ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/11/1998

הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגנה על בני הנוער) (בקשה לדיון חוזר והצבעות)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 348

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, י"ד בחשון התשנ"ט (5 בנובמבר 1998), שעה 15:00
נכחו
חברי הוועדה: אמנון רובינשטיין - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

תמר גוז'נסקי - מ"מ
מתמנים
וייסמן גלוריה - משרד המשפטים

יפעת רווה - משרד המשפטים
יועצת משפטית
אתי בנדלר

מיכל דויטש - מתמחה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חנה כהן
סדר היום
הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגנה על

בני הנוער), התשנ"ח - 1998, של חברת הכנסת תמר גוזינסקי וקבוצת

חברי כנסת, בקשה לדיון חוזר והצבעות.הצעת חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון - הגנה על בני הנוער)

(בקשה לדיון חוזר והצבעות)
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. בישיבה הקודמת שהיתה היום בנושא עישון ופרסום

למוצרי טבק, היו התנגדויות קשות של נציגי היבואנים והיצרנים. חלק מההתנגדריות

שאותן יצג בכישרון רב שר המשפטים לשעבר, חיים צדוק, לא היו נטולות בסיס. בסוף

הישיבה, על דעת חברת הבנסת גוזינסקי, הצעתי הצעת פשרה, עיסקת חבילה, שלפיה

אנחנו נקבל את ההסתייגויות של עו"ד צדוק שהיו לגבי שלושה דברים: א. מתן חסות

תיאסר רק במופעים שהם לבני נוער.

ב. גם לפי בקשת משרד המשפטים, עונש המאסר יבוטל.

ג. קיבלנו את עמדת נציגת משרד המשפטים, בדבר ההתחייבות שהיתה לחברת הכנסת

גו'זנסקי שלא תהיה קובלנה פלילית.

בתמורה לכך, רצינו שעל דעתם יהיה איסור פלילי על מכירת טבק לבני נוער, בדומה

לאיסור מכירת אלכוהול. אני רוצה לציין שאחד מעיקרי היוזמה של הנשיא קלינטון הוא

איסור מכירת טבק לבני נוער.

היה יום מיוחד של ארגון הבריאות העולמי, שבארץ עבר ללא תשומת לב - יום להגנה

על בני נוער מעישון. היום המיוחד הזה היה לפני כשבועיים ובארץ הוא לא זכה לשום הד.

בגילוי הדעת של ארגון הבריאות העולמי מופיע הענין של איסור מכירת טבק לבני נוער,

כך שאנחנו לא מציעים כאן איזשהו דבר שלא קיים בעולם או שאין לו תקדים. לדעת חברי

הוועדה הנוכחים כאן הטבק הוא מוצר לא פחות מסוכן מאלכוהול, אלא אפילו יותר ממכר

ויותר מסוכן. הטבק סווג על ידי ממשלת צרפת בקטיגוריה המסוכנת ביותר של סמים

ממכרים, ביחד עם ההירואין.

אנחנו חושבים שיש היגיון בהצעה הזו. מכיוון שהצעת החוק של חברת הכנסת גוז'נסקי,

לא כהצעת החוק שלי, עוסקת בבני נוער, נדמה לי שזה טבעי שנציע את איסור מכירת

הטבק בהצעה הזו.
נסים דהן
יש לי רק הסתייגות אחת: אנחנו לא יכולים לאסור מכירת טבק לבני נוער, אלא אם כן

אנחנו בטוחים שזה לצורך אישי. אם אבא שולח את בנו לקנות, אנחנו לא יכולים לאסור

את זה.
תמר גודנסקי
זה קיים גם באלכוהול.
גלוריה וייסמן
אנחנו לא נוקטים עמדה סופית לגבי הסוגיה של איסור מכירת טבק לבני נוער, בלומר,

הסוגיה היא סוגיה מאוד קשה, אמיתית וצריך לדון בה.

יש לנו בעיה ואני לא מדברת על בך אם זה נושא תדש או לא. עניינית, נראה לנו שאנחנו

לא יבולים לבלול את הנושא הזה בהצעת החוק ומבקשים מחברי הבנסת לא לבלול את זה

במסגרת ההצעה הנובחית. אני חושבת שלפני שאנחנו באים לקבוע בחוק מסויים, קרוב

לוודאי שזה יהיה בחוק העונשין, איסור מבירה בללי לקטינים עד גיל 18, צריך לבדוק

בדיוק את המצב. צריך לבדוק מה זה אומר, אם זה נדרש, אם זה לא עיסוק מעבר לנדרש,

אם המסגרות שצריבות לטפל בזה, במו המשטרה ובד/ יובלו לעמוד בזה, אם זה נבון

לאפשר לבל בעל קיוסק לדרוש מאדם שנראה לו צעיר, את תעודת הזהות שלו.

המצב הקיים לגבי אלבוהול הוא שהאיסור מוגבל למקום שמוברים משקה, בדי לשתות

אותו במקום. נבון שיש הצעת חוק להרחיב את החוק, בדי שהאיסור יהיה לגבי מבירת

משקאות משברים בבל מקום, גם בסופרמרקט וגם במבולת. במקרה בזה יהיה צורך לאפשר

לבעל מבולת ולאיש בסופרמרקט, לדרוש תעודת זהות.

בשרוצים לאסור מבירת טבק לקטינים צריך לקחת את בל הדברים האלה בחשבון, אם זה

בסדר או לא, אם זו לא פגיעה יותר מדי קשה בפרטיותו של אדם. ייתבן שצריך להיות

איזון, בי יש סבנה לקטין שמתמבך בגיל צעיר לסיגריות ואז אנחנו בבל זאת נוותר. את בל

הדברים האלה אנחנו צריבים לבדוק. אם נבדוק את זה אחרי הקריאה הראשונה, לדעתי

נהיה בבר במילבוד, בי בקריאה הראשונה הבנסת נותנת בעצם את אישורה להמשך הטיפול.

הרבה יותר קשה מבחינה ציבורית, בהליך וזקיקה נבון, למחוק את הסעיף בין הקריאה

הראשונה לשניה ולשלישית.
תמר גוז'נסקי
האם להערבתך מחיקת הסעיף היא מסר ציבורי שלילי?
גלוריה וייסמן
בהחלט. אני חושבת שבדאי לבם להציע הצעת חוק פרטית ואז בל המערבות חייבות

לעבוד ולקבוע עמדה. משרד המשפטים איננו פוסל את הצעת החוק על הסף ודווקא לא

בנושא הזה שידוע שיש התמברות וידוע שזה דבר מסובן.
עבד-אלמאלב דהאמשה
אולי נגביל את זה בך שבעל מבולת או בעל קיוסק לא ימבור למישהו מתחת לגיל 18,

אלא אם בן הוא מאמין שהוא שליח של אדם מבוגר.
נסים דהן
אם בך, בל בעל מבולת יהיה שופט.
יפעת רווה
במקרה בזה לא תהיה דרך טובה לאבוף את החוק.
גלוריה וייסמן
אם המחוקק חושב שצריך לאסור מכירת טבק לקטינים, המחוקק לא עושה את זה כדי

שבעל המכולת ישחק עם זה, אלא כדי שהוא יעמוד באיסור הזה שקבע המחוקק. אנחנו

צריכים לתת לבעל המכולת את האפשרות לא למכור, כי אם זה יהיה נתון לשיקול דעתו,

כולם ייראו לו בני 18 פלוס יום. באיסור פלילי אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים.

אני מניחה שתקבעו עונש דומה לזה הקבוע היום למי שמוכר אלכוהול לקטין, שזה עונש

מאסר. אם כך אנחנו צריכים לתת לו את האפשרות לבדוק את הגיל של האדם שעומד מולו,

כדי שאפשר יהיה לאכוף את החוק כראוי וגם להגביל אותו.

לכן אני חושבת שהשלב הנוכחי הוא מסוכן לתקינות ההליך החקיקתי וצריך לבדוק קצת

יותר.
תמר גוז'נסקי
הסעיף החשוב הזה לא נכלל בחוק המקורי, בין היתר משום שלאחר קריאת חומר

התלבטתי פחות או יותר בבעיות האלה. שמעתי גם נציגים של ארגונים שאמרו שכדאי

להשיג קודם דבר אחד ואחר כך לתקוף את הבעיה מעוד כיוון.

הנושא עלה בדיונים פה על ידי יושב ראש הוועדה, שאמר שאם עוסקים בבני נוער

ועוסקים רק באיך מפרסמים להם ולא נמנע מהם את ההגעה למוצר המסוכן הזה, לא

0עשינו דבר.

אני חושבת שיש נסיון עולמי בנושא. אם הנשיא קלינטון מציע לא למכור, הוא בוודאי

חשב מה הוא יעשה עם הסופרמרקטים ומה בדיוק יהיה התפקיד שלהם. אם במערב אירופה

עוסקים בנושא הזה, אני מניחה שאפשר ללמוד מהניסיון שלהם.

אני מבינה שאנחנו צריכים גם לחשוב לאן זה מתאים, אם לחוק הגבלת פרסומת או לחוק

העונשין, ששם בעצם אומרים מה אסור לעשות.

לכן, אני חושבת שכדאי שנקבל את העצה של גב' גלוריה וייסמן וניזום ביחד עם חברי

כנסת אחרים הצעה לתיקון חוק העונשין שהולם את הנושא הזה. אני גם רוצה שמשרד

המשפטים ידע על הכוונה שלנו ואם אתם רוצים למנות מישהו שיתחיל לאסוף חומר, תדעו

שאנחנו מאוד רציניים בכוונה שלנו.

אנחנו רוצים לשדר מסר של הבוגרים כלפי הילדים. אם משהו עוזר או לא עוזר, קשה

מאוד למדוד. אני לא יודעת אם מספר המתמכרים לאלכוהול עלה או ירד בגלל החוק. קשה

למדוד דברים אחד מול השני ואיך בדיוק גורם אחד משפיע על תופעה חברתית. אבל אפילו

אם החוק לא יאכף במלואו, יהיה מסר שטבק מסוכן. אומנם כותבים את האזהרה הידועה

על כל חפיסת סיגריות, אבל אם בכל סופרמרקט, על יד כל קופה יהיה שלט שאסור למכור

סיגריות לבני פחות מ- 18, זו תהיה אמירה שתחזור ותחזור מול העיניים, שהחברה אומרת

שזה איום ונורא שילדים יעשנו.

דווחנו שבני 12 כבר מעשנים, אז מה נעשה איתם? כל בן 12 יגיד שאבא שלח אותו

לרכוש סיגריות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת דהן, תהיה מוכן להצטרף להצעת חוק כזו?
נסים דהו
בוודאי.
גלוריה וייסמן
בסעיף 2 להצעת החוק להגבלת הפרסום למוצרי טבק, שהוא תיקון סעיף 3 לחוק,

בפיסקה (8) מדובר על אירוע או פסטיבל המיועד לילדים ולבני נוער עד גיל 18 או שילדים

או בני נוער עד גיל 18 עשויים להוות רוב.
תמר גוזינסקי
אנחנו נתקן את זה.
גלוריה וייסמן
צריך לתקן את זה ולהוציא גם את הסייפה.
אתי בנדלר
יש עם כר בעיה שהועלתה בוועדה בהקשר הזה. יש אירועים או פסטיבלים שעל פניהם

קל מאוד לטעון שהם לא מיועדים לילדים או לבני נוער עד גיל 18. הדוגמה הקלאסית

והנפוצה ביותר שהזכירו היא פסטיבל ערד. פסטיבל ערד במהותו לא מיועד דווקא לילדים

ולבני נוער, אבל מן המפורסמות הוא שחלק משמעותי של אלה שנוטלים בו חלק, אלה

ילדים ובני נוער. יש לי בעיה עם מה זה "חלק ניכר", אם זה 20%, 30% או למעלה

ממחצית.
תמר גוזינסקי
היתה הצעה לכתוב: או שמרבית.
יפעת רווה
ההצעה של עו"ד חיים צדוק היתה: אירוע או פסטיבל המיועד בעיקרו לילדים ולבני

נוער.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הסעיף הזה הוא פרובלמטי ודיני העונשין במקרה הזה הוא גם פרובלמטי. ציינו את זה

והשאלה היא אם לנסח את זה כעת או אחרי הקריאה הראשונה.
תמר גוזינסקי
אמרנו שאנחנו פתוחים להצעות לנוסח אחר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכוונה היא ברורה. צריר להציע דבר כזה שיעלה בקנה אחד עם עקרונות המשפט

הפלילי.
אתי בנדלר
אולי ניתן לכתוב במקום "חלק ניכר": להוות לפחות מחצית מהמשתתפים בו.
נסים דהו
זה שרוצה לפרסם, רוצה להכין את הפרסומת מראש. איך הוא ידע אם את הכרזה יתלו

או לא, הרי הפרסומת לא נעשית שניה לפני האירוע.
תמר גוז'נסקי
אני מציע להשאיר את הנוסח הקיים ובין קריאה ראשונה לשניה תגישו לנו נוסווים

אחרים ונוכל לדון בהם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש להצביע מחדש על שלושה תיקונים: 1. מחיקת סעיף 6, הקובלנה הפרטית.
אתי בנדלר
לפי התקנון צריך להצביע קודם על הרוויזיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי בעד רוויזיה?
נסים דהן
מי ביקש רוויזיה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני ביקשתי.
לאה ורון
חברת הכנסת תמר גוז'נסקי מצביעה במקום חבר הכנסת עזמי בשארה.

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין
היו"ר אמנון רובינשטיין
החלטה: הרוויזיה אושרה.

אני מבקש לאשר את מחיקת סעיף 6, הקובלנה הפרטית.
נסים דהן
מדוע צריר למחוק את הסעיף הזה?
תמר גוז'נסקי
כי הסכמתי לבקשת הממשלה. משרד המשפטים הביא נימוקים משפטיים מאוד רציניים

מדוע הסעיף הזה מאוד בעייתי.
נסים דהן
נתנו רשות לכל מי שהוא נהג זהיר, להגיש תלונה.
יפעת רווה
תלונה יכולים להגיש כולם, אבל קובלנה זה דבר אתר.
היו"ר אמנון רובינשטייו
כשר בממשלה נתקלתי לא במקרה אתד שהיתה הסכמה והיא הופרה ואיש לא שמע לי.

אני לא רוצה לעשות את מה שעשו לי ולכן אני מעמיד את הנושא להצבעה. מי בעד ביטול

סעיף 6?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 6 בוטל.

מי בעד סעיף 7 בנוסחו החדש, שמשמיט אך ורק את עונש המאסר?

הצבעה

בעד - 3

נגד - אין

נמנעים - אין
החלטה
סעיף 6 תוקן.
אתי בנדלר
לגבי הסעיף הדן בחסויות, סעיף 4 בהצעת התוק. סעיף 7 (א) החדש המוצע, סעיף קטן

(ב)(1): לא ישתמש אדם בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק בקשר לאירוע אופנה,

ספורט, תרבות, בידור או הגרלה, המיועד לילדים או לבני נוער עד גיל 18 או שילדים או

בני נוער עשויים להוות חלק ניכר מהמשתתפים או מהקהל הנוכח בו. לענין זה, "שימוש" -

לרבות מתן חסות.
נסים דהו
אני מתנגד. לדעתי מתן חסות צריר להיות גורף, לכולם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא ניתן, כי יש לי סיכום עם היבואנים והיצרנים.
נסים דהן
אם כך שמטנו את הקרקע מתתת לכוונה של התוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכותרת של התוק היא הגנה על בני נוער. בפעם הקודמת לא התייחסנו לכך שהכל

מדובר בבני נוער. יש חסויות על דברים בתחום האומנויות או אירועים שבני נוער לא

משתתפים בהם.
נסים דהן
אני בכל זאת חושב שצריכים לצמצם את הפרסום וחסות זה חלק מפרסום, מילה אחרת

לפרסום. ברגע שנאפשר מתן חסות, זו עקיפה של החוק הראשי לגבי פרסום. המפרסמים

לא יקראו לזה פרסום, אלא חסות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הם לא יוכלו לתת חסות לכל אירוע. אני מוכן לבוא לקראתך בדבר אחד, שנוציא מכלל

זה כל אירוע שמשודר בטלויזיה. כלומר, באירועים שמשודרים בטלויזיה תאסר חסות

בכלל.
נסים דהן
גם בשלטי חוצות גדולים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
שלטי חוצות אסורים היום בכל מקרה.
גלוריה וייסמן
האם הכוונה היא שבתוכניות של הרשות הראשונה לדוגמה, חברת "דובק" לא תוכל

לתת חסות?
היו"ר אמנון רובינשטיין
בטלויזיה אין פרסומות למוצרי טבק.
גלוריה וייסמן
אני לא יודעת מה המשמעות של הדבר המרחיק לכת הזה.
תמר גוז'נסקי
אנחנו רשמנו לעצמנו את ההערה הזו ולא התחייבנו לתקן את זה עכשיו. אמרנו שנעשה

את זה בין הקריאה הראשונה לשניה. איסור המכירה לילדים ובני נוער לא צלח בידינו

ולכן אני מציעה לחכות עם זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני חושב שאיסור חסות כללי הוא מרחיק לכת
גלוריה וייסמן
גם ההצעה של היושב ראש לא נראית לי, צריכים לשמוע מה לגבי חסויות בטלויזיה.
נסים דהו
מה שלא יעשו בפרסום, יעשו בחסות ואנחנו חוטאים בכך לחוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קונצרט של הטלויזיה הפילהרמונית לא מענין ילדים ולא משודר בטלויזיה.
נסים דהן
אנחנו לא רוצים להגן רק על ילדים, אלא גם על מבוגרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכותרת של החוק היא הגנה לבני נוער.
תמר גוזינסקי
אני מציעה להשאיר את זה כך ונחשוב עוד על הסעיף הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם כך נצביע על כך. אני מציע לצמצם את החסות לבני נוער. מי בעד?

הצבעה

בעד - 1

נגד - 2

נמנעים- אין
החלטה
נוסח הסעיף נשאר כמו בהצעת החוק. העניו יידון לאחר הקריאה הראשונה.
תמר גוזינסקי
הבעיות מאוד מסובכות ואני מבקשת מאנשי משרד המשפטים לעזור לנו לנסח את זה

בצורה מאוזנת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מודה לכל המשתתפים, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:30

קוד המקור של הנתונים