ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/03/1999

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 416

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. ז' בניסן התשנ"ט ( 24 במויץ 1999). שעה 10:30

נכחו;
חברי הוועדח
אמנון רובינשטיין - היו"ר

יורי שטרן

מוזמנים; שבתאי שי - מנכ"ל משרד התיירות

עו"ד מירי חושן - סגנית יועמ"ש, משרד התיירות

אורלי דורון - משרד התיירות

אלן זיסבלט - משרד המשפטים

אבי רוזנטל - מנכ"ל בתי המלון

יעקב כץ - מנהל שיווק בתי המלון

אמיר גלעד - התאחדות המלונות

ירון לוינזון - רשות להגנת הצרכן

תקוה נוימן - איגוד הצרכנים

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; תמר מרימוביץ

סדר-היום; תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון), התשנ"ט-1999.תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון). התשנ"ט-1999

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני פותח את הישיבה. אני נותן את רשות הדיבור לעורכת הדין מירי חושן.

מירי חושן;

תקנות בתי המלון בוטלו בשנת 1992, והוצגו תקנות שביטלו את הדירוג. הוציאו

תקנה כי מלון שרוצה להיות רשום - זה לא אובליגטורי - צריך לעמוד בתנאים

מסויימים. במשך כל השנים מאז 1992 התקנות האלה לא קיבלו תוקף סופי וכל שנה או

שנתיים היינו צריכים להאריך את התהולה שלהם, משום שהיינו צריכים לבוא ולשכנע

את ועדת הכלכלה שאנחנו מנסים למצוא פתרון לדירוג שהוסר. כשהוסר הדירוג, המשרד

ציפה שיבוא מדרג פרטי, כמו שנהוג בהרבה מדינות בעולם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
על בסיס וולונטרי.
מירי חושן
זאת מדינה קטנה עם 400% בתי מלון, ורק בפריז עצמה בטח יותר, וכנראה שזה לא

כלכלי. המדינה החליטה שזה מספיק חשוב על מנת שהיא תממן את זה ומשרד האוצר

הבטיח לתקצב וזה תוקצב.

יצאנו לדירוג כשנקודת המבט שלנו היא שהדירוג הוא כמה שיותר עצמאי -

המדינה מממנת, ואני חושבת שהעברנו את מסמכי המכרז ליושב ראש הקודם של הוועדה -

יש פיקוח טוטלי שלנו על המדרג הרשמי. כמובן שיש כל מיני סעיפים של ביטול

ההתקשרות בינינו, אבל בגדול, אנחנו נותנים לו יד חופשית, למעט כמה נקודות
שחשובות לנו, כמו
בנושא של חבדיקה חפיסית בדירוג, הוא צריך להתייחס לנתונים

הפיסיים וכוי.

היינו רוצים לתקן את התקנות משנת 1992 בצורה כזאת שכמו שבין התנאים שמלון
רשום צריך לעמוד בהם
רשיון עסק, או מנהל - שביטלנו לפני כמה חודשים - בבית

מלון של 50 חדר ומעלה; משרד התיירות מכיר במלון רשום, ולא חובה על מלון על פי

התקנות להיות רשום, זה וולונטרי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה רע בהצעה של משרד התיירות?
אבי רוזנטל
הנושא של הדירוג הוא נושא שלא הוסר כלאחר-יד, ואני חושב שלא צריך לחזור

כלאהר-יד. בשנת 1992, כשהיו דיונים בנושא של הדירוג, הדירוג היה בדיונים

בוועדת הכלכלה במשרד התיירות ובוועדת הכלכלה של הכנסת. ועדת הכלכלה הסירה
אותו, ואז לחלופין אמרו
מאחר שאין עכשי\ דירוג, יהפוך המלון למלון רשום.

מעולם אף אחד לא אמר שזה וולונטרי או לא, היה ברור שמלון רשום הוא לא וולונטרי
מהסיבה הפשוטה
כדי להתפרסם בפרסומים של משרד התיירות, אתה חייב להיות מלון

רשום, כדי לקבל הטבות כאלה ואחרות, אתה חייב להיות מלון רשום. זה לא היה בדיוק

וולונטרי, ואף פעם זה לא עלה כעניין וולונטרי.הכוונה היתה להוציא את הממשלה מהנושא של דירוג. משרד התיירות ההליט אחרי

זה לחפש פתרונות, וגם על זה היה ויכוח אם צריך פתרון או לא, אבל נעזוב את זה

לרגע.

