ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 18/08/1998

הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטיקול מסי 330

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ו באב התשנ"ח (18 באוגוסט 1998). שעה 11:18

נכחו;

חברי הוועדה; א' רובינשטיין - היו"ר

מוזמנים; הילה אייל - משרד האוצר

דייר נדב זוננברג - רשם אוניות, משרד התחבורה

מלי סיטון - סגנית היועצת המשפטי, משרד התחבורה

שי סולברג - עוזר שר התחבורה

ירון אוהד - חשב "אל-ים", נציג חברות הספנות

עמי ספרן - עו"ד, יועץ משפטי, "צים"

מיכל דויטש - מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת

מנהלת הוועדה; ל' ורון

יועצת משפטית; א' בנדלר

קצרנית; חי צנעני

סדר-היום; הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998.הצעת חוק הספנות (כלי שיט) (תיקון). התשנ"ח-1998

היו"ר אי רובינשטיין;

אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא הוא: הצעת חוק הספנות (כלי שיט)

(תיקון), התשנ"ה-1998.

מ' סיטון;

אני עורכת-הדין מלי סיטון, סגנית בכירה ליועץ המשפטי של משרד התהבורה.

למעשה, מטרתה העיקרית של הצעת הוק הספנות (כלי שיט) (תיקון) היא ביטול פקודת

האוניות. פקודות האוניות היא היקוק מ-1948, שלמעשה קובע שאוניה שרשומה במדינת

ישראל לא תיעשה לגביה כל פעולה מהפעולות שמנויות בפקודה אלא בהיתר מאת שר

התהבורה. בכלל הפעולות האלה, שנדרשות לקבל היתר משר התהבורה, מנויה מכירה או

העברה לבעלים אהרים - כל מכירה - יצירת מישכון או שיעבוד, העברה מדגל ישראל

לדגל אהר או ביטול רשומה של האוניה במירשם כלי השיט הישראלי. עם השנים התברר,

ובמיוחד לאור הוקי היסוד ההדשים, שנוסהה הנוכחי של הפקודה לא יעמוד במבהן למשל

בסיטואציה בה תבוא הברת ספנות לשר התהבורה ותבהיר לו שעל פעילות מאד מסויימת

של כלי שיט שנוסע בקו מסויים היא מפסידה כסף והפעילות איננה כלכלית או

שלהילופין אין הצדקה, למשל, להמשיך לקיים את הקו הזה, והיא מבקשת למכור את כלי

השיט. שר התהבורה לא יוכל לומר לאותה הברה שהוא מסרב לתת לה היתר למכור או

למהוק את כלי השיט הישראלי.

היו"ר אי רובינשטיין;

אבל, מה מטרת ההודעה לשר התהבורה על-פי ההצעה שלכם?

מי סיטון;

למעשה, מטרת ההודעה לשר התהבורה היא למנוע מצב בו ירידה מסף מסויים של

מספר כלי שיט שרשומים במירשם הישראלי תביא למצב שאי אפשר להתקיים בו בשעות

הירום.

היו"ר אי רובינשטיין;

אם כך, מה הוא יעשה עם ההודעה הזו?

מי סיטון;

שר התהבורה, כשתימסר הודעה כזאת ומצבת כלי השיט תהיה מה שנקרא; על גבול צי

הברזל שלנו, להבנתנו, הוא יוכל להביא לממשלה הצעה לממן את רכישת אותו כלי שיט

ע"י הממשלה, אם יהיה צורך, ע"י מל"ה לתפעל אותו, או להילופין לנסות ולבצע

איזושהי עיסקה שתביא להשארת כלי השיט במירשם הישראלי ולגיוסו בשעת הירום.

היו"ר אי רובינשטיין;

הנקודה ברורה. הצעת החוק פשוטה.

