ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/10/1998

תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 335

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום ב', כ"ט בתשרי התשנ"ט - 19.10.98, בשעה 30;10

נכחו; חברי הוועדה; אי רובינשטיין

ע' דהאמשה

גי עזרא

מוזמנים; י' אושרוב - איגוד המוסכים

אי אביר - משרד התחבורה, לשכה משפטית

אי בן-עמי - המשרד לאיכות הסביבה

ני בן-נון - ארגון מורי נהיגה

אי גלנצר - איגוד מכוני הרישוי

דייר עי וינר - משרד הבריאות

ש' וילנסקי - משרד התחבורה, אגף הרכב

מי חדד - מועצת המובילים

יי טייב - ארגון מורי נהיגה

צ' יוזנט - סמנכ"ל משרד התחבורה

די כוכבא - מנכ"ל מועצת המובילים

ע' מימון - איגוד השמאים

ט' מיכאלי - משרד לביטחון פנים

חי מלאך - מזכיר איגוד המוסכים

ת' נוימן - איגוד הצרכנים

ר' סרי - משרד לאיכות הסביבה

ש' סולברג - עוזר שר התחבורה

א' עייני - יו"ר איגוד החירשים

א' פריד - יו"ר ארגון המוניות

ע' צוקרמן - משרד התחבורה, עוזר

לסמנכ"ל תנועה

י' קפלן - אגודת החירשים

ח' ראובני - משרד התחבורה, לשכה משפטית

י ועצת משפטית; אי בנדלר

מנהלת הוועדה; לי ורון

קצרנית; א' לוין

סדר-היום; תקנות התעבורה (תיקון מסי...), התשנ"ח-1998תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשנ"ח-1998

היו"ר א' רובינשטיין;

אני פותח את הישיבה. אנחנו דנים בתיקון לתקנות התעבורה בדבר אגרת

בעל רשיון נהיגה ונושאים אחרים. עברתי על התקנות האלה, ואני רוצה שקודם

כול נציגי משרד התחבורה יציגו את התקנות בקצרה.
חי ראובני
אני נציגה של הלשכה המשפטית במשרד התחבורה. צריך להגיע לכאן נציג

נוסף.

היו"ר א' רובינשטיין;

תציגי בקצרה.

חי ראובני;

אני חוששת שאני יכולה להציג רק חלק מהתקנות ועמיתי צריך להגיע בכל

רגע.

אני מדברת על תקנה 3 לתיקון שמתייחסת לתיקון תקנה 174. התיקון הזה

הוא בעקבות דו"ח מבקר המדינה מסי 47. נמתחה שם ביקורת על כך שאחוזים

נכבדים ממחדשי רשיונות הנהיגה אינם חותמים על ההצהרה שהם לא בפסילה ושלא

חלו שינויים במצב בריאותם. מכיוון שלהצהרה זו או להיעדרה אין השפעה על

תוקף רשיון הנהיגה, ומכיוון שבתקנות התעבורה יש ממילא חובה פוזיטיבית בכל

עת לדווח על שינויים במצב הבריאות, מצאנו לנכון פשוט לבטל את חובת

ההצהרה הזו. אדם שיהיה עליו איסור מהותי לחדש את הרשיון כשהוא בזמן פסילה

או כשחל שינוי במצב בריאותו עליו להודיע על כך.

היו"ר א' רובינשטיין;

אם לא עושה זאת זו עבירה פלילית?

חי ראובני;

זו עבירה וחובת ההודעה ממילא קיימת. יש לזה גם השלכה בתקנה נוספת.

העניין של ההצהרה הזו נזכר בשתי תקנות שונות, וגם את התקנה הנוספת הזו

אנחנו משנים כדי שזה יהיה מתואם.

היו"ר אי רובינשטיין;

אני מבין שההצהרה הזו הייתה חסרת ערך משום שלא בדקו אותה?

היו"ר א' רובינשטיין;

נכון. א. לא בדקו אותה. ב. היא לא פגעה בתוקף רשיון הנהיגה. אדם

ששילם את האגרה ולא חתם רשיונו היה בתוקף ממילא.

תקנה 4 לתיקון עניינה רשיון נהיגה זמני. רשיון הנהיגה הרגיל הוא ל-5שנים. יש לרשות הרישוי סמכות כיום להוציא רשיון נהיגה זמני ל-90 יום.

מדובר קודם כול בשלב של עד ההצטלמות, כיוון שיש חובה להוציא רשיון נהיגה

מצולם. לכן במצבים שעדיין יש איזשהי מניעה מלתת לו רשיון נהיגה קבוע -

חייבי קורסים למיניהם, חייבי קנסות או קשישים שעברו בדיקות רפואיות וטרם

קיבלו תוצאה סופית - היום נותנים להם רשיון נהיגה זמני ל-90 יום. מצאנו

ש-90 היום האלה הרבה פעמים אינם מספיקים והם חוזרים אלינו ומבקשים עוד

פעם. כדי לחסוך את זה ביקשנו את הסמכות שרשיון הנהיגה הזמני יוכל להיות

עד 180 יום.

תקנה 5 תבוא עם תקנות נוספות. עניינה הורדת הגיל להוצאת רשיון

נהיגה. בתיקון 47 לפקודת התעבורה ניתנה לשר התחבורה סמכות להוריד את גיל

הוצאת רשיון הנהיגה - לימודים מגיל 17 והוצאת רשיון לבעל רכב פרטי ל-17.5

להוריד ל-16.5 ו-17 בהתאמה. תקנה 5 המוצעת היא לצורך זה. זה הגיל שבו

ניתן להוציא את רשיון הנהיגה לרכב פרטי.

בתקנה 6 אנחנו עושים שינויים מהותיים בנושאים הרפואיים. אם יהיו

שאלות נמצאות, נמצאת פה גם דייר עדה וינר, מנהלת המכון הרפואי לבטיחות

בדרכים. אתן סקירה כללית ולא תקנה תקנה בעניין זה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה עניין השמיעה?

חי ראובני;
יש שלושה עניינים
שמיעה, ראייה ובדיקות רפואיות.

תקנה 196 מדברת על הבדיקות הרפואיות. רוב הנהגים מחויבים היום

בבדיקות רפואיות חוזרות מדי שנתיים החל מגיל 65, למעט נהגי רכב ציבורי

המחויבים בבדיקות רפואיות כל שנתיים, החל מגיל 50. אנחנו מצאנו לנכון

להרחיב את החובה להיבדק כל שנתיים מגיל 50 לכלל אוכלוסיית הנהגים

המקצועיים, כך שזה יחול גם על נהגי משאיות, גם על נהגי רכב ביטחון.

היו"ר א' רובינשטיין;

זה על סמך בדיקות בשטח?
חי ראובני
הם יצטרכו להגיש טופס בדיקות רפואיות על-ידי רופא משפחה כל שנתיים.
היו"ר א' רובינשטיין
הגעתם למסקנה הזו משום שהיו תקלות?
חי ראובני
כן. זו תקנה 6 - הרחבת האוכלוסייה הנבדקת בפועל ולא רק מחדשת

אוטומטית.

תקנה 7 עוסקת בשינוי תקן השמיעה. כיום יש תקן שמיעה שגם הניסוח שלו

אנכרוניסטי וגם הייתה טענה שאין צורך בכלל במגבלת שמיעה. הייתה ועדה

מקצועית שמינה מנכ"ל משרד הבריאות והיא המליצה שאין צורך ברוב כלי הרכב

בתקן שמיעה. הנהגים בכללם אינם יותר מדי קשובים למה שקורה בכביש, החלונות

סגורים, מזגנים, טלפונים, רדיו. זה טוב לשמוע אבל זה לא הכרחי לשמוע.מנגד, אוכלוסיית החירשים לא קשוה יותר ולא קשובה פחות למעשה למה שקורה על

הכביש. לכן המליצו בעיקרון לבטל את מגבלת השמיעה להוצאת רשיון נהיגה,

למעט לרכב ציבורי, מכיוון ששם פשוט נדרשת תקשורת, ושם נקבע תקן מינימלי

לשמיעה. מדובר על רכב ציבורי, מסיעי ילדים, מוניות, אוטובוסים, אמבולנסים

וכוי. למעט הסוגים הספציפיים האלה שבעיקרם ציבוריים לא יהיה צורך מינימום

שמיעה בכלל. חירשים יוכלו להיות נהגי משאיות מקצועיים וכוי.

תקנות 8 עד 12 עניינן תקן הראייה. כאן מדובר על החמרת תקן הראייה.

גם היום תקן הראייה הקיים בתקנות מחולק לשתי קטגוריות: יש כאלה שנדרשים

למינימום ראייה רק בעין אחת. יש כאלה שנדרשים למינימום ראייה בשתי

העיניים. אנחנו סבורים שיש סוגי רכב נוספים שמחייבים את הראייה המינימלית

הזאת בשתי העיניים, וכאן מפורטים הסוגים. כל הנושא של תקן הראייה החמור

שקיים היום הורחב גם לנהגי משאיות, לנהגי רכב ציבורי, למסיעי ילדים,

לאמבולנסים. מצאנו שהיום למשל נהג אמבולנס שמסיע כרכב ביטחון תוך הפרת

דיני תעבורה, רמזורים וכוי, יכול להיות אדם שרואה רק בעין אחת. חשבנו

שהמצב הזה אינו מתקבל על הדעת.

היו"ר א' רובינשטיין;

הייתה תקלה בעניין? אני מבקש שד"ר וינר תתייחס לעניין אחר-כך.

חי ראובני;

תקנה 13 שמתקנת את תקנה 219 היא בהמשך לתקנה שהזכרתי בתחילה - זו

השלמה בתקנה נוספת שעולה מהצהרת מחדש רשיון נהיגה על היעדר שינוי במצב

בריאותו.

תקנה 14 קשורה להורדת גיל לימוד נהיגה והוצאת רשיון נהיגה.

תקנות 15 ואילך יציג עו"ד אביר כשיגיע.
היו"ר א' רובינשטיין
ד"ר וינר, אני מבקש ממך להתייחס בקצרה רק לשינויים בנושאים של

ראייה, שמיעה והבדיקות המקצועיות, מכיוון שאני רוצה לדעת מה הרקע שמחייב

את השינוי הזה.
ד"ר ע' וינר
הבקשות שלנו לשנות את התקנות מבחינת ראייה, שמיעה ובדיקה רפואית

בכלל נבעו הן מהתאונות ומהבדיקות בשטח והן מהספרות המקצועית שמתעדכנת וכן

מההתייעצות עם עמיתיי בכל העולם.