אם רוצים להעלות מחדש את נושא הדירוג, אני לא מבין למה צריך בתיקון צדדי

עכשיו באמצע המכרז להביא חזרה את כל העניין. למה לא לקיים דיון עיקרי, ואם הם

רוצים - שיביאו חקיקה שהם רוצים לתקן את הדירוג כך שעכשיו יהיה שוב דירוג, ואז

ניכנס לעצם העניין?
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה הטעם במכרז אם לא תהיה חובת דירוג?
אבי רוזנטל
אז למה לא עשו את זה לפני המכרז? יש לי שאלה, למה זה צריך להיות באמצע

התקופה של המכרז?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בואו לא ניכנס לעניינים פורמליים. האם במדינות אירופה יש דירוג או לא?
אבי רוזנטל
יש מדינות עם, יש מדינות בלי. יש מדינות שבכלל מתרחקות מזה, יש כאלה

שאוהבות את זה, יש כאלה שזה וולונטרי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
באיזה מדינות אין דירוג?
אבי רוזנטל
אנחנו אוהבים לחקות את ארצות הברית, אז בארצות הברית אין דירוג.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ארצות הברית זה עולם אחר. כשתהיה לנו הוקה אמריקאית, גם נבטל את דירוג

בתי המלון .
אבי רוזנטל
זה גם שוק. בבריטניה יש שלושה דירוגים.
שבתאי שי
לא, יש לה שני דירוגים: RAC ו-AA.
אבי רוזנטל
בסדר, והם וולונטריים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל לא הצלחנו לעשות משהו וולונטרי. במשך שנים רבות, משנת 1992 עד 1999,

יכלו להקים גוף וולונטרי כמו באנגליה, והוא לא קם.

אבי רוזנטל;

אבל אף אחד לא ביקש את זה. זה לא שהיתה חובה על מישהו להקים את זה. בסך

הכל, בגרמניה, בנורבגיה ובשוודיה אין דירוג.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

במקרה לא מזמן, ראיתי בספר שבגרמניה בתי המלון מדורגים.
אבי רוזנטל
אבל זה לא ממשלתי.

אתי בנדלר;

איך כל אחד ידרג את עצמו בלא שתהיה בזה הכרה ממשלתית - - ?

אבי רוזנטל;

למה?

אתי בנדלר;

זה מה שטוענים.

אבי רוזנטל;

מי טוען את זה? למה את אומרת שטוענים?

אתי בנדלר;

זה מה שמשרד התיירות טוען.

אבי רוזנטל;

אבל על סמך מה הוא טוען את זה?

אתי בנדלר;

אולי על סמך נסיון החיים מאז שבוטל הדירוג.

אבי רוזנטל;

בגלל זה אני אומר שאם רוצים להחזיר דירוג ממשלתי, שישימו את זה על

השולחן, אז למה ללכת מסביב? אני לא מבין את העניין. שיביאו את זה לדיון, ומה

שתחליט ועדת הכלכלה - נקבל עלינו.

כשהורידו את הדירוג, במקום זה היה רשום, ועכשיו אומרים שגם הרשום חייב

יהיה להיות מדורג. אז לכאורה, אם יש דירוג, צריך להוריד הזרה את הרשום.היו"ר אמנון רובינשטיין;

הנקודה ברורה. דירוג כלשהו חייב להיות? כהגנה על התייר?
אבי רוזנטל
לא בהכרח. אם אתה רוצה שאכנס לעניין הזה, אומר גם מילה על הנושא הזה. יש

לנו נסיון של שבע שנים של אי דירוג. כפי שמשרד התיירות מהפש פתרון, לכאורה הכל

היה צריך להתמוטט מאז, ולא היה כך. אומר רק בכמה מילים מה כן קרה. במשרד

התיירות יכולים לחלוק על זה, אבל יש דברים שהם יודעים שקרו.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הנסיכה קיבלה מקום מספר שלוש.

אבי רוזנטל;

ראית, היא קיבלה מקום מספר שלוש, ואולי כך היתה מקבלת 2-. אני לא יודע,

דירוג זה עניין סובייקטיבי. אנחנו לא המדינה היחידה שמתלבטת בזה.

היו"ר אמנון רובי נשטי י ן;

כשאתה רואה היום מלונות ישראליים מדורגים בכוכבים במדריכים בינלאומיים,

של מי הדירוג?

אבי רוזנטל;

של רשתות בינלאומיות ושל סוכנים בינלאומיים. מאז ועד ימינו יש בישראל

רשתות בינלאומיות ומקומיות, ואולי מחצית מהמלונות בארץ ואולי יותר אפילו, כ-

2/3, נמצאים ברשתות. הרי רשת, כמו; הולידיי אין - ואני לא אומר עכשיו אם זה

טוב או רע - יש לה הולידיי אקספרס, הולידיי אין, הולידיי אין קראון פלזה.
שבתאי שי
מי י ודע מה ההבדל?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה בינלאומי.

שבתאי שי;

שאל מישהו ברחוב מה ההבדל בין קראון פלזה להולידיי אין אקספרס להולידיי

אין רגיל.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

התיירים מאמריקה יודעים.

שבתאי שי;

והאירופים?אבי רוזנטל;

גם כן.
שבתאי שי
אף אחד לא י ודע.
אבי רוזנטל
הם מטומטמים?
שבתאי שי
אף אחד לא יודע, וזה בדיוק הסיפור. האם בחדר הזח מישחו יודע מה ההבדל?
יורי שטרן
כן, קראון פלזה זה הטוב ביותר.
אבי רוזנטל
אדוני היושב ראש, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוח הזה, אני רק רוצה

לחגיד שגם השתנו התנאים מאז. יש היום רשתות בינלאומיות שאני לא יודע איך הן

התייחסו בדיוק לדירוג כזה או אחר, אבל בוא נגיד שזאת בעיה שלהם, אם המדינה

תחליט - זה יהיה כך.

ראשית, קיים הנושא של הרשתות והסוכנויות הבינלאומיות, וגם כשאתה תייר

יוצא, אתה רואה את זה. הרי יש חבילות של 99, 299, 399 דולר, וזה בעצם

הדירוג, זה לא שיש וקואום.
יורי שטרן
אני חושב שהסוגייה הזאת של דירוג היא לא סוגייה פשוטה כל כך, ולא במקרה

הורידו את העניין הזה בזמנו. להחזיר אותו רק מסיבות כמעט ביורוקרטיות, או

בצורה כזאת ריכוזית, לדעתי פשוט לא נכון.

אם זה היה דירוג וולונטרי, מילא - מי שרוצה לדרג את עצמו, שידרג את עצמו.

פה זה נכנס בעצם לכמעט חובה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה מתנגד לזה?
יורי שטרן
כן, ברגע שזח נכנס לכמעט חובח, אנחנו שוב חוזרים לאותה שיטה ביורוקרטית.

העובדה שהחברה החיצונית עושח את זח, זה פשוט ,OUT SOURCINGזה לא עושה את זה

פחות ריכוזי ופחות ממשלתי; עם כל הבעיות שיש אחר כך למלון שמדורג בצורה

מסויימת ומשפצים אותו, או להיפך, שמתדרדר ונשאר באותה קטגוריה, וכבר היינו

בסרט הזה.לכן אני אומר שיש פה הרבה מרחב לפעולה וולונטרית, ואני בטוח שמשרד

התיירות יכול לעודד את זה, כי זה גם עוזר לבתי מלון לשווק את עצמם ולפרסם את

עצמם, במיוחד לאור הציפיות שלנו לתיירות 2000, שאני עדיין מחזיק בהן.

אבל כל חובת רישוי היא גם הגבלה בחופש העיסוק וגם דבר שיש לו תמיד השלכות

שליליות. לכן, אם יש סיבות רציניות להחזיר את שיטת הדירוג הממשלתית, אנחנו

צריכים לדון בהן ולקיים ויכוח ודיון אמיתיים, לא תוך כדי.

תראו כמה חברי כנסת נמצאים כאן - יושב ראש הוועדה ועוד אחד, שפשוט כואב

לו נושא התיירות - אז אני לא חושב שזה הפורום להחליט החלטות כאלה שנוגעות

לצורת הניהול של ענף התיירות במדינת ישראל. שום דבר לא קרה, משרד התיירות יכול

להמשיך בעבודה שלו עם החברה שזכתה במכרז, ואין סיבה לשנות תקנות ולהפוך את

העניין הזה לחובה. אני מדבר עכשיו על התקופה הקצרה הזאת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני רוצה להודיע לנציגי הממשלה שיש התנגדות של יושב ראש סיעת העבודה, חבר

הכנסת אלי גולדשמידט, לקבל החלטה היום.
מירי חושן
אבל הוא זה שהוביל אותנו ולא אישר לנו את התקנות לקבועות. הרי התקנות

האלה לא קבועות בגלל ועדת הכלכלה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז תשוחחו איתו, אבל הוא עבורי יושב ראש סיעה גדולה.

מירי חושן;

חבל שלא ידענו את זה קודם.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

גם אני לא ידעתי את זה קודם.

לאה ורון;

הוא התקשר אליי אתמול בערב הביתה וביקש באמצעותי להעביר הודעה ליושב ראש

הוועדה שלא למצות את הדיון היום, קרי; לא להצביע.

מירי חושן;

הרי חבר הכנסת אלי גולדשמידט היה יושב ראש הוועדה שלא אישר את זה, וכך

המשיך חבר הכנסת אבי יחזקאל.

שבתאי שי;

אז חבל על הדיון.

מירי חושן;

בגלל ועדת הכלכלה התקנות האלה לא הפכו לקבועות ובגלל ועדת הכלכלה הלכנו

לדירוג. כל ישיבה בא המנכ"ל ודיווח מה אנחנו עושים במשך שבע שנים.היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מבין גם אתכם.

אתי בנדלר;

מה שגברת מירי חושן אומרת נכון לחלוטין.
אבי רוזנטל
לא נכון, אבל התקנות עכשיו הן עד נובמבר.

מירי חושן;

משום שבישיבה האחרונה הצהרנו שעד נובמבר נביא דירוג, ואנחנו עומדים בלוח

זמנים צפוף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
גברת מירי חושן, אבל אני נמצא בין חבר הכנסת יורי שטרן וגם בין ראש סיעת

מפלגת העבודה. אין טעם לקיים הצבעה ואין טעם לקיים דיון.

אני מציע שנקיים ישיבה נוספת, ועל סדר היום של הישיבה הבאה של ועדת
הכלכלה יעלו שתי חלופות
אחת - הצעה של משרד התיירות, והשנייה - להאריך את

התקנות הקי ימות.
אתי בנדלר
התקנות הקיימות בתוקף עד נובמבר 1999.
יורי שטרן
פשוט חבל גם לכם, נציגי משרד התיירות. עכשיו, חודש וחצי לפני הבחירות, כל

הדיונים האלה הם לא מספיקים. הרי אפשר לטעות פה, וחבל לטעות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מוכן להתייחס לזה. אם לא יהיה רוב - לא יהיה רוב. אני בכלל בפגרה

אוהב לעשות דברים עם קונסנסוס, מכיוון שחברי הכנסת לא נמצאים כאן, אז אני לא

יכול בהכרעה שלי - וגם אין כאן בכלל רוב - לעשות זאת.

אני מציע שנדחה את זה ונערוך דיון נוסף אחרי פסח. נודיע לחברי הכנסת שזה

דיון בנושא חשוב ושאנחנו מבקשים שהתייעצויות סיעתיות יהיו לפני כן. כמו כן

נודיע לחבר הכנסת אלי גולדשמידט וגם לחבר הכנסת יורי שטרן באופן מיוחד על

הישיבה הזאת. אולי עד אז תנהלו משא ומתן עם המלונאים כדי להגיע לאיזשהו מכנה

משותף.

כפי שאמרתי, בפגרה אני משתדל לעשות דברים אך ורק בתמימות דעים ולהביא

לפשרה את הצדדים, מפני שאני לא חושב שזה תקין שכשחברי הכנסת מתרוצצים ברחבי

הארץ, אקבל כאן הכרעות.שבתאי שי;

אני מוכרח להגיד משהי על צורת קבלת ההחלטה. הרי בסופו של דבר הדירוג בוטל

בשנת 1992, והוא בוטל לנסיון. אמרו לנו: לימדו את מה שקרה, ובואו עם המלצות

חדשות. לא אומר שבע שנים, אבל לפחות בשלוש-ארבע השנים האחרונות אנחנו מנהלים

דיונים, כי באנו לוועדת הכלכלה מספר פעמים, וכמו שאתה מציע עכשיו נאמר: בואו

בדברים עם ההתאחדות. באנו בדברים עם ההתאחדות.

אני לא מקבל את מה שמר אבי רוזנטל אומר, שזה מחטף של הרגע האחרון. אנחנו

מנהלים איתם משא ומתן המון זמן, וההתאחדות לא מוכנה לשתף פעולה, ואני גם מבין

למה. ברור לי מה המניעים, אבל לא ניכנס אליהם.

אני מוכרח להגיד דבר אחד - וזה הדבר המרכזי - מדינת ישראל היום, גם

המלונאים עצמם, גם הסוכנים עצמם וגם הקהל הרחב מדרגים את בתי המלון. לא תיכנס

לסוכנות נסיעות אחת שתשאל אותה מה הדירוג של מלון מוריה באילת ולא יגידו לך מה

הוא. מאיפה הסוכן לוקח את הדירוג? הוא לוקח את זה ממה שהיתה דרגתו האחרונה

בשנת 1992. אם המלון נפתח מאז והוא לא היה מדורג, האדם האינטליגנטי או הפחות

אינטליגנטי משווה אותו, אז הוא אומר: הוא דומה למלון חמישה כוכבים, ומבחינתו

הוא חמישה כוכבים. הם מטעים את הציבור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש כאן בעיה. אני לא יכול בישיבה הזאת לפתור אותה.
יורי שטרן
לא, הכל נכון אם זאת לא היתה חובה.
מירי חושן
זאת לא חובה.
יורי שטרן
לא, כדי להיות מלון רשום, הוא חייב להיות מדורג.
מירי חושן
לא חובה להיות מלון רשום, כתוב "זכאי".
יורי שטרן
כן, אבל יש יתרונות להיות מלון רשום, למה אתה מוסיף את זה?
מירי חושן
ועדת הכלכלה דרשה את זה.
שבתאי שי
אם תגיד שאדם יכול להתגייס לצבא באופן וולונטרי, אבל מי שמתגייס מקבל

אל"ף, בי"ת, גימ"ל ודלי"ת ומי שלא מתגייס לא מקבל, מה תעשה אז? ככה זה עובד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נדחה את זה לישיבה שלאחר פסה עם כל ההודעות, האזהרות וההתראות. אני הושב

שחייב להיות דירוג, וזאת דעתי האישית. אני חש כתייר הרבה יותר נוח, כשאני בא

למדינה שיש בה דירוג. בצרפת יש ,NNוזה מאד עזר לתיירים. נדמה לי שבצרפת על

בסיס וולונטרי.
שבתאי שי
כן. דרך אגב, בבריטניה פורסם מאמר ממש לפני שבועיים שהאנגלים היום שוקלים

הכנסת דירוג ממשלתי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

שלח לי בבקשה את המאמר הזה.

אבי רוזנטל;

אבל אתה לא מח י י ב דירוג ממשלתי דווקא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שחייב להיות דירוג. תייר זר לא יכול דירוג פרטיזני, הוא מוכרח

לקבל איזושהי אינדיקציה תמורת הכסף שלו. הנה אומרת לי גברת אתי בנדלר שהיא לא

יודעת מה זה קראון פלזה ומה זה תולידי י אין.

שבתאי שי;

אולי תגיד לי מה ההבדל בין נובוטל, סופיטל וכוי?

אתי בנדלר;

יש לי גם בעיה עם דירוג של מלון מטעם עצמו, משום שאין כל אמת מידה

אוביקטיבית לעניין הזה.
אבי רוזנטל
יכול להיות שיש לך הרבה בעיות, אבל שלושה מיליון ישראלים שבאים למלונות

הם מטומטמים?

אתי בנדלר;

לא כולן רשתות בינלאומיות, ואני גם לא אמורה לדעת מה היא רשת בינלאומית

ומה לא.

אבי רוזנטל;

גברתי היועצת המשפטית, האם את חושבת ששלושה מיליון ישראלים שנמצאים

במלונות בישראל בשנה הם מטומטמים כולם? למה את מציגה את זה בצורה כזאת?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל זה לא לגבי כל חוקי הגנת הצרכן.אבי רוזנטל;

מה, הם לא יודעים?

שבתאי שי;

כי אומרים להם שזה חמישה או ארבעה כוכבים.
אתי בנדלר
אינני יודעת אם זה אוביקטיבי או לא, אבל אני מעדיפה לחשוב אפילו על עצמי

כלא מטומטמת, ובכל זאת, כשאני נוסעת לאיזשהו מלון שמדרג את עצמו, לפעמים יש לי

הפתעות לטובה ולפעמים יש לי הפתעות לרעה, ואני לא מבינה איך מלון מסויים דירג

את עצמו כחמישה כוכבים.

