ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/04/1999

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת האהבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 424

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, גי באייר התשנ"ט (19.04.99), שעה 10:00

נכחו: חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
יואב ערמוני - מנהל מנחל הדלק, המשרד לתשתיות

לאומיות

רוני סרי - סגן ראש אגף איכות אויר, המשרד

לאיכות הסביבה

ישר בן מרדכי - סמנכ"ל מבצעים, בתי זיקוק

עמוס שניידר - סמנכ"ל גל

דוד וייסמן - מנכ"ל אלון

שמואל תימור - חברת אלון

עודד לוי - מנהל מחלקת דלקים ותשתית פז

רמי סופר - דור אנרגיה

אלי משגב - סמנכ"ל שיווק דור אנרגיה

אבי מאירוביץ - מנהל כספים טן

הלנה קרופ - מכון התקנים

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנחל/ת הו ועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה), התשנ"ט-1999.צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה), התשנ"ט-1999

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו עוסקים בצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (סולר תחבורה).
יואב ערמוני
מצב איכות האוויר בישראל הולך ונעשה רע, בעיקר במרכזי הערים. המצב הזה

נגרם בעיקר מפליטות מזהמים מכלי רכב, כאשר מיטב החוקרים מצביעים על תחבורה

ציבורית וכלי רכב מונעים בדיזל כגורם מזהם מרכזי. הדבר הזה נכון בכל הארץ, אבל

בעיקר במרכזי הערים. זה הגיע בזמן האחרון למימדים קטסטרופאלי ים. באירופה עברו

לסולר תחבורה דל גופרית. גופרית היא אחד הגורמים הבעייתים ביותר בסולר הזה.

אנחנו קידמנו בשנה האחרונה מהלך שישנה את התקן לסולר כך שהוא יהיה דל גופרית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ממתי זה יהיה?

י ואב ערמוני;

זה יהיה בעוד מספר חודשים. לכן זאת אחת הסיבות שאנחנו מביאים את הצו הזה

כבר עכשיו. בעצם הצו הזה לוקח תקן שאיננו רשמי והופך אותו לתקן קיים.

העניין השני והלא פחות חשוב הוא הכפלת השימוש בסולר הזה לשימוש שישנו.

היצרן המקומי של סולר תחבורה ושל סולר בכלל זה בתי זיקוק למיניהם. בתי זיקוק

מסוגלים לייצר את חכמות הנדרשת לשימושי תחבורה של הסולר, אבל הבעיה היא שבהעדר

כלי מיסוי ובהעדר דיפרנסיציה בבלו, ישנם משתמשים רבים שרוכשים סולר תחבורה

ומשתמשים בו לצורך הסקה. אם ניקח לדוגמה מאפיה, אז יש לה צי של משאיות דיזל

לצורך חלוקה של התוצרת וגם תנור. היא שמה מיכל אחד שמצד אחד יש משאבה שמתדלקת

את המשאיות, ומצד שני יש צינור שמושך לתנור. הם לוקחים סולר תחבורה שהוא יקר,

אין מספיק ממנו, גם כדי לשרוף אותו בתנור וגם לתדלק את המשאיות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא גורם לזיהום אוויר, זה רק גורם למחסור.

יואב ערמוני;

נכון, ולכן אחד הפתרונות היה להגיד: אוקיי, אנחנו לא מטפלים בצד השימושים

אלא מקציבים את האספקה, ואם יהיה חסר אז יהיה ייבוא והייצור המקומי שהוא זול

יקוצץ. כמובן שזה פתרון דרקוני. בסופו של דבר החלטנו לרדת מהעניין. לכן הצו
הזה עונה על שני צרכים
ראשית, קידום הנושא של רשמיות הסולר, ושנית, אנחנו

מכוונים את הסולר הזה לשימוש שלו, שזה בעיקר באמצעות סעיף 5...
היו"ר אמנון רובינשטיין
אחרי שאנחנו מאשרים את הצו הזה, תוך כמה זמן נכנס הסולר דל הגופרית

