ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/01/1999

כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1999), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 394

מישיבת ועדת הבלכלה

יום שני, אי בשבט התשנ"ט (18 בינואר 1999), שעה 10:20
נבחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

יצחק וקנין
מוזמנים
משרד החקלאות:

מנחם לוטן - ראש תחום מועצת ייצור ושיווק

עו"ד מיכל סגן-כהן- לשכה משפטית

אורי צוק-בר - עוזר משנה למנכ"ל

יצחק טובלי - מנכ"ל המועצה לענף הלול

בניהו מנדל - מזכיר ארגון מגדלי עופות

אריה צור - ארגון המדגירים, התאחדות האיכרים

מיכל דויטש - מתמחה בלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת

1999), התשנ"ט-1998.כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1999), התשנ"ט-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתווז את הישיבה. מונתת לפנינו בקשה של שר החקלאות

לאשר את כללי המועצה לענף הלול (מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1999). זאת

בקשה שנתית. אני מבקש שתציגו את ההבדלים מהכללים הרגילים.
יצחק טובלי
יש שני שינויים: סעיף 5 (2), הוא תוספת מכסה של מיליון ביצים למגדלים ביצים

אורגניות.
היו"ר אמנוו רובינשטיין
האם זאת תוספת נטו?
יצחק טובלי
כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
וזה מתוך הנחה שיהיה לזה ביקוש.
יצחק טובלי
יש לזה ביקוש וזה בא לאחר בדיקה של המשרד. זה כלול בסו הכל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כלומר, אתם מניחים שהביצים האורגניות האלה יגדילו את סך כל הביקוש לביצים

בישראל.
יצחק טובלי
כן. יש צרכנים שמבקשים את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה זה ביצים אורגניות?
יצחק טובלי
ההגדרה משתנה לפי המגדלים. יש כמה מרכיבים שהם זהים: שהן חופשיות ולא בתוך

תאים, גדלות על הרצפה, במזון יש נטיה שהתערובת שלהן היא בלי ויטמינים מלאכותיים

ותוספות וכן שהתערובת גודלה בתנאים של גידול אורגני, בלי חומרי הדברה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא מופיע בהגדרות.
יצוזק טובלי
לא. זה מופיע בהגדרה אחרת.
אורי צוק-בר
בסעיף 5 (2) כתוב: שאישר הארגון הישראלי לחקלאות אורגנית. הם כבר קובעים את כל

התנאים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם אתם נותנים להם יד חופשית בזה?
אורי צוק-בר
זה הארגון היציג והיחיד בישראל לנושא של חקלאות אורגנית. הארגון הזה גם מוכר

בעולם ואנחנו סומכים עליהם באישורים שלהם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין לנו יצוא של ביצים אורגניות?
יצחק טובלי
לא. יש לנו יצוא של ביצים רגילות, לא כיצוא עסקי, אלא כיצוא לפינוי עודפים.
השינוי השני
היתה רשימה בשנה הקודמת של ישובים כמו שקד ואיתמר, והשנה זה ירד.
לאה ורון
מה עם אותן ביצים שנקראות "אומגה 3" וביצים שמועשרות?
יצחק טובלי
זה בתוך המכסות.
לאה ורון
האם גם נעשה פיקוח על כך שזה באמת מועשר ושכל מה שהם כותבים זה נכון?
אורי צוק-בר
משרד הבריאות והארגון לחקלאות אורגנית אחראים לכך
היו"ר אמנון רובינשטיין
מיכל דויטש, העוזרת המשפטית, מעירה לי שבתוספת הראשונה צריר להיות 5 (1)

במקום 5 (א).

האם יש הערה לגבי התקנות האלה?
החלטה
אנו מאשרים את התקנות כפי שנוסחו עם התיקון שבסעיף 5 (2) ועם ההגדרה

של הביצים האורגניות.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35

קוד המקור של הנתונים