ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/01/1999

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 4) (פרסומת עקיפה והגנה על בני נוער) . התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 401

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום גי. טי בשבט התשנ"ט. 26.1.1999. בשעה 30;09

נבהו;
חברי הוועדה
היו"ר אמנון רובינשטיין

תמר גוזינסקי

נסים דהן

צבי ויינברג

סופה לנרבר

יורי שטרן

מוזמנים; ר"ר טוביה לרר, מרכז נושא העישון, משרד הבריאות

דייר דב תמיר, מנהל המהלקה לחינוך לבריאות, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר, המהלקה המשפטית, משרד הבריאות

עמוס דניאלי, משרד הבריאות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
נרשם על-ידי
הבר המתרגמים בע"מ

סדר ה י ו ם

הצעת הוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מסי 4)

(פרסומת עקיפה והגנה על בני נוער). התשנ"ט-1998
הצעתם של חברי הכנסת
עזמי בשארה, תמר גוז'נסקי, נעמי חזן,

אלכסנדר לובוצקי, מרינה סולודקין, סאלח סלים, אחמד סעדהצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 4)

ופרסומת עקיפה והגנה על בני נוער). התשנ"ט-1998

הצעתם של חברי הכנסת; עזמי בשארה, תמר גוז'נסקי, נעמי הזן,

אלכסנדר לובוצקי, מרינה סולודקין, סאלה סליס, אהמד סעד
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתכבד לפתיח את ישיבת ועדת הכלכלה.

בסיס דהן; בפרסומת בכתב או בדפוס, לרבות פרסומת עקיפה,

חסרה לי כאן פרסומת בכלי המדיה החדשים כמו

באינטרנט.

אתי בנדלר; זה בכתב.

נסים דהן; אני חושב שיכולים לפרש את זה שאינטרנט זה

לאו דווקא בכתב. זה אמצעים חשמליים.

היו"ר אמנון רובינשטיין; בעל-פה, בכתב, בדפוס, באמצעים אלקטרוניים,

לרבות פרסומת עקיפה.

הערה. "מוצר" - לרבות עסק, שירות או פעילות. אני לא הבנתי מה הכוונה

בתוספת הזאת של משרד הבריאות. זה גם כל כך רחב מבחינת המשפט.

אתי בנדלר; אני חייבת לומר שאס לוקחים את נוסח החוק

העיקרי ומנסים בכל מקום שכתוב מוצר להלביש

את ההגדרה שלהם, יוצא משהו מבולבל לחלוטין ושהוא לא משתלב עם נוסח

החוק.

אילנה מישר; זה היה כך קודס.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני לא יכול לקבל את זה.

אתי בנדלר; הוועדה לא דנה בהתייחסויות לפעילות או לעסק

או לשירות. צריך לראות אם היא מעוניינת בזה

או לא מעוניינת בזה ואי-אפשר להכניס את זה אגב הגדרה.

אילנה מישר; זה לא אגב הגדרה, זה היה בפני הוועדה בדיון

הקודם.

אתי בנדלר; כן, זה היה בדיון הקודם אבל בלי הסבריס.

אילנה מישר; אתם רוצים לחזור ולהגדיר עסק או פעילות בכל

מקוס היכן שזה מופיע.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני בכלל לא צריך הגדרה של מוצר.

אתי בנדלר; לדעתי לא צריך. כבר מההגדרה הזאת זה לא

מסתדר, כי אם אני קוראת מה זה מוצר טבק, זה

"טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק

מקטרת". אם אני מגדירה לפני כן מה זה מוצר, שזה כולל "לרבות עסק, שירותאר פעילות", אז מוצר טבק זה יהיה עסק, שירות או פעילות טבק בבל צורה

שהיא. זאת אומרת, אפילו מהבחינה הזאת זה לא מסתדר.

אילנה מישר; לגבי המהות. הרעיון שפרסומת עקיפה, אפשר

לעשות אותה בבל מיני דרכים וזה במו פרסומת

לימרלבורו' שזאת פעילות ולא מוצר.

היו"ר אמנון רובינשטיין; איזו פעילות זאת?

אילנה מישר; לוקחים צעירים מהאוניברסיטה, מפיצים את זה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; יש לנו איסור על זה במפורש.

אילנה מישר; זה הרעיון. בנוסח הקודם, בשדיברנו על פרסומת

עקיפה, דיברנו במפורש ואמרנו למוצר, לעסק או

לפעילות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני רוצה להעיר הערה בללית. היום אנחנו

בהפקרות מוחלטת. אנחנו הולבים לחוק דרסטי

מאוד, שינוי מוחלט. אי-אפשר להגיד שבבת-אחת הבל נסגר הרמטית. אס החוק

הזה יבוצע לא במאה אחוז אלא בחמישים אהוז, אני אשמח מאוד. תדווחו לנו

מה עושים. אחר-בך נראה, בי אם יהיה צורך, נסגור עוד פירצה. אי-אפשר

להתחיל איתנו עם דברים באלה.

אילנה מישר; זה דבר שקיים היום וזה היה נוסח החוק

מתחילתו.

אתי כנדלר; לא היה מתחילתו. אני ראיתי את זה פעם ראשונה

בדיון הקודם.

אילנה מישר; זה היה בסעיפים הספציפיים.

היו"ר אמנון רובינשטיין; תעירי את ההערות האלה לגבי הסעיפים. את

המילה "מוצר" אנחנו מוחקים.

אתי כנדלר; תפני את תשומת הלב לאותם הסעיפים והווערה

תדון אם זה נבון או לא נבון.

היו"ר אמנון רובינשטיין; ההגדרה "מוצר" - נמחקת.

אתי בנדלר; לא היה בפני הוועדה, ולראשונה בנוסח הזה

ראיתי, שלהגדרת "מותג" נבנסו המלים "שם

מסחרי". גם עם הנושא הזה יש בעיה בשאני קודאת שוב את סעיפי החוק, משום

שבחוק יש התייחסויות בפירוש לפרסומת לשם מסחרי וזה במספר סעיפים. למשל

בסעיף (3), "לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי" ובך

הלאה בסעיפים אחרים. הרלוונטיות של שם מסחרי בהגדרת מותג היא רק באותו

סעיף חדש שבו יש התייחסות למונח הזה, ואני מציעה שם לבתוב בפירוש "או

לשם מסחרי" ולא להכניס את זה להגדרה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.

תמר גוז'נסקי; מה ההבדל בין שם מסחרי לסימן?

אתי בנדלר; סימן מסחרי זאת איזושהי צורה רשומה.

תמר גוזינסקי; אז כתוב אחר-כך סמל, כיתוב או עיצוב.
אתי כנדלר
זה בסדר, עם זה אין לי בעיה. שם מסחרי זה

אותו שם כמו קוקה קולה.
תמר גוזינסקי
אפשר להגיד שהשם הוא לא מותג? רק העיצוב שלו

הוא המותג?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתי אומרת שיש איסורים מיוחדים ספציפיים. אם

היא מכניסה את זה להגדרה, יש לה בעיה

משפטית. אין כאן בעיה מהותית.
אתי בנדלר
להיפך. למונח מותג אנחנו מתייחסים רק באחד

הסעיפים החדשים. שם נתייחס במפורש לשם

מסחרי. כך אני מציעה. אני לא מציעה מבחינה מהותית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר. אושר.

את סעיף 1 אנחנו מאשרים ככתוב בכפוף לשתי

הערות של היועצת המשפטית שלנו - למחוק את ההגדרה "מוצר" ומתוך ההגדרה

"מותג" למחוק "שם מסחרי". כמו כן בהגדרת "פרסומת" אנחנו מוסיפים

"אמצעים אלקטרוניים".

מי בעד סעיף 1?

סעיף 1 - אושר.

מי בעד סעיף (2)?

סעיף 2 - אושר.
אתי בנדלר
לסעיף 3, הגבלת פרסום, סעיף 5 לחוק העיקרי,

יש כאן עניין טכני שאני לא יכולה לחלק אותו

ל-(א) ו-(ב). התוכן המהותי הוא מה שכתוב בסעיף קטן (א). סעיף קטן (ב)

זו בעצם הוראת תחולה שצריכה להיכנס לסוף החוק הזה ואיננה נכנסת לחוק

העיקרי. זה יעבור בנוסח אחר ולמקום אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש כאן הערה שאני רוצה שחברי הכנסת ישקלו

אותה.

בסעיף קטן (ב) כתוב "זהים לחלוטין". טוען עורך-דין צדוק מה זה זהים

לחלוטין. אם יש לי את אותו 'קאמל' שפעם הוא בגודל כזה ופעם בגודל כזה,

הוא עובר עבירה?
קריאה
הגודל לא משנה את הזהות.
אתי בנדלר
זהים זה זהים, אני לא יודע מה זה זהה שלא

לחלוטין. למיטב הבנתי המילה "לחלוטין" איננה

מתאימה כאן.

אילנה מישר; אני אסביר את המטרה. בסיגריות 'קאמל' יש את
הגמל בשתי צורות
האחת, צורה שלא מושכת

ילדים ואפשר להתפשר ולהסכים לזה, אבל היום משתמשים בזה בצורה אחרת כאשר

הגמל הוא בצבע ואז כל האופי הפרסומי של הגמל הזה משתנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אחר-כך נדון בזה. ההערה של היועצת המשפטית

נכונה, כי אם במקום אחד את אומרת לחלוטין

ובמקום שני את לא אומרת זאת, זה משנה את המשמעות של המילה זהה. זהה זה

זהה. אני מציע למחוק את זה.

תמר גוז'נסקי; אולי אפשר לכתוב זהה בצורתו.

אתי בנדלר; אם יורשה לי, ניסחתי נוסח ראשוני לחלוטין של
ההוראה הזאת, שזה יהיה סעיף 9
"תחילה. הוראות סעיף 5 לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה לא יחולו על

שימוש בשמו או בדמותו של בעל חיים אם השימוש נעשה באמצעות הטבעה על

חפיסה או על אריזה שבה משווק מוצר טבק ובלבד שאותו מוצר טבק שווק

בישראל לפני יום התחילה וההטבעה נעשית בצורה זהה לצורת ההטבעה לפני יום

התחילה".

אני חושבת שזאת הכוונה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; בסדר. זאת הכוונה. אנחנו מתכוונים למותג.

אילנה מישר; על החפיסה עצמה.

אתי בנדלר; כן. על החפיסה או על האריזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אנחנו נקבל את ההצעה של היועצת המשפטית. מי

בעד סעיף 5 לפי מספורו הנוכחי, סעיפים (א)

ו-(ב) לפי השינויים שבו?

סעיף 3 - אושר.

סעיף 4, "אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא".

צבי ויינברג; יש לי הסתייגות. בסעיף 4(ה), "אין רואים

פסול במתן חסות פרסומת עקיפה אם מתן החסות

ניתן לאירוע תרבות או אומנות שאינו מיועד בעיקרו לילדים או לבני נוער

עד גיל 18".

אין כל קשר לעניין הזה של טבק לכל נוער שהוא.

היו"ר אמנון רובינשטיין; תיאטרון יגשר' מקבל חסות של 'פיליפ מוריסי.

בלי זה תיאטרון יגשר' לא יכול להתקיים. זה

משפיע על עישון של בני נוער? תיאטרון של עולים חדשים.צבי ויינברג; זאת תרבות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אנחנו קיבלנו החלטה שמוסדות כמו התזמורת,

האופרה, תיאטרון יגשר', מוסדות שמקבלים

חסות, שהמדינה נותנת להם מעט מאוד כספים, וחבר הכנסת יורי שטרן רצה

להרחיב את זה ולא נתתי לו. יש לנו כאן הסתייגויות לצמצם והסתייגויות

להרחיב. אני מציע לבטל את ההסתייגויות לצמצם ולהרחיב ושנביא לכנסת נוסח

מוסכם על הוועדה. אם אנחנו נראה בעוד שנה שהחסות הזאת של 'פיליפ מוריס'

ליגשר' גורמת למגיפה של עישון בקרב בני נוער, נתקן את החוק. אני רוצה

שתדע שמדינת ישראל לא נותנת כסף לתיאטראות ולמוסדות.
צבי ויינברג
היום כל המכונים לרפואה החשובים בעולם קבעו

שלא רק עישון מסוכן אלא אפילו אם אתה עומד

כמה מטרים ליד אדם שמעשן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא שייך לחוק הזה.
צבי ויינברג
לא חשוב. אני לא רוצה שיהיה כל ריח של עישון

שיהיה קשור לתרבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש מדינות, כמו נורבגיה, שאסרו לחלוטין את

הפרסום על עישון. אנחנו הצענו כאן שינוי

מאוד מאוד קיצוני בהשוואה לאנרכיה הקיימת אבל לא הצענו להפוך לא את

העישון לדבר בלתי חוקי ולא את הפרסום.
תמר גוז'נסקי
בחוק המקורי כמובן לא הופיעה ההגבלה הזאת,

אבל אני מציעה להגביל את זה בדיוק למה שאתה

אומר. לא להגיד לאירוע תרבות אלא למוסדות תרבות או למוסדות תיאטרון,

ונגדיר את זה. אני לא רוצה פסטיבלים חד-פעמיים. יש מוסד כמו תיאטרון

יגשר' והתזמורת, וזה דבר אחד. הפסטיבלים החד-פעמייס שעושים, אני אומרת

שלדבר כזה המוני המבוגרים באים עם ילדים ולך תספור כמה מבוגרים באו

וכמה ילדים. לגבי מוסדות, זה כן.
נסים דהן
אם אותו מוסד יופיע בפסטיבל עכו?
אתי בנדלר
לפני שהוועדה מכריעה. אם אלי שרעבני שעומד

בראש איזשהו גוף שאני לא יודעת איך הוא נקרא

אפילו, יספר על אירוע תרבותי מאוד משמעותי שהוא הוביל ושנערך לפני

שבועיים ולא מדובר על מוסד והם קיבלו חסות, לא של חברת טבק.
תמר גוז'נסקי
שיקבלו מה שהם רוצים, אבל לא של חברת טבק.

אני רוצה ללכת לקראת חבר הכנסת רובינשטיין

שלנגד עיניו עומדים מוסדות מאוד ברורים. הוא מדבר על הפילהרמונית, הוא

מדבר על יגשר', הוא מדבר על האופרה, והוא אומר ששם ידוע שתשעים אחוז

מהנוכחים הם לא בני נוער או משהו כזה. אני הייתי שמחה אם הסעיף הזה לא

היה בכלל, אבל אם הוא נכנס, לפחות נגדיר לא אירוע. מה זה אירוע תרבותי?

הרי אין לזה גבול. אירוע לשמירת איכות הסביבה הוא גם כן אירוע תרבותי.

אני בעד מוסדות.היו"ר אמנון רובינשטיין; אני רוצה לאשר את הסעיפים פרט לחסות.

אתי בנדלר; עדיין לא, כי יש לי הערות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אנחנו עושים הפסקה כרי לעלות למליאה להצבעות

ונתכנס שוב עשר רקות לאחר סיום ההצבעות.

הפסקה
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את הישיבה.

יורי שטרן; הבנתי שהצגת לוגו של אותה חברה נחשבת

לפרסום.

היו"ר אמנון רובינשטיין; של החברה שמייצרת טבק.

יורי שטרן; לא יכול להיות מתן חסות ללא הצגת סמל

מסחרי.

היו"ר אמנון רובינשטיין; על איזה סעיף אתה מרבר?

אתי בנדלר; אני מניחה שאתה מרבר על פרסומת למתן חסות?

יורי שטרן; אני חושב שכן. זה בסעיפים הקודמים.

לאה ורון; סעיף 7(א)(1)(ה}.

אתי בנדלר; זה הכל בסעיף 7א שמדבר על שימוש בשם מסחרי

ובמותג של מוצר טבק, שהדבר אסור גם בפרסומת

ישירה וגם בפרסומת עקיפה וזה כמובן כולל גם מתן חסות. לכן בא סעיף קטן

(ה), אחרי כל האיסורים בסעיפים הקטנים האחרים ואומר שאין רואים במתן

חסות פרסומת עקיפה וגומר. נדמה לי שמה שאתה מתכוון - כי לגבי זה התקבלו

הערות - שהסעיף הזה איננו מתיר מתן פרסומת לעצם מתן החסות. זאת אומרת,

אם נניח מפרסמים איזשהו פלייר או אפילו מודעה בעיתון שאומר שתיאטרון

יגשר' עומד לערוך אירוע תרבותי כלשהו, אסור שיהיה כתוב למטה שחברת

'מרלבורו' למשל נותנת חסות לאותו אירוע.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני רוצה לומר למה התכוונו. אנחנו התכוונו

לכך שיפיליפ מוריס', זו בעצם החברה היחידה,

תוכל לתת חסות עם הלוגו של 'פיליפ מוריס' ולא עם הלוגו של 'פרלמנט',

לאירועי חסות ושבאמצעי פרסומת שברפוס - לא שלטים ולא טלויזיה - אפשר

יהיה לתת את זה. לזה התכוונו.

תמר גוז'נסקי; זאת אומרת, אם על התוכניה יהיה מוטבע.

היו"ר אמנון רובינשטיין; כן. וגם מודעה בעיתון.

תמר גוז'נסקי; מודעה של תיאטרון 'גשר', כשלמטה כתוב

שי ויזה' תומכת בהם וזה תומך בהם וזה תומך

בהם.יורי שטרן; עם הלוגו שלהם?

היו"ר אמנון רובינשטיין; כן. עם הלוגו שלהם. על זה הסכמנו.

אתי בנדלר; אם כך, אני צריכה לתקן את סעיף קטן (ה)

ולומר; "אין במתן חסות או בפרסומת בכתב".

יורי שטרן; למה זה רק בכתב?

תמר גוז'נסקי; בטלויזיה אסור בכלל.

יורי שטרן; אם למשל הטלויזיה מסקרת איזשהו אירוע?

היו"ר אמנון רובינשטיין; גם היום זה אסור. היועצת המשפטית שלנו וגם

אני הקטן אומר הד-משמעית שלפי נוסת החוק

בשום מקרה אסור שלטים ואסור טלויזיה. זה גם נכון משום שטלויזיה מופנית

לבני נוער. הלכתי דרך ארוכה למען 'פיליפ מוריס'.

יורי שטרן; זה לא עניין של 'פיליפ מוריס'. אני צופה

תופעה היובית בעיני שבגלל האיסור על הפרסום,

תלכנה החברות על מתן חסויות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני נותן כרטיסים, אני נותן תוכניה, אני

נותן מודעה בעיתון.

תמר גוז י נמקי; תיאטון יגשר' נותן מודעה, יהיה כתוב למטה,

אבל לא יהיה שלט של 'פיליפ מוריס' שמודיע

שהוא נותן הסות. זה לא.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אמצעי דפוס בלבד. טלויזיה ושלטים אסורים גם

היום, וזו הפרשנות הנכונה. ביקשה הברת הכנסת

תמר גוז'נסקי שזה יובהר בהוק משום שיש אנשים שלא יודעים.

אתי בנדלר; את הנוסה אני אשלים בסוף, אבל אני מבינה

שמדובר ש"אין רואים במתן חסות או במתן

פרסומת בכתב או בדפוס למתן חסות משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או

הפרסומת בקשר למתן חסות".

היו"ר אמנון רובינשטיין; החסות ניתנת תמיד למוסד או למופע.

תמר גוז'נסקי; היא שואלת אם ניתן לפרסם את העובדה, ואנחנו

אומרים שבדפוס ניתן לפרסם.

היו"ר אמנון רובינשטיין; "אין רואים במתן הסות, אם מתן החסות ניתן

למוסדות תרבות או אומנות".

תמר גוזינסקי; אני חושבת שתרבות זה כולל אומנות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; לא תמיד.אתי בנדלר; אני רוצה לומר לכם שעכשיו כשאני חושבת

שהשינוי של מוסדות תרבות במקום אירוע

תרבות, אני לא בטוחה שזה יאפשר אירועים. אני מממנת את תיאטרון יגשר',

אבל אני לא מאפשרת להם.

סופה לנדבר; למה אנחנו צריכים להגביל אותם? שיתנו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תמר, אם הגבלנו את זה לדפוס, תסכימי לזה

וגמרנו.
תמר גוז'נסקי
בסדר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יהיה אירוע.
אתי בנדלר
אולי מותר לי להציע איזושהי פשרה. "למוסדות

תרבות או אומנות לאירועים הנערכים על-ידי

מוסדות תרבות או אומנות".
היו"ר אמנון רובינשטיין
סיכמנו. יש הסכמה. זה יהיה אירועי תרבות או

אומנות והגבלה בכתב.
לאה ורון
אתי, תחזרי על הסעיף כולו.
אתי בנדלר
"אין רואים במתן חסות או בפרסומת בכתב או

בדפוס למתן חסות משום פרסומת עקיפה, אם מתן

החסות או הפרסומת ניתן לאירוע תרבות או אומנות שאינו מיועד".
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (ה) - אושר.

סעיף 37 - אושר.

סעיף 7א.
אילנה מישר
אחרי שהוחלט הבוקר למהוק את המוצר שכולל

עסק, שירות או פעילות, אני מציעה בסעיף קטן

(ב): "פרסומת למוצר אינו מוצר טבק או לעסק או פעילות שנעשה בה שימוש

במותג של מוצר טבק או שמו המסחרי".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מוכן לזה. אתי, את מוכנה לזה?
אתי בנדלר
כן. אני סיכמתי את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (ב) - אושר. בכפוף להערות של

עררכת-הרין מישר.
אתי בנדלר
סעיף קטן (ב): "פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק

או לעסק או לפעילות שנעשה בה שימוש בשם

מסחרי או במותג של מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה בל עוד לא הובח

אחרת".היו"ר אמנון רובינשטיין; זר תשובה למכתבו של עורך-דין צדוק, שאם רוצה

חברת 'דובק' לעשות אסיפה של בעלי המניות

שלה, שתעשה את זה בלי המותג, בלי הסימן של הטבק.

אתי בנדלר; נבון. היתה על זה הערה. לא בדקתי אם זה

מבסה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הברת 'דובק' עושה אסיפה של מורשים או של

בעלי מניות והיא מפרסמת שהברת 'דובק' בע"מ

מזמינה.

אילנה מישר; זה עניין של ההזקה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; העניין ברור. אנחנו אומרים שאין פרסומת כזו

לטבק אלא במגבלות החוק. אי-אפשר לעקוף את זה

על-ידי כך שאומרים שיש פרסומת למוצרי טבק, באמצעות אסיפה של בעלי

מניות. ברגע שהורדנו את השירות, הכנסנו את זה לכאן.

יורי שטרן; יש פה גם הגיון של הופש פעולה מסחרי, וגם

עניין של חסויות שלדעתי התקדמנו בו יפה.

בעניין המסחרי, אני חושב שהחקיקה הזו הופכת להיות כל כך מחמירה מבחינת

ההגדרות הרחבות.

תמר גוז'נסקי; הרעיון שמאחורי החוק הזה הוא להקטין עד כמה

שאנחנו יכולים את הנגישות של הקהל ובעיקר של

נוער ואת החשיפה שלו לטבק. אסור לחלק מוצרי טבק ואסור ואסור ואסור

וראינו שעדיין יש הרבה פרצות. אני חושבת שמטרת החוק הזה היא להגן על

בריאות הציבור. נכון, זה מגביל את חופש הפעולה. אז ישאלו אותי מה עם

בירה, מה עם אלכהול? אני אומרת שגם שם זה נכון. יש הבדל אם מישהו אומר

שהמכונית שלו היא טובה יותר ומפיץ מודעות עם המכונית של, ויש הבדל אם

הוא מפיץ מוצר טבק והורס את הבריאות של האנשים. זו הגישה שלנו. חופש

חחברה, חופש העיסוק והבריאות.

יורי שטרן; אני חושב שאנחנו כאן על הגבול הדק באיזון.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני רוצה להצביע על זה.

תמר גוז'נסקי; תגיש הסתייגות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אם אתה רוצה, תגיש הסתייגות.

מי בעד סעיף קטן (ב)?

סעיף קטן (ב) - אושר. חבר הכנסת יורי שטרן ישקול הגשת הסתייגות, אבל

עוד היום.

יורי שטרן; למה עוד היום? יש לי הערב הצעת חוק. אני

אגיש את ההסתייגות מחר.

היו"ר אמנון רובינשטיין; יש הערות לסעיף קטן (ג)?אתי בנדלר; כן. במקום "הוראות סעיף קטן (א)", צריך

להיות "הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב)".
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.

אתי בנדלר; אחרי "לא יחולו על מוצר שאינו מוצר טבק שהוא

בעל שם זהה או דומה לשם מסחרי" אנחנו
מוסיפים
"או למותג של מוצר טבק". אחרי "ולא על פרסומת" מוסיפים "למוצר

כאמור".

בסעיף קטן (1), "אם מתקיימים תנאים אלה: המוצר שווק בישראל ביום התחלת

הגבלת הפרסומת", זאת אומרת, תחילתו של חוק זה "או לפניו".

בסעיף קטן (2) יש לי בעיה יותר גדולה. "המותג של המוצר כאמור אינו מוצג

בפרסומת, ובכל ייצוג אחר". אמרתי לאילנה שאין לי מושג דל למה הכוונה

כשנאמר "בכל ייצוג אחר" והיא הסכימה למחוק את המילים האלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.
אתי בנדלר
"באופן שונה ממותגו של מוצר הטבק וכן מאופן

ייצוגו של מוצר הטבק בפרסומת", אינני יודעת

שוב מה הכוונה כשנאמר "מאופן ייצוגו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מסתפק ב"אופן שונה ממותגו מוצר הטבק".
אילנה מישר
אני הצעתי שאנחנו נגיד "בעיקרו". "באופן

שונה בעיקרו".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מסכים. מדובר בעיקר על 'קאמל' כי אין

לנו מוצרים אחרים. אני אומר לכם שבדקתי וזה

מותר בכל מדינות אירופה ולא רואים זה אסון.
אילנה מישר
בצרפת יש קנס כבד לשעוני 'קאמל' בגלל שזה

נקרא פרסומת עקיפה בניגוד לחוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבטיח לך בכנסת הבאה ליזום את שינוי

החוק, אם אתם מבטיחים לי לבצע חמישים אחוז

מהחוק הזה.
יורי שטרן
לגבי השיווק בארץ, לדעתי גם אתה הסכמת שאם

יש מוצר קיים בשוק והוא לא היה מיובא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הצבענו נגד. אם אתה רוצה, אתה יכול להגיש

הסתייגות. אנחנו דנו בזה ואני אמרתי שאני לא

רוצה לפרוץ פירצה נוספת.
יורי שטרן
לא יחפשו אותו במיוחד.היו"ר אמנון רובינשטיין; יחפשו אותו ואני לא אוכל להוכיח אם הוא היה

בפורטוגל לפני שנתיים. אומרת לי לאה שלא

היתה הצבעה ואני מבקש להצביע כעת.

אילנה מישר; בכמה מקומות מדובר על יום תחילת החוק. הייתי

חושבת שיותר טוב לכתוב יום קבלת החוק

בכנסת.

היו"ר אמנון רובינשיין; לא. אני לא יכול. אני לא אפר עקרונות של

חקיקה.
אילנה מישר
לפחות מיום פרסום החוק.

יורי שטרן; צריך להתארגן לזה.

אילנה מישר; אני בטוחה שהם מאורגנים.

היו"ר אמנון רוכינשטיין; מי בעד סעיף קטן (א)?

סעיף קטן (א) - אושר. בכפוף לתיקונים של

היועצת המשפטית.

מי בעד סעיף קטן (ב)?

סעיף קטן (ב) - אושר.

מי בעד סעיף קטן (ג)?

סעיף קטן (ג) - אושר. בכפוף לתיקונים של היועצת המשפטית. חבר הכנסת

יורי שטרן רוצה לרשום לעצמו הסתייגות.

אתי בנדלר; יש לי בקשה לתיקון בסעיף קטן (ד).

"לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר

טבק ששווק לראשונה לאחר תחילתו של חוק זה אט הוא זהה או דומה לשמו של

מוצר אחר שאינו מוצר טבק".

ה"דומה" מאוד מפריע לי כאן משום שאני לא יודעת מה זה שם דומה וזה יכול

להיות מאוד רחב. לכן אני מציעה לומר "או דומה עד כדי להטעות", שנדמה לי

שזו הכוונה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; הייתי אומר ש"אינו שונה בעיקרו". שיהיה

מקביל לסעיף קטן (2).

אתי בנדלר; כאן זאת דרך הצגת מותג בפרסומת, אבל כאן

אנחנו מדברים על שם מסחרי.

אילנה מישר; יש שמות שהם דומים אבל הס בפירוש שונים.

תמר גוז'נסקי; הכוונה שלא יקה מוצר יוקרתי שזכה ליוקרה

ויביא כאן סיגריות.
יורי שטרן
אני חושב שהפורמרלה של היועצת המשפטית טובה

יותר.
אתי בנדלר
דומה עד כדי להטעות.
תמר גוז'נסקי
אם מוכרים סיגריות ולא מוכרים במבה, אף אהד

לא חושב שסיגריה זה במבה.
יורי שטרן
להטעות בשם.

תמר גוז'נסקי; זה לא מטעה. יש מוצר חלב שנקרא דני, עכשיו

יש סיגריה שנקראת דני, אז זאת סיגריה וזה

מוצר חלב. להטעות מה?

יורי שטרן; להטעות מבחינת שימוש בשם המוכר.

תמר גוז'נסקי; רוצים להשתמש ביוקרה של השם הזה ועל-בסיס זה

להריץ את מוצר הטבק.

יורי שטרן; על זה מדובר.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אם הוא זהה או דומה בעיקרו לשמו של מוצר

אחר.
אילנה מישר
אני מציעה גם כאן להוסיף "לעסק או

לפעילות".

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני מוכן לזה, אבל זה לא מתאים לסעיף הזה.

אם אדם רוצה לפתוח שם עסק, אני אאסור עליו

את זה?

אילנה מישר; ניקח עסק קיים, למשל מלון הילטון.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני לא יכול להיכנס לזה. אחר-כך נוכל לתקן

את החוק. זה דבר שלא נדון.

אילנה מישר; לא. זה דבר שהיה קודם.

היו"ר אמנון רובינשטיין; לא. זה לא היה קודם. זה היה רק בישיבה

האחרונה ולא הובא לתגובות הנציגים. ברגע

שזה הובא לתגובות הנציגים, כולם התנגדו לכך. זה לא נדון. אם חנות תרצה

לפתוח בשם 'דובק', אני אאסור עליה? אני לא יכול. הלוואי שזה יעבור ככה,

ואני עוד לא רואה שזה בכלל עובר.
יורי שטרן
לגבי הסעיפים שמדברים על תחילת ביצוע החוק.

יש הסתייגויות שהוגשו באמצעות עורך-דין צדוק

ואני מבקש להתייחס לזה בצורה ליברלית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר.

סעיף 7(2) - אושר.

סעיף 5. "בסעיף 9 לחוק העיקרי".

סעיף 5 - אושר.

תמר גוז'נסקי; אגב, מה ההבדל בין ועדת העבודה לוועדת

הכלכלה?

אתי בנדלר; בנוסה המקורי של ההוק שחוקק היה כתוב

שהתקנות טעונות אישור ועדת הכלכלה. בינתיים

ההוק תוקן מספר פעמים - או לפהות פעם אחת שאני זוכרת שהיתה בתקופתי -

על-ידי ועדת הכלכלה ובאותם סעיפים שתוקנו נכתב במפורש שאותן תקנות

בסעיפים שתוקנו טעונות אישור ועדת הכלכלה, ואז נוצר בלבול.

היו"ר אמנון רובינשטיין; סעיף 6 - אושר.

סעיף 7 - אושר.

סעיף 8, תהילה.

"נוסח האזהרה שנקבע לפי סעיף 5 לחוק זה ייכנס עם חידוש מלאי מוצרי הטבק

ולא יאוחר מששה חודשים מיופ פרסום החוק". הם רוצים שנה ואני מוכן

להתפשר על תשעה הודשים. אני רוצה למהוק את "עם הידוש מלאי מוצרי

הטבק".

אתי בנדלר; בפסקה האחרונה, בפסקה (4) כתוב "יתר הוראות

ההוק 30 יום מיום הפרסום" וזו בעצם התחילה

של החוק, משום שכל ההוראות האחרות מתייחסות לסעיף אחד בלבד. הייתי

מציעה קודם כל שייקבע בסעיף קטן (א) ש"תהילתו של הוק זה למעט סעיף 9(א)

לחוק העיקרי כנוסהו בסעיף 5 לחוק זה, 30 ימים מיום פרסומו, להלן יום

התחילה".

היו"ר אמנון רובינשטיין; בסדר.

סעיף קטן (4) בנוסחו המחודש - אושר.

תמר גוז'נסקי; הוא הסעיף הפותח.

אתי בנדלר; כן. הוא הסעיף הפותח.

"תחילתו של סעיף 9(א) לחוק העיקרי כנוסחו

בסעיף 5(1) לחוק זה", שזה הפרסומים.

לעניין פרסומת שהוראות סעיף 4 לחוק העיקרי חלות לגביה, זה פרסומת

על-גבי שלטים וכאן צריכים להחליט מתי תהיה התחילה.

תמר גוזינסקי; קבענו כאן 30 ימים.

היוייר אמנון רובינשטיין; לא על שלטים. כל שלט חדש שיוצב.

אתי בנדלר; 30 ימים מיום התחילה.

תמר גוז'נסקי; . כתוב כבר למעלה 30 יום, אז לא צריך עוד

פעם.אתי בנדלר; זה יהיה ביום התהילה?

היו"ר אמנון רובינשטיין; לא. תוך 30 ירם מיום התהילה.

אתי בנדלר; התחילה היא בעוד 30 ימים.

היו"ר אמנון רובינשטיין; מיום התהילה, בן.
תמר גוז'נסקי
אם זה ביום התהילה, לא צריך לכתוב, בי זה

מובן מאליו, כי הבל מתהיל באותו יום.

אתי בנדלר; יש שלטים שהותקנו לפני יום התהילה. בנוסה

שאתם בתבתם מדובר על שנתיים.

היו"ר אמנון רובינשטיין; הם ביקשו יותר.

תמר גוז'נסקי; שנתיים זה המון.

אתי בנדלר; נדמה לי שהם ביקשו יותר.

לאה ורון; הם ביקשו שזה בבלל לא יחול על שלטים

קיימים.

אתי בנדלר; אני רואה שבנוסה הם הציעו שנתיים מיום

הפרסום ואנהנו נותנים להם אפילו שנתיים ו-30

ימים.

תמר גוז'נסקי; את יכולה להודיע להם שנכנענו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רק בעיתון אני מובן לתת להם יותר משום שבאמת

צריך להיערך לזה. אני מובן לתת להם 90 יום.

סעיף קטן (2) - אישר.

אני קורא את סעיף 8(א), סעיף קטן (1) בניסוהה של היועצת המשפטית: "נוסה

אזהרה שנקבע לפי סעיף 5 יכנס לא יאוחר מתום" - אני מוכן כאן שמונה

חודשים, עד שיאזלו המלאים. לא יאוחר מתוט שמונה חודשיס. אני לא הושב

שהמלאי הוא שנה.
תמר גוזינסקי
אני מציעה למהוק את "הידוש המלאי".

היו"ר אמנון רובינשטיין; את זה נמהק.
תמר גוזינסקי
לא יאוהר מששה הודשים מיום תהולת ההוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"נוסה אזהרה שנקבע לפי סעיף 5 להוק זה יכנס

לתוקפו לא יאוהר מתום שמונה הודשים מיום

פרסום ההוק".
אתי בנדלר
זה מתי? אני צריכה לדעת מתי תאריך התהילה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
התחילה בתום שמונה הודשים מיום פרסום החוק.

תמר גוז'נסקי; אולי נכתוב שנוסח האזהרה שנקבע מחייב ההל

מיום זה וזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין; זה מה שהיא כותבת. לפני כן, ודאי שמותר

להם.
תמר גוזינסקי
ששה חודשים מיום תחילת ההוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני הצעתי שמונה חודשים.
תמר גוז'נסקי
פלוס חודש, זה תשעה הודשים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז אני מדבר על שבעה הודשים פלוס חודש, שזה

שמונה הודשים. אני לא מאמין שיש מלאים יותר

גדולים מזה.
אתי בנדלר
סעיף 5 לחוק איננו דן במלאים אלא מדבר על

פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אהר. לכן כל

הנוסח כאן מבלבל אותי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לקרוא עוד פעם. אחר-כך תנסחי את זה

וניתן לך יד חופשית בניסוח.

"נוסח האזהרה שנקבע לפי סעיף 5 לחוק זה ייכנס לתוקפו בתום ששה חודשים

מיום תחילת החוק". זה לגבי האזהרה.
אתי בנדלר
על חפיסות שקיימות במלאי?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. על חפיסות שקיימות במלאי.
אתי בנדלר
ששה חודשים לגבי חפיסות ואריזות של מוצרי

טבק, ששה חודשים מיום התחילה. זה נותן בסך

הכל שבעה חודשים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 5 עוסק רק בזה.
אתי בנדלר
לא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה? סעיף 5 לחוק הזה.
אתי בנרלר
סעיף 5 לחוק הזה מתקן את סעיף 9 לחוק

העיקרי. סעיף 9 מדבר על כך שלא ישווק אדם

מוצרי טבק בחפיסה. בסעיף 4 למשל מפנים בכל מיני מקומות לנוסח האזהרה של

סעיף 9.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון. לכן סעיף 2 אומר על העיתון משהו אהר.

סעיף קטן (2). "לעניין פרסום מוצרי הטבק

בעיתון או כל דבר רפוס אחר - 90 יום מיום תחולת החוק".
לאה ורון
זאת אומרת, מתקנים את זה מ-60 ל-90.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. שלא יגידו שהם לא יכולים לעשות קמפיין.

את סעיף קטן (3) אישרנו כפי שקראת קודם.

את סעיף קטן (4) אישרנו כפי שקראת קודם.

לאה ורון; מה קרה עם השלטים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אמרנו שנתיים.
אתי בנדלר
שלטים קיימים. שלטים שאינם קיימים, יש עם זה

בעיה שאי-אפשר להתעלם כי יתכן שהם כבר מסרו

להכנה ושיש כבר הזמנות.
תמר גוז'נסקי
במסגרת המיליונים שהם מוציאים, הם יעשו שלט

הדש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף 5 אמרנו שמונה חודשים.

בסעיף 3 אני אומר רק שלושה חודשים. תחולתו,

תוך שלושה חודשיס מיום התחילה, מה שנותן ארבעה חודשים. כך גם לגבי סעיף

4.
אילנה מישר
לגבי הגדרה של פרסומת עקיפה. לאור מחיקת

ההגדרה של מוצר, אני מבקשת בהגדרה של

פרסומת עקיפה אחרי "פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק" להוסיף "לעסק או

לפעילות". אפשר לפרסם עסק לעשות בזה פרסומת עקיפה למוצר של טבק. זה

היה בנוסה המקורי עד שלקחנו את העסק והפעילות והערנו אותו להגדרה של

מוצר.
אתי בנדלר
מבקשת גברת מישר להגדרת פרסומת עקיפה,

"פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק", להכניס את

המילים "או לעסק או לפעילות". אכן הנוסח הזה היה כלול בנוסח שהתפרסם

בהצעת החוק, אבל הודתה הגברת מישר ברוב הגינותה שכאשר זה הוכנס לנוסח

הכחול, אנחנו כמעט לא קיימנו דיונים במשמעות של זה כי מיהרנו מאוד

לפרסם את הצעת החוק.
היו"ר אמנון רונינשטיין
תני לי דוגמה.
אילנה מישר
יש בתל-אביב, או לפחות היה בתל-אביב, מועדון

שנקרא 'קנט קאמל קומדי קלאב' ושם היה הלוגו

של הסיגריות 'קאמל'.
היו"ר אמנרן רובינשטיין
זה שלטים ושלטים אסורים.
אילנה מישר
אבל יש פרסומת למוצר טבק ספציפי.
תמר גוז'נסקי
האם מטרת המועדון חזה היתה לקדם את מוצרי

'קאמל'?
אילנה מישר
אני מתארת לעצמי שזה לא סתם במקרה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכול לקיים דיון חרש בלי הנציגים. אם

אתם תגלו שיש עסקים כאלה, חנויות או מספרות

או בתי-קפה, תחזרו אלינו.

תמר גוז'נסקי; קבענו את נושא הפרסום, שלא יעשה ארם פרסום

למוצרי טבק.

אילנה מישר; הוא אומר שהוא מפרסם את המוערון שלו ולא את

הסיגריות. זאת פרסומת עקיפה ולא פרסומת

ישירה.
תמר גוז'נסקי
השאלה היא אם אנחנו חושבים שהמטרה היא לקרם

שיווק של מוצר טבק.

היו"ר אמנון רובינשטיין; אני מוכן לרבר הזה שלא יעורר לי בעיות:

"פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק או פרסומת

לבית עסק".
אילנה מישר
זה היה וזה לא חדש, ואף אחד לא פתח את הדרך.

זה היה לכל אורך הדרך והנציגים היו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל שינינו את זה.

תני לי רוגמה של דבר שהוא לא מוצר טבק והוא

לא בית עסק.
תמר גוז'נסקי
לסעיף 4 שלנו יש סעיף 7(א)(א): "לא יעשה אדם

פרסומת עקיפה למוצר טבק במסגרת עסקית". זאת

אומרת, אם מישהו מפעיל מועדון ועושה פרסומת עקיפה למוצר טבק, זה אסור

לפי סעיף 7(א)(א).
אתי בנדלר
חד-משמעית.
תמר גוז'נסקי
חד-משמעית, היום, לפי החוק הזה. הוא לא יכול

לעשות פרסומת עקיפה במסגרת עסקית. אתם

יודעים מה זה המושג מסגרת עסקית? זה מכאן ועד להודעה חדשה. זה גם בית

עסק וגם ונצ'ר. זאת הפרשנות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מצטרף לחוות הדעת של חברת הכנסת

גוזינסקי. החוק הוא חד-משמעי. זה כמו הסיפור

שהיה אתמול עם השלטים. החוק אומר אסור שלטים, אסור טלויזיה, אסור פרסום

עסקי.
אילנה מישר
זה היה בנוסחים הקודמים.
תמר גוזינסקי
הגדרת פרסומת עקיפה היא שלא יעשה אדם פרסומת

עקיפה למוצר טבק.
אילנה מישר
זו פעילות, זה סוג פעילות.

תמר גוז'נסקי; במסגרת עסקית. אנחנו מדברים על מסגרת עקיפה

וכל הרעיון של מסגרת עקיפה זה מתן חסות.

היו"ר אמנון רובינשטיין; גברת מישר, יש לנו הוראות מפורשות ואת כל

פעם חושש מהפירושים שלהם. אם את רוצה,

תשתמשי בפרוטוקול של הדיונים בוועדה הזאת כדי להוכיח שפרסומת זאת של

'מרלבורו', ודאי שאסורה לפי סעיף 7(א)(א).

מי בעד הבאת החוק לקריאה שנייה ושלישית?

אושר פה אחד.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;12

קוד המקור של הנתונים