ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/04/1999

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס) (תיקון), התשנ"ט-1999; תקנות המים (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשנ"ט-1999; תקנות התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999, בדבר רכב בטחון ורישום רכב שהוא מונית שאינו מסוג זוטובוס

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 422

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. ב' באייר תשנ"ט. 18.4.99. שעה 14:10
נכחו
חברי הו וערה: אי רובינשטיין - היו"ר

נ י רהן
מוזמנ ים
שר התהבורה שי יהלום

חה"כ ר' אלול

ר' בן-אבו - מנכ"ל משרר התהבורה

צ' יוזנט - סמנכ"ל בכיר לתנועה, משרר התחבורה

א' לנגר - סמנכ"ל יבשה, משרר התהבורה

ע' וייס - לשכה משפטית, משרר התחבורה

מ' סיטון - לשכה משפטית, משרד התחבורה

עי צוקרמן - ראש מטה תנועה, משרר התהבורה

ש' סולברג - עוזר שר התחבורה

אי ירקוני - מנהל מינהל תעופה אזרהית

י' לבנה - ממונה על תקינה, מינהל תעופה אזרחית

ש' פר"נטה- ממונה על אמבולנסים, משרר הבריאות

ז' יהלום - לשכה משפטית, משרר הבריאות

ר' גוטליב - לשכה משפטית, המשרר לבטהון פנים

ניצב י' גנות- ראש אגף התנועה, משטרת ישראל

מ' מאיר - "יד-שרה", קשרי חוץ

י' רבינוביץ'- מנכ"ל איגור יבואני הרכב

יי אנוך - איגור יבואני הרכב

צ' פולק - מנכ"ל צ'מפיון מוטורס (ישראל)

א' פריד - יו"ר ארגון המוניות הארצי,

מועצת המובילים

ח' עטר - ארגון המוניות הארצי, מועצת המובילים

א' בקשי- איגור נהגי המוניות השכירים

ר' שטפל - איגוד נהגי המוניות השכירים

א' כהן - איגוד המוניות

י' גוטמן- המוניות השהורות

ע' טלמון - אגורת התעופה

ר' פת - חבר מועצת איגור הטייסים

אי רגב - הבר מועצת איגור הטייסים

א' בן-ישראל - לשכה משפטית, אל-על

א' רון - קברניט - אל-על

י' שריג- קברניט - אל-על

מי כוכבי - יו"ר וער עוברי אל-על

ר' אבשלום - ועד עובדי אל-על

הי ברנרס - וער עוברי אל-על

" הורוביץ- וער עוברי אל-על

יי לוי - וער עוברי אל-על

ני רגן - מנהל מבצעים, ארקיע

ד' יערי - מזכיר החברה ויועץ משפטי, ארקיע
יועצת משפטית
א' בנרלר
מנהלת הו וערה
לי ורון
קצרנית
ט' רם
סרר היום
א. תקנות התעבורה (תיקון מסי 4), התשנ"ט 1999 ברבר רכב בטהון

ורישום רכב שהוא מונית שאינו מסוג זוטובוס.

ב. תקנות הטיס (רשיונות לעוברי טיס) (תיקון), התשנ"ט-1999.

ג. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשנ"ט-1999.א. תקנות התעבורה (תיקון מס' 4). התשנ"ט-1999.

בדבר רכב בטחון ורישום רכב שהוא מונית שאינו מסוג זוטובוס
היו"ר א' רובינשיין
הישיבה פתוהה. הנושא הראשון שלנו על סדר היום הוא תקנות

התעבורה (תיקון מס' 4), התשנ"ט-1999, ששר התהבורה יציג אותן

בפנינו. בבקשה.
שר התהבורה ש' יהלום
את התקנה השניה יציגו אנשי משרדי. אני אציג את התקנה

שכמובן המשפטנים יודעים איך לנסח, אבל אני אציג אותה בשם מה

שנקרא היתר יבוא של המונית הלונדונית.

יש היום בעיה לאדם נכה, ובפרט לאדם שמרותק לכיסא גלגלים

איך לעבור ממקום למקום, איך להשתמש בתחבורה נגישה, כאשר לא

מדובר על אדם מרותק למכונית עם נהג, אלא על אדם שרוצה לנסוע עם

כיסא הגלגלים בתחבורה ציבורית.

האפשרות הראשונה זה אוטובוסים. הנושא הזה אורך הרבה שנים,

הוא כבר נמצא היום בתקנות שאני לא מציג אותן עכשיו בחוק שיוויון

זכויות לאנשים עם מוגבלות. אנחנו לאט לאט בתהבורה העירונית

מכניסים רכבים, אוטובוסים, כך שאדם עם כיסא גלגלים יכול להגלע

ממקום למקום.

נ' דהן;

יש סקר האם משתמשים בכלל בכלים האלה? האם יש מישהו שזכאי

לניידות ולא קונה רכב?

שר התחבורה ש' להלום;

יש אנשים כאלה, ויש רבים, וארגוני הנכים מבקשים את זה, לו

גם יש אדם אחד.

זה נושא שלטווח ארוך, אם החוק יתקבל ויבוצע כפי שאנחנו

היום מציגים אותו, תוך שבע שנים נגיע למצב שבכל קו יהיה פתרון,

כלומר אולי בכל אוטובוס שלישי או משהו כזה.

אבל, עם כל הכבוד לתחבורה הציבורית של האוטובוסים, יש

בעיה אם אדם רוצה לנסוע במונית. היום אין שום מונית במדינת

ישראל - אפשר אולי לבנות רכב מיוחד - שהיא נבנתה כך שאדם עם

כיסא גלגלים נכנס בה.

לש, למיטב ידיעתי, רכב אחד בעולם שעונה על הדרישות, וזה

המונית הלונדונית. המונית הלונדונית בנויה כך שכל מונית - לא

מדובר על מונית מיוחדת אלא כל מונית - חלק מהציוד שלה זה רמפה

שעולה עם כיסא גלגלים, בפנים הרהבה היא כזו שהכיסאות מתקפלים,

נכנס כיסא הגלגלים, יש רתמות מיוחדות bui1t-inבכל מונית שיוצאת

כדי לקשור את כיסא הגלגלים.

זה מה שהביא אותי לענין. בנוסף לכך, למונית הלונדונית יש

תכונה נוספת מאד מאד חשובה,וזה נושא המחיצה בין הנהג לנוסעים.מי עקב אחר הענין, היינו בסערה סביב הנושא בשבוע שעבר

בממשלה. שירותי הבטחון של מדינת ישראל טוענים כך: יש לנו שלושה
מרכיבים למוניות
האחד זאת המחיצה, השני זה קורס הגנה עצמית

לנהגים,והשלישי זה מתקן, איתורן שיאתר את הנהג ברגע שקורה

משהו, ועל ידי לחיצה יידעו במוקד היכן הוא נמצא.

כל שירותי הבטחון אומרים שהדבר היעיל ביותר זו המחיצה,

אלא מה? אין אף רכב buiIt-inשבא עם המחיצה, חרץ מרכב אחד, הרי

הוא המונית הלונדונית.

אני רוצה להסביר שאפילו אם אנהנו פותרים את ענין המחיצה,

ופתרנו את המפרט הטכני, לכל נהג. יש בעיה של מיזוג אויר. מיזוג

האויר הוא מקדימה, אף נוסע לא ייכנס למונית כזאת. במונית

הלונדונית מלכתחילה בונים מערכת מיזוג אויר מפוצלת שפותרת זאת.

בונים מערכת קשר איך הנהג מדבר, זאת אומרת זה לא טלאי אלא דבר

שבנוי מלכתחילה.
נ' דהן
מה הבעיה? מדוע צריך תקנה בשביל זה?
שר התחבורה ש' יהלום
כעת אני מגיע לתקנה. בהנחה שזה טוב, וגם איגוד המוניות

היה במקום ורוצה, כי זו מונית טזבה ויעילה, הכל בסדר חוץ מדבר

אחד, שיש מערכת שנקראת .ABSהמערכת הזאת היא מערכת של נעילת

הגלגלים במקרה של החלקה. מערכת ה- ABC היא מערכת שהיום כל רכב

ציבורי מחוייב בה, ובמונית הלונדונית אין ABSלפחות בשלב זה.

כדי לייבא את המונית הלונדונית, אנחנו צריכים לפטור אותה

מ .ABS-בתחילה היו הצעות לפטור לגמרי את המוניות. בכל אופן,

מצאנו שמאחר שהמונית הלונדונית עונה על הגדרה שנקראת זוטובוס,

לפי הגובה והמבנה שלה, הרי שהתקנה אומרת שזוטובוס שמותאם להסעת

נוסעים יהיה פטור. כרגע, לקטגוריה הזאת נכנסת המונית הלונדונית

עם תקנת ה .ABS-לכן אפשר לייבא אותה.

כמובן שמשרד התחבורה, ברגע שהתקנה תתקבל והיבואן יתקשר,

ידרוש את כל התנאים של יבוא, חלקי חילוף, מוסכי שירות - כל

הדברים שקשורים.

דרך אגב, כשהיינו במשא ומתן בביקור, הם אמרו שגם "תכן

שבעתיד הם יכניסו .ABSכרגע אין להם דרישה כזו.

אני רוצה לומר שכל מי שהיה בלונדון, יודע שלונדון היא

גשומה ורואה שהנהגים המקצועיים יודעים להתנהג עם המונית, גם ללא

.ABSמספר התאונות במוניות בלונדון, כפי שבדקנו, הוא אפסי לעומת

שאר התאונות, ולכן כאשר מדובר בנהגים מקצועיים, לנוכח חתועלות

האחרות, אנחנו מבקשים לפטור מ- , abs
היו"ר א' רובינשטיין
תודה רבה.

אני מבקש לשמוע רק את מי שמתנגד להצעה של שר התחבורה.שטפל דן מאיגוד המוניות.
היו"ר א' רובינשטיין
אתם מתנגדים? השר אמר שאתם תומכים.
ד' שטפל
השר לא שאל אותנו. השר שומע סלקטיבית.
שר התחבורה ש' יהלום
יש שני ארגוני מוניות.
אי פריד
יש איגוד השכירים ויש איגוד בעלי המוניות.
ד' שטפל
אתה אל תייצג אותי. לי יש זכות ציבורית, כמו שלך יש.
היו"ר א' רובינשטיין
את מי אתה מייצג? את בעלי המוניות או את השכירים?
ד' שטפל
אני גם בעל מונית.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל אתה מאיגוד השכירים.
די שטפל
לא איגוד השכירים. אנחנו איגוד נהגי המוניות, חברי

הסתדרות.

השר לא שאל אותנו, יש בעיה בתקשורת איתנו.
היו"ר א' רובינשטיין
יש לי בקשה אליך. דבר לענין. החשבונות לא בחדר הזה.

אני מדבר לענין. עוד מעט הוא לא יהיה שר, לבוא שר אחר.
היו"ר א' רובינשטיין
אתה חורג מהנוהגים המקובלים.
ד' שטפל
כל הבטחות אנחנו לא אוהבים לקבל, אוהבים לראות אותן.
לעצם הענין, אני מבקש
אם אתה פוטר את המונית הזאת, תפטור

את כל המוניות מהנושא של ה- . ABSלא יכול להיות שתחייב אותי

לשלם עוד כמה אלפי שקלים טובים בנושא של ה- ABS .

בעניז של המיניבוס, שיתן יד חופשית לכל סוג של יבואן

להביא מיניבוסים כאלה ואחרים. יש עוד סוגים של רכבים שהוא לא

נגע בהם ולא בדק אותם.
היו"ר א' רובינשטיין
הנקודה ברורה. תודה רבה.
י' רבינוביץ'
ישי רבינוביץ', מנכ''ל איוגוד יבואני הרכב. אנחנו מתנגדים

לכך משום לדעתנו יש בארץ הרבה מאד דגמי רכב שעונים על המטרה

שהיא ראויה, על זה אין ספק.

כל מה שצריך לעשות משרד התחבורה זח להוציא מפרט לצורך

הובלת אנשים נכים ומוגבלים, ואנחנו מוכנים אפילו להתחייב שתוך

חודשיים מיום שייצא מפרט מהסוג הזה יוכשרו דגמים שמשווקים

בישראל לצורך המטרה הזאת.

אין שום סיבה לייבא רכב מיוחד לצורך הובלת נכים ומוגבלים,

מה גם שברכב הזה יש פחות בטיחות, כי אנחנו שוכחים מהו מתקן ABS .

מתקן ה ABS-שבא מהתעופה, הוא מתקן שמשרד התחבורה דרש לחייב כל

יבוא רכב במדינת ישראל בהתקנתו אצל יצרן הרכב, אז מה קרה?
היו"ר א' רובינשטיין
הנקודה שלך ברורה, אבל נדמה לי שהתקנות מנוסחות בצורה

שונה לבקשה שלך. השר אזמר שכל מונית שמתקיימות בה דרישות המפרט

הטכני להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב - "נתן לגביה רשיון.

אם תוכלו לעשות התאמה כזאת לא במונית לונדונית- - -
נ' דהן
גם לעשזת ABS .
היו"ר א' רובינשטיין
גם בלי , ABSהוא יתן לכם את זה.
י' רבינוביץ
מה שאנחנו טוענים, שאין שום סיבה לייבא את המונית

הספציפית, כי הרי כל מטרת התקנה הזאת היא אחת: לייבא סוג מסויים

של מכוניות לישראל. אין שום סיבה.יש לך שתי טענות. טענה אחת שאין שום סיבה לוותר על ה.ABS-

טעה שניה אמרה שיש כאן אפליה. אני רואה כאן בתקנה עצמה שהיא

פתוחה לכל.

זה נכון ,רק חסר דבר אהד. את המונית הלונדונית יעבירו

ארצה דרך ביטול ה- .ABSהמפרט טרם יצא עד היום הזה.
היו"ר א' רובינשטיין
אם אין מפרט, אין יבוא.
צ' יוזנט
סליהה, יש מפרט.
היו"ר א' רובינשטיין
אני שואל כעת: המפרט הזה הוא כזה שוציא מכללה מכוניות

אחרות?
דובר
לא.
י' רבינוביץ'
אף אהד לא ראה אותו.
צ' יוזנט
כל זוטובוס מונית שיעמוד במפרט הזה להסכמים לנכים, יקבל

פטור מ- . ABSיש מפרט טכני מסודר עם מה צריך לעשות.
קריאה
צ' יוזנט: nrלא רק נכים. מדובר כאן על מוגבלים.
היו"ר א' רובינשטיין
אני רואה כאן את המפרט הטכני, אני מבקש שגם יעבירו לכם את

זה ואם יש צורך לתקן את המפרט, נהיה מוכנים. אין לנו כאן רצון-

אנ' אומר גם בשם השר, למרות שלא דיברתי איתו - אין כוונה לייבא

מכונית מדגם מסחרי מסויים.
י' רבינוביץ'
זה בדיוק ניסוח התקנה.מה שמנסים לעשות זה להכשיר את השרץ.

בדיוק, מנסים להכשיר את השרץ. זה מבחינה ציבורית לא יעלה

על הדעת.
נ' דהן
אפשר לעשות את זה כהוראת שעה.
י' רביבוביץ'
אם אין צורך ב- , ABSשיפטור את כולם מ- . ABS
שר התחבורה ש' יהלום
קודם כל, יש כמה ערכים וצריך להבין את הענין. אני לא אומר

שאין צורך ב- ,ABSאני אזמר שלפעמים, כאשר אני רואה רכב שהוא

מתאים לנכים, אני מוכן למען הנכים גם לוותר על ה.ABS-
י' רבינוביץ'
אני אעמיד לך עשרה דגמים אהרים.
שר התחבורה ש' יהלום
במשך כל התקופה עד היום, כאשר אנחנו יודעים שאין אף יבואן

שבא והציע אי פעם למשרד התחבורה, פתאום התעזררו היום. בגלל חוק

שיוויון זכויות, פתאום היום יבואני הרכב מתעוררים, אבל עד לרגע

זה- שאלתי גם את השר לוי, שאלתי שרי תחבורה אחרים - אף יבואן

לא הציע, לא שלח מכתב למשרד חתחבורה ואמר: תנו לי רשיון, תנו

מפרט לרכב להסעת נכים, למונית להסעת נכים.

אנוחנו ב"קום ועשה" הלכנו בעולם לחפש דגם כזה -ולא

מיוזמתנו, אלא מי שפנה אלינו יושב כאן, זהו מנכ"ל "יד שרה".

יושב כאן מר מאיר מאיר, הוא פנה אלינו ביוזמתו, כמנכ"ל "יד

שרה", שהוא זקוק לרכב הזה להסעת הנכים. ברגע שהוא פנה, התחלנו

ב"קום ועשה" לחפש. ברגע שמצאנו את הרכב האחד הזה, לפתע פתאום

קמה צעקה גדולה כפי שאנחנו שומעים.

כל רכב שכמובן יענה על המפרט הזה, בכבוד גדול נקבל. אם

יהיה צורך, נפטור אותו מ- , ABSואם יהיה עם ABS,תבוא ברכה על

ראשו, אבל נכון לרגע זה, למיטב ידיעתי ובדיקת משרדי, הרכב היחיד

- buiIt-inלא שעכשיו יתחילו לבנזת אותו - זה הרכב הזה.

