ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/03/1999

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (ייצור ושיווק) (הרשאת יצואנים) (תיקון), התשנ"ט-1999; כללי המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים מורשים) (תיקון), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 415

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. ז' בניסן התשנ"ט (24 במרץ 1999). שעה 30;9

נכחו;
חברי הוועדה
אמנון רובינשטיין - היו"ר

דורון שמואלי

מוזמנים; גיא כהן - עוזר מנכ"ל משרד ההקלאות

עו"ד מיכל טגן-כהן - יועמ"ש, משרד החקלאות

דורון פיין - יו"ר מועצת הפרחים

יעקב סיטון - מנכ"ל מועצת הפרחים

דייר דורון דינאי - יועמ"ש, מועצת הפרחים

אברהם דניאל - מזכיר איגוד מגדלי הפרחים

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הו ועדה; לאה ורון

קצרנית; תמר מרימוביץ

סדר-היום; 1. כללי המועצה לייצור ולשיווק צמהי נוי (ייצור ושיווק) (הרשאת

יצואנים) (תיקון), התשנ"ט-1999.

2. כללי המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים

מורשים) (תיקון), התשנ"ט-1999.1. כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (ייצור ושיווק) (הרשאת יצואנים)

(תיקון). התשנ"ט-1999
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותה את הישיבה. מר גיא כהן, אבקש ממך להציג את הכללים.

גיא כהן;

מאהר שאלה כללים של המועצה, אני מציע שיציג אותם יושב ראש המועצה.
דורון פיין
עד היום ההוק אמר שרק המועצה תהיה רשאית לייצר פרהים. מאהר שהענף גדל

בשלוש השנים האחרונות במיוחד וכמעט הכפיל את עצמו והיצרנים גדלו ורובם משווקים

לבורסות באירופה כ-25 שנה - ויש יצרנים שגם 30 שנה - מצאה המועצה לנכון לפתוה

את הייצוא ואת השינוע בצורה הופשית, כך שכל מגדל או קבוצת מגדלים שיחפצו בכך,

במידה שיש להם מחזיר מינימלי של שני מיליון גילדן, יוכלו לייצא.

הבאנו את זה כדת וכדין במליאת המועצה. מליאת המועצה אישרה את הכללים, וזה

עבר את המחלקה המשפטית של משרד החקלאות. כמובן שזה עבר גם את המהלקה המשפטית

הרלוונטית במשרד המשפטים, ובאנו לפה למעשה כדי לקבל את האישור של ועדת הכלכלה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הנסיון של פרי חדר מוכיח את זה, כן? הרי תמיד היתה טענה שהיצואנים יתהרו.
דורון פיין
אנחנו במצב עדיף על פרי הדר, מאחר ש-85% מהתוצרת של הפרחים נמכרת תחת שם

המגדל בבורסה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בלי משא ומתן על המהיר.
גיא כהן
משרד החקלאות ביצע פתיחה דומה בענפים אהרים בשנים האהרונות. זה התחיל

מההדרים, עבר לירקות - היום יש יצואנים רבים - ולפירות - ענף האבוקדו, ענף

התמרים וענפים נוספים.

למעשה, בכל מקום שבו ביצענו את המהלך, ראינו שהמהלך היה מאד מוצלה,

היצואנים התחרו על לב המגדל על מנת לשנע יותר תוצרת, הציגו תנאים יותר טובים

ונתנו בסופו של דבר מחירים יותר טובים למגדלים. כאשר בפרחים - כפי שציין יושב

ראש המועצה - המצב הוא על פניו אפילו פחות פרובלמטי, מאחר שאין כאן עניין של

גוף גדול שמנהל משא ומתן מול גוף גדול אהך, אלא הבורסה שהיא במה בין קונים

ומוכרים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה הסיבה לירידה הגדולה במחירי הפרהים השנה?דורון פיין;

התחרות וההיצע. חלק נובע כתוצאה ממזג האוויר, בגלל שלא היה חורף קטפנו

יותר פרחים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל אנחנו משפיעים על השוק?

דורון פיין;

בתקופות מסויימות אנחנו מהווים 40% מהייבוא.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בזנים מסויימים.

דורון פיין;

היום זה כבר כל סל הפרחים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מהווים 40% מסל הפרחים באירופה?

דורון פיין;

מהייבוא, וזה יכול להגיע בתקופות מסויימות ל-20%-25% מהיקף המכירה. אנחנו

מייצרים היום מיליארד ו-750 מיליון פרח. בהיקף המכירות אנחנו מגיעים כבר ל-250

} מיליון דולר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה היתרון היחסי שלנו?

דורון פיין;

האיכות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ומזג האוויר.

דורון פיין;

גם מזג האוויר, וגם החקלאי הישראלי נחשב לפחות שמרן, הוא מסוגל לשנות

זנים בצורה קלה מאד, כי הפרח כפרח זה לא מטע קבוע.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני קורא ב DE ECONOMIST-שמצרים הולכת לפיתוח עצום במימדים שממש לא

ייאמנו של ייצור פרחים במדבר בתעלה החדשה הדרומית. האם זה לא מפתיע ומדאיג?

אני חושב שגם הישראלים עוזרים להם, לא?

1דורון פיין;

גם הישראלים, ואני מניח שזי! גם ידע הולנדי. ההולנדים שולטים בידע של

הפרחים וגם בשיווק בעולם. אני מניח שהתחרות תהיה תחרות, אבל יש פה מלחמה על

האיכות ועל רמת מקצועיות. היום אנחנו מגיעים לרמת מקצועיות מאד מאד גבוהה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מר גיא כהן שמע את זה ממני כמה פעמים, אני מאד מוטרד מכך שאם לא נעשה

איזה UPGRADINGשלנו ושל הייצוא החקלאי שלנו, יהיה לנו קשה מאד לעמוד בתחרות

של מדינות ששכר העבודה שם הוא דולר.

גיא כהן;

קודם כל, הכניסה הזאת של מצרים זה חלק מתהליך שהתחילו בו מדינות אחרות
באפריקה, כמו
קניה, טנזניה וגם מדינות בדרום אמריקה שנכנסו לנושא הזה של

ייצור וייצוא פרחים לאירופה, בעיקר להולנד.

