר

והצו לא בוצע, הוצאתי צו בעקבות אי עמידה בצו, והמיכתב בדרך. הדבר הבא

שעשיתי, הוצאתי מיכתב למנהל המחוז של המשרד לאיכות הסביבה במחוז חיפה,

האחראי על-כך שלא נענו לצו שלי, הוא צריך להוציא צווים אישיים. זאת

סמכותו. זה צריך לקרות, אני מניח, בקרוב. אלה צווים שצריך להיענות להם

מייד, אלה לא צווים שאפשר לזלזל בהם.

הדבר השני, ועוד פעם למי שלא יודע מחברי-הכנסת. מיתקנים בטחוניים

אינם צריכים אישורים של ועדות בנייה. בדרך כלל הם בונים ללא היתרים, ומי
שצריך לתת
להם את ההיתרים היא ועדת הבנייה המחוזית.
היו"ר סאלח טריף
אבקש ממר שלונסקי הם לענות על השאלות שנשאלו וגם להתייחס לעניין של-

הורדת האנטנה של גלי-צה"ל כבר בשלב זה.
משד, שלונסקי
אנחנו נקלענו לסיטואציה קפקאית. אנחנו צריכים לתת שידורי רדיו לקהל

בחיפה והקהל בחיפה לא רוצה לשמוע את השידורים שלנו, כי הוא כועס (בלינו,

בהלל בעיית הקרינה שלא אנחנו אחראים לה. ומזה צריך להיחלץ איכשהו ובשכל.

יש לנו אינטרס גדול שישמעו את גלי-צה"ל, ואם אנחנו נגביר את עוצמת השידור,

ואף אחד לא יאזין לנו, לא עשינו שום דבר.

הדברים שנאמרו כאן מקובלים עליי, שיהיה הוף אחד שיקבע ויחליט. יחליט

שהאנטנה שלה-AMשל גלי צה""ל מקרינה מעבר למותר - צריר לעמוד בתקנות

ובחוק ולא לשדר מאנטנה כזו. יש לנו בעיה בשידורי FM-nבחיפה, ואזרחי חיפה

הנמצאים כאן יכולים לספר לבם. צריך להגיע למצב שאפשר יהיה לקבל פיצוי

בשידורי ה FM-בחיפה, בלי שתהיה שוב עבירה, זאת אומרת, שלא יווצר מצב שנעלה

אונ ההספק של משדר ה FM-ושוב תעלה הקרינה. אני חושב שזה ניתן לפתרון, אבל

צריר לההיע להבנה ולתיאום הס קנם התושבים, שאם הם יראו תורן מונף על אנטנת

FM-n לא תהיה מהומת אלוהים. אני מדבר רק על הנושא של הלי-צה"ל. נראה לי,

להוציא חנויות מכולת ו"סוברו" ישנים, רוב האנשים מאזינים ל AM-. FM-נולד

כדי לתת גיבוי ל- FM החלש בחיפה. ואפשר לפתור את הבעיה בחיפה, זה לא עניין

כ"כ מסובך, צריך לההביה את התורן של אנטנת ,FM-nהאנטנה תעמוד בתקנים, ובא

לציון הואל.

אני תושב שאת הדברים האלה הם אמר קצין קשר ראשי בעניין הזה של מוכנות

זמנית להוריד את ה , AM-כדי לבצע בדיקה.
יונה יהב
למה אתה נכנס לסימטה של גלי-צה"ל? העניין הוא לא רק הלי-צה"ל.
משה שלו נסקי
יש לי מספיק צרות אצלי.

אומר קצין קשר ראשי שיורידו את אנטנת ה AM-ויעשו בדיקות להבי אנטנת

ה-FM כדי שלא תעבור את רמת הקרינה הקפדנית ביותר. הדבר מקובל עליי. בסופו

של- דבר אני רוצה שתושבי חיפה יאזינו לנו, כי אחרת חבל על זמן השידור.
היו"ר סאלח טריף
שאלה של חברת-הכנסת דליה איציק.
דליה איציק
משה שלונסקי, אני חושבת שלכולם כאן יש יחס מאוד חם להלי-צה"ל. אני

חושבת שאני מבטאת את דעת כל חברי-הכנסת. כשהייתי סגנית ראש העיר ירושלים,

ממונה על תיק החינוך, ואתה היית יו"ר ועד ההורים, והיית מאיד מסור לתפקיד

שלך, התעמתת איתי בנושאים שונים. תנסה להחליף רהע תפקידים ולקחת את מקום

ההורים משכונת "רמת-אלמוגי". אני אומרת לך בצורה הכי גלוייה, בתור אמא

באיזור הזה, דבר ראשון. לא הייתי נותנת לילד שלי ללכת לבית-הספר החשוף

ברמת קרינה כזו. זאת אומרת, צריך עכשיו להפעיל לחץ מצדכם, מצד ראש העיר

חיפה ומצד יו"ר הוועדה שאפשר לרתום אותו לעניין הזה. כרגע המצב מספיקהמור, אלי תקחו גבל זה אחריות.

טלפון אחד למפעיל וסוהרים את אנטנת ה-AM
גבי מגל
אנוחנו בשום אופן ליא מתפשרים על הורדת ההספקים. אנחנו תובעים לסלק את

אנטנת ה AM-לאלתר, ובשלב הבא - סילוק כל המיתחם. אנחנו הנפגעים.
היו"ר סאלח טריף
דייר יוסי שילה, בבקשה.
דייר יוסף שילה
אני מבקש להציג לכם פרספקטיבה קצת שונה מהפרספקטיבה שהוצגה עד קנתה,

והם לתקן כמה אי דיוקים בסקירה של קצין קשר ראשי ושל המנכ"לית של המשרד

לאיכות הסביבה.

