ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/10/1998

תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ה-1998 בדבר הטבעת סמל דגל ישראל על לוחית הזיהוי לרכב

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 337

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. לי בתשרי התשנ"ט (20.10.98), שעה 00 ;10
נכחו; חברי והוועדה
אמנון רובינשטיין - היו"ר

עבד אלמאלכ-דהאמשה

עזמי בשארה

צבי ויינברג

אבי יחזקאל
מוזמנים
אלי אביר - לשכה משפטית במשרד התחבורה

חווה בן ארי - מנהלת אגף רכב במשרד התחבורה

שי סולברג - משרד התחבורה

חגית הוכשטיין - משרד המשפטים

ישי רבינוביץ - מנכ"ל איגוד יבואני הרכב

מיכאל וולף - מכון התקנים

דורמן י וכי - מכון התקנים

מוטי פלדמן - מזכיר מועצת המובילים
י ועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ח-1998 בדבר הטבעת סמל דגל ישראל

על לוחית הזיהוי לרכב.תקנות התעבורה (תיקון מס' 5), התשנ"ה-1998 בדבר

הטבעת סמל דגל ישראל על לוחית הזיהוי לרכב

היו"ר אמנון רובינשטיין;

אני מתכבד לפתוה את הישיבה. הנושא עלה בוועדת הכלכלה בתקופה שהבר הכנסת

אבי יחזקאל היה יו"ר הוועדה, ואני מבין שהתעוררו בעיות לגבי ההצעה של משרד

התחבורה להנהיג לוחיות זיהוי חדשות, שיש בהן כל מיני אמצעים כנגד גניבה, ויש

עליהן גם דגל ישראל, ,ILכפי שהוצע לוועדה.

במהלך הזמן הייתי בקשר עם משרד התחבורה, והבנתי שהוחלט שהמילה ישראל

תופיעה גם בעברית וגם בערבית. אני מבין שזאת גם עמדת היועץ המשפטי לממשלה. אני

ביקשתי בתגובה לבקשות של חברי הכנסת הערביים שזה לא יהיה במסגרת אופציה יחידה,

כפוייה על כל אזרחי ישראל, אלא שתהיה גם אופציה שנייה של לוחיות זיהוי שלא

כוללות את דגל מדינת ישראל.

אני רוצה לציין שבמדינות רבות אזרחים יהודים שמים לוחיות זיהוי עם סמל

המדינה. כמו שיהודי שוייץ ומדינות אחרות שמים את דגל שוויץ, שהוא לא סתם דגל

לאומי אלא כולל צלב, אני חושב שזה יהיה יפה מאוד וחיובי מאוד אם אזרחי ישראל

הערביים יעדיפו את הלוחיות האלה. אני אשמה מאוד, חבר הכנסת דהאמשה, אם אתה

תצטרף לפנייה שלי.
התעוררו שתי שאלות נוספות
היבואנים, בגלל תקלה שלא תלויה בהם, ייצרו כבר

לוחיות כאלה בכמויות גדולות ובעלות גבוהה מאוד. הם ביקשו, ואני רוצה להענות

לבקשתם, שבתקופת מעבר של חצי שנה בלבד הם יוכלו להשתמש בלוחית הזאת כדי שלא

ייגרם להם נזק כספי. מדובר על שישה חודשים עד סיום המלאי הקיים. השאלה

שהתעוררה היתה מה תהיה האלטרנטיבה לעניין הזה?

היו שתי הצעות, האחת ההצעה של משרד התחבורה, שתהיה לוחית הזיהוי ביחד עם

חמישה סימנים מזהים המקשים על גניבה, והסימנים הם אלה: החותמת ,1Lחותמת

היצרן, חותמת המטביע, מספר סידורי ותאריך ייצור. חמישה סימנים מקשים על זיוף

ועל גניבה.

אתמול התקיימו דיונים עם היועצת המשפטית של הוועדה והוחלט שנוסיף סימן

זיהוי נוסף על הלוחית הזאת שהוא ריבוע כחול. אנשי משרד התחבורה והמשטרה היו

אצלי והם אמרו שהם מאוד יתקשו לעמוד בבקשה שלנו, מכיוון שאז יהיו למשך תקופה

של שישה חודשים 4 סוגים של לוחיות זיהוי. הם הוסיפו ואמרו שסימני הזיהוי

המאבחנים קיימים כבר בלי הפס הכחול.