כולנו הגענו למסקנה שנהיגת רכב אמבולנס, כולל רכב הצלה וביטחון, וגם

אנשים שמסיעים ילדים, הדרישות מנהגים אלה צריכות להיות לפחות כמו מנהגי

רכב ציבורי, ולא ייתכן שיהיו שוות לרכב פרטי שבהן נוהג אדם בתנאים שונים

לחלוטין. לכן ביקשנו לשנות את התקנות, להכליל את הצורך בסטנדרטי ראייה

יותר גבוהים לנהגים אלה וגם בדיקות רפואיות תקופתיות יותר תדירות.

לגבי תקנות השמיעה אכן פעלנו עד לפני מספר שנים לפי שיטות

אנכרוניסטיות של שמיעה בלחש וכוי. הגענו למסקנה שניתן עכשיו לבצע בדיקות

הרבה יותר מודרניות ואמינות. ביחד עם זאת, לאור ההשתפרות בטכנולוגיה של

הרכב אין צורך לשים סטנדרטים מאוד גבוהים לשמיעה.
היו"ר א' רובינשטיין
איד השינויים האלה משתלבים עם ההוראות של האיחוד האירופי? זה מתקרב

אליהן?
ד"ר ע' וינר
זה מתאים להן. יש להם אותן תקנות לגבי נהיגת רכב אמבולנס, מסיעי

ילדים ורכב הצלה.
היו"ר א' רובינשטיין
כלומר, התחשבתם בתקנות שלהם?
דייר עי וינר
התייעצנו אתם.
היו"ר א' רובינשטיין
עו"ד אביר, עברנו על רוב התקנות. נותרו תקנה 1 ומ-15 ואילך. . אני

מבקש שתסביר בקצרה את הרקע להן.
א' אביר
תקנה 1 היא תיקון טכני בלבד. יש שם טבלה.
היו"ר א' רובינשטיין
תפסח עליה. רק התקנות האחרונות.
א' אביר
חל שינוי: בוטל העניין של הוראת השמאי של נזק בין 55% ל-75% ונקבע

שהיום יהיה רק נזק אחד, LOSS TOTAL,מ-60% ומעלה.
היו"ר א' רובינשטיין
תרחיב את הדיבור על כך.

א' אביר;

לאור חקיקת החוק סיווג חלקי חילוף של רכב, הוחלט לעשות שינוי בתקנות

התעבורה במה שנוגע להוראות שמאי כאשר הוא שם רכב ומוצב שהנזק בו בעבר היה

בין 55% ל-75% ואז הייתה אפשרות להחליט שהרכב הזה הולך לשיקום או ל-TOTAL

.LOSS במקרה של 75% בכל מקרה הרכב היה הולך ל-LOSS TOTAL לאור החוק ההוא

נקבע שאין יותר שיקום אלא יש רק LOSS TOTAL ,ו-LOSS TOTAL הוא מ-60%

ומעלה. לאור זאת תוקנו תקנות התעבורה. בוטל העניין של הודעת השמאי על ה-

55%, וזה בא לידי ביטוי בתקנות 15 ,16 ,17 ו-18.

הייתה תקנה 309, תקנה 19 בתיקון שלפנינו, שבה נקבע שרכב שעבר תאונה

ונפגע במכללים מסוימים, במכללי בטיחות, צריך היה לדווח על כך. לאור

השינויים במצב המכני של הרכב שינינו את התקנה הזאת וקבענו אלו נזקים יש

חובה לדווח עליהם. בהמשך קבענו שאחרי שרכב כזה יתוקן צריכים להוציא עליו

תעודת תיקון והאחריות היא אחריות של בעל הרכב או מי שיש לו השליטה עלהרכב, והכנסנו פה גם את קצין הבטיחות שהוא אחד מהאנשים שתהיה להם שליטה

על רכב. כי קצין בטיחות במפעל יש לו מידה מסוימת של שליטה על מה שנוגע על

הרכב.

בתקנה 20, תקנה 310, היה כתוב "בעל מוסך או מנהל מקצועי". מחקנו

"בעל מוסך" משום שבעל מוסך יכול להיות גם חברה או כל גורם שהוא, והוא לא

חייב להיות הגורם המקצועי. לכן השארנו את המנהל המקצועי במוסך שהוא זה

שאחראי על חתימת התעודה ולא בעל המוסך.

בתקנה 21, תקנה 313, מתייחסים לקיצור האורכים של משאיות. נקבע

בזמנו שאורך של רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטרים. כיוון שבארץ ישנם

רכבים שהם בעלי אורכים גדולים מ-18.75 מטרים, קבענו בהסכמת מועצת

המובילים שקיצור הרכבים האלה יהיה בשלבים - יול -1997 שכבר עבר, יולי

1999 וינואר 2002, שזה יהיה האורך הקבוע של הרכב. מעבר לזה זה לא יהיה.

זה מתאים, דרך אגב, למידות של מה שנעשה באירופה, של האיחוד האירופי.
היו"ר א' רובינשטיין
אלה המידות של האיחוד האירופי?
א' אביר
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
הרי זה צריך להיות עניין גם של יצרנים, כנראה יפסיקו לייצר רכב נגרר

באורך כזה?
א' אביר
ישנה הוראה כבר למעלה משנה שלא לייצר רכב באורך שיעלה על ה-18.75

מטרים, וגם אסור לייבא גרורים.
היו"ר א' רובינשטיין
זה מתייחס לדברים שקיימים במלאי?
א' אביר
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל זה די הרבה 2002.
א' אביר
כוחות השוק.

תקנה 22, תיקון תקנה 318א, מתאים את עצמו גם למה שנעשה באירופה.

אנחנו מתקנים את התקן וקובעים שבדיקת רכב ברישוי השנתי, בדיקת חד-תחמוצת

הפחמן, לא תעלה על 0.5%.
היו"ר א' רובינשטיין
זו תקנה 218א(ב)(2)?
א' אביר
לא, זו טעות. זו תקנה 318.
היו"ר א' רובינשטיין
חצי אחוז של חד-תחמוצת הפחמן זה הסטנדרט האירופי האחרון?
א' אביר
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
זה בדוק לחלוטין?

אי אביר;

כן.
היו"ר א' רובינשטיין
מה עמדת אנשי איכות הסביבה? האם זה התקן של האיחוד האירופי האחרון?
ר' סרי
כן.
א' אביר
תקנה 23 מתייחסת לחגורות בטיחות שיהיו באוטובוסים זעירים. זה עניין

טכני.

תיקון התוספת השנייה, תקנה 24, אלה הם דברים שהמשרד קובע להשתמש

בתקנים מסוימים שמופיעים בכל מיני מקומות בעולם. זאת אומרת, שרכב שמגיע

ארצה חייב לעמוד בתקנים שאנחנו מכירים בהם. כל התקנים מרוכזים בתוספת

השנייה לתקנות התעבורה. ישנן כל פעם תוספות.

אני עובר לתקנה 25. לא כתבנו מתי אנחנו רוצים להחיל את התקנות. יש

תקנה אחת שמתייחסת לגיל הנהיגה, שהמשרד מבקש שהתחילה שלה תהיה 90 יום

מיום פרסום התקנות, וכל יתר התקנות יהיו 30 יום מיום פרסומן.
היו"ר א' רובינשטיין
המשרד לאיכות הסביבה, בבקשה, תגובות.

אי בן-עמי;

יש לנו תגובה לתקנה 22. מצד אחד אנחנו מברכים על אימוץ התקן האירופי

המחמיר לחד-תחמוצת הפחמן, אבל אנחנו חושבים שיש מקום להתאים אותו לכפולה

של הדירקטיבה האירופית גם בהיבט של הרכבים שעליו הוא חל. התקנה המוצעתמציעה להחיל אותו על רכבים משנת ייצור 1995 בעוד שהתקן האירופי מחיל אותו

על רכבים משנת ייצור 1992 שנפח המנוע שלהם גבוה מ-2000 סמ"ק, ומשנת 1993

על נפח מנוע שעולה על 1,600 סמ"ק ועל כל רכב משנת ייצור 1994.

היינו שמחים לראות התייחסות נוספת שיש בדירקטיבה האירופית לחד-

תחמוצת הפחמן שמתייחס לתכולה של חד-תחמוצת הפחמן בסיבובי סרק מואצים מעל

2,000 סל"ד שצריכה להיות גם בערך של 0.3 נפח על רכבים לפי טבלה.

היו"ר אי רובינשטיין;

כל זה יש לו משמעות בכלל? אוכפים את זה?

אי בן-עמי;

על זה אולי יכול לענות מר רוני סרי.
א' אביר
0.5 זה מורחב בבדיקה בשנתית.
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו יודעים מה קורה בבדיקה השנתית.

צ' יוזנט;

בבדיקה השנתית בודקים את זה וגם אוכפים את זה. מי שלא עושה את זה,

הרכב צורך דלק יותר מדי ואז הוא רץ למוסך.
אי בן-עמי
הצענו למשרד התחבורה להרחיב את התקנות שקובעות תקני פליטה לכלי רכב

שלא יחולו רק בבדיקה בטסט השנתי אלא שהמספרים עצמם יחולו גם על רכבים

שעוצרים אותם בצד הרכב ועושים להם בדיקה. זה נמצא בדיונים מקצועיים

מתמשכים בין משרד התחבורה ובינינו.

היו"ר א' רובינשטיין;

אתם ממונים על העניין הזה, לא? המשרד לאיכות הסביבה צריך לבדוק את

הבדיקות האלה? יש לכם אפילו שתי מכוניות כאלה?

ר' סרי;

אחת בשלב זה.
היו"ר א' רובינשטיין
אחת בכל מדינת ישראל? בגלל זה אני שואל מה גורל התקנות האלה.

צ' יוזנט;

למשרד התחבורה יש חמש מכוניות כאלה.היו"ר א' רובינשטיין;

תזמינו אותי לראות בדיקת פתע כזו. אני נוסע חרבה בכבישי הארץ ומעולם

לא ראיתי בדיקה אחת כזו.

אי בן-עמי;

עוד הערה שיש לנו זה גם לגבי ערך למדה שמצוי בדירקטיבה האירופית וגם

לא נמצא בתקנות התעבורה, וגם היינו רוצים את זה.
היו"ר א' רובינשטיין
נדון בזה באופן ספציפי כשנגיע.

אם אין עוד הערות לנציגי הממשלה, אני מבקש מהנציגים שהוזמנו להעיר

את הערותיהם. מי מדבר מטעם איגוד השמאים?
ע' מימון
בנושא של 60% LOSS TOTAL ,יש רק בעיה אחת, שהמוניות לפי התקנות

הקיימות היום, השמאים מחשבים לפי התקנות את ערך המונית לפי ערך רכב אחר

רגיל. ערך אחר רגיל הוא בערכו פי 2 ופי 3 מערך המונית. כך שיוצא שמתקנים

מונית לפי ערכה המלא, לפעמים אפילו יותר מכך, דבר שגורם לפגיעה בבטיחות

בתעבורה, כאשר המונית היא כמובן שנוסע הרבה יותר קילומטרים מאשר כל רכב

אחר.
היו"ר א' רובינשטיין
לא הבנתי למה יש כאן פגיעה בבטיחות.
ע' מימון
אם רכב מונית שערכו 30 אלף שקל מתקנים אותו ב-30 אלף שקל עלות

תיקון - א. אין כל היגיון בכך מבחינה כלכלית. ב. תיקון של מונית שמעורבת

במספר תאונות לא מבוטל כתוצאה מהשהות שלה על הכביש גורם לכך שאין שום

כדאיות לרצות לתקן רכב בערכו המלא, והשינוי היחיד המתבקש הוא שערך המונית

ייחשב לצורך העניין כערכו לצורך החישוב הספציפי ולא ערך אחר מדומה של רכב

אחר פרטי.
היו"ר א' רובינשטיין
אתה מתכוון ששווי המונית יהיה שוויה בשוק?
עי מימון
כן. זה יהיה ה 100%-לצורך קביעת ה-60%.

צי יוזנט;

הוא מתכוון בלי מיסים.
ע' מימון
והרכב הזה יהיה לפירוק בלבד ולא לשימוש וכל מיני קומבינציות אחרות

כפי שנהוג לעשות.
היו"ר א' רובינשטיין
משרד התחבורה, הטענה הזו נראית כל כך סבירה שקשה להתנגד לה.
ע' מימון
פה תהיה בעיית מכס שזה לא ענייננו, כיוון כששמאי יקבע שהאוטו הולך

לפירוק, האוטו ילך לפירוק, לגריטת חלקים.

הדבר האחר הוא בהמשך - גלגל חמישי לבדיקת התקנים, גלגל חמישי עם פין

נתמך: מהניסיון שלנו משאיות ציוד כבד חלק מהתאונות אכן נגרמות כתוצאה

מתקלות באותו גלגל חמישי. אלה אותם אביזרים שמחברים את הגורר הנתמך. ישנם

אביזרים נוספים שזה פול-טריילרים שיש להם עין גרירה ויצול, שצריך להכניס

אותם גם כן בקטגוריה של תקנים בינלאומיים.
היו"ר א' רובינשטיין
סליחה, לא שמעתי את המשפט האחרון.
עי מימון
סמיטריילר יש לו פין לנתמך והגלגל החמישי יושב על הסוס שגורר אותו.

יש נגררים מלאים שנקרים פול-טריילר, ולהם יש יצול גרירה ועין גרירה,

שמהניסיון שלנו יש שם תקלות שבר ומתנתקים מהמשאיות, וצריך להכניס אותם גם

כן בתקינה כפי שהכניסו את הגלגל החמישי.
היו"ר א' רובינשטיין
שתי ההערות האלה נראות לי מאוד ענייניות. אני מבקש מאנשי משרד

התחבורה לרשום את שתי ההערות האלה ולהתייחס אליהן כשנדון בהצעה.

מי מבקש לדבר מאיגוד המוסכים?
י' אשרוב
האמת היא שלנו אין פה כל התנגדות. כל מה שרצינו מופיע פה,

וכך זה לגבי ה ,60%-גמר התיקון, בדיקת הרכב, מוסך מורשה שייקבע על-ידי

משרד התחבורה בשיתוף פעולה אתנו, כך שאין לנו שום הערה.
היו"ר א' רובינשטיין
מי מטעם ארגון מורי הנהיגה?
נ' בן-נון
אני יושב-ראש ארגון מורי הנהיגה לאזור רמלה-לוד מטעם הארגון הארצי.

אנחנו למעשה באנו לשמוע בנושא של הורדת גיל לימוד הנהיגה, מתי זה בעצם

ייצא לפועל.
היו"ר א' רובינשטיין
קיבלת תשובה.

מי מטעם אגודת החירשים?
א' עיני
לפני 4 שנים הייתה תקנה של בדיקות שמיעה. חירש או כבד שמיעה שרצה

לקבל רשיון לרכב כבד הייתה מניעה בגלל מגבלת השמיעה לקבל את הרשיון. זה

הועבר לוועדה רפואית של מומחים. מומחים בדקו והחליטו שהשמיעה לא משפיעה

על כושר הנהיגה של רכב כבד. אנחנו מחכים כבר 4 שנים לשינוי התקנה. אנחנו

רוצים לדעת מה התוצאות.
היו"ר א' רובינשטיין
תודה רבה. התשובה היא שבחלק מהתביעות באו לקראתכם בכל הנוגע לרכב

רגיל. בחלק האחר יהיה דיון כאן בוועדה.
א' עיני
ולגבי רכב כבד?
היו"ר א' רובינשטיין
יש לנו הצעה. נלך על-פי המקובל במדינות אחרות כדי לשלב בין הזכות של

החירש לבין הרצון לקיים בטיחות של הציבור.
י' קפלן
אני מאגודת החירשים ורציתי להוסיף, לא היה מובן לנו לגבי החלפת תקנה

197 בה מצוין "לא ינתן רשיון נהיגה לפי תקנות 181 עד 187". האם זה הסעיף

שמדבר על רכב כבד?

חי ראובני;

רשימת התקנות שפה נזכרות כמחייבות סף שמיעת מינימום מדברות על רכב

ציבורי והווריאציות השונות על רכב ציבורי; מונית, אוטובוס, מסיעי קבוצות

ילדים ואמבולנס ורכב גרירה וחילוץ.
היו"ר א' רובינשטיין
תסבירי את הנימוק שאמרת, שכאן נדרשת חובת שמיעה בגל עניין התקשורת

עם הנוסעים.
ח' ראובני
בכלל לא התייחסנו לתקן שמיעה כהכרחי לצורך הנהיגה עצמה. אלה דרגות

רשיון שבהן הנהג לא רק מסיע רכב אלא צריך לעמוד בקשר עם גורמים אחרים, אם

זה הנוסעים שלו ואם זה רכב גרירה וחילוץ. זה בדיוק לפי המלצת ועדת

המומחים במשרד הבריאות.
היו"ר א' רובינשטיין
ולפי התקן האירופי.

יי קפלן;

לפי מה לנו ברור שרכב כבד שהוא לא רכב גרירה וחילוץ, משאיות רגילות,

נמנעת ההגבלה שהייתה קודם?
ח' ראובני
כל עוד זה לא אסור זה מותר. מה שלא אסור - מותר. כאן יש איסור רק על

הדרגות הציבוריות.
יי קפלן
המגבלה הקודמת מבוטלת?
ח' ראובני
כן. מבוטלת. תקנה 197 הקיימת מוחלפת בתקנה כפי שמנוסחת כאן.
היו"ר א' רובינשטיין
אני חושב שמשרד התחבורה לאחר שנאשר את התקנות האלה, כפי שאני מקווה

שנעשה, יצטרך לתת פרסום מרבי לעניין הזה. זה עניין בעל משמעות ציבורית

וצריך גם לומר לציבור הרחב שיש כאן שינוי, ומשום כך גם צפירה אינה משרתת

שהציבור רגיל אליה, שהיא גם בלתי חוקית בדרך כלל, שאין טעם גם לצפור משום

שציבור גדול מאוד של חירשים וכבדי שמיעה יוכל לנהוג היום לא רק ברכב פרטי

אלא גם ברכב מסחרי ואפילו ברכב מסחרי כבד. זה עניין מאוד משמעותי שהציבור

צריך לשנות את התנהגותו בהתאם לכך. אני מבקש מראש, משרד התחבורה, שתעשו

זאת, מכיוון שלדעתי אפילו אולי כדאי לתת שידור מיוחד, תשדיר שירות או

הודעות בעיתון, כי זו מהפכה שנעשה אם נאשר את התקנות האלה.

מי מדבר מטעם איגוד מכוני הרישוי ?
אי גלנצר
אני יושב-ראש איגוד מכוני הרישוי. הייתי רוצה להתייחס לתקנה 309,

לרכב שנפגע לאחר תאונת דרכים. קודם כול, אנחנו מברכים על התיקון הזה,

כיוון שאנחנו רואים יום יום רכבים שחוזרים לכביש לאחר תיקון במצב בטיחותי

ירוד כשאין פיקוח ואף אחד לא בודק אותם לאחר תיקון במוסכים. אבל הבעיה

שאני רואה אותה זו בעיה של אכיפת התקנה. מכיוון שיש כמות גדולה של רכבים

שאינה מגיעה בכלל לשמאי, היא מגיעה רק למוסך, מכיוון שהרכבים אינם

מבוטחים בביטוח מלא או ביטוח מקיף.

עצתי היא אולי לחייב את בעל המוסך לדווח על רכב שמגיע אליו לתיקון

תאונה כשאחת מהמערכות האלה נפגעו, ואז בעצם סוגרים על בעלי הרכב שיהיו

חייבים בעצם בסופו של דבר לקחת את הרכב ולבדוק אותו לאחר התיקון.
היו"ר א' רובינשטיין
אם נכלול את זה, זה ייאכף? בעלי המוסכים יעשו זאת?

אי גלנצר;

לדעתי, יעשו זאת.

אי בנדלר;

למי הם ידווחו?
א' גלנצר
למשרד התחבורה.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני מבקש, אנשי משרד התחבורה, שתרשמו גם את ההערה הזאת, כי היא

נראית לי הערה מאוד חשובה.
אי גלנצר
אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים. אני רוצה להגיד שעל-פי הנחיות משרד

התחבורה ומקצוע 300 שהוא המקצוע, זה יהיה המקום שיבדוק את כלי הרכב, אותו

מוסך מורשה שיבדוק את כלי הרכב מצויד היום, על-פי הנחיות משרד התחבורה,

בציוד חדיש ומדויק שהיום הוא בעצם נפוץ בכל אירופה וארצות-הברית. זה ציוד

מיוחד לבדיקת רכב לאחר תאונה. זאת אומרת, זו לא בדיקה רגילה, זו בדיקה

שמתבססת על מחשוב ועל התאמת תיקון הרכב להוראות היצרן.
היו"ר אי רובי נשטיין
ההצעה הזו נשמעת לי מאוד סבירה. האם יש לנו הוראה כזו?
צ' יוזנט
תקנה 309 היא הרבה יותר רחבה מפני שהנזק הגולמי היה בין 55% ל-75%

ואז הייתה מערכת שבודקת את הרכב, זה היה רכב לאחר שיקום, והיה צריך לעבור

מוסך, מכון תקנים ורק אחר-כך מעלים אותו על הכביש. מה שעשינו כאן, הורדנו

מ75%- ל-60% ואומרים, מעל 60% הוא פסול. מתחת ל-60% הוא יכול לנסוע.

