ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/12/1998

הצעת חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 366

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ו בכסלו התשנ"ט (15 בדצמבר 1998) שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היו"ר

דורון שמואלי

מוזמנים; עו"ד תמי מור - משרד החקלאות

" אריאלה פלונסקי - " "

" אייל גור - " התעשיה והמסחר

" בני רובין - " המשפטים

" מרים אתר - מועצת הפירות

עמי אוליאל - מזכיר ארגון מגדלי הפירות

חזקיה ישראל - התאחדות התעשיינים

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון
קצרנית
אסתר אלפיה
סדר-היום
הצעת חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(תיקון מס' 5), התשנ"ה-1998.הצעת חוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק)(תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998
היו"ר אמנון רובינשטיין
בוקר טוב, הישיבה פתוחה. הנושא שעל סדר היום: הצעת חוק מועצת הפירות

(ייצור ושיווק)(תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998 שתכליתה לשנות את שיטת החישוב ולאמץ

את שיטת השיווק של המועצה לייצור ושיווק של ירקות.

מי יציג את הצעת החוק?

תמי מור;

אני, עורכת דין תמי מור ממשרד החקלאות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בבקשה.
תמי מור
בהתאם לסעיף 36 לחוק מועצת הפירות רשאית המועצה באישור שר החקלאות והסכמת

שר האוצר, להטיל בכללים היטלים על מגדלים, משווקים מורשים או יצואנים. ההיטלים

יכולים להיות כלליים, מסוייגים, מדורגים או לפי פרמטרים, כפי שנקבעו בסעיף 36

(א)(1).

אנחנו מבקשים להוסיף פרמטרים נוספים שהם; מחיר ושטח גידול, ולהתאים את

המצב לחוק מועצת הירקות שתוקן לפני כארבע שנים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תודה.

מישהו רוצה להעיר הערה או האם למישהו יש התנגדות להצעה הזאת?

אם אין התנגדויות, אני רוצה להציע לכם להוסיף דבר אחד שבהדרגה נעשה זאת

בכל מועצות השיווק, ככל שהחוקים יובאו לפנינו. היטלים כאלה לציבור החקלאי הם

היטלי חובה. לפי חוק יסוד; משק המדינה, אמנם לא הממשלה מטילה את היטלים האלה,

אלא גוף מעין ממשלתי, אבל לאדם אין ברירה והוא נושא בתשלום. לא מזמן קראנו על

סקנדל מסויים שהיה עם אגרקסקו, אבל לא על זה מדבר. בכל אופן, קיבלנו כאן

משלחות של חקלאים - גם לגבי פירות וגם לגבי ירקות - שקובלים מרה על גובה

ההיטלים.

כעת, כאשר רשות מקומית רוצה להטיל ארנונה או איזה תשלום חובה, אפילו

לתעריף טלפון, בזק באה לקבל אישור מוועדת הכלכלה. בענין החקלאים זו מורשה של

שנות ה-50 וה-60 הקשות כשהחקלאים היו באמת וסלים של המועצות האלה.

אני רוצה להציע שההיטלים האלה יאושרו על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת, ואם

זה נראה לכם נעביר את זה.דורון שמואלי;

אתה מדבר על גובה ההיטלים?
היו"ר אמנון רובינשטיין
רק על גובה ההיטלים.
דורון שמואלי
לפני שנה וחצי כאשר הייתי יושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר הייתי בוועדת

הכלכלה עם סיפור ההיטל של השוק המקומי ששם היה באמת עוול גדול. השוק המקומי

המהווה נדבך גדול מאוד בשיווק לא משלם את ההוצאות בפועל של ריסוס זבוב הים

התיכון, מהקר ופיתוח, ופרסום לצורך מכירות. הבאנו את זה לפה, ועד שהוועדה

ההליטה זה היה תהליך ארוך מאוד והשנה, זו הפעם הראשונה שהדבר מיושם.

בכל אופן, אני בהחלט חושב שיש בעיה בנושא הזה של ההיטלים, וכמושבניק אני

מכיר את הבעיה מהצד של המושבניקים שגם הם מקטרים על גובה ההיטל, ואני לא מדבר

דווקא על מועצת הפירות אלא כללית. יש את מועצת הלול ויש את - - -

היו"ר אמנון רובינשטיין;

הטענות העיקריות הן על ירקות.

דורון שמואלי;

טענות יש גם במועצת הלול.

לדעתי, ההיטל חייב להיות פונקציה של השירות שמקבל החקלאי, ואם הוא לא

מקבל שירות אז אין שום סיבה שהוא יחזיק מנגנונים גדולים. יושב פה מזכיר ארגון

מגדלי הפירות, עמי אוליאל - שאני מכיר אותו עוד לפני היותי חבר כנסת - הפועל

לאיחוד המועצות כדי לחסוך בעלויות.

בתפקידי כיושב ראש המועצה לשיווק פרי הדר הייתי חבר בוועדת האיחוד ואני

מוכרח לציין שלא ראיתי מקום לאיחוד כי יש בעיות חוקיות, החוק של המועצה לשיווק

פרי הדר הוא שונה לגמרי מהחוק הזה. אבל המגמה לצמצום ולייעול נמצאת אצל האנשים

האלה, וגם הנהלת משרד החקלאות מנסה ליכפות זאת עליהם.

לגבי גובה ההיטלים, אני בהחלט מחייב את הצעת שהדברים צריכים לבוא לכאן

לבחינה על מנת שזה יעמוד במבחן ציבורי ונוכל לתת תשובות נכונות לחקלאים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
עמי אוליאל, מזכיר ארגון מגדלי הפירות, בבקשה.

עמי אוליאל;

רבותי, אני רוצה להביא לידיעתכם שההיטלים במועצת הפירות, בשונה אולי

ממועצות אחרות, נקבעים על ידי המגדלים עצמם. המבנה של מועצת הפירות מורכב

משולחנות של מגדלים, וכל מין של פרי מיוצג על ידי נציגים נבחרים של מגדלי

הפירות באותו מין פרי, הם שדנים מה הם השירותים שהם רוצים לבצע באמצעות

המועצה, ומכך גם נגזר גובה ההיטל שהם עצמם קובעים. בסופו של דבר, מליאת המועצה

מאשרת, על פי ההוק, את מה שהמגדלים מציעים לה. זה הנוהל במועצת הפירות.
קריאה
מה ההבדל בין מועצת הפירות למועצת הירקות?

היו"ר אמנון רובינשטיין;

במועצת הירקות זו מועצה מורכבת.

עמי אוליאל;

אני בעצמי גידלתי ירקות שנים רבות והייתי פעיל גם במועצת הירקות. במועצת

הירקות זה שונה כי אין שולחנות של מגדלים. יש שם ועד ממונה, אבל אין גורם

שנבחר דמוקרטית, כפי שיזם שר ההקלאות הנוכחי - בקדנציה הקודמת שלו - את הקמת

שולחנות המגדלים במועצת הפירות, ובאמת יצאנו לבחירות דמוקרטיות, ואחת לארבע

שנים נערכות בחירות דמוקרטיות, בין כל מגדלי הפירות של אותו מין, הבוחרים את

הנציגים שלהם לפי משקלם בייצור באותו מין פרי, והם אלה שקובעים, ומליאת המועצה

מאשרת את מה שהם מציעים לה.
דורון שמואלי
אני מבין שסך כל ההיטל שמטילים על המישמיש, למשל, הולך רק לשימושים של

המישמיש ולא לשימושים אחרים.

עמי אוליאל;

נכון מאוד, וזה בניגוד למה שקורה בירקות. לכן יש גם פחות תלונות על דרך

הניהול של מועצת הפירות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אצל מי האבוקדו?

עמי אוליאל;

האבוקדו במועצת הפירות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז היתה תלונה על גובה ההיטל לאבוקדו, קיבלתי מכתב בענין זה.
עמי אוליאל
סביר להניח שמדי פעם יש איזה שהיא תלונה.

בכל אופן אדוני היושב ראש, ראיתי את הצעתך במכתב ששיגרת ליושב ראש הוועדה

שהקים משרד החקלאות לענין ייעול מועצות הייצור, ואני יודע באופן אישי מחברי

הוועדה שהם קבעו מועד לדיון בהצעתך, ונדמה לי שזה יתקיים ב-28 לחודש הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז אתה מציע להמתין.עמי אוליאל;

אני מציע להמתין לגיבוש העמדה בוועדה זו ששותפים לה גורמים שונים. הם בטח

יעבירו את המלצותיהם למשרד החקלאות שגם הוא יביא את המלצותיו.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

גם במשרד החקלאות יש אנשים שתומכים בי.
עמי אוליאל
אני יודע שגם בין חברי הכנסת יש כאלה שתומכים בהצעתך.

מרים אתר;

שמי מרים אתר ואני עורכת דין מטעם מועצת הפירות. ראינו את המכתב שנשלח

למר יוחנן באשי, יושב ראש הוועדה, ועוד לא הספקנו לגבש עמדה. לכן נבקש להגיש

את העמדה המגובשת שלנו במקביל. אם היא תהיה שונה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

תוך כמה זמן תגבשו את העמדה?

מרים אתר;

תוך שבועי ים.

עמי אוליאל;

לפי כתב המינוי שקיבלה הוועדה הזו היא עומדת לסיים את עבודתה בסוף החודש

הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אז נחכה עם זה.
אריאלה פלונסקי
אני אריאלה פלונסקי ממשרד החקלאות, ואני גם מזכירת ועדת המועצות. אתמול

היתה לנו ישיבה והנושא הזה עלה. ובאמת ביקשנו אפילו להגיע לירושלים ולשאול

אותך אם תיאות לבוא לוועדה.

אני חושבת שאולי כן אפשר לעשות הפרדה כי בהצעה שלך אנחנו מדברים על כלל

מועצות הייצור, ובנושא הזה אנחנו מדברים על שינוי סעיף מאוד ספציפי בחוק מועצת

הפירות. יש מקום לדון בהצעה שלך ואני חושבת שוועדת המועצות יכולה לגבש החלטה

גם בנושא הזה במסגרת כל ההחלטות שהיא עומדת לגבש, ולא הייתי מתנה את זה כרגע

בתיקון הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני לא מתנה את זה, אני רק רוצה לדחות את זה, זה הכל. אולי אשתכנע שכדאי

להעביר את זה בלי זה, אבל אם תוך שבועיים תהיה עמדה, אז אחכה עם זה.
אריאלה פלונסקי
אני לא מאמינה כי תוך שבועיים אנחנו רק אמורים להיפגש איתך ועם עוד מספר

אנשים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז נחכה שלושה שבועות.

דורון שמואלי;

אדוני היושב ראש, זה לא ילך בקצב שאתה מדבר עליו, אני מכיר את הנפשות

הפועלות שם.

אריאלה פלונסקי;

עד שתתקבלנה ההחלטות לדעתי זה ענין של מספר חודשים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז זה יהיה מכשיר ללחוץ עליכם. זה מחכה מיולי, ואני מבקש עוד שבועיים, זה

לא נורא.
אריאלה פלונסקי
הבעיה היא ששום דבר לא יקרה בעוד שבועיים.

דורון שמואלי;

מה אתה רוצה שיקרה בעוד שבועיים, שהם יבואו לפה להציג את המסקנות שלהם?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן, תוך שבועיים-שלושה.

דורון שמואלי;

אז בוא נחליט שנזמן אותם לוועדה ונשמע מה הכיוון שלהם.

תמי מור;

נדמה לי שהצעת החוק שלך עדיין לא עברה בוועדת השרים לחקיקה, ואני לא

יודעת מתי בכלל הם ידונו בנושא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש ויכוח בין השרים. אני מבין שהאוצר תומך, והחקלאות עוד לא יודע.

תמי מור;

אני לא יודעת מתי זה יועלה לדיון אם זה יהיה בעוד שבועיים או יותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ועדת הכלכלה היא ועדה סבירה ועניינית והיא תתהשב בצרכים של המגדלים.
אריאלה פלונסקי
אני עדיין חושבת שלא כדאי לדחות את זה כי אנחנו מנסים לעשות נסיון של

הגבייה מארגון מועצת הפירות.

דורון שמואלי;

איך אתם עושים את זה, יש לכם סקר מסודר?
אריאלה פלונסקי
הרעיון הוא לבדוק חלופות נוספות לגבייה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מזכיר הארגון, מה אתה אומר?
עמי אוליאל
ההצעה הזו, כפי שהיא מנוסחת כרגע, עברה כבר כמה שלבים וצריך לאשר אותה.

לגבי ההצעה שלך, סיפרתי שקיבלתי דיווח מחברי הוועדה - ומזכירת הוועדה

אריאלה פלונסקי מחזקת אותי - שהם מבקשים להיפגש איתך. אני מאמין שגם הם יאמצו

את הצעתך. שוחחתי עם חבר-הכנסת שלום שמחון וגם הוא אמר לי שהוא מאמץ את הצעתך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נציגי החקלאים בכנסת רוצים את זה.
עמי אוליאל
ולכן אני מציע לאשר היום את ההצעה.
אתי בנדלר
הענין הוא שאם ההצעה תאומץ היא תצטרך לעבור הרבה מאוד הליכים עד שהיא

תתקבל, וכאן זה פשוט מנוף להוסיף, באישור ועדת הכלכלה, ולהעלות את זה מיד

לקריאה שניה ושלישית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא אסחב את זה, לא תחכו כפי שחיכיתם עד עכשיו.
דורון שמואלי
אדוני היושב ראש, זה שמועצת הפירות עובדים נכון, עם שולחנות של מגדלים,

לא מגיע להם עונש בגלל זה. אני מניח שכל מועצות הייצור, עם כל ההיטלים

והתרגילים שהם מתכונים לעשות יגיעו בוודאי לוועדה הזו. אז אם אפשר לא לקשור את

זה אחד עם השני, כי אני לא רואה את הוועדה הזאת מוציאה בתוך שבועיים איזה שהן

מסקנות. אני מכיר את יושב ראש הוועדה ואני מעריך אותו מאוד, אבל הוא יושב שם

עם קבוצת אינטרסנטים חזקה מאוד, והוא גם יושב ראש מהדרין, ואני לא יודע לאיזה

כיוון זה הולך.אני גם רוצה קצת להיות יותר מעורב בענין הזה, והיות ואני חבר-כנסת חדש

אני מבקש לראות את המכתב שלך, ולשמוע מהם מה הם מתכוננים לעשות. אני מבין שהם

רוצים ללכת על ניסוי של גבייה לפי דונם, ואם זה כך אז למעשה -זה לא לשנות את

ההיטל אלא את שיטת הגבייה. יוצא שאנשים שמוכרים קצת מהצד ולא דרך המערכת

הישרה, לא משלמים את ההיטל. אם זה ילך לפי דונם, הוא לא יוכל לברוח. כי אם

בצילום אוויר ובסקר יש לו שני דונם שזיפים ליד הבית הוא יצטרך לשלם את ההיטל.

היום הוא לא עושה את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מתוך הנסיון שלי רב השנים - ואני אומר זאת לדאבוני הרב - אם אין איזה

שהוא לחץ חיצוני - אני גם לא אומר שאם תבוא המלצה שלילית אני אצביע נגד - של

ועדות הכנסת, דברים לא נגמרים. יש דברים שנמשכים שנים. ישבתי בנושא פי-גלילות

עם כמה מאנשי הממשלה, ואני אומר לך כעת, כחבר ועדת הכלכלה, שאם ועדת הכלכלה לא

תעשה כאן משהו, המיתקן לא יעבור.

דורון שמואלי;

אני יכול להגיד לך שהמיתקן לא יעבור, אני יודע שאין לחם מגמה להעביר

אותו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לאן להעביר אותו.
דורון שמואלי
אני אומר לך שיש החלטה אצלם, ואני יודע את זה ממקור ראשון, להשאיר אותו

שמה ולבצר אותו יותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז המשרד לאיכות הסביבה הודיע לי שלא יתן להשאיר אותו שם.

על כל פנים, אני לא מתכוון לעכב את זה, אני מדבר על שלושה שבועות

מכסימום.
דורון שמואלי
מה אתה רוצה שיקרה עד אז?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לדעת מה העמדה של הוועדה.
לאה ורון
סליחה, מה שמה של הוועדה?
אריאלה פלונסקי
הוועדה לבחינת מבנה מועצות הייצור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אגב, אני אף פעם לא אבין דבר אחד, מה עוזרת כאן דחייה הרי זה דבר פשוט

לחלוטין. צריך לחשוב על זה עשרים דקות ולהחליט.

דורון שמואלי;

על מה, על הרכב מועצות הייצור?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, על ההצעה שלי. -
עמי אוליאל
על הפיקוח הפרלמנטרי על גביית ההיטלים.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

ההצעה שלי היא פשוטה, כל היטל חובה על חקלאים עובר דרך ועדת הכלכלה

לאישור.
דורון שמואלי
זה בסדר גמור, למה לא.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נכון, אבל הם לא רוצים את זה.
דורון שמואלי
אל תחכה לוועדה. למה אתה מחכה לוועדה? בוא נעביר את זה ודי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מתוך נימוס.

דורון שמואלי;

הם לא יתנו, לא זו תהיה המלצת הוועדה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אתה תבוא ונצביע ביחד. אני לא יכול להגיד שאני לא מחכה שבועיים לוועדה,

כמו שעשתה ועדת הכספים בענין זה. אני מכבד את משרד החקלאות על ועדותיו.

עמי אוליאל;

אדוני היושב ראש, בכל זאת יש פה איזה אבסורד. הצעת החוק שלך בנושא הפיקוח

הפרלמנטרי על גביית היטלים מתייחסת למועצת הירקות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון.

עמי אוליאל;

ואנחנו דנים היום במועצת הכירות. לא מתקבל על הדעת שהיום יוחלט על מועצת

הפירות כשבעצם הכוונה היא למועצת הירקות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, נחיל את זה גם על מועצת הירקות.

עמי אוליאל;

אבל כרגע עומד על סדר היום תיקון חוק מועצת הפירות ולא מועצת הירקות, זה

האבסורד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני אעשה את זה בהסכמת הממשלה. אני לא רוצה לעשות את זה בלי לשמוע אנשים.

אני מקווה שהדבר הזה ייעשה, ואם זה יחול, זה יחול על כל מועצות השיווק. הוועדה

עוסקת בכל מועצות השיווק, וזו הזדמנות בלתי רגילה.

דורון שמואלי;

כן, אבל אי-אפשר לקשור את זה אחד עם השני.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא קושר את זה אחד עם השני, אני מנצל את ההזדמנות הזאת לקבל החלטה

מהירה. אני גם לא אומר שאדחה את זה.

דורון שמואלי;

אני מבין שאין לנו משהו בקנה שנמצא בנושא של מועצות ייצור.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

לא, אין לנו, אם היה לנו אז לא היתה בעיה.

אני אומר לך, מהנסיון שלי - ואתה גם מכיר את ועדות הכנסת מהצד השני - אם

לא לוחצים אין הצעות חוק. המערכת הדמוקרטית הישראלית הגיעה למצב כזה שצריך

להתייעץ עם כל כך הרבה אנשים ובכל דבר. הגענו למצב, וחלק מזה גם באשמת הכנסת,

עם חוקים מסובכים וכל זה, שאין החלטות, כולם דוחים. אם אין איזה שוק קטן, לא

דבר גדול, אז לא תתקבל החלטה. אבל אם מר באשי ידע שהוא צריך לקבל את זה מהר,

אז הוא יכנס את הוועדה ויקבלו החלטה לכאן או לכאן.
דורון שמואלי
אני עוד פעם אומר, ההחלטות של הוועדה הזאת הולכות להיות - - -
אריאלה פלונסקי
מדובר על המלצות בלבד.
דורון שמואלי
אז זה יהיה המלצות.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

המלצות מספיק לי.
אריאלה פלונסקי
בסדר.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני אדבר עם שר החקלאות ואשכנע אותו לקבל את ההמלצות.
דורון שמואלי
אבל פה מדובר על שיטת הגבייה בלבד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

נכון, אני לא מתנגד לזה, אני רק רוצה עוד שבועיים.

דורון שמואלי;

לא יקרה כלום בעוד שבועיים, שום דבר.

עמי אוליאל;

אני לא הושב שצריך לקשור את הדברים. את החוק הזה צריך לתקן בדיוק כמו

שתוקן חוק מועצת הירקות לפני ארבע שנים. צריך לתקן את חוק מועצת הפירות,

עכשיו, כי זה על סדר היום, ולזה אנחנו לא מתנגדים. התיקון הזה צריך לבוא בכל

חוקי מועצות הי יצור.

דורון שמואלי;

אנחנו לא יכולים לבקש לזמן את אנשי משרד החקלאות לדבר על הענין הזה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, אם אין לך הצעת חוק תלויה ועומדת. לאח ואתי יכולות לספר לך.

דורון שמואלי;

אז בוא נזמין את אנשי משרד החקלאות לדיון, לפני שמאשרים את זח.היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה מה שאני מציע.
דורון שמואלי
פשוט לקבוע מועד, כי הישיבה שלהם לא תהיה, והם גם לא יחליטו שום דבר

קרדינאלי.

אבל לגבי ההצעה שלך, אדוני היושב ראש, בואו נחליט שאנחנו מזמנים לעוד

שבועיים את הנהלת משרד החקלאות, נזמין לפה את המנכ"ל, נשמע מה המגמות שלו

בהקמת הוועדה הזו, נשמע לקראת מה הם הולכים, אבל לא נחכה למסקנות הוועדה, ואז

נאשר את הדבר הזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

בסדר, זה מה שאנל מתכוון לעשות.
אתי בנדלר
בשלב זח הצעת החוק איננה מאושרת.
אריאלה פלונסקי
אדוני היושב ראש, בישיבת הוועדה שתתקיים ב-28 לחודש זה משתתפת גם משנה

למנכ"ל משרד החקלאות דליה הראל, צבי אלון שהוא גם סמנכ"ל במשרד החקלאות, אפשר

יהיה לבקש לזמן אולי גם את דני קריצ'מן המנכ"ל -
לאה ורון
אנחנו מזמינים את לשכת שר החקלאות, והם קובעים את מי הם שולחים לוועדה.
אריאלה פלונסקי
ואולי אדוני היושב ראש יוכל להשתתף באותה ישיבה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא מקובל שיושב ראש ועדה יבוא לשם.

אריאלה פלונסקי;

לא, לדון בהצעתך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז ידונו בהיעדרי, זה לא מקובל. ההצעה כל כך פשוטה וכל כך סבירה.

דורון שמואלי;

אני חושב שצריכים לשמוע ממנכ"ל משרד החקלאות מה המגמות שלו בהקמת הוועדה,

ואז נזמין אותו לכאן בעוד שבועיים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון, נזמין אותו, ובאותה וזזדמנות גם נאשר את זה.

אתי בנדלר;

חזקיה ישראל, לפני שמסיימים, לתעשיינים אין שום בעיה עם הצעת ההוק? ברור

לכם שאתם הופכים להיות מכשיר לגביית ההיטלים?
חזקיה ישראל
היו שיחות עם התעשיינים והנציגים המוסמכים שלנו נתנו הסכמתם לזה.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אז תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:30)

קוד המקור של הנתונים