אבי רוזנטל;

מי דירג את עצמו? זה בניגוד לתקנות.

יורי שטרן;

אבל זה גם היה קודם. כשהדירוג היה דירוג רסמי, האם לא נתקלת בבתי מלון

שהם כביכול חמישה כוכבים?

אתי בנדלר;

בוודאי, אבל יש כתובת.
שבתאי שי
ו

אז מנסים למצוא שיטה שהיא הרבה יותר טובה ממה שהיתה עד היום, וזה כל

הרעיון.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אדוני מנכ"ל משרד התיירות, באחת הישיבות האחרונות שלנו פניתי אליך בעניין

זה שישראל לא מופיעה בכלל על מפת אירועי התרבות הבינלאומיים, ואני מאז עוקב

אחרי זה ואומר לך שזה ממש עיוות מוחלט. פתח את ה ,HERALD TRIBUNE-ם

מופיעים דברים מגוחכים ונלעגים, וישראל לא מופיעה שם בכלל עם כל כושר האופרה

והמוסיקה שיש בה. היא אחד מהמרכזים הגדולים בעולם, ומי שקורא את העיתונות

הבינלאומית לא יודע. אותו דבר nיn CNN-1 .FINANCIAL TIMES-nבמקרה נס שהופיעה

התערוכה של אביגדור אריכא במוזיאון ישראל, אירוע חד פעמי.

ישראל לא מופיעה ,TRAVEL SHOWS -nלא של ,BBC-nלא של .CNN-n

שבתא י שי;

לא, היא מופיעה.

היו"ר אמנון רובינשטי ין;

איפה היא הופיעה?שבתאי שי;

במקרה לא ראית. אתן לך חמישה כרכים של קטעי עיתונות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא קטעי עיתונות, אתה לא שומע מה שאני אומר.

שבתאי שי;

וקליפים של וידיאו של תכניות טלוויזיה שאנחנו נמצאים בהן.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ב?TRAVEL SHOWS-

שבתאי שי;

בוודאי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בשנה האחרונה?

שבתאי שי;

בשנה האחרונה, אנחנו מארחים אלף אנשי תקשורת.

חיו"ר אמנון רובינשטי י ן;

אני יודע שמארחים, אבל השאלה מה התפוקה של זה. אל תביא לי וידיאו, אין לי

כוח לראות את זה, אבל תביא לי רשימה.

אני אומר לך שבדקתי את זה. הייתי כעת בשווייץ, ובדקתי בנספח לעניין מופעי

תרבות.

שבתאי שי;

BBC היה רק לפני שבועיים פה וצילם

היו"ר אמנון רובינשטי י ן;

אבל אני אומר לך שמופיע אירוע שולי ביוון באתונה.

שבתאי שי;

ב,HERALD TRIBUNE-יכול להיות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ל- FINANCIAL TIMESיש מדור יומי בכלל.אורלי דורון;

אתה מדבר על פרסום בתשלום?
שבתאי שי
לא, זה לא בתשלום, זה מדור.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מר רוזנטל, אני אומר לך שאני גם לא מבין את המלונאים. ישראל היא היום אהד

המרכזים המוסיקליים הגדולים בעולם. אין להשוות את תל אביב לשום עיר אירופית,

פרט ללונדון, פריס וברלין, אולי וינה, אני גם לא בטוה בזה. אין שום דבר שנותן

מושג מה קורה בארץ, שום דבר. ה HAROLD TRIBUN-מפרסם בטורקיה, שיש בה איזה

קונצרט חד פעמי. אני רואה פרסומים שלא ייאמנו על מלטה. תל אביב לא נמצאת כבירה

תרבותית בכלל, לא תערוכות, לא קונצרטים ולא אופרה, איזה מן דבר זה?

אורלי דורון;

אני הדוברת של משרד התיירות ואחראית גם על הקשר עם העיתונות הזרה. אתה

נוגע בנקודה שלי, כמי שאחראית על הקשר עם העיתונות הזרה פה בארץ, מאד כואבת.

יש פה בארץ את הריכוז הגדול ביותר בעולם של כתבים זרים, יש פה יותר מ-400

כתבים זרים שנמצאים פה באופן קבוע, אבל אנחנו גם מספקים להם ביומיום מספיק

פרנסה לכתוב על מה שהם אמורים לכתוב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם לא יכתבו, אותם זה לא מעניין.

י אורלי דורון;

בדיוק, הם כותבים על מה שקורה פה ביומיום, ואנחנו מספקים להם מספיק

פרנסה. משרד התיירות, בחמש-שש שנים האחרונות עשה איזושהי פריצת דרך מאד גדולה,

יצר איתם קשר אישי מאד חם, ואנחנו לוקחים אותם להרבה מאד סיורים ופגישות -

סיורים באופן אישי, ובאופן קבוצתי לפחות אחת בחודש קבוצה, כאשר באופן אישי

אנחנו בקשר יומיומי איתם - כדי לנסות לשכנע אותם לעשות כתבות על מה שאנחנו

קוראים ,FEATURESעל מה שקורה פה, על תרבות ועל אמנות, וזה כמעט בלתי אפשרי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא על זה דיברתי, זה קשה מאד.

אורלי דורון;

גם אם נשלח חומר למדורים, זה כמעט לא ייכנס.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה לא נכון. במקרה דיברתי עם מישהו מה- .FINANCIAL TIMESמה שצריך לעשות

זה סקירה של כל העיתונים שיש להם מדורי תרבות בינלאומיים, וזה הרבה מאד, זה ה-

CNN, ה- BBC, ה INANCIALtimes- כמדור יומי,ה HERALD TRIBUNE-כמדור שבועי,

ואני משוכנע שלא כיסיתי את .LE MONDEולא את .DIE WELTהייתי אפילו שולח מישהו לדבר רק עם העורך של המדור הזה כדי לומר לו שנשלח

לו ב E MAIL-כל שבוע מה יהיה בשבוע הבא במשך שלושה ימים. אם תשלחי לו מאה

אירועים, הוא לא יפרסם דבר. כשיש אופרה חדשה בתל אביב - ויש קהל אנשים שנודד

בכל העולם לראות אופרות - הקהל בעולם לא יודע.

הייתי כעת בבריסל באיזה כינוס בינלאומי. אני כל פעם פותח את העיתון במקום

אחר כדי לראות מה יש בערב. בבריסל, בירה באירופה, אין עשירית ממה שיש בתל אביב

כל ערב.

אז אני לא אומר שזה משפיע על תיירות המונית, אבל זה עוזר לשינוי הדימוי

של ישראל. ראשית, דווקא בשל הכיסוי של האירועים האלימים, צריך לאזן את זה

באירועי תרבות. שנית, יש כמה משוגעים לדבר שבשבילם אירועי התרבות זה דבר חשוב,

ואני מכיר אנשים כאלה.

אז מופיעה עיר נידחת בספרד שעושה הפקה של איזו אופרה של מוצרט ולא מופיע

שיש כאן עונה של צ'ייקובסקי ושל מוצרט בארץ עם הפקות אדירות. אם זה לא יתפרסם,

גם הדימוי של ישראל לא ישתנה.

אני מאד מבקש לעבוד על העניין הזה באופן ספציפי, ואני חושב שגם אתם

המלונאים לא בסדר, כיוון שאתם לא מדגישים את זה.

אבי רוזנטל;

אני רוצח לומר משהו לנציגי משרד התיירות. אני במקרה בוועדה הציבורית,

שעובדת עכשיו על כל האירועים של שנת 2000 שכוללים בתוכם אופרות וכו'. עורכת

דין מירי חושן, יכול להיות שהדבר הבא, אחרי שאנחנו גומרים את הרשימה, הוא

שצריך לפרסם את זה בכל המקומות האלה, כי במילא יהיו לנו אופרות וכו', וזה יהיה

לכל העונה. יש אירועים עם ציביון כללי, ציביון נוצרי וציביון בינלאומי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לגבי מי שמתעניין בציור מודרני, היתה כאן תערוכה של ציורים לא מוכרים

שפעם ראשונה נחשפים לקהל, הציורים של קנדינסקי שלא ראו אותם בכלל, והקטלוג

נמכר לאנשים מחוץ לארץ משום שהם שמעו על התערוכה הזאת. לא היתה על זה מילה

באף מקום, התפלאתי שהיתה - על אביגדור אריכא ב.CNN-

אורלי דורון;

בגלל שאפשר היה לעשות לזה קונוטציה פוליטית מסויימת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

קונוטציה פוליטית?

אורלי דורון;

היתה שם תמונה אחת שההשראה לתמונה היתה הסכסוך הישראלי-ערבי.

היו"ר אמנון רובי נשטיין;

אז רוב התערוכות במוזיאון ישראל הן כאלה.אורלי דורון;

נכון, היתה תערוכה של קדמה שהיתה על הסכסוך ישראלי-ערבי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

היתר! כאן הפקה של יבגני אוניגין, אולי הטובה ביותר שהיתה ב-30 השנים

האחרונות בכלל בעולם. קוראי העיתונות הבינלאומית לא יודעים על זה. אגב, גם

הזמרים שהופיעו שם הם הזמרים הטובים ביותר בעולם, ומי יודע על זה?

אורלי דורון;

אני חושבת שבין היתר מפעילי אתרי התיירות או המוזיאונים, וכל מי שאחראי

על נושא התרבות, אין לו מודעות לזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, אין להם כוח אדם לזה.

שבתאי שי;

ולנו יש?

לאה ורון;

אליכם הוא יכול לבוא בבקשות ואליהם לא.

שבתאי שי;

י אני חושב כמנכ"ל המשרד מה אני צריך לעשות מבחינה טכנית כדי לעשות מה שאתה

מבקש ממני.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא הרבה.

שבתאי שי;

אתה לא מתאר לעצמך כמה זה הרבה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תתחילו בשניים-שלושה עיתונים.

שבתאי שי;

זה ליצור קשר עם העורכים שם שמתחלפים כל שני וחמישי, והם מקבלים כזה MAIL

שזה עבורם GARBAGE MAILשהם זורקים אותו מייד לפח. הפקסים האלה אפילו לא

מגיעים לשולחנו של העורך. צריך ממש להיות איתו אישית בקשר. בוא תראה את כוח

האדם ותראה איך אפשר להיות בקשר עם העורך האמנותי של ה.CNN-

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תתחילו במשימה קטנה בצעד אחד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תתחילו במשימה קטנה בצעד אחד.
אורלי דורון
זה נכון מה שאתה אומר, אך מתוך העבודה היומיומית שלי מול העיתונות הזרה,

זה מקצוע בפני עצמו, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בנוסף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הייתי שוכר איזו סוכנות שעושה את זה.
שבתאי שי
אנחנו מארחים יותר אנשים במשרד התיירות מאשר במשרד החוץ עם כל המחלקות

שלו, ואנשים לא יודעים את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא רואה את התפוקה.
שבתאי שי
כי אתה לא מתעניין בזה, אתה לא יושב בחוץ לארץ, עם כל הכבוד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני קורא עיתונים.
שבתאי שי
אתה לא יכול לקרוא כל יום את כל העיתונים בכל העולם, זה גם אתה לא יכול.

תאמין לי, אשלח לך את הכרכים מארצות הברית, ואתה לא תוכל להרים אותם, את מספר

הכתבות שאנחנו מקבלים בארצות הברית כתוצאה מהפעילות השנתית שלנו. אתה לא מסוגל

להעריך כמה אנחנו עושים, וזה בעשרות מיליוני דולרים.
לאה ורון
אז אולי תשלחו כמה דוגמאות אלינו?
שבתאי שי
הגענו היום למצב שאנחנו מארחים כתבי תרבות, מה שהיה צריך להיות בעצם

התפקיד של משרד החוץ או של משרד החינוך והתרבות. אתה יודע כמה שזה עולה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
התכנית של ה CNN-לא כיסתה את ישראל,
אורלי דורון
לא, CNNזה סיפור אחר, וזה בגלל שאנחנו לא צרכנים שם.שבתאי שי;

פה מתחיל הסיפור של קשרים מסחריים, אתה צריך לפרסם ב CNN-כדי לקבל מהם

כתבות בעיתון. אראה לך את ההצעות שאני מקבל מהם, ואותו דבר מה FINANCIAL-

.TIMESמה, אתה חושב שהם כאלה אוביקטיביים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, באמת אמרו לי שה- FINANCIAL TIMESזה מדור עצמאי וגם שעורך המדור הוא

יהודי אנגלי, אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אז תבררו את זח.

מר אבי רוזנטל, תעביר את זה גם לאנשי המלונאות, כי גם אתם לא בסדר ואתם

בכלל לא עוזרים לשיווק.

תודה רבה, הישיבה נע וליו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10

קוד המקור של הנתונים