ראשית, אתן רקע בקצרה על המיפגע הזה, שנקרא קרינה אלקטרומגנטית

בתחומי התדרים שעליהם אנחנו מדברים. למה זה, בכלל מציק לגו? - כל אחד יודע

שקרינה אלקטרומגנטית היא מזיקה, כל מי שיש לו תנור מיקרוגל בבית יודגנ

שצריך להיזהר. הקרינה האלקטרומגנטית מחממת רקמות, ולכן גורמת נזק. זה אפקט

שנקרא "אפקט טרמי", הוא ברור לכולנו, וקל מאוד למדוד אותו. קיים אפקט נוסף

שנקרא "אפקט א-טרמי", אפקט שבו גוף האדם לא מתחמם כתוצאה מהקרינה, ובכל

זאת נגרם לו נזק.

איר זה קורה? - כפי שאתם י ודגנים גוף האדם גנובד גנל סיגנלים חשמליים

ואלקטרומגנטיים. כל איבר בגוף האדם פועל גנל חשמל, יונים חשמליים, שזזים

כתוצאה מסיגנלים חשמליים. כשאני מדבר איתכם עכשיו המוח שלי שולח סיגנל

חשמלי ללשון. הסיגנלים האלה מאוד קטנים. כאשר באים סיגנלים גדולים מבחוץ.

ישנה פגיעה במנגנון גוף האדם. השאלה באיזו מידה ולאיזה נכות זה גורם, האם

ההשפעה היא מיידית או לא. על זה יש ויכוחים בספרות, וכפי שנאמר כאן קודם

המומחים חלוקים.

איר אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? - יש הרבה מאוד תקנים. יש תקן של

,IRPAיש תקן של ,ANSIותקנים נוספים. תקן irpaהוא באמת התקן המוביל

כיום, אבל עדיין קיימים הרבה תקנים.

איר אנחנו מתמודדים עם זה? - אני חושב שהדרך הטבעית לכולנו היא

להשוות את התחנה שלנו לתחנות אחרות. התחנה הזאת , לכל הדינות כאן, קורנת

בצ:ורה משמעותית מעל לתקן. יותר מזה, שמעתי כאן שהורידו את ההספק של התחנה

ביותר מפקטור שתיים, זאת אומרת שהקרינה ה י תה צריכה לרדת ביותר מפקטור

שתיים. אנחנו ביצענו מדידה במוצאי-שבת האחרונה באותה נקודה שמדדנו לפני

שבועיים וחצי, והקרינה ירדה מ-130 וולט למטר ל-115 וולט למטר.

צריך להבין שהגורם המשמעותי לנזק הקרינה אינו השדה שנמדד בוולט למטר,

אלא ההספק. מכיוון שההספק פרופורציונאלי לשדה בריבוע. כשאנחנו מדברים על

חריגה של ./'100 בשדה החשמלי ההספק גדול פי 4, ולכן החשיפה לקרינה היא פי 4.

אגב, נשאלה כאן השאלה ג האם בוצע מחקר שמשווה את התחנה בחיפה לתחנות

אחרות? ובכן, בוצע מחקר במימון של "בזק" ומשרד התקשורת, בצורת דו"ח טכני

מפורט. אתם יכולים כולכם לקרוא אותו.
היו"ר סאלח טריף
הבוקר דווח ב"קול- ישראל'', כי במיתחם האנטנות "פלנורד" ליד בית-הספר

"איינשטיין" נמדדה היום קרינה פי שתיים מהתקן המותר.
ד"ר יוסף שילה
זה מתאים בדיוק למה שאמרתי.
עמרם מצנע
:

זו מדידה שעשה "איגוד הערים לאיכות הסביבה" בהנחייה שלי, כגורם חדש

ובלתי תלוי.
ד"ר יוסף שילה
מופיעה כאן בשקף מדידה של 23 תחנות שידור בארץ, בדקו את כולן. כמעט

כולן הן תחנות שלא ממוקמות בלב אוכלוסיה, ולא 10 מטר מגדר בית-ספר. כל

התחנות כאן "בית-וגן" "יבנה" "עכו" וכו', ההספקים של השדות נמוכים יותר

מתחנת "פלנורד". "פלנורד" מובילה במקום הראשון.

רבותיי, יש כאן דו"ח על 23 תחנות, הן מוזכרות בשם בתוך טבלה. לתחנת

"פלנורד" יש פרק נפרד, מיוחד. במשפט הראשון כתוב שבסקר שערכנו כדי לזהות

את עוצמת הקרינה וכוי תוצאות המדידות היו הרבה מעל לתקן, אפילו התביישו

לציין את המספר. אח"כ הם מתנצלים ואומרים, שהיו שינויים, ואז-. אכן, הקרינה

ירדה לעוצמה שבתחום התקן. אבל העוצמה המקורית היתה הרבה מעל התקן. אני

מדדתי שם לפני שנתיים וחצי והעוצמה היתה הרבה מעל לתקן. מדדתי לפני שנה

מעל לתקן ומדדתי שלשום מעל לתקן. זה ברור שהקרינה מעל לתקן, ללא שום ספק.

יש לנו כאן עדות בכתב מרופא מומחה הקובעת שהקרינה משפיעה על ילדים הרבה

יותר מאשר על מבוגרים, כמו השפעה של קרינה מייננת, ילדים הרבה יותר רגישים

לה.

כמו שאומרת חברת-הכנסת דליה איציק, אם הילדים שלי היו צריכים ללכת

לבית-הספר "איינשטיין ", אני בשום פנים ואופן לא הייתי שולח אותם. הקרינה

בבית-קפר "איינשטיין" הדולה פי 10 אלפים מאשר אצלי בבית או בבית-הספר,

שהילדים שלי הולכים אליו ב"זכרון-י וסף". אין שום סיבה בעולם שילדים ייחשפו

לרמת קרינה מהסוג הזה. אני עוסק באלקטרומגנטיות כל חיי, ואני לומד איר

להיזהר ואיך לעבוד עם קרינה אלקטרומגנטית, אני בשום אופן לא אשלח את

הילדים שלי למקום שיש בו קרינה הבוהה. לציבור הרחב אין מידע ואין הסברה

מתאימה, זה נכון שלפעמים אנשים נכנסים לפניקה, אבל הפעם זה בצדק. מדובר

כאן בתחנה מאוד מאוד חזקה.

