ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 13/01/1999

היטלים על יבוא תפוחי אדמה וטוגנים

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 388

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ה בטבת התשנ"ט (13 בינואר 1999), שעה 09:10
נוכחים
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר
מתמנים
יורם לוי - משרד התעשיה והמסחר

עו"ד אייל גור - לשכה משפטית, משרד התעשיה והמסחר

בועז סופר - כלכלן, מינהל להכנס1ת המדינה, משרד האוצר

גולן חקק - אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר ברקן - אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן שביט - ממונה על סחר בינלאומי, משרד החקלאות

אילן אדמון - מנכ"ל "עלית" מזון, התאחדות התעשיינים

צבי גולדשטיין- מנהל אגף מזון, התאחדות התעשיינים

גדעון הראל - מזכיר ארגון מגדלי ירקות

איתן בן-דוד -מועצת הירקות

תקוה נוימן - איגוד הצרכנים
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. היטלים על יבוא תפ1חי אדמה וטוגנים.היטלים על יבוא תפוחי אדמה וטוגנים
היו"ר אמנון רובינשטיין
הנושא שלנו הי1ם ה1א היטלים על יבוא תפוחי אדמה וטוגנים (צייפ0). את הפגישה הזאת אני מקיים לפי

בקשת התעשיינים.
אילן אדמון
אני מנכ"ל "עלית" מזון, שזה חברה-בת של "עלית" שעוסקת בייצור חטיפים מל1חים. התח1ם הזה של

חטיפים מלוחים הוא תחום שבו מדובר על כ-120 מיליון שקל מכירות קמעונאיות. בשוק הזה היסטורית
קיימים שני מתחרים גדולים
הברת "אוסם" חברת "עלית". בסך הכל זה שוק מפותח למדי עם תחרות.

במסגרת הסכמי גאט"ט ותוכנית החשיפה הממשלתית נקבעה תוכנית להורדת מכסים על מוצרי יבוא.

התוכנית הזאת דיברה על מכס למוצרי יבוא מהסוג הזה בגובה 30% + היטל נוסף שנועד להשוות בין

מחירי עלויות חומרי הגלם בישראל ובאירופה. על-פי התוכנית הזאת נכון ל-1.1.96 גובה המכס היה אמור

להיות 30% ו-1 שקל לכל קילוגרם יבוא. בצורה מאוד מפתיעה ולא ברורה באפריל 1996 הורד המכס עד

כדי 13.2% וההיטל בוטל לחלוטין. בעצם נותרה סיטואציה מלאכותית בשוק, של כדאיות יבוא מאוד מאוד

חריגה, מאוד מחרה, ובעצם חוסר איזון בכל התחרות שהיתה בשוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בין ההיטל על הגלם לבין ההיטל על מחיר המוצר המוגמר.
אילו אדמון
במקביל לעניין הזה גם ה1תר יבוא של תפוחי אדמה כחומר גלם לתעשיה בא1פן חופשי, אבל כנגד מיסוי

מא1ד גבוה, שיכול להגיע עד ל-262%
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבין שזה משתנה, שיש בזח שני מרכיבים: קבוע ולא קבוע.
אילן אדמןן
זה משתנה גם בעונות השנה, אבל סך הכל יכול להגיע 262% כנגד האפשרות לייבא מוצרים

מוגמרים ב-%13 הרי שחומר הגלם לתעשיה המק1מית ה1א 262%.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בגלל זה ביקשתי את הפגישה הזאת. אולי ימצא כאן פיתרון.
אילן אדמון
הת1פעה שקרתה בפ1על שבעצם חברה כמעט אלמ1נית לייבוא, פרינגלס, במהלך של מספר חודשים

הצליחה לקחת נתח שוק של %40 משתי חברות הענק "אוסם" ו"עלית" גם יחד. ברור שזה לא נובע

מתחרות א1 מש1ם דבר אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה ברור. תודה רבה לך. מי מייצג את הממשלה? נשמע את מר יורם לוי ממשרד התעשיה 1המסחר.

מר לוי, תאמר לי דבר אחד, האם הנתונים כאן נכונים, שזה יכול להגיע עד מעל ל?260%-
יורם לוי
כן. זה מונח במדיניות ה WTO-כאשר נפתחה לכאורה תוצרת חקלאית לייבוא אבל הוטלו מיסים

שבעצם הם מיסים פרבנטיביים, כלומר שלא מאפשרים יבוא. יש מיקרים שבכל זאת כאשר ישנם מוצרים

חקלאיים שבעונות מסויימות לא נמצאים בשוק אז המדיניות הזאת מאפשרת גמיש1ת ולכן יש את המצב

הגמיש הזה שמר אדמ1ן דיבר עליו, של תקופות שזה יכול להעלות ל-%260, כאשר רוצים לסגור טוטאלית

את השוק, לבין 195% בתק1פות שאין תוצרת מקומית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל ה iVTO-לא מחייב להטיל היטלים כל-כך גבוהים.
יורם לוי
לא, אבל WTOלא מחייב את המדינות לחשוף את החקלאים שלהן לתחרות העולמית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בכל זאת, 260% זה גבוה מאוד. מוטב לאסור בכלל יבוא.
יורם לוי
נציג משרד החקלאות יסביר את המשא החקלאי יותר טוב ממני. אני מנסה להתמודד עם החלק

התעשייתי.

נכון הוא שעד לשלב מסויים היה קיים יבוא של המוצר בצורה שבעצם לא איפשרה את היבוא, בשל

השקיות המנופחות באוויר שבתוכן היה 30 גרם מוצר והנפח שלהן היה מאוד גדול. לכן בעצם, למרות

המיסוי הנמוך, לא היה יבוא אפקטיבי. מצב של מיסוי נמוך הוא יחסית לא כל כך חדש. זאת אומרת, היתה

תקופה די ארוכה שהיה קיים מיסוי נמוך שלא איפשר את הייבוא, או נאמר שאפקטיבית לא היה יבוא בשוק.

היבואן של "פרינגלס" פתר בעיה של נפח במידה מס1יימת. המוצר הוא שונה מהרגיל ולכן כניראה

שבמצב הזה יותר קל לייבא אותו, כלומר הוצאות ההובלה י1תר נמוכות. בגליל שמכיל את המוצר יש 200

גרם לעומת נפח די דומה קודם שבו היה רק 60 גרם מוצר.

במשרד התעשיה והמסחר אנחנו בדקנו את הנושא. היו לנו מספר שיחות עם משרד החקלאות. הנושא

יעלה עוד לדרג בין שני המנכ"לים והשרים. אנחנו במשרד סבורים שאכן צריך לספק לתעשיה הזאת חומר

גלם במחיר תחרותי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
איזה הוריה אתם מציעים בהיטל?
יורם לוי
אתה מתכוון להיטל החקלאי? אנחנו היינו מציעים לספק כמות מוגבלת לייצ1ר הזה. צריך לשאוף לאפס

היטל במקרה כזה.
איתן בן-דוד
זה להוסיף חטא על פשע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא אמר: כמות מוגבלת, רק מה שהתעשיה צריכה.
י1רם לוי
אם לייצור הזה אתה צריך כ-4,000 טון, או כ-3,000 טון, מתוך יצור של מדינת ישראל של כ-220,000

טון תפוחי אדמה, הכמות הזאת לדעתנו אפשרית 1אז אין טעם להטיל עליו בכלל היטל.
ערן שביט
צריך היה להיות פה אולי גם איזה מסווג מכס שייקבע. אם אני לא טועה לפרינגלס יש בעיה יהודית כי

היא לא מיוצרת בדיוק מתפוהי אדמה אלא היא מיוצרת מקמה תפוחי אדמה, שזה גם כן משפיע על ה0יווג

של המוצר. זה מה שאני הבנתי גם ממ0ווג המכ0.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל לגבי ההיטל על טוגנים זה לא משנה.
ערן שביט
לגבי הטוגנים זה משהו אהר.

לגבי ההצעה להגיד שהמכס ישאר ככה ולאפשר יב1א של הומר גלם, אז מה עשינ1? יש חקלאים

במדינת ישראל שמייצרים את ח1מר הגלם. נכ1ן שיש איזה מיכ0ה של 2,500 טון פט1רה ממכס או מהיטל גם

היש, על-פי ההסכם שלנו עם האיח1ד האירופאי. אנחנו לפני שנתיים פתחנו אותה לתעשייה. התעשייה

משתמשת לפרקים במיכסה הזאת של 2,500 ט1ן פטור ממכס 1מכל היטל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז ה1א מציע להגדיל את זה.
ערן שביט
השאלה היא למה להגדיל את היצע תפ1חי האדמה כשבכל מקרה יש יצור מקומי של תפוחי אדמה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
מר שביט, לא יעזור שום דבר, אם "פרינגלס" כבשה 40% מהשוק ותבוא עוד חברה ותכבוש עוד 20%

- המגדלים בישראל יסבלו גם כן. אם אין ביקוש לתוצר הגמור אז הם יפגעו.
ערן שביט
אף אהד, גם במשרד ההקלאות, לא רוצה לעצור את הייבוא בגלל בעיות מסויימות במדינת ישראל. אבל

יש תהליך מסויים של רפורמה שנקבעה.

צריך להפריד בין הצי'פס לבין טוגנים. לנושא של הצייפס משום מה בספר המכס נכתב %13.2 - זה

היה ב-1998, השנה זה ירד כבר ל-13.1% - במקום מה שסוכם עליו, שהיה שקל אחד לקילוגרם + %30.
היו"ר אמנ1ו רובינשטיין
את "עלית", את "אוסם" ואת כלל התעשייה הישראלית לא מעניין חילוקי דיעות בין משרדיים. אני מבין

שגם ל"ויטה" יש נתח קטן של השוק.
ערן שביט
ללא ספק. אבל הבעיה הזו הביאה בפירוש את הפריצה הגדולה. אם היינו חוזרים היום למצב של שקל

+30% יש סיכוי סביר מאוד שהתחרות היתה הרבה יותר ה1גנת מהמצב של היום, כאשר התחרות היא

פש1ט לא ה1גנת.
איתן ב1-חד
במילים אחרות, הייצור המק1מי קיבל פסק-זמן לצורך התייעל1ת למשך 7 שנים ובנקודת המ1צא ביטלו לו

את פסק-הזמן הזה. פשוט מישהו בצורה בלתי ברורה, לאחר שהושגה הבנה, שינה את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בגלל זה אנחנו יושבים היום ביחד.
איתן בן-דוד
נדמה לי שנציג משרד התעשיה והמסחר בתש1בתו לא ענה על השאלה המרכזית: מדוע ה1פחתו באופן

לא מ1בן, אפילו הייתי אומר בהסתר, המכס הקצ1ר בשיעור של שקל ומדוע המכס האחוזי ירד בנקודת המוצא

מ- 30%ל-14%? הפיתרון לא יכול להיות ב...
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מייד נברר מה הוא הפיתרון. האם יש לנו מוצרי מזון דומים שבהם יש פער כזה בין חומר גלם לבין

תוצר מוגמר?
איתן בן-דוד
כן, למשל ברסק עגבניות. יש את זה בחרבה מוצרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
איך המשרדים מתמודדים עם דבר כזה?
איתן בן-דוד
המיסים האלה הם מיסים מקסימליים שנקבעים בשוליים 1הם באים במטרה למבוע מצבים של יבוא

בתנאי היצף. אנחנו י1דעים שהייצור של תפוחי אדמה בארץ, בגלל חיסרון יחסי של הייצור הזה, הוא די יקר.

החיסרון היחסי זה מים וכוח עבודה. יש אלטרנטיבות כרגע למשל לייבא תפוחי אדמה מהולנד במצבים

מסוי'מ'ם אפילו ב-30 דולר לטון. בארץ משלמים 300 דולר לטון לחומר הגלם. הייצור המקומי יודע את זה.

כללי המשחק האלה בהרים. לכן המכסים בנקודת המוצא הם גבוהים. יש לייצור המקומי פסק-זמן להתייעל,

ליישר את השורות. אבל לא יכ1ל להיות שגם את פסק הזמן הזה ייקחו לו.
הי1"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לשאול בכל זאת, הרי בחקלאות אנחנו רוצים לגדל את מה שיש לנו בו יתרון יחסי. נכון? אם

אתה אומר שיש פערים, מול יבוא מארץ עשירה עם שכר עבודה יקר כמו הולנד, של 1 ל-10 אז צריך לחשוב

האם משרד החקלאות מעוניין...
איתן בו-דוד
אמרתי: במצבים מסויימים. לא באופן קבוע. רק במצבי היצף.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא מדבר על היצף. מה הפער במחירי תפוחי אדמה בממוצע רב-שנתי בינינו לבין ארצות יבוא שיש

לנ1 איתן הסכמי סחר? לא רק הולנד אלא כל העולם, קנדה, ארצות-הברית, הכל.
איתן בו-דוד
היחס הוא בין 300 דולר בארץ ל-80-60 דולר בחוץ-לארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תה 0ביר?
איתן בן-דוד
.זה לא סביר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז מה יעזרו 7 שנים? האם ניתן לחסל פער כזה ב-7 שנים?
איתן בו-דוד
יכול להיות שכן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
איר?
איתן בן-דוד
תן ל-7 שנים האלה לחל1ף ואז ניראה. למשל מספר המגדלים הצטמצם בשנתיים האחרונות מ-800

ל-150. כל הקטע של יחידות קטטת הולך ומתבטל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל המתיר לא ירד.
איתן בו-דוד
המחיר נמצא בתהליך מצומצם של ירידה. יכ1ל להיות שאחרי 7 שנים לאנשים האלה יהיה פסק-זמן

לבצע הסבות לכיוונים אחרים. יכול להיות שנראה שעוברים מגידול מסויים לכיוון אחר. אבל אי אפשר לקטום

את זה בצ1רה חד-צדדית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם יש לנו עוד גידולים חקלאיים עם פערים כאלה? בזמנו עסקתי בזהה בוועדת הכספים. אני ז1כר פעם

פער של 1:2 או 1:21/2. אבל 1:5? 1:6?
איתן בו-דוד
כן, יש כאלה פערים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
באיזה תחומים נוספים?
איתן בו-דוד
יש לנו את זה בשום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בעוף אמרו לי שיש פער של 1:4 בינינו לבין ארצות-הברית, בגלל המשקים הקטנים.
ערן שביט
1המכס על עוף למשל הוא פרהיביטיבי לחלוטין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכ1ן, אז יש בעיה עם העוף. אבל אני כעת לא מדבר על זה כי יש מצוקה של מגדלים בישובי הצפ1ן.
איתן בו-ד1ך
הייצור המקומי של שום לא יכול להתחרות עם הייצור של שום ב0ין. בסין עולה לייצר שום שקל ובארץ

עולה לייצר 8 שקלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל עם סין אין לנו הסכם סחר ח1פשי.
איתן בן-דוד
אי) לנו איתם ה0כם סחר חופשי אבל מה שקורה, שכולם מביאים את זה לה1לנד ודרך הולנד זה נכנס

לכאן, אחרי החלפת זהות, או שזה נכנ0 דרך ירדן בכלל ללא מכסים בגלל איזשהו הסכם בינלאומי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לנו ה0ם 0חר ח1פשי עם טורקיה, שגם כן המכסים הולכים ויורדים שם. נכון?
יורם ל1י
לא על תוצרת חקלאית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל על מוצרי מז1ן כן.
ערן שביט
מעט מאוד.
איתן בן-דוד
מתחיל לזרום משם רסק עגבניות.
גדעון הראל
בתוצרת חקלאית לא הכל פתוח בגלל בעיות פיטו-סניטריות, כך שלא מכל מק1ם אנחנו מביאים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני זוכר את הרשימה של מוצרי מזון שמייבאים מט1רקיה, היא מאוד מרשימה. זה בכלל עולם חדש

שיהיה לנ1. מתי נכנסים מוצרי מזון עם מכס נמוך לפי הסכם הסחר?
ערן שביט
זה יורד. אני פשוט לא זוכר את הליך הסיום שב1 זה הופך להיות אפס.
איתן בן-דוד
זה ל-7 שנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני ר1צה לחלק את הדיון לשניים. ק1דם כל אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת. אני מבקש שתוך

שבועיים תהיה פגישה עם משרד החקלאות - אני חושב שזה צריך להיות בדרג של מנכ"ל. החיכוכים האלה

בין המשרדים לא עונים לבעיית התעשייה הישראלית. אני רוצה פגישה של המכס, משרד החקלאות ומשרד

התעשיה והמסחר - ושייביאו לנו הצעה איך למנוע מצב שכל נציגי הממשלה מסכימים שיוצר תחרות בלתי

הוגנת נגד התעשיה הישראלית, עיוות קשה מאוד במחירים ופרס ליבואנים. אני בעד חשיפה, אבל חשיפה

בתנאים ש1וים ולא בתנאים כאלה. אני לא חושב שאפשר להצדיק את זה בהסכם - .WTOה WTO מציל

את החקלאות, זה דבר אחר לגמרי, אבל הוא לא מכריח אותנו לעשות היטלים כאלה גבוהים.
יש 3 אלטרנטיבות
1) דרך המכס על המוצר המוגמר (להעלות מכס בימינו זה דבר פרובלמטי, אבל אני לא אתערב

בהחלטת ממשלה);

2) דרך מיכסה;

3) דרך הפחתת ההיטל על חומר הגלם.

אחד משלושה הדברים האלה או שילוב שלהם חייב להיות. אני מבקש שנציגי משת- החקלאות יעבירו

את זה ברמה הבכירה ביותר. זה ממש מצב בלתי נסבל, בתק1פה של מיתון, ליצ1ר דבר שכולכם אומרים

שה1א לא סביר.
בועז סופר
אדוני הי1שב-ראש, לסדר היום, לפני שאתה מעלה הצעות רק תן לי לומר משהו. לצורך העניין, יכול

להיות שהיתה פה טעות. אני מודה ומתוודה, אין לי מושג אם היתה פה טעות א1 לא. אני אתמול ביקשתי,

וזה חורה לי, אתמול ביקשתי חומר מה1ועדה. נמסר לי שזה סודי. יכול להיות שאם זה לא היה כל-כך סודי

ומשרד האוצר היה מסוגל לקבל את החומר אתמול...
היו"ר אמנון רובינשטיין
באיזה ועדה?
בועז סופר
בוועדת הכלכלה.
לאה (ר11
לא נמסר לך שזה ס1די. נמסר לך שעדיין החומר לא הגיע אלינ1, שזה חומר שמוכן לוועדה, שלא הגיע

אליה. תיראו באיזה שעה הגיע החומר.
בועז סופר
נמסר לי שאני לא יכול לקבל חומר. ה1שארה לי הודעה בלשכה. הייתי שם עד שעה 7 בערב אתמול.

יכולתי לקבל את זה. אפילו אם בשעה 6 הייתי מקבל את זה, יכ1לתי לבדוק אולי יש פה טעות.
לאה וחן
חלק מהמזכירות של ועדת הכלכלה חולה כעת. היתה פה בחורה אחרת. זה בוודאי לא סודי. סליחה,

האם אתם נדרשים לחומר מהמכון לדמוקרטיה? המכון לדמוקרטיה נ1תן שירותים לכנסת על-ידי שתי

מתמחות שמכינות חומר. זה החומר שיש לוועדת הכלכלה. האם אתם נדרשים במשרד האוצר לח1מר

הזה?
בועז סופר
סליחה, האם את קיבלת את הח1מר של התאחדות התעשיינים?
לאה ורון
קיבלתי אותו בשעה 9:01 בלילה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל הבעיה היא יד1עה 1ברורה.
בועז סופר
אבל גם אם הבעיה ידועה, לצורך העניין, יכול להיות שיש טעות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה יודע מה, אני מתנצל בשם הוועדה. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה.
בועז סופר
אני לא מחפש את ההתנצלות. כל מה שאני מנסה לבוא ול1מר, יש פה בעייתיות: בתפוחי אדמה,

בעגבניות, במספר מוצרים. בלתי אפשרי ליצור מצב שבו המכס על חומר הגלם הוא זהה לחלוטין למכס על

המוצר הסופי, בין השאר בגלל הסכמים. אנחנו לא פועלים בוואקום, לא משרד החקלאות, לא משרד

התעשיה והמסחר ולא...
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל לא ביקשתי את זה.
בועז ס1פר
אני לא אומר שביקשת. משרד החקלאות מג1 על החקלאים, תה לגיטימי. טענתך ש-262% זה לא

אפקטיבי - זה ברור לחלוטין. אין ויכ1ח. איך מאזנים בין האינטרסים האלה? זה לא פש1ט. אבל יש נקודות.

אם זה טעות, אפשר לתק1. אם יש מצב כל-כך מע11ת שבו ח1מר גלם ממוסה ב X-ומוצר סופי ממוסה ב-Y

אז אפשר לבוא 1לנסות להציע הצעה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל זה מה שאני מבקש מכם.
בועז סופר
היינו יכולים לפתוח 50% מהבעיה אם החומר היה מגיע אלינו לפני כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה עניין החומר של הוועדה? מה עניין הוועדה בכלל?
לאה (תן
אני מוכרחה לומר משהו, מר 0ופר, סליחה. המצב הנכון ה1א שו1עדה מבקשת ממשרדים חומר. יעיד על

זה מר לוי, שלדיונים שונים אנחנו ביקשנו וקיבלנ! ח1מרים. לא די שמשרדי הממשלה לא מעבירים במועד ולא

מעבירים חומרים. הכנסת נאלצה לפנות למכון שהיא עובדת איתו בשיתוף ולבקש חומרים. לא די שאתם לא

מעבירים אז אתם ע1ד ד1רשים לקבל חומרים שמגיעים לוועדה.
בועז סופר
אני חושב שלא הובנתי נכון. אני אפילו לא ידעתי על מה הבקשה, מה הנושא.

ו
לאה ורוו
אז יכולת לשאול.
בועז סופר
שאלתי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה יודע מה, אני לא חצה להיכנס להאשמות. יש לנו שתי כלכלניות צעירות שעוש1ת לנו עבודה. זה לא

חומר סודי. נעביר לכם אותו ותוכלו לראות. הן אוספות את המידע על-ידי כך שהן פונות למשרדי הממשלה

ולאינפורמציה בינלאומית. רונית וטל עשו באמת עבודה מצוייבת, ניתן לכם א1תה.

הבעיה היא לא זאת. הרי זה גם לא חדש. אני מבקש שתתקבל החלטת ממשלה תוך שבועיים. אם לא,

אנחנו ניקבע כא1 פגישה. לא יתכן שבגלל חילוקי דיע1ת א1 טעויות שעשה המכס, אני לא יודע מה,

שהתעשייה הישראלית בתקופת מיתון - ולא רק בתקופת מיתון - תסבול. לא בגלל תחרות - בגלל תחרות

היא צריכה לסבול, היא צריכה להתייעל - אלא בגלל עי1ות כזה. זה ממש לא מתקבל על הדעת בכלל.
בועז סופר
אני מבקש שבוע כדי שנ1כל לה1ציא לר תג1ב1ת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שבועיים.
בועז סופר
אני מבקש שיינתן לנו שבוע עוד לפני הפגישה. יכול להיות שאפשר לפתור דברים בצורה הרבה יותר

עניינית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם אתה פותר את הבעיה, תרים אלי טלפון. אני לא אוסר עליך לעשות פעולות.
גדעון הראל
ה1א לא מחייב את הפגישה אלא הוא רוצה את התש1בה.
איתן בן-דוד
אני מבקש ו-ק הערה אחת. אנחנו באנו לכאן בגלל בעיה נקודתית ואתה בסיכום דבריך, למיטב ר1בנתי,

במקום להתמקד רק בנקודה /rnפרצת עוד שתי אפשרויות פיתרון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני הצעתי רק לגבי זה.
איתן בו-ד1ד
לגבי זה אמרת: אם בגלל שיש כאן טעות ואי אפשר כרגע להעלות מכסים אז צריך לפתור את זה

בהפחתת המכסים על הייצור המקומי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא כך אמרתי. אמרתי שיש 3 אלטרנטיבות א1 שילוב שלהן. אמרתי, נגד האינסטינקט שלי, שאני גם לא

אתערב בפיתרון, מכיוון שיש כאן מצוקה לתעשיה. ממשלת ישראל, אני לא יכול לריב עם משרדים. אני

מבקש שתוך שבועיים תביאו לי, לאחר פגישה או שיח1ת טלפון. עמדה ואני ארשום אותה בפני. מה יותר הוגן

מזה?
איתן בן-דוד
הם לא יצליחו להגיע להבנה. יש כבר חילופי מכתבים שמגלמים חוסר הבנה בעניין הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז מה אתה מציע שאני אעשה? תנו לי סמכות ואני אכריע ביניכם, בסדר? אני מוכן גם לזה.
איתן בן-דוד
הייתי מסכים שזה מה שיהיה. ברמת הממשלה אנחנו לא מגיעים לפיתרון.
בועז סופר
אני מתנצל שאני נשמע כמו בגן ילדים אבל, כבוד היושב-ראש, יש פה מכתב שה1פנה לשר התעשיה

והמסחר שבו שר החקלאות מתריע שהוא לא קיבל תשובה. יכול להיות שאם זה היה מגיע לפני 3 חודשים

אולי היינו נדרשים לפיתרון לפני כן. אני לא בא להאשים אף אחד.
יורם ל1י
שר החקלאות קיבל תשובה. זה לא נכון, כיו11 שיש תשובה ויש עמדה של משרד התעשיה והמסחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבות', אני לא רוצה להמשיך את ההתכתשות הזאת. אתם לא צריכים את ועדת הכלכלה כדי לריב

ביניכם. אני מוכן גם להצעה הבאה: אם תוך שבועיים המשרדים לא מגיעים לסיכום ביניהם, ההכרעה תימסר

לוועדת הכלכלה. אני מוכן לזה. אני אזמן ישיבה מיוחדת לעניין זה.
י1רם ל1י
אני חושב שזה בעיה קונסטיטוצי1נית, אבל אני לא רשאי לשפוט את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
רבותי, אני לא יכול לעמוד מן הצד כאשר התעשייה הישראלית סובלת על לא עוול בכפה. לא בגלל אי

יעיל1תה אלא בגלל עיוות או טעות. אני לא יכול לעמוד מהצד. אני לא ניטרלי בעניין הזה.
איתן בן-דוד
אבי מבקש לנצל את הפורום דחה, מכיוון שבימים כתיקונם לא הצלחנו לקבל תשובה, ולשאול: מי ביצע

את הביטול של המכס הקצור 1מי הפחית באופן חד-צדדי את המכס האחוזי? אנחנו לא מקבלים את

התשובה, לא ממשרד האוצר ולא מהמכס. התשובה שקיבלנו היא: תפחיתו את המכס על חומר הגלם. מי

עשה את זה, לאחר סיכום שהיה בין משרדי החקלאות, התעשיה והמסחר והאוצר? מי עשה את זה? האם

אפשר לעשות את זה ולא לקבל תשובה? האם כבודו יכול פשוט להכריח אותם לתת תשובה מי עשה את

זה? אנחנו עומדים פה מול תופעה שהיא ממש בלתי מתקבלת על הדעת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש שייבררו את זה.
בועז 0ופר
מר איתן בן-דוד, לא צריך להכריח. אפשר היה לבקש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מוכן גם להכריע בזה. אומר נציג משרד התעשיה והמסחר שיש פה בעיה חוקתית. אני מבקש

שלישיבה הבאה יוזמן גם מנהל המכס. אבל תציעו הצעה: גם ארגון מגדלי הירקות, גם משרד החקלאות, גם

משרד התעשיה והמסחר, גם משרד האוצר וגם המכס. תיקבעו כעת ישיבה לשבוע הבא ותגמרו את העניין.

זה לא לכב1ד לש1ם ממשלה ש11עדת הכלכלה צריכה להכריע בחיל1קי דיעות כאלה.
ערן שביט
עלה פה העניין שהולכים אימים עם הנושא של המכס שמגיע 262%. אני חושב שאלה שיעורי

הקבילה שלנו לגאט"ט. אנחנו לא התחייבנו להחיל את אותם 262% זה שיעור הקבילה המקסימלי. אנחנו

הרבה מתחת לשיעורי הקבילה בחב המוצרים. זה דבר ראשון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אפשר לשנות את זה. WTOלא מחייב.
איתן בן-דוד
כופפו אותנו והגענו להסכמים הרבה יותר נמוכים.
ערן שביט
הדבר השני, בקשר לנושא של חומר הגלם: משרד החקלאות ומשרד האוצר בחודש יולי 1998 החליטו

על הרפורמה בנושא של יבוא ת1צרת טריה למדינת ישראל. הרפורמה עצמה מדברת על עידכון שיטת

המכסים היום וירידת רובד ב' של אותם מוצרים מ-50% ל40% תוך 4 שנים.

אנחנו נמצאים היום בתחילת שנת 1999 עם מכס, בגדול, אפקטיבי של 47.5% על רוב התוצרת

הטריח המיובאת למדינת ישראל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מחזק אותי עוד יותר בדעתי, שאסור להטיל דבר חריג כזה כשזה פוגע כל-כך בתעשיה. אבל אניאומר, יש 3 אלטרנטיבות. אני לא רוצה לגעת בזה, למרות שיש לי עמדה אישית. אם היתה טעות במכס,

תתקנו אותה. אם לא, תקבלו את ההצעה של מר לוי למיכסה. אם לא זה ולא זה, תעשו משהו בהורדת

ההיטלים. אני חוזר ואומר, מה זה תעשיה? תעשיה זה פועלים, זה עובדים, זה משק.
איתן בן-דוד
ולא במרכז הארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ולא במרכז הארץ. ואגב, תעשיה שמקקים בה לעובדים ברמת הכנסה מאוד נמוכה.
גדע1ו הראל
דרך אגב, זה נכון גם לגבי יצור הומר הגלם. הוא גם כן לא מיוצר במרכז הארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל סליחה, אני הרי אמרתי שאני אקבל כל החלטה של הממשלה. אבל אם אתה שואל את דעתי

האישית, פערים כאלה אי אפשר להגן עליהם לזמן אתך. אני בעד קיומו של משק הקלאי בישראל, במובנים

שונים. הצבעתי גם בעד היטלים של היצף הקלאי, שזה דבר לא קל בשבילי. אני אומר דבר אהד, מכל מגוון

המוצרים ההקלאים - זה לא הסיכום של הוועדה, אני אומר את דעתי האישית - מוכרהים לבחור את הדברים

שבהם יש סיכוי להתמודד עם איזשהו יתרון יחסי, ולא דברים שיש לנו בהם פערים כל כך גדולים. אני מוכרח

לומר, אני לא ידעתי שבתפוחי אדמה יש לנו חיסרון יחסי כך כך גדול. תמיד שמעתי על עופות. פעם שמעתי

על כותנה. לא ידעתי על תפוחי אדמה.
אילן אדמון
זה לא מדוייק הנתונים שנמסרו פה.
גדעון הראל
זה לא מגיע לפערים כאלה. זה פערים בנקודות קיצוניות. בממוצע רב שנתי זה בוודאי לא ע1מד ככה.
אילו אדמון
ברשותך, בקצרה, נאמרו פה כל-כך הרבה דברים לא מדוייקים. קודם כל המסר הכללי, אבחנו נאבקים

על העניין הזה כבר שנה וחצי. יש פה איזה מסר של כוח, שנשמע מאוד קשה, שמאוד חורה לנו באופן אישי.

אני חייב להודות שיש פה גם איזה נק1דה אישית. לפני 15 שנים עבדתי במשרד מבקר המדינה ואני חש פה

תחושה כזאת של פגיעה אישית פנימית על הזלזול הזה. לא ע1נים, לא חוזרים אלינו בתשובה. אני חש

אי-נוחות רבה מאוד - אני מנסה לסייג אותה פה - עם כל המשרדים שאמורים לתמוך בתעשייה, 1היתה לי

פגישה אישית עם כולם. אנחנו נתקלים פשוט בהתעלמות מוחלטת. אם תקרא את מכתבה של המשנה

למנכ"ל משרד החקלאות, הוא צורם. לא טורחים לענות בכלל. עם כל מיני גורמים, גם מאלה שיושבים בחדר

הזה, נפגשתי 1הם לא חוזרים 1לא עונים.

נאמרה פה איזה הערה לגבי נושא טכני: שקיות נפוחות מול אריזה בגליל. זה מאוד לא מדוייק. המוצר

שעליו מדובר נמצא בישראל למעלה מ-14 שנים. במצב של תחרות טבעית לא קרה איתו כלום ואף אהד לא

הלין. לפני שנה השתנו כללי המשחק ובבום אחד של חודשים ספורים נוצר פער כזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נציג האוצר לא שמך בך.
אילן אדמון
הנקודה המהותית שקצת הוסתרה פה, קרה מעשה מאוד לא סביר אחרי שנקבע ההיטל יד נעלמה

טיפלה בזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם אמרו את זה. האוצר אמר את זה - אתה לא צריך יותר מזה - ונציג משרד החקלאות אמר את זה.

רבותי הישיבה סגורה. אני מבקש מנציגי 3 המשרדים להישאר כאן לשיחה לא פורמלית. אנחנו תובעים

להסדיר את העניין ת1ר שבועיים בצורה טובה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:45

קוד המקור של הנתונים