מי סיטון;

בעקבות הערת היועצת המשפטית של הוועדה, ברצוני רק להוסיף שלא רק הסעיף

הזה ייכלל בהצעת ההוק אלא יהיה ביטול של סעיף 119 להוק הספנות (כלי שיט),

שקובע שהוראות הוק הספנות (כלי שיט) אינן באות לגרוע מהוראות פקודת האוניות,

ומאהר ופקודת האוניות התבטלה אז גם סעיף 119 מתבטל.
היו"ר אי רובינשטיין
פקודת האוניות לא תואמת היום את חוק יסוד: חופש העיסוק, וזה ברור. היא גם

נעשתה בתקופת מצור וחירום.

מי סיטון;

נכון.

אי בנדלר;

אם אפשר, אני מבקשת התיחסות גם לשאלה מהי "מכירת כלי שיט" לענין הזה.

יתכן שעל כלי שיט רשומים מספר בעלים שחלקם יכולים להיות ישראלים וחלקם - לא.

לצורך הענין, כולם יהיו ישראלים, כלומר הבעלות לגביהם כרגע, ורוצים להעביר חלק

מהבעלות למי שאינם ישראלים.
מי סיטון
הרעיון המרכזי הוא, שלפי חוק הספנות (כלי שיט) כלי שיט שיותר ממחצית

בבעלותו מצויה בידי אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי הופך להיות חייב ברישום.

כלומר, אם כלי שיט שמדובר בו מדובר בעיסקה שעומדת להעביר את השליטה בכלי השיט

לגורם שאינו ישראלי והפועל היוצא מכך יהיה מחיקתו מהמירשם הישראלי, כי אז צריך

יהיה למסור.

היו"ר אי רובינשטיין;

האם יש הגדרה בחוק הספנות?

מי סיטון;

כן.

היוייר אי רובינשטיין;

האם יש מישהו שמתנגד לזה?
מי סיטון
לא. חברות הספנות מאד מצפות לביטולו.
היו"ר אי רובינשטיין
אני לא מעוניין לשמוע סתם. האם יש מישהו שמתנגד? אם כך, אני חושב שזו

הצעת חוק יפה מאד. אנחנו נקבל אותה ונכין אותה לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
מי סיטון
תודה רבה.
אי בנדלר
חאם אפשר להפנות אותי לסעיף, כדי לוודא שאכן הנושא הזה סגור - מכירת

בעלות פירושה מכירה שתביא ליותר מ-50% בעלות למי שאיננו ישראלי.
מ' סיטון
זה לא מנוסח כך, כמו שאת אומרת. למעשה, הסעיף המרכזי הוא סעיף 2, שקובע

שכלי שיט שיותר ממחציתו הוא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראלי או תאגיד

ישראלי כשיר לרישום. לאחר שהוא כשיר לרישום, הוא חייב ברישום.היו"ר א' רובינשטיין;

זה ברור. טוב.

אי בנדלר;

בכל זאת, אני מציע שנקרא זאת.
היו"ר א' רובינשטיין
את צודקת. נראה אם יש הערות. בסעיף 26א, בסעיף 1 בהצעת הוק הספנות (כלי

שיט) (תיקון), התשנ"ח-1998), כתוב: "לא יתקשר אדם בעסקה למכירת כלי שיט ישראלי

למי שאינו אזרה ישראלי או לתאגיד שאינו תאגיד ישראלי..." - התאגיד הישראלי גם

מוגדר פה, נכון?
מי סיטון
כן.
אי בנדלר
שוב, אני חוזרת לשאלתי. הרי המכירה עצמה איננה מוגדרת. את נתלית, ובצדק,