אני רוצה להקריא לכם כאן קטע מתוך תצהיר של אזרח עובד צה"ל להבי

התחנות האלה. ולפני כן אני רוצה לתקן את קצין קשר ראשי, שאמר שאין תקן

בצה"ל.
תא"ל הרצל הללי
יש תקן בצה"ל שמחייב את הצבא, לא את הציבור הרחב.
ד"ר יוסף שרם
הילדים שלנו הם משרתים בצבא. התקן הצה"לי שנקבע ע"י קצין רפואה ראשי

מתייחס לעובדי קרינה להבי תדר 1.3 מגהרץ ועומד על 470 וולט למטר. בין

עובדי הקרינה עשויים להיכלל עובדות בהריון ועובדים עד היל 65.
ד"ר יוסף שילה
בתקן שלי IRPA ש הבחנה בין עובדי קרינה לאוכלוסיה הרחבה, ויש הבדל

משמעותי בינהם. מדוע? עובדי קרינה לא רגישים? - עובדי קרינה יודעים איך

להתמודד לבם הקרינה, הם מומחים, הם יודעים איך להיזהר, הם לא נחשפים 24

שעות ביממה, ולכן התקן עבורם הוא יותר גבוה. לאוכלוסיה הרחבה נקבע תקן

נמוך.

לא ייתכן שלגבי חיילות בהריון שיושבות בקרייה ייקבע תקן של 470 וולט

למטר, שזה פי 40 בהספק.
היו"ר סאלח טריף
זמננו קצר ואני מבקש שתסכם.
ד"ר יוסף שילה
הבהרתי לכם, שמדובר בתחנה החזקה ביותר בארץ, שנמצאת בלב איזור

מגורים, ליד בית-ספר. אין לי ספק שישנה השפעה על הילדים. אני לא יודע אם

אפשר למדוד את זה בעוד שלושים שנה, ב-.27 יותר מקרי סרטן או ב-5% יותר

מקרי סרטן. אתם בוודאי לא רוצים שבעוד שלושים שנה הילדים שלנו יבואו

ויתבעו את הרשויות, מכיוון שלפני שלושים שנה לא הזיזו את התחנה. ואין לנו

שום דרך להוכיח, שזה לא יקרה.
תא"ל הרצל הללי
בבית-הספר עומדים בתקנים!
היו"ר סאלח טריף
אנחנו רוצים להציג, בכל זאת, הישג מיידי אחד, שהתחנה של ה-AM תטופל

מייד.
משה שלונסקי
ד"ר יוסף שילה, האם אתה מצליח לזהות בבדיקה שלך מה קורן באתר, האם זה

רק גורם אחד או כל האתר?
דייר יוסף שילה
אני לא ביצעתי בדיקות להבי מה בדיוק קורן מאיזו אנטנה, אבל אפשר

לעשות את זה.
היו"ר סאלח טריף
חבר-הכנסת יונה יהב, בבקשה.
יונה יהב
קודם כל, אני רוצה להודות לך, אדוני היו"ר, שנעתרת לבקשתי לקיים את

הישיבה הזאת. אני בהחלט תומך תמיכה מלאה בגישתו של ראש העיר תיפה, עמרם

מצנע. רק שאני, מכסאי כאן, יכול להיות הרבה יותר מיליטנטי, לאור פליטת הפה

של היועצת המשפטית של משרד הבטחון . את העמדה הזאת שמעתי בין השיטין משר

הבטחון , שנכנה בכנסת לשאילתה שלי בנושא.אין שום דרך להזיז את המיתקן הזה, אדוני, קצין קשר ראשי, כי מה

שמעניין אותך הם עלויות והתקציב, ואם יתנו לך את התקציב הדרוש, אתה תיעלם

משם. זה גם לא המקום המתאים ביותר. המקום נקבע בזמנו ע"י הבריטים, כאשר

הכביר עדיין לא הגיעה לשם. כשעמרם מצנע נכנס התפקיד ראש הכביר הוא איכלס את

השכונה. השכונה הזאת התחילה להיבנות בימין, זאת שכונה חדשה, והמודעות

לבעיה הזאת גברה.

היות ואנחנו חלוקים בין הגירסה שלך לגירסה של התושבים, המיתקן הזה

צריך להתפנות. אתה לא יכול להוכיח שזה לא מיפגע, ואני לא יכול להוכיח שזה

מיפגע. למערכת הבטחון יש עמדה קטסטרופלית. היא לא רוצה ליצור תקדים. יש לה

כמה מקומות בתוך מרכזי הערים, ואם הפעם המיתחם יעבור היא תצטרך להזיז

מחנות הם ממקומות אחרים. לכן עיריית חיפה חייבת להיות מיליטנטית: לסגור את

המים למיתקן, להקים קיר שלא יאפשר כניסה ו"לייבש" את המיתקן. בלי "לייבש"

את המיתקן מערכת הבטחון, לא תתחיל אפילו לחשוב גבל לוח-זמנים. כי הם אם אתם

מעוניינים לחשוב לעזוב את המקום, אתם מעולם לא נתתם לנו לוח-זמנים מחייב,

ואני גם לא מאמין שבקיצוצי התקציב, שאנחנו הולכים לאשר, עכשיו, כאן בכנסת,

אתם תקומו ותחשבו שזה דבר שהוא בראש סולם העדיפויות שלכם. אבל, ברגע

שהעיר הזאת תתנהג בצורה מיליטנטית, אתם תקומו ותעזבו את המיתקן הזה.