אם יהיו בעלי מוניות ונהגי מוניות שירצו לייבא אותו, יהיה

את הרכב הזה. אם "יד-שרה" תרצה, היא תייבא את הרכב הזה. אם לא -

לא.
נ ' דהן
אבל היבוא ניתן רק למונית, או שאפילו אדם פרטי יוכל לקנות

זאת?
שר התחבורה ש' יהלום
רק מונית.

נ' דהו;

למה? אם אדם נכה פרטי ירצה?
שר התחבורה ש' יהלום
גם היום אדם פרטי לא יכול לקנות מונית.
נ' דהן
לא מונית. אנל מדבר על כך שהוא ירצה לקנות זאת לשימושו

הפרטי. למה ההגבלה הזאת? אם מותר לייבא, לכולם מותר. למה רק

למוניות?
שר התחבורה ש' יהלום
אנהנו עוסקים בתקנות למוניות.
צ' פולק
צביקה פולק, מנכ"ל צ'מפיון מוטורס, אנהנו יבואני קבוצת

פולקסווגן.

אני לא מצליח להבין. קודם כל, כל הנקודות שהשר העלה הן

נקודות נכונות - לכולן יש פתרון שגם באופן פרקטי, דרך אגב, יהיה

הרבה יותר מהיר לטובת הציבור מאשר עד שהמונית תגיע הנה, עם כל

ההכשרות שצריך לתת לה.

אני רוצה לשאול שאלה שלא ברורה לי - אם את כל המטרות האלה

ניתן להשיג ברכב עם ,ABSשלדעת כולם, כולל השר, הוא בטיחותי

יותר, את כל הדברים שהשר כאן ביקש ניתן להשיג, זמהר, עם רכב עם

,ABSמדזע להביא ומדוע שמדינת ישראל תצהיר לאזרחיה שהיא מוכנה

ברכב ציבורי להוריד ABS?
היו"ר א' רובינשטיין
איזה רכב כזה עם ABSיש?
צי פולק
אני לא רוצה להיכנס ל"ברנד ניים", אבל יש רכבים שהיום - -
נ' דהן
אנחנו מדברים על זה כמעט הצי שנה. למה במשך חצי שנה לא

הביאו כזו מכונית?
א' כהן
יש אוטו זוטובוס GMCשיש לו רמפה.
שר תתחבורה ש' יהלום
תראה לי תחנת מוניות אתת שיש לה . GMCעל מה אתם מדברים?

אני מבקש שהתחרות האינטרסטית הפרועה לא תעביר אתכם על דעתכם.
צ' פולק
היום אסור להוביל נכים - - -
היו"ר א' רובינשטיין
תראה לל בבקשה תחנת מוניות אהת במדינה.
א' כהן
אתה לא נותן לי רשות להביא את האוטו הזה, אדוני השר.

בבקשה, אני אבקש ממך רשות לייבא את האוטו הזה ואני אביא אותו.
היו"ר א' רובינשטיין
כעת תוכל לפי המפרט הזה.
צ' פולק
המפרט הזה לא קשור, קיימים הלום רכבים שעומדים בכל הדברים

האלה פלוס . ABSהם לא מותרים לנסיעה בתוך העיר. אם הם היו

מותרים, הם קיימים.
היו"ר א' רובינשטיין
למה הם לא מותרים?
צ' פולק
כי משרד התחבורה הוציא תקנות.
היו"ר א' רובינשטיין
מה הסיבה של משרד התחבורה?
דובר
לא יודע.
היו"ר א' רובינשטיין
בגלל גודל?
דובר
לא.
שר התחבורה ש' יהלום
איו שום רכב כזה.
צ' פולק
ניתן לפתור את הבעיה הזאת מחר בבוקר,
נ' דהן
תן דוגמה.
צ' פולק
יש לא אחד ולא שניים.
אי כהו
עשרה דגמים אפשר לתת. זוטובוס עם רמפה עם עגלה, שתי

עגלות, שלוש עגלות.
נ' דהן
מה זה? "ספארי"?
היו"ר א' רובינשטיין
הנקודה ברורה.
מ' מאיר
הרמפה הלא שמכבלדה על הנכה. הלום לש ליילד שרה" 20 מכוניות

שמסיעות נכים. יש נניח עוד 15 של אגודות הקד אהרות. אנהנו

מסלעלם כ-20 נכלם בלום בכל כלל רכב, זאת אומרת שאנחנו מסלעלם

קרוב ל- tooאלף איש בשנה, זה קומץ שאלננו משבלע את הארל.

המפרט שלהם כולל רמפה, כל צריך לקהת נכה, צריך להעלות

אותו על רמפה, לא כל נהג מוכן לעשות את זה תמיד. במונית הפרטית

נכנסים מהמדרכה, אפללו בלל שלפוע, לשר לתוך האוטו.
היו"ר א' רובינשטיין
חבר הכנסת דהן, רק שנינו חברל ועדה. אני רוצה להצלע הצעה

שלדעתל צריכה לענות על כל הענין . nrn

הכי רצוי היה כמובן שהמפרט הזה להלה עם ABS. אנחנו צרלכלם

לתת תקופת מעבר, ונראה - אולל במהלכה להלה ה- ABSואז אנהנו

נוסלף.

ההצעה השניה הלא שאם תהיה טענה שהמפרט, כפל שראלתל כעת,

לא עונה על קוגל רכב מקבלללם של לצרנלם אחרים, שתהלה אפשרות

לבדוק זאת מהדש בוועדת הכלכלה.
צ' יוזנט
אנל מצהלר שבדקנו. הוא עונה על כל הסוגים.אני מציע, כדל להסיר חשד, שאם יתלה מקרה שרואים שהמפרט

הזה תפזר למידה מסויימת, אנחנו, ועדת הכלכלה, נדון בזה מחדש -

לדעתי כבד תחלה ועדת חכלכלה הבאה בכנסת הבאה, אבל זה לא משנה,

יש המשכיות - כדי להבטיח שאין אפליה בלי יצרן ליצרן ותקופת

המעבר תאפשר למונית הלונדונית להכניס את ה. ABS-
שר התחבורה ש' יהלום
הערה ראשונה להערה השניה - מקובלת עלינו לחלוטין, לא רק

שהמפרט עונה, אלא כל אחד שיציג. איזשהו שינוי, אני כאן מצהיר

לפרוטוקול - נציג הארגון הושב שהשר יתחלף, אז השר ומשרד התחבורה

מתחייב שכל דבר שיהיה, יתוקן במידת הצורך.

דבר שני, אני מבקש לא לקבל תקופת מעבר, ואסביר מדוע. אם

אנחנו רוצים שזה יתבצע, ואני רוצה את זה בכל מאודי, אף יבואן לא

יתחייב לחלקי חילוף, למוסך, כאשר מדובר על שנה של תקופת מעבר.

צריך כאן לקחת בחשבון שאם אנחנו רוצים באמת שזה יהיה רציני,

צריך לחתיר את הענין, אחרת כל דבר יהיה רק על הנייר ואף אחד לא

יקה סיכון לייבא מוצר שבעוד שנה אולי הוא "פסק. אף אחד לא יביא

חלקי חילוף על דבר כזה.

אני מבקש לקבל את התקנה כמו שהיא.
אי פריד
שמל פריד אברהם. שלום אדוני, שלום לשר, שלום לכולם. אנחנו

בוחנים זה תקופה ארוכה מאד כלי רכב נוסף מעל המגוון של 16-15

סוגי רכב שנהג, המונית היום, ללא היוב, בכספו הוא, בהחלטתו הוא,
מזמין
מזמין פולו, מזמין סובארו, מזמין GMC, או מזמין מרצדס.

אנחנו בחנו את האפשרות בגלל העובדה שרצינו רכב רחב יותר,

על מנת להכניס מחיצת מגן או שיבוא עם מחיצת מגן, מבחינת מיגון

נהגי המוניות.

לאחר שהכנסת חוקקח חוק שמחייב אותנו בעתיד להיערך להסעת

נכים, יצאנו עם משלחת פעם ועוד פעם לבחון את כלל חרכב האלה.

בחנו אותם בדרכים, בחנו אותם בנסיעח, בחנו אותם במוסכים, בחנו

אותם בכל, - אגב, לחצנו על משרד התחבורה שאם הבעיה היא רק ABS,

הלא שווה חיי אדם, ולכן כל מי שיצא עם משלחת אחת ועם משלחת שניה

מטעם נהגי המוניות ומנהלי התחנות, ראה רק את החיוב שבענין.

אגב, את כל יבואני הרכב האחרים לא ראינו עד היום כאשר

חיפשנו והיינו במצוקה לחפש משהו בנושא של מיגון. לא הציעו לנו,

היום הם מציעים, אדרבה - שיהיה רכב נוסף ושגם הם יתחרו ביניהם.

אף אחד לא יכריח את נחג חמונית לקנות את חאוטו , חוא יקנח מכספו

הוא אחרי שיתרשם.

חקטע שקוראים לו תקופת מעבר לא מקובל עללנו. נהג המונית

לא ישקיע באוטו כאשר בשנה הבאה יגידו לו: אל תביא אותו.
י' גוטמן
אני רוצה לומר ליבואני הרכב שמדברים בשם קדושת הכיס- - -
דובר
אתה מדבר בשם קדושה אהרת? בשם מה אתה מדבר אם לא בשם

קדושת הכיס?
היו"ר א' רובינשטיין
אל תפגע בנציגים אחרים.
י' גוטמן
מדברים בשם קדושת ה .ABS-כדי לשלם דברים בפרופורציה בפני

חברי הוועדה הנכבדים, בעולם הגדול עם 160 המדינות שיש בו,

להוציא את מדינת ישראל, יש ABSרק בעוד מדינה אהת -על חובה

אובליגטורית ברכב ציבורי אני מדבר - דק בסינגפור שיש בה 340 ימי

גשם בשנה. פרט למדינת ישראל ולסינגפור, אין אף מדינה נאורה אהת

בעולם, וגם לא נאורה, שאימצה את ה ABS-כתקן מחייב לרכב ציבורל.

לכול להיות שמדינת ישראל עשתה כאן באמת מהלך של קידמה,

ואפשר לברך על זה, אבל כששמים ערכים על כפות המאזניים מול ה-ABS

שהוא חשוב, אבל בכל זאת חוץ מישראל מאומץ רק במדינה אחת בעולם -

לא בארצות-הברית, לא באירופה, ודאי לא באנגליה - מול האפשרות

שהרכב הזה מביא שני יתרונות מובהקים: האחד זה הסעת הנכים, שאגב

באנגליה או בשוק האירופאי כבר הפכה לחקיקה מחייבת נדמה לי מ-

2009, ואני מאמין שבסופו של דבר גם במדינת ישראל זה יהיה

והיתרון המובהק הנוסף זה מחיצת המגן, אני חושב שכאשר שמים את

הערכים האלה זה מול זה, אין בכלל מקום וכפות המאזניים נוטות

באופן מובהק לטובת הנכים.
היו"ר א' רובינשטיין
כמה תעלה המונית הזאת?
דובר
פי שניים מכל מונית אחרת.
י' רבינוביץ'
אז איך פתרנו את הבעיה של הנכים, כשיש לנו היום פתרון

ביד?
ל י גוטמן
מי שלא ירצה, לא יקנה.
ד' שטפל
אלפה הללת כאן בדיון שהיה בנושא בטחון נחג' המוניות,

כשדיברו על המחיצה?
שר התחבורה ש' יהלום
אני לא מבקש הצבעה אם לא מדובר על קבע, ואני רק רוצה
להדגיש את שני הדברים
האהד, כל מי שעכשיו מתעורר כאן - יבואני

הרבב מעולם לא ביקשו - - -
י' רבינוביץ'
זה לא מדוייק, אדוני השר.
שר התחבורה שי יהלום
אני רוצה לסכם בשלושה דברים. ראשית, נושא הנכים, שנית -

הנושא של הרב-תכליתי, הרי על מדובר: נהג מונית שלהלה לו את

זה, לא חייב רק להסיע נכלם. כל מה שכאן מדובר על רכבים עם

רמפות, nrרק לגבל נכלם. איזה נהג מונית לקנה רכב רק להביא

נכים?
י' רבינוביץ'
גם זה לא מדוייק, אדוני השר.
שר התחבורה ש' יהלום
אז השר מדבר דברים לא מדו"קים. זה השר היחיד שמדבר דברים

לא מדו "קלם?

כאן מדובר על רכב, כאשר כולנו נסענו בלונדון ויודעים -

שיכול להקיע גם נוסע רגיל, אלא שבשעת הצורך הוא מסיע נכה, וזה

הדבר החשוב.

הדבר השלישי שהוא החשוב - הרי אי אפשר לבוא יום ולילה
אלינו ולהגיד
מהיצה, מחלצח, וכאשר אנחנו נותנלם את האפשרות

שבני אדם יראו במדינת ישראל שהמחיצח זה לא שד כזה גדול,
אומרים
לא נכנסים אותו.
די שטפל
אבל היתה הצעת חוק, אתם התנגדתם. למה הם התנגדו להצעת

החוק?
נ' דהן
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שכל ההששות שאם נקבע זאת

כהוראת שעה לשנתיים, היא תפגע ביבואנים, בטעות יסודם.

כל מונית שתבוא בהיתר של אותה הוראת שעה, היא לא תורד

מהכביש בעוד שנתיים. הלא תמשיך לשרת כמונית, אלא מה? אנחנו

חייבים כאן לומר אמירה חד-משמעית ליבואני הרכב, שאם החלטנו

במדינת ישראל שה-ABS הוא מתקן בטיחותי, לא "תכן שנוותר עליו

בגלל
דובר
מחיר.
נ' דהן
לא בגלל מחיר. לא בגלל שיצרן מסוים החליט שהוא רוצה

לייצר מכוניות בלי ,ABSאז הוא לא מתאים למדינת ישראל.

אם אנחנו מחליטים שזה תקן בטיחותי, הוא חייב להיות בכל

המכוניות, אלא מאי? הטוב לנו לקדם את המכונית הזאת בארץ, חשוב

לנו שלנכים יהיה פתרון.
צ' יוזנט
לא המכונית.
נ' דהן
אם המתקן הזה הוא מתקן היוני לתחבורח ציבורית, הוא חייב

להיות בכל התחבורה הציבורית, ואם יש לנו מכונית שבינתיים אין לה

את זה, זה צריך להיות שבינתיים אין לה. בינתיים מותר כדי לעזור,

כדי לקדם את הנושא, אבל לא שיהיה קבוע.
צי י ו ז נט
ראשית, יש לנו את הנושא של חוק הנכים. אנחנו יודעים

שהנכים מבחינה זאת מקופחים, אין הסעה.

מה עשינו? צמצמנו. אמרנו - זה זוטובוס וזה לא הגדרה של

מונית.
נ' דהן
מסכים, תביאו לשנתיים. איך עשו בעבר? כשהABS היה מתקן

הדש, נתנו אפשרות. כשהיו חגורות בטיחות חדשות, מה עשו? היתה

הוראה שדגמים ממודל מסוים פטורים ממתקן בטיחות, עד היום. חאם

הורידו אותם מהכביש?
צ' יוזנט
זו לא שאלה של הורדה. אנחנו רוצים לעודד את ההסעה של נכלם

מוגבלים.
נ' דהן
גם אני. לא על חשבון הבטיחות של המוגבלים.
צי פולק
תנו לנו שלושה חודשים ונציע לכם אלטרנטיבה.
י' רבינוביץ'
לא היה מפרט, את המפרט אתה מחזיק רק עכשיו.
צ' יוזנט
בסך הכל, מה שאנחנו אומרים - צמצמנו, ואם אנחנו רוצלם

לעודד - והחוק הזה זה חוק קשה, זה חוק שעולה הרבה כסף למדינת

ישראל - גם באוטובוסים נמוכי רצפה, כפינו היום על דן לעשות את

המתקנים המיוחדים לנכים.
הי"ר א' רובינשטיין
ראיתי את האוטובוס החדש והתפעלתי ממנו.

צי י ו ז נט;

יש עוד 30 כאלה בדרך, ובהוראת השר, 40% מהאוטובוסים

העתידיים יהיו כאלה.
נ' דהן
תבורכו.
צ' יוזנט
אנחנו רוצים באותו אופן להיכנס לנושא המוניות. זו כניסה

יותר מסיבית. כל כניסה אחרת זה יהיה בעזד ארבע-חמש שנים.

אנחנו גם עושים שיוויון. אנחנו אומרים: מי שיהיה דומה לו,

יקבל אותו דבר.
י' רבינוביץ'
יהיה דומה לו עם ABS.
צ' יוזנט
אני אומר לך, כמי שהיה הרבה זמן מנהל אגף הרכב וגם
סמנכ"ל
להיכנס להיות יבואן זה מוסך מרכזי, זה שירות, חלקי

חילוף.
נ' דהן
בעצמכם אמרתם שהיצרן רוצה לשכלל את המונית שלו.
צי פולק
תנו ליבואנים שלושה חודשים. אנחנו נגיש לכם הצעה למונית,

ואם לא נצליח, תביאו את המונית הלונדונית. עד שהיבואן הזה יקים

מוסך ועד שיהיו לו חלפים, יעברו שנתיים.
נ' דהן
לא אני קבעתי שה-ABS הוא מתקן בטיחותי, זח אתם קבעתם,

משרד התחבורה.
שר התחבורה ש' יהלום
בסדר, אבל אתה לא מקבל שיש ערך אתד לפנל כן? נכים זה קצת

יותר חשוב.
היו"ר א' רובינשטיין
הרי חילוקי הדעות ברורים. קודם כל, צרלך לזכור - היוזמה

כאן באמת יצאה ממפעל שכולנו מכירים - כולנו מכירים את מר מאיר -

כתוצאה מבעיה בהסעת נכלם.

אני גם מכיר זאת כשר חינוך לשעבר. הבעיה של הסעות מיוחדות

היא בעיה רצינית מאד. למרות שיש לנו כלי רכב יעוד"ם - המכונית

הלדועה - זה לא רכב רב שימושל.

אני אומר שהרי כל הדבר הזה לא קורה בן לילה. אם יבואני

הרכב יכולים, בתוך המפרט הזה או בתוך תיקון נפרד שאנחנו ניתן

להם, אנחנו נותנים לכל יבואני הרכב - עם ,ABSבלי - ABSרכב

דומה.

אם תהיה אפליה, אני אומר לכם, וזו הצהרה של יושב-ראש

ועדה, היא מחייבת את הוועדה הבאה - יש צורך לבדוק מהדש את

המפרט.

אני מוסיף לזה עוד דבר וזה צרלך לענות על הבעיה שלך. אם

כעבור שנתיים מתברר שהמונית הלונדונית היא בלי - ABSוהמונית

הלונדונית קיימת בכל אירופה, כעת נסעתי בבלגיה - אנל רוצה שמשרד

התחבורה יקבל על עצמו לשקול את הענין טל הורדת חובת ה- ABS

ממוניות מקבילות.
שר התחבורה ש' יהלום
מקבל.
י' רבינוביץ'
תבטלו ABSבכל המוניות? תבטלו בכלל את ה- .ABSאיזו מלן

אמירה זאת? תבטלו את האמירה לכלל מכוניות ישראל.
נ' דהן
דווקא את הנכים להפקיר?
שר התחבורה שי יהלום
אבל נכים מתהננלם, אלן להם איך לנסוע.
נ' דהן
אתם עושלם אפליה קשה מאד.
קריאות
היו"ר א' רובינשטיין: תודה רבה, הישיבה סגורה. אל אפשר לנהל לשלבה כאשר כולם

צועקלם.

מחר תהיה הצבעה, רק חברי כנסת מוזמנים.

* * *
היו"ר א' רובינשטיין
לשלבת הוועדה פתוהה. אני מבקש סללהה מאנשלם שבאו לנושא

הטללס. אנחנו חוזרים להמשך הדיון בתקנות התעבורה (תיקון מסי 4)

מהישיבה הקודמת.

מדברלם על סעלף 1 ו-2. בסעלף 3 תהלה הצבעה מהר בשעה

09:45.

תיקון תקנה 1

"1. בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן התקנות

העלקרלות) -

(1) בהגדרת "זוטובוס", בפסקה (4), במקום "שמונה" לבוא

"עשרה" ;

(2) בהגדרת "רכב בטחון", במקום "אדום או כחול" לבוא "אדום,

כחול או כחול-אדום". "
נ' דהן
אדוני היושב-ראש, יש לי הערה. לא מזמן התפרסם מחקר - אני

מתאר לעצמל שגם אדוני קרא אותו - ש"אדום כחול" לכול לגרום

להתקפי נפילה.
היו"ר א' רובינשטיין
אם אלן הסכמה, אנל מוכרח לדחות זאת למחר. אנל דוחה גם את

תקנה 1 ו-2 למחר. מחר הדיון על "חוצה לשראל", ואם לא נספיק,

נבקש מיושב-ראש הכנסת שלאפשר לנו.
לי ורון
לש כבר לשלבה בשעה 10:00.
נ' דהן
ניצב גנות, שמעת על המחקר הזה?
ניצב י' גנות
זה תוקן.
נ' דהן
אם זה תוקן, תוקן, אבל היה כזה מחקר.
ניצב י' גנות
אין שום קשר. בארצות-הברית כולם משתמשים באדום-כחול.
נ' דהן
אדוני היושב-ראש, נציג המשטרה טוען שהוא מודע למהקר ושהם

תלקנו זאת. אנל מצלע לאשר, בכפוף לכך שאמנם זה תוקו.
ניצב י' גנות
היתה איזושהי דעה בארץ שהמהבהב הכחול-אדום משפיע כביכול

על מהלת הנפללה.

עשינו בדיקה, אין לכך שום השפעה. בכל ארצות-הברלת

ובאלרופה משתמשלם. מה שכן, הורדנו את העוצמה כדל לא להפרלע

לנוהגים.
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו מאשרים את תקנה מס' 1.

תקנה מס' 2 - אותו דבר בעצם.
ד' בן-אבו
לסעיף 2 לש תלקוו נוסה מתוקו, בהסכמת המשטרה.
היו"ר אי רובינשטיין
אקרא אותו: "ברכב שאלשרה רשות הרישוי כרכב בטחון - אדום, ובאלשור ועדה

משותפת לרשות הרלשול ולאגף התנועה במשטרת לשראל - כהול".

אישרנו את סעיף 2. סעיף 3 עובר להצבעה.
אי בנדלר
הפניתי את תשומת הלב שהתיקון הזה מחייב תלקוו של תקנה

נוספת.
ע' וייס
בהתאם לתקנה 95 - "בתקנה 95 לתקנות העיקריות, במקום "אדום
או כהול", לבוא
אדום-כהול או כהול-אדום".
היו"ר א' רובינשטיין
מאושר.
נ' דהן
אדוני היושב-ראש, אם אנשים הנוגעים בדבר לכוללם להבהיר

לחברל הכנסת את ההוקלות של שימוש באור כחול לכל מלנל אנשלם.
ניצב י' גנות
זה בגלל זה, זה בדיוק הענין.
צ' יוזנט
זה בא למנוע ממל שלא צרלך, שלא לסע.
היו"ר א' רובינשטיין
תודה רבה.

אדוני השר, תציג את הענין העומד על סדר היום.
שר התחבורה ש' להלום
הכל אושר, חוץ מנושא אחד. אולל בבל זאת הבר הכנסת דהן

לסבלם.
נ' דהן
המצלאות הלא שמדינת לשראל, משרד התהבורה בראשותו של השר,

החליט ש-ABS הוא מתקן בטיחותי חובה ברכב צלבורל. לא אני ההלטתל

את זה. אם זה מתקן בטלהותל הובה, זה לכולם.
היו"ר א' רובינשטיין
"לד-שרה" לא מעוניינים בזה.
שר התחבורה ש' יהלום
הרב דהן, תאמין לל שבדקתל את זה, ואתה יודע כמה עסקתל

כיושב ראש ועדת החוקה בחוק המוגבלות ואני קשור עם כל ארגוני

הנכים. אתה לא יודע איזו בקשה לש להם.
נ' דהן
אדונל הלושב-ראש, אתם לא צרלכלם אותי לש לכם כאן רוב.

תצבלעו, אנל אצביע נגד. אתם לכוללם לחעבלר זאת ברוב.
שר התחבורה שי להלום
אתה מסכים שלצבלעו עכשיו.
נ' דהן
כן. תצבלעו, אנל אתנגד. לדעתי, צרלכה להיות הוראת שעה

לשנתל לם.
היו"ר אי רובינשטיין
בואו נדחה זאת למחר.
שר התחבורה ש' יהלום
אם הוא מסכלם...
נ' דהן
ודאי שאני מסכים. זה לגיטימי, זו דמוקרטיה.
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו נשנה את ההלטת הוועדה, לאור הסכמתו של הבר הכנסת

נסים דהן שתהיה הצבעה.
נ' דהן
לא צרלכלם את ההסכמה שלל על פל התקנות, אדוני.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל אני הודעתל על הצבעה מהר.
נ' דהן
אנל מסכלם שתהלה הלום. אנל מבקש לרשום שאנל מתנגד.
הלו"ר אי רובינשטיין
לאור ההסכמה של הבר הכנסת נסלם דהן שאנל אבטל את ההודעה

שלל על הצבעה מחר, נקיים את ההצבעה כעת, בכפוף לשני הדברלם -
אנל רוצה להזכיר
בכפוף לבדיקת מפרט כדל להתאלמו לטענות לבואנלם

אחרים שטוענלם שהם מופללם לרעה ובכפוף לכך ששנתללם מלום ההלטה

זאת של ועדת הכלכלה, יהיה דיון מחודש בחובת ה ABS-למוניות

אחרות.
ל' ורון
הבר הכנסת אלול, במקום מל אתה מצביע?
ר' אלול
במקום הבר הכנסת אבל יחזקאל.

