ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/12/1998

תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון מסי 2), התשנ"ח-1998 בדבר התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת ניתוק הטלפון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 375

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. חי בטבת התשנ"ט (27.12.98). שעה 12:00

נכחו; חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היו"ר

מוזמנים; ברוריה וון רייק - משרד התקשורת

שריל קמפינסקי - לשכה משפטית, משרד התקשורת

אלון בר - תחום כלכלה, בזק

דורית דיאמנט - תחום שיווק, בזק

יוסי ליטמן - סגן סמנכ"ל שיווק, בזק

ניצה קראוז - בזק

אלכס וייסמן - בזק

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהל/ת הוועדה; לאה ורון

קצר נ י ת; יפעת שפרכר

סדר-היום; תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק)

(תיקון מסי 2), התשנ"ח-1998 בדבר התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת ניתוק

הטלפון.תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות

בזק ושירותי בזק) (תיקון מסי 2), התשנ"ח-1998 בדבר

התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת ניתוק הטלפון

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. בנושא הזה כבר טיפלנו, אבל ביקשנו

דחייה לצורך שיקול נוסף.

תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון

מס' 2), התשנ"ח-1998. 1. " בתקנה 2(ג) לתקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של

פעולות בזק ושירותי בזק), התשמ"ה-1985, אחרי ''התשלום הקבוע" יבוא "זולת אם

הודיע, יחד עם בקשת הניתוק, שהוא מוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו."

שריל קמפינסקי;

התקנות בנוסחן הנוכחי מחייבות תשלום של התשלום הקבוע החודשי בעד הטלפון

גם במשך תקופת ניתוק זמני. אנחנו מבקשים לצמצם את החובה האמורה כך שמי שהודיע

מראש, יחד עם בקשת הניתוק, שהוא מוותר על מספר הטלפון שלו, אז על אותו מנוי לא

יחול תשלום החובה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ההצעה של אירגון הצרכנים אומרת שגם כאשר הוא מבקש את מספר הטלפון לשמור,

הוא ישלם תשלום קבוע אבל תשלום יותר נמוך. קיבלתי את ההצעה של חבר הכנסת פורז

שהשינוי בלתי אפשרי מבחינת המיחשובים שלכם. כעת יש הצעה של אירגוני הצרכנים

לקבל באופן עקרוני את הצעת משרד התקשורת, אבל לקבוע דמי שימוש יותר נמוכים.

אתי בנדלר;

זאת אומרת שהיום משלמים למעלה מ-60 שקלים לכל חשבון טלפון. הכוונה להעלות

את זה לכמה?
אלון בר
העלאה של 12%, קרי: בסדר גודל של 3 וחצי, 4 שקלים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם זה אפשרי מבחינה טכנית לקבוע דמי שימוש דיפרנציאליים?
אלכס וייסמן
אנחנו באנו עם איזה שהיא הצעה שהלכה לכיוון הצרכן, ובעצם באה ועשתה איזה

שהיא אבחנה בין כל מה שקשור לניתוק זמני. אומנם הוועדה עוד לא אישרה את השינוי

הזה, אבל בזק לאור השינוי דואג לכך.

אפשר לחשוב על דרכים נוספות לשפר את התועלת לצרכן ואת השירות לצרכן.

המשמעות של אותו שיפור היא, מעבר לבעיות הטכניות, שיש כאן עלויות כספיות. יש

הצעה שבעצם באה ואומרת נעשה משהו אחר. משהו אחר זה יכול לעלות 2 וחצי מיליון ל

שקל. בזק לא מסכימה לזה מבחינה טכנית. אנחנו גם סבורים שזה לא נכון . מבחינה

כלכלית.
אתי בנדלר
ההצעה ההיא ירדה מהפרק.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בכל אופן בזק נוהגת כך וזה לטובת הצרכן, לכן אנחנו מאשרים את זה. עם זאת,

אני מבקש שתעביר לשרת התקשורת את ההצעה הזאת של אירגון הצרכנים. היא נראית לי

סבירה. צריך לבדוק את העלות, כי יכול להיות שהעלות נמוכה. אני לא יודע כמה

אנשים מבקשים דבר כזה. אני חושב שזה ניתן לביצוע. זה גם נכון כלכלית וזה גם

נכון לעודד אנשים לשמור על אותו מספר. צריך לתת לזה ביטוי כספי. זה לטובת בזק,

כי כל חילופי מספר גורם תקלות, שיחות שגויות ועומס על 144. אם שרת התקשורת

תאמץ את זה אז אנחנו מבקשים תחנה כזאת נוספת ואנחנו נאשר אותה מייד.
אתי בנדלר
רק צריך למחוק את תקנה 2.
שריל קמפינסקי
רציתי לציין שכותרת התקנות תהיה שונה מאחר ומדובר בתשנ"ט. אנחנו נשאיר את

התקנות בלי מועד תחילה, כאשר מועד התחילה יהיה מועד פירסומן. היתה גם בקשה מצד

בזק להוסיף את המילים "זולת אם הודיע בכתב".
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו לא רוצים את זה. בזק יכולה לדרוש כתובת, או שהיא יכולה להשתמש

בדואר פנימי, אבל האזרח יכול לפנות בטלפון. מה יותר טבעי מזה.
אלכס וייסמן
בנוגע לעידכון תעריפי רשות הדואר, לפני כשנה רשות הדואר הגיעה למשרד

בבקשה לעידכון. זה הוביל בסופו של דבר לאישור הבקשה ולהקמת ועדה שתבחן את

תעריפי בזק ברשות הדואר. רשות הדואר מנסה להגיש בקשה נוספת לעידכון תעריפים

בגלל שהעידכון הקודם היה לפני שנה. השאלה מה תהיה עמדת הוועדה, מה תהיה עמדת

היו"ר לבדוק את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נבדוק את זה, אני לא מכיר את הנושא. צריך לבדוק את הנתונים, צריך

לבדוק את חובת ההתייעלות.
לאה ורון
צריך לבדוק גם מה היו ההתחייבויות הקודמות לוועדה בדבר הקמת הוועדה בסיום

עבודתה.
אלכס וייסמן
הייתי רוצה להביא את זה בפני הוועדה לפני שיש הסכמה עקרונית ללכת למהלך

הזה.היו"ר אמנון רובינשטיין;

תביאו את זוז. אני אקבל בברכיו הסדר של קבע, שלא כל פעם מעלים, ושהוא יביא

בחשבון מקדם של התייעלות כמקובל בבזק, בחברת חשמל, בשיעור שצריך להמליץ עליו.

אלכס וייסמן;

השאלה היא מה תהיה עמדתך העקרונית לבצע עידכון תעריפים עוד טרם הגשת ה...

לוועדה, כאשר זה יהיה בעוד חודש או חודש וחצי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם זה בעוד הודש אז נמתין. זה יהיה דיון יותר יסודי. אני חושב שעל רשות

הדואר צריך לחול מה שחל על ה PUBLIC UTILITIES -האחרים, דהיינו: קביעת הסדר

קבוע עם מקדם יעילות ממשלתי כדי שיהיה פיתוי להתייעלות בתוך המערכת. אני מאוד

רוצה לעסוק בזה אבל לא על דבר עד-הוק אלא על דבר בטווח ארוך.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20

7

קוד המקור של הנתונים