אני מקבל את הצעת משרד התחבורה, וברוח טובה של פשרה ושל אי אכיפה אני

מאוד מקווה שאת לוחיות הזיהוי היפות האלה בתוספת עברית וערבית אנחנו נראה יותר

ויותר בכבישים.
אבי יחזקאל
עלתה בזמנו שאלת המחיר. היתה איזה שהיא הצעה של משרד התחבורה באשר לפיקוח

על המחירים בעניין הזה. האם המחירים יעלו או ירדו?
חווה בן-ארי
יש כבר כמה שנים הסרת פיקוח על מוצרי תעבורה.אבי יחזקאל;

לא על לוחיות רישוי.

חווה בן-ארי;

גם על לוחיות רישוי. כינסתי אצלי את כל יבואני ויצרני חלוחיות, והם

התחייבו גם בפני וגם בפני שר התחבורה הקודם, הרב יצחק לוי, שהם לא יעלו את

מחירי הלוחיות.

אבי יחזקאל;

כמה תעלה לוחית?

חווה בן-ארי;

בן 80 ל-90 שקלים. אני מציעה לא להכניס את המוצר לפיקוח, והיה ויווצר מצב

של השתוללות והמחירים לא ירדו, אנחנו נכניס את המוצר לפיקוח.

עבד אלמאלכ-דהאמשה;

בתקופה של שישה חודשים יהיו שלושה סוגי לוחיות: אלה שהכינו במלאי ושתי

האופציות שישארו לתמיד, אחת בעברית ואחת רגילה בלי רישום.
חגית הוכשטיין
חקיקת משנה טעונה אישור ועדה בכנסת באחת משתי סיבות, או כאשר החוק קובע

זאת במפורש, או לאישור הפן הפלילי מכוח סעיף 48א בחוק יסוד הממשלה וסעיף 2

לחוק העונשין. במקרה הנדון, החקיקה הזאת התחילה את דרכה כאשר היא טעונה אישור

ועדה מכוח הסעיפים האמורים, כיוון שהיא קבעה שהלוחית עם הדגל והכיתובית יחליפו

את הלוחית הקיימת, והתוצאה היתה שמי שלא ישא לוחית חדשה יקבל עונש על פי פקודת

התעבורה. לפי ההצעה הנוכחית, כאשר הלוחית החדשה היא אופציונאלית והלוחית

הקיימת נשארת בעינה, אז אין טעם פלילי לתקנות, ופורמאלית הן לא טעונות אישור

ועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מודה על חוות הדעת המשפטית אבל אני לא מקבל אותה.

"בתוספת השלישית לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, בפרט 1, במקום פרטי משנה

(א) עד (ג), יבוא: (א) לוחיות הזיהוי יהיו על פי מפרט 327 של מכון התקנים

הישראלי (להלן-המפרט) שעותק ממנו מופקד באגף הרכב ושירותי התחזוקה של משרד

התחבורה וכל אדם רשאי לעיין בו.

(ב) לוחיות הזיהוי יותאמו לסוג הרכב כמפורט בטור אי בטבלה שלהלן, בהתאם

למין לוחית הזיהוי כמפורט בטור בי שלצידו.

(ג) צורתה וצבעיה של לוחית הזיהוי יהיו לפי אהד מאלה: (1). צבע לוחית

הזיהוי כולה יהיה צהוב מחזיר אור וצבע הספרות המוטבעות בה יהיה שחור כאמור

במפרט, בהתאם לגליון תיקון מספר 4 מחודש יולי 1997. (2) צבע לוחית הזיהוי

יהיה כאמור בפסקה (1), למעט צידה השמאלי של הלולחית שיהיה כחול ועליו יוטבע

בשילוב הצבעים כחול ולבן דגל המדינה כהגדרתו בחוק הדגל והסמל, התש"ט-1949.

האותיות ILכאמור בסעיף 3.6 למפרט כתיקונו בגליון תיקון מס' 5 מחודש. ינואר1998, המילה "ישראל" בעברית ובערבית.

2.תחילתן של תקנות אלה...

על אף האמור בפרט 1(ג} (2) לתוספת השלישית, יכול שעד יום 6 חודשים מיום

הפרסום של התקנות לא תוטבע המילה "ישראל בערבית בלוחית הזיהוי."

הצבעה

(על התקנות)

בעד - 3

נגד - 0

התקנות אושרו

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים