ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 24/11/1998

הצעת חוק המחזור (היטל ופיקדון על אריזות), התשנ"ז - 1996(מאת חברי הכנסת: ד' צוקר, א' זנדברג, מ' סולודקין וא' פורז)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 353

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, ה' בכסלו התשנ"ט (24 בנובמבר 1998), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

עזמי בשארה

אלי גולדשמידט

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

הירשזון אברהם

צבי ויינברג

יצחק וקנין

גדעון עזרא

מאיר שטרית

שלום שמחון

אפי אושעיה

צבי הנדל

אברהם פות

משה פלד

דוד צוקר
מוזמנים
משרד התעשיה והמסחר:

אוהד אורנשטיין - מנהל כימיה ומחצבים

עו"ד חנה מרגליות - לשכה משפטית

יוסי כהן - משרד האוצר

טל כהן-גיז - משרד המשפטים

רומי אבן-דנן - אחראית מיחזור, משרד לאיכות הסביבה

עו"ד אורלי חורש-קאופמן- משרד לאיכות הסביבה

יחזקאל לביא - משרד הפנים
יועצת משפטית
אתי בנדלר

מיכל דויטש - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק המיחזור (היטל ופקדון על אריזות), התשנ"ז - 1996
של חברי הכנסת
ד' צוקר, א' זנדברג, מ' סולודקין וא' פורז.הצעת חוק המיחזור (היטל ופקדון על אריזות), התשנ"ז - 1996
(מאת חברי הכנסת
ד' צוקר, א' זנדברג, מ' סולודקין וא' פורז)
היו"ר אברהם רובינשטיין
בוקר טוב, אני מתכבד לפתות את ישיבת הוועדה. עברנו על הצעת מוק המיוחור (היטל

ופיקדון על אריזות), ניסחנו כמה דברים מחדש והשארו כמה הכרעות עקרוניות. אני מזכיר

שזו הכנה לקריאה ראשונה ודברים נוספים אפשר יהיה לתקן בין קריאה ראשונה לקריאה

שניה ושלישית.
שלום שמחוו
האם הכוונה להצביע היום על אישור הצעת החוק?
היו"ר אברהם רובינשטיין
כן.
שלום שמחון
יש לנו בעיה, כי לא כולם נמצאים, בגלל הבחירות לרשויות המקומיות.
היו"ר אברהם רובינשטיין
קבענו את הישיבה הזו הרבה זמן מראש.
שלום שמחון
אבל הכנסת מתנהגת אחרת היום.
היו"ר אברהם רובינשטיין
ראיתי שהתאחדות התעשיינים ניהלה קמפיין מלא מעל דפי עיתון "הארץ", דווקא

להיום, משום שידעו שיש היום ישיבה.
שלום שמחוו
האם הכוונה להצכיע על הצעת החוק היום?
רומי אכן-דנן
לא עכרנו על כל סעיפי הצעת החוק.
היו"ר אברהם רובינשטיין
עברנו עד סעיף 10 והיום נגמור את הכל.
אתי בנדלר
לגבי סעיף ההגדרות: הוחלט שבהגדרה ל"אריזה" ייאמר שבעצם מדובר על כלי קיבול

העשוי מכל מומר שהוא והמשמש כמיכל משקה, בין שהוא ריק וביו שהוא מלא, למעט

שקיות.
דוד צוקר
האם שקיות משקה אינן כלולות בהצעה?
היו"ר אברהם רובינשטיין
לא, צמצמנו לפי הדוגמאות הבינלאומיות שקיבלנו. אנחנו רוצים הצלחה בדבר העיקרי

ואם יהיה צורך נוכל להרחיב אחר כך.
אתי בנדלר
היתה הצעה של חבר הכנסת דהו, ולכו לא היתה עדייו הכרעה לגבי ההגדרה הזו. לפי

הצעה זו ההגדרה תהיה כמו הגרסה הראשונה, אבל לא יכללו בה כלי קיבול המכיל משקה

בכמות של ליטר וחצי ומעלה. למעשה הוועדה צריכה להצביע על כך.
דוד צוקר
האם מדובר בעיקר במיכלים של חומרי נקיוו?
אתי בנדלר
לא, הכוונה למיכלי משקה, אבל בגרסה הראשונה הוצאו השקיות ואילו באו הוצאו

מיכלי משקה גדולים.
היו"ר אברהם רובינשטייו
לחברי הוועדה שלא היו נוכחים בישיבה הקודמת אני רוצה להסביר שהחלטנו שאנחנו

רוצים לטפל במיפגע העיקרי, שלחלוטיו לא נכנס לתודעה של המתנגדים לחוק. המפגע

העיקרי הוא לא אריזות סתם, אלא אריזות שאנשים שותים מהם כשהם מבלים ברשות

הרבים, בשפת הים, בצידי הדרכים, בכיכר העיר, בפארקים וליד הכינרת. הכוונה של

החוק למנוע זיהום על ידי הדבר שאנשים צורכים ברשות הרבים. זה עתה חזרתי מניו-יורק,

שעברה תהפוכה עצומה, ורואים שם באיסוף המיכלים הללו, כדבר שמשפיע ועוזר מאוד.

העמדה שטוענת שזה רק אחוז קטו של האריזות לא רלוונטית לעניו הזה, מה גם שזה לא

חוק מיחזור. אנחנו אפילו נצביע על שינוי השם של הצעת החוק.
אתי בנדלר
הנוסח המוצע להגדרה של "אריזה": כלי קיבול מכל חומר שהוא המשמש כמיכל

למשקה, ביו שהוא ריק וביו שהוא מלא, למעט שקיות.

השאלה אם לכלול בהגדרה זו את ההצעה של חבר הבנסת דהו, היינו: למעט כלי קיבול

המיועד למשקה בכמות של ליטר וחצי ומעלה.
אברהם פורז
מדוע לא לכלול בהגדרה כלי קיבול מעל ליטר וחצי?
היו"ר אברהם רובינשטיין
מביוון שאלה לא המיכלים שאדם לוקח איתו לדרך ומזהם את רשות הרבים. חבר הבנסת

דהן טוען, שאת המיכלים האלה לוקחים הביתה ושותים בבית. המשקה המזהם הוא

הבקבוק הקטן שמזהם את רשות הרבים.
אברהם פורז
אני לא מסכים עם ההצעה הזו.
עזמי בשארה
המיכלים הנפוצים הם של ליטר וחצי, במיוחד במקומות פיקניק וכדי.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אם כך נצביע על ההגדרה שכוללת מיכל משקה ולא מוציאה מהכלל את האריזות

הגדולות.

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין
אברהם פורז
לאחר הקריאה הראשונה נוכל לשנות במידת הצורך.
נסים דהו
אם ההצעה שלי לא התקבלה אני מבקש רוויזיה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
הבאתי את ההצעה שלך להוציא את מיכלי המשקה הגדולים, אך חלק מחברי הוועדה

טוענים שחלק גדול מאוד מהזיהום ברשות הרבים הוא דווקא של מיכלים של ליטר וחצי

שלוקחים לפיקניקים וכוי.
נסים דהן
האם אני יכול לנמק את ההצעה שלי?
היו"ר אברהם רובינשטיין
אתה יכול לנמק ואנחנו נצביע עוד פעם.
נסים דהו
בדרך כלל כשיש רוויזיה, ההצבעה החוזרת נערכת למחרת. בכל מקרה אני מקבל את

קביעת היושב ראש.
היו"ר אברהם רובינשטיין
בשעה 11 תהיה רוויזיה.
נסים דהו
היות שבל נזטרת החוק, לפי מה שהוסבר על ידי היושב ראש בפעמים קודמות, היא לא

לעשות סדר בנושא של מיחזור, אלא באה לפתור בעיה נקודתית של אותם מיבלים ברשות

הציבור שגורמים לחוסר אסטטיקה ברשות הציבור. הרבה פעמים זה בוזוף הים, מסביב

לקיוסקים, במקומות בילוי מרבזיים כמו בקולנוע ובתיאטרון שאנשים משאירים הרבה

פעמים ליד הכסאות או בכל מקום ברשות הציבור, רק לא בפת האשפה.

אף אחד לא יכול לחלוק על כך, שבדרך כלל הציבור לא קונה במקומות כאלה מיכלים

של ליטר וחצי. אריזות הליטר ותצי הו אריזות משפחתיות, אנשים לוקחים הביתה ושם הם

תמיד זורקים לפח. מה שיוצר בעיה במקומות ציבוריים, שלשמם מחוקקים את החוק הזה,

הם לא האריזות של ליטר וחצי או שני ליטרים. בקולנוע, מגרש כדורגל, חוף הים או

בפארקים ציבוריים, אנשים לא הולכים עם אריזות של ליטר וחצי. הם קונים פחית של 200

מ"ל או בקבוקוו קטו, גומרים לשתות ולא מקפידים לזרוק לפח.

אם זו הבעיה, לדעתי צריך להתרכז בבעיה, בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת", תפסת

מועט - תפסת. לא באנו לתקן עולם, כי אם היינו באים לתקן עולם היינו צריכים חוק הרבה

יותר רחב.
צבי ויינברג
בפיקניקים ובמנגלים יש דווקא אריזות של ליטר וחצי.
אברהם פורז
אני מציע לקבוע מועד לעריכת כל ההצבעות ולא להצביע עכשיו על כל סעיף וסעיף.
שלום שמחוו
ביקשתי לא להצביע בבלל היום. אנחנו מימלא נבקש התייעצות סיעתית.
אברהם פורז
את התהליך הזה נצטרך פעם לגמור. אז תבקש התייעצות סיעתית, אבל בפעם הבאה

כבר לא תוכל לבקש. אנחנו יכולים להתמקד עכשיו רק בניסוח ואת ההצבעות נקיים במועד

אחר.
דוד צוקר
בשעה אחרת, אבל לא במועד אחר.
אפי אושעיה
לא מדובר בשעה אחרת. כמו שצייו חבר הכנסת שמחון, היום מתקיים הסיבוב השני

בבחירות לרשויות המקומיות.
דוד צוקר
הבחירות מתקיימות בשעה 12 ועל הישיבה הזו אני יודע כבר שלושה שבועות. אני מביו

שסיעת העבודה נגד איבות הסביבה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אם יבקשו התייעצות סיעתית, אני אקבל את זה, אר צריך לעבור על סעיפי הצעת החוק

בדי שאפשר יהיה להצביע באופן סופי.
שלום שמחוו
אתם מאלצים אותי להצביע נגד, למרות שאני לא נגד.
אברהם פות
לחוק הזה יש שתי מטרות ולא רק אחת. נבון שמטרה אחת היא לסלק פסולת מרשות

הרבים, אר המטרה השניה היא שלמטמנות ילר פחות. אנחנו יודעים שהבקבוקים תופסים

נפת גדול במטמנות. אנחנו גם לא רוצים שאנשים ישתו בבקבוק של 200 מ"ל בבית ויזרקו.

לפח.
נסים דהן
בבית אין בעיה. הבעיה היא ברשות הרבים. אתה עכשיו סוטה ממטרות החוק וממה

שהיושב ראש הסביר בפעמים קודמות. לא ניתן בכל פעם לנהל דיון מחדש על מטרות

החוק.
אברהם פוח
אני בין מציעי הצעת החוק ואני יכול לומר רק את דברי ההסבר שנכתבו על ידי
המציעים. בדברי ההסבר נאמר
"מטרתה של הצעת חוק זו היא קידום המיחזור, צמצום

נפח הפסולת וכן שיפור מצב הנקיון ברשות הרבים".

יש כאן למעשה שלוש מטרות. גם מטרה שפחות פסולת תלך למטמנות ויותר לשימוש

חוזר. לכן יש ענין לכלול גם את הבקבוקים הגדולים שהם מאוד רווחים. את מוצרי הנקיון

לא הכללנו, כי במוצרי נקיון יש בקבוק אחד פעם בחודש. בקבוקי המשקה הגדולים הם

חלק עצום של הבעיה.
אפי אושעיה
אני מבקש להסב את תשומת ליבו של חבר הכנסת פורז שלי יש משפחה גדולה מאוד עם

עשרה ילדים ואנחנו לא מכירים את הבקבוקים של ה- 200 מ"ל. אצלנו קונים רק 2 ליטר.

פועל יוצא מכר שהמחירים של הבקבוקים הגדולים יעלו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אם אתה מחזיר את הבקבוק, זה לא יעלה יותר.
אפי אושעיה
קשה למשפחות שצורכות הרבה להחזיר את הבקבוקים.
אברהם פורז
אם מצליחים לסחוב אותם מלאים, בוודאי שאפשר גם להחזיר אותם. בשביל איכות

סביבה מתאמצים.

היו"ר אברהם רובינשטיין-.

אין לנו חילוקי דעות שמדובר רק באריזות משקה להוציא שקיות. אנחנו נצביע בשעה ו 1

אם ההגדרה תבלול מיכלי משקה בנפח של 1.5 ליטר ומעלה.

אני ממשיך להגדרות הבאות. "בית עסק" - בל מקום שבו עוסקים במבירת מיבלי משקה

או משקה במיבלי משקה. בלשון בני אדם מדובר על בקבוקים עם משקאות. לגבי ההגדרה

זו יש שאלה אם אנחנו נוציא מכלל זה בתי עסק קטנים כמו חנויות מכולת. יש הצעה שאני

שותף לה שבתי עסק בשטח שאנו נגביל אותו, יהיו פטורים מחובת קבלת הבקבוקים

הריקים.

קיבלתי מכתב שמתאר את המצב בקליפורניה. שם הלכו לפי היקף כספי של העסקים.

אם זה בית עסק קטן מבחינת היקף העסקים שלו, הוא פטור מזה. בארץ קשה לנו מאוד

לבדוק היקף עסקים ואנחנו לא רוצים להטיל את החובה הזו על עסקים ששטחם קטן, אלא

האריזות יוחזרו לסופרמרקטים ולרשויות המקומיות שתצטרכנה לשים את המכונות.
רומי אבן-דנן
במידה שההגדרה של אריזה תכלול רק אריזות מתחת לליטר וחצי, בתי עסק שיהיו

חייבים בפיקדון יחיו מעל שטח מסויים וברור שרוב הקיוסקים יפלו בהגדרה הזו. צריך

לזבור שרוב הקיוסקים הם שמוכרים את המיכלים שהם פחות מליטר וחצי.
נסים דהו
הם ימכרו, אך לא יקבלו חזרה.
רומי אבן-דנן
לכך בדיוק התכוונו בשאמרנו שבתי העסק הגדולים ישמשו אשראי גם לקרן וגם

לפיקדון.
נסים דהן
הלא את רוצה לדאוג לנקיון רשות הציבור.
רומי אבן-דנן
אנו מתנגדים להצעת החוק הזו בכלל.
היו"ר אברהם רובינשטיין
עמדת המשרד לאיכות הסביבה ברורה. אתם מתנגדים להצעת החוק, אך אין לכם שום

אלטרנטיבה. אמרתם שיש לכם ועדת תקינה שתשב לפחות שנתיים ולנו אין זמן. המשרד

לאיכות הסביבה צריך לבצע את תפקידו ואתם לא מציעים אלטרנטיבה כלשהי, פרט לענין

שבעוד שנתיים אולי תהיה לכם הצעה. אני מבקש, עם כל הצניעות, להתייחס גם

להתנגדות שלכם, שאתם לא מציעים לנו שום אלטרנטיבה לזיהום ברשות הרבים. שום דבר

לא."קח" - הקרן ליישום ולעדוד המיחזור בישראל, שהוקמה לפי סעיף 5.
יחזקאל לביא
יש כבר קרן אחת.
היו"ר אברהם רובינשטיין
זו אותה קרן. עדיין לא התקבלה הכרעה לגבי זה ונעשה את זה רק כשנגיע לסעיף 5.

"יבואן" - מי שבמסגרת עסקו מייבא מיכלי משקה, בין אם היבוא הוא של אריזות בלבד,

ובין אם היבוא הוא של משקה במיכלי משקה. גם כאן הגבלנו את ההגדרה של "יבואן" רק

ליבואן של משקאות.
נסים דהן
את כל מה שאנחנו עושים היום, עשינו כבר בישיבה הקודמת. עם כל הכבוד, את כל

הדיון הזה עשינו כדיון מקדמי ואת כל הנוסחים שאנו שומעים עתה כבר שמענו ואישרנו

אותם פחות או יותר בהסתייגויות מסויימות. קיוויתי שנקבל את זה מודפס ולא נדון בזה כל

פעם מחדש. הייתי בטוח שנקבל את הנוסח החדש שעליו אנחנו דנים ואותו נאשר. את

הנוסח הזה אנחנו בכל מקרה לא רוצים לאשר, אז אין על מה להצביע, כי זה לא הנוסח.

הנוסח שאנחנו צריכים להצביע עליו צריו להיות לפנינו. לא ניתן להצביע על נוסח שאינו

מונח לפנינו ולהעלות מהזכרון את מה שניסחנו.

אני מציע שנפסיק עתה את הישיבה ונתכנס בעוד שעה כשהנוסח המעודכן יהיה לפנינו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
היה לנו נוסח מודפס ובהתייעצות משותפת אמרנו שנכניס בו תיקונים. כעת אני קורא

את התיקונים.
נסים דהן
אני רוצה לראות את התיקונים בעיניים ולראות שזה הנוסח שאני מאשר.
היו"ר אברהם רובינשטיין
האם בוועדת הכספים אתה רואה כל הזמן את התיקונים.
נסים דהן
לא ייתכן אחרת. הרי לא ייתכן שנדון בנוסח מקדמי שדחינו אותו בישיבות הקודמות.
היו"ר אברהם רובינשטיין
נניח שאתה מציע לתקן הגדרה מסויימת, האם אתה רוצה שנפסיק את הישיבה כדי

להדפיס את התיקון? בשום ועדה של הכנסת זה לא נעשה.
נסים דהן
מצד שני לא יתכן שכל מה שכתוב בהצעה הזו בכלל לא רלוונטי.
היו"ר אברהם רובינשטיין
הוא רלוונטי, בי אני מציג את השינויים שהחלטנו עליהם.
נסים דהו
מדובר בשינויים מהותיים שמשנים את מהות החוק מעיקרו.
היו"ר אברהם רובינשטייו
אני מובן שעשרת הסעיפים הראשונים שבבר דנו בהם יודפסו מחדש עד השעה 11, אר זה

לא יצור תקדים ויותר לא נדפיס מחדש. הרי לא יתבן שבל פעם שתציע תיקון נפסיק את

הדיון בדי להדפיס את זה.
נסים דהן
אם היה דיון מקדמי ושבאותו יום התקבלו החלטות, היושב ראש צודק. מה שקורה באן

שאת הנוסחאות החדשות הצענו בדיון קודם ועברו שלושה שבועות מאז.
לאה ורון
אבל לא סיימתם לדון בבל, דנתם בחלק מהסעיפים ויש חלק שלא דנתם בבלל. הנושא

של הקרן נשאר פתוח, בר גם הנושא של המיחזור.
היו"ר אברהם רובינשטיין
בדיונים הקודמים השארנו שתיים או שלוש הברעות גדולות, במו הברעה בשאלה אם

יהיה פיקדון או פיקדון וגם היטל ואנמרנו שנביא את זה להצבעה. לגבי השאלה של הקרן,

אמרנו שנביא את זה להצבעה. על השאלה על מי תהיה האחריות, על רשויות מקומיות או

מפעלים, גם אמרנו שנביא את זה להצבעה. משום בך אנחנו גם לא יבולים להדפיס את הבל

בנוסח סופי. אנחנו יבולים להדפיס רק את אותם דברים שבבר אישרנו.
נסים דהן
לבו התבוונתי. את מה שאושר בוועדה והוצע בסיבום סופי, בהבאה להצבעה, את זה

היה צריו להדפיס.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אנחנו נעשה את זה עד מועד ההצבעה.

"יצרן" - מי שעוסק בייצור מיבלי משקה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

"מיחזור" - במשמעותו בחוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ב - 1993. זה נשאר

בפי שהיה.

ההגדרה ל"מרבז מיחזור" נשארה בפי שהיתה בנוסח הקודם.

בהגדרה של "צרבן", אנחנו רק מתאימים את זה להגדרה החדשה של מיכלי משקה.

"השר" - השר לאיבות הסביבה.
טל כהן-גיז
בהגדרה של "מרכז מיתזור" לא נגענו בפעם הקודמת. במונח הזה משתמשים בחוק איסוף

ופינוי פסולת במשמעות שונה לגמרי, ולבן אולי בדאי להשתמש במונח אחר ולא במונח

"מרכז מיחזור".
אתי בנדלר
למיטב זברוני לא קראנו את ההגדרוח של "מיחזור" ו"מרכז מיחזור" משום שאמרנו

שנתקדם עם החוק ונראה אם יש בהם צורך בחוק ואז נחזור ונקרא אותם עם שינויים או בלי

שינויים.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מוברח להביא להברעה את השאלה אם אנחנו עוסקים במרכז מיחזור או אנחנו רק

מטילים על הרשויות המקומיות, כפי שהציעה אחת מהנציגות של המשרד לאיכות הסביבה.
יחזקאל לביא
בכל מקרה, אם מטילים את זה על הרשויות המקומיות צריכים גם להצביע על התקציב.
היו"ר אברהם רובינשטיין
זה לא נבון. הרשויות המקומיות חייבות בפינוי וזה יקל עליהן את העלויות.
יחזקאל לביא
הן חייבות בפינוי פסולת, אך הן לא חייבות במיון. המשמעות כאן היא מיון הפסולת

והעברתה למקום אחר.
היו"ר אברהם רובינשטיין
היום הרשות המקומית חייבת לפנות כל דבר ולפי חוק המיחזור היא צריכה להקים גם

מיכלי מיחזור. התחילו אפילו להקים את זה בבל מיני מקומות. החוק הזה רק מקטין

הוצאות של רשות מקומית ולא מגדיל אותן.
יחזקאל לביא
המשמעות היא שמוטלים על הרשות המקומית תפקידים נוספים שיש להם עלות כספית.
אברהם פורז
על מה אתה מדבר? כשמחזירים לסופרמרקט במקום לפח הזבל הביתי, מה זה משנה. זה

מקטין את העלות של הרשות המקומית.
יחזקאל לביא
אם בסופו של דבר הרשות המקומית תהיה זו שתהיה אחראית לאיסוף של הפסולת הזו -
אברהם פורז
היא לא תהיה אחראית. יבול להיות שהסופרמרקט יהיה אחראי.
נסים דהן
זה הוויכוח שהיה בוועדה, מי יהיה אחראי. אם נטיל את זה על הרשויות, בצדק טוען מר

לביא שזה מגדיל להן את ההוצאות.
אברהם פורז
אם נטיל את חובת האיסוף על הרשויות המקומיות, אתה צודק. אך לפי החוק זה לא

מוטל על הרשות המקומית.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אנחנו צריכים להביא את זה להכרעת חברי הוועדה, אם רוצים להטיל את האחריות

לביצוע האיסוף על הרשויות המקומיות.

את סעיף 2, לגבי היטל או פקדון, נביא בשעה 11 להכרעה.
רומי אבן-דנן
אם רוצים לבטל את ההיטל ויישאר רק הפיקדון, הרשויות המקומיות לא ישלמו עבור

הפינוי, אז מי יממן את המערך הזה?
היו"ר אברהם רובינשטיין
יש לנו שלוש הכרעות מרכזיות: הכרעה אחת, אם יהיה היטל או יהיה רק פקדון.

הכרעה שניה, אם מרכזי האיסוף יהיו באחריות המערכת העיסקית כמו בשוודיה, או

באחריות הרשויות המקומיות, כלומר שהרשויות יקימו את נקודות האיסוף. זה לא אומר

שהרשויות לא יכולות לממן את זה. הכרעה שלישית, אם נשתמש בקרן המיחזור הקיימת

לענין מימון ההוצאות או שנקים מנגנון נפרד.
אברהם פורז
לגבי ענין ההיטל. המטרה היא כמובן שיהיה פיקדון. השאלה היא מה קורה ליצרן

שמתעלם ולא עושה פיקדון. לדעתי, הדרך היחידה לטפל בו זה על ידי היטל, שהוא יותר

מסכום הפיקדון. על ידי העונש הזה הוא יהיה חייב לבצע את התהליך שהחלטנו עליו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
לפי הצעת החוק שלכם ההיטל הוא רק על מיכל שאינו ניתן למיחזור. כך זה כתוב

בהצעת החוק.
אברהם פורז
אני רוצה להסביר את הלוגיקה ואם היא לא כתובה אפשר לתקן. המטרה להביא לכך

שכל אלה שאנחנו רוצים שהחוק יחול לגביהם יפעילו מערכת פיקדון. נניח שיש יבואן

שמייבא משקה מחו"ל והוא לא מקיים את המערכת הזו. על אלה שלא מבצעים חייב להיות

היטל.
היו"ר אברהם רובינשטיין
לא זה מה שכתוב בהצעת החוק.
נסים דהו
כמו שהוא לא יגבה פיקדון הוא לא יגבה גם היטל.
אתי בנדלר
אתה מדבר על סנקציה נגד מי שפועל בניגוד להודאות החוק. נניח שהוא יבואן של

משקאות והוא לא גובה פיקדון, אתה צריך להציע סנקציה נגדו. היטל זה משהו אחר.
אברהם פוח
אני נגד סנקציה פלילית. אני נגד העמדתו לדין.
אתי בנדלר
אבל זה לא יבול להיות אף פעם, מעצם הגדרתו של היטל, סנקציה נגד מי שלא מקיים

הוראות חוק וזו המשמעות של מה שאתה מציע.

מאחר שלא היית בישיבה הקודמת, אני רוצה לומר מדוע הגענו בבלל לנושא של היטל.

בתחילת הישיבה, בפי שהיושב ראש הינחה ולאור דבריו של חבר הכנסת אבי יחזקאל,

הסתמנה איזושהי הסכמה שלא יהיה בכלל היטל. כשהדיון התקדם, היגענו לשלב מסויים

שבו הסתבר שחסר מימון להניע את גלגלי הפיקדון. זאת אומרת, פיקדון זה דבר שחוזר

מאחד לשני, אך בסופו של דבר צריך להציב מכונות לאיסוף המיכלים ולהחזרת הסכומים

או שצריך להקים מרכזי איסוף שאפשר יהיה שם להחזיר את המיכלים ולקבל חזרה את

הכסף. יש גם את ענין השינוע של כל מיכלי המשקה שצריך להוביל לאיזשהו מקום.

התעוררה שאלה כיצד מממנים את הדברים הללו. בעצם בנקודה הזו קצת נתקענו ועלה

שוב הרעיון שאולי צריך להטיל איזשהו היטל על אלה שאינם משלמים ואינם חייבים

לשלם פיקדון על סוג אחר של אריזות, בדי לממן את כל המנגנון הזה.
אברהם פות
הלוגיקה שלי פועלת במישור הכלכלי בלבד. אני נגד סנקציה פלילית נגד מי שלא גובה

היטל. אני רוצה להכריח אותו לעשות את זה באמצעות הכיס. אני צריך לגרום לכך שאם

הוא לא מקים את המערכת, כל בקבוק שלו מתייקר בהרבה ממה שעולה לקנות אותו

בחזרה. יבול להיות שמישהו ייבא באופן חד פעמי בירה מיוחדת, האם הוא יקים מערכת

איסוף לכמות המצומצמת שהוא הביא? על אחד בזה יהיה היטל. צריך ליצור את התמריץ

הכלכלי ואז הכל יעבוד לבד.
דוד צוקר
הכוונה היא שיהיה פקדון ואם לא עושים פקדון אז יש היטל.
אברהם פורז
ההיטל הוא עונשי.
טל כהן-גיז
זה למעשה קנס.
אברהם פות
אז תקראו לזה קנס.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אם כר ההצעה שלך היא לשנות את ההגדרה המקורית.
אתי בנדלר
לא ירדתי לסוף דעתך. האם הברירה תהיה ליבואן, כלומר, הוא יחליט אם לגבות

פיקדון?
אברהם פורז
כן.
אתי בנדלר
אז כולם יגבו את ההיטל, יגלגלו את זה על הצרכן ובזה יגמרו.
אברהם פורז
זה לא הולך כך בחיים. בהנחה שיש תחרות משוכללת בשוק, זה לא יהיה כך.
דוד צוקר
רוב היבואנים מייצרים כאן את הבקבוקים ומיבאים רק את המשקה. בעקבות מה

ששמעתי מהיועצת המשפטית, נדמה לי שכדי למנוע מהם להימלט להיטל שיוטל על

הצרכן, צריך להישאר עם הפיקדון.
אברהם פוח
מה תעשה עם מי שלא מבצע.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אם הוא לא יבצע, אז הוא גם לא ישלם היטל.
דוד צוקר
זה יהיה לא חוקי ובוודאי יהיה בחוק הזה גם סעיף עונשין.
היו"ר אברהם רובינשטיין
הצעת החוק המקורית אומרת שיש פיקדון על כל מיכל משקה ויש היטל כאשר המיכלים

לא ניתנים למיחזור. יש שתי בעיות עם ההגדרה הזו: קשה מאוד להגדיר מה לא ניתן

למיחזור. בעצם היום הבל ניתן למיחזור, זה רק ענין של מחיר. כמו כן, זה דורש מערכת של

אכיפה.

אתה מציע כאן דבר חדש והערתה של גב' בנדלר היא מאוד משמעותית. השוק בארץ לא

תחרותי ורווחי היבואנים הם עצומים. השוק לא משוכלל ויצרני המשקאות הקלים הם

מספר קטן של אנשים. לדאבוני התאחדות התעשיינים נרתמה למבצע של היצרנים שהוא

חסר כל שחר מבחינה עובדתית. אני חושש שאם נאפשר היטל, הם בכלל ייקרו את הענין

הזה, כי לא איכפת להם בכלל מהצרכנים.
דוד צוקר
השאלה לגבי הסנקציה צדיכה להישאל על כל אחד מסעיפי התוק ולא דק על העניו

הזה. מי שלא ממלא חוק, יהיה בסוף סעיף עונשין כמו בכל חקיקה אחדת, אחדת לא עושים

חקיקה. כלומד, השאלה של חבד הכנסת פורז אינה ספציפית לגבי היטל או פיקדון, אלא גם

מי שלא מטביע על הבקבוק את מה שצדיך להטביע.
אבדהם פודז
אולי כדאי שתהיה חובת פיקדון שתיקבע בתקנות. נקבע גם שמי שהשד ישתכנע שהוא

לא מסוגל לבצע, שהוא לא יזדוק את הבקבוק בחינם.
אתי בנדלד
אם הבנתי נכון את הבעיה, כל אחד יכול לגכות פיקדון. הבעיה היא שלא כל אחד יכול

לקבל בחזדה את המיכל הדיק ולהחזיד את סכום הפיקדון, כמו בחנויות קטנות וכוי. היו

לזה פתדונות, אך הבעיה איך מממנים את אותם פתדונות.
צבי ויינבדג
אם כך הבעיה הזאת נשאדה.
היו"ר אבדהם דובינשטיין
.

אני חושב שצריך לוותד על הרעיון של היטל. יש חשש שההיטל ייקך את מחיד המשקה.
דוד צוקד
אני לא דוצה שזה יפול על הצדכן.
אבדהם פודז
זאת אומדת שתהיה סנקציה פלילית לגבי מי שלא יבצע את החוק.
היו"ר אבדהם דובינשטיין
אנחנו נצביע על הדברים העקדוניים האלה בשעה 11 ואחד כך נעבוך לדבדים האחדים.
אוהד אורנשטיין
לגבי חובת הסימון שבסעיף 3. חובת הסימון צריכה להיות על אריזה שיש בה משקה.

ברגע שמטילים על אריזות, מטילים חובה על יבואן שייתכן שלא יוכל לעמוד בה, כי הוא

לא יוכל לסמן בעבדית בחו"ל, אלא אם יש מישהו שעושה את זה עבורו. גם לסמן בארץ

הוא לא יוכל, אלא אם כן הוא יעביר את האריזות למחסניו הוא. לכן הניסוח: לא ישווק

יבואן אריזות, היא בעייתית. אני מדבד על סימון של אריזות ולא על סימון של משקאות.
היו"ר אברהם רובינשטיין
האם אין סימון בינלאומי?
אוהד אורנשטייו
הדרישה היא שזה יהיה בעברית ולא בלועזית. אתה לא יכול להטיל על יבואן שמייבא

אריזות מחוץ לאדץ לסמן בעבדית, בי שם אף אחד לא יעשה לו את זה. פה באדץ הוא לא

יוכל לעשות את זה, כי בנמל יזרקו אותו, כי הוא יחסום את הנמל. דרר אחרת שהוא יוביל

את זה למחסן שלו במקום ליצרן המשקאות. מטילים עליו בזה חובה שיש בה עלות כספית.
דוד צוקד
חובת הסימון צריכה להיות בשלב המכירה ולא בשלב הנמל או המחסן.
עו"ד אורלי חורש-קופמן
בחוק שמירת הנקיון, בסעיף 9 - סימון מיכלים למשקה, נאמר: "לא ייצר אדם ולא ישווק

יבואן מיכלים למשקה, אלא אם כן מודפס או מוטבע עליהם או על תווית שעליהם סימן

נראה לעין בדבר איסור השלכת פסולת".
היו"ר אברהם רובינשטיין
הסעיף השני שנצביע עליו, אם כי יש כאן בעיה של מימון, שבית עסק שהוא קטן משטח

מסויים שנקבע, 30 מטרים או כמו הצעה אחרת של 40 מטרים, לא תהיה עליו חובה לקבל

חזרה את האריזות הריקות. כפי שאמרתי, בקליפורניה, הבחינו בין עסק גדול לעסק קטן

על פי המחזור הכספי. דהיינו, בית עסק שיש לו מחזור מתחת לסכום שנקבע בחוק, לא חייב

לקבל את האריזות הריקות. שם הם הטילו את החובה גם על עסקים וגם על רשויות

מוניציפליות. זה ענין שחשוב לכמה חברי ועדה, שהוא לא יוטל על כל בעל קיוסק קטן

שיצטרך לקבל אריזות ריקות.
נסים דהן
הוא יצטרר מחסנים יותר גדולים מהקיוסק שלו.
צבי ויינברג
כמה מכלל מיכלי המשקה נמכרים במקומות כאלה?
היו"ר אברהם רובינשטיין
האם יש נתונים לגבי השאלה הזו? אני יודע שבדרך כלל ברשתות השיווק זה כ- 50%

מהפידיון.
צבי ויינברג
אם כך אנחנו מחסלים בעצם את החוק.
אתי בנדלר
הקיוסקים יגבו פיקדון, הם רק לא יהיו חייבים לקבל את המיכל הריק בחזרה.
דוד צוקר
כלומר, מי שיאסוף יצטרך ללכת לסופר או למרכז איסוף כדי להחזיר.
היו"ר אברהם רובינשטיין
יצטרבו להחזיר למרבזי איסוף מסחריים או עירוניים. על פי הוחכיר שקיבלתי,

בקליפורניה ישנה הוראה נוספת, שחנות שנמצאת במרחק של יותר מ- 200 מטרים ממרבז

איסוף, גם לא חייבת לקבל.

אני רוצה לשמוע הצעות לגבי הגודל המחייב.
יצחק וקניו
זה אומר שמי ששותה משקה כלשהו בקיוסק, צריך לקחת איתו את הבקבוק הביתה.

היו"ר אברהם רובינשטיין-.

הוא יחזיר למרכז מיחזור באיזור שהוא נמצא או שהוא יפסיד את הפיקדון.
דוד צוקר
הוא יזרוק את זה לפח ויהיה מי שיאסוף את זה מהפח.
היו"ר אברהם רובינשטיין
המטרה שלנו שהוא לא יזרוק על המדרכה.
יצחק וקנין
זה בדיוק להיפר. אם קונים משקה בקיוסק, אי אפשר להחזיר לו את המיכל והברירה

היחידה שנותרת היא לזרוק את הבקבוק.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אנחנו רוצים שתהיה מוטיבציה לאסוף את זה. או של האדם הקונה והצורך או של

מישהו אחר. זה פועל בהצלחה בכל מקום שבו זה הופעל. זה סוג מסויים של לכלור וזיהום

ברשות הרבים שבארץ הוא מכת מדינה קשה מאוד שפוגעת גם בתיירות.
יצחק וקנין
אני מכיר את הטיעונים בעד חוק המיחזור --
היו"ר אברהם רובינשטיין
אין מיחזור בארץ. הכנסת מעבירה חוקים והם לא מבוצעים משום שאין פיקדון. ישראל

מייבאת פסולת של petמגרמניה, בזמן שחומר הגלם הזה מסתובב בכל מקום בישראל.

אנחנו רוצים לשנות את המחירים היחסיים של הפסולת.
אברהם פורז
ההיגיון הצרוף אומר שאסור לעשות הנחות לאף אחד, כי לא הייתי רוצה שמישהו

שקונה ברחוב פחית, יהיה חייב להיסחב איתה הביתה או לזרוק אותה לפח ושמישהו אחר

יחפש אותה בתוך הפח. אבל מתוך ריאליזם, כדאי לנו לא להטיל את החובה על בית עסק

שהוא פחות מ- 20 מטרים. אנחנו לא פותרים בכר את כל הבעיה ונראה איו יתמודדו עם

זה. חלק מהאנשים אולי כן יקחו את זה איתם, מה גם שלא יהיה איסור על בית עסק כזה

לקבל בקבוקים ריקים ויכול להיות שחלק מהם בגלל עניו של תחרות כן יקחו את המיכלים

הריקים. זה לא יהיה סטטוטורי. אני לא רוצה לקומם עליי בנוסף לכל זה גם את כל בעלי

המכולת וכל הקיוסקים בארץ.
יצחק וקנין
זה יכול אולי להביא לו רווח, כי הוא יחזיר את כל המיכלים שיושלכו בפח שלו.
דוד צוקר
זה לא איכפת לי, כי אני רוצה שבסופו של דבר יהיה נקי.
נסים דהו
יכול להיות שזה יגביר אצל בעלי הקיוסקים את המוטיבציה לא לקבל את המיכלים

בחזרה ולהציב פח אשפה גדול לידם. כך הם יקבלו את הפקדון בחזרה. האזרח ששילם את
הפיקדון יפסיד. במילים פשוטות
ייקרנו את המוצר לאזרח.
דוד צוקר
נקיון עולה כסף. מדובר בחוק נקיון וה- by- proudactיהיה עידוד מיחזור. זה הרעיון

של החוק.
יוסי כהן
אם מדברים על נקיון, הרי שזו לא הבעיה המרכזית, כי מימלא אנשים זורקים את זה

לפח. עד כמה שזכור לי, בדיונים המיקדמיים דובר על צידי הדרכים.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני לא יודע באיזו מדינה אתה חי. אם מימלא היו זורקים את זה לפח, לא היתה בעיה.

הנושא הכאוב והקשה ביותר הוא הנושא של המימוו. חלק מהמימוו נובע מהעובדה

שלדאבוננו הרב לא מחזירים 100%. לפי האומדו שנוצר בארץ לגבי בקבוקי הבירה שיש

בהם שימוש חוזר, מחזירים כ- 60%. אם זה יהיה כך, זה יהיה הישג גדול מאוד. 40% שלא

יוחזרו יועברו לקרן המימון. במילים אחרות, יש לנו מקור מימון אחד שאנחנו לא יודעים

בדיוק כמה הוא.
נסים דהן
אמרנו שזה יהיה כ- 300 מיליון שקלים.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני רוצה להיות זהיר ואומר שזה בין 200 ל- 300 מיליון שקלימ. יש מקור מימון אוזר

שייווצר במשך הזמן, מכאלה שיקנו את הפסולת הזו, בעיקר אם הפסולת הזו תמורכז

ותבווץ באמצעות אותן מכונות, שראיתי בסקנדינביה. זה מקור מימון שני שאנחנו לא

יודעים מה השווי שלו. מקור מימון שלישי שהיה הוא ענין ההיטל שירד מהפרק.

יש מקור מימון עצמאי לגמרי. היום וזובת האיסוף מוטלת על הרשות המקומית ומדובר

בהוצאות גדולות מאוד. אנחנו יודעים מהו איסוף משולי דרכים. עיריית תל-אביב עשתה

לפני הבחירות מבצע של איסוף וראיתי איר אנשים אספו בתור העיר עצמה. מרכזי האיסוף

האלה מאוד יקלו על הרשות המקומית לעשות את העבודה הזו. אני לא חושב שבכר תהיה

הגדלת הוצאות של הרשות המקומית. על ידי סיבסוד קטן של מכונות איסוף כאלה, הרשות

המקומית תוכל לפטור את עצמה מהוצאות גדולות מאוד, אם היא רוצה לשמור על הנקיון.

השאלה היא אם בכלל רוצים לשמור על הנקיון. נציג האוצר אמר שאין בעיה כי מימלא

אנשים זורקים לפח, אר אנחנו יודעים שזה לא כר.
יחזקאל לביא
למה אתה מתכוון במילה סיבסוד?
היו"ר אברהם רובינשטיין
המכונות שאוספות מוכרות את החומר ליצרן הממחזר. בשבדיה זה נעשה על ידי

התעשיינים עצמם, הם זקוקים אולי לדירבון כספי נוסף ואז הרשות המקומית יכולה לסבסד

אותם אם היא רוצה.
יחזקאל לביא
אי אפשר להשאיר דברים כאלה אמורפים. חייבים לומר דברים ברורים. אם המשמעות

היא שהרשות המקומית צריכה לסבסד 4,333 מיכלים כאלה על פי חישוב של 1,500 איש

למיכל -
היו"ר אברהם רובינשטיין
יש מיכלים כאלה, כי הרשויות חייבות להציב על פי חוק.
יחזקאל לביא
זה לא קיים בכל הרשויות, אלא רק ברשויות גדולות, קרי, בשלושת הערים הגדולות

ולא בשאר. יש בעיה עם המכשירים האלה, כמו צורת האיסוף מהם וצריך לשם כך מכוניות

אשפה מיוחדות שתאסופנה את זה. כל הדברים האלה הם עלויות שמייקרות את כל הענין

כולו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
גם היום יש מכוניות מיוחדות.
יחזקאל לביא
יש בסך הכל שתיים או שלוש מכוניות כאלה לכל רשות. אם אתה עושה את זה בפיזור

ארצי, אתה חייב שבכל רשות תהיינה מכוניות כאלה. לכל דבר כזה יש עלות.אברהם הירשזוף.

אתת לא חייב מכונית בבל רשות, אם אפשר לתת לחברות קבלניות שיעשו את זה.
יחזקאל לביא
אם בך, תטיל את זה מלבתחילה על חברות קבלניות ולא על הרשויות המקומיות.
נסים דהן
אם חברה קבלנית לא תרוויח, היא לא תעשה את זה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מציע להשאיר את פתרון הנושא הזה לאחר הקריאה הראשונה. אני משובנע שתקום

באן תעשיה מטעמים בלבליים של איסוף פסולת.
עו"ד אורלי חורש-קופמן
אתם מעבירים הצעת חוק שברגע היא לא ישימה. ברגע שאין בסף לגלגל את המנגנון

הזה, המנגנון לא יפעל, משום שיש בעיה של מימון השינוע למרבזי המיחזור.
היו"ר אברהם רובינשטיין
ציינתי שני מקורות של מימון: המימון העיקרי הוא מאותם אחוזים שאנשים לא מחזירים

ושאנחנו לא יודעים בדיוק במה הם. הם בעצם נושאים במימון בל העלויות של המערבת

הזו.
רומי אבוידנן
ברגע שביטלנו את ההיטל, הסבום שלא מוחזר בתוצאה מהפיקדון צריו לממן גם את

ההטמנה של אריזות שהן לא ברות מיחזור. לבן הסבום הזה בבר לא יבול לגלגל את הנושא

של האיסוף ושל בל מערך המיחזור.
היו"ר אברהם רובינשטיין
קיבלנו מבם אומדן לגבי במה בקבוקי משקה שיש עליהם פיקדון והם לא מוחזרים.

הבקבוקים הלא מוחזרים יממנו את המערבת הזאת.
רומי אבן-דנן
בשנתנו את האומדן אמרנו את בהנחה שיש פיקדון והיטל, באשר ההיטל צריך לממן את

העלויות-
היו"ר אברהם רובינשטיין
לא דיברנו על היטל, אלא רק על פיקדון.
רומי אבו-דנו
ברגע שיש היטל ופיקדון, אז ההיטל נותן את המימון לגבי הבקבוקים שאינם ברי

מיחזור. ברגע שיש רק פיקדון, הסכום שלא מוחזר עבור הבקבוקים צריו לממן גם את

המערך של האיסוף של בקבוקים ברי מיחזור וגם את המערך של הבקבוקים שהם לא ברי

מיחזור.
היו"ר אברהם רובינשטיין
עסקנו רק בבקבוקי משקאות.
רומי אבו-דנו
אני מדברת רק על מיכלי משקה.
היו"ר אברהם רובינשטייו
אז מה זה שייך לענין שלנו?
רומי אבן-דנן
בי עדיין יש לך עלויות שלא חשבנו שהם יהיו ברגע שיש היטל.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני לא עוסק בבל, אני עוסק רק במה שניתן למיחזור.
רומי אבן-דנן
זה לא מדוייק, בי אנחנו עוסקים בכל מיכלי המשקה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני מציע שהאזרח לא ישלם פיקדון, אבל אלה שירצו להחזיר יקבלו איזשהו סכום

בתמורה. בכך יהיה עידוד. האזרח אף פעם לא יפסיד ומצד שני גם יהיו כאלה שיאספו.
דוד צוקר
בשביל זה החקיקה.
נסים דהן
זה לא נכון, כי הוא מתכוון שהאזרח לא ישלם בכלל, לא תהיה שום תוספת והממשלה

תסבסד את זה מתקציבה. בתאילנד היתה מכה של עכברים ולכן החליטו לשלם עבור כל

עכבר, כך אספו את כל העכברים ביום אחד.
צבי הנדל
היום אנחנו משלמים עבור הבקבוק. לכן אני טוען שלא צריך להעלות את המחיר

ולהוסיף פיקדון. אם יחזירו את הבקבוקים יקבלו חזרה סכום מסויים.
נסים דהו
תביא את היצרן שחושב כמוך, או שאתה תהיה היצרן.
טל כהן-גיז
ברגע שהורד ההיטל, הורד מקור מימון אחד ונוסף תפקיד נוסף למרכז המיוחור. כי כל

מיכלי המשקה, בין שהם ניתנים למיוחזור ובין שהם לא ניתנים למיחזור, יועברו למרכז

המיוחור. אז יהיה למרכז המיוחור תפקיד נוסף למיין את האריזות, מה שלא היה עד עכשיו,

כי עד עתה היה היטל על אריזות שאינן ניתנות למיוחור ורק האריזות שניתנות למיוחור היו

עוברות למרכז המיוחור.
היו"ר אברהם רובינשטיין
הבנתי מכם שקשה מאוד לעשות את האבחנה בין מה שניתן למיחזור ובין מה שלא ניתן

למיחזור. היום, תלוי בטכנולוגיה ובעלות, אפשר למחזר כמעט כל הכל. איר נעשה את

האבחנה הזו? שמענו בישיבה קודמת את היצרן שממחזר את בקבוקי ה- petהאלה.
נסים דהן
יהיה הבדל בין מיחזור לשימוש חוזר. המיחזור יוצר שימוש אחר לגמרי.
אברהם פורז
אנחנו נמצאים בשלב שלפני הקריאה הראשונה. אני חושב שצריך להתמקד בשאלה

העקרונית אם יש פיקדון על משקאות או אין פיקדון. כל העניינים האחרים הם ענין של

ניסוח ואפשר לשבת ולדון בזה.

גם אם הוועדה תחליט שהיא בעד החוק הוא יכול ליפול בקריאה הראשונה אם יש רוב

במליאה נגד פיקדון. אנחנו טוחנים את הפרטים כבר הרבה זמן. צריך להביא להכרעת

המליאה את השאלה העקרונית אם אנחנו בעד פיקדון או לא פיקדון. לכן לדעתי חבל

להיכנס לפרטי פרטים, כי אלה שמתנגדים, מתנגדים, ואלה שהם בעד, הם בעד. לא

הפרטים הקטנים עושים את ההבדל.

אם המליאה תחליט שהיא בעד פיקדון, נחזור אחרי הקריאה הראשונה ונלבן את פרטי

הפרטים. לכן אני מציע שאת יתר הסעיפים שלא עברנו עליהם נשאיר לקריאה ראשונה.

הרי שאלה עקרונית עומדת לדיון, זה ברור יהיה לכל אלה שיצביעו שאם זה יאושר

בקריאה ראשונה, זה יבוא לבירור יותר פרטני. לכן אני מציע לקיים עכשיו הצבעה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מקבל את ההצעה הזו. לאחר הקריאה הראשונה, אני חושב שגם התעשיינים ישנו

את עמדתם ויציעו הצעה.
לאה ורון
חבר הכנסת אפי אושעיה מצביע במקום חבר הכנסת גולדשמידט. חבר הכנסת צבי הנדל

מצביע במקום אליהו גבאי.
אפי אושעיה
התבקשתי על ידי ועד עובדי "טמפו" נתניה, שהייתי מזכיר מועצת הפועלים בה, ויש לי

עניו להגן עליהם כי הם תושבים שעושים להם נזק. האם יש ניגוד אינטדסים בהצבעה שלי?
היו"ר אברהם רובינשטיין
לא.
גדעון עזרא
דרך אגב, בנתניה יש בקבוקים שמוחזרים ועוברים שטיפה לשימוש חוזר.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני רוצה להצביע על סעיף ההגדרות עם התיקונים שקראנו. מי בעד סעיף ההגדרות?

הצבעה

בעד-5

חבר הכנסת נסים דהן, האם אתה לא מצביע?
נסים דהן
לא, בי אני בעד ההצעה שהצעתי.
היו"ר אברהם רובינשטיין
הצעתו של חבר הכנסת דהן היתה שזה לא יחול על בקבוקי משקה באריזות שהן בנפח

של ליטר וחצי ומעלה. מי בעד ההצעה של חבר הכנסת נסים דהן?

הצבעה

בעד -5

נגד - 3

נמנעים - אין
החלטה
ההצעה של חבר הכנסת נסים דהן נתקבלה.
נסים דהן
אני מבקש להבהיר שההסתייגות שלי היא מעתה חלק מהחוק.
אברהם פורז
זה חלק מהחוק בקריאה ראשונה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
מי בעד קבלת סעיף ההגדרות, בכפוף להסתייגות שהתקבלה?
אתי בנדלר
בכפוף לכך שההגדרות של "מיחזור" ו"מרכז מיוזזור" עדייו לא נקראו. כרגע אני לא

כוללת את ההגדרות האלה, אלא אם כן יהיה בזה צורך אתר כך.
היו"ר אברהם רובינשטייו
מי בעד סעיף ההגדרות לאחר שהתקבלה ההסתייגות של וזבר הכנסת נסים דהן?

הצבעה

בעד - 9

נגד - אין

נמנע - אין
החלטה
סעיף ההגדרות אושר.

סעיף 2: על כל אריזה המיועדת לאחסון מוצר ישולם פיקדון. מי בעד הסעיף הזה?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 2 אושר.

סעיף 3 - החובה לסמן שהאריזה חייבת בפיקדון בעת השיווק כולל סכום הפיקדון. מי

בעד סעיף 3?

הצבעה

בעד - 8

נגד - אין

נמנעים - איו
החלטה
סעיף 3 אושר.

סעיף 5 - זוהי השאלה העקרונית, אם נעסוק כעת בקרן לעידוד המיחזור במסגרת המשרד

לאיכות הסביבה או נותיר את ההכרעה לאחר הקריאה הראשונה.
נסים דהן
מאחר שזו שאלה מרכזית ומהותית, אנחנו צריכים להחליט עכשיו על מי זה מוטל.
אברהם פות
נדון בזה אחרי הקריאה הראשונה.
נסים דהן
אנחנו צריכים לבוא למליאה ולומר להם במפורש על מי אנחנו מטילים את החובה. לא

ייתכן שהמליאה תדון בחוק בלי הנושא המהותי הזה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מציע לאשר את סעיף 5 ואם נגיע למסקנה לאחר הקריאה הראשונה שצריר לשנות

או לבטל, נעשה זאת.

מאיר שטרית-.

לפני ההצבעה על סעיף 5 אני רוצה להסב את תשומת ליבכם שבסעיף 5 (ד) בתוב:

"כספי הקרן יבואו מהיטל לפי סעיף 6, דמי פיקדון לפי סעיף 7, הקצבות מתקציב המדינה

ותרומות". אם רוצים לכתוב "הקצבות מתקציב המדינה", צריך לציין את המקור התקציבי

וסכום.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מקבל את ההערה ונמחק גם את ההיטל וגם את השתתפות המדינה.
נסים דהו
אם כך, מהיכן יהיה המימון?
היו"ר אברהם רובינשטיין
מפיקדון ומתרומות.
נסים דהן
הגענו למסקנה שזה לא מספיק.
היו"ר אברהם רובינשטיין
לכן אמרתי שנחזור לזה לאחר הקריאה הראשונה.
אתי בנדלר
אני רוצה להוסיף לסעיף המטרות, בסעיף קטן (ב) מטרה של הצבת מכונות.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אין צורר בזה.

מי בעד סעיף 5 עם התיקונים כפי שהוצעו על ידי חבר הכנסת שטרית?

הצבעה

בעד - 6

נגד - 3

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 5 אושר עם התיקון.

סעיף 6 בוטל.סעיף 7 - תשלום פיקדון על ידי יצרן או יבואן. מי בעד סעיף 7?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 7 אושר.

סעיף 8 - תשלום פיקדון ברכישת מוצר. מי בעד סעיף 8?

הצבעה

בעד - 8

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 8 אושר.

סעיף 9 - החזר פיקדון לצרכן. בסעיף זה אני מציע שאנחנו נפטור בתי עסק ששטחם

פחות מ- 20 מ"ר.
נסים דהו
אני מציע שהפטור יהיה לבתי עסק ששטחם פחות מ- 28 מ"ר.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מקבל את ההצעה של חבר הכנסת דהן. מי בעד?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 9 אושר.

סעיף 10 - החזר פיקדון לבית עסק.
עו"ד אורלי חורש-קופמן
לא התקיים על סעיפים 10 והלאה שום דיון.
היו"ר אברהם רובינשטיין
מי בעד סעיף 10 בנוסחו המקורי?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 1

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 10 אושר.מי בעד סעיף 11 בנוסחו המקורי?

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

נמנעים - איו
החלטה
סעיף 11 אושר.

מי בעד סעיף 12?

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 12 אושר.

סעיף 13 - פטור מתשלום דמי פיקדון. מדובר רק בדמי פיקדון ולא בהיטל. אני חושב

שאין צורר בזה ולכן נמחק אותו.
אברהם פורז
אפשר למחוק אותו, כי אפילו המציעים לא תומכים בו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
סעיף 14 - מי בעד?
נסים דהן
יש לי הסתייגות לגבי הסעיף הזה. אני מבקש לקבוע שגובה הפיקדון יהיה אחוז מסויים

מעלות המוצר. השר לא יוכל לקבוע פיקדון שיהיה גבוה מהמוצר בעצמו.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני חושב שההצעה מאוד הגיונית, שהפיקדון לא יכול לעלות על עלות המוצר. אנחנו

נוסיף את זה וגם נוסיף שזה יהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
יחזקאל לביא
צריו לכתוב שזה לא יהיה פחות מסכום מסויים.
היו"ר אברהם רובינשטיין
מי בעד סעיף 14 עם התיקונים שהוצעו?

הצבעה

בעד - 7

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 14 אושר.סעיף 15 - עונשין. מי בעד סעיף 5 ו?
טל כהו-גיז
בעקבות תיקון לחוק איכות הסביבה (דרבי ענישה) אנחנו מבקשים להתאים את סעיף

העונשין לסעיף שנמצא בחוק שמירת הניקיון.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני תומך בהצעה של משרד המשפטים שסעיף העונשין יהיה במו בחוק שמירת הניקיון.
אברהם פורז
זה צריר להיות צמוד לסעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין. סעיף העתשין יהיה הקנס הקבוע

על עבירה שדינה שלוש שנות מאסר המקבילה בקנס לפי סעיף 61 (א)(4) לחוק העונשין.
טל כהו-גיז
הצעת משרד המשפטים היא לקחת בדיוק את הסעיף שנמצא בחוק שמירת הניקיון.

הסעיף מוריד את המאסר ואומר כך. אלה דינם קנס, כאמור בסעיף 61 (א)(3) ואם זה תאגיד

זה כפל קנס.
היו"ר אברהם רובינשטיין
מי בעד עמדת משרד המשפטים?

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
ההצעה אושרה.
אתי בנדלר
אני צריכה את הערכת נציג האוצר.
אברהם פוח
צריר לכתוב שאין לזה שום השפעה על תקציב המדינה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מבקש לשאול את נציג האוצר אם יש לדעתו עלות תקציבית לחוק הזה.
יוסי בהן
אם העסק ממומן מהפיקדון בלבד, אין השפעה על תקציב המדינה. אני אתקצב את

תקציב המדינה בהוצאה מותנית בהכנסה, אר ורק את מה שייכנס, כלומר, המדינה לא

תשלים. במקרה כזה לא תהיה השפעה על תקציב המדינה.
היו"ר אברהם רובינשטיין
אני מעמיד להצבעה את כל הצעת החוק להעברה לקריאה ראשונה כולל התיקונים

שאושרו.

הצבעה

בעד - 6

נגד - אין

נמנעים - אין
התלטה
הצעת החוק אושרה להעברה לקריאה ראשונה.

אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25

קוד המקור של הנתונים