אנחנו מקווים שהאופציה הזאת, מתן האפשרות למגדל לבחור בין מספר מערכות

שיבצעו את השירותים בעבורו, תוכל לעודד את המצוינות ולשמור על היתרון התחרותי

של המגדלים הישראלים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מאד מוטרד מזה. המשק החקלאי שלנו מתכווץ, ואני קורא כל הזמן על

המחקרים של הביו-טק וכוי. יש לכם במשרד אגף תכנון לטווחים יותר ארוכים, נכון?

אתם עובדים על זה?

דורון פיין;

כן, יש גם במשרד החקלאות מחלקה של סקר שווקים, שהיא כאילו המודיעין

מהבחינה הזאת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני לא מדבר כעת על חמש שנים קדימה, אלא על עשרים שנה קדימה, שכל המשקים

האלה עם כוח אדם שעדיין יהיה זול מאד, עם השקעות אירופיות גדולות. מעניין

לקרוא את המאמר הזה ב DE ECONOMlST-אני מאד ממליץ שתתרגמו אותו ושהוא יגיע

לפקידות הבכירה. אנחנו יודעים מה קרה במשק הפרחים בקניה ורואים את זה גם בצפון

אפריקה. יש שם שמש, אדמה ומים יותר זולים משלנו.
גיא כהן
יש להם גם שמש טובה יותר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

קניה זה גן עדן לפרחים ושכר העבודה ה-וא מגוחך.

דורון פיין;

הוא לא שכר עבודה.היו"ר אמנון רובינשטיין;

ובלי ייבוא הפועלים הזרים, למרות שזה לא פופולרי להגיד את זה בכנסת, גם

לא היה לנו מה שיש לנו, ואת זה צריך להגיד לחברי הכנסת שכל הזמן רוצים לבטל את

זה, זה ביטול הייצוא ההקלאי במידה רבה מאד.

דורון שמואלי;

קודם כל, לא הייתי רוצח להשוות את זה לפרי הדר. בעברי הקרוב הייתי יושב

ראש המועצה לשיווק פרי הדר. אני לא יכול לדבר על העונה האחרונה, ואולי אפילו

גם על חצי העונה הקודמת, כי כבר לא הייתי, אבל הרעיון של פתיחת השווקים לייצוא

פרי הדר היה בסדר, אבל המימוש שלו בסופו של דבר הביא נזק גדול מאד לחקלאים,

לפי דעתי, ולשם שלנו באירופה. התחרות של היצואנים שהיתה באירופה לא רק הורידה

מחירים, היא פגעה קשה מאד באיכות ופגעה במותג JAFFAשהוא היה מותג חזק מאד.

אבל גם קשה להשוות את הנושא של ההדרים לפרחים, כי כל אחד עובד ישירות מול

המשווק עם האיכות שלו.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל אתה תמכת בפתיחת שוק ההדרים לייצוא מתחרה.

דורון שמואלי;

קודם כל, אז לא הייתי חבר כנסת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, כשחי ית במועצה.
דורון שמואלי
אני הגעתי כבר אחרי שפתחו את זה, ואמרתי אז מעל הרבה במות שצריך לעשות

עכשיו עיון מחדש לאחר חמש שנים, ואם נעשתה טעות, לא להתבייש ולומר "טעינו".

עוד למחרת כמעט פוטרתי על ידי השר בגלל שהעזתי לומר דבר כזה.

גם היום אני חושב שצריך לעשות את הבדיקה. יש דוגמאות שהיצואנים בעצמם

התארגנו במדינות מסויימות לעבוד ביחד, ושם באמת הצליחו להשיג גם תמורה טובח

וגם לשווק פרי שהוא היום פרי בעייתי, כמו; האשכולית הלבנה. כמו שבאיטליה כל

היצואנים יושבים סביב שולחן אחד, כל אחד יכול לשלוח בארץ לכל יצואן שהוא רוצה,

אבל בחוץ לארץ לשבת סביב שולחן אחד.

אני בסך הכל מחייב את הנושא של הפתיחה של שוק הפרחים, ואני מאד מקווה

שיפיקו לקחים מהטעויות שנעשו בהדרים, למרות שאי אפשר להשוות את הפרחים להדרים,

כי כל אחד משווק ישירות. בכל זאת צריך לתת לפרחנים אפשרות, שכל אחד ישלח את

תוצרתו לאן שהוא רוצה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבקש תשובה קצרה לעניין ההדרים, משום שזה לא הנושא שלנו. האם אתם לא

מוכנים לבדוק את זה מחדש לאור דבריו של חבר הכנסת שמואלי שזה כשלון גדול?גיא כהן;

חבר הכנסת שמואלי יודע למי לפנות במשרד.
לאה ורון
אחרי הדברים של חבר הכנסת שמואלי, אני רוצה להביא לידיעת הוועדה שנעשתה

פה איזושהי טעות על ידי. משרד החקלאות שלח שני סטים של כללים, הוא שלח אותם

בערימה אחת, ולכן חשבתי שיש רק סט אחד של כללים. על סדר היום רשום רק הנושא של

הרשאת יצואנים ולא תנאי פעולת יצואנים מורשים.

גיא כהן;

זה משלים אחד את השני.

לאה ורון;

השאלה היא מה לעשות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו נאשר את שניהם ונודיע לחברי הוועדה שזה אושר למרות שזח לא היה על

סדר היום. אם יהיה חבר כנסת אחד שידרוש דיון מחדש, נעשה את זה.

דורון שמואלי;

אבל עד מתי אתה משאיר את זה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

שבוע ימים.

גיא כהן;

כן, כי חייבים לתת זמן ליצואנים להתארגן.

אתי בנדלר;

בסדר, רק נדמה לי שלא גמרו את הצגת הכללים בכל מקרה.

לאה ורון;

אבל בואו קודם נסגור את העניין הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נעבור על הצגת הכללים, אבל אני רק רוצה לדעת מה הבעיה עם הצד השני.

אתי בנדלר;

מכל מקום, לעניין הפרוטוקול אני מבינה ששתי מערכות הכללים תהיינה.גיא כהן;

אני רוצה לדעת מה משמעות ההחלטה כי שני הכללים האלה כרוכים אחד בשני.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה אני יכול לעשות? היתה טעות, וזה קורה.

דורון שמואלי;

טעות של מי?
לאה ורון
שלי.

דורון שמואלי;

אז למה לחבל להם בעבודה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, יש לי בעיה עם סדר היום. נאשר כעת לאחר ההקראה את הכללים שמונחים

כאן, אבל באשר לכלל השני, נקרא וכאשר אותו עם כניסה לתוקף תוך שבוע ימים. אם

יהיה חבר כנסת אחד שיערער - -

דורון שמואלי;

אבל למה הם לא באו לפה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הרי זה תיאורטי, הם הרי גם לא היו באים אם היינו כוללים את זה בסדר היום,

אבל חובתנו להודיע.
דורון שמואלי
אבל הודעתם שיש דיון בנושא של פתיחת השוק?

אתי בנדלר;

לא, הנושא שמופיע על סדר היום הוא כללים מסויימים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בואו נתחיל לעבור על הכללים.

מיכל סגן-כהן;

כיוון שממילא יש לנו עכשיו בעיה עם המדפיס הממשלתי וכנראה שתהיה שביתה,

אנחנו רוצים לבקש מהוועדה בכל מקרה שהוועדה תאשר תהילה רטרואקטיבית, וזה כמובן

כפוף לאישור משרד המשפטים למשנה ליועץ חקיקה.אם הוועדה תאשר את הכללים - מבחינת הוועדה זה בא להקל, הכללים האלה באים

לפתוח ולהקל ולא להפריע - ולא יאשרו רטרואקטיבית, ממילא לא יבוא דבר לעולם.

אנחנו מבקשים שבכל מקרה יאשרו תהילה רטרואקטיבית בכפוף לאישור המשנה ליועץ

המשפטי לממשלה, ואז גם הארכה של שבוע הימים שישנה לשאר הברי הוועדה לא תפריע.

אתי בנדלר;

גברת מיכל סגן-כהן, אני לא כל כך מבינה את הבקשה שלך. אחת הסיבות שרציתי

לעבור על הכללים היא בעיקר בגלל סעיף 5 לכללים המתקנים שמדבר על תיקון סעיף 4

שבו צריכים להגיש בקשות עד 30 באפריל.

מיכל סגן-כהן;

אם אנחנו יודעים שהוועדה אישרה תהילה רטרואקטיבית - -
אתי בנדלר
מה זאת תחילה רטרואקטיבית? אני לא יודעת למה הכוונה.

מיכל סגן-כהן;

תחילתם של כללים אלה ביום אחד באפריל 1999.

אתי בנדלר;

זאת לא תחילה רטרואקטיבית.
דורון דינאי
לא, היא מתכוונת לפני הפרסום בפועל.

אתי בנדלר;

זאת לא תחילה רטרואקטיבית, השבתי שאת רוצה את זח על מועדים שכבר עברו.

דורון דינאי;

אני מבקש להצטרף לעורכת חדין מיכל סגן-כהן, בגלל אי הוודאות שנוצרה עם

בעיות השביתה בסקטור הציבורי והעיכוב עם מדפיס הממשלתי שאין לנו שליטה עליו,

שיכול להיות תאריך פרסום מקריי לגמרי שאין אפשרות לכוון אותו, הכוונה היא אולי

לא רטרואקטיביות במובן המהותי, אלא מועד תהילה פורמלי שלא קשור למועד הפרסום.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בואו נעבור על זה, חבל על הזמן.

אתי בנדלר;

ומייד נתעכב גם על השאלה עד מתי צריכים להגיש בקשות.

דורון דינאי;

ואז אפשר כבר לפרסם בעיתונים ולהודיע לאנשים שיגישו בקשות עוד לפני

הפרסום הפורמלי, כי הרי אין מחלוקת שהמדפיס חייב לפרסם את זה.היו"ר אמנון רובינשטיין-;

אנחנו נעכב את הכללים האחרים לשבוע ימים. אני מבטיח לכם - ואני מוכן גם

להתערב על כך - שזה ייכנס לתוקף באופן אוטומטי; לחברי הכנסת יש כעת עיסוקים

אחרים.

לא אקרא את כל כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הרשאת יצואנים). יש

הערות לגבי הסעיף האחרון. האם יש הערות לגבי תיקון השם?

אתי בנזילר;

גברת מיכל סגן-כהן, אני מניחה שזה עבר את עליזה רוזן.

מיכל סגן-כהן;

ואושר על ידה.

אתי בנדלר;

ואושר על ידה, לא היה לי ספק בעניין הזה. השאלה שלי היא למה אתם לא

הולכים על תיקון חוק, ואולי כדאי שאסביר מה הבעיה, זה לא שאני מתכוונת להתנגד

לזה - -

בסעיף 1 לכללים אתם כותבים: בהגדרת "יצואן מורשה", המילים "של מין או של

זן פלוני" יימחקו. מה זה עושה? ההגדרה היום אומרת: יצואן מורשה - מי שהמועצה

הרשתה להיות יצואן של מין או של זן פלוני של צמחי נוי. עכשיו מוחקים את המילים

"של מין או של זן פלוני", זאת אומרת: כל מי שהמועצה הרשתה.
אבל בעצם סעיף 3 לחוק אומר
"3. (א) המועצה תהיה יצואן של צמחי-נוי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוועד הפועל של המועצה. . .באישור הרשות

המוסמכת לרשיונות ייצוא במשרד החקלאות, ירשה למי שביקש על כך להיות יצואן של

מין או של זן פלוני של צמחי-נוי".

זאת אומרת, בפירוש החוק מרשה רק כאילו הרשאה מוגבלת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
את אומרת שבעצם בצורה מוסווית מבטלים את סעיף 3.
דורון דינאי
למען האמת, ההגדרה מיותרת. מבחינה טכנית משפטית, אפשר בכלל למחוק את כל

ההגדרה. האמת היא שגם ההגדרה מיותרת וגם התיקון לה מיותר אולי, אבל זה לא

מפריע לאף אחד.
אתי בנדלר
אני מציעה שתשקלו תיקון חוק, משום שהחוק כל כך מצמצם כשאנחנו הולכים

לכיוון של ליברליזציה באופן כללי בענף הזה.אברהם דניאל;

אני חושב שבכלל צריך לבטל את חוק המועצות, אבל זה לא לשולחן הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני חושב שאחרי שנאשר את שני הכללים האלה, לא ישאר הרבה מהחוק הזה. אני

רוצה שתשקלו את ביטולו או את ניסוחו מחדש. זה לא טוב שבספר החוקים יש חוק כל

כך רחב, ואחר כך צריך ללכת לחקיקת חמשנה ולראות שבעצם לא נשאר ממנו דבר.

גיא כהן;

אני בהחלט מסכים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם ההצעה מתקבלת, אז אנחנו נקבל את זה.

אתי בנדלר;

אני על כל פנים לא מבינה את סעיף 3 לכללים החדשים פסקה (2): "(2) אחרי

פסקה (2) יבוא; "(3) התחייב להשתתף בהסדר של איזון בין היצואנים המורשים".

כאן מדובר על תנאי חדש שלא היה קיים עד היום בכללים, נכון? למען

ההיסטוריה, האם מישהו יכול להסביר למה הכוונה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה הסדר וולונטרי במקום המועצה, נכון?

אתי בנדלר;

לא, זה לא הסדר, זה תנאי להרשאת יצואן.

דורון דינאי;

נוצרה בעיה. כל עוד הייצוא העצמאי היה שולי, הבעיה למעשה היתה שולית

בהתאם ולכן גם לא הצריכה פתרון. מאחר שלמדינת ישראל כמדינה ובהסכמים שלה עם

האיחוד האירופי יש הטבות מכס בייצוא שלנו אליהם במובן זה שיש לנו מכסות שנתיות

שבהן יש לנו הקלה, ובאיחוד האירופי עיוורים לשאלה מי מייצא במדינה - מבחינתם

ישראל היא ישראל - נוצרת השאלה איך לגרום לכך שתהיה חלוקה צודקת של ניצול

ההטבה הזאת באופן שלא תהיה אקראיות, או להיפך, אפילו תכנון וסלקציה שליליים

במובן זה שכל הקודם זוכה.

למה הכוונה? מאחר שהמכסה מחושבת על בסיס מצטבר, יכול לחיות מצב שבאיזשהו

שלב בעונת הייצוא תיגמר המכסה, כלומר; נגיע לניצול מלא של הכמות ותיגמר המכסה,

ואז כל מי שייצא לאחר אותו מועד, בשער של האיחוד האירופי ידרשו ממנו מכס ללא

שים הקלה.

ראשית, זה יכול ליצור מקריות ושרירותיות במובן זה שיצואנים שאתרע מזלם

לייצא לאחר המועד הזה, המגדלים שלהם או הם, ישלמו מכס מלא, ואלה שהתמזל מזלם

יקבלו הטבה. במובן אחר זח יכול אפילו ליצור התחכמות במובן זה שאנשים ינסו

להקדים בצורה מלאכותית את הייצוא כדי ליהנות מזה ולהותיר אחר כך כאבן שאין לה

הופכין את אלה שיצטרכו לשלם מכס מלא.כאשר הכל רוכז בידי המועצה, המועצה עשתה הסדר פנימי בין מגדליה במובן זה

שהיא איזנה שלא יהיו מרוויהים ומפסידים מקריים. ברגע שיכול להיות ייצוא

משמעותי ביותר מר)וץ לכותלי המועצה, צריך לדאוג שתהיה הגינות בנושא, במובן זה

שלא יווצרו עיוותים מקריים בגלל הצורך להספיק להגיע לפני שחומת המכס נופלת,

ושבגלל ההבדלים המשמעותיים בתמורה למגדל מבהינת המכס, שהוא אחוז משמעותי ביותר

בתמורה, לא יווצר תכנון מלאכותי של הייצוא.

לכן מדובר על הסדר איזון בין היצואנים שיתחלקו גם בהטבה או בנטל לחלופין

של המכס, כדי שלא יהיה מצב של זוכה או בוכה.

דורון שמואלי;
יש לי שתי שאלות
אחת - מה פסול בזה שמישהו מגדל סוג מסויים של גידול

שיכול להגיע לשוק מוקדם יותר, או עושה פעולות בחממה שלו שאולי יכולות להקדים

פריחה? למה שיטילו עליו את מה שהמועצה רוצה להטיל? מה פסול בכך שירצו להגיע

מוקדם י ותר לשוק?

שתיים - מכיוון שהמועצה היא הגוף החזק שבסופו של דבר ישאר - כי אני מניח

שרוב המגדלים בכל זאת יילכו עם המועצה - השאלה היא איך אני יכול להבטיח

שהמועצה לא תכפה בצעדים אדמיניסטרטיביים הוצאות מעבר לנורמלי למגדלים כדי

לכפות עליהם להיכנס בכל זאת למועצה; כי תהיה תחרות בין המועצה לבין המגדלים

שייצאו לבד, זה ברור לגמרי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בלי זה אי אפשר להיכנס להסדר החדש - -

דורון שמואלי;

) לא, למה?

גיא כהן;

להערכתנו, יכולים לקרות שני דברים לגבי המכס: או שהנושא הזה של עיוות

המכס יהיה זניח ולא יהיה טעם לעסוק בו, כי למעשה בפרחים - בשונה מירקות - אין

איזושהי עדיפות לאזור מסויים בארץ שיוצא טרם העונה. רוב המגדלים משווקים כל

העונה בצורה פחות או יותר קבועה. לכן, לפי ההערכות שלנו, של משרד החקלאות,

העיוות הזה שייגרם יחיה מינימלי ויכול להיות שלא יהיה טעם לעסוק בו.

בכל אופן, המועצה הכניסה את האופציה לעשות הסדר וההסדר יצטרך להיות

בהתייעצות עם משרד החקלאות, זאת אומרת: יהיה כאן איזשהו פיקוח שלא על דרך הסדר

כזה או אחר לוקחים הוצאות שהן לא במקומן, אבל לפי מה שנראה לנו זה לא איזשהו

דיון פילוסופי תיאורטי. נגמרת השנה, כל אחד מביא את חשבונית המכס שהוא שילם

ועושים את הפול הכללי ובודקים מי שילם יותר ומי פחות ואת מי צריך לאזן. זאת

תהיה מהות ההסדר.
אתי בנדלר
אני רק חושבת עכשיו על איזושהי בעיה משפטית. הסדר האיזון שאתם מדברים

עליו זה הסדר איזון שתקבע המועצה באישור השר, כשבעצם כל זה אמור להוות חלק

מהכללים שהם טעונים חתימה על ידי השר ואישור ועדת הכלכלה ופרסום ברשומות. זאת

אומרת, זאת מעין אצילת סמכויות בכללים שאמורים להיות מאושרים פרלמנטרית למועצה

ולשר.דורון שמואלי;

זה קיים היום בהדרים.