הצבעה

בעד - 2 (חברי הכנסת רובינשטיין ואלול)

נגד - אלן

נמנע - 1 (הבר הכנסת דהן)
היו"ר א' רובינשטיין
הההלטה התקבלה. תודה.ב. תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס)(תיקון). התשנ"ט-1999
היו"ר א' רובינשטיין
אדוני השר, בבקשה.
שר התחבורה ש' יהלום
אנחנו עוברים כאן מהלבשה לאויר. אנחנו עוסקים בנושא של

קברניטי המטוסים.

עד היום יש תקנה ששוללת קברניט מוביל - אלך זה נקרא?
מ' סיטון
טייס מפקד.
שר התחבורה שי יהלום
מפקד הטיסה חייב להיות עד גיל 60. התקנה, מטרתה לאפשר

שמפקד הטיסה יהיה עד גלל 65, בשתי מגבלות: מגבלה ראשונה, שטייס

המשנה שיושב איתו יהיה לפני גלל 60 ומגבלה שניה - עד היום, כל

טייס היה בשתי בדיקות רפואיות בשנה, מגיל 60 עד גלל 65, הגדלנו

לשלוש בדיקות רפואיות בשנה.

כל אחד מאיתנו יודע מהו גלל 60 ומהו גיל 65. המחקרים הראו

שברוב מדינות העדלם אין הגבלה, ולכן קיבלנו בקשה מאיגוד הטייסים

שגם אצלנו נפשלר את ההגבלה הזאת, וזאת מטרת התקנה.
הלו"ר אי רובינשטיין
אני רק רוצה לומר - לא הבאתי זאת בפני הוועדה - קיבלתי

כאן הזמר על דינים משווים באירופה, שאפשר יהיה לצרף אותו, שלפיו

ברוב המכריע של מדינות אירופה התקנה שמציע השר קללמת.

מי מתנגד? רק מתנגדים.
ע' טלמון
שמל עמרל טלמון, יושב-ראש אגודת התעופה הכלללת. אנל לא

מתנגד לחלק הזה של התקנה, אלא מברך עליו, אבל אני מתנגד לאותו

חלק בתקנה לגבל גלל טייסים מסחריים שאינם קברנלטלם בנתיבי אולר

- גיל 65.

-זה דבר שאלן לו תקדלם ואלן לו סיבה. את הנתונים העברתל

למינהל, העברתי למשרד התהבורה.
היו"ר אי רובלנשטלין
אתה מתכוון לתקנה 21ב.
ע' טלמון
אני מתכוון לתקנה 21ג, אשר בעצם ברוחה עומדת בסתירה

לנאורות שהופגנה ב- 21א.
היו"ר א' רובינשטיין
תודה. מי מתנגד לסעיף 21א?
ד' יערי
יש לנו הערה ניסוחית.
היו"ר א' רובינשטיין
ניסוחית לא. על כך תשב עם היועצת המשפטית שלנו.
אי בנדלר
ייתכן שבנוסח לא באה לידי ביטוי הכוונה. אולי בכל זאת

נשמע.
די יערי
ב- 21א.(א) כתוב: "בטיסה מסחרית בכלי טיס שצוותו מונה שני
טייסים". אני מציע לכתוב
שני טייסים לפהות, ואז סעיף

21א.(ב)(1) מיותר, מכיוון שהיום יכולה להיות סתירה. כאן כתוב:

"צוותו מונה שני טייסים" ושם כתוב: "מונה שני טייסים או יותר".
היו"ר אי רובלנשטיין
בשני המקומות צריך להיות: או יותר, נכון.
א' בן-ישראל
שמי עורך-דין בן-לשראל, מטעם אל-על. התיקון שהוא מציע לא

מקובל, הוא רק יסבך את הענין, כי יש סוג. נוסף של מטוסים.

הנוסה הזה שהוכן על ידי משרד התהבורה ומינהל התעופה מקובל

על אל-על. אל-על רצתה אפילו להבהיר יותר, אבל הוא מקובל ואין לה

הערות.
היו"ר אי רובינשטיין
תסבלר לל למה בסעלף קטן 21א.(א) לא יכול להיות: "או

ל ותר".
מ' סיטון
על מנת שתיאור המצב לתאלם לכל דגמי המטוסלם שאלתם טסה אל-

על, הלה בהתהלה נוסה אהר שקבע שני טייסים לפהות ושני טייסים

בלבד, ולבקשת אל-על, על מנת שייכלל עוד דגם של מטוסלם שהם טסלם
איתו, העמדנו זאת על
"שצוותו מונה שני טייסים".

המגבלה של (א) מופיעה ב-(ב) במנין שני התנאים, ואנהנו

מבקשים להשאיר אותה כפי שהיא.
שד התחבורה שי יהלום
אין סתירה?
מ' סיטון
אין שום סתלרה.
הלו"ר אי רובינשטיין
אני רק לא מבין, התיקון לא מעלה ולא מוריד - לדעתי, זו

המשמעות, שאם שלושה טייסים, גם כן זה הל 65 ו-60.

אי בנדלר;

לא בטוח.
נ' דהן
שאלה האם שניים בגלל 65 זה יהיה טוב.
מי סלטוד
לא.
נ' דהן
אלפה זה כתוב?
מ' סיטון
הכלל הוא בסעיף קטן (א) שמונח בפנל אדוני, ש"לא לשמש אדם

ולא יעסיק מפעלל טייס מפקד בטלסה מסחרלת בכלל טלס שצוותו מונה

שני טייסים, אם מלאו לטייס המפקד" - מה שאנחנו קוראים הקברניט-

"60 שנים ולטייס המשנה מלאו 65 שנים", ולמרות מה שקראנו, כן

ניתן יהיה להעסיק טייס מפקד גם אם מלאו לו 60, ובלבד שלא עלה על

65, אם מתמלאים שני התנאים החלים ב-(1) ו-(2).
אי בנדלר
הם מפספסלם את הכוונה, כל אלה תנאים מצטברים ה-60 וה-65,

זאת אומרת שלכול להיות שלטייס המפקד מלאו 80 שנה-
מ' סיטון
לא יכול.
אי בנדלר
--אם לטייס המשנה לא מלאו 65 שנלם, זה עומד במגבלות

התקנה.
מ' סיטון
הטייס המפקד לא לכול שיהיו לו 80 שנה.
אי בנדלר
מדוע לא?
מ' סיטון
בגלל (א).

אי בנדלר;

אני מדברת כעת רק על (א), אלן לל את (ב). יש כאן שני

תנאלם מצטברלם, שלטייס המפקד מלאו 60 שנה ולטללס המשנה מלאו 65

שנה. אם אהד מהתנאים לא מתקיים, כל המגבלה שבתקנה אינה הלה,

דהיינו אם לטללס המפקד אכן מלאו 60 שנה - הוא בן 80 שנה לצורך

הענין - אבל לטללס המשנה טרם מלאו 65 שנים, הדבר מותר לפי תקנת

משנה (א).
אי בו-לשראל
לא, הפוך.
מ' סיטון
לא, בגלל שהרלשה של סעלף קטן (א) הלא שהוא לא לכול.

לשנ להם לש אלסור.
אי בו-לשראל
לשניהם לש אלסור. אם המפקד הוא בן 60, הוא לא לכול. אם

טללס המשנה הוא בן 65, הוא לא לכול. קודם כל, לש אלסור גורף,
אהר כך נאמר
על אף האמור.
אי בנדלר
מדובר כאן בתנאלם מצטברלם. לא כתוב כאן: או לטללס המשנה

מלאו 60. אם הלה כתוב: או, אתה צודק, אבל ברגע שנאמר ולטייס,

מדובר כאן על שני תנאלם מצטברלם. מספיק שאחד מהתנאלם האלה לא

לתקיים כדל שלא תהלה תחולה לתקנת המשנה הזאת. כך אני קוראת.
דובר
כל מדובר כאן על צוות של שנל טללסלם, גברתל.
הלו"ר אי רובלנשטללן
התחולה הלא אלסור. זה לא אלשור.
מ' סיטון
את קובעת אלסור שטללס מפקד לא לעלה מעבר. את אוסרת, את לא

מתלרה. הוא לא לכול להלות 80 בשום מקרה.
הלו"ר אי רובינשטיין
אולל צרלך להלות: או.
א' בן-ישראל
לא, אבל כתוב: צוות של שני טייסים - אחד, מפקד מעל ל-60,

אסור, והשני, מעל 65 - אסור, זאת אומרת מותר למפקד להיות עד 60

ולמשנה עד 65, זח בסדר.
היו"ר א' רובינשטיין
זה צריך להיות מצטבר. האיסור הוא אם שני הדברים האלה

מתרחשים.
אי בנדלר
נכון, ואם אחד מהם, אזי אין איסור.
ל' ורון
אתל צודקת. אם אחד, אז אין איסור.
היו"ר א' רובינשטללן
אם מלאו לטללס המפקד 60 שנה או לטללס המשנה... - כאן צרלך

להיות ו/או.
דובר
זה יכול להיות ו/או.
הלו"ר א' רובלנשטיין
ב-ו/או לא משתמשים. לפי כללי הפרשנות, "או" יכול להיות גם

ו-.
שר התחבורה שי להלום
מלל צודקת. כאן מדובר על שלללה, וכאשר השלללה הלא שני

התנאים, בואו נתאר לעצמנו שיש אחד, בבקשה תשימי כאן דברים

אהרלם. אם מלאו לטללס המפקד 65 ולטייס המשנה 65, אז גם לא. תני

לל אפשרות שמותר.
אי בנדלר
השר, אני רוצה לתת לך דוגמה. נניח שלטייס המפקד מלאו 80

שנה, וטייס המשנה הוא בן 40. האם יש אלסור להעסיק צוות כזה?
שר התחבורה שי להלום
בן.
א' בנדלר
אנל אומרת שלא.
שר התחבורה שי להלום
אני אקרא: לא לשמש אדם ולא יעסיק מפעיל טייס מפקד בטיסות

מסחריות בכלי טיס שצוותו מונה שני טייסים, אם מלאו לטללס המפקד

80 ולטייס המשנה 40 - לא.
א' בנדלר
למה?
שר התחבורה ש' יהלום
כל כתוב כאן לא.
א' בנדלר
לא, כי לא מלאו לו 65 שנה. לא מתקיימים שני התנאים האלה.
מ' סיטון
זה איסור בשני תנאלם מצטברלם.
היו"ר א' רובינשטיין
אגל לא רוצה להיכנס לזה. יש מקרלם שאו נחשב ל-ו, ו-ו נהשב

לאו. משרד המשפטים לכרלע בזה.
א' בנדלר
זה מה שרציתי להצלע, אבל אני מציעה להביא בפניו את ההשגה

שלי. הרי בסך הכל אנל רוצה לתת לכם את הסיוע בדי להשלג את המטרה

שאתם רוצלם.
שר התחבורה שייהלום
נסכם שבענין הזה, זה העיקרון, כפל שאנחנו מנסחלם, ובמידה

שיתברר שצריך לתקן, אנחנו נתקן בהתאם.
היו"ר אי רובלנשטיין
סעיף 21א.(א) מאושר, בכפוף להערה של היועצת המשפטלת, ואם

יש צורך לתקן, משרד המשפטים לעשה זאת בלל צורך באלשור הוועדה.

סעיף קטן (ב):

"על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאל אדם לשמש טללס מפקד אף אם

מלאו לו 60 שנה אך טרם מלאו לו 65 שנה, ורשאל מפעיל כלי טיס
להעסיקן אם נתקיימו שני אלה
(1) הוא נמנה עם צוות המונה שנל טייסים או יותר;

(2) בהיותו בתא הטייס )COCKPIT(הוא להיה הטייס הלהיד שמלאו לו

60 שנים."

הנקודה ברורה. לש התנגדות לסעלף הזה?
נ' דהן
לש לל התנגדות לעיקרון. להפך, אנל מברך על התקנה, אבל

לגבי העיקרון של הגבלת הגלל בגבולות המספריים האלה, כשתוחלת

החיים שלנו גדלה, למה להגביל את זה? לדעתי, צריך להעלות זאת

קצת. ברוך השם, הלום טייסים בגיל 65 הם טייסים נהדרים.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל זה צעד קדימה.

סעיף 21א.(ב) מאושר.

תיקון תקנה 21ב

"2. בתקנה 21ב לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (1;) יבוא:

"(ד) הוראות תקנה rrיחולו רק על מי ששימש בפועל טייס מפקד

בשיוט לפני יום (תחילתו של תיקון זה)".

יש התנגדות לזה?
אי בנדלר
אני מציעה לקבוע תאריך לעניו הזה משום שיום התחילה הוא

בדרך כלל יום הפרסום ברשומות. זה תאריך מקרי.
מ' סיטון
אלא אם כן ייקבע תאריך כניסה לתוקף אחר.
היו"ר א' רובינשטיין
ב-1 במאי 1999.
ר' אלול
אפילו מהיום. למה לא מהיום? אני רוצה מהיום. אולי יש עוד

כמה טייסים ש"לכו הביתה עכשיו. שייעשו זאת מהיום.
אי בנדלר
תרשמו 1 במאי 1999 - זה תאריך ברור, חד-משמעי.
היו"ר א' רובינשטיין
חבר הכנסת רפי אלול, יש בעיה עם זה. זה עוד לא פורסם

ברשומות.
ר' אלול
אני אומר לך: זה שהיה דבר כזה בכלל במדינה שלנו...
היו"ר אי רובינשטיין
כמה זמן זה לוקה?
אי בנדלר
בדרך כלל מפרסמים תוך עשרה ימים, אבל השר צריך לחתום על

זה, עד שיבררו במשרד המשפטים את הנושא.
היו"ר א' רובינשטיין
נרשום לעצמנו שזה מה-1 במאי, ואנחנו רושמים בפנינו הודעה

שמהיום ועד ה-1 במאי לא תינקט שום פעולה נגד קברניט בניגוד

לתקנות אלה.

הוספת תקנה 21ג

"3. אחרי תקנה 21 ב לתקנות העיקריות לבוא:

21ג (א) לא ישמש אדם טייס יחיד בטיסה מסחרית בכלי טיס קטן, ולא

יעסיק מפעיל טייס בטיסה כאמור, אם מלאו לטללס 60 שנה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאל אדם שמלאו לו 60 שנה

אך טרם מלאו לו 65 שנה, לשמש טללס לחלד בכלל טלס קטן,

ורשאי מפעיל כלל טלס להעסיקו כאמור, ובלבד שהטיסה

מבוצעת רק בתהום מרהב הפלקוה התעופתי של לשראל, כאמור

בפרק השלישי של תקנות ההפעלה."

כאן היתה התנגדות למה אתם מגבילים את זה.
י' לבנה
אני ממינהל התעופה, ממונה על התקינה. בסעיף זה אין שינוי

לעומת נוסח שקיים הלום ומשמש הלום.
ע' טלמון
אנל לא עורך-דלן, אלא אנל מהנדס וטללס בזמן הלקל, אבל

בדלעבד, עזסקלם אנשלם בטלס מעל הגלל הזה. אלן שום סלבה בעולם,

על סמך שדה ניסוי אדיר שקוראלם לו ארצות-הברלת שיש בו 665 אלף

טללסלם, מהם 71 אלף מעל גלל 60 - אלן סלבה רפואלת שהלא גורם

לתאונות.

הצגתל את הנתונים בפנל משרד התהבורה, הצגתל את הנתונים

בפני מינהל התעופה האזרחית. העובדה שלש תקנה, הראיה שעושים דבר

חיובי מאד ומעלים את גלל הקברניטים.

אנחנו מדברלם כאן על טללסלם במטוסלם קטנלם עד תשעה

מושבלם. אנהנו מדברלם על פעללולות כמו רלסוס, כמו הדרכה, כמו

בהלנה - אלן שום סלבה, ואנל רוצה להזכיר לאדוני ולאהרלם שכאשר

הלה צרלך להטלס את ה"ספלדפללר" השחור בלום העצמאות ה-50 של

מדינת לשראל, הלל האולר בחר את דני שפלרא בן ה-73 להטלס את

המטוס.
אי ירקוני
ראשלת, מדובר כאן על הגבלות בטלסה מסחרית. ב-1998 יודעלם

לקהת אוירון ולטוס בשבת, אלן מה שמונע.
דובר
השר מונע.
א' ירקוני
דלברתל על האספקט של טלסה פרטלת. כאן מדובר על טלסה

מסחרלת. הסיבה שהשינוי הזה מופלע כאן - לא רק שאלן החמרה, אלא

שלש כאן הקלה.בתקנה הקודמת דובר על "ללא נוסעים".
ד' יערי
לא, אתה טועה.
היו"ר א' רובינשטיין
תן למר לרקוני לסללם את ההסבר שלו. אנחנו לא נפתח דבר

חדש. אם אלן כאן החמדה, אנל לא אפתח אותו.
מ' סיטון
נוסח התקנה הקודמת מדבר על מטוס קטן בטיסה מסחרית עם

נוסעלם, ועכשלו מדובד על כלל טלס קטן, בלל חבהנה עם נוסעלם או

ללא נוסעלם. זה השינול, ולש שלנול.
היו"ר א' רובלנשטיין
אז לש ההמרה.
מ' סיטון
יש שינוי. זו לא החמרה, זח שלנול. טלסה מסחרית גם עם

נוסעלם, גם ללא נוסעלם, עם מטען, ללא מטען.

א' ירקונל;

מה שנעשה כאן בעצם זה אלשור רף לטלסה מסחרלת כמו לגבל

קברניטים.
היו"ר א' רובלנשטיין
אנחנו נאשר את זה. לגבל הבקשות שלש לך, נדון בהן בהזדמנות

אהדת. ברגע שלש הקלה, זה עונה על הבעלות. לא נפתח את הנושא

מחדש, גם אלן לנו חומר שמאפשר לנו לבדוק זאת.
ע' טלמון
החומר הוגש.
היו"ר א' רובינשטיין
ועדת הכלכלה לא לכולה לטפל בזה כעת.

גברת סלטון, תסבירי את סעיף 4.
מ' סיטון
פרק 11 לתקנות הטיס - רשיונות לעובדי טלס, הוא הפרק

שעניינו טבלת דרישות רפואיות לשם קבלת תעודה רפואלת.

אנהנו מבצעלם מספר תלקונים שמנה אותם השר בצמוד לעלללת

הרף מ-60 ל-65. בטבלה הראשונה -11.1 - כתבנו:

יי(א) לצד "טייס תובלה-נתיבי אויר" בטור 'ימעל גלל 40" לצד "6יי

לבוא "**" (שתי כוכבלות)".לצד הפרק שעוסק בטייס תובלה-נתיבי אויר, יש רובריקה שהיא
הבדיקות הרפואיות
בדיקות כלליות, בדיקות ראיה ובדיקות שמיעה,

ולאחריהן מנויה תקופת התוקף המירבית של התעודה בחודשים.

ברובריקה הזאת של תקופת התוקף המירבית יש "עד גיל 40"

ו"מעל גיל 40". כשאנחנו מדברים על "טייס תובלה-נתיבי אויר" שהוא

טייס המפקד שהעלינו את רף הגיל שלו, בטור של "מעל גיל 40", לצד

הגלל שמנוי כל שישה חודשים תבוא בדיקה, אנחנו מוסיפים שתי

כוכביות, כשאחר כך אנחנו נותנים תוכן לכוכביות, שהמקרא שלהן הוא

ש"תקופת התוקף המירבית של התעודה בחודשים, לטייס מפקד המחזיק

ברשיון טייס תובלה - נתיבי אויר, שמלאו לו 60 ש ים,... תהא ארבעה

חודשים". קרי, במקום שכל שישה חודשים הוא יעבור בדיקה רפואית-

פעמיים בשנה, הוא יעשה אותה כל ארבעח חודשים - שלוש פעמים בשנה.
נ' דהן
וכל פעם הוא ישלם 331 שקל.
מ' סיטון
כפוף לתקנות.
נ' דהן
אם כבר את מטילה עליו חובת בדיקות רפואיות, תעשי לו הנחה

בעלות. אני מסכים עם הבדיקות הרפואיות, אבל למה צריך עלות?
שר התחבורה ש' יהלום
כקברניט הוא מקבל גם שכר יותר גבוה, קח את זה בחשבון.
היו"ר א' רובינשטיין
אתם מצאתם שיש צידוק לכך?
מ' סימון
כן .

תקנת משנה 1ב. - אותו דבר לגבי נווט טייס - בטור "מעל גלל

40", במקום 12 יבוא 6 במנין החודשים של תקזפת התוקף המרבית,

ובמקום טכנאי טיס יבוא טכנאי טייס - זהו תיקון של טעות שהיתה.

בטור "מעל גיל 40", במקום 12 שהם 12 חחודשים, יבוא שישה.
ר' אלול
בענין הבדיקות התקופתיות, שלוש פעמים בשנה - כך זה נהוג

במדינות אחרות?
מ' סיטון
ברובן.
ד' יערי
לא ברור למה הכנסתם את נווט טיס לטכנאי טיס.תיקון טעות.
היו"ר א' רובינשטיין
יש התנגדות או הערות לענין זה?

טבלה 11.2 עניינה טבלת תדירות בדיקות וסוגי בדלקות לכל

דרגת בריאות. ב. הוא פרק טל דרגת בריאות שעוסקת ב"בדיקה

גופנית כללית". בטור ש"מעל גיל 40" אחרי המונח "בדיקה חוזרת"
אנחנו מוסיפים שתי כוכביות, ושוב יש להן מקרא
"לגבי טייס מפקד המחזיק ברשיון טייס תובלה - נתיבי אולר שמלאו

לו 60 שנים תערך בדיקה גופנית כללית חוזרת כל ארבעה חודשים",

שוב בהתאמה לתזקף תעודה שמנינו אותה ב-11.1.

סעיף התחילה הוא כפי שדיברנו קודם לכן.
ח' ברנדס
חנינה ברנדס. אדוני היושב-ראש, מאחר שיש הערה אחת בעצם

לתקנות - היא ב-21א(א), אנחנו, בשם הטייסים, מציעים להחליף את

המללה "ו" במילה "או", זח לפתור את כל הבעיות ולא יצטרכו לדון

בכך בכלל!
שר התחבורה ש' יהלום
לא נדון. מנסחים, קיבלנו החלטה עקרונית.
מ' סיטון
זו ההערה של אתי.
צ' יוזנט
משדד המשפטים יכריע.
היו"ר א' רובינשטיין
עורך-דין חנינה ברנדס, את מי אתה מייצג?
ח' ברנדס
את טייסי אל-על.
מ' סיטון
סליחה, לש לנו עוד מערכת תקנות שקשורה בתיקון.
ל' ורון
תקנות לידיעה.כל דבר בעתו .

אני רוצה להעיר לגבי התהילה. דווקא כאן, אני לא בטוחה

שכדאי לקבוע תאריך, אלא אם כן אתם בטוחים שזה יתפרסם עד ה-1

במאי, משום שעלול להיות אחרת שתתני תוקף רטרואקטיבי לענין צורך

תכוף יותר בבדיקות רפואיות לטייסי שעכשיו במקום כל שישה

חודשים. . .
א' ירקוני
אבל הם ממילא לא יוסמכו כקברניטים אם זה לא יתפרסם, כך

שזה לא משנה.
אי בנדלר
אני מציעה, אם כך, שהוועדה תקבע שגם התחילה של התקנות

תהיה ב-1 במאי, כדי שיהיה ברור ממתי הן חלות.
א' ירקוני
צריך תקופת מעבר של חודשיים, למען האמת, כי nrיכול לבוא

בארבעה חזדשים וחודשיים אחרי...
אי בנדלר
מה אתה מציע?
א' ירקו נ י
תקזפת מעבר של חודשיים.
אי בנדלר
דהיינו?
א' ירקו ני
הנושא של הבדיקות כאילו צריך לחול חודשיים אחרי, כי עלול

להיות מצב שקברניט עשה בדיקות לפני כמה הודשים ויום, ועכשיו הוא

הוסמך כקברניט...
היו"ר א' רובינשטיין
אני אכתוב את זה.

סעיף 5: "תחילתן של תקנות אלת..." - איזה תקנות אתה רוצה

להכניס ב"למעט"?

אתה רוצה את סעיף 4 מה-1 ביולי, נכון?הנושא של הבדיקות יכול לתפוס אדם שהוא מוסמך...

אני שואל אותך מה אתה רוצה.
א' ירקוני
חודשיים אחרי.
היו"ר א' רובינשטיין
תחילתן של תקנות אלה ביום 1 במאי, תאריך עברי, 1999, למעט

סעיף 4 שתחילת תוקפו ב-1 ביולי 1999. תחליטו ביניכם מה אתם

רוצלם.

גברת סיטון, מר ירקוני, אתם מסכימים בלנלכם על זה?

כן.
היו"ר א' רובינשטיין
אם כך, זהו סעיף התחילה.ג. תקנות המים (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשנ"ט-1999
ל' ורון
עכשיו עוברים לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיס),
נ' דהן
זה אותו דבר.

היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את תקנות חטים (הפעלת כלי טיס וכללי

טיס)(תיקון), התשנ"ט-1999, לידיעה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:40.

קוד המקור של הנתונים