ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/07/1996

מסירת הודעה לממשלה על דיון בוועדת ביחס להחלת חוק רציפות הדיון בהצעות חוק

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה

יום שני. כ"ח בתמוז התשנ"ו (15 ביולי 1996). שעה; 00;11

נכחו חברי הוועדה; סי טריף-היו"ר

יועצת משפטית; מי פרנקל-שור

מנהל הוועדה; א' קמארה

קצרנית; א' עצידה

סדר-היום; מסירת הודעה לממשלה על דיון בוועדה ביהס להחלת חוק רציפות הדיון
בהצעות חוק
א. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף ים, התשנ"ו-1996, ח"כ דדי צוקר

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש) (תיקון מס' 62)

(פרוטוקול), התשנ"ו-1996, חה"כ איתן, מגן הירשזון, מצא, עמור

ג. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) (פטור

למקווה טהרה), התשנ"ו-1996, ח"כ שאול יהלום

ד, הצעת הוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מסי 13) (הארכת תקופת

ההתיישנות), התשנ"ו-1996, חה"כ הירשזון, מגן, יהלום

ה. הצעת חוק פקודת העיריות (מס' 61) (תעודת חיים לניצולי שואה),

התשנ"ו-1996, ח"כ הירשזון

ו. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מסי 15) (פטירה או התפטרות של ראש רשות), התשנ"ו-1996,

ח"כ יוסי כץ

ז. הצעת חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי) (תיקון מס' 2),

התשנ"ה-1995

ח. הצעת חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי) (תיקון מס' 3),

התשנ"ה-1995מסירת הודעה לממשלה על דיון בוועדת ביחס להחלת חוק רציפות הדיון בהצעות חוק

היו"ר סי טריף;

בהתאם לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, ניתנת בזאת הודעה לממשלה כי הוועדה

תקיים דיון על החלת חוק הרציפות על הצעות חוק שלעיל. לפי סעיף 4 לחוק רציפות

הדיון, יש ליתן לממשלה הודעה על מועד הדיון בוועדה להחלת חוק רציפות הדיון על

הצעות חוק, 21 ימים מראש, אלא אם כן הסכימה הממשלה כי הדיון יתקיים לפני כן,

ולפיכך סביר להניח כי דיון זה יתקיים לאחר הפגרה.

ברצון הוועדה לסיים את הליכה החקיקה בהצעתות של הבר הכנסת דדי צוקר, הצעת

חוק איסור נהיגה ברכב בחוף ים, התשנ"ו-1996, ולהביא הצעה זה לקריאה שנייה

ולקריאה שלישית במליאת הכנסת, עוד טרם צאת הכנסת לפגרה. יש לכך משמעות רבה

בתקופת הקיץ כאשר כולם יוצאים לחופשה ולחופי הים. הצעתו של חבר הכנסת דדי צוקר

באח לתת מענה לבעיית הטרקטורונים בחופי הים, ומאחר ומדובר בבעייה אקוטית יש

לתת פיתרון כבר בעונת הקיץ הנוכחית הנמצאת בעיצומה.

לפיכך, אני פונה לממשלה שתודיע מיידית על הסכמתה לקיים את הדיון בוועדה

בהצעה להחיל רציפות על הצעת הוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ו-1996, ללא

שיהא צורך להמתין 21 ימים, זאת על מנת שהוועדה תוכל להמשיך בהליכי החלת חוק

הרציפות על הצעה זו ושיוותר זמן לוועדה לסיים את הליכי החקיקה ולהעבירו במליאה

לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, לפני צאת הכנסת לפגרה.

על כן, אני פונה לממשלה להחיל דין רציפות בהצעות החוק המפורטות להלן:

א. הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף ים, התשנ"ו-1996.

ב. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (נוסח חדש) (תיקון מסי 62)

(פרוטוקול), התשנ'יו-1996.

ג. הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין)

(תיקון מסי 7) (פטור למקווה טהרה), התשנ"ו-1996.

ד. הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מסי 13) (הארכת תקופת

ההתיישנות), התשנ"ו-1996.

ה. הצעת חוק פקודת חעיריות (מסי 61) (תעודת חיים לניצולי שואה),

התשנ"ו-1996.

ו. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

(תיקון מסי 15) (פטירה אי התפטרות של ראש רשות), התשנייו-1996.

ז. הצעת חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי) (תיקון מסי 2),

התשנ"ה-1995.

ח. הצעת חוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי) (תיקון מסי 3),

התשנ"ה-1995
מי פרנקל-שור
אנחנו נקיים דיון לאחר הפגרח יחד עם כל נציגי הממשלה.

היו"ר סי טריף;

הישיבה נעולה. היא תתחדש בשעה 11:30.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05

קוד המקור של הנתונים