אני לא מבין, מדוע רשויות משרד הבטחון לא יכולות לשתף פעולה עם

"בזק". ל"בזק" יש עלי ההבעה בתוך פארק הכרמל מיתקן ששייך לה, שנמצאת בו

האנטנה של ערוץ שתיים, נכון?
עמרם מצנע
האנטנות למעלה על ראש הכרמל הן האנטנות של הרשתות המתחרות של רשות

השידור. דרך אהב, חבר-הכנסת יונה יהב, אני לא חושב שאנשים מכירים, ותתקן

איתי שלונסקי אם אני טועה. אני זוכר את זה מתקופתי. רשות-השידור עובדת עם

מעט משדרים בעוצמות הדולות מאוד במעט מקומות בארץ, ורובם מחוץ לאתרי ישוב.

גלי-צה"ל עובדים בשיטה אחרת. הרבה אתרים עם מכשירים יותר קטנים.
משה שלונסקי
זה לא ממש מדוייק.
יונה יהב
חבר-הכנסת טריף סידר לנו אישור כניסה למיתקן. ואנחנו ביקרנו שם עם

סגן קצין קשר ראשי. המיתקן הזה לא משרת רק את הלי-צה"ל. וזאת טעות להיכנס

לסימטה של גלי-צה"ל, הסימטאות האחרות הן לא פחות מזיקות. ולכן צריך לעשות

פעולה מיידית. ומאחר ואני יודע שלא אתם הם אלה שייהנו מערכי הקרקע, הרי יש

חוסר תיאום בין רשות מינהל מקרקעי ישראל לבין משרד הבטחון. זאת אומרת,

הכסף לא יעבור אליכם. לכן אני לא משוכנע שבלי פעולה דרסטית, חד משמעית

ש"תייבש" את המיתקן אתם לא תלכו משם. וללכת משם זה צו השעה.
היו"ר סאלח טריף
חבר-הכנסת אברהם שטרן, בבקשה.
אברהם שטרן
בהמשך לדבריו של עמיתי, חבר-הכנסת יונה יהב, שהשתתפתי יתד איתו ועם

עוד כמה חברי-כנסת בסיור המקדים, אני רוצה לאמר שהתרשמתי במקום. הם מדברי

הוועד, גם מדברי תלמידים והם פשוט ממראה עיניים. טוב מראה עיניים ממשמע

אוזניים. ראינו דברים מקרוב.יש כאן מקרה קלאסי של אנכרוניזם מסויים. הוסבר כבר ע"י אל"מ דורון

קורץ שהתחנה הזאת הוקמה כאשר כלי הסביבה לא היתה מיושבת. בעבר המקום התאים.

מותר גם למשרד הבטחון להתאים את עצמו למציאות. אחד הדברים המאפיינים צבא

הוא יכולת ההסתגלות וההתאמה לתנאים שמשתנים. ולא שמענו עד לרגע זה, לא שם

והם לא כאן שום הצעה לפתרון מצד מערכת הבטחון . הקשבתי ליקצין קשר ראשי

ולימפקד גלי-צה"ל, ולא שמעתי בדבריהם שום נימוק להכרח להישאר דווקא במקום

הנוכחי.
אל"מ הרצל הללי
אמרתי כבר, אנחנו מוכנים ליעבור.
אברהם שטרו
ההחלטה בסופו שלי דבר ליא בידך. זאת אומרת, יש כאן רק שיקוליים, כפי

שאני מבין כספיים, אולי הם ליוגיסטיים מסויימים. אני ליא אומר "תתקפלו מהיום

למחר", ייתכן שצריך להכין תכנית וליקבוע לוח-זמנים, שיתקבל על הדעת מכל

הבחינות, אבלי ליא ייתכן להשאיר את המצב הנוכחי. בסיור שמענו תלמידים,

ושמענו מפי אחד התושבים בסביבה על נזקים אישיים שנגרמו לו. יש כאן עניין

של פיקוח נפש. ויש לנו כלל - ספק פיקוח נפש לחומרה, אפילו אם יש ספק. יש

כאן ויכוחים, ואני שומע כאן קצת ממצאים סותרים מצד הצדדים.

הייתי רוצה לספר למפקד גלי-צה"ל על דיון שנערך בוועדת הכנסת לפני

שבוע בהצעה לסדר-היום בנושא אנטנת צה"ל בבני-ברק של חבר-הכנסת שמואל

הלפרט, אולי אתה מכיר את הבעיה. אמרתי לו באותה ישיבה שמתקיים עכשיו דיון

דומה בנושא האנטנה של גלי-צה"ל במיתחם בחיפה, וכדאי שיצטרף. זאת אומרת,

הבעיה היא לא ספציפית לחיפה, יש כאן בעיה של התאמה לצרכים של היום.

אני מבקש מהיו"ר לבקש ממשרד הבטחון להגיש לנו תוך חודש או כפי שהוא

יחליט איזה שהוא לוח-זמנים, ולא לשחק בעניין הזה ולמשוך את הטיפול.

הדברים ברורים על פניהם. ואנחנו נותנים את הגיבוי המלא לעיריית חיפה לפעול

על-פי כל הסמכויות שבידה.
עו"ד רחל סטובייצקי
משרד הבטחון לא מתכוון לפגוע פגיעה בריאותית בתושבים. אתם מציגים את

הוויכוח כאילו משרד הבטחון רוצה לפגוע בתושבים ואתם - להגן עליהם.

יחד עם זאת צריך לצאת מהנחה, שייתכן שבאמת יש פגיעה בתושבים או,

לחילופין, ספק פגיעה בתושבים. לצורך זה הוקמה ועדה, ואם אתם רוצים אנתנו

מוכנים להקים עוד ועדה. תהיה ועדה נוספת ובדיקות נוספות, ואת כולן אנחנו

נכבד.