אתי בנדלר;

מה, הסדר האיזון? לא נתקלתי בזה.

דורון דינאי;

לפי עניות דעתי, אין פה בעיה כזאת, משום שראשית זה עניין אריתמטי ושנית

משום שזאת סמכות עזר.

אתי בנדלר;

אדוני היושב ראש, אני מציעה שהוועדה תאשר את זה בתנאי שתופנה תשומת לב

משרד המשפטים לבעיה הספציפית הזאת ותינתן חוות דעת בכתב על ידם.
דורון דינאי
עם כל הצניעות, אני חושב שהדרך הזאת תסרבל את העניין ותעכב את תחולת

הכללים למשך הרבה זמן. אני לא יודע מתי תינתן חוות דעת של משרד המשפטים, אני

לא יודע מה ייכתב שם, אני מקווה שיקבלו את דעתנו, אבל זה מתכון בדוק לתקוע את

הסיפור לחודשים, וזה בדיוק הדבר שהמערכת מכל הזוויות לא רוצה. אם יש לכם איזה

ספק, אני מוכן להרחיב את העניין.

אתי בנדלר;

אתה יודע מה? אני מציעה הסדר חלופי. מבלי לפגוע באישורם של הכללים, אתם

תבקשו חוות דעת ותעבירו אותה לכשהיא תתקבל. זה בהתאם לבקשת הוועדה.

יעקב סיטון;

אני רוצה להצהיר ששנה ראשונה לא נעסוק בזה, כי גם אני חושב שזה נושא

זניח, זאת אומרת; אנחנו ניתן לשוק לפעול. אני חושב שההתעסקות עם זה - וזה מה

שמדאיג אותי - תהיה יותר יקרה מהתועלת.

דרך אגב, גם המכסים בשלבי ירידה. אני יוצא מתוך הנחה שחלק גדול מהמגדלים

בסדר גודל של 90%-95% ישארו במועצה, אז המועצה יכולה לעשות את ההסדר הפנימי

שלה. בשנה ראשונה לא נעסוק בזה.

אם תוך שנה נראה שבאמת ישנם עיוותים ושאנחנו עושים עוול לחלק מהמגדלים או

עושים הטבה לחלק מהמגדלים, אז באמת יכול להיות שנשתמש בסעיף הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז למה שלא תביאו לנו את זה יותר מאוחר, אם זה לא דחוף?דורון דינאי;

אני חושב שזה יהיה לא זהיר להוציא את זה עכשיו ולנסות להכניס את זה מחדש

עוד שנה מכל מיני שיקולים, ואני גם חושב שעדיף לגמור את הסיפור בפעם אחת. יכול

להיות שהמועצה משיקוליה מעדיפה כרגע לא לעסוק בזה כדי לא לעכב את ההחלה של

הכללים, אבל מצד שני אולי גם חשוב לראות איך עובדת המערכת במשתנים החדשים בשנה

הראשונה וחשוב ללמוד לקחים מהפעלת מערכת משתנים חדשים בשנה ראשונה כדי ללמוד

וגם לחשוב על ההסדר בצורה יותר מושכלת.

לא הייתי חושב שכדאי או נכון יהיה עכשיו להתחיל לדוג הוראות, לשים אותן

בצד ולחזור ולדון בהן עוד שנה, אני חושב שזה יהיה קשה, וזה גם יהיה מסובך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי כאן מטעם מגדלי הפרחים?

אברהם דניאל;

אני מזכיר האיגוד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה עמדתך לגבי חילוקי הדעות האלה?

אברהם דניאל;

אני לא חושב שהעניין של המכסים יהיה מהותי. הייתי מוסיף עוד מילה אחת

לעובדה אחת שכולנו חייבים להיות ערים לה. אני הושב שזה הצעד הראשון בדרך

לדמוקרטיה. אנחנו השלטון הדיקטטורי ביותר במזרח התיכון, ואני אומר לך את זה

י בכנות. לא יכול להיות שמגדל לא יכול להטיס את הפרחים שלו לאן שהוא רוצה ולאן

שהוא חושב.

אדוני חבר הכנסת, אני מניח שתהיה בכנסת הבאה. אתם, חברי הכנסת, חייבים

לפעול לביטול ההוק, זה דבר שלא יכול להיות במשטרים דמוקרטיים, וזה צעד קטן

בדרך.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

שמעת שהצעתי את זה כעת למשרד החקלאות. יש לנו עוד הצעה לגבי שתי המועצות,

גם ירקות וגם פירות, שהכל יעבור דרך ועדת הכלכלה, אבל בזה נטפל כבר בכנסת

הבאה, כעת אנחנו רוצים לעזור לכם.

מיכל סגן-כהן;

אני חושבת שאם נוציא את הסעיף הזה שמדבר ע;ל הסדר האיזון, נפגע במטרה,

מכיוון שיצטרכו להחזיר את הכללים למועצה, כדי שהיא תקבל אותם במתכונת החדשה

ולההזיר אותם שוב לוועדה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

יש לי פתרון לזה.מיכל סגן-כהן;

וכיוון שנאמר שזה אריתמטי - -

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה דבר אריתמטי, אבל יחד עם זה גם מה שאמרה גברת בנדלר הוא דבר מהותי.

אתי בנדלר;

לא בדקתי את זה מבחינה משפטית, ואני מוכרחה לומר שכשעברתי על הכללים,

פשוט לא חשבתי על זה,

גיא כהן;

זה איזשהו הסדר חשבונאי בין היצואנים ומשרד החקלאות יפקח על זה.

אתי בנדלר;

התוצאה של זה היא חישוב אריתמטי.

דורון שמואלי;

המועצה לשיווק פרחים היא גוף שהולך להחזיק 95% מהמגדלים אצלה, ואני לא

רוצה שיהיה לה כלי לתחרות מול הקטנים. אם במילא לא משתמשים בזה, תוציא את זה

החוצה, ואז אין לי חששות לגבי העניין.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ההצעה שלי היא פשוטה, שהסעיף הזה ייכנס לתחולה בעוד שישה חודשים, ועד אז

נקבל חוות דעת ממשרד המשפטים.
דורון דינאי
זה ייצור סרבול גם בניסוח הכללים, תצטרכו ליצור הוראת תחולה מיוחדת לסעיף

הזה או הוראת תחולה מיוחדת לסעיפים אחרים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא נורא.

אתי בנדלר;

הסרבול הזה הוא סרבול מאד מזערי, כי אני יכולה לנסח את זה במקום: תחילתו

של סעיף כך וכך ביום זה וזה. אולי זה עלול ליצור בעיה, משום שאני מבינה

שההתחשבנות היא התחשבנות שנתית.
דורון דינאי
נכון.
גיא כהן
כן, אבל המועצה הודיעה שבשנה הקרובה היא ממילא לא עושה את זה.דורון פיין;

אבל אין עם זה בעיה, כי ההצעה שהצעת היא הצעה טובה. הכוונה היא שמי שרוצה

לייצא, יתחיל באחד באפריל, בגלל שהחקלאים נוהגים לשתול בחודשי הקיץ: יוני,

יולי, אוגוסט, למעשה, עונת הפרחים מתחילה באחד באוקטובר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם דורון מסכים לזה, אנחנו מאשרים את סעיף 1 לכללים.

דורון שמואלי;

בכפוף למה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, פה זה לא כפוף, הכל רגיל. אגיע לזה יותר מאוחר.

לאה ורון;

אלה הכללים שעל סדר היום.

היו"ר אמנון רובי נשטיין;

סעיף 2 מאושר. סעיף 3 מאושר בכפוף לכך שסעיף 3(2) לכללי התיקון תוקפו

באחד ביוני.

אתי בנדלר;

י באחד באוקטובר, הוא אמר שזאת תחילת העונה.

דורון שמואלי;

אתה רוצה עד אז לקבל חוות דעת משפטית?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

כן, ואת זה נרשום בפרוטוקול ולא באישור הכללים. תוקפו באחד באוקטובר

1999.

אתי בנדלר;

ועד אז אתם מתחייבים להמציא לנו חוות דעת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את כל סעיף 4.

גיא כהן;

אפשר לדעת מה המשמעות של זה לגבי הכללים האלה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם מאושרים.

גיא כהן;

זאת אומרת שזה לא מפריע לשום דבר?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, זה לא מפריע לשום דבר.

דורון שמואלי;

מה יקרה אם תהיה חוות דעת אחרת?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו נתכנס מהדש.

לאה ורון;

יצטרכו להביא את זה בפני הוועדה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את סעיף 5. אם לא קורה שום דבר, זה נכנס לתוקף באחד

באוקטובר. אם יש הוות דעת של משרד המשפטים שזה לא חוקי, אז רק הסעיף הזה - -

אתי בנדלר;

יש לי בעיה בסעיף 5 לכללים.

גיא כהן;

אי אפשר לבטל את זה פה, צריך להחזיר למליאה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא צריך מליאה, אני ממליץ למשרד החקלאות לבטל את החוק, ואם יש פעולות

אחרות של המועצה, לכלול את זה בחוק של משרד החקלאות.

אני מציע שבסעיף 4 יהיה כתוב "בתקופה שבין היום ובין 31 במאי".

אתי בנדלר;

סעיף 4 לנוסח הנוכחי קובע לאמור; בקשה להרשאת יצואן לפי סעיף 3(ב) או

לפי סעיף 3(ג) לחוק או לחידוש הרשאה תוגש .למועצה בטפסים שהוכנו בידה בתקופה

שבין 16 באפריל ובין 31 במאי לפני כל עונת ייצוא.כאן באים ומתקנים ואומרים שהבקשה כאמור לקבל הרשאה או לחידוש הרשאה יכולה

להיות מוגשת רק עד 30 באפריל, אז קודם כל צריך לברר מדוע להקדים את המועד עד

בדי כך, ודבר שני, מה עושים לגבי העונה הנוכחית,

דורון פיין;

ביקשנו להקדים, מאחר שאם את נותנת תאריך יעד של 30 באפריל ורוצים לדון

בכל הבקשות בוועד הפועל של המועצה, צריך לפחות שבוע קודם לכנס את הוועד הפועל

על מנת לתת תשובה, אז לקחנו בהשבון שאנחנו רוצים שבועיים. הבעיה היא שאנשים

צריכים להיערך מבחינת העונה. אמנם עונת הייצוא מתחילה באחד באוקטובר, אבל מי

שרוצה לייצא לבד, לוקחים לו שלושה-ארבעה חודשים להתארגן.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

למה לא "באחד באפריל עד 30 באפריל"?

דורון דינאי;

צריך לקרוא את סעיפים 5 ו-6 ביחד. למעשה, המועצה גזרה על עצמה לוח זמנים

מקוצר יותר ממה שהיה בכללים הקודמים במובן זה שהיא חייבת לתת תשובה תוך חודש.

שנית, היא פטרה את המבקשים מהצורך להגביל את בקשת הבקשות בתאריך תחילה, שנראה

לנו מלאכותי - למה דווקא רק מה-16 אפשר להגיש בקשות? אי אפשר להגיש קודם?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לכן הצעתי מהאחד באפריל.

דורון פיין;

לא, הוא יכול להגיש עד ה-30 באפריל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם רוצים שכך זה יהיה?
דורון פיין
כן.
אתי בנדלר
הם אומרים שזה לא יאוחר מה-30 באפריל.
דורון דינאי
מאחר שהנסיון מלמד שמגדלים מכל מיני סיבות לוגיסטיות צריכים לחתום על

הסכמים - ולא משנה עם איזה יצואן כרגע - במהלך חודשי האביב כדי להתחיל לזרוע -

כדי שאפשר יהיה להתחיל לייצא באחד באוקט\בר, שהרי לא זורעים ב-30 בספטמבר

ומייצרים כבר באחד באוקטובר - היה צורך שלוח הזמנים יוקדם, ולא בהרבה, אלא

בחודש אחד.
דורון שמואלי
מה יבדוק הוועד הפועל כשהוא צריך לקבל את ההחלטה?אברהם דניאל;

הוא מאשר באופן אוטומטי.
דורון שמואלי
זהו, אין לו שיקול דעת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לפי הדיונים שנערכו כאן, אין לי כל ספק שצריך לבטל את המועצה, וזה ברור

לי כשמש. זה מיותר לחלוטין, עם כל הכבוד לאדונים שיושבים כאן וליועץ המשפטי.

אהרי התקנות האלה שנאשר, אם יש פונקציות נותרות, הן צריכות לעבור למשרד

ההקלאות, הבל להקים מועצה כזאת.

אני מאשר את סעיף 5 כניסוחו, את סעיף 6 אני מאשר כניסוהו וגם את סעיף 7

אני מאשר כניסוחו. בכפוף למה שאמרנו לגבי סעיף 3(2), הכללים מאושרים.

דורון דינאי;

כלומר, תחילת תוקף באחד באפריל ליתר הסעיפים. אחרת נהיה שבויים בידי

המדפיס הממשלתי במקריות מוחלטת של מועד הפרסום.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז אני צריך להורות בשעת חירום שתחולתם מיום אחד באפריל, אבל אם המדפיס

הממשלתי יהיה בשביתה, שיתפרסמו בעיתונים.

דורון דינאי;

בוודאי שנביא את זה לידיעת הציבור, אנחנו רוצים שיפעלו הכללים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, שיהיה פרסום של התקנות בעיתון.

אתי בנדלר;

הן יתפרסמו, אבל זה שהן יתפרסמו בעיתון לא נותן להן תוקף חוקי. השאלה היא

רק לגבי השנה הזאת. גם אם נכתוב שתחילתן של התקנות באחד באפריל ופרסמתם על כך

הודעה בעיתון, אבל עדיין אין לתקנות תוקף חוקי, כל עוד זה לא פורסם ברשומות,

מה יקרה אם הגענו ל-30 באפריל ועדיין זה לא פורסם?

דורון דינאי;

כפי שציינה עורכת הדין מיכל סגן-כהן, אני הושב שמאחר שמדובר בכללים שהם

כולם הקלה ולא הכבדה, אין בעיה שמישהו יבוא בטרוניה על כך שהקלו ואפשרו לו

לקבל רשיון, כשבעבר לפי הכללים הוא לא יכול היה לקבל.

אתי בנדלר;

לא, רק תהיה לו בעיה אם הוא ירצה להגיש את הבקשה באחד במאי והוא יגיד

שהכללים המתקנים האלה חסמו לו את הדרך להגיש את זה.גיא כהן;

לא, אבל את צריכה לראות את המצב הקיים.

אתי בנדלר;

המצב הקיים הוא שהוא יודע שהוא מגיש בקשה בין ה-16 באפריל ובין ה-31

במאי, ועכשיו זה עד ה-30 באפריל.
דורון דינאי
אין פה שום בעיה, פשוט מייצרים הר מעכבר. בפועל הכללים הם רק הקלה, הם

מרחיבים את מעגל הזכאים בצורה דרמטית. שנית, המועצה תביא כמובן לידיעת תשומת

לב הנוגעים בדבר את אישור הכללים בוועדה. כמובן, היא לא תכתוב שזה בתוקף כל

עוד שאין פרסום.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו נאשר את התחולה מהאחד באפריל.
אתי בנדלר
האם מותר לי לשאול שאלה בקשר לכללים הקיימים? כלל אחד שאתם לא הצעתם לגעת

בו, ואני יודעת שכללים קיימים אז לא בודקים אותם לאור חוק יסוד: הופש העיסוק,

אבל בכל זאת. כלל 6 לכללים אומר: הרשאה כיצואן מורשה אינה ניתנת להעברה, אך אם

העסק ששימש ליצואן מורשה לביצוע תפקידו עבר כולו לבעלות אחרת, רשאית המועצה

להתיר את ההעברה של ההרשאה בתנאים שתקבע. איך אתם מסתדרים היום עם כלל כזה?
מיכל סגן-כהו
אני חושבת שזה לא כל כך רלוונטי.
אתי בנדלר
אם מתקנים את הכללים, למה לא את הכלל הספציפי הזה?
דורון פיין
בתחילת הדיון אמרנו שמשרד ההקלאות יבדוק.
אתי בנדלר
אתם מדברים על ביטול החוק, אבל כרגע החוק עומד בתוקפו, ובאתם עם כללים

שאותם אתם מתקנים, אז באותה הזדמנות חגיגית אני שואלת מדוע לא מציעים למחוק את

הכלל הספציפי הזה - שבאמת בתפיסה של היום קשה להבין אותו - לצד כללים אהרים

שמוחקים.
גיא כהן
אני לא משפטן, אני מסתכל על המהות של העניין, והמהות היא שאנחנו נמצאים

היום במצב נתון שלמגדל אין אפשרות בחירה, הוא חייב לעבוד עם מערכת אחת ספציפית

קיימת מונופליסטית על כל ההשלכות של המערכת הזאת, בלי קשר לכמה אנשים שעומדים

בראשה מוכשרים - והם מוכשרים - למערכת שפותחת בפניו אופציות שיש לו אפשרות

בחירה. זאת המהות.כל שאר הדברים הם טכניקה. אז יכול להיות שאפשר היה למחוק עוד סעיף

ולהוסיף עוד סעיף, וכפי שאומר הובר הכנסת רובינשטיין - ואני מסכים - יכול להיות

שלאור פתיהת העניין, צריך לבטל את כל החוק. אבל כל הדברים האלה הם טכניקה

וכלים על מנת להשיג איזושהי מטרה, והמטרה שבאנו להשיג היא לתת למגדלים את

האופציה לעבוד כפי שעובדים היום.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מבקש לרשום את ההצעה של גברת בנדלר ולחזור בכנסת הבאה עם הצעה או

לתיקון רדיקלי של הכללים או לביטול החוק. אני חושב שהרזון דיאטר של המועצה

נעלם.2. כללי המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (תנאי פעולת יצואנים מורשים)

(תיקון). התשנ"ט-1999

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בזכות עבודתה של גברת לאה ורון, אני מקבל כאן נוסח משולב. רצוי מאד

שייעשה תמיד על ידי המשרד. אין לי בעיה עם זה, זה בעצם פועל יוצא, וכתוב כאן:

יצואן מורשה ימלא אחר תנאים אלה: (1) יגיש למועצה לא יאוחר מ-30 ביוני כל שנה

דיווח מסכם על ייצוא צמחי הנוי, אלה שגידל בעצמו ואלה שגודלו בידי מגדלים

אחרים לפי המינים, הזנים וארצות הייעוד. בשביל מה בכלל צריך את זה ולמה אתם לא

יכולים להפעיל את הכללים האלה בלי זה?
דורון דינאי
אבל הפיסקה הזאת מושמטת בהצעת התיקון, הרי מוצע למחוק את פיסקה (1).
מיכל סגן-כהן
"פסקאות (1), (2), (3) ו-(6) יימחקו", אז הוא לא יגיש והוא לא יתאם.
לאה ורון
מה עם פיסקה (4)?
מיכל סגן-כהן
הוא יגיש למועצה דיווח מסכם על ייצוא צמחי נוי והוא ידווח על מה שעשה

בשנה האהרונה.
גיא כהן
לא מחירים ולא כמה קיבל ולא כמה שילם.
דורון שמואלי
וזה רק לצורך סטטיסטיקה?
גיא כהן
שיידעו מה קורה בענף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, למה צריך להסתבך בעניין - -?
דורון דינאי
אם לא רוצים להקל - בבקשה, אל תקלו. אבל התוצאה תהיה נטו שאתם משאירים את

כל ההחמרות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אני טעיתי. האם יש למישהו הערות לגבי הצו הזה?אתי בנדלר;

לא עברתי עליו ולא ראיתי אותו אלא עכשיו ולא מול הכללים העיקריים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מבקש שתראי את הנוסח המשולב שלו.

דורון דינאי;

מאחר שההצעה היא ב-99% מחיקות של הוראות קיימות, אני חושב שקשה יהיה

להתנגד לזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו רוצים בכל זאת שיהיו לנו נתונים של המועצה על סך כל הייצוא. אם אתם

תחליטו או אנחנו נחליט לבטל את המועצה - -

גיא כהן;

זה אהד הדברים שנשאיר למועצה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא צריך להשאיר למועצה, זה תפקידו של משרד החקלאות או של משרד התעשייה

והמסחר. למשרד התעשייה והמסחר אין מועצות, אבל יש חובת דיווח על ייצוא.

דורון שמואלי;

אבל כל עוד החוק קיים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אמרתי שאם מבטלים את הרווק, חובת הדיווח צריכה להישאר אבל במשרד החקלאות,

ובאמת אין צורך במועצה כעת.
דורון דינאי
מבלי להיכנס כרגע לשאלות אידיאולוגיות של צורך במועצות שקטונתי מלהעיר

לגביהן, אני חושב שבמתכונת החוק הקיים, למועצה יש תפקידים מלבד הרישוי. היא

מופקדת על הענף במובנו הרחב יותר, ולא רק במובן הטכני של מתן רשיונות או הדפסת

טפסים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא היו מקימים אותה לצורך הדברים האלה. למשרד התעשייה והמסחר יש גם הרבה

פונקציות, ואפילו פונקציות רחבות מאד של עידוד ייצוא, של מחקר ופיתוח וכו',

הוא לא עושה מועצות-מועצות. ברגע שעניין הרישוי, העניין שלשמו הוקמו מועצות

השיווק, מת - חבל על הדבר הזה.

דורון שמואלי;

היא תהפוך להיות גוף משווק.
אתי בנדלר
סעיף 3(4} לכללים המתקנים מתקנים את פסקה (8). פסקה (8) אומרת היום: ינכה

מן התמורה למגדלים ויעביר למועצה את סכומי ההיטל, כאמור בכללי המועצה לייצור

ולשיווק צמחי נוי היטלים.

כאן אתם מוסיפים לפני האמור בו את המילים: "ינהל את הרישומים, יעביר

למועצה את הדיווהים", ואני לא יודעת על איזה "הרישומים" ו"הדיווחים" מדובר.
מיכל סגן-כהן
לפי כללי ההיטלים,
אתי בנדלר
בכללי ההיטלים יש הגדרה של דיווחים, וזה בנוסף לדיווח שאתם דורשים כאן

בפסקה (1)?
דורון דינאי
זה ממילא נדרש לפי אותם כללים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם נבטל את החוק, גם נבטל את ההיטלים.
דורון שמואלי
איך תחיו?

ו
היו"ר אמנון רובינשטיין
אפשר לספוג את זה, אלה לא יהיו הוצאות גדולות.

ברור שאנחנו לא מחמירים אלא רק מקלים, יתכן שאנחנו לא מקלים מספיק. גברת

בנדלר אומרת שאנחנו לא מקלים מספיק, אבל אני לא יכול בהזדמנות זאת לבטל את

ההיטלים.
דורון שמואלי
אז איך היצואן הפרטי הזה ישלם את ההיטלים?
מיכל סגן-כהן
יש כללי היטלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בכנסת הבאה תהיה רביזיה, בין ביוזמת הממשלה ובין אם רק ביוזמת חברי כנסת,

לגבי כל מועצות השיווק וכל נושא ההיטלים. זה היה כבר על סדר היום ונדחה ונדחה.

אני לא רוצה להיכנס לזה כעת. אני מסתפק בחצי דלת פתוחה במקום דלת סגורה. האם

יש הערות נוספות לעניין הזה? אנחנו מדברים על שבוע ימים.דורון דינאי;

גם זה בתחולת תוקף באחד באפריל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אנחנו נאשר את כללי המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק) (תנאי פעולת

יצואנים מורשים) לתחולה מהאחד באפריל בכפוף להערה הבאה: נודיע על כך לכל חברי

הוועדה, ואם תתקבל בקשה, ולו של חבר ועדה אחד לדיון מחודש, נכנס את הוועדה

לדיון מחודש בעניין הזה,

בעת ובעונה אחת, אנחנו מבקשים מהיועצת המשפטית של הוועדה לעבור על כך,

שכן בגלל הטעות שהיתה, היא לא הספיקה לעבור על כך באופן יסודי. אם יהיו לה

הערות שמחייבות את כינוס הוועדה, גם אז נכנס מחדש את הוועדה. בכפוף לשני

התנאים האלה, הכללים האלה מאושרים לתחולה מהאחד באפריל.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים