ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

הצעת חוק הגליל (תיקון - קביעת בסיס לחישוב סובסידיה), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
שם ועדה כלכלה

מס' כנסת 13

מס' פרוטוקול 402 (03-85)

פרוטוקול

לא קיים

קוד המקור של הנתונים