ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/10/1998

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים