ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/01/1999

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3) (הגבלת פרסום), התשנ"ט-1998, של קבוצת חברי כנסת; הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס'4) (פרסומת עקיפה והגנה על בני נוער), התשנ"ט-1998, של קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 389

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. כט' בטבת תשנ"ט. 17.1.99. שעה 09:30

נכחו;
חברי הוועדה
א' רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
חה"כ י' שטרן

דר' עי אבני - משרד הבריאות

דר' ט' לרר - מרכז נושא עישון, משרד הבריאות

א' מישר - מחלקה משפטית, משרד הבריאות

דר' ד' תמיר - מנהל המחלקה לחינוך לבריאות,

משרד הבריאות

טי שטיין - משרד המשפטים

שי גלנוי - האגודה למלחמה בסרטן

דרי אי עובדיה - חברת דובק

חי צדוק

י' גזית - שווק , RJRדובק

אי כהן - RJR

ע' הומינר - מנשה ח. אלישר בע"מ

ת' נוימן - איגוד הצרכנים

יי כבביה - מרכז ענף הטבק, איגוד לשכות המסחר

א' מצגר - מנהלת הפיקוח על הפרסומת,

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

כי פנטון - יועצת משפטית, הרשות השניה

לטלוויזיה ורדיו

עי האוזנר - עורך-דין, פורום למניעת עישון

חי אברהמי - פיליפ מוריס

עי הומינר - פיליפ מוריס

צ י קסלר - פיליפ מוריס

אי שהרבני - מתמחה בלשכה המשפטית
י ועצת משפטית
אי בנדלר
מנהלת הוועדה
ל' ורון
קצרנ ית
טי רם
סדר היום
א. הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 4)

(פרסומת עקיפה והגנה על בני נוער), התשנ"ט-1998, של קבוצת

חברי כנסת.

ב. הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מסי 3)

(הגבלת פרסום), התשנ"ט-1998, של קבוצת חברי כנסת.א. הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס'4)

(פרסומת עקיפה והגנה על בני נוער). התשנ"ט-1998.

של קבוצת חברי כנסת

ב. הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 3)

(הגבלת פרסום). התשנ"ט-1998. של קבוצת חברי כנסת
היו"ר א' רובינשטיין
בוקר טוב. אנחנו עוסקים בהצעת ההוק המשותפת של שתי הצעות

חוק שעברו בקריאה ראשונה בנושא הגבלת הפרסומת למוצרי טבק, של

קבוצת חברי כנסת בראשותי ושל קבוצת חברי כנסת בראשותה של הברת

הכנסת תמר גוז'נסקי.

ועדת הכנסת אישרה לאהד את שתי הצעות החוק ואנחנו נביא את

שתי הצעות החוק לקריאה שניה ושלישית כהצעת חוק אחת.

אישרנו את סעיף 1 ו-2 בהצעת החוק שלי, אישרנו את סעיף 1

בהצעת החוק של גברת גוז'נסקי, למעט ההגדרה פרסומת עקיפה, כלומר

רק את ההגדרה של פרסומת עקיפה לא אישרנו.

כעת, לגבי סעיף 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, סעיף קטן (1):

"בפסקה (3), אחרי "הקרנה" יבוא "או הצגה"", האם יש הערות לגביו?

לא הושמעו הערות בסיבובים הקודמים. אנחנו נאשר את סעיף

קטן (1).

סעיף קטן (2): "אחרי פסקה (4) יבוא: "(4א) מדור בעיתון

המוקדש לספורט, לבידור או לבילוי";" - גם לגבי הענין הזה לא

הושמעו הערות. אם יש הערות כעת, בבקשה.

אנחנו נאשר את סעיף קטן (2) בסעיף 2 .אני עובר לסעיף קטן

(3): "אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) קלטת וידאו למכירה, להשכרה או

להצגה בציבור;" - גם בענין הזה לא הושמעו הערות, נאשר את סעיף

קטן (6).

סעיף קטן (7): "משחק או תוכנת מחשב כהגדרתה בחוק המהשבים,

התשנ"ח-1995; - למי יש הערות לגבי זה? אם לא, אנחנו מאשרים זאת.

סעיף קטן (8) -
א' בנדלר
כאן, מה שאושר זה "אירוע או פסטיבל, המיועד בעיקר לילדים

או לבני נוער עד גיל 18" - נדמה לי שדווקא לגבי זה קיימנו את

ההצבעה.
היו"ר א' רובינשטיין
האם יש הערות לגבי הניסוח החדש של סעיף קטן (8)?

אין הערות, מאשרים אותו כפי שהוקרא על ידי היועצת

המשפטית.

סעיף 3 הוא סעיף משותף לשתי הצעות החוק, הוא אושר לקראת

הקריאה הראשונה, חאם יש הערות לגביו?"3. במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

5. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי

באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם או של בעלי

חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות".

אי בנדלר;

כיוון שיש התייחסות לסעיף 5 לחוק העיקרי בשתי הצעות החוק,

אני אקרא את הנוסח כפי שנתקבל על ידי איחוד של התיקונים בשתי
הצעות החוק
סעיף 5 לחוק העיקרי, כותרתו תהיה "הגבלת פרסום"
והוא יאמר כדלקמן
"לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי" - אני

מזכירה שפרסומת זה לרבות פרסומת עקיפה - "באמצעות שימוש בשמם או

בדמותם של בני אדם, של איבר מאבריהם או של בעלי חיים, לרבות

דמויות מצויירות או מונפשות". זה יוצא מהאיחוד של שני הסעיפים.
י' גזית
שמי ירון גזית, אני עובד עם דובק עבור חברת ריינולדס. יש

מותג CAMELלמשל, שהגמל הוא חלק אינטגרלי מהחפיסה, והמשמעות היא

שאי אפשר יהיה להראות אפילו את חפיסת הסיגריות בפרסום שמראה רק

את החפיסה.

אפשר להרחיק לכת, ויש חברות שהלוגו שלהן כולל בפנים

צלליות של חיות - של אריות, של נשרים וכדומה, זאת אומרת החוק

לדעתי מופיע בצורה מאד גורפת ונדמה לי שעורך-דין אבי כהן כתב

לאדוני מכתב בנושא הזה.

היו"ר א' רובינשטיין;

גם לפיליפ מוריס יש שני אריות.

י' גזית;

נכון. עורך-הדין אבי כהן לצערי קצת מתאחר היום, אבל אני

מקווה שהוא יגיע ויוכל להעלות את הטיעונים.
היו"ר א' רובינשטיין
הרי הנושא הזה עלה בקריאה הראשונה. אני רוצה לשאול כענין

של עובדה, אולי עורך-דין צדוק, אתה תוכל לעזור לנו - בפרסומת ל-

CAMELבארצות שבהן יש חקיקה מחמירה, הם השמיטו את הגמל? ראיתי

CAMELבלי גמל.

חי צדוק;

לצערי, אין לי מידע.

י' שטרן;

/

איך יכול להיות CAMELבלי גמל?
שי גלנ ו י
שוש גלנוי מהאגודה למלחמה בסרטן. למיטב ידיעתי, את התווית

של ה- CAMELסגרו ,זאת אומרת החברה החליטה לא להשתמש יותר בדמות

הזאת.היו"ר א' רובינשטיין;

אבל על קופסת הסיגריות זה מופיע, לא?

ש' גלנוי;

אני לא יודעת.

אי מישר;

רציתי להראות את הפרסומת, שזה נועד למנוע - מחקרים הראו

לגבי ילדים קטנים בני 13.

היו"ר א' רובינשטיין;

זה ירד.

אי מישר;

אם מישהו היה מבקש פשרה שיהיה הגמל על החפיסה בלבד, לזה

אני לא מתנגדת.

ע' האוזנר;

אבל אם אנחנו מתירים פרסומת בגלל מה שמופיע על החפיסה,

הרי כל דבר אפשר לשים על החפיסה. זו השיטה שאנחנו בעצם מנסים

למנוע אותה. הרי מה עשו כדי לעקוף את כל האיסורים שהיו בשעתו?

היו מכניסים על קופסאות גפרורים את התמונה של החפיסה, ואחר כך

היו אומרים; זו בכלל לא פרסומת לסיגריות, זו פרסומת לגפרורים.

היו"ר א' רובינשטיין;

לזה יש לנו סעיף נפרד.

ע' האוזנר;

כן, אבל אם מתירים את זה בצורה עקיפה...

היו"ר א' רובינשטיין;

יש לנו עוד הרבה בעיות סבוכות, נדון בהן. אנחנו אוסרים על

חברות חסיגריות לפרסם בני אדם, לפרסם בעלי חיים, לפרסם כל מיני

דמויות מונפשות.

מתעוררת השאלה - חברת CAMELאו חברת פיליפ מוריס, אולי יש

עוד חברות, ה- Brand nameשלהן כולל היות, הוא לא מציג את הגמל

כמעשן סיגריה למשל, או משהו כזה. הוא רוצה לפרסם רק את חפיסת

הסיגריות שלו. האם נדרוש ממנו בחפיסת הסיגריות שהוא מפרסם -

אנחנו לא אסרנו עליו מכירת ,CAMELשבפרסומת הוא ימחוק את הגמל?

ע' האוזנר;

אם אתה מרשה לעשות את הדמות המונפשת כמו דיסני על הקופסה,

בעצם התרת את הכל.א' מישר;

... לבעלי חיים שקיימים היום על חפיסות סיגריות, ובצורה

שהם מופיעים היום, ללא שום שינוי.

היו"ר א' רובינשטיין ;

כמו שעשינו לגבי החולצות.

י' שטרן;

אני הושב ששינוי של לוגו החברה זה דבר בלתי אפשרי. זה

לוגו עולמי, קיים הרבה מאד שנים, יש מוניטין לעצם התמונה. לדרוש

מההברה לא להשתמש בסמל המסהרי שלה זה פשוט בלתי הגיוני ולא

פייר.

אני הושב שלפרוות לגבי ההברות הקיימות, לגבי סמלים שכבר יש

להן, זה צריך להישאר. אולי הברה הדשה שנכנסת לשוק, האיסור יהול

עליה, אבל לא יכול להיות שנגרום כאן נזקים של כמה מיליארדים

אולי .

היו"ר א' רובינשטיין;

לא צריך להגז ים.

ע י אבנ י ;

דר' עלמה אבני ממשרד הבריאות. אני רוצה לומר מילה להבר

הכנסת שטרן, מפני שאני הושבת שהוא לא היה איתנו לכל אורך הדרך

של החקיקה הזאת.

אני רוצה להזכיר לך שלא מדובר כאן בחברה שמייצרת מותג

שהוא חיוני, או בריא, או בשימוש לצורך קיום, אלא מדובר כאן

במוצר שהיום, וכל יום שעובר אנהנו יודעים, שהוא נזק חמור

לבריאות. המדינה, משרד הבריאות וגופים אחרים מתנדבים, משקיעים

המון מאמצים כדי לעצור את הפרסומת שמשפיעה בעיקר על בני הנוער,

וזאת היום הבעיה שלנו וגם במקומות אחרים בעולם.
כשאתה אומר
לא יכול להיות מפני שזה יפגע באופן מסחרי,

אנחנו לא רוצים במכוון לפגוע באף אחד באופן מסחרי, אבל אנחנו

רוצים לעשות חכל כדי למנוע את התפשטות העישון והסיגריות. לכן,

אנחנו חייבים כן לציין את הפגיעה הזאת.

י' שטרן ;

זה רוחו של ההוק. הרי כל עוד אנחנו משאירים את החברות

בשוק וכל עוד אנחנו מאפשרים את חופש הבחירה של הצרכן עצמו, שהוא

רשאי לקנות סיגריות, אי אפשר להגיע עד אבסורד בדרישות האלה.

אם את רוצה לאסור מכירת סיגריות, אדרבה, זאת הקיקה אחרת,

אבל כל עוד זח לא כך, אי אפשר לדרוש מהחברה שיש לה מותג ברור,

פשוט לזרוק את זה יום אחד בהיר.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני רוצה להסביר במה מדובר כאן, ואני חושב שההצעה של גברת

מישר היא הצעה נכונה.
אנחנו אומרים לחברות הסיגריות
אסור לכן לפרסם שום דבר

מהסוג שהיה קיים עד עכשיו - לא בני נוער, לא מבוגרים, לא

צעירים, לא זקנים, לא חיות ולא שום דבר. בעצם, אנחנו אומרים

להן: תפרסמו רק את המוצר שלכן.

המוצר של חלק מהחברות שקיימות היום - אני לא מדבר על

חדשות, משום כך אני באמת חושב שההצעה של חבר הכנסת שטרן היא
הצעה נכונה - כלומר
מהיום והלאה לא נרשה ייצור של סיגריות עם

דמויות אדם או דמויות חיות כחלק מהמותג, אבל מותגים שהיו בשימוש

עד היום, נרשה אותם רק לצורך אחד, לפרסום קופסת הסיגריות.

דר' אבני, אנחנו מתנגדים לשימוש בבני אדם, בחיות, ואנחנו

אומרים שזה עלול להשפיע על בני נוער, אבל הענין של המותג של

CAMELשהוא מותג בינלאומי מוכר ומופיע בכל כך הרבה פרסומות,

להגיד שזה ישפיע, אני לא חושב שזה נכון מפני שאת לא מראה בחור

צעיר מעשן את הסיגריות. ייתכן שיבוא יום ונאסור, אבל בינתיים

הפרסום לא אסור.
ע' האוזנר
הייתי רק מציע לתקן את ההצעה הזאת שזה יחול באמת על

דמויות של חיות, אבל לא על דמויות מונפשות למשל, כלומר רק חיות,

לא מונפשות.
א' מישר
אני חושבת שבהצעה שרשום היום שזה לא מונפש. לא יודעת איך

יקראו את זה, אבל כפי שזה היום, זה לא שינוי.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מציע לקבל את ההצעה של חבר הכנסת שטרן ושל גברת מישר.
אי בנדלר
זאת אומרת להשאיר את הסעיף כפי שהוא נוסח, כפי שקראתי

אותו ולהוסיף סעיף נוסף - סייג לתחולה, שיאמר כך פחות או יותר:

הוראות סעיף 5 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זוז לגבי איסור שימוש

בשמם או בדמותם של בעלי חיים, לא יחולו על פרסום של מוצרי טבק

ששווקו בישראל לפני תחילתו של חוק זה.
היו"ר א' רובינשטיין
בתנאי שהם חלק מהלוגו, רק בתנאי שהם חלק מהשם המסחרי.
ע' האוזנר
הייתי מציע להיות יותר ספציפי, כי מחר ימצאו שבגאנה היתה

דווקא סיגריה שכן היתה מונפשת.

/
היו"ר א' רובינשטיין
ששווק בישראל.י' גזית;

לגבי דמויות מונפשות, החברה קיבלה בהתנדבות להוריד את

הענין הזה וזה לא קיים יותר.

דבר שני, לגבי לוגו, השאלה היא איך מגדירים את הלוגו, כי

ב- ,CAMELהחיה,אצלכם זה חלק מהלוגו

אי בנדלר;

אנהנו מתייחסים למותג, להגדרה של מותג לענין הזה.

י' גזית;

אם זה הגדרה של מותג, זה בסדר.

א' מישר;

רק על החפיסה.

היו"ר א' רובינשטיין;

רק פרסום חפיסת הסיגריות לגבי משהו ששווק בישראל לפני

החוק.

ט' שטיין;

כעמדת פשרה, אנחנו מסכימים לרעיון הזה, רק הייתי מבקשת

להיות שותפה לניסוח הסופי.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני מבקש.

אי בנדלר;

תעבירי כבר היום נוסח מוצע. אני לא משתפת בנוסחים כשאני

עובדת בלחץ וצריכה להעלות לקריאה שניה ושלישית. אני. שמחה תמיד

לקבל נוסחים.
היו"ר א' רובינשטיין
תעבירו נוסח, אבל עוד היום.

אישרנו את סעיף 5 עם חריג. אני חוזר ואומר; פרסום חפיסת

הסיגריות עם מותג ששווק בישראל ערב חקיקת החוק. הנקודה ברורה?

אני לא רוצה שיהיו אי הבנות.
ע' הומינר
/

אדוני היושב-ראש, אפשר לסעיף זה להוסיף משהו בנוגע לסעיף

זה, לגבי תחולתו של החוק.היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו מגיעים לזה בסוף. גם קראתי את המכתב שלכם, נגיע לזה

בסוף - סעיפי תחולה, לא ניאלץ אתכם לזרוק את המלאי שלכם.

אני מבקש דבר נוסף - את הנוסח החדש גם להעביר לחברת הכנסת

תמר גוז'נסקי, זה החוק שלה.

סעיף 3 אושר, כאשר החריג ינוסח סופית על ידי היועצת

המשפטית של הוועדה.

"4. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:

7א.(א) לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית" - נחזור לזה

לאחר שנקבע את החריגים.

(ב) - כאן יש לנו הצעה של משרד הבריאות.

אני רוצה לסכם מה היה בישיבה. יש לנו שתי בעיות עם פרסומת

עקיפה. החלטנו בישיבה הקודמת לאמץ את הרעיון, לא את הנוסח

המדוייק, של הדירקטיבה האירופית, שאומרת: מה שהיה עד עכשיו עם

שימוש במה שנקרא ,brand stretchingקיים. מהיום והלאה - אסור.

אם חברת CAMELייצרה את כל התעשיה של , CAMEL TROPHYמותר

לה. מהיום, אסור שום דבר חדש. אנחנו לא נאשר מהיום לחברת דובק

להתחיל לפרסם על חולצות את הסיגריות שלה.

את זה קבענו, קיבלנו נוסח ממשרד הבריאות שליועצת המשפטית

שלנו יש הערות לגביו, ואני מציע שאת תקראי וגם תעירי את ההערות.
אי בנדלר
הנוסח שהתקבל הבוקר כולל קודם כל שלוש הגדרות. אני מתחילה
עם הגדרה ראשונה
"פרסומת עקיפה". אני מזכירה שבאיסור פרסום,

בהתאם למה שכבר אושר, פרסומת כולל פרסומת עקיפה.

בהתאם למוצע, "פרסומת עקיפה" - פרסומת למוצר שאינו מוצר

טבק, לרבות מתן חסות, אם יש בפרסומת כדי לקדם שיווק של מוצר

טבק" .

יוצא מכאן שאם עושים פרסומת לכל מוצר שהוא, ורואים שמישהו

מעשן, הרי עלולים לטעון שיש בכך כדי לקדם שיווק של מוצר טבק,

וזה יהווה פרסומת אסורה.

אני חושבת שההגדרה הזאת רחבה מעבר למה שאפשר לקבל, משום

שזה מכניס למסגרת המעשים האסורים דברים שקשה לנו לשער כרגע מה

ייכנס לתוכם, ואני חושבת שצריכים במקום - אם יש בפרסומת כדי
לקדם, לכתוב את המילים
שמטרתה לקדם. זאת אומרת, אם המטרה של

הפרסומת העקיפה היא לקדם פרסום של מוצר טבק ומנס.ים לעקוף את זה

על ידי עשיית פרסומת עקיפה, זה ברור, זו בעצם המטרה כפי שהוצגה

מלכתחילה./
י' שטרן
מה הקריטריונים?
ע' האוזנר
מי יושב ב"בטן" של המפרסם? אף אחד לא יושב במוח שלו.
כ' פנטון
המבחן הוא מבחן התוצאה.

ע' האוזנר;

איך בודקים?

היו"ר א' רובינשטיין ;

אם יש אינטרס מסחרי, זו המטרה. אם אתה מראה בסרט ישראלי

מישהו מעשן סיגריה והמפרסם לא קיבל שום תמורה, זו לא מטרה לקדם

מוצר טבק. אם לעומת -זאת, הוא שילם עבור זה, זו המטרה לקדם מוצר

טבק.
ע' האוזנר
או כן, או לא. היא אומרת: אולי לקדם מוצר אחר ולא מוצר

טבק.
אי בנדלר
מאד ייתכן.
ע' האוזנר
מאד קשה להוכיח.
י י שטרן
באתי בשביל זה, כי אתמול קיבלתי טלפונים מאנשי תיאטרון

"גשר".
היו"ר א' רובינשטיין
לענין חסות עוד לא הגענו. בחסות נדון בנפרד.
אי בנדלר
אני מוכרחה לומר שחסות, ככל שאני מתעמקת בנוסח, נכנס גם

לענין הזה.
היו"ר א' רובינשטיין
נכון, אבל החלטנו לעשות חריג לזה. הגדרת פרסומת עקיפה

כוללת חסות. אחר כך נראה מה אנחנו מתירים, כמו שכאן אנחנו

מתירים. כלומר, יש איסור כללי וחריגים.
א' מישר
אחרי שקיבלנו את ענין המותג, יש לנו תשובה לענין של

החסות.היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו נדון בחסות.
אומרת היועצת המשפטית
בהגדרה הקיימת, הענין של פרסומת

כולל את ההגדרה של בעל הענין, ההגדרה הזאת נשמטה. כעת היא
אומרת
אני לא יכולה לאמץ הגדרה שעל פיה אדם אחראי בפלילים,

כאשר הוא בכלל לא מתכוון לפרסם מוצר טבק. הוא אומר: אני עושה

סרט "פלורנטין", מעשנים סיגריה במקרה. בהופעה של קלינטון, היא

שתה קוקה-קולה, הוא לא קיבל כסף תמורת זה, אבל כל העם ראה את

פהית הקוקה-קולה. לא היתה כאן מטרה. אומרת היועצת המשפטת שלנו,

אני חושב בצדק: מרגע שהשמטנו את בעל הענין, מוכרחים לקבוע את

סעיף המטרה.
א' בנדלר
אני אשלים למה הכוונה שהשמטנו את בעל הענין. הגדרת

פרסומת, כפי שהיתה בחוק העיקרי, היתה: "פרסומת בעל-פה, בכתב או

בדפוס, שנעשתה על ידי בעל ענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו" - כל

זה הושמט מההגדרה, נמחק והוחלף. אני לא צריכה שיהיה שום קשר בין

מי שעושה את הפרסומת או נותן את החסות.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מבקש התייחסות רק להצעה של אתי.
כ' פנטון
היועצת המשפטית של הרשות השניה. במידה שבאמת לא מאמצים את

ההגדרה המצומצמת, אני בהחלט מסכימה עם אתי, ואז הייתי מציעה

להשתמש במבחנים שלנו כבר יש ניסיון בהם בנושא של פרסומת אגב,

זאת אומרת צריכים לחיות כאן כמה פרמטרים.

אם רואים סתם מישהו מעשן, באמת אין כאן לקדם.
ל' ורון
מהם הפרמטרים?
כ' פנטון
אנחנו בהחלט מסכימים עם זה שיכול להיות שכמו שאתה אומר

ב"פלורנטין" רואים מישהו מעשן, אבל אתה לא רואה איזה סוג

סיגריה, והשאלה איזה קידום מוצר מסחרי יש כאן.
ע' האוזנר
קידום העישון עצמו.
כ' פנטון
אני מניחה שיש ויכוח עם אנשים שאומרים: בכל מקרה, אתה לא

רוצח לראות באף מקום אף אדם מעשן, לא משנה איזו סיגריה הוא

מעשן. אם רוצים לצמצם זאת יותר, יש את המבחנים שהם יותר דומים

להגדרה המצומצמת שהיתה קודם, לנו יש את זה בכללים.היו"ר א' רובינשטיין;

את מסכימה להגדרה הזאת?
כ' פנטון
הרחבה?

אי בנדלר;

לא, להפך - שמטרתה לקדם.

כ' פנטון;

של אתי- כן, אבל אז הייתי מציעה אולי: שמטרתה לקדם מוצר

מסחרי, על זה לדעתי הוועדה צריכה להחליט.
היו"ר א' רובינשטיין
מוצר טבק.
כ' פנטון
לא. מוצר טבק, אם אתה לא רואה את שם המותג, האם זה משנה

או לא משנה. על זה לדעתי הוועדה צריכה להחליט.
היו"ר א' רובינשטיין
הערה נכונה.
א' בנדלר
שמטרתה לקדם שיווק של מוצר טבק מסויים.
ע' הומינר
יש לדעתי קצת בעייתיות עם מה שהגברת אמרה, גם בהמשך למה

שאתי אמרה. אם אנחנו לוקחים לדוגמה חסות של התאגיד, ובאותה חסות

מתפרסמת מודעה של תאגיד פיליפ מוריס, בתוך המודעה מצויינת

הסיגריה מלבורו, מצויינת הסיגריה פרלמנט - האם זו פרסומת או זו

לא פרסומת?
היו"ר א' רובינשטיין
עוד לא הגענו לזה. אנחנו אומרים שלגבי חסות יהיה לנו סעיף

מי וחד.
ע י חומי נר
של התאגיד.
אי בנדלר
נמחק את המילים: לרבות מתן חסות ויהיה סעיף מיוחד.
כ' פנטון
אני מציעה להפריד בין חסות לפרסומת.
היו"ר א' רובינשטיין
התחלנו הרי לדון בענין של מתן חסות, שמענו את הגברת אורה

גולדנברג. אנחנו רוצים לעשות הבחנה כך שמופעי תרבות ואמנות,

במגבלות מסויימות, יוכלו לקבל חסות של פירמות שהן פירמות

שמייצרות גם מוצרי טבק. הדוגמה עם פיליפ מוריס, שהיא תומכת

בתיאטרון "גשר" ובתיאטרונים אחרים, את זה אנחנו מעוניינים

להשאיר. את הניסוח תשאירו לנו. החלטנו הרי בפעם קודמת.

י' שטרן;

איך?
היו"ר א' רובינשטיין
בואו נגמור את הנושא הזה, הנושא הזה הוא נושא נפרד, לא

קשור לחסות.

אי בנדלר;

בהגדרת פרסומת עקיפה, נמחק את המילים: לרבות מתן חסות.

האם זו החלטתך?
היו"ר א' רובינשטיין
לא, אני צריך לראות את ההגדרה של מתן חסות.

כ' פנטון;

מקובל לעשות מבחנים שונים לגמרי לחסות לפרסומת.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מוכן, לצורך הדיון כעת, נמחק "מתן חסות", אבל נחזור

ונאשר את זה לאחר שיהיה לנו הסעיף של מתן חסות.

י' גזית;

לגבי הנוסח - ""פרסומת עקיפה" - פרסומת למוצר שאינו מוצר

טבק, אם יש בפרסומת כדי לקדם שיווק של מוצר טבק אחר". במקרה

לדוגמה של תאגיד פיליפ מוריס, ישנו מוצר סיגריות שנקרא פיליפ

מוריס, שאין כאן מטרה לקדם את המוצר עצמו, אבל המשמעות של הנוסח

כפי שבא לידי ביטוי כאן, יגרום לעבירה על החוק.
היו"ר א' רובינשטיין
/

למה? תן לי דוגמה.

י' גזית;

תאגיד פיליפ מוריס שנותן חסות לדוגמה.
דוברת
הוא מתכוון לשם עצמו.
היו"ר א' רובינשטיין
מחקנו את החסות כרגע.
י' גזית
לא, אבל זה כביכול נופל בהגדרת ההוק, לפי מיטב הבנתי, תהת

פרסומת עקיפה.
היו"ר א' רובינשטיין
אנהנו לא רוצים שפיליפ מוריס יתגבר על איסורי החוק הזה על

ידי פרסום החברה פיליפ מוריס, זה חד-משמעי. לגבי חסות נדון אחר

כך. אנחנו לא מעוניינים שפיליפ מוריס תעשה עיקוף ואיגוף של כל

החוק הזה באמצעות שימוש בהברה המייצרת, שיש לה גם מזון וגם טבק.
י' גזית
מה שאני אומר שישנו מוצר טבק, מותג שנקרא פיליפ מוריס -

סוג סיגריות שנקרא פיליפ מוריס. אני לא מעונין שאיזשהו נוסח

שיהיה, למעשה לא יאפשר לי לתת חסות בגלל שקיים הדבר הזה.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל סיכמנו כעת שחסות יהיה סעיף נפרד. אני ממש מבקש לא

להעלות את ענין החסות.
אי בנדלר
תמחק את המילים: לרבות מתן חסות מהגדרת פרסומת עקיפה,

יהיה סעיף בהמשך שיתייחס למתן חסות.
היו"ר א' רובינשטיין
בסדר.
י' גזית
במקום "כדי לקדם שיווק של מוצר טבק", אם אפשר להציע:

בהמשך של אם יש בפרסומת אזכור של מוצר טבק או שימוש בו, כמו

שדיברנ ו בישיבה.
היו"ר א' רובינשטיין
לא, לא. זה צר מדי.

רק לגבי ההצעה של אתי בנדלר, שמטרתה - כדי שיחיה קשר עסקי

ולא סתם במקרה אדם מעשן סיגריות.ע' האוזנר;

לי דווקא מפריע משהו בכיוון אחר לגמרי. סעיף 2 של החוק

הקיים, שבזה אף אהוד לא נגע עד עכשיו, אומר: "לא יעשה אדם פרסומת

בשבח העישון כשלעצמו", זאת אומרת פרסומת ישירה בשבח העישון

אסורה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה נשאר.

ע' האוזנר;

לפי ההצעה של אתי בנדלר, פרסומת עקיפה בשבח העישון היא

עדיין מותרת.

אי בנדלר;

איך בדיוק עושים פרסומת עקיפה בשבה העישון? שרואים אותי

כמה אני מתמוגגת?

ע' האוזנר;

אני לא חושב שאני צריך כאן לטפל בשאלה איך אנחנו מוכיחים

את הדבר הזה, אבל אם יצרן של סיגריות משלם כסף סתם שיראו מעשנים

על המסך, הוא משלם הון תועפות כדי שהמפיק יראה מעשנים, בלי

שיראה את הסוג.

היו"ר א' רובינשטיין ;

ההערה נרשמה. אתה מציע להוסיף גם את החריג הזה, שיהיה

ברור שהאיסור של סעיף 2 הוא גם לגבי פרסומת עקיפה.

אי בנדלר;

אני לא צריכה, משום שברגע שהגדרתי פרסומת, לרבות פרסומת

עקיפה, אני צריכה לקרוא את סעיף 2 כאילו כתוב בו - לא יעשה אדם

פרסומת, לרבות פרסומת עקיפה בשבח העישון כשלעצמו.

ע' האוזנר;

לא, כי את לא אוסרת את זה. את לא מכניסה את. זה בסעיף

האיסור.

אי בנדלר;

סליחה, סעיף 2 הוא גם סוג של איסור. כותרת השוליים שלו

היא איסור פרסומת בשבח העישון.
ע' האוזנר
/

אם את מגדירה את הפרסומת העקיפה אך ורק שיש בפרסומת כדי

לקדם שיווק של מוצר טבק, אין כאן כדי לקדם שיווק של מוצר טבק,

יש כאן כדי לקדם את העישון עצמו בהגדרה הזאת, ולכן זה לא הל.

אי בנדלר;

סליחה, אנ י לא מבי נה.ע י תאו ז נר;

אסור לנו היום לעשות פרסומת ישירה בשבח העישון כשלעצמו,

כלומר אסור לנו להגיד עישון זה טוב, זה ברור היום. זו נקודה

ראשונה - האם אסור או מותר לעשות פרסומת עקיפה בשבח העישון, זאת

אומרת סתם להראות בסרט, תמורת תשלום כבד מאד, בן-אדם מעשן. לא

סתם, כמו שאמרת, שהבמאי או המפיק החליט להראות, אלא מישהו שילם

כסף כדי שיראו מעשנים על המסך.
היו"ר א' רובינשטיין
תמורה כספית.
ע' האוזנר
כדי לעודד את העישון עצמו, שזה הרבה יותר חמור מאשר לעודד

סו ג מסויים של סיגריות.

היו"ר אי רובינשטיין;

אומרת אתי שזה כלול באיסור.

ע' האוזנר ;

לדעתי, זה לא כלול, כי אם אתה אומר בסוף - אם יש בפרסומת

כדי לקדם שיווק של מוצר טבק, אין כאן כדי לקדם שיווק...

היו"ר אי רובינשטיין;

עורך-דין האוזנר, הכוונה היא ברורה. אחר כך נשאיר את ענין

הניסוח המשפטי .

א' בנדלר;

אני חושבת שזה מכסה. ההערה של עורך-דין האוזנר איננה

מקובלת עלי.

ע' האוזנר;

אבל זה לא יכול לכסות. אם כתוב - כדי לקדם שיווק של מוצר

טבק, אין כאן כדי לקדם שיווק של מוצר טבק.

אי בנדלר;

אם אין בפרסומת, בין הישירה ובין העקיפה, כדי לקדם פרסום

של מוצר טבק, אני לא חושבת שאני צריכה לכתוב את זה.

ע' האוזנר;

לא פרסום.

ש' גלנוי;

בשבח העישון.היו"ר אי רובינשטיין;

זה לא שההערה הזאת תקטין את האיסור בשבח מוצרי טבק, אבל

הכוונה ברורה. אחר כך נבדוק עם היועצים המשפטיים ועם אתי אם

הפרשנות שלך נכונה או לא. הכוונה היא ברורה - אין פרסומת עקיפה

בשבח העישון.

ע י האוזנר;

זו התוצאה. תודה, זה מה שרציתי.

א' מישר;

אני מוטרדת מהוספת המילים - אם יש בה לקדם שיווק של מוצר

טבק למטרה, משום שיש לנו בעיה של המטרה שיכולה להיות עדיין

נסתרת; אפילו אדם שמסתכל, הוא בליבו רואה את המטרה, אבל להוכיח

זה דבר אחר. לדעתי, כאן זה לא קשור למוצר הספציפי.

היו "ר אי רובינשטיין;

איך אתם עונים לטענה של אתי? הטענה של אתי - ההגדרה הזאת

יכולה לכלול דברים שהם בכלל לא פרסומת.
ט' שטיין
היא מתקנת באמצעות הסיפה, באמצעות הספציפי והמסוים, ואז

זה עונה על הבעיה.

א' מישר;

במאי שרוצה להיזהר, אם הוא מראה את המעשן, לא יראו את

המותג. אלמנט של הפרסומת שרואים את המותג, זה לא בא במקרה. כאשר

מראים את המותגים האלה, מישהו משלם, ויש חברות שעוסקות בהשתלת

המוצר לתוך הסרט, כדי להראות בדיוק את המותג.

היו "ר אי רובינשטיין;

אפשר ליצור פשרה בין שתי ההשקפות - אם מראים מוצר ספציפי

בפרסומת, יש הנחה שזה למטרת קידום העישון, ואז נטל ההוכחה עובר

למי שמראה את זה בטלוויזיה או בסרט.

א' בנדלר;

את זה הם כללו בלאו הכי בסעיף 7א.(ב), את החזקה הזאת.

הי ו"ר א' רובינשטיין;

לא, לגבי הדבר הספציפי.
אי בנדלר
כן. הם כותבים; "פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק שנעשה בה

שימוש במותג של מוצר טבק" - ושים לב, כאן מדובר על מותג שזה

יותר רחב, לא סתם במוצר טבק - "רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא

הוכח אחרת".היו"ר א' רובינשטיין;

כן, אבל זה לא פרסומת למוצר, זה סתם סרט.

הכוונה שלנו ברורה, אנהנו נדון בניסוח שלה - פרסומת

עקיפה, הכוונה היא לפרסומת במהלך עניינים עסקי ולא תצוגה של אדם

מעשן באופן אקראי.

אנהנו רוצים קודם כל שהפרסומת העקיפה תהיה אסורה גם לגבי

עידוד העישון - כאן יש חילוקי דעות לגבי משמעות החוק ואני חושב

שאולי אתי צודקת, שזה היום כבר כולל את זה, אבל נשב פעם נוספת

על זה.

דבר שני, אנהנו ניצור חזקה שאם אדם מראה מוצר מסוים בכל

פרסום - לא רק פרסום למוצר שאינו מוצר טבק, גם דבר שהוא לא
פרסום
בסרט בתכנית טלוויזיה - יהיה בכך משום הוכחה לכאורה שזה

נעשה למטרת קידום שיווק של מוצר טבק. ואז, אם אדם אומר: אבל לא

שילמתי כסף, הוא פטור מאחריות.
חי צדוק
כאן דורשים ממנו להוכיח דבר שלילי. איך אדם יכול לעשות

זאת?
היו"ר א' רובינשטיין
נכון, אז איך אני יכול אחרת להוכיח?
ח' צדוק
אני שתקתי מפני שההגדרה של היועצת המשפטית של הוועדה

הניחה את דעתי, כלומר ברגע שמוציאים מההגדרה הזאת את הפרסומת

העקיפה באקראי, וקושרים את זה עם המטרה...
היו"ר א' רובינשטיין
ברור, אבל על זה חולק משרד הבריאות.
כ' פנטון
אני מציעה שוב את המבחנים שלנו יש בכללים. יכול להיות

שכדאי לעיין בהם, אתי, ולאמץ איזשהו ניסוח, זה גם עבר את מבחן

בג"ץ בבג"ץ מלניק, שאחד המבחנים הוא האם השימוש במותג המסחרי -

אני מדברת על נושא של פרסומת אגב ופרסומת סמויה - הוא סביר

בנסיבות, זאת אומרת שאין למשל התמקדות דווקא על המוצר.

כלומר, אם במקרה, ב- setupשל "סיינפלד" רואים מישהו שותה

קוקה-קולה, תמיד נשאלת שאלה האם יש כאן לקדם את. קוקה-קולה או

שזה שימוש סביר, זאת אומרת אם יש זום דווקא על קוקה-קולה וזה לא

סביר בנסיבות. /
אי בנדלר
כרמית, שאלה אם את יכולה להעביר לנו הצעת נוסח.כ' פנטון ;

יש לכם כאן את החוקים.
י' גזית
יש הצעה שעומדת בפני הכנסת על פרסומת סמויה בסרטים.

היו"ר אי רובינשטיין;

זה לא אותו דבר. ערוץ 2, אנהנו לא עוסקים באיסור פרסומת

סמויה. אנחנו עוסקים באיסור פרסום של דבר מסוכן לבריאות. יש

הבדל גדול בין השניים, ולכן אני לא מקבל את ההבחנות האלה.

יהד עם זה, אני חושב שאתי צודקת שלא יכול להיות שפתאום

מטילים אחריות פלילית על אדם שלא קיבל תמורה עסקית בכלל. מישהו,

מתחשק לו להראות אדם מעשן - בסרטים הישנים כולם מעשנים.

אני מוכרח ליצור או פרסומת של בעל ענין כמו שהיה בחוק

הקודם, או מטרה.

דוברת;

לקידום מסחרי.

ע י האוזנר;

אדוני היושב-ראש, אני לא הייתי בישיבה - מדוע מחקתם את

ההגדרה של בעל ענין בשיווק מוצרי טבק?

היו"ר אי רובינשטיין;

אני לא אכנס לזה כרגע, היה דיון שלם.

אי בנדלר;

זה היה לבקשתכם.

אני חושבת שלגבי כולנו, גם המעשנים כאן, כדאי שהדברים

ייאמרו פעם אחת ולתמיד, כי כל הזמן מסתכלים עלי בתור מעשנת

בחשדנות.

אני חייבת להצהיר כאן, כבעלת ענין, כי זה נאמר לי כבר

מספר פעמים, שדווקא למעשנים, כמוני, יש ענין יותר גדול מאלה

שאינם מעשנים לבטל את הפרסומת, כי כשאני רואה את בנותיי מעשנות

בעקבותיי, לי זה חורה יותר מאשר לאלה שכבר מחוץ לתמונה, אבל אי

אפשר, בהזדמנות הגיגית זו, להפוך את חצי עם ישראל לעבריינים.

הי ו"ר א' רובינשטיין;

/

זו היתה הודעה אישית.

אני מבקש מכל מי שרוצה להציע נוסח לגבי ההצעה של היועצת

המשפטית שלנו, עוד היום.אנחנו עוברים להגדרה של ""מוצר" - לרבות עסק, שירות או

פעילות" - יש הערות לגבי הענין הזה?

אישרנו את ההגדרה של "מוצר".

""מותג" -סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה, או

סימנים ייחודיים אחרים" - אנחנו מאשרים את ההגדרה של "מותג".

כעת אנחנו מגיעים לסעיף האופרטיבי, הוא הסעיף הקשה, וכאן

ייכנס גם ענין החסות, או במישרין או בהגדרה חדשה.

"7א.(א) לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית" - אגב, זה כבר

קצת מגן על הבעיה שדיברנו עליה, מסגרת עסקית. לדעתי, מסגרת

עסקית זה חייב להיות משהו שיש איתו אלמנט מסחרי, ולא סתם איזה

במאי שהוא מאוהב בעשן סיגריות.

7א.(א) - אם אין הערות, הסעיף מאושר.

כ' פנטון;

מה זה מסגרת עסקית? אני מציעה אולי להגדיר מסגרת עסקית.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני לא יכול להגדיר, השופט יודע. אם יש לך הצעה, תעבירי

אותה עוד היום.
ש' גלנוי
מסגרת עסקית זה כולל גם מתן חסות?

היו"ר א' רובינשטיין;

נדון במתן חסות בנפרד.

היו"ר א' רובינשטיין;

"7א.(ב) פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק שנעשה בה שימוש במותג של

מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא הוכח אחרת".

למי יש הערה כאן?

דר' ד' תמיר;

שמי דר' תמיר ממשרד הבריאות. אני רוצה להציע, בדומה למה

שדיברנו קודם, להוריד את המילה "מותג". נניח, אם על מכונית

ספורט, שזה קשור לתחרות ספורט, רוצים לשים את המותג של פיליפ

מוריס, זה אסור לפי ההוק הזה.

מה שהייתי אומר - אם על מכונית ספורט, חברת סיגריות מראה

סיגריה בלי שרואים שזה מותג, אלא סיגריה באופן כללי, צריך לאסור

גם את זה.

היו"ר א' רובינשטיין;

את זה יש בסעיף 2. יש איסור פרסום לעידוד עישון.אי בנדלר;

אבל כאן זה רחב, צריכים לשים לב לזה. אדוני אומר כל הזמן:

לגבי חסות נקדיש סעיף אחר, אבל אני חייבת לציין שכדאי שנהיה

ערים לכך שחלק מהחסויות נכנסות גם לסעיף הזה, משום שאם אני עושה

פרסומת לתיאטרון "גשר", אסור לי להשתמש במותג. המותג הוא כולל

הסימן המסחרי, כולל הכיתוב המיוחד.

י' שטרן;

מה שאת אומרת, שגם אם נעשה סעיף מיוחד...
א' בנדלר
עדיין זה נכנס בדלת הראשית.
י ' שטרן
הדינים האלה חלים על חסויות.

היו"ר א' רובינשטיין;

לא, אבל אם אנחנו עושים חריג, נאמר שחסות כזאת מותרת

בתנאים שנסכם בינינו, זה לא כך.

אי בנדלר;

אבל אני לא יודעת מה זה חסות ובאיזה הקשר, כי ניתנה כאן

הדוגמה - ואני לא אקרא לזה במילה חסות - של תחרות ספורט, שעל

המכונית מופיע השם של פיליפ מוריס.
דר' ד' תמיר
לא. זו סי גריה.

אי בנדלר;

שיהיה ברור שזו פרסומת עקיפה שתהיה אסורה.
היו"ר אי רובינשטיין
אנחנו נעסוק בחסות ונגדיר אותה בצורה צרה כדי לאפשר

למפעלי אמנות ותרבות להתקיים.

סעיף 7א.(ב) אושר.

א' בנדלר;

"7א.(ג) אין סעיף זה בא למנוע פרסומת למוצר ששווק בישראל ביום

תחילתו של חוק זה והוא בעל שם זהה או דומה לשם מסחרי

של מוצר טבק".

אני בכוונה עושה כאן נקודה כדי להבהיר על מה מדובר, ואני

תמיד אוהבת להשתמש בדוגמאות. נניח חברת ביגוד "גולף" שאין לה

שום קשר לסיגריות גולף.
הסעיף עד הנה אומר
"אין סעיף זה בא למנוע פרסומת למוצר

ששווק בישראל ביום תחילתו של חוק זה והוא בעל שם זהה או דומה

לשם מסחרי של מוצר טבק", דהיינו חברת גולף יכולה להמשיך לעשות

פרסומת למוצרי גולף, למרות שיש לה שם זהה לשם של מוצר טבק.

אגב, אני לא בטוהה שאסור לה אחרת, ובלבד, יש כאן סייג:

"שאין דמיון בין הפרסומת למוצר האמור", זאת אומרת אין דמיון בין

הפרסומת לחולצות גולף לגברים לבין הפרסומת למוצר טבק.

כאן אני כבר מתבלבלת. על איזו פרסומת למוצר טבק מדובר?

הרי פרסומת למוצר טבק אסורה, אז למה בדיוק אני משווה את זה?

א' מישר;

מותרת פרסומת למוצרי טבק. יש הגבלות, לא יכולים עם בני

אדם, אבל מותר פרסומת למוצרי טבק.
א' בנדלר
חברת גולף לבגדים עושה פרסומת לליין של מכנסי גברים,

למעילים. לאיזו פרסומת אני אמורה להשוות את זה, כדי לדעת אם זה

מותר או אסור? "ואין בה שימוש במותג של מוצר טבק" - מותג זה גם

השם המסחרי, להזכירכם.
א' מישר
לא השם המסחרי, זה דבר אחר.
אי בנדלר
נכון, שם מסחרי זה לחוד. כדי לדעת אם זה פלילי או מותר,

אני צריכה לדעת למה אני משווה את זה, וכאן לא ברור לי מה

ההשוואה.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מבקש ממשרד הבריאות שניסח את זה, שיסביר לנו. אנחנו

יודעים מה הכוונה, אבל אומרת היועצת המשפטית שהחריג הזה הוא לא

ברור.

אני רוצה להזכיר את הדיון הקודם שלנו. קיבלנו את הרעיון

של grandfatheringשמצוי בדירקטיבה האירופית: מה שהיה - מותר,

חדש - אסור. אני בכוונה נותן את הדוגמה של ,CAMEL TROPHYמכיוון

שזה דבר בינלאומי. ,CAMEL TROPHYאפשר להמשיך ולשווק אותו ואת

המוצרים של זה אפשר להמשיך לשווק. אי אפשר להכניס DUBEK TROPHY

כעת, ז ו הכוונה.
שי גלנוי
הם סייגו את זה.
י י שטרן
ואם זה מוצר קיים שפשוט לא ייבאו אותו ארצה עד כה?
היו"ר א' רובינשטיין
הוא לא יכול. אנחנו שומרים על זכויות קיימות.

א' מישר;

אני לוקחת את זה כדוגמה - נניח פרסומת לסיגריות פרלמנט,

ונניח שאין כבר אשה משום שדמויות אסורות. הרקע של העיר, כנראה

ניו-יורק, עיר גדולה בלילה. כאן לא נתייהס כמתן חסות, אלא נגיד

שזו פרסומת למשהו.

היו "ר אי רובינשטיין;

מודעה בעיתון.

א' מישר;

מודעה בעיתון, וכאן רואים דמיון בין שני סוגים של פרסומת.

יש בנין ואורות בלילה, יש שימוש באותם צבעים - כחול כהה וכחול

קצת יותר בהיר בלילה - זאת הכוונה, שאז אפשר לפרסם אבל הפרסומת

תהיה בסוג שונה שלא יצור את האסוציאציה אצל מי שרואה את

הפרסומת, לסיגריות.

הי ו "ר א' רובינשטיין;

אנחנו החלטנו ללכת בעקבות אירופה. אני חושב שהרעיון הוא

די פשוט, וכעת השאלה איך לנסח אותו.

יש לכם את הדירקטיבה האירופית, בלי הרחבה ישראלית, כמו

שהיא, באנגלית?

א' מישר;

"The ban provided for in paragraph 1 may not be circumvented,

in respect of any product or service placed or offered on the

market as from the date laid down in Article 6)1(, by the use

of brand names, trade marks, emblems and other distinguishing

features already used for a tobacco product. To this end, the

brand name , trade mark , emblem and any other distinguishing

feature of the product or service must be presented in a

manner clearly distinct from that used for the tobacco

". product

היו"ר אי רובינשטיין;

ממש מצויין, זה ניסוח חיובי שאסור לפרסם את זה בצורה

שמעודדת שימוש במוצרי טבק.

אי בנדלר;

/

גברת שטיין ממשרד המשפטים, אני מבינה שאתם ישבתם על

הנוסחים לקראת הישיבה היום.ט' שטיין ;

כן, זה נוסח משותף למשרד המשפטים - הנוסח חזה - עם מר

יהושע שופמן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.

אי בנדלר;

את מבינה מה הבעייתיות של הנוסח שהצעתם?

הי ו "ר א' רובינשטיין;

אני מבקש אחרי הישיבה, אנחנו ממש מוגבלים בזמן. הכוונה

שלנו ברורה - אנחנו סוגרים את השוק ל- ,brand stratchingואנחנו

מקבלים את העקרונות של אירופה.

אני מבקש מנציגי משרד הבריאות, מכיוון שהיועצת המשפטית

שלנו העלתה סוגיה שגם לי אין תשובה עליה - אין לי תשובה על מה

משמעות החריג הזה - אולי ניקח את הנוסח הברור והחד הזה ונאמץ

אותו לשפה שלנ ו .

תשבו - אנשי משרד הבריאות, אנשי משרד המשפטים והיועצת

המשפטית, כדי לנסח את זה.

אי בנדלר;

תעבירו לי נוסח.
הי ו "ר א' רובינשטיין
זה לא צריך להיות כעת.

י' גזית;

לגבי סעיף (ג), שוב אני חוזר לצערי לנושא של החסות.

היו"ר א' רובינשטיין;

לא. אתה תחזור לנושא החסות לאחר שנגמור את הסעיף.
י' גזית
לא, אבל זה לא כחסות, אלא מה שמשתמע.

אי עובדיה;

הוא ביטל את (ג), הוא לוקה את האירופאי.

הי ו "ר א' רובינשטיין;

למה?... התייחסות לחולצות שכתוב עליהן דובק, זה לא שייך

לענין.

סעיף 7א. סעיף קטן (ג) אושר עד המילים "מוצרי טבק". החריג

מהמילה "בלבד" ינוסח בדיון משותף של משרד המשפטים, משרד הבריאות

והיועצת המשפטית של הוועדה.חי צדוק;

בהתאם להוראה האירופאית.

היו"ר א' רובינשטיין;

בהתאם לרעיון הגלום בדירקטיבה האירופית.

סעיף קטן (ד). אילנה, קראי בבקשה את הסעיף.

א' מישר;

"7א.(ד) לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר טבק ששווק

לראשונה בישראל לאחר תחילתו של חוק זה אם הוא זהה או

דומה לשמו של מוצר אחר שאינו מוצר טבק".

גם כאן חרעיון הוא מהדירקטיבה, וכדי להמחיש את הרעיון,

ניקח לדוגמה "במבה" - שם של מוצר שיש לו כבר הרבה מוניטין בשוק,

ודווקא האסוציאציות לציורים מוכרת. יכולה להיות בעתיד עסקה בין

חברת סיגריות לבין ...

היו"ר א' רובינשטיין;

אילנה, זה ברור לנו לגבי יצרן מקומי. אנחנו לא נאשר ליצרן

סיגריות לקחת שם חדש ולהפיץ אותו באמצעים אחרים, אבל נניח שיש

סיגריות "עלית" - ויש נדמה לי סיגריות עלית בחוץ-לארץ -

ומתחילים לשווק אותן בישראל ביבוא. אני יכול לאסור שם על יצרן

סיגריות ולמנוע שימוש בשם שקיים בישראל?

אי מישר;

נראה לי שזו חובה, אחרת יחפשו כל מיני שמות של מוצרים

קיימים, ומוצר שקיים זה סיפור אחר. משהו חדש, ישנו את השם

לסי גריה הזאת.

דובר;

לא משנים שמות של סיגריות כל כך מהר.

י י שטרן;

אני שאלתי אותה שאלה לגבי המוצרים שאינם סיגריות, הדוגמה

של גולף. היבואן שמייבא ארצה חולצות, נעליים, סוכריות, ומצא

משהו טוב בחוץ-לארץ, שיש לזה שם מוכר, שהם דומים משום מה

לסיגריות שנמכרות אצלנו. זה לא משהו שהמציאו היום בשביל

להידמות, אלא דבר קיים בשוק, אבל נניח לא היה קיים אצלנו

ומייבאים אותו. אין היום יבואן בלעדי ואין כאלה זכויות מיוחדות.

ע' אבני;

/

אז הוא ישנה את השם ליבואן.

י י שטרן;

מה זה לשנות את השם?ע' אבני ;

עשו את זה במוצרים אחרים.

היו"ר אי רובינשטיין;

למה לא לאמץ כאן? הרי קראתי היטב בפעם הקודמת את

הדירקטיבה האירופית, שאומרת גם לגבי זה, רק מה שקיים, לא דברים

חדשים.

אני מבקש שסעיף קטן (ד) ינוסח כמו סעיף קטן (ג), לא לגבי

ייצור. ייצור בישראל, אני מקבל את ההצעה - ייצור בישראל זה

נכון, אחרת עוקפים את האיסורים. יבוא, צריך להיות לגבי דברים

שהיו קיימים לפני החוק.
י' גזית
בחוץ-לארץ.
י' שטרן
לאו דווקא בשוק הישראלי.

אי מישר;

יכול להיות שהוא יחפש שמות של מותגים בהוץ-לארץ.

היו"ר אי רובינשטיין;

אני לא יכול. אס בסיציליה מייצרים סיגריית במבה, והיא

היתה קיימת לפני כניסת החוק, זה יהיה הקורבן. אני לא יכול

להעלות על הדעת שתהיה פיקציה כל כך מרחיקת לכת. יש מעט מאד

יצרני סיגריות בעולם - ה- brandsהעיקריים מוכרים. אם זה brand

זניח, גם אי אפשר יהיה למכור אותו בארץ.

אי מישר;

אבל הוא נהנה מהמוניטין של השם הקיים.

היו"ר א' רובינשטיין ;

משרד הבריאות ומשרד המשפטים - אם נגלה שמייבאים כאן

סיגריות בשם במבה, שהיו מיוצרות באיזו ארץ זניחה לפני החוק,

אנחנו נדון מחדש בסעיף הזה.

"7א.(ב)(2} הוראות פסקה (1)..." - סעיף קטן (2), נדמה לי שלא

היו הערות לגביו. זו הבטחה נוספת שלא ייטפלו פתאום למישהו שיש

לו איזה שם אחר, שאין brand stretching

אישרנו אן/ סעיף קטן (2).

א' מישר;

אני הבנתי שסעיף (2) נופל. למעשה מנטרל את כל הקודם

מתוכנו.אי בנדלר;

היו"ר א' רובינשטיין;

נכון, הכנסנו את זה בסעיפים הקודמים. פסקה (2) נמחקת, אבל

בישיבה הקודמת לא העהתם על כך.

סעיף 7ב. - אני לא זוכר הערות לגבי זה, אנחנו מאשרים את סעיף

7ב.

אי בנדלר;

שמדבר באיסור הצבת מכונות מכירה. אני רוצה להעיר, אגב

אורחא, זה אושר. אני לא מערערת על זה, רק תהיו מודעים לכך שבעצם

כל ההוק מדבר על הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון, ופתאום יש

כאן איזשהו סעיף שמדבר בכלל על מכירת מוצרי טבק במכונות

מסו י ימות.

היו"ר א' רובינשטיין;

חברת הכנסת גוזינסקי הדגישה את חשיבות הענין הזה.

סעיף 5, סעיף קטן (1) - לא היו הערות לגבי זה.

אי בנדלר;

כאן יש את ההערות של עורך-דין צדוק. אני רוצה להזכיר

שלגבי תיקון סעיף 9, שתי הצעות החוק דנות בתיקון הסעיף הזה.

עשיתי איזשהו חיבור של ההוראות משתי הצעות החוק.

חי צדוק;

זה יהיה חוק אחד.

אי בנדלר;

ודאי, אבל יש כאן עם זה איזושהי בעיה ואולי עורך-דין צדוק

יציג את הדברים.

ח י צדוק;

יש שתי בעיות. אחת היא כללית - תאריך תחילתו של ההוק הזה

כולו, ואחת היא יותר ספציפית, הנוגעת לאזהרת הבריאות. מאחר שכבר

היום, ובעתיד בגלל התיקון על האזהרות המתחלפות בצורה עוד יותר

ברורה, הסמכות לשנות את נוסה האזהרה נמצאת בידי שר הבריאות...

היו"ר א' רובינשטיין;

באישור ועדת הכלכלה.

ח י צדוק;

נראה שזה לא יהיה נכון בחוק זה, עכשיו, לתקן את נוסה

האזהרה, כלומר כל הסמכות היא בידי שר הבריאות.אני יכול להסיק מזה שמבחינה מעשית, אנחנו היינו בדברים

ושוחחנו עם נציגי משרד הבריאות, ואנחנו מנסים להגיע לנוסח מוסכם

של אותה התקנה אשר תנהיג את האזהרה החדשה.

היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו הכנסנו את זה מכיוון שמשרד הבריאות אמר לנו שהוא

נתקל בקשיים משפטיים, כך שזה להסיר ספק. אני לא הבנתי מהם

הקשיים המשפטיים, אבל זה לא שייך לענין.

ח' צדוק;

הקשיים המשפטיים שמשרד הבריאות נתקל בהם מוסרים על ידי

התיקון שישנו כאן בסעיף, כלומר על ידי החלק השני שקובע שאפשר גם

אזהרות מתחלפות.

היו"ר א' רובינשטיין;

נכון, אז מה הבעיה?

ח' צדוק;

יש סעיף אי שמשנה את הנוסח.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני רוצה להסביר למה הכוונה. קודם כל, אנחנו כעת משנים את

הנוסח.

ח' צדוק;

על זה אני מדבר.

היו"ר א' רובינשטיין;

לאחר מכן, אנחנו מאפשרים חילופים נוספים כגון לנשים

בהריון, כמקובל באנגליה, באמריקה, באירופה. זאת הכוונה, ואני גם

רוצח להסיר ספק, אני רוצה לשדר לציבור ולשדר ליצרנים ולמשווקים-

זאת הכוונה של המחוקק.

אי בנדלר;

דבריו של עורך-דין צדוק נראים לי מסיבה מאד פשוטה. הוא

אומר; אם אנחנו מגיעים להסכמה עם משרד הבריאות על שינוי נוסח כך

וכך, בשביל מה המחוקק קובע עכשיו שינוי נוסח סטטוטורי?

היו"ר א' רובינשטיין;

מה היה הנוטה הקודם?

/

אני אקרא את סעיף קטן (א) כפי שהוא; "לא ישווק אדם מוצרי

טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת באריזה אלא אם מודפסת או מודבקת

על צידה" - ואגב, תיקון ראשון שאושר כאן, במקום "על צידה" יבוא;

"עליה". ,
"אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא
אזהרה, משרד הבריאות קובע

כי העישון מזיק לבריאות", ומה שאושר כאן: "בסופה יבוא: אהרי

המילים "מזיק לבריאות" - "וגורם למהלות חמורות וקטלניות", זאת

אומרת זה יהיה הנוסח הסטטוטורי.

יש סעיפים קטנים לאחר מכן שאומרים גם, אם שונה נוסח, מתי

אותו נוסח ייכנס לתוקפו. כאן לא קבענו בכלל תחילה לענין הזה,

זאת אומרת שלכאורה, עם קבלת החוק צריכים לשנות את הנוסח

הסטטוטורי.
בא עורך-דין צדוק ואומר
אנחנו נמצאים בשלבים מאד מתקדמים

של שינוי האזהרות עם משרד הבריאות, ואז האזהרות החדשות ייכנסו

לתוקפן במועד שנקבע בחוק. המועד שנקבע בחוק...
היו"ר א' רובינשטיין
עורך-דין צדוק ואתי, אני מוכרח לומר: ברגע שהאזהרה קבועה

בחוק העיקרי, ועל הענין הזה באמת היה קונצנזוס מלא שמוכרחים

לשנות נוסח אזהרה ולהתאים אותו למה שמקובל היום בעולם, שהאזהרות
מאד חמורות, אנחנו אומרים
זה הסטנדרט. אחר כך משרד הבריאות

ירצה - ישנה. כעת הולכים לבחירות, אני מקבל את הענין של התחולה

שאנחנו נאפשר לגמור את המלאים, אבל אנחנו רוצים שלאחר שנגמרים

המלאים, שכל דבר חדש יהיה בנוסח המחמיר יותר.

ח' צדוק;

נוסח האזהרה מופיע בשלושה סוגים של עניינים. הוא מופיע על

החפיסה, הוא מופיע במודעות פרסומת בעיתון והוא מופיע על השלטים.

כשדיברנו עם משרד הבריאות בענין זה, נדמה לי שכולנו הגענו

למסקנה שלא יכול להיות מועד אחיד בכניסה לתוקף של הנוסח החדש

לגבי כל אחת משלוש המטרות.

למשל, יש היום, אם לא מאות שלטי חוצות...
היו"ר א' רובינשטיין
אלפים.
חי צדוק
להחליף את כולם זאת הוצאה ענקית. אנחנו הצענו והיה לי

הרושם שמשרד הבריאות היה מוכן להיות נוטה לזה, שלגבי שלטי

חוצות, הנוסח החדש...
ע' האוזנר
שלטי חוצות אסור.
ח' צדוק
/

שלטים. שלגבי שלטים, הנוסח החדש יחול רק על שלטים חדשים.ע' האוזנר;

יש שלטים על כלי רכב, למשל.
ח' צדיק
לגבי מודעות בעיתון, מספיקה תקופה יותר קצרה, מפני ששם כל

מיו שצריך לעשות זה להחליף את המטריצה. לעומת זאת, בשאלה. של

החפיסה, כאן צריך להתחשב במלאים.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מקבל את ההערה שלך, רק חבר כנסת יורי שטרן צריך לצאת.

בסעיפי התחולה רציתי לדון ממש בסוף, אבל מכיוון שהעלית את זה,

אני מבקש ממשרד הבריאות להציע לנו סעיפי תחולה שונים לגבי

פרסומים שונים, שיתחשבו ראשית במלאים, ושנית בענין של ההוצאות

של שלטי חוצות, ותחולה די מהירה לגבי מודעות בעיתון.

יש כעת אילוץ של חבר הכנסת שטרן, שצריך לצאת. אני מבקש

שתציג את עמדתך בענין החסויות.
י' שטרן
מדינת ישראל לא מצטיינת עד היום, למרות שזה התקדם מאד

בשנים האחרונות, בכל מה שנוגע לגיוס חסויות ותרומות פרטיות

לענייני חברה, תרבות, ספורט וכדומה. אין להשוות אותנו עם ארצות-

הברית למשל בנושא.

היו"ר א' רובינשטיין;

או לאנגליה.
י' שטרן
לקחת ענף שלם שהיום מוכן מסיבות שלו להשקיע כסף בענפים

האלה ולגזור גזרה שפשוט מחסלת את המקור הזה- -

היו"ר א' רובינשטיין;

תיאטרון "גשר" למשל.
י' שטרן
- -את המקור הזה לכספים, ואני אומר; זה תיאטרון, זה

תזמורות, זה מופעי ספורט, זה כל מיני אירועים חגיגיים - מילא,

זה היה מוגדר לנוער, אבל גם זה לא. זאת אומרת זה בצורה גורפת

מחסל את המקור הכספי וכמובן שאין תחליף.

לכן, אני מבקש, כל עוד במתן חסות אין שום זיקה ישירה ואין

שום רמז ישיר בנושא עישון, אלא רק מצויין שם החברה והלוגו שלה,

כלומר יש את החלק הסטנדרטי שנותנים לנותן חסות, כי הרי מתן בסתר

זה דבר טוב ויפה - במסורת היהודית הוא נחשב לצדקה, אבל לא בקטע

הזה - אני מבקש להתייחס לנושא החסויות בצורה הרבה יותר זהירה.

האיסורים שמבקשים לעשות יכולים לדעתי לחול רק על פעילויות מול

נוער ספציפית, וגם בזה צריך להשאיר פתח, כי ספורט זה פעילות

גרידא לנוער.
היו "ר אי רובינשטיין
אין הרבה רוסו י ות לספורט, נדמה לי.

א' מישר;

יש טניס, יש כל מיני.
י י שטרן
אבל מחר זה יהיה. זה שאני הולך למופע של תיאטרון "גשר"

ורואה שזה בחסות פיליפ מוריס, אני הפסקתי לעשן לפני 12 שנה, לא

נגעתי בסיגריה מאז וזה לא גורם לי לשום רצון לעשן כשאני רואה את

ההסות שלהם.

לכן, פשוט חבל למען מטרה כל כך טובה, להמית את יתר

הפעילויות הרבות בתחומים חשובים ולא מפותחים מספיק במדינת

ישראל.

היו"ר א' רובינשטיין ;

תודה רבה. אני רוצה לומר מה התגבש בדיונים הקודמים. אנחנו

כולנו הכרנו בצורך לתת חסויות למפעלי אמנות ותרבות.

י י שטרן ;

תוסיף גם ספורט.
אי מישר
דווקא ההפך.
שי גלנ ו י
אפילו הדירקטיבה האירופית הוציאה את החסות.
י' שטרן
כמה חוגים ותחרויות של ספורט יש, שאין להם מקור תקציבי?
היו "ר אי רובינשטיין
אם אנחנו הולכים בעקבות אירופה, אירופה מאד החמירה בענין

הספורט, וכשמדובר בספורט, אתה לא יכול להבחין בין ספורט

למבוגרים לספורט לילדים. אופרה ותיאטרון זה דבר אחר. אנחנו

יודעים מי הולך לאופרה, לקונצרט, לתזמורת הפילהרמונית ומי הולך

לתיאטרון "גשר".אגב, הבעיה כאן היא לא מעשית. מכיוון שאנחנו לא רואים

חסויות, אנחנו לא רוצים לפתוח ענף של חסויות לתחרויות אתלטיקה

למשל, לא לכדורגל, או לכדורסל, ואם אנחנו רוצים ללכת בעקבות

אירופה, זה הדבר הראשון שהם נלחמים נגדו.

אנחנו עשינו פשרה, ואומרים לי שהפשרה הזאת אינה עונה על

הצרכים. אני מוכן לדון בה מחדש. אמרנו: אנחנו נאפשר חסויות של

הפירמה שיש לה מוצרי טבק וגם מוצרים אחרים. כדי לתת דוגמה
ספציפית
פיליפ מוריס זה שם מותג של חברה גדולה מאד שיש לה הרבה

מאד מוצרים ויש לה כמובן את מוצרי הטבק שלה. אמרנו: אפשר לתת

קונצרט, אופרה, כל הדברים האלה, שהם בחסות פיליפ מוריס, אבל לא

קבענו עמדה בענין הלוגו, מכיוון שחשבנו שלוגו של מוצר טבק אסור

בכל מקרה.

רוצה המזל, וצריך להתחשב גם במציאות, שדווקא נותן החסות

העיקרי בישראל - ואני אומר זאת לשבחה של חברת פיליפ מוריס - זה

גם מוצר טבק וגם מותג אחר, כך שאנחנו צריכים לנקוט עמדה לגבי
הענין הזה
מה קורה כאשר הלוגו של פיליפ מוריס הוא גם לוגו של

חברת האם של הקונגלומרט הענק הזה וגם של מוצר טבק ספציפי שלה.

לא הייתי רוצה לפגוע בחסויות, אני שותף לעמדה שהציג כאן

חבר הכנסת יורי שטרן. יש שלוש אלטרנטיבות, ואני רוצה שתתייחסו
אליהן
אלטרנטיבה ראשונה היא הרחבה מכולן ואומרת: חסות מותרת אם

היא לא הלח על אירועים ומופעים המיועדים לבני נוער.
י' שטרן
ואם אין בנוסח החסות שום התייחסות לעישון.
היו"ר א' רובינשטיין
ואין בנוסח החסות עידוד של שימוש בטבק.

האלטרנטיבה השניה היא לומר גם כאן, לפי ה-

, grandfather ingדהיינו מה שהיה קיים הוא שיהיה, לא פותחים דבר

נוסף. זה לא כל כך נראה לי מכיוון שאם נותנים לפירמה אחת, אנחנו

לא ניתן לפירמה שניה.

הדבר השלישי, והוא הכי מוגבל ואני תומך בו באופן אישי,

שוחחתי על כך גם עם חברת הכנסת תמר גוזינסקי - שבמקרה של חסות,

הלוגו, המותג של חברת האם נקרא לה, יהיה מותר גם אם הוא מותג של

מוצר טבק. זה המקרה של פיליפ מוריס, מקרה יוצא דופן, ואז כל

החסויות אסורות, למעט חסות של חברת אם, הפירמה המייצרת המייבאת,

גם אם במקרה יש מוצר טבק אחד שיש לו אותו מותג, אחרת אנחנו

מחסלים את החסויות.
י' שטרן
אני רוצה לבקש לאמץ את הנוסח הראשון, הרחב. מתוך אותה

מצוקה של מקורות תקציביים לפעילויות האלה, מחר יצא לנו לנדב

חברה אחרת שאין לה קווי ייצור של מוצרים אחרים או שהיא פר

אקסלנס חברת סיגריות, אז יש לזה כסף והיא מוכרת את הסיגריות

שלה, אבל יש מקור לדברים מאד חשובים.

היו"ר אי רובינשטיין;

לא אסרנו. לא אסרנו על דובק לתת חסות.

י י שטרן;

אסרת, כי לדובק יש רק מוצרי טבק.

ע י האוזנר;

כבר לא.

היו"ר א' רובינשטיין;

לא אסרנו על דובק.

י י שטרן;

למה? בגלל שזה קיים.

היו"ר א' רובינשטיין;

לא אסרנו על דובק משום שזאת חברת האם עם הלוגו של חברת

האם. החריג שלי מאפשר גם לדובק לפרסם.

יש סיגריות דובק? אני לא חושב שיש.

דובר;

אין.

היו"ר א' רובינשטיין;

אין, אז בכלל מותר לו.

י י שטרן;

בזה שנשאיר את הנוסח הרחב יותר לא נפגע בדבר, כי אם

כתוצאה מכך יתפתח ענף חדש של פרסום עקיף של הסיגריות השונות

שמי וצרות על ידי חברות שחן רק חברות של סיגריות, זאת אומרת כל

מה שרצינו למנוע, וזה באמת יתחיל לפגוע בבריאות הציבור, אז אפשר

יהיה לתקן ולהגביל.

לעת עתה, כאשר עוד לא ברורה התמונה כמה באמת הברות

תיכנסנה לענין הזה, אני מציע להשאיר את זה בצורה הרחבה יותר.

אני לא חושב שיש לנו כעת דוגמאות ספציפיות שנגדן אנחנו

יוצאים. יש לנו כאן להפך, איזושהי אופציה להתרמות נוספות.היו"ר א' רובינשטיין;

אבל גם לפי ההצעה שלי.

היו"ר אי רובינשטיין;

כעת, אנשי משרד הבריאות והאנטי מעשנים, רק הם.

א' מישר;

בנוסה שהצענו תהילה, חשבנו לפהות שנתנו פתרון לבעיה הזאת.

בגלל זה, בהגדרה של מותג לא כללנו את השם המסחרי. אם חברה שזה

גם שם של הברה וגם של הסיגריה, נותנת הסות אבל רק משתמשת בשם

המסהרי ולא מעבר לכך ובצורה שזה לא מעודד עישון...
היו"ר א' רובינשטיין
את מסכימה שפיליפ מוריס ילך עם הלוגו שלו?

א' מישר;

בלי הלוגו. רק השם.

ע' אבני;

מוכנים לשם, בלי הלוגו, וזו פשרה גדולה.

היו"ר א' רובינשטיין ;

רבותי , אנחנו עושים חוק דרסטי. עד עכשיו היתה הפקרות

מוחלטת, אז אתם רוצים לסגור כל דבר בצורה הרמטית?
ל' ורון
שיסגרו גם תרבות ואמנות בהזדמנות זו.

ע' האוזנר;

בעצם, המטרה הבסיסית בכל הנושא של ההסויות היא לא פסולה.

מה אומרות ההברות? אתם אומרים כל הזמן שאנחנו מזיקים. בעצם

תראו, אנחנו אנשים טובים, נותנים, כעיקרון אין בזה פסול שהם

יגידו את זה, אלא פשוט צריך שעל ידי זה לא יקדמו מכירה של מוצרי

טבק.

למשל בארצות-הברית, פרסמו את הכרזת העצמאות של ארצות-

הברית בחסות פיליפ מוריס, כדי להראות שהם תומכים בחופש, תומכים

בהכרזת העצמאות, וכו'.

היו"ר א' רובינשטיין ;

אני הייתי בהפקה של האופרה, ושם ריינולדס נתנה...

ע' האוזנר;

אין טענות נגד זה, לא זאת הבעיה.היו"ר א' רובינשטיין;

אז מה הבעיה?
ע' האוזנר
הבעיה היחידה כפי שהבנתי כאן זה הנושא של הזיהוי בין זה

לבין הלוגו של הר/ברה, ואת זה ניתן לפתור בקלות.

אני מציע כך: אם נקבע בחוק עצמו איך תהיה ההתייחסות של

נותן החסות, פתרנו את הבעיה כי זה לא יהיה זהה ללוגו של החברה.
כ' פנטון
בהמשך לדברים שנאמרו, הייתי מציעה לעשות הגדרה של חסות

בדומח להגדרה של חסות שנמצאת בכללי רשות השידור, שצריך לציין רק

את שם ההברה בלי הלוגו, בלי לקדם את המוצרים המסחריים, ויש שם

כמה הגבלות.
היו"ר א' רובינשטיין
זה לא דומה לטלוויזיה.
כ' פנטון
אני רוצה להסביר ואני חושבת שהוועדה לא נתנה את דעתה מה

יקרה אם למשל אותו קונצרט או אותה אופרה ישודרו בשידור חי

בטלוויזיה - לא משנה אם מדובר בערוץ ציבורי או בערוץ מסחרי -

ויש שם את הענין שזה בחסות כך וכך.
היו"ר א' רובינשטיין
יש איסור על פרסום בטלוויזיה.
כ' פנטון
מותר לשדר שידורים בשידור חי, אם זה עונה על כללי האתיקה

הרגילים של כל רשות שידור.
ע' האוזנר
היה לנו בג"ץ בשאלה הזאת עם מכבי תל-אביב.
כ' פ נ ט ו ן
אני מבקשת לומר שאתם צריכים לתת את הדעת. ניסיתם להגביל

את זה לדברים שמיועדים למבוגרים, מה יקרה אם למשל אותה אופרה

משודרת אצלנו בשעות שידור למשפחה למשל? אותה חסות תיראה, ואני

חושבת שמה שאתם מדברים כאן, הוויכוח לכאורה בין הצדדים השונים,

זה מה יהיה תוכן החסות. אין מחלוקת שגם משרד הבריאות מסכים

שתהיה חסות, ובלבד שהיא תהיה קצת מוגבלת. יכול להיות שהפתרון

הוא לעשות הגדרה.היו"ר א' רובינשטיין;

הדירקטיבה האירופית אסרה חסות?
כ' פנטון
לא.
ש' גלנ ו י
כן. בדירקטיבה האירופית אין חסות, בכלל.
כ' פנטון
לא נראה לי.

היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו לא נחליט היום.
יש לנו שלוש אלטרנטיבות
אחת, לפי הדרישה של משרד הבריאות

ושל האגודות למיניהן, שהחסות תהיה של הפירמה, חברת האם, אבל בלי

לוגו, רק השם שלה.
ע' אבני
אני נגרשה לעצמי לומר שעם זה משרד הבריאות יכול להיות - שם

בלי לוגו.
דובר
אני לא מניח שפיליפ מוריס יתן.
היו"ר א' רובינשטיין
אלטרנטיבה שניה היא זו שהציע חבר הכנסת יורי שטרן, שיינתן

אישור לחסות. יהיה חריג שחסות מותרת במפעלי תרבות, אמנות, הוא

רוצה גם ספורט ולזה אני מתנגד, שאינם מיועדים לבני נוער, לפי

ההגדרה בסעיף קטן (8).
ע י אבנ י
בשום אופן.
אי בנדלר
ואז יותר השימוש בשם המסחרי, כן?
היו"ר א' רובינשטיין
כן.

אלטרנטיבה שלישית שלי, שהיא המוגבלת, שמותר יהיה להשתמש

בלוגו של החברה המייצרת מוצרי טבק וגם אם הלוגו הזה הוא לוגו של

אחד ממוצרי הטבק. זה מכוון לפיליפ מוריס.כ' פנטון;

וזה לכלל הפעילויות, כולל ספורט?

היו"ר אי רובינשטיין;

רגע.

עי האוזנר;

הבעיה היא שיש פסיקה לנושא הזה.

היו"ר א' רובינשטיין;

אבל זה לא שייך.

ע' האוזנר;

זה כן שייך כי היה בג"ץ של העיתונים היומיים.

כ' פנטון;

זה לא שייך. הבג"ץ שם היה נגד רשות השידור שאסור לה בכלל

לעשות שום פרסום מסחרי.

ע' האוזנר;

לא. שחסות איננה פרסום מסחרי.

היו"ר אי רובינשטיין;

עמוס, זה לא שייך לנו בכלל. כל הנושאים של רשות השידור לא

שייכים לנו, שם יש מטרה אחרת.

הדבר האחרון שאנחנו צריכים להחליט בו - האם אחת משלוש

האלטרנטיבות האלה הלה גם על שידורי חסות בטלוויזיה, זה דבר שונה

לגמרי.

כ' פנטון ;

לגבי ספורט שמועבר מחוץ-לארץ.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני לא נכנס לזה.

אתי, אנחנו מבקשים ששלוש האלטרנטיבות האלה יוכנו לנו

להצבעה.
ע י האוזנר
אני לא חושב שמתכוונים ללכת אהורה מהבג"ץ שהיה בשעתו עם

רשות השידור.היו"ר א' רובינשטיין;

נביא את שלוש האלטרנטיבות האלה להצבעה, כולל הדברים

שהשארנו פתוחים לניסוח משותף בישיבה קצרה שנקיים בשבוע הבא.
אי בנדלר
אני רוצה להבהיר לגבי הניסוח המשותף. אני מבקשת שתעבירו

לי, מבעוד מועד, את הנוסחים המוצעים על ידיכם, ואני אשב על זה.

עם לוח הזמנים שיש לי, אני לא מסוגלת היום לקבוע ישיבות לניסוח.

ע י האוזנר;

יש סעיף שדיברנו עליו מאד במהירות ובעיניי הוא מאד חשוב -

הענין של הפסטיבלים של בני הנוער. שם מחקתם את מרבית ההגדרה,

אני מבין.
היו "ר אי רובינשטיין
זה סוכם בישיבה קודמת, בעיקר לבני נוער.

ע י האוזנר;

דבר נוסף, בענין הקובלנה, משרד המשפטים התנגד וחברת הכנסת

גוזינסקי הסכימה, אבל לפחות תנו סמכות למשרד הבריאות, אין להם

שום סמכות.

היו"ר א' רובינשטיין;

היועץ המשפטי יכול להסמיך את משרד הבריאות. אנחנו אף פעם

לא עושים את זה במישרין".

ע י האוזנר;

היו"ר א' רובינשטיין;

אז תפנה בטענות למשרד הבריאות ותגיש בג"ץ נגדם.

ח' צדוק;

אני מבקש שתינתן לנו שהות קצרה מאד לראות את הנוסח

המתוקן, וגם את התיקונים שסוכם כאן שיוגשו.

היו"ר א' רובינשטיין;

אבל הערות שלכם, רק בכתב, לא תהיה ישיבה נוספת.

/אי בנדלר;

אני חייבת לומר: מאחר שיש להניח שהנוסח יגובש במהלך השבוע

ויועבר לאישור או בסוף שבוע זה או מתי שתקבע לנכון, וכיוון

שאפשר להניח לקריאה שניה ושלישית רק בשבוע הבא ונגמרת הכנסת,

לכן אין לנו זמן להפיץ נוסחים. אני רוצה להעמיד את הדברים על

דיוקם, כדי שלא יהיו אי הבנות.

אם אדוני מחליט להעלות את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית

בשבוע הבא, ובכל זאת רוצה לאפשר לגורמים נוספים לראות את הנוסח

הסופי שיתגבש, אני מציעה שמשרד המשפטים, משרד הבריאות וגברת

פנטון שמציעה גם כן נוסח, יעבירו את הנוסהים לכל הגורמים שאתה

תקבע מראש, כך שבתחילת השבוע יהיו לי הצעות נוסהים עם הערות.

חי צדוק;

אבל אנחנו מקבלים שהות על הנוסח המתוקן.
ע' האוזנר
ואנחנו לא נקבל שהות? רק אנשי הסיגריות יקבלו?

אי בנדלר;

אני מודיעה מראש - מעולם, ואני לא אעשה עכשיו את הנוהג

הזה, להפיץ נוסח לגורמים.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני מבקש שהנוסחים שיציעו משרד הבריאות והמשפטים - אני

מתאר לעצמי שזה יהיה ביחד - יועברו לכל הגורמים המיוצגים.

ע' הומינר;

הערה אחרונה לגבי תחולתו של החוק. לגבי הנושא לדוגמה של

איסור על שימוש בדמויות אדם. מכיוון שיש מסעות פרסום שנקבעים

שנה מראש...

הי ו"ר א' רובינשטיין;

הצעה ממשרד הבריאות, שיבוא בדברים, וכל זח צריך להיות תוך

יום-יומיים.

ע' הומינר;

לכן אני רוצה לציין זאת בפני אנשי משרד הבריאות.

היו"ר א' רובינשטיין ;

תיפגש איתם בנפרד, לא כאן.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 00;11.

קוד המקור של הנתונים