מבחינה ציבורית לא ייתכן שיהיו טענות בכלל לא מבוססות, ללא הוכחה

כלשהי, שיגרמו לכך שנצטרך לעבור ממיתקן בטחוני או ממלכתי. אם תהיה הוכחה

או ספק הוכחה של פגיעה בבריאות. אנחנו לא ניתן טענות משפטיות, ויש לנו

טענות משפטיות נגד הוצאת ההודעה של ראש העיר חיפה. אנחנו לא מתכוונים

להגיע לעימות משפטי על גב התושבים, אם יש אפילו ספק פגיעה בבריאות. אבל אם

אין פגיעה בבריאות - וזה כבר הוכח לטענתנו, ואנחנו מוכנים עוד לבדוק את

עצמנו שמא היתה טעות - לא נראה לי, שרשות מקומית שהיא אחראית על ועדת

תיכנון ובנייה, תיתן היתרים לבנות קרוב ככל שניתן למיתחם, אחרי שאנחנו

מתנגדים. ועניין הקרינה הוא הם פונקציה של קירבה, אדוני, ראש העיר

חיפה.הוועדה נותנת אישורים, והתושבים קונים שם דירות מתוך ידיעה שיש שם

מיתקן של גלי-צה"ל.
עמרם מצנע
את לא יכולה להחזיק את המקל משני הקצוות, אם אין שם סיכון אז למה שלא

תתני היתרים לבנייה.
רחל סטובייצקי
זה מה שאני אומרת לך במקרה הזה. אתה לא יכול להתיר כראש ועדת התכנון

והבנייה להתקרב ככל שניתן למיתקן - שלשיטתך גורם נזק - ולא לדאוג לבטיחות

התושבים. אני לא אומרת את זה כביקורת, אני אומרת את זה כנתון.

העמידו את המדינה בעובדה מוגמרת, ללא הוכחות גבל פגיעה בבריאות

התושבים, ועכשיו אומרים, "תוך חודש להזיז את המיתקן", הם עם מדובר בכספי

ציבור. אם אתם מוכנים למצוא מקורות שיממנו את זה - אז, בבקשה.

אם תוצאת בדיקת המומחים תהיה שצריכים לסגור את כל המיתקן אז בוודאי,

זה ייאלץ אותנו להעביר את התחנה. אבל מעבר לזה אני לא מבינה מה הטענה.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה להעיר לגבי העלויות. מפליאים אותי המספרים שזרקתם, הם בכלל

אינם ריאליים. הייתי כעשר שנים ראש רשות, לא שמתי אנטנות, אבל עשיתי כמה

דברים.
בנימין אלון
אני יוצא בהרגשה רעה מהדברים שנאמרו כאן, למרות ההסבר החכם ששמעתי על

הקשרים היוניים ועל הוולטים למטר. יש לי הרגשה שאנחנו מתייחסים למיפגע

תברואתי של ג'וק או חצי ג'וק במטבח של מוסד בצורה רצינית, ויש לנו

קריטריונים ברורים בנושא, ואנחנו יודעים כיצד לטפל במיפגע, זה דבר מוחשי,

שהמוח האנושי שלנו קולט. אבל את עניין הקרינה אנחנו עוד לא קולטים. ואני

מוכרח לאמר, שאני מח7ק דווקא את ידיה של היועצת המשפטית של משרד הבטחון .

בגמרא קובעים בסוג הטענה שלך "ממה נפשך?". היא שאלה שאלה נכונה. אם באמת

יש כאן מיפגע ברור ומוחשי, ואני נוטה לקבל שכן, אנחנו מוכרחים להתייחס לזה

בצורה שהציגה זאת היועצת המשפטית. אם יש מיפגע איך ראש העיר חיפה מאפשר

איכלוס? מה אנחנו אשמים שראש העיר חיפה איכלס את האיזור הזה? כלומר, יש

כאן בעיה.

אנחנו כמחוקקים צריכים לתת את הדעת לכך. צריכה להיות הגדרה הרבה יותר

מוחשית של הנושאים האלה - מהו מיפגע ומהו לא מיפגע. ברגע שמשהו יוגדר

כמיפגע - לדעתי צריכה להיות סנקציה מיידית, והמיפגע צריר להיסגר לפחות כמו

במקרה של המקק במטבח. ובמידה וזה לא מיפגע - לא ייתכן שהדברים יהיו כ"כ

ערטילאיים, שצד אחד מגדיר זאת "סכנת נפשות", ולצד שני בכלל אין שום בעיה,

משהו כאן לא הגיוני. אנחנו אולי בחיתולינו מבחינת התפיסה של הנושא הזה,

אבל זה נושא שאין דחוף ממנו ברמת המיפגעים. לא צריר לקרוא בעיתון על אדם

שמקבל סרטן הדם וטוען שזה בגלל מיפגע כלשהו, ורק אז המוח יכול לקלוט

מבחינה מוחשית שכך הדבר. מותר לאנשים מבוגרים שתהיה להם קצת ראייה מופשטת

וקצת ראיית הנולד ולקבוע בעניין זה קריטריונים ברורים.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לשמוע את נציג משרד הבריאות, מר אלכס וילנסקי, מהנדס רפואי,

מומחה לקרינה מבית-החולים "רמב"ם".בני אלון בדיוק זרק את הכפפה לגבי מחקרים מוכחים של הקשר ליקרינה

האלקטרומגנטית, כמה היא מוסכנת לבריאות, כמה היא פוגעת.
ד"ר אליכס ולנסקי
קודם כל צריך לציין שהצוות של משרד הבריאות פעל בזמנו יתד עם הצוות

של המשרד לאיכות הסביבה עוד בינןים לפני קום המשרד לאיכות הסביבה. ואנחנו

דבקים בעקרונות של ,whoועל-כן אנתנו מאמצים את התקן של IRPA. אנחנו

מדברים על-כך שהיום אנחנו יכולים להכיר רק באפקטים הטרמיים. יתרה מזאת,

אנחנו עוקבים אחרי מה שנכתב בסיפרות. אנחנו מודעים לכר שפורסמו אלפי

מאמרים, בד"כ לא כעבודות מטעם, אלא עבודות ספונטניות במכוני מחקר שונים.

וכמו שנאמר, הדעות חלוקות בצורה כזו ששום הורם תיקני לא יכול לקבוע היום

שום דיעה ברורה על האפקטים הטרמיים.

אבחנו מדברים על מאה שנים, שבהן בני אדם נחשפים לאנרגיות רדיו, כאשר

בעבר היו לעיתים תקופות של חשיפה הרבה יותר גדולה מהיום. לנו לא ידוע שום

דבר, לרבות בדיקה שעשינו במשרד, ביחס למקרה כלשהו בארץ בגין קרינה לא

מייננת.

ובכל זאת מטעמי זהירות, א-נחנו חושבים שאסור לנו היום לזלזל בקו ש-

1RPAקבע. היו דברים מעולם, היו תופעות שהיו ידועות הרבה שנים - ואני לא

רוצה להביא לכאן דוגמאות לא עשרות לא מאות - שהיו בגינן טעויות.

לכן המינימום שאנחנו רואים לנחוץ לעשות היום הוא לדבוק בIRPA-

ואנחנו היינו ממליצים לכולם ללכת בכיוון הזה, ולא להתווכח על תקן קיים.
היו"ר סאלח טריף
תודה רבה לך. ועכשיו נעבור לנציגי התושבים. שלומית הלר, בבקשה.
שלומית גלר
אני דוברת מטה המאבק. קודם כל אני רוצה להתייחס לכבוד היועצת המשפטית

של משרד הבטחון, שהיא תומכת בהקמת ועדות. בתוך עמנו אנחנו יושבים, ומשרד

הב,טחון, אכן, תומן- בהקמת ועדות, כדי לקבור את הנושא הזה. זה חלק מהגישה

שלו. כאשר הוא מחפש "הוכחות לקיום", אני מצטטת מה שאמרת, הוא מחפש "הוכחות

קיום אי פהיעה בבריאות". זאת אומרת, אתם מניחים, שמה שאומרים כאן המומחים

והתקנים לא נכון, ועכשיו אתם מחפשים מישהו שיעלה לראש התורן ויצעק "זה לא

נכון", הנה מצאתי אחד שחי בקירבת אנטנה ולא קיבל סרטן. ואת הם סתרת א-ת

עצמך כשאמרת "איך ראש העיר חיפה הסכים לתת לאנשים לגור שם? כאשר תיתכן

פהיעה בבריאות". זאת אומרת, המסקנה שלך ששני הדברים האלה לא יכולים לדור

בכפיפה אחת. אז, או שאנחנו נפנה את עצמנו, כל התושבים ובית-הספר או שיתפנה

מיתחם אחד קטן. אבל ביחד זה לא הולך.
כעמרם מצנע
בית-הספר "איינשטיין" קיים שלושים שנה במקום.
שלומית גלר
אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה או ש-50 אלף תושבים יתפנו מהאיזור

או שיתפנה מיתחם קטן שמשרתים בו שבעה אנשים. והמיתחם באמת חשוב לבטחון

המדינה, כמו שאמר שר הבטחון, אבל אני חושבת שבטחון התושבים ובריאותהתושבים חשובים פי כמה וכמה ועומדים לפני בטחון המדינה.

עלה כאן הנושא של מקורות מימון . כי בסופו של דבר תמיד מגיעים לנושא

הכסף. אנחנו מצפים ממדינת ישראל להוציא בסיס קטן כזה, שמביא כ"כ הרבה נזק

לתושבים ולהעביר אותו. אם מוצאים כ"כ הרבה כסף לכ"כ הרבה דברים חיוניים

במדינת ישראל, אני חושבת שהמדינה צריכה במקרה הזה למצוא את מקורית המימון

ולפנות לאלתר את המיתחם. ולא בשלבים. המיתחם הזה הוא סיכון בריאותי.
יוסף גלר
אני רוצה לאמר לכולם, שיהיה ברור, אנחנו לא מוכנים לקחת בשום אופן

שום סיכון. אתם בעצם דורשים מאיתנו שנהמר על הבריאות שלנו ושל ילדינו.

אנחנו לא רוצים להמר. זאת לא תביעה הגיונית? שכל אחד ישאל כאן את עצמו,

האם הוא מוכן להמר על בריאות ילדיו. ואני בטוח שכל אהד מהנוכחים כאן יגיד

"לאיי חד משמעית.
היו"ר סאלח טריף
אני מבקש עכשיו מראש העיר חיפה לאמר כמה משפטי סיכום.
עמרם מצנע
הוזכר כאן הדו "ח של הוועדה הבין משרדית, שמינה בזמנו יצחק רבין ז"ל

כשהיה שר בטחון. ואומר שלושה דברים בעניין זה. אלף, בדו"ח הזה נאמר בין

הייתר, פחות או יותר, "גם אם יש נזק מיזערי". כלומר יש נזק מיזערי. כלומר,

נמצא נזק מזערי. ואם כך אנחנו יכולים להתווכח על גודלו.

בית, נציג המשרד לאיכות הסביבה לא הסכים לחתום על הדוייח.

גימל, נציג "איגוד ערים לאיכות הסביבה", שהוא איגוד ערים עצמאי,

הפועל באיזור חיפה, העיר הערה, וההערה הזאת הם התקבלה. הוא אמר שיש לפעול,

אמנם באמירה כללית, לפינוי האתר מהמקום. זה הדו"ח המפורסם ההוא, שכולם

היום "חוגגים עליו". אי אפשר להתעלם שהדו"ח הזה הצביע על-כך שבמיתקן הזה

יש סיכון מסויים.

גב' רחל סטובייצקי, את דיברת ופתחת בהצהרה טובה מאוד "אין כוונה

לפגוע בבריאות". אבל לנו מגודש האמירות הדברים לא נשמעים בצורה כזאת, כי

קצין קשר ראשי אמר שבבדיקות של השבוע האחרון, אתרי שהספק האנטנה ירד, יש

נקודות שבהן נמצאו חריגות. כל הייתר לא מעניין אותי. אותי הם לא מעניינים

ההסברים בעניין הבריאות. יש תקן, ונדמה לי שהתקן הזה מקובל על כולם, ואני

מציע שאנחנו ננהה לפיו, בין אם הוא קיבל מעמד סטטוטורי ובין אם לא.

האנטנות לא עומדות בתקנים. ואני מבקש שלא נטשטש את העובדות. אם כך,

ואם את מסכימה איתי, רחל, ואם מסכים איתי קצין קשר ראשי, כי הוא זה שהביא

את הנתונים, ואם אני מקשיב למה שאמר משה שלונסקי מפקד גלי-צה"ל - צריך

עכשיו לכבות את ה-AM, ונדמה לי שכולם מסכימים לזה. לא מחר, לא מחרתיים, לא

ולנדה ולא שום דבר אחר. זאת היתה ההצעה האופרטיבית שלי מספר אחת. ואני

מבקש מנציגי משרד הבטחון שיהיו קונסיסטנטים, אני מבקש שתודיעו שאתם מכאן

יוצאים וסוהרים את ה.AM-

דבר שבי, שגם עליו יש הסכמה הוא מערך מדידות מיידי, שהנתונים יהיו

פתוחים לכל, והמדידה תתבצלנ גנ"י צוות שכולנו נסכים עליו. וקם לנל זה אין

מחלוקת, ונדמה לי שהסכמתם על זה.

הדבר השלישי, שלדעתי הם עליו יש הסכמה - להחליט שמתחילים בעבודת מטהלבדיקת פינוי .מערך האנטנות כולו.
יונה יהב
גנם לוח-זמנים.

אני מכיר את המערבות, ואני לא דוגל בהצעות שלי ידידי יונה יהב, שהיה

סגני עד לא מזמן. אני נושא באחריות. יש לי סמכויות ליא מספיקות, לצערי,

ואני ליא מתכוון לסגור את המים לאף אחד, כל עוד אבי חושב ומקווה, שההצעות

הראליות הלגיטימיות והרלבנטיות, תתקבלנה. כי אם ליא אני איאלץ להצטרף

לתושבים, ואני ליא רוצה לעשות את זה, בתהליך שבו אין לי מספיק סמכויות.

הקשבתי רוב קשב, ושמעתי כאן כמה דברים שלא ידעתי לפני כן או שלא

הבנתי אותם במשמעות הזו. נדמה לי שאף אחד לא יכול לקום ולאמר היום "אין

חריגה בתקנים", אפשר לאמר בוודאות "יש היום חריגה בתקנים". ואנחנו מעריכים

שהחריגה מאנטנת ה , AM-לפחות נכון להיום. ולגבי ה AM-יש הבנה שאפשר לחיות

הם בלעדיו, לא לתמיד, אבל בינתיים.

ועל כן אני רוצה לצאת מכאן, מכובדי יו"ר הוועדה, בידיעה שמשרד

הבטחון אכן נענה לבקשה הזאת. אני חוזר ואומר באשר לצד הבטחוני, הייתי

במדים שלושים שנה, ואני מכיר את הכל מבפנים. אני תושב שתחנת גלי-צה"ל היא

תתנה טובה, ואני רוצה שתושבי חיפה ירגישו שהיא תחנה שמשרתת אותם, והיא

תתנה ידידותית, והיא נענית ולא כופה עצמה עלינו, לתחנה הזאת יש מאפיינים

יחודיים. אני מבין את הבעיה של התקדימיות שיש במערכת הבטתון , אבל יש היום

מנגנון, אמנם קצת מסורבל, שבאמצעותו אפשר להגיע לפינוי מחנות כאשר יש לצבא

אינטרס מספיק טוב לעשות זאת. ואני חושב שבהלל העובדה שאנחנו מצויים היום

בהתהליך של יציאת מחנות צה"ל ממרכזי אוכלוסיה, לא רק בהלל מיפהע מוכן, אני

מציע שהם את העניין הזה נראה בצררה מעשית ופרקטית. את האנטנות האלה ניתן

להוציא, ניתן להעביר למקום אחר, הכרמל מבחינה זאת הוא פשוט יחסית. זה לא

יכול להיגמר תוך חודש ולא תוך חצי שנה, הם אם כולם ירצו בכך מאוד מאוד,

אבל אפשר לעשות את דה. ותאמינו לי, אנחנו בחיפה מזיזים דברים יותר

מסובכים.

ואני חושב שכאן אפשר לאמץ את ההמלצה שלי להבי שלוש הנקודות האלה,

ואנחנו יכולים לצאת לדרך ולהתמודד ולפתור את הבעייה לטווח הקצר ולטווח

הבינוני.
היו"ר סאלח טריף
קצין קשר ראשי, אני מבקש ממך לסכם. תהיב, בבקשה, לנושאים שהועלו כאן.
תא"ל הרצל הללי
ההמלצה שלי היא לסגור את המשדרים מיידית למשך חודש. כדי שניתן יהיה

לבצע את הבדיקות. שתתבצענה בדיקות של המשרד לאיכות הסביבה, מתואמות, על

דעת כולנו. במידה ותהיינה חריהות לא נפעיל את האנטנה.
יונה יהב
אבל מה יקרה אם החריגות תהיינה בנקודות אחרות?
תא"ל הרצל הללי
אם תהיינה חריגות נצטרך לדון ולראות מה לעשות.
יונה יהב
למה שלא תגיד עכשיו מה תעשה?
היו"ר סאלח טריף
יש כאן קביעה חד משמעית בעניין הזה.
תא"ל הרצל הללי
לגבי ההצעה השנייה והיה ותהיה עמידה בתקנים והכל בסדר - אז נפעיל. אם

לא תהיה עמידה בתקנים - לא נפעיל את ה-AM.

לגבי ביצוע בדיקות באופן שוטף העמדה הזאת מקובלת. יש הסכמה, לדעתי,

של כולם. אני רק מקווה שלא כל אחד יבוא בלילה וימדוד באופן עצמאי, שמי

שמודד יהיה מוסמך ומקובל על כולם.
בנימין אלון
שהם תושבי השכונה יסכימו למודד.
תא"ל הרצל הללי
בוודאי. והנושא השלישי לגבי פתרון ארוך טווח, חבר-הכנסת יהב, הם אם

נעשה את התהליכים בצורה הכי טובה, נצטרך לעבור הרבה עבירות כדי לבצע את

המעבר בלוח-זמנים שאתה רוצה. הם אחרי שמאתרים את המקום, ויודעים מה

העלויות ומתקשרים לקבלנים, הדבר לוקח זמן .
עמרם מצנע
אבל תסכימו לעבודת מטה עם צוות?
תא"ל הרצל הללי
מסכימים, אני רק לא יודע אם זה בסמכותי.

עו"ד רחל סטובייצקי;

בלי לוחות-זמנים נפעל בדרך הרגילה שאנחנו פועלים, אלא אם יתברר שיש

פגיעה בריאותית, ואז ניתן לנושא את כל הדחיפות.
היו"ר סאלח טריף
אני רוצה לסכם את הנושא ברוח הדברים שנשמעו כאן. הוועדה מציינת בדאגה

ובחומרה את העובדה שקיימת היום חריגה, לפי כל הנתונים שיש בידינו, חריגה

חמורה מהתקן . על-פי הבדיקות שנערכו הם ע" י הצבא והם ע"י גורמים נוספים כמו

המשרד לאיכות הסביבה ו"איגוד ערים לאיכות הסביבה.

אני מעלה כאן הצעת החלטה, ברוח הדברים ששמענו מקצין קשר ראשי. קודם

כל אנחנו מבקשים להפסיק לאלתר את הפעילות של אנטנת ה-AM של גלי-צה"ל

ולפעול להעתקתה למקום אחר. זה דבר אחד.דבר שני, אנחנו דותים את העניין התקדימי. בריאות הציבור חשובה מכל.

אנחנו יודעים שמשרד הבטחון , דואג קודם כל לבריאות ולבטחון הציבור. אנחנו

דורשים להביא לוועדה נתונים הם לגבי אלטרנטיבות להעתקת המיתחם של האנטנות,

וישנן אלטרנטיבות כאלה. תציגו בפנינו את העלויות, ואת הבעייתיות בעניין

הזה. אנחנו מבקשים מכם לקבל תשובה, משום שאנחנו בוועדה לא נרפה מהעניין.

אנחנו נקיים דיון תוך זמן קצוב, אני סמוך ובטוח שמשרד הבטחון יקח את

העניין ברצינות ויטפל בו בדחיפות הראוייה. והיה ויתברר לנו שיש איזה שהוא

זלזול או איזה שהוא ניסיון לדחות את העניין, דבר שלא עולה בדעתי, אנחנו לא

נרפה. אני לא רוצה לעמוד על כך שנקבע לוח-זמנים, כי איננני יודע כמה זמן

בדיוק דרוש כדי לבדוק את הנושא, ומה יש על שולחן הדיונים של משרד הבטחון.

בינתיים אנחנו מבקשים שמשרד הבטחון והמשרד לאיכות הסביבה יבצעו

בהסכמה בדיקות יחד עם עיריית חיפה, כדי לוודא שאכן, עכשיו, עומדים בתקנים

הכי מחמירים של IRPA, כדי לבטיח שבריאות התושבים לא תיפגע, שלא יהיו במצב

של חרדה יום יומית לגבי בריאותם ובריאות ילדיהם.

אלה הם הסיכומים וההחלטות.
משה שלונסקי
אני ביקשתי, בתנאי שזה לא יעבור על המדדים הכי מחמירים, לטפל בעוצמת

השידור של ה. FM-
תא"ל הרצל הללי
אני רוצה להעיר לפרוטוקול משהו לגבי הניסוח שלך. אמרת "אנחנו רואים

בחומרה את התוצאות המחמירות". אני חושב שבשלב זה אפשר לציין רק את העובדה

"שיש חריגה חמורה מהתקן".
היו"ר סאלח טריף
כך אמנם אמרתי, וזה כתוב בניירות שלפניי.

חזקה עלינר שאנחנו נעקוב ונוודא שמשרד הבטחון יעביר לנו את הנתונים.

נמצאות כאן היועצת המשפטית של ועדת הפנים ומנהלת הוועדה ויחד נעקוב אחרי

ההתפתחויות. אני מניח שהם עו"ד רחל סטובייצקי תסכים איתי, שהם לפני שתתקבל

פניית הועדה...
עו"ד רחל סטובייצקי
אני מייד מעבירה לטיפול.
היו"ר סאלח טריף
תרשו לי להודות לכם, המומחים, בתקווה שהם גלי-צה"ל ייצאו נשכרים

מהנכונות שלהם להתקדם בכיוון של פתרון, ותושבי חיפה להאזין לגלי-צה"ל יחד

איתנו. הישיבה נעולה.

הישיבה התסתיימה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים