ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 26/10/1998

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות וערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 341

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. וי בחשון תשנ"ט. 26.10.98. שעה ;0011
נכחו
חברי הוועדה; אי רובינשטיין - היו"ר
מוזמנים
מי ישראלי - רשמת הקבלנים, משרד הבינוי והשיכון

מי דקל - לשכה משפטית, משרד הבלנוי והשיכון

אי סיזל - לשכה משפטית, משרד הבלנוי והשיכון

נה רפפורט - לשכת המהנדסים והאדריכלים
היועצת המשפטית
אי בנדלר
מנהלת הו ועדה
לי ורון
קצרנית
ט' רם
סדר היום
תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאלות (ערעור מהלמנות

והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון), התשנ"ה-1998.תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות וערעור מהימנות

והתנהגות בניגוד למקובל) (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר א' רובינשטיין
בוקר טוב, ישיבת הוועדה נפתהה. לפנינו טיוטה של תקנות

רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות

בניגוד למקובל) (תיקון), התשנ"ח-1998.

אני מביו שטיוטת התקנות האלה שונתה עקב דיון עם היועצת

המשפטית של הוועדה.
אי בנדלר
זה ענין טכני, בעקרון.
היו"ר א' רובינשטיין
אני רוצה לשאול אם יש איזשהן הערות לגבי הנוסה המוצע לנו.
מי דקל
התקדים שהתקנות הללו נעשות על-פי החוק- - -
היוייר אי רובי נשטיין
רק טענות נגד.

אני מאשר את התקנות האלה - תקנות רישום קבלנים, לפרסום.

מי דקל;

תודה.
היו"ר אי רובינשטיין
תודה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים