ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/12/1998

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 374

מישיבת ועדת הכלכלה

יום ראשון. יו' בטבת התשנ"ט (27.12.98). שעה 10:30

נכחו: חברי וזו ועדר;: אמנון רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
אלי אביר - לשכוז משפטית במשרד חתחבורה

שמואל חרשקוביץ - מנחל הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכים

חילה עובדיה - הנחלת בתי חמשפט

יפעת רווה - משרד המשפטים

רחל גוטליב - ס. יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

אלי ניקחה - י ו"ר ארגון נהגי המשאיות

שמואל כחן - מזכיר ארגון נהגי המשאיות

יפה לויאן - יחסי ציבור, אירגון נחגי חמשאיות

ראובן יום-טוב - סמנכ"ל מע"צ

מיכה גולד - איגוד קציני הבטיחות וחתעבורח
י ועצת משפטית
אתי בנדלר
מנחל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1998.תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב). התשנ"ט-1998.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. הנושא שלנו הוא: תקנות התעבורה (איסור

שימוש ברכב), התשנ"ט-1998.

לאה ורון;

מועצת המובילים והמסיעים בישראל הודיעה שהם לא יוכלו לבוא בגלל

התחייבויות קודמות, אבל הם מקדמים בברכה את התיקון.

אלי אביר;

בעקבות התיקון לפקודת התעבורה, בסעיפים 57א(ד)2, 57ג(ד)1, ד5ז ו-70

לפקודה, התקנו תקנות, על פיהם רכב מסהרי שהוא מ-10 אלפים קילוגרם ומעלה אם הוא

יתפס שהוא נוסע עם עומס יתר אז ניתנת האפשרות להוריד אותו מהכביש לתקופה, כפי

שזה נאמר בתקנות, של 30 יום. אנחנו התבקשנו להכין תקנות כדי להסדיר את העניין

הזה, והתקנות נמצאות בפניכם.

שמואל הרשקוביץ;

אני מבקש בתקנות האלה לכלול פיסקה כך שתהיה אפשרות לאסור שימוש ברכב,

ושהרכב הזה יאופסן לצורך העניין במגרש שייועד לכך. כאשר הנושא הזה הגיע

לשולחני אני עסקתי בתפיסת העולם שאומרת שאנחנו צריכים לתת למשטרה פלטפורמה

מתאימה כדי לעבוד. להגיד לאדם תחנה את הרכב שלך ליד הבית או במקום אחר, זאת

השיטה האופטימאלית, אבל יש שיטה שסוכמה עם המשטרה. אנחנו הולכים לקראת הוצאת

מכרז לשלושה או ארבעה מגרשים בסגנון של ההוצאה לפועל, שיתנו את השירותים של

קליטת הרכב, שמירתו, אבטחתו וכל מה שקשור בעניין הזה, כדי להבטיח מצב שלא

נצטרך להתעסק יותר מידי עם ניירת, כפי שזה מופיע כאן. אבל החלופה הזאת היא

חלופה אפשרית וכמובן שהמגרשים הם חלופה נוספת.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני לא רואה איך אנחנו יכולים להכניס כעת דבר חדש לגמרי כאשר מועצת

המובילים ואחרים לא קיבלו את זה לדיון.

אתי בנדלר;

הדבר אינו ניתן לעשות בתיקון בתקנות בכל מקרה. סעיף 57א לפקודת התעבורה,

כפי שתוקן בשנת התשנ"ז, קובע כדלקמן; בסעיף קטן ב שלו; "בהודעת איסור שימוש

יציין השוטר את אלה... (2) המקום שבו יועמד הרכב במהלך תקופת איסור השימוש,

שייקבע בהתחשב בהצעתו של הנהג, ובלבד שאין בהעמדת הרכב במקום המוצע כדי להפריע

לתנועה או לבטיחות הציבור".

אני רוצה להזכיר לאלה שלא היו נוכחים בדיונים בהצעת החוק הזאת, שהיתה

הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת אלי גולדשמידט, למיטב זכרוני, שמשרד התחבורה

והמשטרה לא כל כך אהבו את הצעת החוק הזאת, ונדמה לי שגם משרד המשפטים.

יפעת רווה;

רק באופן שהיא היתה, לרעיון כן.
אתי בנדלר
בין היתר בגלל העניין שאמרו שיתחילו לסתום מגרשים עם כלי רכב. ואז,

להיפך, זאת היתה הצעה של אחד הגורמים המקצועיים כך שזה ייקבע בהתחשב בהצעתו של

הנהג. יתכן שהיום השתנו הנסיבות, המחשבה היא שונה וזה מחייב תיקון חוק.

שמואל הרשקוביץ;

אם כך, אנחנו גם בתוספת השביעית עצמה נוסיף מספר עבירות שנראות לנו.

אתי בנדלר;

התוספת השביעית אפשר לתקן אותה בלי...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו לא נעסוק בנושא חדש, ולו בגלל העניין שאין לנו מי שיתנגד לזה.

יפה רווה;

בהחלט הפתרון האופטימאלי זה שזה יהיה במגרשים, אבל הפתרון הזה נבע כתוצאה

מאילוצים. אם משרד התחבורה מצליח להסדיר שזה יהיה במגרשים, שגם לדעתינו זה

הפתרון העדיף, אז בקשה, אבל לא במסגרת הזאת.

אני חושבת שהתקנות הן מכלול אחד, אבל מבחינת הצורך הרשמי באישור הוועדה

מדובר בתקנות העונשיות שהן 5 ו-6.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

השאר זה לידיעה?

יפעת רווה;

כן. לפחות לפי סעיף 48 לחוק יסוד הממשלה תקנות 5 ו-6 הן ממשיות שהוועדה

צריכה לאשר באופן פורמאלי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בנוגע לאיחסון המשאיות, האם יש את הכלים לבצע את זה?

יפעת רווה;

הכי בטוח היה לעשות את זה במגרש ואז אדם בכלל לא יכול לגעת, אבל בפשרה

נמצא הפתרון שפשוט אסור יהיה לו להשתמש ברכב, ואם הוא ישתמש ברכב הוא הפר

הוראה פלילית. כדי לנסות להקטין את הנזק של זה אז הוצעו הפתרונות של מדבקה

וכדומה. כמובן שזה לא הרמטי כמו שזה יכול היה להיות במגרשים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

האם זה הפתרון?אלי אביר;

היתה התלבטות קשה מאוד, כפי שנאמר, כאשר תוקנה הפקודה, וזאת היתה הפשרה.

יפעת רווה;

הפקודה כפי שהתקבלה באמת היתה פשרה של הרבה מאוד איזונים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני רוצה שתהיה הרתעה.

יפעת רווה;

אנחנו חושבים באמת ש-30 יום או 90 יום של השבתת רכב זה יכול להיות לבעל

משאית הרתעה רצינית, והראייה כמה שהזדעקו כנגד זה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני שואל איך זה יבוצע. המשטרה תעשה סיורי בדיקת משאית שחונה במקום

מסו י ים?
שמואל כהן
הפתרון הכי טוב זה מגרשים. ברגע שיתנו לנהג את האפשרות לשים את האוטו

איפה שהוא רוצה, אותו נהג יכול באיזה שהוא יום לקחת את האוטו.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

למה אתה כנציג הנהגים מעוניין בזה?

שמואל כהן;

כי אני מעוניין שהעונש יתפוס ושיפחדו ממנו.

יפה לויאן;

זה מוציא את הנהג מהמשחק. אחר כך בעל הבית יכול לבוא לנהג בטענות

ובדרישות, כגון לחץ של פיטורים. ברגע שזה נמצא בתוך מגרש זה מוציא את הנהג

מהמשחק.

אתי בנדלר;

מדובר רק על עומס יתר למשאיות.

מיכה גולד;

אני תומך במה שנאמר פה, שבעצם בזה שיהיה מקום שהרכב יהיה בו והוא לא יוכל

לזוז יוקטן הפיתוי. הפיתוי הכלכלי הוא גדול. גם אנחנו כקציני בטיחות בתעבורה,

שאנחנו מעבירים התרעות והודעות לבעלים שאסור לנהוג בניגוד לחוק בנושא של עומס

יתר, נתקלים לא פעם אחת בכך שאנשים מתעלמים.היו"ר אמנון רובינשטיין;

יש ויכוח על כך אם אנשים מרתיעים, אבל אין ויכוח על כך שאנשים כלכליים

מרתיעים. יש איזה שהיא הצעת הוק כללית בעניין תיקון פקודת התעבורה, שאפשר יהיה

להלביש על זה את תיקון החוק?
אתי בנדלר
יש את איסורי העקיפה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו ניתן לזה קדימות.

אתי בנדלר;

אגב, לגבי מגרש אני מציע שתגבשו הצעה, כי אני לא יודעת על כמה מגרשים אתם

מדברים, איך הפיזור שלהם ברחבי הארץ. אם תושב קירית שמונה יצטרך לאחסן את הרכב

שלו בתל-אביב, אני לא חושבת שזה עומד במבחן הסבירות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין אפשרות לנטרל רכב על ידי הוצאת חלק שבלעדיו אי אפשר להתניע אותו?
יפעת רווה
אפשר לסנדל.
שמואל הרשקוביץ
במספר מדינות בארצות הברית משתמשים בקטע של איסור שימוש ברכב על ידי

סינדול שלא ניתן לפתוח אותו.
אתי בנדלר
מה לגבי משאיות?
שמואל הרשקוביץ
זה לא חינוכי.
מיכה גולד
זאת מערכת שלמה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הסינדול הצליח בתל-אביב למטרות שונות, אבל הכנסת ביטלה את זה. פה לא

יכולים להיות חילוקי דיעות, מכיוון שזה הדבר הנכון לעשות.
שמואל הרשקוביץ
בשביל לסנדל משאית אתה צריך סנדלים גדולים מאוד. לקחתי את המכרזים של

ההוצאה לפועל, ראיתי בדיוק איזה מגרשים יש, מה המפרטים שלהם, ראיתי מה הםמקבלים ומה הם עושים, ואני די מוכן לעניין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע שמנהלת הוועדה תדבר עם חברי הכנסת יונה יחב ומאיר שטרית,

שאנחנו נבוא לקראת משרד התחבורה בעניין הזה על ידי תיקון החוק. אז זה יבוא

לדיון במסגרת התחייבויות ולא אגב אורחא.

1. "הודעת איסור שימוש כאמור בסעיף 57א לפקודה, תיערך לפי הטופס

שבתוספת". הוועדה מאשרת את תקנה מספר 1.

2. "מסר שוטר לנהג הודעת איסור שימוש, רשאי הוא להדביק על שמשת הרכב

מדבקה בדבר איסור השימוש ברכב". תקנה 2 מאושרת.
אלי אביר
עלה רעיון להדביק מדבקה שתבלוט בצורה כזאת שזה יסתיר את הראייה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
השאלה היא אם זה 5 דקות או רבע שעה להוריד את המדבקה הזאת או השנייה.

המעסיקים יפעילו לחץ בלתי הוגן על הנהגים ויפטרו אותם. התקנות האלה מחריפות את

מצבם של הנהגים.
יפעת רווה
לנהג, מכוח החוק הקיים, כבר אסור לנהוג ברכב שיש עליו איסור שימוש. כאן

התקנות שאנחנו נדרשים לאשר זה חובות של בעל הרכב ולא חובות של הנהג.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האיסור לא עזר.
יפעת רווה
אני מתכוונת לאיסור לנהוג ברכב שיש עליו איסור שימוש. זה מכוח החוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
3. "העתק הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה לנהג שאינו בעל הרכב ישלח לבעל

הרכב, באחת מדרכים אלה..." הכי חשוב כאן זה סעיף קטן 3.
אתי בנדלר
לגבי פיסקה 3 יש נושא של המצאה בפקסמילה בתקנות. זו פעם ראשונה שרואים

שמאשרים בעצם המצאה באמצעות פקסמילה שיש לה תוקף חוקי. אני רוצה להפנות לכך

שבתקנות סדר הדין האזרחי, בתקנה 497א, נאמר: "בית המשפט או עורך דין רשאי

להמציא כתב בית דין בפקסמילה לעורך דין המייצג את בעל הדין, ויראו אותי ככתב

בית דין שהומצא במסירה אישית לנאמן ביום המשלוה, ובלבד שנתקיימו בו כל אלה.."

ואז יש פירוט תנאים. בתקנת משנה ג לאותה תקנה נאמר: "שהוראות תקנה זו לא יחולו

על כתב בית הדין הראשון בתיק בין אותם בעלי דין, לרבות על בקשה בכתב שהוגשה

לפני הגשת תביעה או עירעור". כאן למעשה פעם ראשונה שבמישור פלילי, שיש לזה ל

תוצאות פליליות, מאפשרים המצאה באמצעות פקסמילה, ואני פשוט רוצה שהוועדה תהיה

מודעת לחדשנות, הייתי אומרת, שבעניין הזה.כאן אנחנו מדברים על מקרה שנהג נוהג ברכב ויתכן שהוא יזם אפילו את

העבירה. אנחנו לא יכולים לצאת מהנחה שתמיד עומס היתר הוא בגלל שהמעביד שלו יזם

את העבירה. המעביד שלו מכל מקום יענש על ידי איסור שימוש ברכב, ואומרים שאפשר

להמציא לו הודעה כזאת על ידי משלוח פקסמילה למשרדו.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תקנה 3 מאושרת. 4. "סירב אדם לקבל הודעה או העתק הודעת איסור שימוש או

שסירב לחתום על אישור מסירה, תצויין עובדה זו על גבי האישור ובית משפט רשאי

לראות את ההודעה או את העתק ההודעה כאילו נמסרו על פי תקנות אלה". הוועדה

מאשרת את תקנה 4.

תקנה 5: "נמסרה לבעל רכב הודעת איסור שימוש או , נשלח אליו העתקה כמפורט

לעיל, ולא נלקח רשיון הרכב בידי השוטר, ימסור בעל הרכב,, תוך 48 שעות ממועד

קבלת ההודעה או העתקה, את רשיון הרכב ליחידת התנועה של המשטרה שפרטיה רשומים

על גבי הודעת איסור השימוש או ליחידה כאמור הקרובה למקום מגוריו". הוועדה

מאשרת את תקנה 5.

תקנה 6: "בעל הרכב שניתן לו צו איסור שימוש ברכבו, לפי סעיף 57ג לפקודה,

ימסור את רישון הרכב במזכירות בית המשפט שנתן את הצו, במועד שקבע בית המשפט.

לא קבע בית המשפט מועד כאמור ימסור בעל הרכב את הרשיון מיד לאהר שהודע לו על

שניתן הצו האמור. לא נכח בעת מתן הצו, ימסור בעל הרכב את רשיון הרכב כאמור,

תוך 48 שעות מהמועד שבו הומצא לו הצו". בתי המשפט עם העומס שלהם יוכלו לטפל

בזה בכלל?

יפעת רווה;

אני רוצה להדגיש שמדובר לא בהרבה מקרים. מדובר בעומס יתר רק מעל 25%.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נציגי הנהגים, זה נדיר?

שמואל כהן;

זה מעט מאוד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תקנה 7(א}; "העתק מהודעת איסור השימוש תעביר המשטרה לרשות הרישוי. העברה

כאמור יכול שתיעשה גם באמצעים ממוחשבים". (ב) "העתק צו איסור השימוש תעביר

מזכירות בית המשפט לרשות הרישוי. נמסר לה רשיון הרכב, תודיע לרשות הרישוי גם

פרטים . בדבר מועד המסירה הודעות כאמור יכול שיינתנו גם באמצעים ממוחשבים".

אנחנו מאשרים את תקנה 7.

שמואל כהן;

למה שלא יפקיד ישר במשרד הרישוי?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה רק במקרים של 25%, במקרה שהוא נשפט.תקנה 8: "בוטלו הודעת איסור שימוש ברכב או צו איסור שימוש ברכב, תימסר

הודעה על כך לרשות הרישוי בדרך שבה נמסרה ההודעה על איסור השימוש", אנחנו

מאשרים את תקנה 8.

תקנה 9: "הודיע בעל הרכב לרשות הרישוי או מסר לה מסמכים המעידים על תום

תקופת איור השימוש, או על ביטול איסור השימוש או על זיכוי הנאשם מעבירה שבשלה

ניתנו הודעת איסור השימוש או צו איסור השימוש, תמסור רשות הרישוי לבעל הרכב,

לבקשתו, רשיון רכב במקום רשיון הרכב שמסר". למה אין כאן החזרה אוטומטית בתום

תקופת האיסור שאין משפט?

יפעת רווה;

רצינו לעשות את זה, אבל מסתבר שבגלל סיבות של בירוקרטיה הם פשוט לא ידעו

על זה ולא נמצאה הדרך שבה הם ידעו אוטומטית. היה חשש שבהרבה מקרים העניין הזה

יתפספס.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

מה הבעיה שכל יום על המסך יהיה המועד שבו פקעה תקופת האיסור?

שמואל הרשקוביץ;

הפרוצדורה הזאת קיימת בפסילת רשיון נהיגה. הרי יש מקרים שאתה פוסל מישהו

כאשר הוא באילת וצריך להחזיר לו את הרשיון והוא בחיפה. אז המשטרה משחררת את

הרשיון באותו יום שנגמרת הפסילה ושולחת את זה בדואר או באיזה שהוא אמצעי אחר

למישהו שגר בחיפה. הפרוצדורה הזאת קיימת. יש מעקב אחר פסילה מינהלית.

יפעת רווה;

זח כאשר מדובר באותו גוף. פה יש בעיה של מעבר בין כמה גופים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני בעד הקטנת הנטל על האזרח כאשר יש אפשרות שהרשות תפעל במקומו. זה אגב

שונה לגמרי מרשיון רכב, כי יש פחות נהגים מסחריים מאשר נהגים פרטיים.

אלי אביר;

הנהלת בתי המשפט עדיין לא ערוכה מבהינה ממוחשבת בכל הנושא הזה של רשיונות

רכב.

הילה עובדיה;

אנחנו לא מקושרים למשרד הרישוי.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה דבר אלמנטרי. כל חברת מחשבים יכולה לעשות את זה בזמן קצר מאוד. מה

הבעיה לחבר מאגרי מידע.
הילה עובדיה
זה לא רק עניין של התקשרות מיחשובית. אני מבינה שיש משאים ומתנים עם משרד

הרישוי לגבי אפשרות שלנו לגשת לאותו מחשב, ולכן זה לא רק עניין של מיחשוב טכניאיך לעשות את זה. הדרישה שלנו לזה קיימת בהרבה מאוד מקרים, בעיקר בהוצאה

לפועל, אבל זה עדיין לא בא לידי מימוש.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אבל זה גם בפסילה מינהלית שלא באמצעות בתי משפט.
שמואל הרשקוביץ
לדעתי היא צודקת, כי צריך לפתוה פרוצדורה של פסילת רשיון רכב.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נמחק בתי משפט. המשטרה והרשות לא יכולים לדבר באותה שפה? הם צריכים להיות

בקשר יום יומי, לא באמצעות הטלפון אלא באמצעות המהשבים. קל מאוד לעשות שכל יום

יופיעו על המסך האיסורים שפקע תוקפם.

אלי אביר;

צריך שיהיה תיאום.

היו"ר אמנון רובי נשטיין;

שישלחו בדואר, לא איכפת לי. את היומיים של הדואר שיקה על עצמו בעל הרכב.

אתי בנדלר;

שיגש למשרד הרישוי וינפיקו לו חדש.

שמואל הרשקוביץ;

לדעתי הפרוצדורה כאן היא שולית, מכיוון שהמספרים יהיו קטנים מאוד. ברגע

שנעבור למגרשים, בכלל המספרים יהיו קטנים. כרגע כדאי להריץ את זה כניסוי למשך

שנה ואז נרוץ עם זה, כי אם יהיו מספרים קטנים עוד יעשו את זה ידנית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מציע שתוקף תקנה 9 יהיה לשנה אחת.

יפעת רווה;

אני לא יודעת אם באופן פורמאלי יש לוועדה סמכות לשנות את הסעיפים

שאינם...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה רק לידיעה.

יפעת רווה;

אם כן, אז יתר הסעיפים אפשר אולי להמליץ אבל זה לא לאישור.היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו ממליצים בפני משרד התחבורה ומשרד המשטרה, שלפחות בנושא של איסור

מי נהלי וגם משפטי תוך זמן קצר מאוד יביאו לנו תיקון של התקנה, שתטיל את הנטל

על הרשות ולא על האזרח.
יפעת רווה
גם אם יאשרו את זה הם לא אמורים להביא את זה לפני הוועדה. זה רק לידיעה.

אתי בנדלר;

בטופס הודעת איסור שימוש אל בעל הרכב או נהג ברכב, בסעיף 2 מופיע:

"בשקילת הרכב נמצא כי משקלו הכולל של הרכב והמטען המובל בו הוא . משקל

זה עולה על המשקל הכולל המותר לפי רשיון הרכב בשיעור של אחוזים". את

הקו הזה צריך למלא. האם זה לא נטל כבד מידי, לא ברמה של זילזול בשוטרים,

להתחיל לעשות חשבון שזה עולה בשיעור של 37.2%? אם תהיה טעות אז תהיה לכם בעיה,

יפסלו את ההודעה.
מיכה ג ולד
שיהיה כתוב: העולה על % 25.
אתי בנדלר
אני לא מבינה למה צריך לציין את האחוז המדוייק.
רחל גוטליב
את צודקת, צריך שיהיה כאן את השיעור הקבוע בחוק, ולא לתת לשוטר להתחיל

לעשות חישובים.
היו"ר אמנון רובי נשטיין
זה רק חל מעל /,'25, אז אין איסור מי נהלי?
אתי בנדלר
ברגע שנתפס נהג רכב עם % 26 מוגש נגדו כתב אישום, ובמועד התפיסה שלו

נותנים לו צו איסור שימוש או הודעת איסור שימוש ברכב. אז חלה השבתת הרכב

לתקופה של 30 ימים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מר הרשקוביץ, האם יש שיקול דעת לתת רק את האיסור המינהלי בלי ללכת לבית

משפט?
אתי בנדלר
אם יש החלטה שלא יוגש כתב אישום זה עילה לביטול הודעת איסור השימוש.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה יתקבל אחרי 60 ימים, לא?יפעת רווה;

זה בדיוק כמו שלילה מינהלית של רשיון נהיגה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו קבענו שבסעיף 2 ההודעה תהיה מעל % 25 מהמשקל המותר. איך יאכף כל

הדבר הזה? האם המשטרה תעשה בדיקות לרכבים שיש עליהם מדבקות, ואם הם מסירים את

המדבקה?

רהל גוטליב;

המדבקה צריכה להיות כלי עזר לשוטר. המהשבה של המדבקה נולדה בתור אלמנט

נוסף איך ידע בעל הרכב שניתנה הודעה בדבר איסור שימוש לנהג שזה לא רכבו. לכן

חשבנו על האופציה של מדבקה בתור אינדיקציה נוספת לבעל הרכב שידע. אם יסירו את

המדבקה והוא יגיד לא ידעתי, טענתו תעמוד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

איך המשטרה תאכוף את האיסור הזה?
רחל גוטליב
כמו שהיא אוכפת אישור נהיגה ללא רשיון. האכיפה היא אקראית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ואם הוא יקח נהג אחר? האם לשוטרים יש רשימת כלי רכב אסורים?
רחל גוטליב
ההודעה בדבר איסור שימוש צריכה להיות במאגר מידע.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אם זה לא פועל לגבי מכוניות גנובות אז זה יפעל לגבי משאיות כאלה?

שמואל הרשקוביץ;

שם לא מצליחים לעדכן.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

המשטרה אמרה שהיא לא יכולה להעביר רשימות של כלי רכב גם בגלל המספר

העצום...

שמואל הרשקוביץ;

אנחנו הולכים כרגע לתוכנית שבה ניידות המשטרה יצטיידו במכשיר דמוי מחשב

נייד, שיהיה בו בעצם יכולת לרשום דו"חות ממוחשבים על מנת להקל על הזמן. בין

היתר נבחנת כרגע האפשרות להכניס לשם קובץ פסולי רשיונות לדוגמה, ויתכן שאפשר י

יהיה להלביש לזה גם את הנושא הזה. כאשר ינתן מספר המכונית או מספר תעודת הזהות

של הנהג השוטר יקבל מיד את הנתון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מתי זה יתחיל לפעול?

שמואל הרשקוביץ;

אנחנו כרגע נמצאים בעיצומם של ניסויי קבלה. אני מניח שהשנה יחיו 100

מכשירים בידי אגף התנועה, לפחות לפי התוכנית הרב שנתית.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מאוד סקפטי לגבי אכיפת התקנות האלה. זה מכשיר מאוד מאוד חלש. נציגי

הנהגים אמרו שהם מבקשים את ההחרפה, משום שהם יהיו במצב בלתי אפשרי שיתבעו מהם

להתעלם מהדבר הזה או להציב נהג אחר. חם גם יכולים להגיד: אם אתם מתנהגים כך אז

אנחנו מפטרים אתכם. לעומת זאת אם לוקחים את הרכב ושמים אותו במגרש זאת האבטחה.

רחל גוטליב;

ללכת למגרש זו בעיה תקציבית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
צריך להטיל סנקציות על בעל האנטרס הכלכלי. עד שלא נגיע לזה אז כל העניין

הזה של מאות תביעות ובתי משפט לא יעבור.
יפעת רווה
אם ימצא פתרון טכני ותקציבי לכל הבעיות האלה לעניין מגרשים אז צריך למחוק
את המילים
"שיקבע טענת הנהג לגבי..."
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע לבדוק את האפשרות של סינדול. במגרשים יש את הבעיה שיגידו שאדם

צריך ליסוע מנתיבות לתל-אביב וכוי. אני חושב שסינדול חוא פתרון נכון. אני מצר

מאוד שהכנסת ביטלה אותו. הוא עבד יפה מאוד בהרבה מאוד ערים בעולם.
שמואל הרשקוביץ
יש מודל של מגרשים בנורווגיה שמכניסים את כלי הרכב. על עבירות המורות כמו

שיכרות לוקחים את האוטו, ואת האיש מכניסים למעצר. אם האדם לא רוצה לשלם עבור

דמי האיחסון, יש פרק זמן של עיכוב ואחר כך מוכרים אותו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תציעו את זה, אני אתמוך בזה. אתה אומר שבמדינות בארה"ב יש סינדול של

רכבים כאלה?
שמואל הרשקוביץ
אני בדקתי לצורך אחר, כי היתה איזה שהיא הצעה פה להחזיר את הסינדול

במקרים מסויימים. לקחנו בחשבון שסוגיית המשאיות היא בעייתית. ברכב פרטי שאתה

שם סנדל ואתה רוצה לשבור את הסנדל באמצעות האצה פתאומית של הרכב, אתה לא מצליח

לעשות את זה, ואילו במשאית כמעט כל סנדל...יפעת רווה;

בארה"ב יש פתרון אחר. כאשר מדובר בנהיגה בשיכרות או בנהיגה בסמים הם

מורידים את הלורויות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הלוחיות החדשות יותר קשות לזיוף.

שמואל הרשקוביץ;

אני חושב שיצטרכו מנגנון של השוטר שיצטרך לבצע את זה, לקדוח את הניטים,

להוריד את לוחית הזיהוי, לשמור אותה באיזה שהוא מקום. 30 שניות אחרי זה הולך

האדם לאיזה שהוא "מאכר" עושה את הלוחיות ושם אותן מחדש. מגרש מבחינתי הוא

פתרון סביר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בסדר, אז אני אומר לך שאני תומך בשינוי החוק. אני שואל את עצמי למה לא

לתת לכם את האופציה של לצוות על בעל הרכב להסיר את לוחיות הזיהוי.

רחל גוטליב;

זה לא במסגרת התקנות. הבעיה היא קשה. אם נניה אומרים לבעל משאית של אוסם

שיוביל את הסחורה למחסן של אוסם, והמשטרה תתארגן לקראת ביקור אקראי באוסם

ותראה שהרכב לא שם, אז...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

המשטרה תבצע את זה?

רחל גוטליב;

המודל של הדבר הזה הוא מודל שקיים היום לגבי רכב לא בטיחותי. אותו מודל

לא נאכף בדרך הזו, אבל הנושא של עומס יתר הוא...

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני לא יודע איך המשטרה תאכוף את זה.

רחל גוטליב;

בדרך הזו. אם יש כוח אדם אז כן.

אלי ניקחה;

אנחנו היינו נלחמים נגד תאונות דרכים. קיימת תקנה 168 שאסור לעבוד יותר

מ-12 שעות. אנחנו יום ולילה עובדים ולא אוכפים את זה, אז איך אפשר לאכוף חוק

כזה? אם יש חוק אז צריך להיות חוק שאפשר יהיה לאכוף אותו.

שמואל הרשקוביץ;

עשרות פקסים אנחנו מקבלים.
אלי ניקחה
אני לא ראיתי חברה אחת נסגרת במדינת ישראל.

שמואל הרשקוביץ;

היועץ המשפטי אצלינו במשרד יכול להעיד על כמה מקרים מאוד לא סימפטיים בהם

קראתי לכמה מנהלי חברות והתרעתי בפניהם שאם פעם נוספת זה יקרה ..

היו"ר אמנון רובינשטיין;

עובדה שעוד לא נסגרה שום חברה.

שמואל הרשקוביץ;

אנחנו רחמנים בני רחמנים, אבל אני חושב שהגיע הזמן לסגור.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני אומר שבלי שתופעל יד חזקה נגד הרכב המסחרי לא ירדו תאונות הדרכים

בארץ. אנחנו מעבירים כאן דברים אבל אנחנו יודעים שהדברים לא יאכפו. זה אותו

דבר לגבי חוק שמירת הנקיון. זאת אות מתה. נתנו סמכויות אדירות למשרד לאיכות

הסביבה, סמכויות שגובלות הייתי אומר מעבר למשטר דמוקרטי, ולא אוכפים את החוק.

למה שלא תהיה אופציה של ציווי על הסרת הלוחות?

יפעת רווה;

זה צריך להיות בחוק.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

למה התחילה היא 90 יום מיום פירסום התקנות?

אלי אביר;

כדי שמשרד הרישוי יוכל להערך לזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו מאשרים את התקנות.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20;11

קוד המקור של הנתונים