אנחנו צריכים למצוא כלים שאם נפגע בחלקים האלה של הרכב מתחת ל-60%, הוא

יעבור בקרה.

לכן ההצעה שצריך להוסיף מנהל מקצועי במוסך, לא בעל מוסך, כי בעל

מוסך הוא לא הסמכות המקצועית. אפילו הייתי חושב על שמאי רכב.
י' אשרוב
ישנה תקנה שאומרת בפירוש "נמצא במכלול בטיחותי ליקוי חמור המסכן את

הבטיחות, יודיע על כך המנהל המקצועי לבעל הרכב ואם סירב בעל הרכב לתקן

כנדרש, יודיע על כך המנהל המקצועי לרשות הרישוי" ואז הרכב לא יעלה על

הכביש.

אי גלנצר;

אני מכיר ויודע את התקנה, אבל ישנם פה נציגים של משרד התחבורה

שיגידו כמה הודעות כאלה מקבלים עד היום.
י' אשרוב
אם רכב עבר 54% והוא ישן, בלי ביטוח ואין שמאי, הוא מושבת. אבל רוב

כלי הרכב הם עם ביטוח ואלה רכבים חדשים והיו מקרים שהודענו.
היו"ר א' רובינשטיין
כמה הודעות כאלה התקבלו על מכלול הבטיחות?
י' אשרוב
על 54% היו הודעות על רכב לאחר שיקום. זה כתוצאה מההוראה הזאת.

היו"ר א' רובינשטיין;

אני מדבר רק על מכלול הבטיחות ולא על שיקום הרכב. על מכלול הבטיחות

הזה כמה הודעות הגיעו בערך?
חי מלאך
אנחנו מקבלים מדי חודש מהמוסכים עשרות הודעות שאנחנו מעבירים אותן

למשרד התחבורה.
היו"ר א' רובינשטיין
מי רוצה לדבר ממועצת המובילים?
מי חדד
אני יושב-ראש מועצת המובילים. מכל התיקונים אנחנו רואים בהחלט מגמה

חיובית מבחינתנו של אימוץ התקנים האירופיים. אנחנו מבקשים שוועדה זו תקבע

שזו הדרך, כי כיום כשאנחנו צריכים להזמין משאית עם ההנחיות שיש לנו

ממשרד התחבורה או אם אנחנו צריכים להזמין אוטובוס, אנחנו לא לוקחים את זה

מהמדף אלא מזמינים משאית טנק או אוטובוס עם כל מיני פריטים שמחייבים

אותנו לעשות הזמנה מיוחדת, דבר שמייקר לנו את כל היבוא. אנחנו חושבים שמה

שטוב באירופה בהחלט טוב במדינת ישראל.

לכן אנחנו מבקשים שוועדה זו תקבע שאימוץ התקן האירופי יאפשר לנו את

היבוא הישיר. אנחנו רואים את התהליך כחיובי ומבקשים שהוועדה תקבע שזו

הדרך.
היו"ר א' רובינשטיין
אני לא מבין. אנחנו מזמינים תקן מיוחד מיצרנים אירופיים שמעבר

לאירופה?
מי חדד
נכון. אם אני צריך להזמין אוטובוס אני צריך לתת לו פריטים מיוחדים

שנהוגים במדינת ישראל ולא באירופה.
היו"ר א' רובינשטיין
תן לי דוגמא.
מי חדד
הזכוכית, אפילו הפנורמה של הנהג, הפנסים. אנחנו משנים את הכול.

אנחנו באים ליצרן בדרישות מיוחדות. כך שאנחנו מייקרים תחת כותרת

הבטיחות, כאילו שבאירופה זה לא בטוח. אם מדובר במשאית, אנחנו מייבאים

טנקים ולא משאיות.היו"ר אי רובינשטיין;

תן לי דוגמא של משאית.

מי חדד;

החיזוק של הבסיס, החיזוק של השילדה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה ייקור העלות?

מי חדד;

נכון. זה ייקור עלויות בצורה בלתי סבירה. לכן אנחנו מבקשים לאמץ את

התקנ ים האירופי ים.
היו"ר א' רובינשטיין
מה שמקובל בגרמניה ובצרפת לא מקובל בישראל?

צ' יוזנט;

העלויות של המשאיות נובעות מהמשקלים שמאושרים במדינת ישראל, שאין

להם אח ורע בכל העולם, וזה לפי דרישה של המובילים. אני יושב אתכם היום

בשביל להוריד את המשקלים המותרים ואז במילא יפלו מהמדף. הדרישה שלנו היא

להוריד מכם.
היו"ר א' רובינשטיין
אז בואו נעשה עסקת חבילה כאן בוועדה - נוריד את המשקל ונאמץ את התקן

האירופי.

מי חדד;

נאמץ את כל התקן האירופי. אנחנו בעד.
צ' יוזנט
זה בדיוק כמו שהתחלנו האורכים. מי שעשה את האורכים הבלתי סבירים זה

המובילים במשך השנים. אנחנו עכשיו עושים אותו דבר במשקלים יחד אתם ותהיה

תקופת מעבר.

לגבי האוטובוסים, אין תקינה אירופית לאוטובוסים. הייתי עכשיו

באירופה. יש המלצות של ועדה שעדיין לא מיושמות, ובינתיים כל אביזרי

הבטיחות שדרשנו, כולל המראה, זה בעקבות פסקי דין של בתי המשפט בישראל

שהיו תלונות שהנהג לא ראה את הילדים כשהם עברו, וקבעו שהתקן של השמשה

הקדמית יהיה כך שהנהג יכול לראות. אין שם שום המצאות ישראליות. כל מה

שקשור זה ניתוח של תאונות דרכים שאתם קשורים אליו - כשרכב התהפך קבענו

חיזוקים לגגות, והיום כשרכב מתהפך הגג לא קורס ואנשים נשארים בחיים. כל

זה נקבע יחד עם הטכניון.

מי חדד;

באירופה הגגות קורסים והם נהרגים?
צ' יוזנט
אין תקן אירופי.
היו"ר א' רובינשטיין
אין תקן גרמני?
צ' יוזנט
יש תקן בברלין ויש תקן בשטוטגרט, היום הקהילה האירופי עובדת על תקן

משותף. כאשר הוא יהיה, אנחנו נאמץ אותו.
היו"ר א' רובינשטיין
למה אי-אפשר לייצר את התקן המחמיר ביותר של מדינה שמייצרת אוטובוסים

לישראל?
צ' יוזנט
קודם כול, זו לא מדינה אחת. אתה מזמין מספרד, מגרמניה.
היו"ר א' רובינשטיין
למשל שבדיה וגרמניה?

צי י ו ז נט;

בכל אחד תקן שונה.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מציע לאמץ את התקן המחמיר ביותר באירופה כדי שמועצת המובילים

תוכל לומר לחברים שלה, אם אתם מזמינים מהמדינה הזאת זה התקן.
צ' יוזנט
יש עכשיו ועדה שאני עומד בראשונה, שבודקת את כל התקינה של

האוטובוסים מול התקינה האירופית. זה בתהליך עבודה ואנחנו רוצים לפשט את

זה. אם נמצא שיש תקן אירופי, נאמץ אותו. אנחנו מנסים להוריד את כל מה

שהיה בזמנו.
היו"ר א' רובינשטיין
כל דבר בארץ הוא עניין של עלות ותועלת.
צ' יוזנט
התקן הוא רק בטיחותי. למשל באירופה אין תקן שהדלת נסגרת ומישהו יכול

להישאר עם היד והאוטובוס מושן אותו. זה ייחודי ישראלי. את התקן של השמשה

הקדמית אימצה מרצדס, שהיא החברה הכי גדולה לאוטובוסים. זאת אומרת,

התקנים הם רק כתוצאה ממחקר של הטכניון בעקבות תאונות דרכים, כשמרבית

העולם הולך אחרינו. היום נהיה שותפים גם בוועדות באירופה, אני מקווה,

ונשפיע וייצא תקן כמו ברכב ונהיה ככל העמים.
היו"ר א' רובינשטיין
לא ייתכן שלא נמצא יצרן אחד מהמחמירים ביותר - - -
צ' יוזנט
הם עובדים עבורנו.

מי חדד;

אנחנו המדינה קטנה ביותר ואנחנו מכתיבים לכל אירופה? להם לא איכפת

מתושביהם, רק לנו? איך זח יכול להיות?
ג' עזרא
מה לגבי המשקלות לפי דרישת המובילים? אמרת שלפי דרישת המובילים

העליתם את כמות המשקל שמותר לשאת.

צ' יוזנט;

לא העלינו. אנחנו דורשים מהמובילים להוריד את המשקלים.

ג' עזרא;

אמרת שלפי דרישת המובילים העליתם את המשקל שמותר לשאת במשאיות.
צ' יוזנט
לא העלינו. אמרתי מטעמים היסטוריים. השלימו לפני שנים רבות והעלו ב-

60%-50 יותר מהתקינה האירופית. את התוצאה אתה רואה מהכבישים, ולכן

חילקנו את הצעדים לשניים; 1.לקצר אורכים. כשאתה מקצר אורכים, אתה גם מפחית

את המשקלים. השלב הזה נגמר לאחר שהלכו נגדנו לבג"צ. בית המשפט קבע שמה

שעשינו, עשינו. הוא קבע אורך לטעמנו קצת ארוך מדי, אבל התפשרנו. 2. היום

אנחנו הולכים לחלק השני - לעשות את המשקלים שיהיו דומים לאירופה, ואז

ממילא הרכב יהיה יותר קל, יותר זול ויהיה רכב מהמדף. אני מאוד אשמח שיהיה

כתוב שאתם מסכימים, כי עד היום הבעתם לזה התנגדות.

מי חדד;

אני מצהיר פה בוועדת הכלכלה שאנחנו רוצים שהכול יהיה גורף.

צ' יוזנט;

התקינה האירופית נותנת 44 טון מכסימום לא חשוב באיזו קומבינציה.

במדינת ישראל נותנים 68 טון. זה ההבדל.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מציע כאן בשמי, ואני חושב שזה גם על דעת חבר הכנסת עזרא, שתהיה

עסקת חבילה; שהמובילים יוכלו לייבא מכונית מהתקן המחמיר ביותר באירופח -

אני חושב ששבדיה יש לה תקן מאוד מחמיר - אני מדבר על משאיות ואוטובוסים,

ובכך יורידו את העלות למשק הישראלי, שהיא עלות מתפשטת - - -
צ' יוזנט
אנחנו הולכים עכשיו לעבוד אתם על לוח זמנים שצריך להיות מודרג.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מציע עסקת חבילה ומבקש שנקבע ביחד מועד שבו הוועדה תדון בזה.

אני מציע שכל רכב חדש משנת ייצור 1999 ומעלה - - -
צ' יוזנט
2000.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מקבל 2000 ומעלה כי 1999 בדרך; כל רכב משנת 2000 ומעלה - אני

מדבר כרגע על משאיות, אינני רוצה לעסוק באוטובוסים - יהיה בתקן אירופי.

זאת אומרת, אתם תבחרו את התקן המחמיר ביותר באירופה והם לא יצטרכו להכניס

שינויים, ובתמורה לכך העומס יהיה העומס האירופי.
צ' יוזנט
אני מסכים.

מי חדד;

גם האוטובוסים?

צ' יוזנט;

באוטובוסים יש בעיה אחרת.
היו"ר א' רובינשטיין
נסכם את עניין המשאיות קודם.

צי יוזנט;

במשאיות אני מוכן ממחר בבוקר.

ג' עזרא;

זה נראה לי הגיוני, אבל יש יבואנים של "דאף" ויש יבואנים של

"וולבו", אלו הגדולים בשוק הישראלי. מדוע אני לא יכול לאמץ לגבי "דאף" את

התקנים של הולנד, לגבי "וולבו" את התקנים של שבדיה?

צ' יוזנט;

אנחנו בעיקרון לגבי משאיות ואוטובוסים מאמצים איפה שיש תקינה

אירופית. המשאיות הן לפי התקינה האירופית. האנורמליות זה במשקלים שישנם.

אני מוכן ממחר בבוקר, אם הם מסכימים, ללכת על התקינה האירופית של משאיות

עם המשקלים של אירופה.
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו נקיים ישיבה מיוחדת בעוד חודש בעניין הזה. תגישו הצעת תיקון

לתקנות התעבורה בעניין הזה לגבי רכב ממשא משנת 2000 ומעלה.

מי חדד;

אנחנו מברכים על כך. אני מבקש לקבוע דיון גם לאוטובוסים.
היו"ר א' רובינשטיין
בסדר, אם כי באוטובוסים זו בעיה שונה.
מי חדד
נדון בבעיות ביחד.

אי פריד;

אני מארגון המוניות. אני מבקש קודם כול לא לקבל החלטה בנושא של ה-

60% מכיוון שיש לי הרגשה שעלולות להיות לזה השלכות על הפרמיה בביטוח על

כל המשתמע מזה. אני מדבר על מוניות. אני רוצה התייעצות עם נציגי הביטוח

שלנו.
היו"ר א' רובינשטיין
לא הבנתי למה אתה רוצה שלא יהיה שווי שוק?

אי פריד;

זאת בעקבות הפרשנות של ידידינו מאיגוד השמאים. יש לנו למעשה הרגשה

יום-יומית בקטע של התיקון שאנחנו נדרשים באמת לשלם על-פי 100% למרות

שכשאנחנו קונים את הרכב הוא בלי מכס, אבל גם כשאנחנו רוצים לשלם את המכס

כשאנחנו רוצים להעביר את הרכב הזה לידיים אחרות, הם לא עושים את החיבור

הזה ואנחנו משלמים 100% מכס על רכב למרות שהערך שלו בשוק כמונית מראש 25%

פחות, אם לא פחות מזה. זה סיפור גדול מאוד.

היו"ר א' רובינשטיין;

אבל סיפור אחר.

אי פריד;

הוא קשור כי כל מונית לא נשארת להיות מונית עד יום מותה, היא הולכת

או לידיים פרטיות או שעומדת ליד העץ במגרש כשאין לה קונים, או, לחלופין,

מה שאנחנו לא רוצים, מוברחת לעזה באיזשהי דרך. אנחנו לא רוצים להגיע לזה.

על כן, בקטע הזה אנחנו מוכנים להגיש עבודה מסודרת ליושב-ראש תוך

שבועיים אפילו, עבודה מקצועית, בנושא של המוניות וה-60%.
צ' יוזנט
צריך לזכור שעלות התיקון של המוניות היא כמו עלות של רכב פרטי.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מבין את הטענה של אנשי המוניות. הם אומרים, נכון שאולי זה צודק

העניין הזה, אבל כשאנחנו באים למכור זו בעיה. הם מבקשים, וזו גם מין עסקת

חבילה, שאם הוועדה מקבלת את העניין הזה, שגם יתוקן העניין של המונית בעת

המכירה.
א' פריד
והמכס.
היו"ר א' רובינשטיין
הוא מבקש שאז הם לא ישלמו את ה 100%-מכס אלא פחות X אחוזים.

אי פריד;

אני מבקש שגם פה תהיה עסקת חבילה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה דיון נפרד.
ת' נוימן
אני מייצגת את איגוד הצרכנים. אנחנו מתנגדים להוריד את גיל קבלת

רשיון הנהיגה ל-17.
היו"ר א' רובינשטיין
זה עניין של חוק, לא של התקנות.
ת' נוימן
אנחנו רוצים שזה ישונה בחוק.
היו"ר א' רובינשטיין
הכנסת הוריד. זה לא תלוי בי כעת.
י' טייב
אני מארגון מורי הנהיגה. לא ברור לי בתקנה 2(14) - שלרכב פרטי

אפשר להיבחן בגיל 17 ולרכב משא, לפי תקנה 179, בגיל 17.5. מה זה אומר

לגבי תלמיד נהיגה שלומד ברכב משא וצריך לקבל את הרשיון בגיל 17.5? האם

הוא יוכל לקבל רשיון לרכב פרטי בגיל 17?
צ' יוזנט
כן. אין קשר. ברכב פרטי תהיה לו זכות להיבחן בגיל 17.

יי טייב;

אבל הוא לומד על רכב משא. השאלה אם יוכל להיבחן בגיל 17 על רכב

משא?
היו"ר א' רובינשטיין
אם הוא רוצה להיבחן רק על רכב דרגה 2, הוא י גש להיבחן בגיל 17. אם

הוא ירצה להיבחן גם 2 וגם 3, הוא יחכה עוד חצי שנה.
י' טייב
היום ילד שרוצה ללמוד נהיגה על רכב משא לומד באותו גיל כמו רכב

פרטי, אלא שמקבל את הרשיון על הרכב הפרטי ב-17.5 וחצי שנה אחרי זה הוא

מקבל על רכב משא. היום אם הוא לומד על רכב משא, הוא לא יוכל לקבל את

הרשיון על רכב פרטי בגיל 17.
היו"ר א' רובינשטיין
מצבו לא הורע.
צ' יוזנט
רק הטבנו את המצב. כל מה שהיה עד היום יהיה. מי שירצה ב-16.5 יש לו

פריבילגיה.

היו"ר א' רובינשטיין;

רבותיי, תודה רבה לכל הנציגים. נדון עכשיו עם נציגי הממשלה בתקנות

עצמן.

תקנה 1: אם אין הערות לגבי תקנה מסי 1, אנו מאשרים אותה. מדובר

על תיקון תקנה 54.
טי מיכאלי
בתיקון הקודם לתקנה 54 נשמטו פסקאות.
א' אביר
זח טכני. זה נמצא. אין צורך לעשות את זה בתיקון התקנה.

היו"ר א' רובינשטיין;

את זה אתם יכולים לעשות בעצמכם?

א' אביר;

כן.

תקנה 2 (תיקון תקנה 83ג), העניין של השב"כ.

טי מיכאלי;

רציתי להתאים את זה כמו לשוטר, כי לשוטר צריך להיות אישור בכתב ופה

זה לא קי ים.
היו"ר א' רובינשטיין
אישור בכתב זה עניין פנימי שלכם.א' בנדלר;

יש בזה היגיון רב כי אחרת כל אחד ייעצר על-ידי שוטר ויגיד, אני עובד

בשב"כ ואני פטור מלחגור חגורה.
היו"ר א' רובינשטיין
יש התנגדות שזה יהיה כמו לשוטר? אני מבין שאין.

בתקנה 2 להוסיף "אישור בכתב מאת ראש השב"כ".

תקנה 3 (החלפת תקנה 174), הגבלות לחידוש הרשיון.
אי בנדלר
לגבי זה לא היו הערות.
יש לי שאלה
אתם ויתרתם על החובה המוטלת על נהג להצהיר שהוא במצב

רפואי תקין או שלא נפסל מלהחזיק רשיון נהיגה משום שאמרתם שממילא לא

ממלאים את זה ואותה הצהרה אינה קשורה בכלל לתוקפו של רשיון הרכב. לכן

במקום זה אתם מטילים חובה פלילית, חובה שיש בה סנקציה פלילית,- שאדם שחלו

אחת מהנסיבות המנויות בתקנה 174 אסור לו לחדש את רשיון הרכב.
חי ראובני
החובה לדווח על שינויים במצב בריאותו ממילא קיימת בתקנות התעבורה.
אי בנדלר
אם כך מה הרבותא? זאת בדיוק הבעיה. אני קוראת את קנה 174(ג)(2)
המוצעת
"מבקש רשיון או חידושו לא ישלם את האגרה, אם מיום הגשת הבקשה

לרשיון נהיגה או לסוג רשיון נהיגה או לחידושו,התקיים בו אחד מאלה: (2)

נתגלו אצלו מגבלות במערכת העצבים, העצמות, הראייה והשמיעה אשר לא דווחו

לרשות הרישוי לפי תקנה 13(ב) ומבחינת מצב בריאותו הוא אינו כשיר לנהיגה".

איד אנשים יוכלו לדעת מזה כשיש כאן סנקציה עונשית? אם לפחות היה מופיע

ברשיון הרכב או בהודעה על החידוש שיש דבר כזה.
חי ראובני
יש כוונה שבטופס החדש הדבר יופיע.
אי בנדלר
הכוונות הן טובות, אבל האם תוקפה של התקנה הזו לא יותנה בכך שהדבר

יובא לידיעת מבקש הרשיון או מחדש הרשיון?
היו"ר א' רובינשטיין
מה זה "מגבלות במערכת העצבים"?
חי ראובני
למשל אפילפסיה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה לא מערכת העצברים. אני חושב שההערה של עו"ד בכדלר מאוד נכונה.

יצאתי מההנחה שבתקנות התעבורה זה מוגדר.
ח' ראובני
אני מפנה לתקנה 13(ב) שהיא חובת דיווח של נהג על שינויים במצב

בריאותו. זו חובה כללית. שם זה אותו נוסח.
צ' יוזנט
אתם מבקשים שכשמחדשים רשיון נוסיף טופס מלווה שיסביר את זה לנהג

לפני שהוא מחדש?
היו"ר א' רובינשטיין
אתם צריכים להכניס את זה לתקנות עצמן.
אי בנדלר
זה ייכנס לתקנות. אבל אני אדם בגיל מסוים ויש איזשהן הגבלות שאני

אפילו לא מודעת לסנקציה הכלולה פה.
צ' יוזנט
אני רוצה להבין מה שאתם אומרים. אתם אומרים, ישנן תקנות, האיש נתקל

בהן פעם בחמש שנים בדרך כלל והוא לא מכיר אותן, אנחנו נתדע אותו באמצעות

משלוח הרשיון ונגיד לו, תדע לך שאם יש דבר כזה, אל תחדש את הרשיון.
היו"ר א' רובינשטיין
אני ממש מודה על ההערה הזאת. יצאתי מתוך הנחה כשקראתי את זה משום

שלא היה לי נוסח משולב, שכל הדבר הזה מוגדר בתקנות.כי מה זה ירידה

בשמיעה? כיוון שביטלנו את סף השמיעה צריך להוריד את זה, לדעתי, מהתקנה,

פרט לרכב שלגביו זה רלבנטי, שזה רכב נוסעים.
דבר שני
הראייה נפגעת באופן הדרגתי אצל כל אחד מאתנו. שינוי במספר

המשקפיים נכלל פה? זה לא סביר.
צ' יוזנט
הוא מביא אישור שיש לו משקפיים והוא עכשיו רואה בסדר.

היו"ר א' רובינשטיין;

אבל נניח שהוא משנה את מספר המשקפיים?

אי בנדלר;

בעצם זה כאילו לא חל בגלל הסיפא של פסקה (2) כי יש כאן תנאי נוסף

"ומבחינת מצב בריאותו הוא אינו כשיר לנהיגה". אבל השאלה שלי היא איך יודע

את זה בן-אדם? אני מקבלת טופס לחידוש הרשיון, אני הולכת ומשלמת את האגרה

ואני לא יודעת שאני אולי עוברת עבירה פלילית.צ' יוזנט;

מה עשית עד היום? עד היום חתמת. היום פוטרים אותך מהחתימה.

אי בנדלר;

אבל בחתימה הזו הביאו לידיעתי שמוטלת עליי חובה לבדוק אם מצב

בריאותי תקין.

א' אביר;

אנחנו מוכנים להוסיף לרשיון שנשלח הבהרה.
היו"ר אי רובינשטיין
אני מבקש שלגבי ההצעה המאוד נכונה של היועצת המשפטית שלנו תגישו

הצעה שתיתן לציבור מדריך ברור וחד-משמעי מתי הוא צריך לפעול. אנחנו רוצים

לתקן את המצב הקיים כי הוא היה בבחינת הלכה מתה.

צ' יוזנט;

קשה מאוד לתת מדריך, כי היום אנחנו כבר שנה עם משרד הבריאות רוצים

להוציא מדריך לרופאים.

היו"ר אי רובינשטיין;

מה אומרים לאזרח הפשוט?
צ' יוזנט
אומרים לו, אם אתה לא מרגיש טוב, תיקח טופט, תלך לרופא והוא ימלא לך

את כל מה שצריך. אם הוא יכתוב שאתה כשיר, אתה כשיר. אם יכתוב שאתה לא

כשיר, אתה לא כשיר.

היו"ר א' רובינשטיין;

עבירה פלילית חייבת להיות מוגדרת בחוק.
אי בנדלר
אתם מפנים לתקנה 13(ב) שלטעמי גם היא טעונה תיקון. מה אומרת תקנה

13(ב)? "בעל רשיון שנתגלו אצלו מחלת לב או מגבלות במערכת העצבים,

העצמות, הראייה או השמיעה, יודיע על כך מיד במכתב רשום לרשות הרישוי".

כאן אפילו לא מדובר על מגבלות שמונעות ממנו או מפחיתות את כושר הנהיגה

שלו. זאת אומרת, כל שינוי במספר המשקפיים של מאן דהוא מחייב כביכול הודעה

במכתב רשום לרשות הרישוי.

חי ראובני;

כל זמן שזה מתחת לתקן של הראייה.
אי בנדלר
זה לא ברור כאן.היו"ר אי רובינשטיין;

מספיקות לי ההערות האלה כדי שאתם תדונו מחדש. אני מבקש שיהיה תת-

סעיף נפרד לשמיעה שיחול רק על אותם סוגי רכב שלגביהם השמיעה רלבנטית. זה

נובע מהתקנות שלכם.
דבר שני
אני מציע שלאחר התייעצות גם עם הגופים הרפואיים אנחנו ננסה

להגדיר, כי אני לא יודע מה זה "מגבלות במערכת העצבים וירידה בראייה".

צריך לומר ירידה בראייה אשר אינה מאפשרת לו נהיגה תקינה. אדם מחליף

משקפיים כל שנתיים-שלוש שנים, הוא צריך להודיע על זה?

צ' יוזנט;

הכוונה היא מתחת לתקן.
היו"ר א' רובינשטיין
זה לא כתוב.
צ' יוזנט
היושב-ראש מבקש להבהיר את התקנה הזאת?

היו"ר א' רובינשטיין;

כן.

אי בנדלר;

כדאי לראות את את כל תקנה 13.

היו"ר א' רובינשטיין;

פרט לדבר הזה אנחנו מאשרים את תקנה 3.

תקנה 4 (תיקון תקנה 174א) - הארכה מ-90 ימים ל-190 ימים. איש לא

העיר על כך. אנחנו מאשרים את התקנה.

תקנה 5 (תיקון תקנה 188) - מה זה "וחצי".
א' אביר
שבע עשרה וחצי.

היו"ר א' רובינשטיין;

אתה יודע איך שהאמריקנים והאנגלים מגישים דבר כזה? הם מגישים נוסח

משולב ומראים לך מה מתוקן וכל חברי הוועדה יודעים. אתמול עברתי על זה

ולא מצאתי את תקנות האם לכן לא ידעתי במה מדובר.

אנחנו מאשרים את תקנה 5 - תקנה 188(ג) בנוסחה החדש.

אי בנדלר;

לגבי תקנה 3 המוצעת, תקנה 174 החדשה, הבנתי שהיושב-ראש החליטה לאשראת תקנת משנה (א)(ב)(1), ל-(2) כקבל נוסח חדש. אבל גם בתקנות (ג) ו-(ד)

מתחייבים שינויים, לכן אני מציע שלכל תקנח 174 החדשה נקבל נוסח חדש

משולב.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מציע שנשאר את סעיף קטן (א).

נאשר את סעיף 174(ג) ולגבי (ב) עד (ד) נקבל נוסח מתוקן.

תקנה 6 (תיקון תקנה 196) - תסבירו לנו במה מדובר?

חי ראובני;

חובת בדיקות רפואיות לנהגים מבוגרים, שהיום זה רק לגבי רכב ציבורי

מגיל 50. אנחנו רוצים להרחיב את מעגל הנהגים שלגביהם תוטל החובה של

בדיקות מגיל 50.
היו"ר א' רובינשטיין
זה יטיל עליכם נטל עצום. אתם מוכנים לזה?

צי יוזנט;

לא. לבדיקה רפואית הוא ניגש לרופא משפחה וממלא את הטופס. אני עושה

את זה כבר שנתיים.
היו"ר א' רובינשטיין
היום זה רק לגבי רכב כבד ורכב ציבורי?
חי ראובני
היום זה גם לא לגבי רכב כבד.

היו"ר א רובינשטיין;

מה יש היום?

חי ראובני;

היום הבדיקות הרפואיות הן מגיל 65 לכלל הציבור, ומגיל 50 לרכב

ציבורי בלבד - אוטובוסים ומוניות. אבל יכול להיות נהג סמיטריילר או משאית

של 60 טון שלא נעשה לו בדיקה רפואית.

היו"ר א' רובינשטיין;

לא הושמעו טענות נגד התקנה הזו.

אנו מאשרים. את תקנה 6 (תיקון תקנה 196).

תקנה 7 (החלפת תקנה 197) - פה הייתה תמיכה של כולם. אני חוזר

ומבקש עם אישור התקנה הזו לתת פרסום לציבור. יש לזה חשיבות רבה, כי זה

מוריד את המשמעות של צפירה. התעסקתי בעניין כבדי שמיעה וחירשים לצורך

תרגום סימולטני בטלוויזיה ונדהמתי מהאחוז של כבדי שמיעה באוכלוסייה. זהדבר מאוד מהותי שהציבור צריך לדעת שהצפירה היא צפירה על ריק.

אי בנדלר;

אנחנו יודעים שרוב הצפירות אינן מושמעות בנסיבות המותרות בתקנות אלא

לצורך "נו" או "נו-נו".

היו"ר א' רובינשטיין;

בכל זאת בגלל זה אני מבקש, אולי זה ישכנע, כי אין פעולת אכיפה של

המשטרה. אולי זה ישכנע את הציבור שהצפירה איננה אפקטיבית. אני מבקש

להוציא את זה גם בהודעה לעיתונות.

צ' יוזנט;

אם רצים לצאת בקמפיין צריכים לתת לתקנה הזו 60 יום.
אי בנדלר
זה לא קשור.

היו"ר אי רובינשטיין;

נאשר את תקנה 7 בכפוף לעניין שזה ייכנס לתוקפו תוך 60 יום. זה חשוב

מאוד גם מבחינת זכויות ציבור החירשים וכבדי השמיעה אבל גם מבחינת

ההתנהגות של הנהגים.
אי בנדלר
ככל שאתה דוחה את מתן התוקף לתקנה אתה מכביד על ציבור החירשים וכבדי

השמיעה. מדוע לדחות את זה? אם רוצים להקל על ציבור כבדי השמיעה מדוע

לדחות?
צ' יוזנט
בגלל הקמפיין.
א' בנדלר
הקמפיין איננו קשור בזה. אם תבינו שלא יהיה תוך 30 יום קמפיין

בעניין הזה, אין לנו בעיה.
היו"ר א' רובינשטיין
אין לנו בעיה. הקמפיין יהיה מתי שאתם רוצים, הוא יתחיל מחר בהודעה

לעיתונות. הכניסה לתוקף של התקנה תוך 30 יום.

תקנה 8 (תיקון תקנה 198) - לתקנה זו לא היו הערות, מדובר בעניין

הראייה. אנו מאשרים תקנה 8 (תיקון תקנה 198).

תקנה 9 (תיקון תקנה 199) -
ח' ראובני
גם בנושא הראייה. מדובר על שדה הראייה.
היו"ר א' רובינשטיין
גם בענייו זה לא היו הערות.

צ' יוזנט;

בעצם הקלנו בשמיעה והחמרנו בראייה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה מאוד הגיוני.

תקנה 9 (תיקון תקנה 199) מאושרת.

תקנה 10 ותקנה 11 שתיהן חלק מאותו קומפלקס של הראייה. אנו מאשרים את

שתיהן.

במה עוסקת תקנה 12?

חי ראובני;

גם בתחום הראייה.

היו"ר אי רובינשטיין;

אנו מאשרים את תקנה 12 (תיקון תקנה 201ג).

תקנה 13 (תיקון תקנה 219).

חי ראובני;

זה באותה חבילה עם תקנה 174 שלגביה היו הסתייגויות ונתבקשנו להביא

נ יסוח מחדש.
היו"ר א' רובינשטיין
העניין של השינוי במצב העצבים, הראייה והשמיעה.
צ' יוזנט
פה אנחנו מגישים הצעה משולבת.
היו"ר א' רובינשטיין
תזכרו שהשמיעה צריכה לרדת, חוץ מהרכב המיוחד.

תקנה 14 (תיקון תקנה 221) - זה המחויב על-פי החוק.
ח' ראובני
יש פה רק תיקון טעות סופר. בתקנה 14 (1) צרך להיות פסקה (ב)(1)

ולא (1).
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו מתקנים את הטעות הזו.

הייתה כאן התנגדות של איגוד הצרכנים אבל אנחנו יודעים שזה מחויב על-

פי החוק ולכן לא נעסוק בזה.
צ' יוזנט
פה אנחנו מבקשים 90 יום.

חי ראובני;

וגם בתקנה 5.

היו"ר א' רובינשטיין;

נגיע בסוף לגבי תחולה.

תקנה 15 (תיקון תקנה 266). אני לא רוצה לדון בזה בלי נציגי חברות

הביטוח. אני חושב שהייתה תקלה אצלם, לא אצלנו, אבל בכל זאת זה נושא

רציני. קודם כול יש דבר מקדמי. איגוד חברות הביטוח קיבל הזמנה ובגלל

"בלאגן" פנימי לא הגיע לישיבה והם רוצים להכין תזכיר לגבי זה או להופיע

כאן.

אי בנדלר;

פגשתי שוב את הנציג שלהם והוא אמר לי, שבמידה ואין שינויים בתקנות,

אין להם הערות. אבל אם הוועדה שוקלת להיעתר לאיזשהי בקשה לשינוי, הם היו

רוצים להופיע.
היו"ר א' רובינשטיין
נציג השמאים מאוד שיכנע אותי לכאורה שלא יכול להיות מצב שבו שווי

שוק שונה משווי שוק. דבר שני, גם אנשי המוניות שיכנעו אותי בעניין של

מכירת המכונית, שאז הם משלמים מכס בשיעור גבוה.
צ' יוזנט
משהו לא ברור לי. יש לי מונית. אני כבעל מונית מקבל זיכוי למונית

החדשה, אבל כשהוא רוצה להפוך את המונית לפרייבט הוא משלם את הפרש המיסוי.
היו"ר א' רובינשטיין
הוא טוען שבתיקונים הוא משלם על החלפים ועל הדברים האחרים לפי שווי

שוק עם מכס. אבל כשהוא מוכר את המכונית המלאה המשופצת לא מתחשבים

בתיקונים האלה. זה נשמע מאוד סביר. זה א"ב בתורת הכלכלה.
א' אביר
השאלה אם זה מעשי מבחינת המכס.

אי בנדלר;

צריך להזמין את נציגי המכס.היו"ר א' רובינשטיין;

הוא הסביר שעניין המוניות יכול להשפיע גם על בטיחות הרכב. אני חושב

שנציג השמאים צדק.
צ' יוזנט
אני יכול להביא ציטטה מדבריו של אותו מימון, שכאשר קבענו נזק גולמי

55%, הוא אמר שלא צריך.
היו"ר א' רובינשטיין
זה לא מעניין אותי. אותי מעניינת טובת הציבור.
צ' יוזנט
אני לא חושב שפרקטית בכלל אפשר יהיה לעשות עם זה משהו. כי היום בא

שמאי ויש לו את המחיר של הרכב במחירון והוא שם את הרכב. אם הרכב הזה נניח

שווה 80 אלף והתיקון עולה 60 וכמה אלף, הוא אומר שזה רכב שהולך לגריטה.

מה שבעצם רוצים היום מכ-500 שמאים, שהוא יקח את המונית, והמיסוי הוא הרי

מודרג - כי כמה שהרכב יותר ישן יש פחת על המיסוי - ויתחיל לעשות חשבון

כמה המונית הספציפית הזאת שווה היום בלי מס לצורך שומה.
היו"ר א' רובינשטיין
את זה דווקא קל לעשות.
א' אביר
הנושא של קביעת אובדן גמור נמצא בהוראה מיוחדת בצו השמאים, צו

שמתייחס לעבודת השמאי. יחד עם זאת יש הוראות נוהל שאנחנו מוציאים להם.

באחת מהוראות הנוהל מהעבר נקבע איך לעשות את השומה למונית, ושם נקבע

שההתייחסות למונית היא כאל רכב אחר, בגלל עלות התיקונים. הם כמו כל רכב

אחר וגם המכירה היא כשל רכב אחר, להוציא פחת של מונית, כי גם כשמוכרים

רכב של חברה מוכרים אותו במחיר יותר נמוך.
היו"ר א' רובינשטיין
אני רוצה להתקדם ולחסוך זמן. בואו נעביר את זה לדיון שיהיה לנו עם

חברות הביטוח.
א' אביר
זה לא צריך להשפיע על התקנת. התיקון של התקנות האלה מושפע מחוק

סימון חלקי חילוף, ששם כבר נקבע הדבר הזה.
ח' ראובני
השינויים המתבקשים הם בדברי חקיקה אחרים, לא פה.

היו"ר א' רובינשטיין;

אם היה לנו סיכוי לגמור את התקנות האלה היום, הייתי מתחשב בהצעתך.

אבל מכיוון שיש לנו שניים-שלושה דברים שאנחנו צריכים ישיבה מיוחדת, ואני

- ורוצה לגמור את זה מהר, תוך שבועיים, אין שום סיבה לא לדון בכך. לדעתי,

הדברים שהושמעו על-ידי נציג איגוד השמאים הם דברי טעם שיש להם לפחות

השלכה כלשהי גם על הצדק החברתי וגם על העניין של בטיחות. נחזור ונדון

בזה.

צ' יוזנט;

אתה אומר שאם נשתכנע יהיה תיקון מיוחד למוניות?

אי בנדלר;

אני לא בטוחה שיהיה צורך בתיקון.
היו"ר א' רובינשטיין
אולי תשכנעו אותנו שלא.

צ' יוזנט;

יש מורי דרך שיש להם גם פטור ממסים. יש נכים שיש להם גם פטור ממסים.

אנחנו נכנסים לדבר שלא נצא מזה. שקלנו את זה. יש הרבה אנשים במדינה שיש

להם פטורים למיניהם.
היו"ר א' רובינשטיין
לישיבה הזו צריך להסביר גם את נציג המכס. יש כאן דבר שפוגע בחוש

הצדק. חלק מהמוניות מצב טוב וחלק פחות טוב. יש להן טענה: אנחנו משלמים

מכס כפול. מכונית נפגעת בתאונה, אני משלם מכס על חלקי החילוף ואחר-כך אני

משלם על המאה אחוז. טענת איגוד השמאים היא טענה מסוג אחר לגמרי.

אני מציע שבכל זאת משרד התחבורה יישב עם איגוד השמאים ואם המכס,

ואולי תצליחו להביא הצעה.

שי סולברג;

התקנה הזו מבחינת הנזק שנגרם להם מהמיסוי הכפול משפרת את מצבם.
היו"ר א' רובינשטיין
אבל אתה מכיר את הטכניקה של ועדות שהן נאחזות בדבר אחד כדי לעזור

להשיג הסדר יותר תקין.

תקנה 16 (תיקון תקנה 271). מה מוחקים כאן?
א' אביר
עניין הרכב המשוקם.
היו"ר א' רובינשטיין
זה קשור לקומפלקס הזה?
א' אביר
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
וגם תקנה 17 (תיקון תקנה 288)?
א' אביר
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
גם תקנה 18?
א' אביר
כן.

היו"ר א' רובינשטיין;

תקנה 15 עד 18 אנחנו דוחים את האישור לאחר דיון במשרד התחבורה.

תקנה 19 (החלפת תקנה 309). כאן הייתה הערה של מכוני הרישוי. היא

נשמעת לי כהערה נכונה.
צ' יוזנט
יש חילוקי דעות במשרד. הייתי אומר כך: "בעלו של רכב, קצין בטיחות,

מנהל מקצועי במוסך או מי שהשליטה על הרכב". למה מנהל מקצועי? בכדי שהוא

יבין שאם הוא מגיע למסקנה שצריך לעשות והלקוח מסרב, הוא יצטרך לדווח

למשרד התחבורה שאנחנו נזמן אותו.
היו"ר א' רובינשטיין
ואז צריך תקנה מי וחדת.

צ' יוזנט;

לגבי הזימון יש.

היו"ר א' רובינשטיין;

למנהל מקצועי אין סמכויות לפי חוק ?

צי יוזנט;

אנחנו אומרים שאם הבן-אדם לא רוצה, הוא ידווח, כדי שלא נעלה על

הכביש רכב שהוא לא תקין.

היו"ר אי רובי נשטיין;

אני מקבל את הצעתך, אבל הניסוח צריך להיות שונה, כי למנהל מקצועי

אין סמכות.צ' יוזנט;

נכניס מנהל מקצועי אולי בשינוי ניסוח.

א' אביר;

אנחנו שקלנו גם את העניין של המנהל המקצועי וגם של השמאי ומצאנו

שלאנשים האלה אין שליטה. אנחנו מדברים על שליטה.

היו"ר א' רובינשטיין;

מדובר על חובת דיווח.
א' אביר
ישנה היום חובת דיווח כפי שאמר החבר מאיגוד המוסכים. בצו המוסכים

ישנו סעיף שאומר, שרכב שנפגע במכלול בטיחותי שלו ובעליו של הרכב מסרב

לתקן אותו, המוסך חייב לדווח על כך למשרד הרישוי. אם משרד הרישוי מקבל

דיווח, חוא מזמין את הרכב לבדיקה, ועד שהרכב לא תיקון יש לו הוראת אי-

שימוש, אסור להשתמש ברכב.
היו"ר א' רובינשטיין
מי במוסך צריך לעשות את זה?
א' אביר
זה התפקיד של המנהל המקצועי.
צ' יוזנט
נשאלה פה השאלה, בצדק, כמה הפעלנו את זה. אנחנו היום משנים נורמות

של שוק. אני מגדיל בטיחות ואני רוצה להכניס אנשים למערכת שאני אוכל

לשלוט.
היו"ר אי רובינשטיין
אני רואה חשיבות ששמאי רכב ידווח.

צ' יוזנט;

גם אני רואה חשיבות בכך. אם אין לן שליטה, שיעשה דיווח ויגיד שהוא

מסרב.
א' אביר
אנחנו לא מדברים פה על דיווח. אנחנו אומרים שלא ירשה להשתמש בו.

צי י ו ז נט;

שמאי יכול לאסור על מישהו להשתמש ברכב?
א' בנדלר
לא. אבל לא מוצע כאן לאסור שימוש אלא להוסיף בתקנות התעבורה את חובת

*הדיווח.
היו"ר א' רובינשטיין
יש נורמות יפות מאוד בספר החוקים שלדאבוננו הרב אינן מתבצעות.

הזכרנו למשל את הצפירות, שהמשטרה בכלל לא אוכפת את זה. אנחנו רוצים

להשתמש בהזדמנות זו ולנסות ולשנות נורמות. אם אתה אומר לכל שמאי רכב

במדינה, עליך מוטלת אחריות אישית לדווח על פגיעה במכלול בטיחות, זה מאוד

אפקטיבי. הוא גם יחשוש שאם הוא לא מדווח יתבעו אותו.

א' אביר;

אני מסכים, אבל אז אנחנו מדברים על דבר אחר לחלוטין. צריך להוסיף

תקנה.
צ' יוזנט
באותה תקנה להוסיף סעיף (ג).

היו"ר א' רובינשטיין;

אני מבקש לאותה ישיבה שתתקיים בעוד שבועיים להכין נוסח חדש לתקנה

19, שיכלול חובת דיווח לפי שיקולכם של גורמים נוספים, כאשר ההצעה היא גם

שמאי רכב וגם מנהל מקצועי של מוסך. אז צריך יהיה לשנות את תקנת האם,

החובה תהיה הספציפית כאן ולא איזו חובה כללית מעורפלת.

תקנה 20 (תיקון תקנה 310) - אנו מאשרים אותה.

תקנה 21 (תיקון תקנה 313) - אמנם הגעתם לפשרה, אבל נראה לי שהעניין

זה לחכות שנתיים עם הרכב הזה זה קצת מוגזם.

צ' יוזנט;

זו גם הוראת בג"צ. אנחנו רצינו פחות.

אי בנדלר;

יש לי שאלה לגבי תקנה 313.

צ' יוזנט;

יש היום מספר תחנות יותר גדול.

אי בנדלר;

אז צריך לבטל אותה.

צ' יוזנט;

זה במקום.

אי בנדלר;

לא כתוב שזה במקום.צ' יוזנט;

צריך לבטל.

אי בנדלר;
לתקן את הנוסח
במקום האמור איורי "רכב מחובר" יבוא.
היו"ר א' רובינשטיין
התיקון מקובל. אגב, אני חושב שצריך לתת גם לזה פרסום כדי שהנהגים

יידעו.

צ' יוזנט;

יודעים. לכן התפלאתי על מה שאמר מר חדד.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מוסיף את ההערה הבאה: תוך 60 יום יביא משרד התחבורה הצעה בנושא

תקן תקינה למשאיות, המבוסס על התקן של מדינות אירופה עם הגבלת עומס

כמקובל באותן מדינות.

אנו מאשרים תקנה 21.

תקנה 22 (תיקון תקנה 318א) - כאן הייתה הערה מאוד נכונה של המשרד

לאיכות הסביבה.
א' בן-עמי
מזה 5 שנים אנחנו מתדיינים עם מר יוזנט על אימוץ הדירקטיבה האירופית

שדנה בתקני פליטה בצד הדרך. זה מה שכרגע הוגש. עמדתנו שצריך לאמץ את

הדירקטיבה האירופית על כל היבטיה. פה זה מתייחס לתקינות של ממיר קטליטי,

זה תקן שבודק את התקינות של הממיר, ויש סעיפים נוספים שגם רלבנטיים

לבדיקת תקינות הממיר וגם מבחינת אוכלוסיית הרכבים. הדירקטיבה חלה לא רק

משנת 1975 ואילך אלא גם משנת 1994 ואילך.
היו"ר א' רובינשטיין
ממתי הממיר הקטליטי אצלנו? מ-1994?
אי בן-עמי
כן.
היו"ר א' רובינשטיין
זה הבדל של שנת ייצור אחת?
צ' יוזנט
אני מוכרח להגיד שהטענה שלה היא נכונה כי לקחנו מרחב ביטחון של שנות

ייצור אחת. ההבדל הוא בין 1% לחצי אחוז. לא רצינו שבעל רכב יבוא למכון

ולא ניתן יהיה לקבל אותו כי הרכב לא מתאים. אני מוכן לבדוק פעם נוספת

את 1994. נעשה ניסוי נוסף. אם ב-1994 לא תהיה בעיה, נשנה.

היו"ר א' רובינשטיין;

זה יהיה באותה ישיבה בעוד שבועיים.

אני רוצה לשאול את אנשי משרד האיכות הסביבה: הבדיקות האלה הן

אפקטיביות במכוני הרישוי?
אי בן-עמי
יש לנו ספק מסו ים.
ר' סרי
ממדגמים שלנו מסתבר שישנן חריגות. בין 30 ל-40 אחוז מכלי הרכב שנעים

בכבישי הארץ אינם עומדים בתקנים.

צ' יוזנט;

עמדת במכון רישוי וראית שהם לא בוחנים?

ר' סרי;

אני לא מדבר על מכון רישוי. אני מדבר על המצב בשטח.
היו"ר א' רובינשטיין
אני מוצא זיהום אוויר נורא ממכוניות. זה לא דומה לאירופה בכלל.

בדיזלים, לדעתי, יש עזובה מוחלטת.
צ' יוזנט
דווקא בדיזלים אנחנו בתקן המחמיר ביותר בעולם. אנחנו בודקים במבחן

הרישוי השנתי.
היו"ר א' רובינשטיין
לא ראיתי פליטת עשן כזו בדיזלים בשום מקום באירופה.
צ' יוזנט
זה תלוי במשקלים. עומס יתר מביא לזיהום אוויר. אם נוריד את המשקלים

יהיה שיפור בעניין הזה.
היו"ר א' רובינשטיין
זה עוד יותר מחייב את עסקת החבילה.
צ' יוזנט
אני בעד.

עשינו עבודת מחקר כלכלי ולא נוכל לרדת ל-44 טון כי נהרוס את השוק,

יעלו מחירי ההובלה. אנחנו נביא הצעה לפי המחקר הכלכלי, נתביית בערך ב-48-

49 טון במקום 68 טון.
היו"ר א' רובינשטיין
אם עושים את זה בהדרגה, ההשפעה על המדד הרבה יותר קטנה.

נעכב את האישור של תקנה 22 עד לבדיקה נוטפת של הטענות שנראות לי

צודקות של המשרד לאיכות הטביבה. אם כמובן שנת הייצור הזו יכולה לעורר

בעיה של אכיפה של כל העניין הזה, חבל.
ר' סרי
אני מניח שרכבים משנת מודל 1994 לא יעמדו בתקן המחמיר מהטיבה

הפשוטה, שהממיר הקטליטי כבר יצא מכלל פעולה, כי לממיר הקטליטי יש אורך

חיים מסוים, בין 80 ל-100 אלף ק"מ. אנחנו פשוט מציעים לאמץ את ההנחייה

האירופית.

היו"ר א' רובינשטיין;

תקנה 23 (תיקון תקנה 364א) - חגורות באוטובוטים זעירים.

צ' יוזנט;

זה כבר קיים.
היו"ר א' רובינשטיין
אנחנו מאשרים תקנה 23.

תקנח 24 (תיקון התוטפת השנייה) - אנחנו מוטיפים תקן גרמני. התקנה

מאושרת.

כאן היו הערות מטוימות. ההערות לגבי טריילר מלא עשו עליי רושם של

דברים רצי ני ים.

צ' יוזנט;

זה חוסר ידע. כי יש תקן מפורש.
היו"ר אי רובינשטיין
אנו מאשרים את תקנה 24.

בתקנות התחולה נדון בטיום הדיון כי אם נשנה, גם כאן יהיה צריך להיות

אישור תחולה יותר מאוחר.

טיימנו את הדיון בתקנות.

משרד התחבורה, יש לנו סמכות לאשר חלק מהתקנות.
אי בנדלר
אתם מעוני ינים לפצל?א' אביר;

אנחנו רוצים לאשר את עניין החירשים ורשיונות הנהיגה.

צ' יוזנט;

אני מציע שכל מה שאושר, אושר. מה שלא, נבוא לדיון מיוחד.
היו"ר אי רובינשטיין
החלטת הוועדה היא לאשר ולאפשר פרסום של כל התקנות שאישרנו.
א' אביר
ואז אנחנו צריכים להשתמש בתחילה.

היו"ר א' רובינשטיין;

למעט התקנות שביקשנו דיון נוסף, בכפוף להערה אחת, שתהיה בדיקה

משפטית, כי ייתכן שהשמטת התקנות שלא אושרו יוצרת בעיה.

חי ראובני;

בקטע של התקנות שאני בקיאה בהן אין השפעה. תקנה 174-219 היא יחידה

נפרדת.
אי בנדלר
תשלחו לי את הנוסח של התקנות.

היו"ר אי רובינשטיין;

תחילתן של תקנות 5 ו-14 90 יום מיום פרסומן.

לעומת זאת, תקנות החירשים תחילתן 30 יום מיום הפרסום.

צ' יוזנט;

כל היתר זה 30 יום.

אי בנדלר;

מה עם תקנה 26?

חי ראובני;

זו הוראת מעבר. אלה התקנות הרפואיות שבהן אנחנו מחמירים את תקן

הראייה. זה לא יחול על מי שכבר יש לו רשיון או שנמצא כבר בתהליך.

היו"ר א' רובינשטיין;

אנחנו מאשרים גם את תקנת המעבר.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 30;12

קוד המקור של הנתונים