ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/04/1999

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 425

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. טי באייר התשנ"ט (25 באפריל 1999). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

תמר גוז'נסקי (מ"מ)

י1רי שטרן (מ"מ)
מוזמנים
עו"ד אילנה מישר - מחלקת משפטית, משת- הבריאות

דייר עלמה אבני - מנהלת המחלקה לבריאות העובד, משרד הבריאות

דייר טוביה לרר - מרכז נושא העישון, משרד הבריאות

עו"ד טלי שטיין - משרד המשפטים

עדה ליפצינגר - מדריכה ארצית, שפ"י, משרד החינוך, התרבות והספורט

שוש גן-נוי - מנהלת מחלקת הסברה והדרכה, האגודה למלחמה בסרטן

רפאל קטן - מנהל המכון האונקולוגי, בי"ח שערי צדק, האגודה למלחמה

בסרטן

דייר אריה שבדיה - חברת דובק

עו"ד חיים צדוק - חברת דובק

עו"ד חן זפט-פייגלין - משרד עו"ד צדוק, חברת דובק

ירו1 גזית - שווק RJR(ד1בק)

ע1"ד גיא משיח - חברת דובק

עקיבא הומינר - מנשה ח. אלישר בע"מ

עידו לאור - מנשה ח. אלישר בע"מ

חגית אברהמי - פיליפ מוריס

אבי כהן - WBI

שמואל אלמגור - מנהל אימפקט טבק בע"מ

עו"ד אורי נ1י - אימפקט טבק בע"מ

עו"ד לי אפיק - אימפקט טבק בע"מ

ען"ד חני מונין - הרשות להגנת הצרכן

עמית אבנר - מחלקת יבוא, איגוד לשכות המסחר

יצחק כבביה - מרכז ענף הטבק, איגוד לשכות המסחר

איילת מצגר - מנהלת הפיק1ח על הפרסומת, הרש1ת השניה לטלוויזיה 1רדיו

עו"ד עמוס האוזנר - יועץ משפטי, פורום ישראלי למניעת עישון

אדוארד בלאו - מרכז סיעת ישראל בעליה
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

(קרן גרין) (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מסי 3), התשנ"ט-1998, של

קב1צת חברי כבסת - בקשה לדיון מחדש 1דיון מחדש.הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3) .התשנ"ט-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוקר טוב לכולם. מכיוון שהזמן קצר אני רק אומר כמה מילים ואחר-כך אני מבקש להתייחס ישר

לסעיפים. אנחנו בתקופת הפגרה, כאשר חברי כנסת לא באים לדיונים - חברת הכנסת גוז'נסקי, אני שמח

שאת נמצאת כאן - ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו קונצנזוס. החוק הזה הוא חוק חשוב. אני חושב שחשוב לכל

הצדדים שנגמור את הדי1ן בו מכיוון שעשינו כברת דרך מאוד מאוד ארוכה.
תמר גוז'נסקי
אנחנו סיימנו את הדיון, הכנו את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית. מדוע אנחנו חוזרים ודנים בה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו חוזרים ודנים בה מכיוון שהממשלה לא הסכימה לכלול את זה בסדר היום לקריאה שניה ושלישית

כהצעה מטעם הממשלה עד שלא ייעשה ניסיון להגיע למשהו מוסכם. אחרת היינו מביאים את זה לקריאה

שניה ושלישית.
תמר גוז'נסקי
כך כתוב בפרוטוקול, שיש וטו ממשלתי?
היו"ר אמנון רובינשטיין
ברור שיש וטו ממשלתי. הממשלה לא איפשרה לנו להגיש 4 הצעות חוק חיוניות, שבתחילה לא היתה

גם התנגדות ממשלה אליהן, כולל נושא קריטי מאוד של פירסום הקצאת שעות למערכת החינ1ך. זה עבר

בלי התנגדות הממשלה, סוכם בוועדת החינוך והתרב1ת והממשלה לא הסכימה לקבוע את זה כעת בסדר

היום שלה.
תמר גוזינסקי
כולל חינוך מיוחד לבני שנתיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מכיוון שגם נקלענו לעיצומים של משרד המשפטים הגענו למצב שדברים שהיו מוסכמים, התעכבו. זה

לא המקרה היחידי. אני עוסק ב-7-6 הצעות חוק כאלה. משום כך זימנו היום את הדיון.

חוץ מזה, משרד המשפטים והיועצת המשפטית שלנו הגיעו למסקנה שבסעיף 1 יש אי-בהירות

משפטית, שצריך להבהיר גם את כוונת הוועדה. גם דבר זה היה מצדיק דיון בוועדה.

אני אומר בגילוי לב, אם אי אפשר להגיע לאיזשהו סיכום שמשביע את דעת כולם אז אנחנו נידחה את

זה לכנסת הבאה. אני אעשה את זה בחוסר חשק רב מכיוון שאנחנו אף פעם לא יודעים איך זה יפול. הניסיון

עם חוקים כאלה בוועדת הכלכלה הוא לא טוב. בוועדת העבודה והרווחה המצב היה שונה.
תמר גוזינסקי
יש לי שאלה. מאחר שהחוק אושר בפעם שעברה בהסכמת משרדי הממשלה, לצורך העניין בישיבה

הזאת מי פה הוא זה שאומר כן או לא להסכמת הממשלה? או שאנחנו נגמור את הדיון ואנחנו נקבל הודעה

בעוד שבועיים שהממשלה לא מסכימה? מי מייצג את הממשלה כאן?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתאר לעצמי שמשרד הבריאות.
תמר גוז'נסקי
אבל משרד הבריאות הסכים גם בפעם שעברה.
אילנה מישר
אני לא יכולה לדעת אם מה שאני אומר בדיון הזה ייתאם את עמדת השר. אני יכולה רק לנחש.
תמר גוזינ0קי
אז איזה מין דיון זה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה הנהיית השר בדיון הזה?
טוביה לרר
השר לא נתן שום הנחייה חדשה. מה ש10כם בפעם הקודמת, זה מ01כם על דעת השר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז מדוע השר לא הסכים לבקש שזה יונח לקריאה שניה ושלישית?
טוביה לרר
אבל הוא גם לא אמר לנו משהו אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני צריך אקט פוזיטיבי של השר כדי שזה ייכנס ל0דר היום.
טוביה לרר
אז שייבוא לפה השר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הזמנתי אותו כמה פעמים והוא לא רוצה לבוא.
תמר גוז'נסקי
הדיןן הזה הוא עקר, אדוני, כי אין לנו פה אף אחד שמייצג את הממשלה, שהמילה שלו היא מילה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מילה שהיא מילה - זה מיצרך די נדיר בימינו. אני חושב שאם נגיע לאיזשהו סיכום -
תמר גוז'נסקי
עם מי?
היו"ר אמנון רובינשטיין
עם נציגי הממשלה ונציגי הארגונים.
תמר גוז'נסקי
אבל עם נציגי הממשלה כבר הגענו לסיכום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת מישר אמרה שיש כמה בעיות לא ברורות, כמה דברים שהם דו-משמעיים. היעדר משרד

המשפטים פגע גם בניסוח והיום למשרד המשפטים יש כמה הערות לגבי העניין הזה. אני מנסה להגיע

לסיכום. אם לא, אז לא נגיע אבל זה יהיה חבל מאוד. אני אומר את זה לשני הצדדים. איש לא יודע על איזה

צד זה "פול בכנסת הבאה. כאן בכל זאת הגענו לאיזשהו מכבה משותף, שאנהנו הולכים לפי הדירקטיבה

האירופאית, לפי רוחה אם לא לפי לשונה המדוייקת. אני חושב שאנחנו הולכים בדרך הנכונה בעניין הזה.

אני מציע, חברת הכנסת גוזינסק', ברשותך, שבכל זאת נתחיל לדון. מי מייצג את משה- המשפטים

כאן? בבקשה.
אתי בנדלר
אם יורשה לי, רק מילה אחת קודם. כיוון שהוועדה למעשה סיימה את דיוניה על החוק צריכים להצביע

על בקשה לדיון מחדש. אם הבקשה מתקבלת, רק אז ניתן להתחיל את הדיון מחדש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רציתי בכל זאת לשמוע ממשרד המשפטים, אם יש להם הערות ענייניות או רק ניסוחיות.
טלי שטיין
אנחנו עברנו על כמה וכמה סעיפים והגענו פחות או יותר לאיזשהו קונצמוס. יש כמה בעיות שמועלות

על-ידי נציגי הגופים, שאולי עדיף לשמוע אותם.
תמר גוז'נסקי
הנציגים של הגופים השתתפו בכל הדיונים ואנחנו שמענו אותם. אנחנו לא פותחים דיון לנציגים פה.
יורי שטרן
אבל יש כמה תיקונים שביקשו להכניס.
תמר גוז'נסקי
גם אתה הצגת הסתייגויות, חבר הכנסת שטרן, זו זכותך המלאה, אין לי בעיה עם זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
המצב הוא כפי שתיארתי. אני חושב שצריך לעשות ניסיון. להגיע לידי מכנה משותף כדי להביא את זה

ביום רביעי בקריאה שניה ושלישית. אם לא נעשה ניסיון כזה, אז אין שום סיכוי שהממשלה תכלול את זח

בסדר היום שלה.
אתי בנדלר
לא בטוח בכלל שיהיה כינוס נוסף של הכנסת. הבוקר שמעתי שבשלב זה הממשלה איננה מעוניינת

לבקש כנס מיווחד מסף.
יורי שטרן
אני מציע שאנחנו נעשה את שלנו. מה שלא תלוי בנו, לא תלוי בנו.
תמר גוז'נסקי
חבר הכנסת שטרן, השאלה היא למה אנחנו פותחים את הדיון. לא האם אנחנו בעשה את שלנו. את

שלנו עשינו, קיימנו דיון ארוך ומייגע ושמענו את כולם בפרטי פרטים. זה לא בעיה בכלל.
יורי שטרן
אני ביקשתי להציג כמה הסתייגויות.
תמר גוזינסקי
את ההסתייגויות שלך שמענו בדיון. אין לנו בעיה. אנחנו קיימנו דיון. אין פה שום דבר הדש שלא שמענו

אותו קודם.
יורי שטרן
יכול להיות שנגיע לקונצנזוס גם בלי ההסתייגויות.
תמר גוז'נסקי
הבעיה שלנו זה לא ההסתייגויות שלך. הבעיה שלנו זה הממשלה. אם הממשלה רוצה להתנגד לחוק,

שתבוא לישיבות הוועדה, תתנגד לחוק ותטיל וטו פה בישיבה. ולא כשאנחנו גומרים, ומשרדי הממשלה
אומרים
בסדר, בסדר, בהתלהבות ואחר-כך הממשלה אומרת לא. מי זה "הממשלה"?
טלי שטיין
הממשלה תמכה בהצעת החוק אבל יש כללים של פגרה, מתי דנים ומעלים דברים למליאה.
תמר גוזינסקי
לא דיברתי על זה. אני שואלת האם הממשלה הסכימה לחוק? למה עכשיו היא לא מסכימה? זה הכל.
טלי שטיין
מי אמר שהיא לא מסכימה.
לאה ורון
היא לא מבקשת להעלות את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית במליאה.
תמר גוזינסקי
בוודאי שהיא לא מסכימה, זו עובדה. ואם אנחנו ניכנע אז היא תבקש להעלות את הצעת החוק?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם יהיה מאמץ להגיע להסכמה ושר הבריאות יבקש את זה, אז היא תהיה מוכנה לכלול את זה בסדר

היום, אם בכלל יהיה כנס. אני חושב שכדאי לעשות מאמץ כזה מכיוון שאני לא יודע מה יהיה בכנסת הבאה.

אני אומר לכם, מתוך הניסיון שלי, שקשה מאוד להעביר חוקים להגבלת פירסומת בעישון. אני אומר את זה

כבעל ניסיון. זה קשה, כמעט בלתי אפשרי. דברים מינימליים אי אפשר היה להעביר כאן, בגלל מציאות

ואינטרסים וכל כיוצא באלה. אם הגענו למשהו שהוא כמעט מלא, כמעט שלם, והממשלה דורשת - - -
תמר גוז'נסקי
מי זה הממשלה? איפה הם? אני מחפשת על השולחן נייר שבו כתוב: הממשלה מבקשת. איפה הנייר?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני אומר לך, הממשלה לא מבקשת. הממשלה אומרת: לא נביא את זה בסדר היום שלנו.
תמר גוז'נסקי
הם אומרים שהם לא יביאו את זה "אלא אם כן...". אז איפה הנייר הזה של ה"אלא אם כן"?
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא נייר. זה מ0ר שמסר לי מזכיר הממשלה בעל-פה.
תמר ו;וזינ0קי
אז איך אנחנו נדון בלי נייר? אנחנו לא יודעים מה עמדת הממשלה כי אין לנו נייר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תשאירו משהו גם ליושב-ראש הוועדה, אם יהיה כנס. אני אומר לך מה עמדת הממשלה בעל-פה אבל

תשאירי משהו גם לכושר המיקוח והתימרון שלי. אנחנו העברנו כל מיני דברים כאלה שבהתחלה הממשלה

אמרה "לא" ובסוף אנחנו העברנו. גם את חוק המיחזור (רווק הפיקדון) העברנו נגד עמדת הממשלה.
טלי שטיין
יש לי הערה בקשר להגדרה של "פרסומת". אני לא יודעת אם מן הראוי שאעיר אותה כעת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הצבעה על בקשה לדיון מחדש בהצעת חוק הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3).

התשנ"ט -1999-

בעד-2

נגד-1

הבקשה נתקבלה.

הוחלט לקיים דיון מחדש בהצעת החוק. אני רוצה להתחיל לעבור סעיף, סעיף. אחרת לא נגמור את זה.

סעיף 1 - איזה הערות יש?
תמר גוז'נסקי
אני רוצה להבין, ההערות הן של כל המשתתפים בדיון או רק של משרדי הממשלה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת יורי שטרן ביקש להגיש את ההצעה הזאת והוא -
תמר גוז'נסקי
אני לא מתווכחת על זכותו של חבר הכנסת שטרן.
לאה וחן
חבר הכנסת שטר/ מצביע במקום חבר הכנסת ראובן ריבלץ. אין לנו עריץ הודעה מוועדת הכנסת שהוא

חבר בוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריר לקבל אישור לזה. אם היית נשאר ב"ישראל בעלייה", זה דבר אחר. אם אתה מייצג את ה"ליכוד"

אז אני מבקש לקבל אישור מוועדת הכנסת.
יורי שטרן
אני אדאג שיועבר מכתב לוועדה. זה היה סיכום רשמי.
לאה ורון
חבר הכנסת ריבלין הודיע לוועדה שחבר הכנסת שטרן יהיה חבר הוועדה, רק שלא קיבלנו הודעה על כך

בכתב מוועדת הכנסת.
תמר גוזיבסקי
אדוני היושב-ראש, בכל זאת לסדר הדיון - מי משתתף בדיון? אני לא מדברת על חבר הכנסת יורי שטרן,
זה מובן מאליו. אני שואלת
האם אנחנו ומשרדי הממשלה, או שאנחנו פותחים פה דיון לכל המשתתפים?

אני רוצה להבין מי משתתף בדיון. אני חושבת שבשלב הזה צריכים לדון רק חברי הכנסת ומשרדי הממשלה.

אני מציעה שאנחנו לא ניפתח את הדיון לחברות חטבק עכשיו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז גם לא לנציגים אחרים. אבל הזמנו אותם.
תמר גוזינסקי
לפיכך אני שואלת. צריך לקבוע סדר דיון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב, עם כל הכבוד, שאני לא יכול להזמין אנשים ולא לשמוע את דעתם.
טלי שטיין
בסעיף 1 בהגדרה ל"פרסומת" - המונח "בדרך זמינה לציבור" - למרות שזה לפי בקשתה של גברת

גלוריה וייסמן מהמחלקה הפלילית אצלנו נראה לי שבכל זאת זו הגדרה קצת מטעה ולא בחרה. אני,

במחשבה שניה או שלישית, לא הייתי מכניסה אותה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה אתם מציעים? אנחנו כעת לא נפתח איזה דיון אבסטרקטי.
תמר גוזינסקי
למה זה מפריע לך?
טלי שטיין
זאת הגדרה מאוד לא ברורה.
עמוס האוזנר
למשל אם את מחלקת חומר פרסומת בתיבות דואר - זה לא כלול. כתוב "בדרך זמינה לציבור".
תמר גוז'נסקי
כתוב "בדפוס". את מציעה למחוק את שלוש המילים "בדרך זמינה לציבור"?
אתי בנדלר
אני מתנגדת לעניין הזה. יש שני דברים. אם אנחנו מדברים על רמה של ניסוח, לא יתכן שאני אשב עם

נציגי משרד המשפטים המוסמכים לעניין ניסוח ואחר-כך בישיבה יבואו וייאמרו: לא. דבר שני, אם את לא

כותבת את זה בצורה כזאת, אז בכל תקשורת בין המחשב שלי לבין המחשב שלך, שאיננה פתוחה לציבור,

אם אני אומרת לך נניח שאני נהנית עכשיו משאיפת העשן שאני לוקחת מהסיגריה, תהפוך את המעשה שלי

לעבירה פלילית.
עמוס האוזנר
אבל זה יותר גרוע מהחוק הקודם. בחוק הקודם ההגדרה היתה יותר מרחיקת לכת. אנחנו מצמצמים

את ההגדרה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא מקבל את עמדת משרד המשפטים. באמת, בשלב זה, לאחר הסיכום, אי אפשר לשנות.
אילנה מישר
בסעיף 1 בהגדרת "פרסומת עקיפה" נאמר "פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק". אני מציעה למחוק את

המילה "למוצר", וזה בהמשך לדיון קודם.
תמר גוזינסקי
איזה "מוצר"? המילה "מוצר" מופיעה 3 פעמים. למחוק את הראשון, השני או השלישי?
אילנה מישר
"פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק" - אני מציעה למחוק את ה"למוצר" הראשון. לא צריך לומר למה היא

כן פירסומת עקיפה. מספיק לומר "פרסומת שאינה למוצר טבק" וההמשך ישאר. אם לא נשנה את זה יש

סיכוי רב שפעילויות למיניהן יכללו בזה.
אתי בנדלר
אולי תסבירי איך את רוצה שתהיה ההגדרה.
אילנה מישר
אני רוצה שההגדרה תהיה "פרסומת שאינה למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר

טבק מסויים".
תמר גוזינסקי
היא צודקת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל מה זה "פרסומת שאינה למוצר טבק"?
תמר גוז'נסקי
אדוני היושב-ראש, אמרנו שפירסומת עקיפה יכולה להיות למוצר, לפעילות, למופע ולכל מיני דברים.

מאחר שכתוב פה "פרסומת למוצר", מכך נובע שפיר0ומת למופע היא לא פירסומת עקיפה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז נאמר "פרסומת שאינה פרסומת למוצר טבק"?
אילנה מישר
כן. "פרסומת שאינה למוצר טבק", וההמשך יישאר כמו שהוא עכשיו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש הערות להצעה של משרד הבריאות?
יורי שטרן
צריך לבדוק אם זה לא יתפוצץ לנו בקטע של הסויות.
תמר גוז'נסקי
היא דווקא עושה התאמה, כי בפרק על חסויות כתוב "מוצר, פעילות וכו'", ופה כתוב רק "מוצר". יש

סתירה בין ההגדרה לבין הסעיף. עו"ד אילנה מישר צודקת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אחזור לזה לאחר שנראה עוד פעם את העניין של החסויות.
עמוס האוזנר
אני בכל זאת חושב שכדאי שנחשוב על ההסתייגות של משרד המשפטים, מה שנאמר כאן כרגע על

הנושא של "דרך זמינה לציבור". החוק הקודם היה הרבה יותר מרחיב מאשר מה שאנחנו הולכים להעביר

פה. בחוק הקודם ההגדרה אמרה "פרסומת המכוונת לציבור או לחלקו". עכשיו אנחנו מגבילים את זה

לפרסומת "בדרך זמינה לכל הציבור". קודם היה כתוב "לציבור או לחלקו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא נאמר "כל הציבור". אומר לכם את האמת, אני לא יכול לפתוח ענייני ניסוח שהוסכמו על-ידי משרד

המשפטים.
אתי בנדלר
שנדרשו על-ידי משרד המשפטים.
טלי שטיין
זה לא ענייני ניסוח. נכון שזה הובא על-ידי גברת גלוריה וייסמן מהמשרד שלנו אבל במחשבה שלישית

מותר לי להעלות רעיון שאולי ההגדרה היא לא מדוייקת ולא טובה.
קריאה
אבל אז כל תקשורת בין שני אנשים נכנסת בכלל זה.
עמוס האוזנר
לא. למה לנו לצמצם את החוק הקודם? אם עושים למשל פרסומת לגדוד מסויים בצבא, זה כבר לא לכל

הציבור. אז זה לא "מכוון לציבור".
אתי בנדלר
מספיק שהיא תהיה זמינה לציבור. זה הרבה יותר רחב ממה שהיה קודם.
עמוס האוזנר
אבל לא לכל הציבור. תרשמו "לציבור או לחלקו", כמו שהיה קודם.
אתי בנדלר
הממונה על התחום הפלילי במשרד המשפטים מתנגדת בפירוש להפוך לעבירה פלילית דבר שיכול

להיות בין שני אנשים.
עמוס האוזנר
"לציבור או לחלקו" - זה בדיוק הנוסח שהיה בחוק הקודם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא מקבל את זה.
תמר גוז'נסקי
השאלה אם אתה קורה לציבור או לציבור.
הין"ר אמנון רובינשטיין
פירסומת לציבור.
תמר גוז'נסקי
ננקד את החוק ואז נבין למה הכוונה. אנחנו מחליטים שיש שם שווא בראש המילה.
הין"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נחזור לסעיף 1. יש הצעת תיקון אחת.

סעיף 2
אילנה מישר
יש לי הצעה גם כאן. אנחנו ביקשנו -
עלמה אבני
הוזמנתי ונשלחתי על-ידי לשכת השר להגיע לכאן. כבר ביקשתי קודם רשות דיבור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מדברים קודם כל על העניינים של הלשכה המשפטית. את רוצה לומר משהו לגבי סעיף 2?
עלמה אבני
לא. אני רוצה להגיד משהו כללי לגבי הפתיח של דבריך קודם. שאלת אם למשרד הבריאות יש השגות.

אני נציגת שר הבריאות ונשלחתי על-ידי לשכת השר להיות פה היום. אני רוצה לחזור ולומר, יש לשר

הבריאות הנחייה כללית, שהיתה במשך כל הישיבות הקודמות, להגיע למצב של התאמה לאיסור פירסומת,

או לפחות לכיוון הזה, בתיאום וכחלק מהקהיליה האירופאית שאנחנו משתייכים אליה. בדיון הקודם כבר

הסכמנו לפשרות מסויימות כדי שהחוק הזה יעבור. אני לא בדיוק מבינה מדוע לפתוח את זה היום מוקדש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם השר מוכן לבקש להעלות את הצעת החוק לסדר היש כפי שהיא? אני רוצה לדעת. הרי מזכירות

הממשלה אמרה לי שהוא לא מוכן. דייר אבני, תתקשרי לשר בטלפון ותשאלי אותו אם הוא מוכן לקבל את

הצעת החוק כפי שהיא. אם כן אז אנחנו נבטל את הדיון.
עלמה אבני
אני מוכנה להתקשר ללשכת השר ולנסות להשיג אותו. לא יתכן שיושבים פה 3 נציגים של משת-

הבריאות וכל אחד נשלח הנה על-ידי לשכת השר - אנחנו לא באים בהתנדבות הנה, אם כי זה נעים מאוד

להיות פה בדיון - ובסופו של דבר כאילו אין לנו עמדה או אנחנו לא מייצגים את שר הבריאות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה הטענה שמופנית אלי? אני מוכן לענות בשם שר הבריאות. התרגלתי לזה שאין עמדת ממשלה

בוועדה. לאט לאט אני מתרגל גם שאין עמדת שר. אבל אני מבקש ממך, אם שר הבריאות מוכן להביא את

הצעת החוק כמות שהיא לקריאה שניה ושלישית אז אנחנו לא נקיים דיון, פשוט מאוד.
לאה ורון
זה לא מה שקרה עד היום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא כך קרה, מאז 17.1. אולי תשוחחי איתו בדחיפות ותגידי לי מה העמדה.
אילנה מישר
קודם זה התעכב בגלל הסנקציות של משרד המשפטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה שייך לסנקציות של משרד המשפטים? רבותי, אלולא הנושא היה קרוב לליבי באמת הייתי זורק

את כל הדבר הזה, מפני שזה באמת עמדה בלתי אפשרית. אבל אם השר מעוניין בזה, אז אנחנו לא נקיים

את הדיון. שמעתי בינתיים שגם לגברת מישר היו הסתייגויות מהצעת החוק.
תמר גוזינסקי
היא תיקנה מילה מסויימת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לה עוד כמה הסתייגויות. לכן אני מבקש ממך, דייר אבני, אולי תוכלי לעשות את הבירור הזה.
אילנה מישר
הקדשנו הרבה זמן בדיון הקודם לנושא של גיל המשתתפים באירוע או בפסטיבל. אני מדברת על סעיף

2 להצעת החוק המתקן את סעיף 3 לחוק העיקרי. בפיסקה (8י). אני מצטערת שאני מעלה את זה עכשיו אך

הסתכלתי פעם נוספת בהצעת החוק הזאת ועלי להעיר. הוספנו תיקון לגבי "הקרנה פומבית", והוספנו עכשיו

בתיקון "הצגה פומבית", אך לא הגבלנו את גיל המשתתפים, זה כל "הקרנה" או "הצגה". אני מציעה לקחת

את המילים "אירוע או פסטיבל" ולצרף אותן בפיסקה (1) לסעיף 2 להצעת החוק, שזה תיקון לפיסקה (3),

שיהיה "איסור העישון בהקרנה פומבית, הצגה פומבית, אירוע או פסטיבל", נקודה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"לנוער".
אילנה מישר
בעזוב את הנוער. זו באמת היתה טעות בתפיסה, להתחיל לספור את הגיל של האנשים. באירוע

ובפסטיבל היו צריכים דווקא יותר להחמיר מכל הצגה או הקרנה כי באיחע ובפסטיבלים מטיבם משתתפים

הרבה צעירים. הרעיון שבאירוע או בפסטיבל דווקא מותר אחרי גיל 18, זה ממש לא הגיוני.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל יש פסטיבלים למבוגרים. האם פסטיבל ישראל הוא לילרים?
אילנה מישר
הם במיעוט. בהצגות ובהקרנות אסורה פרסומת כזאת גם למבוגרים, אז למה בפסטיבלים ובאירועים,

שרובם מיועדים לנוער ולילדים - כמובן לא כולם, יש פסטיבלים ואירועים של מוסיקה קלאסית -
היו"ר אמנון רובינשטיין
את מבקשת כעת להחמיר דבר שלא עלה בכלל על סדר היום בדיונים.
שוש גן-נוי
הוא עלה כל הזמן, הנושא של "אירוע ופסטיבלים". במיוחד העניין הזה שאי אפשר להפריד. זה עולה גם

מחה הדירקטיבה האירופאית. שם לא ניתנו שום הנחות ושום הקלות בעניין הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הדירקטיבה האירופאית קודם כל עוד לא נכנסה לתוקף. אנחנו נהיה הראשונים שנכניס אותה לתוקף.
שוש גן-נוי
אני חושבת שאולי לצורך מי שמקבל היום חסות והנושא הזה בנפשו אפשר לדחות את החלת הסעיף

הספציפי הזה, רק לעניין פסטיבל או אירוע, לעוד שנה כדי שייספיקו למצוא מממנים אחרים.
יורי שטרן
לא לא. אם הכסף הזה הוא זמין - - -
שוש גן-נוי
המחקרים באמת מראים שיש כאן הרעה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נעשה הפסקה ונחכה עד שנשמע מה אומר שר הבריאות. אני לא רואה שאפשר לקיים את הדיון.

אם משרד הבריאות הולך כעת לפתוח את הכל מחדש, כולל סעיף ח0ות לגבי פסטיבלים, שהגענו לסיכום

לגביו - הרי יש פסטיבלים למבוגרים, יש פסטיבל אופרה בקיסריה בקייץ.
שוש גן-נוי
אי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת.
יורי שטרן
אז אי אפשר. אז יהיו אירועים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נעשה הפסקה של 5 דקות לברר מה עמדת שר הבריאות.

(הישיבה הופסקה בין 9:30 ל-9:45)
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את הישיבה מחדש. אנחנו משאירים את ההחלטה על הרביזיה על כנה ולא ממשיכים בדיון

עד לאחר שאני אקבל הבהרות, בכרנב או בפגישה אישית עם שר הבריאות, למה כוונתו. קיבלתי מסר ממנו

אבל המסר לא מתייחס לבעיות שעומדות על סדר היום. גם לא קיבלתי ממנו הודעה שהוא מוכן לבקש שזה

יהיה על סדר היום של הממשלה. אני נועל את הישיבה. אני מתנצל על זה שהטרחתי אתכם. אם יהיה צורך,

אנחנו נקיים דיון נוסף.

הישיבה ננעלה בשעה 9:50

קוד המקור של הנתונים