בסעיף 2 להוק העיקרי, שהוא חוק הספנות (כלי שיט), האומר שכלי שיט שיותר

ממהציתו היא בבעלותם של המדינה או של אזרח ישראלי או של תאגיד ישראלי כשיר

לרישום. האם לא כדאי לתלות את נוסח הסעיף כאן "לא יתקשר אדם בעסקה למכירת כלי

שיט למי שאינו אזרח ישראלי או לתאגיד שאינו תאגיד ישראלי, שכתוצאה מכך יהפוך

כלי השיט לכלי שיט שאינו כשיר לרישום"?
מי סיטון
אין צורך.
אי בנדלר
אבל, בצורה כזו אינני יודעת מהי "מכירה", עם כל הכבוד. אני עדיין חוזרת

על מקרה בו יש שלושה בעלים.
היו"ר א' רובינשטיין
גברת סיטון, הסבירי זאת שוב.
מי סיטון
אינני חושבת, שבחוק הספנות אני צריכה להגדיר מה זו "מכירה". החוק מבוסס

על שני אלמנטים שחייבים להתקיים בכלי שיט על מנת שהוא יהיה כלי שיט ישראלי,

וכתוצאה מכך הוא חייב ברישום. האלמנט הראשון הוא הכשירות שלנו לרישום. הכשירות

שלו לרישום נבנית מהבעלות והשליטה בו.
היו"ר אי רובינשטיין
מההגדרה בחוק.
מי סיטון
מאותו רגע שהבעלות והשליטה באותו כלי שיט היא יותר ממחציתו בידי אזרח

ישראלי או תאגיד ישראלי, הוא הופך להיות כשיר לרישום.
היו"ר אי רובינשטיין
אני שאלתי אם ישראלי מוגדר.
מ' סיטון
כן.

היו"ר אי רובינשטיין;

בסדר.

אי בנדלר;

ואז, מה?

מי סיטון;

ואז, מאותו רגע שמתקיים בו אלמנט הישראליות כביכול שבסעיף 2, הוא הופך

להיות חייב ברישום. בקשה למכירת אותו כלי שיט שלא התקיימו בו האלמנטים של סעיף

2 מאליו הוא מאבד מכשירותו לרישום וגם מההובה שלו להירשם. לפן, זו מחיקה

מהמירשם הישראלי.
היו"ר אי רובינשטיין
טוב. אני ממשיך לקרוא את סעיף 26א, שבסעיף 1 בהצעת ההוק: "... לתאגיד

שאינו תאגיד ישראלי" - המוגדר בהוק - "אלא אם כן הודיע, 14 ימים מראש, על

כוונתו כאמור לרשם כלי השיט".

אי בנדלר;

"הרשם" מוגדר.
היו"ר אי רובינשטיין
"הרשם" מוגדר. עוד נאמר; "לענין סעיף זה, 'כלי שיטי - כלי שיט אשר תופסתו

עולה על 100 טון או שאורכו המירבי עולה על 24 מטר".

מי סיטון;

בעצם, הכוונה היא לכלול את האוניות, ולא רק ספינות.
היו"ר אי רובינשטיין
אוניות, ולא את הספינות הקטנות.

בסדר. סנקציה פלילית יש לבטה בחוק.

מי סיטון;

כן.

אי בנדלר;

בנוסף לזה, אני מבינה שהוועדה אישרה את הבקשה לבטל גם את סעיף 119 לחוק.

היו"ר אי רובינשטיין;

בתוספת לסעיף 2. אני רוצה לקרוא זאת כעת.

אי בנדלר;

לא, זהו סעיף נוסף.

היו"ר אי רובינשטיין;

אם זהו סעיף נוסף, קיראי אותו.אי בנדלר;

סעיף 119 לחוק העיקרי בטל.

היו"ר אי רובינשטיין;

בסעיף 2, בהצעת הוק הספנות, כתוב: "פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשכונן,

התש"ט-1948" - פקודה של מועצת המדינה הזמנית - "בטלה".

אני משבח מאד את משרד התחבורה על הצעת החוק הזו.

מי סיטון;

תודה רבה.

היו"ר אי רובינשטיין;

אני נועל את ישיבת הוועדה.

תודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 27;11.

קוד המקור של הנתונים