לשימוש?יואב ערמוני;

בהנחה שהצו הזה יאושר היום על ידי הוועדה אז עד הראשון במאי השר- יחתום

ובראשון ליוני הסולו- יהיה בתחנות הדלק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא עוזר לי בעניין של פליטת עשן שחור כתוצאה מהזנחה של המנועים.
י ואב ערמוני
זה כבר עניין של משרד התחבורה. העשן אמנם יהיה שחור אבל עם הרבח פחות

גופרית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל הזיהום של העשן השחור ישאר.
י ואב ערמוני
הלכלוך ישאר, אבל הוא יהיה פחות רעיל.

רוני סרי;

בהחלט חפחתה של תכולת הגופרית ל-0.05 תגרום להפחתה בפליטות חלקיקים, שזה

אומר בין היתר גם הפחתה של עשן שחור.
חיו"ר אמנון רובינשטיין
למה אני רואה באירופה משאיות ענק על דיזלים בלי פליטה בכלל?
רוני סרי
בדיזלים החדשים שמצוידים במערכות אלקטרוניות אתה לא תראה כמעט פליטי; של

עשן שחור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גם בארץ? באוטובוסים החדשים של דן אני לא רואה פליטה של עשן שחור?
רוני סרי
האוטובוסים החדשים מתוחזקים כמו שצריך. כמובן שזה גם עניין של תחזוקה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לכס ניידת שבודקת פליטת עשן?
רוני סרי
יש לנו ניידת שנמצאת על הכביש ושמידי פעם מבצעת אכיפה. כעיקרון מי שאמון

על אכיפה זה משרד התחבורה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
משרד התחבורה צריך לעשות את זה במכוני הרישוי, ואתם אמורים לעשות את זה

על המכוניות הנעות בכביש.

רוני סרי;

אנחנו התחלנו. משרד התחבורה נתן את הסמכות בידי המפקחים שלנו...
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת אומרת שזה לא יתן פתרון לעשן השחור שמלכלך ומזהם. יש לנו הגדרה לגבי

תקן שלא מצורף בזה אלא נמצא בספרייה מסויימת. זה בסדר?

י ואב ערמוני;

מבחינת המכון הוא תקן לכל דבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא מופנה לציבור, הוא מופנה למספר חברות. סעיף 1 - הגדרות. האם יש

למישהו הערות?
רמי סופר
אני הבנתי שהכוונה בתחנת דלק אינין רק לתחנה במשמעות הרגילה שלה אלא גם

למיכלים. הייתי שמח אם זה היה מיכל ומיכלית. זאת אומרת הייתי כותב במקום "תחנת

דלק", "תחנת תדלוק, לרבות מיכל או מיכלית".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מקבל את זה.
יואב ערמוני
ובלבד שלאחר מכן זה לא ישתנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ברור. "תחנה או מיתקן, לרבות מיכל או מיכלית, המיועדים להספקת סולר

לרכב מנועי בלבד".
אתי בנדלר
של מה תהיה ההגדרה, של תחנת דלק או של מתקנים?
יואב ערמוני
של תחנת תדלוק.
עודד לוי
ההגדרה מקובלת עלי, אבל הייתי מוריד את המילה בלבד. גם בתחנת תדלוק יש כל

מיני מוצרים, יש כל מיני סוגי דלקים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אבל זה תופס רק לגבי אלה. זה לא אומר שבתחנת דלק כזאת אסור למכור

מוצרים אחרים,

אתי בנדלר;

אני חוששת שעלולה להתקבל פרשנות שאם מוכרים מוצרים אחרים זה כבר לא תחנת

דלק או תחנת תדלוק.
י ואב ערמוני
ובלבד זה שמכירת הסולר היא לרכב מנועי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע את ההגדרה הבאה: במקום "תחנת דלק" יהיה כתוב: "תחנת תדלוק".

"תחנה או מיתקן, לרבות מיכל או מיכלית, המיועדים להספקת סולר המיועד לרכב

מנועי."
אתי בנדלר
אני מציעה שתשבו עם משרד המשפטים ותעבירו לנו נוסח סופי לאישור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אישרנו את סעיף 1. סעיף 2: "לא יפעיל אדם רכב דיזל בדלק שאינו סולר

תחבורה, ולא ינהג בו, אלא באישור המפקח, ובהתאם לתנאיו". מתי המפקח נותן אישור

כזה?
יואב ערמוני
קודם כל, הצו הזה הוא לפי חוק הפעלת רכב מנועי בדלק. חצו הזה מאפשר לנו

לפקח על השימושי. ישנם כלי רכב, כמו הקטרים הישנים, שיכולים להשתמש בסולר שהוא

לא סולר תחבורה. ישנם כלי רכב אחרים, כמו כל מיני סוגים של טרקטורים, שיכולים

להשתמש בסולר שהוא לא סולר תחבורה לא בהיבט של הגופרית אלא בהיבטים אחרים.

אנחנו רוצים פיקוח על הדברים האלה.
הלנה קרופ
כל הפורום הזה יודע שיש תקן רשמי קיים, והמסמך הזה שאנחנו קוראים לו תקן

שאושר על ידי הוועדה הוא טיוטה. עד שהוא לא יקבל אישור החלפה על ידי הממונה על

התקינה...
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו עושים משהו יוצא דופן כדי להגן על איכות הסביבה ועל איכות האוויר.

במקום לחכות לפרוצדורה הישראלית הארוכה של תקן ישראלי מחייב, אנחנו נותנים צו

שיתבטל כאשר יהיה התקן הישראלי.
הלנה קרופ
כן, אבל בואו נקרא למסמך הזה לא תקן אלא טיוטה לתקן.
היו"ר אמנון- רובינשטיין
את סעיף 2 אישרנו. סעיף 3: "לא יכניס אדם, ולא ירשה לאחר להכניס, למכל

הדלק של רכב דיזל דלק שאינו סולר תחבורה;, אלא באישור המפקח, ובהתאם לתנאיו",

סעיף 3 אושר. סעיף 4: "לא ימהל אדם ,ולא ירשה לאחר למהול או לערבב, סולר

תחבורה בכל חומר דלק אחר, אלא באישור המפקח, ובהתאם לתנאיו". אין לכם את זה

בחוק?

יואב ערמוני;

זח על פי החוק. אין את זה במפורש בחוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה לא לכתוב כאן: "למעט תוספים מורשים"?
יואב ערמוני
התוספים המורשים רשומים בתקן. אם מישהו רוצה להוסיף את התוסף שלו לתקן,

שיפנה ויכניס את -זה לתקן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל מה איכפת לך שיהיה כתוב תוספים מורשים?
יואב ערמוני
תוספים מורשים על ידי מי?
היו"ר אמנון רובינשטיין
על ידי המפקח.
י ואב ערמוני
זה גם באישור המפקח ובהתאם לתנאיו. הרי ממילא יצטרכו לפקח. הסעיף הזה

מאפשר לנו לפקח על איכות הסולר בתחנות הדלק.
עמוס שנ י ידר
יש כאן הפרדה חשובה, שלא מתייחסים אליה, בין אספקות לתחנות דלק ובין

אספקות לחצרים ולתחנות פנימיות. אני חושב שלפחות 60% מהאספקות מתבצעות מחוץ

לתהנות הדלק. יואב התייחס בעיקר לאספקות, למידע ולכל העזרים בתהנות הדלק.

מכירה גדולה של דלקים מתנהלת במסופים. אנחנו מוכרים דלק במסוף. בא אדם עם

מיכלית, מעמיס ולוקח את זה לצרכיו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה מפריע לך נוסח הסעיף?
עמוס שנ י ידר
כאשר אנחנו אומרים: לא ירשה, זאת אומרת שאני צריך להיות מוגן מפני איזושהיא...
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, לא ירשה זאת אומרת שאתה לא נותן לו רשות. סעיף 5: "בתקופה שעד יום חי

באייר תשס"א (1 במאי 2001) - (1) לא ישתמש אדם בסולר תחבורה שלא להנעת רכב

דיזל. (2) לא ימכור אדם סולר תחבורה, ולא יספקו, אלא לתחנת דלק או במיתקניה."

עמוס שניידר;

אני חוזר לבעיה של מכירת דלקים במסופי הדלק. בבתי הזיקוק אני מוכר את

הדלק. בא בעל מיכלית, קונה ממני דלק, ואני לא יודע לאן הוא לוקח אותו. זה לא

נמצא בהגדרה.
יואב ערמוני
אם אנחנו נתיר כאן מכירה בכל דרך שהיא, חברות הדלק יתנערו מאחריותן. לפי

דעתי המינימאלית הן פועלות במשק הזה, ובין היתר יש להן אחריות לכך שהמשק הזה

יפעל באופן סביר ותקין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כתוב: "אלא לתחנת תדלוק או במיתקניה."
עמוס שניידר
מיכלית של בעל תחנה, של בעל מפעל או קיבוץ מגיעה למסוף הדלק בגלילות,

מעמיסים עליה 10 אלפים ליטר סולר תחבורה והיא נוסעת. לי אין מושג מה כוונת

השימוש, אלא אם נאמר לי מה כוונת השימוש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו שינינו את ההגדרה של תחנת תדלוק.
יואב ערמוני
השינוי הוא לא שינוי כזה שיכול ליצור שינוי במהות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ברגע שבגלילות מוכרים את הסולר במיכלית אז נגמרה עבודתם.
י ואב ערמוני
בסדר, אז הצו הזה חל על מי שקנה. חברות הדלק צריכות להביא לידיעת כל

לקוחותיהן, סוכניהן וסוכני המשנה שלהן, את הידיעה בדבר החובה, כל זאת לפי

התקנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם צריכים לעשות גם מבצע בעתונות, ולהזהיר את האנשים שמי שימכור דלק שלא

למטרת תהבורה...
יואב ערמוני
הפיקוח זו שאלה אחרת. דרך המלך בעניין הזה עוברת דרך הברות הדלק.
היו"ר אמנון רובינשטיין-
אבל חברת הדלק מוכרת למיכלית. אנחנו מאשרים את סעיף 5, אבל אני אומר לך

שאני לא יודע איך זה יפעל במדינת ישראל. יצטרכו להשוב לעתיד לבוא על משהו אחר.

כמה מהסולר הולך למטרות לא תחבורתיות?
ישר בן מרדכי
חיום, לפי מה שנראה לעין, זה בערך 15% מסך כל הסולר. באירופה -זה בסביבות

35%.

עמוס שניידר;

לפי הנתונים שישנם עכשיו יש גם הבדל של 60 שקל ל-1000 ליטר בין סולר 005

לבין סולר הסקה, שיוצר מאליו רצון ללכת לסולר הזול ולא לסולר שאתה מתעסק בו.
יש פה דבר והיפוכו
אתה רוצה לחייב את הציבור לאיכות הסביבה, אבל אתה רוצה

לחייב אותו לא להשתמש ביקר מול הזול.
יואב ערמוני
ההפרש הוא בדיוק בכיוון הנכון.
עמוס שני ידר
והוא יעשה את העבודה. 60 שקל זה כמעט 8% מהמחיר.
י ואב ערמוני
לפי דעתינו זה לא מספיק, מכיוון שעדיין במציאות של היום רק 15% מהסולר

נרכש כסולר הסקה. יש היום שני סוגי סולר בבתי זיקוק. סולר הסקה נרכש בכמויות

הרבה יותר קטנות מאשר...
עמוס שניידר
מכיוון שאין הפרש היום במחיר, לאף אחד לא כדאי לעשות הפליית מוצרים. אותו

מחיר לשני המוצרים. בהסבר החדש 8% הבדל זה המון.
יואב ערמוני
ברגע שהסולר הזה יהיה בתחנות הדלק הדל גופרית, המחיר יקבע לפי... של סולר

דל גופרית. ההפרש בינו לבין סולר ההסקה הוא בערך 6 אגורות לליטר. ההפרשים

נסגרים בתקופות ארוכות מאוד של השנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סולר הסקה לא מזהם אוויר?
י ואב ערמוני
סולר הסקה מזהם אוויר. בגלל שהוא יוצא מארובות, הוא הרבה פחות בעייתי.היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני בטוח שהמשרד לאיכות הסביבה היה תומך בזה שהכל יהיה סולר דל גופרית.

סעיף 5 מאושר.

אתי בנדלר;

אני לא בדקתי את ההיבטים הפליליים של העניין הזה, ואני לא יכולה לבדוק את

זה בצורה כזאת. בכל זאת יש כאן איזו שהיא שאלה של הטלת אחריות פלילית עם

ההגנות, אולי, שמתחייבות או לא מתחייבות לעניין הזה. אני קוראת קטע מתוך מכתבו

של רן סואן, בא כוחה של חברת סונול: "אם בית המשפט יקבע שהעבירה על הוראות צו

הפיקוח היא עבירה קפידה, שום דבר לא יעזור למוכר. בכל מקרה בו הקונה יפר את

הוראות הצו יחשב גם המוכר לעבריין. הדעת איננה סובלת מצב כזה ונמסר לנו מטעם

היועץ המשפטי של משרד האנרגיה כי הוא לא יעמיד לדין חברות דלק שלקוחותיהם

השתמשו בסולר למטרה אסורה, למרות התראה מאת חברת הדלק. אם כל הכבוד, איננו

יכולים להיות תלויים ברצון הטוב של יועץ משפטי זה או אחר וכדי למנוע מצב בו

יימצא אדם אשם בפלילים עקב עבירה של חברו, יש לקבוע בצו, במפורש, כי תהיה הגנה

טובה למוכר אם יוכיח כי נקט באמצעים סבירים כד-י למנוע את בצוע העבירה על ידי

הקונה. "

יש כאן טענה שאינני יודעת אם היא נכונה או לא, שאינני יודעת אם היא חייבת

את תיקון הצו או לא, והשאלה היא אם באמת מישהו במחלקה הפלילית של משרד המשפטים

התייעץ בקשר לעניין הזה. אם אני אדע שהדעת ניתנה בעניין הזה, אז תנוח דעתי.

י ואב ערמוני;

הצו הזה התעכב זמן ארוך במשרד המשפטים. הוא נידון בסופו של דבר אצל עורך

הדין יהושע שופמן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בענייני חקיקה, והנושא הזה עלה

שם. לאהר שקיימנו את הישיבה עם נוסחים קודמים של הצו, העברנו לתם לעיון את

הנוסח הזה, והנוסח הזה אושר על ידם.

אתי בנדלר;

מה עם נושא האחריות הפלילית וההגנות?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם שינינו את ההגדרה של תחנת תדלוק אז מה הבעיה?

אתי בנדלר;

עם תחנת תדלוק אין לי בעיה. היום באים לתהנת דלק ורוכשים סולר לתחבורה.

הי ו"ר אמנון רובינשטיין;

אז מה הבעיה? הם לדעתי מתייחסים לנוסח הקודם. בנוסח הקודם אמרו; אדם בא

עם מיכלית וחברת הדלק אחראית למה שהוא עושה. ברגע שהכנסנו מיכלית לתחנת תדלוק

אז נפתרה הבעיה.

רמי סופר;

אנחנו הצענו; מכירה שאינה כאמור תתבצע רק לאחר שהמוכר נקט באמצעים סבירים

ליידע את הקונה בדבר האיסור הקבוע...היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל אין צורך בזה. אני פותר אותך מזה בכלל. הרי היתה לכם הבעיה עם

המיכליות ואני קיבלתי את עמדתכם, אז מה אתם רוצים? אנחנו נוודא שמשרד המשפטים

יעבור על זה.
י ואב ערמוני
לי חשוב שהצינור שיוצא מהמכלית יכנס רק למכונית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה ברור. זה כתוב בחוק היום.
י ואב ערמוני
זה מה שחשוב לי בעניין הזה. מבחינתי, צורת המכלית, מיקומה זה לא מה

שמעניין.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בשינוי ההגדרה של תחנת דלק הורדנו אחריות מחברות הדלק והטלנו אחריות על

נהגי המכליות ובעלי המכוניות. סעיף 6; "הוראות צו זה לא יחולו על צבא ההגנה

לישראל ועל הספקת הסולר לצבא ההגנה לישראל." למה?

י ואב ערמוני;

בא אלי צה"ל עם כל מיני סוגים של טנקים וכל מיני סוגים כאלה ואחרים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

טנק זה כלי רכב מנועי?

י ואב ערמוני;

כן.

אתי בנדלר;

אז תעשה למעטים.
י ואב ערמוני
הספק לצה"ל יכול להיות מחר בבוקר כל אחת מחברות הדלק.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אי אפשר לדון בזה מכיוון שלא הזמנו את נציג משרד הביטחון. סעיף 6 מאושר,

אם כי אני מקווה שזה לא יחול על מכוניות רגילות.

אתי בנדלר;

אתה יכול לאשר את סעיף 6 לתקופה מוגבלת.
יואב ערמוני
כלי הרכב הלבנים מתדלקים בתחנות דלק, הם לא מתדלקים בתחנות השטח. הבעיה
היא עם יחידות השטח
עם הטנקים, הנגמ"שים, הזחל"מים.

אתי בנדלר;

אבל יש תחנות דלק צהי'ליות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תחנת דלק צה"לית היא כמו תחנת דלק רגילה.
יואב ערמוני
הכמויות מזעריות. אנחנו לא רוצים להתעסק עם כל השונים והיוצאים מן הכלל

שלהם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 7: "העובר על הוראות צו זה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א}(1} לחוק

העונשין." סעיף 7 מאושר. סעיף 8: "תחילתו של צו זה ביום י"ז בסיון התשנ"ט (1

ביוני 1999)." סעיף 8 מאושר.
י ואב ערמוני
היתה הסתייגות של בתי זיקוק שלא הספקנו להכניס לנוסח הזה. ההסתייגות

אומרת שהצו הזה או הוראת השעה שבסעיף 5 כמובן לא חלים על בתי זיקוק. אין לנו

שום כוונה לחייב את בתי הזיקוק למכור בתחנות הדלק. זה מנוגד לכל כיוון

הרפורמה. לכן יהיה פה סעיף משנה נוסף שמסייג את וז"ן מהוראת השעה של סעיף 5.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש להעביר את זה למשרד המשפטים.
ניר פולוס
המלאי התפעולי היום של סולר תחבורה הוא גדול מהצריכה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שמעתי כרגע על מחסור חמור.
ניר פולוס
לא באיכות הזאת. ספק אם ב-40 יום, עד הראשון ביוני, נספיק לשחרר את

הסולר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא אכנס לזה. אתם תחליטו ביניכם על התיקונים שאמרנו, כולל סעיף

התחולה. סעיף התחולה זח עניין של הממשלה. אנחנו מאשרים את זה בכפוף לנוסח סופי

שיגיע ממשרד המשפטים, בכפוף להערות של אתי בנדלר ובכפוף להגדרה המחודשת שלתחנת דלק. אם תרצי לשנות את סעיף התחולה בגלל שתגיעי למסקנה שהמלאים של הדלק

הנוכחי הם גדולים מידי, אז תרשמי את זה גם כן.

אתי בנדלר;

אני חושבת שאולי כדאי להסתפק בהצהרתו של יואב ערמוני לפרוטוקול.
י ואב ערמוני
סעיף 4, סעיף התרת המהילה, עונה על הצורך התפעולי הזה. במידה ונווכח

בצורך תפעולי, ניתן את ההיתר הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את סעיף 6.

תודה רבה, הישיבה נעולה,

הישיבה ננעלה בשעה 15:45

קוד המקור של הנתונים