ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/01/1999

הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - שחרור נכסים מוקנים), התשנ"ט-1999, של חבר הכנסת ואליד צאדק; הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון -ועדי נאמנים), התשנ"ט-1999

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 398

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. הי בשבט התשנ"ט (25.01.99). שעה 08:30

נכחו: הברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

עזמי בשארה

ניסים דהן

יהודה הראל

רהבעם זאבי
מוזמנים
אריאל סיזל - לשכה משפטית, משרד המשפטים

מרדכי דנורי - מינהל מקרקעי ישראל

רונן ברוך - לשכת אפוטרופוס הכללי

אברהם קרים - לשכת היועץ המשפטי, משרד האוצר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר
סדר-היום
1. הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדי נאמנים), התשנ"ט-1999.

2. הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - שחרור נכסים מוקנים), התשנ"ט-

1998, של חבר הכנסת ואליד צאדק (חאג'-יחיא).1. הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון -ועדי

נאמנים). התשנ"ט-1999

היו"ר אמנון ויובינשטיין;

הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - ועדי נאמנים), התשנ"ט-1999. "בחוק נכסי

נפקדים, התש"י-1950 1) במקום סעיף 29ב יבוא: (א) השר לענייני דתות ימנה בכל

אחת מהערים תל אביב-יפו, רמלה, לוד, חיפה, עכו, ועד נאמנים אשר ינהל את נכסי

ההקדש שבתחום העיר, ששוחררו ושהועברו לועד הנאמנים לפי סעיף 29א.

ו

(ב) השר לענייני דתות יחדש את הרכב ועד הנאמנים בתום ששה חודשים מיום

בחירת המועצה של העיר. הודעה על ההרכב ההדש תפורסם ברשומות. עד יום הפרסום

יוכל לכהן ועד הנאמנים בהרכבו הקודם, ומאותו יום יכהן ההרכב החדש.

(ג) בכל ועד נאמנים יהיו 7 חברים, שימונו בדרך הבאה: 3 חברים שיציע השר

לענייני דתות...
אתי בנדלר
זה לא "יציע" אלא זה "ימנה".
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה נוסח שקי ים...
אתי בנדלר
אני לא יודעת אלו תיקונים עומדים להתקבל בחוק שירותי הדת היהודיים לגבי

הרכבים של מועצות דתיות. אנחנו התבססנו פחות או יותר על הנוסח הקיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"3 חברים שימנה השר לענייני דתות. 3 חברים שתציע מועצת העיריה שבתחומה

פועל ועד הנאמנים. הבר אחד שיציע הקאדי של העיר שבתחומה פועל ועד הנאמנים. לא

מונה קאדי - ימונה החבר בידי הקאדי של העיר שבשטח שיפוטו של בית הדין השרעי

שבה נמצאת העיר האמורה".
אתי בנדלר
צריך להיות כתוב: יוצע ההבר בידי הקאדי, ולא ימונה, כי המינוי הרי נעשה

על ידי שר הדתות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע שהכל יהיה "יציע".
אתי בנדלר
השר יציע לעצמו והוא ימנה, זה לא הגיוני. ההנחיה שניתנה כאן בישיבת

הוועדה הקודמת היתה שהקאדי בעצם יציע את המועמד. המתמחה שהכינה את הנוסח שאלה

מה קורה לגבי מקומות שאין בהם קאדי. אני לא ידעתי לתת לה תשובה אם יש מקומות

שאכן אין קאדי. זו הצעה שגיבשנו לפתרון העניין. אינני יודעת אם היא מקובלת עלהוועדה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

דיברנו על כך שבעיר שאין בה קאדי, ימנה הקאדי שאליו שייך בית הדין השרעי

מול אותו מקום, למשל רמלה שייך ליפו.

(ד) "לא הציעה מועצת העיריה לשר לענייני דתות את מועמדיה לועד הנאמנים

תוך 30 ימים מיום שנשלהה אליה דרישת השר, תשלח דרישה נוספת. לא נענתה מועצת

העיריה גם לדרישה הנוספת תוך חמישה עשר למים מיום שנשלחה, רשאי השר לענייני

דתות להציע את מכסת המועמדים שנועדה לעירית. הוראות אלה יחולו גם על מכסת

המועמדים של הקאדי".
אתי בנדלר
במקום המילה "מועמדים" יש לכתוב "מועמד". שוב אנחנו אימצנו הסדר שהיה

בחוק שירותי הדת היהודיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
(ה) "כל הוראה בחיקוק שלפיה פסול אדם לכהן כחבר המועצה של עיריה שבה קיים

ועד נאמנים, וכן כל הוראה בחיקוק שלפיה חדל חבר מועצה כאמור לכהן מחמת שנעדר

מישיבות המועצה יחולו בשינויים המחוייבים, גם על חבר ועד הנאמנים, והוא הדין

בהוראות בדבר סדר הודעה על חדילת החברות במועצה".

אתי בנדלר;

ההוראה הזאת כפי שהיא איננה טובה, משום שבחיקוקים השונים פזורות הוראות

רבות שאין -זהות ביניהן, לא לגבי פסלות של אדם לכהן כחבר מועצה ולא לגבי כל

מיני נסיבות לחדילת כהונתו. אנחנו נצטרך להיות קצת יותר ספציפיים ולאמץ

הסדרים, אולי את אחת מהוראות החוק הרלוונטיות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מאשרים את סעיף 1 בשינויים הבאים: במקום המילה "מועמדים" "מועמד",

לכתוב "בשינויים המחוייבים" במקום "שינויים מחוייבים", "ושלושה חברים שימנה

השר לענייני דתות" במקום "יציע".
אברהם קרים
למה שר הדתות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו משווים את זה למועצות הדתיות היהודיות, ובהדרגה אנחנו רוצים - וזאת

עמדה אישית שלי - ששירותי הדת המוסלמיים יהיו דומים מאוד לשירותי הדת

היהודי ים.
אברהם קרים
השאלה היא למה זה שר הדתות ולא שר האוצר, למשל. שר האוצר הרי מופקד על כל

הנושא של נפקדים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מבחינתי שזה יהיה שר האוצר, אבל סגן שר הדתות שהופיע כאן מטעם הממשלה

הציע שזה יהיה שר לענייני דתות, מתוך הנחה שזה כמו אצל היהודיים. אם לחברי

הכנסת יש עמדה אחרת אז אין לי בעיה עם זה.

אברהם קרים;

באוצר מקובל העיקרון של שר האוצר. לשר האוצר יש את המומחיות של הנפקדים

בלשכתו של האפוטרופוס.
אתי בנדלר
ברגע שהאפוטרופוס משחרר את הנכסים אז זה כאילו כבר יוצא מ...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מוכן שזה יהיה שר שתמנה הממשלה, מה זה איכפת לי. היתה כאן הצעה של

סגן השר לענייני דתות שקיבלנו אותה. זאת בעצם הצעת ממשלה שקיבלנו כפשרה.

המציעים רצו בחירות של הציבור המוסלמי. את זה לא קיבלנו. אם אני אבוא ואני

אומר למשרד הדתות שזה יהיה שר האוצר, אז הוא יבוא ויגיד; רגע, אז מה עשית עם

ההצעה שלי. אני חושב שמה שאמרה היועצת המשפטית הוא נכון, הנכסים האלה כבר היום

משוחררים. מדובר כאן בשירותי דת מוסלמיים. אנחנו מסכימים לפתרון שהציע סגן השר

יגאל ביבי, שהניהול יהיה כמו מועצות דתיות יהודיות. במועצות דתיות יהודיות

ממנה שר הדתות, אז גם כאן ימנה שר הדתות, מה זה שייך לנכסי נפקדים? אני חושב

שזאת עמדה נכונה. הפתרון הוצע על ידי סגן שר הדתות בישיבה שנערכה ב-11.01.

עזמי בשארה;

אין שום דמיון בין הצעת החוק הזאת לבין המקור.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל אנחנו הבאנו את זה להחלטת הסיעה, וביקשתי את הסכמתם והם הסכימו

לפתרון הזה.
מרדכי דנורי
אני הייתי מייעץ בכל אופן לתקן כך שהשר שימנה יהיה שר האוצר. לדעתי לטובת

העניין ראוי ששר האוצר ימנה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מוכן. צריך להודיע את זה לחבר הכנסת יגאל ביבי.

מרדכי דנורי;

אני לא חושב שחבר הכנסת יגאל ביבי יתנגד לעניין הזה.

עזמי בשארה;

הנגישות של התושבים לעניין נותרה הסומה, וזה היה כל העניין. יש לך או

הממשלה או הקאדים או מועצות הערים. מועצות הערים במקרה של המועצות הדתיות

היהודיות זה נכון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא יכול לפתוח את זח עכשיו. העיקרון שזה כמו אצל המועצות הדתיות

היהודיות הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מעלה את זה להצבעה עם התיקון הזה של "שר

האוצר".
רחבעם זאבי
דבריך על זה שצריך להשוות בין המגזר היהודי והמוסלמי הם נכונים. זה צריך

להיות הקו המנחה, ואני מקבל אותו. לגבי איזה שר יהיה השר שממנה, אני מציע

לשאול פורמאלית את מזכיר הממשלה, שיתכבדו לתת לנו תשובה מוסמכת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא תקבל תשובה.

רחבעם זאבי;

אני אקבל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בעוד שבועיים תקבל, כאשר כבר לא תהיה כנסת. הנסיון שלנו בלקבל עמדת ממשלה

הוא קשה ביותר. הם תמיד אומרים שצריך לכנס את ועדת שרים לחקיקה. היא מתכנסת לא

כל שבוע.
עזמי בשארה
אפשר להגיד: שר הדתות, או כל שר שתמנה הממשלה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שר שתמנה הממשלה.
אתי בנדלר
צריך לכתוב שר, אבל בהתאם לחוק יסוד הממשלה יכול ראש הממשלה להעביר תחומי

אחריות.
רחבעם זאבי
אז התיקון המוצע, של שר שתמנה הממשלה, נראה לי.
ניסים דהן
לדעתי, אדוני, אנחנו צריכים לא לחרוג מהנוסח המקורי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רק האוצר מזין אותם בכסף מנכסי ווקף אחרים. אם לא יהיה שר אוצר אז הוא לא

יתן גם כסף.

אנחנו נעביר את זה בקריאה ראשונה כמו שזה מוצע בחוק, דהיינו "השר לעניינידתות", ובקריאה שנייה נקבל עמדת ממשלה. מי בעד העברת החוק לקריאה ראשונה?

הצבעה

(על העברת החוק לקריאה ראשונה)

בעד - 4

נמנע - 1

אושר

אני מבקש לפנות ליושב ראש הכנסת שיאפשר לנו את הקריאה הראשונה של זה או

במהלך השבוע, או באחד מהכנסים שיהיו במהלך הפגרה.
אתי בנדלר
כידוע, במשרד המשפטים ובקרב עובדי מחלקת ייעוץ וחקיקה יש סנקציות. לפיכך,

חלק מהצעות החוק שהועברו לקריאה ראשונה כבר לפני שבועיים ויותר לא פורסמו ולא

יפורסמו, ולכן הם פשוט ימותו מות נשיקה. אם זאת הצעת חוק פרטית, אז למרות

שהוועדה סיימה את דיוניה והעבירה את זה באמצעות מזכירות הכנסת בצורה מסודרת,

פשוט יצטרכו להתחיל את כל התהליך מחדש בכנסת החדשה.

מאחר שיש הרבה מאוד הצעות חוק שטרם פורסמו ולא יפורסמו ברשומות, אין טעם

להמשיך להעביר למזכירות הכנסת הצעות חוק חדשות לקריאה ראשונה, משום שכבר לא

יספיקו לפרסם אותן בכנסת הנוכחית, ולכן יצא אתמול המכתב הזה ממזכיר הכנסת לא

להעביר יותר הצעות חוק לקריאה ראשונה.

רחבעם זאבי;

אם לא פורסם, לא יהיה דין רציפות?
אתי בנדלר
גם אם פורסם ולא היתה קריאה ראשונה, אי אפשר להחיל דין רציפות על אותה

הצעה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני אכנס למשא ומתן עם משרדי הממשלה. אי אפשר לדרוש ממני כאן לשבת בפגרה

ולעבוד ממש בקצב מזורז כדי להעביר הצעות חוק ממשלתיות ותקנות ארוכות, שרק הן

זה עניין של עשרות שעות, ולא לאפשר לחברי כנסת להביא לקריאה ראשונה. זה לא

יתכן דבר כזה. אני לא אסכים לזה.

אתי בנדלר;

עד כה הנוהג היה בכל הכנסות שהצעות חוק פרטיות אינן עולות לדיון אלא לפי

בקשת הממשלה. האם יש להצעת החוק עלות תקציבית?

אברהם קרים;

עוד לא בדקנו אם יש עלות תקציבית.2. הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - שחרור

נכסים מוקנים). התשנ"ט-1999. של חבר הכנסת ואליד צאדק

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הצעת החוק השנייה שלנו היא הצעת חוק נכסי נפקדים, של חבר הכנסת ואליד

צאדק.
אתי בנדלר
לא נוח לי לומר את זה, אבל אני מבינה מאירועי אתמול שואליד צאדק לא יהיה

חבר כנסת בכנסת הבאה. לכן אפילו אם הטילטולים שלך יעזרו, אי אפשר יהיה להחיל

על זה דין רציפות. השאלה היא אם יש טעם לדון בזה?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הוועדה לא יכולה להחיל?

אתי בנדלר;

לא. ועדה יכולה רק אם זאת הצעת חוק של חבר כנסת שמכהן גם בכנסת הנכנסת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מורידים את ההצעה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;09

קוד המקור של הנתונים