ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 10/08/1998

הצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ), התשנ"ח-1997 -של קבוצת חברי בנסת

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 325

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. י"ח באב התשנ"ח (10 באוגוסט 1998). שעה 12:30
נכחו; חברי הוועדה
אמנון רובינשטיין - היו"ר

עבד אלמאלכ דהמשה

ראובן ריבלין
מוזמנים
אהובה גנלר - משרד התיירות, מנהלת אגף תפעול

עו"ד דב קולוני - משרד התיירות, לשכה משפטית

ניר רז - משרד האוצר, אגף התקציבים

עו"ד צביקה גלמן - התאחדות סוכני הנסיעות

מיור כספי - התאחדות סוכני הנסיעות, מנכ''ל

יוסי פטאל - התאחדות סוכני הנסיעות, קמעונאי

יואב שליש - התאחדות סוכני הנסיעות

אברהם רותם - סוכנויות להשכרת רכב

אריאלה רבדל-נדקוב - המועצה לצרכנות, מנכ"ל

עו"ד יעל אונגר - המועצה לצרכנות

אורנה ביבר - המועצה לצרכנות, דוברת

עובדיה שרגאי - יועץ לצרכנות
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
קצדנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ),

התשנ"ח-1997, של קבוצת חברי כנסתהצעת חוק שירותי תיירות (גילוי נאות בשיווק חבילות תיירות בחוץ-לארץ), התשנ"ח-1997 -

של קבוצת חברי בנסת
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני מציע שמכיוון שכבר היה דיון כללי בענייו הזה,

תברת הכנסת חזן תציג בקצרה את עקרונות החוק, ונעבור לדיון פרטני בסעיפיו.
נעמי חזו
מותר לברך אותר לפרוטוקול עם כניסתך לתפקיד?
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. תודה על הברכות.

מכיוון שאין מליאת כנסת, רציתי להביע בהזדמנות זאת את ההערכה העצומה לצוות

הסיוע הישראלי בניירובי. העליתי גמ הצעה, על בסיס של קבע, שיהיה דבר כזה, כמו הארגון

הצרפתי "רופאים ללא גבולות", לא רק צבא, צבא זה דבר יקר. כלומר, אפשרויות לישראלים

להתנדב, לרופאים, לאנשים שיש להם ניסיון רפואי, שיהיה בסיס של סיוע בינלאומי מוכר.

אני מביע את ההערכה, אני חושב של כולנו, למה שעושים החיילים שלנו.
נעמי חזן
הצעת החוק הזאת עוסקת בעצם בניסיון להסדיר את כל התחום של שירותי תיירות,

אפשר לקרוא לזה "חבילות תיור", ''טיולים מאורגנים". אנחנו בעידן של פתיחת השוק בכל

תחום ותחום לתחרות, זה תהליר שהוא תיוני למשק. במצבים מהסוג הזה מקובל באירופה

ובצפון אמריקה, כאשר השוק הוא תופשי, להסדיר או לנסות לווסת תחומים מסוימים על-ידי

הגנה מאוד מפורשת על זכויות הצרכנות.

ישראל מתתילה לעבור את המהפיכה הזאת, בעזרה של הרבה אנשים שיושבים כאן.

היתה פנייה אלי מהמועצה הישראלית לצרכנות, שאני באמת רוצה לברך על היוזמות שלה,

לקתת את הנושא של חבילות תיור, שהוא תחום שכרגע לא מווסת ולא מוסדר, ולנסות להסדיר

אותו מבחינת הגנה על זכויות הצרכנים.

אם מותר לי לומר, החברות המבוססות העוסקות בתחום, בעצמן משתפות פעולה מתחילת

העבודה על החקיקה הזאת, כדי להגן על הצרכנים ועל עצמם מפני מה שנקרא "חאפרים",

שמבטיחים הרים וגבהות ולא מסוגלים לקיים - אני לא רואה אותם פה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
המועצה נמצאת כאן.
נעמי חזן
המועצה נמצאת, אבל התאחדות סוכני הנסיעות, שעבדנו איתם ארוכות - - -
היו"ר אמנוו רובינשטיין
הם שלתו תזכיר.
אתי בנדלר
התזכיר נשלח עוד לפני הישיבה הקודמת.
נעמי חזן
הצעת החוק הזאת באה לעשות בעצם שלושה דברים בצורה מאוד ברורה. א) לעגן בחוק

את הצורר בגילוי נאות של כל התנאים של חבילות התיור, זה הדבר הראשון, וזה פרק ב'

בחוק. חובה של מסירה בכתב. אני מדגישה כי היה על זה קצת ויכוח, עם סדרה של סעיפים

שעוסקים באיסור הטעיה. זאת אומרת, שהקונה יודע בדיוק מה הוא קונה, לפני שהוא עולה

על המטוס.הפרק השני, עוסק בערבויות לקיום חבילות התיור, בעצם, בהבטחות לאן מצטרפים

לחבילת התיור מראש.

הפרק הרביעי עוסק בעונשים. זאת אומרת, יש עיגון בחוק גם לזכויוח הצרבן, במקרה

שיש הפרה של אותן הבטחות שניתנו לו.

אנחנו מאמינים שזה גם יעשה סדר וצדק לגבי הצרבנים וגם ייטיב עם סוכני הנסיעות,

גם הקמעונאים וגם הסיטונאים. יש פה חלוקה מאוד מעניינת, שאני מחארת לעצמי, שכאשר

נתחיל לעסוק בגוף החוק, אז החלוקה הזאת תתבהר.

אני מבינה שהמועצה לצרכנות גם עשתה עכשיו סקר לקראת הענייו הזה, אז אנחנו באים

גם עם נתונים מאוד ברורים על המצב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
קראתי את הסקר של המועצה לצרכנות, ואני מודה להס על כך שהם עשו אח הסקר הזה.

רציתי להתחיל בדיון בהצעח החוק על-פי הסעיפים. אני מציע שנחזור לסעיף ההגדרות

לאחר שנקרא את הסעיפים המהוחיים, ואז נוכל להבין את משמעות ההגדרות.

פרק בי, מסירת מידע ואיסור הטעיה, שזהו הפרק העיקרי.

(קורא מהצעת החוק הכחולה סעיפים 2(א) ו-2(ב)).

הערות לסעיף זה.
אתי בנדלר
הסכם בין מי למי? אני מניחה שלפי סעיף קטן (ב), הכוונה היא שבין רוכש חבילת

הסיור לבין המארגן - - -
אריאלה רבדל-נדקוב
זה מופיע בסעיף ההגדרות.
היויר אמנון רובינשטיין
כתוב פה: "הסכס בין מארגן לבין נוסע בדבר רכישת חבילת תיור".
היויר אמנון רובינשטיין
כן, זה חיה הפתיח להערה.

נדמה לי, שדובר בישיבה הקודמת טל כר' שאולי יש לשקול אפשרות שההסכם יהיה בין

הנוסע לבין הקמעונאי. כאן, אין מנוס, אלא להחחיל בדיון, ובמתן תשובה לשאלה על מי

תחול האחריות לתוכן של חבילת הסיור.
נעמי חזן
היה לנו דיון מקדמי על העניין של קמעונאי, והחלטנו שמארגן יכול להיות אחד מהשנים

או שניהם יחדיו, ולכן ההגדרה נכונה בדיוק - - -
היויר אמנון רובינשטיין
כתוב: ''מארגן - אדם המארגן, משווק, מציע למכירה או מוכר תבילות תיור'.
דב קולוני
זה כולל גם קמעונאי?
אריאלה רבדל-נדקוב
בין בעצמו ובין באמצעות שלוחה, שאז זה חל גם על קמעונאי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש הערות נוספות לסעיף 2? סעיף 2 אושר.
ראובן ריבלין
מדוע לא מצליחים להיכנס לנושא הזה של "ימציא לו עותק חתום תוך שלושה ימים"?

מה יקרה אם אדם יחתום בבוקר וייצא לחבילת תיור?
אריאלה רבדל-נדקוב
אז הוא יוצא תוך שעה.
ראובן ריבלין
למה להיכנס בחקיקה ראשית לפירוט?
אברהם רותם
יש מכירות שנעשות ברגע האחרון. היום מישהו יכול לקנות דיל ואחרי שעה להיות

בשדה-התעופה.
היויר אמנון רובינשטיין
השלושה ימים, זה לכל המאוחר. 'לא יאוחר משלושה ימים מיום החתימה".
ראובן ריבלין
מה הסנקציה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
נגיע לסנקציה.
אריאלה רבדל-נדקוב
יש פרק עונשין.
אתי בנדלר
מה זה "יום חתימת ההסכם"? הרי הרבה מאוד עסקאות נעשות טלפונית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא בזה.
אתי בנדלר
את לא יכולה לרכוש באמצעות כרטיס אשראי - - -?
ראובן ריבלין
היועצת המשפטית שואלת שאלה נכונה. האם התוזה שמוזכר בסעיף 2 מחייב אותנו היום

לעשות הסכמים לחבילת תיור רק בכתב?
נעמי חזן
זה סעיף קטן 2(א).
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא אומר שאי-אפשר לעשות את זה טלפונית או באינטרנט.
ראובן ריבלין
אינטרנט, זה כבר ענייו אחר.

יש את חוק החוזים. האם החוק הזה הוא חוק שהוא לכם-ספציאליסט, שהוא גובר על חוק

החוזים? האם יש פה פרשנות לפי חוק החוזים, מה זה "כתב" ומה זה "לא כתב"? השאלה האם

יש פה איזה דבר שמחייב אותנו.
היו"ר אמנוו רובינשטייו
הכוונה היא שאני מרים טלפון, נותן את כרטים האשראי שלי - אין כאן "בכתב" - הרבה

עושים את זה.
ראובו ריבלין
בהסכם במקרקעין, אנחנו התחלנו בהיגיון רב, עם הפסיקה מתעוררות כל מיני

התפתחויות, אבל בכל זאת הסכם בכתב הוא "הסכם בכתב", במקרקעין זח תנאי שהוא חובה.

לבוא ולומר לגבי תיירות "הסכם בכתב" כאשר חבילת תיור יכולה להיות שאני ואתה מזמינים

כאשר אנחנו נמצאים בדרך, במטום, בין פרים ללונדון - - -
נעמי חזו
ממש לא.
היו"ר אמנוו רובינשטייו
זה לקוח מהדירקטיבות, מהנוהגים האירופים?
נעמי חזו
מלה במלה.
עובדיה שרגאי
גם של האיחוד האירופי וגס של אנגליה ומקומות נוספים.
אריאלה ובדל-נדקוב
עברנו תהליכים על תהליכים אצל נעמי תזן בתדר, ישבנו ותרשנו את זה ימים.
ראובו ריבליו
נציגי משרד המשפטים נמצאים פה?
אתי בנדלר
עו"ד אלן זיסבלט, שמטפל בדרך כלל בנושא צרכנות, רכש חבילת סיור במזרח-הרחוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת רובי ריבלין העיר הערת חשובה. אני מציע שאנחנו נאשר את סעיף 2 בכפוף

לסימן השאלה הזה. נחזור אליו לאחר שנקבל תזכיר מחברת הכנסת חזן או מהמועצה לצרכנות

על המצב במדינות השוק המשותף.
אתי בנדלר
אולי, בכל זאת, מותר לי להציע איזו הצעה. לפי תיקון לחוק הגנת הצרכן, שנתקבל

בכנסת ממש לאחרונה, בעקבות הצעתה של חברת הכנסת נעמי חזן, לעסקת מכר מרחוק, גם שם

דיברנו על תובח גילוי בכתב, והוראה נוספת שהוספנו, ש"כתב" יכול שייעשה גם באמצעות

פקסימיליה או תקשורת אלקטרונית, לא דיברנו על פלאפון.
ראובן ריבלין
גברתי היועצת המשפטית, יושב על-ידינו, פרופ' למשפטים. אמ את כותבת "בכתב",

צריך שיהיו גם האלמנטים שאת רוצה שיהיו חיוניים לכתב. מה זה "בכתב"?
אריאלה רבדל-נדקוב
זה מה שהגדרנו בחוק הגנת הצרכן, מהם האלמנטים. אתה צודק במאה אחוז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נחזור לזה לאחר שנקבל תזכיר בענייו הזה בלבד.

סעיף 2 אושר בכפוף לקבלח תזכיר מחברת הכנסת חזו או

מהמועצה לצרכנות על המצב במדינות חשוק המשותף
היו"ר אמנון רובינשטיין
(קורא סעיף קטן 3(א) מהצעת החוק הכחולה).
עובדיה שרגאי
הייתי אומר ''בכל עניין מהותי", לא "ביחס לעניין''.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש הערות לסעיף הקטן הזה?
ראובן ריבלין
התיקון שלו נכון גם מבחינת עברית, גמ מבחינת תתביר, גם מבחינת ההיגיון.
היו"ר אמנון רובינשטיין
(קורא מהצעת החוק הכחולה סעיפים קטנים 3(ב), 3(ב)(1), 3(ב)(2)).

לגבי סעיף קטן (2), נדמה לי, שזה מכוסה על-ידי חוק אחר.

(קורא מהצעת החוק הכחולה סעיפים קטנים 3(ב)(3), 3(ב)(4), 3(ב)(5), 3(ב)(6),

3(ב)(7), 3(ב)(8), 3(ב)(9), 3(ב)(10), 3(ב)(11), 3(ב)(12), 3(ב)(13)).

הערות.
עובדיה שרגאי
בסעיף קטן 3(ב)(2), להערתך, אכן יש הוראה בתוק הגנת הצרכן, לגבי תקנות הגנת

הצרכן, חישוב שיעור ריבית שנתי. והייתי מציע שלא כל אחד יעשה את חישוב הריבית איך

שהוא רוצה, אלא שיפעלו לפי אותן תקנות, כי הן כבר מוסדרות בחוק.
היו"ר אמנוו רובינשטיין
זאת ההערה הראשונה שלי.
עובדיה שרגאי
הערה לגבי סעיף קטן (4). אינני יודע אם זה מקובל, ''מקונות הלינה ודירוגם'. השאלה

אמ לא צריך לכתוב כתובת או מקום מקומות הלינה? הרי מקומות לינה, אפשר להגיד

"במלון''. השאלה אם לא צריך לציין מלון?
קריאה
מלון ארבעה כוכבים או מלון חמישה כוכבים.
אריאלה רבדל-נדקוב
זה דירוג. הוא מדבר על עניין המקום. מלון זה לא מקום, מלון זה מסגרת.
עובדיה שרגאי
האם זה לונדון או ליד לונדון. מה זה ליד לונדון?
היו"ר אמנוו רובינשטיין
אני לא רוצה לחייב מארגן חבילת תיור, זה גם לא סביר שיקבע לי את שם המלון. יש

העברה ממלון למלון, בשיש מלונות בדירוג שווה - - -
עובדיה שרגאי
עזוב דירוג, זה כתובת. דירוג זה דבר אחר.
דב סולוני
אדוני העיר שאין לחייב מארגן תיור לתת ב"מקומות הלינה" את הכתובות ואת הדירוג.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אמרתי שבן חייב, אבל לא מלון ספציפי.
דב קולוני
יש פה העניין העקרוני, שלא מחייבים את המארגן לכלול את הדברים האלה. כתוב, לפי

הנוסח הקיים היום, שאם הוא כולל את הפרטים האלה, אסור לו - - -
אתי בנדלר
אתה מדבר על היחס בין סעיף 2 לסעיף 3? בוודאי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ו "מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יראו עניינים אלו כמהותיים בחבילת תיור".
אתי בנדלר
אני מוכרחה לתמוך במר קולני בנושא הזה. לא נאמר שבהסכם צריכים להיכלל התנאים

המהותיים המפורטים בסעיף 3 או 3(ב), אשר על כן הוא יעשה הסכם, הסכם שאומר שאני

מוכרת לחבר הכנסת רובי ריבלין חבילת תיור, וזהו. אלה כל הפרטים שמופיעים, אולי תאריך

תחילה, זה הכל. אני לא מומרת פרטים מהותיים, אני גם לא מטעה בהמ.
היו"ר אמנוו רובינשטיין
כדי שיהיה דיון ממודר אני רוצה לעבור סעיף, סעיף. הנקודה ברורה.
ראובן ריבליו
אני רוצה קודם להתייחם באופן כללי, ברשותך, אדוני היושב ראש. אני חוזר שוב

לעניין של הסכם בכתב. כמובן שידעתי על קיומו של סעיף 3 ועל הפירוט של סעיף 3(ב),

והבנתי מראש, לפי ניסוחו של סעיף 3(ב), שסעיף 2 לא מחייב לכלול את כל אותס דברימ

בהסבס בכתב.

אמ, למשל, היו באימ ואומריס שסעיף 2 כפוף לסעיף 3, זאת אומרת, שזה בכתב ויכלול

את כל הפרטימ האמורים בסעיף 3, יש פה איזה דבר שמתחיל להיות מבחינת תפסת מרובה לא

תפסת.

סעיף קטן 3(א) אומר הכלל, ברור וחד משמעי, והכלל הזה, כמובן, הוא שיבוא לבתי

המשפט, כאשר בכל עניין שלא יהיה יבוא ויטען הנוסע שזה עניין מהותי ושהוא הוטעה,

והסוכן יעמוד בפני הצורך להוכית שהוא עמד בתנאי סעיף 3 והוא לא היטעה.באים ואומרים לו; מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 3, אנחנו גם אומרים לך, שים

לב לפרטים האלה, כדי לעזור לבית המשפט, או כדי להימנע מללכת לבית המשפט, על-מנת

שאנשים יידעו לפני איזה סכנות הם עומדים ומהי חובת הגילוי.

לאחר שמנע ופירט המציע שנים-עשר דבריא, שנים-עשר סעיפים שהם בבחינת דבר שאני

לא יודע אם ניתן להתפשר עליהם או לא ניתו, האם חובה לפרסם את זה, או האם רק במידה

ויש, כמו שנאמר, בא סעיף 13, שהוא חוזר לסעיף קטן 3(א), שבא ואומר: אבל תדעו, בנוסף

לכל הדברים, בסעיף 13 למעשה נכלל כל דבר שאני מבחינה סובייקטיבית חשבתי שאתה צריך

לומר לי ולא אמרת. כמובן שהמבחן יהיה אובייקטיבי.

זאת אומרת, אנחנו עוד פעם מחזירים את הצדדים, במקום למצב שבו אנחנו נפשט את

העניינים ונגרום לכך שמערכת היחסים בין נוסע לבין מציע חבילת תיירות יהיו ברורים ולא

ניתנים לפרשנויות יתר, ונעשה סדר בעניין, אנחנו שוב פותחים את כל העניין על-מנת שבית

המשפט יבוא ויקבע מהי המידה השלוש-עשרה בשלושה-עשר מדיא, שהיא מפרשת מעבר לכל

השנים-עשר שבטיא, שנתנו לנו בפירוט הזה, או שהוא בא בנוסף על סעיף קטן (א).
היו"ר אמנון רובינשטיין
חברת הכנסת חזן.
נעמי חזן
צריך לחזק את הסעיף של החובה במידה מסוימת, כי אחרת לא עשינו דבר. זאת השורה

התחתונה שלך, אם הבנתי אותך נכון.
ראובן ריבלין
או כללי או פרטי.
נעמי תזן
דבר שני, עכשיו אני חוזרת להערה שלך קודם. אנחנו בנינו את כל התקיקה הזאת על

סינון של הדירקטיבות האירופיות, שוב, גם האיחוד האירופי וגם החקיקה הבריטית, כי זה

חלק ממגמה כללית שלנו בנושא החקיקה הצרכנית, ליישר פער עם אירופה, ששם החקיקה

המתקדמת ביותר בנושאים הללו. אנחנו אפילו הורדנו כמה סעיפים שנמצאים שם כדי להתאים

לשוק הישראלי.

אני לא הייתי נוגעת, פה ושם כמובן אפשר לדבר. אבל באופן כללי, אם הכנתי את תבר

הכנסת רובי ריבלין נכון, צריך לחזק בדיוק את ההערה שלך, אדוני היושב-ראש, ואת ההערה

של אתי בנדלר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נקיים דיון בכל סעיף קטן בנפרד, ולאחר מכן נחליט.

לסעיף קטן (1), יש הערות?
ראובן ריבלין
את סעיף קטן (1) צריך לחבר לסעיף קטן (11).
אריאלה רבדל-נדקוב
נכון, ההפרדה כאן היא מלאכותית.
צביקה גלמן
אני היועץ המשפטי של התאחדות סוכני הנסיעות. אומנם איחרנו במעט, אבל סעיף 2

אושר, כפי שהוא מופיע בהצעח החוק - - -
היויר אמנוו רובינשטיין
בכפוף לשני תיקונים: א) לא תוך שלושה ימים, אלא לא יאוחר משלושה ימים מיום

החתימה. ב) החובה שההסכם יהיה בכתכ תידון מחדש, לאחר שנקבל תזכיר בעניין זה.
ראובן ריבלין
תזכיר שיבוא ויאמר לנו מה היחס בין זה לביו חוק ההוזים הבללי.
מיור בספי
קיימנו במה ישיבות קודם לבן עם תברת הכנסת נעמי חזן ועם היועצת המשפטית של

המועצה להגנת הצרכן, והייתי סבור לבל אורך הדרך, וודאי אדוני יודע, שהמתוקק הכנים פה

איזו נורמה של תובת הכתב, שהיא נורנוה שהולכת ונעלמת בכלל מחוקים במדינת ישראל. בבל

הידוע לי, החוק הבודד, אולי יש עוד אתד בזח, שמחייב חובת בתב זה חוק המקרקעין, וגם

שם בית המשפט העליון כבר - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
בגלל זה הקדמתי ואמרתי, הנושא הזה לא הוכרע. עו"ד גלמן, אני מבקש שאח הנושא

הזה תעלה בישיבה הבאה, שבה יעלה הנושא חזה לאחר קבלת תזביר. אני מציע שגם אתם

תשלחו תזכיר בעניין זה.
מיור כספי
כיושב-ראש הוועדה הבלבליח של ההתאחדות, ובעוונותי הרבים, מנכ"ל חברת

הסיטונאות לתיירות הכי גדולה בישראל, אני חושב שתובתי, כמו חובתו של בל מומחה,

להעמיד את בל הנובחים על דעתנו האמיתית בעניין זה, שקיבלה משנה תוקף לאור בתבה

וסקר מגמתיים שהופיעו אתמול, שאינם עולים בקנה אחד עם המציאוח, בפי שהיא מוברת לי.

מה שפורסם בסקר מטעם המועצה אינו נכון, אני מוכן לתת על זה את כל יוקרתי המקצועית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוועדה לא חדון בזה.
מיור כספי
אבל הסיבה שאנחנו חוזרים ומדגישים את העניין הזה היא, שהרי ברצונכם להיטיב עם

הציבור, ואני חושב שאנחנו המומחים על מנת לעזור לבם לעשות בר, ולא הפוך. משהתעוררה

אותה בעיה שעלתה אתמול, חובתנו לומר את מה שיש לנו לומר.

התיירות הישראלית לא מסוגלת לשאת על גבה את הניסיון הזה בפי שהוא, לא בגלל

הטבנולוגיה המתקדמת, לא בגלל תרבות התיים. לצערי הרב אנחנו נפגע בנוסעים, משום

שבאשר ימסרו לנוסע בור ניירות שבהן יש שמות סתומים והערות סתומות, שהן יבולות, אחרי

זה, בבית המשפט להגן על הסיטונאי, זבויותיו של הנוסע עוד יצומצמו. זאת הערה ראשונה.

ההערח שנייה היא בעניין עלות הנושא הזה לענף. מאחר והענף הזה הוא רב תנועה,

מדובר בפעילות אדירה. רבותי, לכל נוסע יש 14 פעולות רישום, לפחות שש מהן פעולות

כספיות. כל הדבר הזה מחייב בעלויות בבדות מאוד, שבסופו של דבר יפלו על האזרח, השום

ששיעורי הרווחיות של הענף, כידוע לכם, נמוכים ביותר.

יש להוסיף נתון נוסף. היום יש בענף הזה בכלל ובעולם בכלל, בהיותו כפר גלובלי,

מצב שבו אנשים מתחברים לערוצי מכירה מתוץ-לארץ, וגם לזה צריך לתת תשובה.

חשבנו בזמנו, ואמרנו את זה לגב' נעמי חזן, שיש דרך שעבשיו מתקנים אותה גם בעולם

וחוזרים שם מהתקנות של רישום וגילוי נאות, והיא לבפות על היצרנים רישוי, וזה קל מאוד.

בופים עליהם רישוי ותקנות. מוטב שתשקלו אח זה, ואם אתם רוצים אנחנו מובנים להגיש

לבם נייר בעניין הזה.

בל יצרן שמעוניין לייצר סחורה ורוצה למכור אוחה באמצעות קמעונאי, או בכל דרך,

מחויב ברישוי, מחויב בהסדרים, מחויב בבל מה שתחפצו, בפי שיטבע", כחברה לתרופות,

מחויבת ברישוי, או כפ שחברות ביטוח, אינן יבולות להנפיק פוליסה, אלא אם כן יש להן

רישוי. מאותו רגע כל העניין פשוט.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם תומכים ברישוי וברגולציה?
מיור כספי
ליצרנים.

בדברים כאלה צריך לשאול את המומחה, והמומחה בענייו הזה איננו רוצה את רעת

הציבור. צריך להבין שאנחנו חברות מאוד סולידיות. ואני חושב שהתיירות הישראלית

היוצאת עומדת בנורמות וברמה גבוהה מאוד יתסית לאירופה. באיזה מקום מצטיירת תופעה

באילו מדובר באנשים - - -
ראובו ריבליו
אני מבין ממך שהכל מוסדר.
מיור כספי
לא אמרתי את זה, להיפך. אמרתי שיש צורך לעשות בעניין הזה, אבל בגדול לא מדובר

כאן בחבורת נבלות, מדובר כאן באנשים שעובדים יפה מאוד ועושים את עבודתם נאמנה. אני

מודיע לכם, שאני מכיר את התהליכים כעולם, ואנחנו יותר טובים מהרבה מקומות אחרים. אף

על פי כן, צריך לתקן. מאחר שיש לנו הצעה, למה שלא נעביר לכם בכתב הצעה, שבה אולי

תפתרו את הבעיה לטובת הציבור.

אני חוזר בגדול על ההצעה. מי שמעוניין לייצר ולמכור כאמצעות אתרים או כאמצעות

עצמו, כל מי שלוקח על עצמו לייצר, תתזקו את המסגרות סביבו בתקנות ראויות של גילוי

נאות. הוא חייב בכל הכללים - בערבויות בנקאיות, ביכולת מקצועית וכיוצא בזה. מאותו

רגע, כל המוצרים בשוק יעמודו בקריטריונים, לא המוכרים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה להבהיר לך עניין של פרוצדורה. היה דיון מקדמי בהצעת החוק הזאת

בראשותה של חברת הכנסת נעמי חזן, והתתלנו בדיון על-פי סעיפים. אתה מציע כאן הצעה

שהיא תדשה לוועדה, להחליף את כל ההצעה שעברה קריאה מוקדמת בכנסת בחוק פיקוח.

המגמה בכנסת היא לכטל חוקי פיקות. המגמה בכנסת לעבור מפיקות ומרגולציה להגנת

הצרכן. הנימוקים שהשמעת יכולים לבוא כמסגרת הצעת התוק הזאת, אם אתה רוצה להשמיע

אותם במסגרת הטלת התוכה על היצרן, זה יכול להיות, אבל הרעיון שכל מובנות ממשלתית

שבודקת כשירויות, זה פשוט בעיה, אני לא יודע איך זה בעולם, בישראל זה לא הוכיח את

עצמו.

יתר על כן, יוזמי החוק מסתמכים על דבר, שבכנסת מקוכל לאמץ אותו בתחומים רבים

מאוד, והוא הדירקטיבות של האיחוד האירופי. זה טוב שאנחנו עושים את זה בהדרגה,

מתאימים את עצמנו גם ליעד התיירות שלנו וגם ליעד שממנו באים הרבה תיירים.

לעניין שלך, של הזמנת תבילות תיירות בטלפון או באינטרנט, אז קודם בל אנחנו לא

שולטים מחוץ לגבולות, והבשורה שלנו, שבדרך כלל הדירקטיבות האלה מתגשמות לאותן

ארצות שבהן מוצעות ההצעות. למשל, באנגליה, לאחר מקרים מאוד מאוד קיצוניים, יש

התערבות מאוד מאוד ברורה של המחוקק.
מיור כספי
- ABTAהתאחדות הסוכנים האירופאית, שם השיטה שהצעתי לכם מיושמת היום. ABTA

עשתה בדיוק מה שאמרתי לכם, היא תזרה בה מהניסיון של גילוי נאות ותהליכים של

דוקומנטציה ועברה למה שסיפרתי לכם. רק לידיעתכם, אנגליה נחשבת כמדינה המובילה

באירופה מבחינת תיירות. התיירים הישראלים בדרך כלל רוכשים דרך הגופים הענקיים

האנגליים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מציע שתגיש תזכיר בנושא הזה, שיהיה לנו חומר ונדון בו. אבל אם אתה רוצה

לבטא את המגמה שלך, של הטלת אחריות על
מיור כספי
ננסה לעשות את זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו חוזרים לדיון הספציפי.

יש הערות לסעיף קטן (1) ?- אין הערות.

לסעיף קטן (2), יש לנו הערה, שצריכה להיות כאן הפניה לתקנות תישוב ריבית.
אתי בנדלר
אני לא יכולה לעשות הפניה לתקנות בחקיקה ראשית, אבל אני אמצא את הדרך

החקיקתית הראויה.
היויר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (3).

הגענו לסעיף קטן (4), והתחיל כאן איזה ויכוח זוטא במקומות הלינה ודירוגם. הטענה

היא שזה לא מספיק - - -
אתי בנדלר
עברת מהר מאוד על סעיף קטן (3), ויש לי תערה. אני לא יודעת על מידע על שירותים

אשר אינם כלולים במחיר הכולל. זאת אומרת, שהוא צריך לכתוב שזה לא כולל עד להגיע

לירח?
היויר אמנוו רובינשטייו
שזה יכלול הסעה משדה-התעופה למלון.
נעמי חזן
לא כולל כניסה ללובר.
אתי בנדלר
הרי כל חבילה יש בה יותר מרביבים שהיא לא כוללת מאשר מה שהיא כן כוללת.
יעל אונגר
אחר-צהריים חופשי, זה אומר שזה לא כלול. ארוחות - שתיים ביום - לא כלול.
מיור כספי
שעה חופשית, זה כלול?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכוונה, ואולי צריך להבהיר את זה, שכל מה שנכלל בתבילת התיור, אבל לא נכלל

במחיר, צריך להיכלל. זאת אומרת, אם מדובר על סיור בפריז, אז אם זה נכלל בתוכנית של

הסיור, אבל לא נכלל במתיר, צריך לומר זאת.
מיור כספי
בנוסף.
דב קולוני
זה כתוב בדיוק בך.
היויר אמנון רובינשטיין
ננסח את זה: 'מידע על שירותים אשר נכללים בתוכנית הסיור" או "התיור, ואינם

כלולים במחירי.
ראובן ריבלין
או "והדורשים תוספת תשלום".
יעל אונגר
אולי נכתוב את זה בצורה בולטת כמו בחוק סוכני ביטוח, שיש חובה להדגיש את

ההתרגות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני משאיר את הניסוח ליועצת המשפטית שלנו, הכוונה ברורה.
ראובן ריבלין
עניין ההחרגות הוא חשוב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכוונה היא לא לכלול את כל הדברימ שלא נכללים במסגרת ביקור בפריס, אלא

כשנאמר שיש ביקור ספציפי, אני צריך לשלס עבורו.
ראובן ריבליו
השאלה האם סעיפיס קטניס (4) ו-(5) לא נכללים במסגרת סעיף קטן (3).
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא.

סעיף קטן (4), "מקומות הלינה ודירוגס". כאן היתה הערה שאס כתוב "לונדון", והמלון

לא במרכז לונדון, אלא באיזה פרבר של לונדון, בבריקסטון או באיזה מקום אחר, יש כאן

הטעיה. מצד שני, אני הערתי, שאי-אפשר להתחייב למלון ספציפי, משום שיש בעיה שיש

העתקות ממלון למלון מאותו סוג ומאותה סביבה.
אריאלה רבדל-נדקוב
אתה מקבל ואוצ'ר למלון, זה לא נכון, חבר הכנסת רובינשטיין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא נדבר על ניסוח, נגיד מה אנחנו רוצים.
אריאלה רבדל-נדקוב
אנחנו רוצים שם מלון, ואם רוצים להחליף אותו, שיסבירו את זה בכתוב בפנים. רוב

הטענות הן בקטע הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הטענות, כפי שהבנתי, הן על זה שהגיעו למלון פחוח טוב.
אריאלה רבדל-נדקוב
לא רק זה. שהגיעו למלון פחוח טוב, במרחק נסיעה של חמש שעות מלונדון, שאין לשם

אנדר-גראונד, שצריך לנסוע לאוטובוס ואחר-כך להגיע לאנדר-גראונד, שאין שם בריכה -

דברים מהותיים במלון משתנים כל הזמן.
מיור כספי
יש צורך לעשות הבחנה. בתוך טיול מאורגן, דבריך אמת הם. בטיול מאורגן עוברים

ללון בלונדון, ואכן צריך לדאוג שיהיה מלון חלופי, ויש בטיולים מאורגנים מקום חלופי. אין

ואוצ'יר על מלון בטיול מאורגן.הגברת מתכוונת למה שנקרא אצלנו ,"FIT" - Foreign Individual Travelמה שנקרא

לבודדים, ושם הוא מזמין מלון, מקבל שובר למלון, עם הכתובת של המלון, בימים אלה זה כך

נעשה. אוסיף ואומר, שכל אירופה מקבלת מה שנקרא ''קיק אאוט' חד משמעית, ובתנאי

שהמלון שאליו יועברו הנוסעים יהיה מלון באותה דרגה ובאותו איזור, זה דבר שקיים היום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בשני המקרים?
מיור כספי
בטיול המאורגן אין ואוצ'ר על המלון.
אריאלה רבדל-נדקוב
לא אמרתי שיש ואוצ'ר במלון בטיול מאורגן.
מיור כספי
אני עשיתי הבחנה בין השניים.
אריאלה רבדל-נדקוב
אני רוצה לחזור ולהסביר את העניין. יש שני מוגי טיולים: יש טיול מאורגן באמצעות

קבוצה, ויש טיול מאורגן באופן פרטי - אני מארגנת לעצמי למשפחתי ולחברי טיול באופן

עצמאי. גם בטיול מאורגן קבוצתי אומרים לך בדרך כלל גם את שם המלון, אבל אם לא

אומרים לו את שם המלון, מסמנים אותו בדברים מאוד ברורים: הוא יהיה במרכז לונדון, הוא

יהיה ארבעה כוכבים, תהיה בו בריכה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
על זה אין חולק.
אריאלה רבדל-נדקוב
ואז, אם הוא מחוץ ללונדון, ואין בו בריכה, והוא במרחק של שלוש שעות נמיעה

מלונדון, זה משמעותי גם בטיול מאורגן. יש משמעות למיקום של המלון במסגרת של טיול

מאורגן וטיול פרטי באותה מידה. מה שאומר יושב-ראש הוועדה הכלכלית של ההתאחדות

ומנכ''ל נטור, שאתה לא חייב לומר את שם המלון בטיול מאורגן ובתנאי שהוא עומד בתנאים.

אני מסכימה עם זה - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אין חילוקי דעות, סיכמנו על העיקרון, וזה עניין של ניסוח. סיכמנו שמה שצריך להיות

מיקום בית המלון - - -
מיור כספי
ברשותך, אם אפשר להגיד "מיקום באופן כללי''. מיקום זה דבר מאוד מסוכן.
היו''ר אמנון רובינשטיין
מיקום זה לא כתובת.
מיור כספי
אנחנו קוראים לזה ''מיקום באופן כללי'', מפני שמיקום זה ספציפי. צריך לתת תיאור

כללי: מרכז עיר, פריפריה וכן הלאה.
אתי בנדלר
אני לא אכתוב ''מיקום באופן כללי'', כי מיקום באופן כללי, זה יכול להיות גם אנגליה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נחשוב על הניסוח. הבוונה היא ברורה. הבוונה היא לא להטעות את המשתתף

בחבילה, לומר לו -לונדון", כאשר הוא מניח שזה מרכז לונדון, ואז לוקחים אותו שלוש שעות

בנסיעה. הכוונה היא שהמלון החלופי לא יירד מבחינת איבותו ותנאיו מהמלון שהוצג.
אהובה גנור
בחור בודד שנוסע לתוץ-לארץ וקונה חבילת תיור, לי מאוד תשוב אם אני מקבלת את

'הילטון' או אם אני מקבלת מלון ברמה. לכן כן חשוב לי המלון, ולא באופן כללי.
נעמי חזן
אין חילוקי דעות על העיקרון, גם לגבי מי שמשתתף בטיול וגם לגבי מי שקונה FITה-

FITרוצה את הפירוט הנוסף, הוא בלאו הכי מקבל ואוצ'ר. אבל פה עיקרון ההתחייבות קיים,

ולא צריך להתווכח על זה.

אני רוצה לומר, ואמרתי זאת לפני שהגיעו נציגי ההתאחדות, אני מאוד שמחחי על

שיתוף הפעולה שלהם, ולכן אני מתפלאת קצת על הדברים שנאמרו על-ידכם בפתח הישיבה.

החקיקה הזאח נעשתה במאמצים אדירים, גם מבחינת זמן וגם בניסיון לבדוק את המצב. אני

מקווה שהרוח הטובה שבה התחלנו את החקיקה תשרור גם בהמשך החקיקה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חבר הכנסת ריבלין.
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, אני מוכרח לומר שלא בלב קל חתמתי על הצעח החוק שאורגנה על-

ידי תברח הכנסת חזן. אמרתי שראוי לדון בסעיף 3 על כל מרכיביו ולקבל תשובות. בדרך-

כלל, כאשר אנחנו מדברים באותם אנשים שאנחנו מבקשים להגן עליהם, אלה אנשים שזו

הפעם הראשונה בחייהם, אולי גם הפעם האחרונה בחייהם שיבקרו באותם מקומות. אין להם

מושג לאן הם מגיעים, והם לא יודעים מאיפה הם חוזרים. לכן מאוד תשוב שדווקא לגכי אותם

אנשים יהיה ברור איפה הם ילונו, לא איפה הם ילונו מבחינת העיר, משום שאפשר לתאר את

המצב במזרח-התיכון על מפה של 1:250,000, היה שר שעושה כך, ויש אפשרות לתאר על מפה

של 1:20,000. חשבתי שסעיף קטן (4) הוא מאוד חשוב לאותם אנשים שאנחנו צריכים להגן

עליהם, דווקא בעניין זה. כאשר אני נוסע, אני רוצה לנסוע ל"הילטון לונדון", אני יודע שיש

שלושה 'הילטון" בלונדון, ואני שואל איפה, או "הולידיי-אין'', שלא לדבר. זו חוכמה קטנה

מאוד בשביל אדם שנוסע ומבקש את הוואוצ'ר. זה לא שהוא עומד, בוהה, תוהה בפני סוכן

הנסיעות, שהוא כל יכול מבתינתו, משום שההוא לא יודע, מעבר לביתו, לאיפה הוא הולך.

זאת אומרת, אותם אלה שאנחנו מדברים עליהם ומקווים להקל הם לא קליינטים - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה מציע שזח לא יחול על הוואוצ'ר.
ראובן ריבלין
למשל, לקחתי את בית"ר ירושלים, כשהם לא היו אלופים, הייתי יודע, והייתי שולח

מראש אדם כדי לראוח איפה הם יגורו, אם זה יהיה במכסיקו-סיטי, או באנטוורפן, או בכל

מקום שהם שיחקו. זאח אומרת, היה ברור שבכל מקום ומקום שאנתנו מגיעים, אנחנו יודעים

מה המלון, מה כתובתו, מה מספר הטלפון בו. אלה הדברים האלמנטריים.

אמרתי שזה סעיף שיכול להיות שהוא דרקוני או סעיף שיכול להביא לידי מצב שחבילת

התיירות תתייקר בצורה כזאת שאינה מתקבלת על הדעת. פה, אני רוצה לשמוע מכס, מדוע

צריך, ובאיזו מידה, מה האפשרות שלכם לעבור ממקום למקום? איזה מין דבר זה. אני קניתי

תבילת תיור, שילמתי מראש, הזמנתם את המלון, מה זה, כשאני מגיע ללונדון, פתאום אומרים

לי "תעבור מפה לפה, כי פה אין מקומות במלון"?

חברת הכנסת חזן, דווקא פה צריך להיות יותר מחמירים. אלה התנאים שאנחנו צריכים

לשמנר.
מיור כספי
מידי שנה, במדינת ישראל, מזמינים את השירותים, אני מדבר כרגע על טיולים

מאורגנים ובכלל, מוקדם יחסית. כאשר אתה קובע סופית את מתירי המלונות מוקדם, מחירם

הוא בערך ביו 10% ל-15%, עד 20%, יותר יקר. אם אתה קובע מראש.

מאחר שאתה עובד עם ספקי שירותים בכל העולם, ואתה סומך על העוצמה שלהם להשיג

לו את המלונות באזורים שאתה רוצה, והשוק הישראלי הוא שוק צמא, הוא זקוק למחירים

אטרקטיביים, מפני שיש שכבות אוכלוסיה שלא יכולות לנסוע לחוץ-לארץ במחירים שנקובים

באירופה, ושם קובעים את המלון וסוגרים אותו סופית.

כמובן, על-פי אופיה של החברה, ופה אני דו-ערכי, אבל אני חושב שמה שיקרה זה,

שבכדי שמארגן יוכל להגיד ירק במרכז לונדון, כל השנה", המחירים יקפצו ב-20% -10%. אני

מתמודד עם מציאות. בכדי שאתה תקנה מלון, תאשר לכל העונה, אתה צריך להפקיד כסף

כנובמבר שנה לפני זה. זה השוק הישראלי לא עושה - אני מדבר על טיול מאורגן בניגוד ל-

,F1Tששם אין בעיה.

בטיול מאורגן צריך להשאיר קצת גמישות, ובתנאי שיאמרו את זה. אולי צריך לכתוב

בטיול מאורגן, כפי שכותבים היום, "מלונות בדרגת תיירות, בלונדון וסביבותיה". אם נכתוב

את זה, מבחינת גילוי נאות הוא בסדר, וזה מה שתקבלו. אף אחד במדינח ישראל לא יוכל

להבטיח תמיד את המלון במרכז העיר. מי שיבטיח את זה יצטרך לקחת %20 יותר. אני מעמיד

אתכם על העובדות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מתי עושים את ה"בוקינג'' של בתי המלון בלונדון?
מיור כספי
%80 מהשוק הישראלי הסולידי, מה שאנחנו קוראים הסיטונאים, מזמינים את החבילות

הגדולות בנובמבר-דצמבר-ינואר, מפני שחברת התעופה הלאומית לא תמיד מנפיקה את לוח

הטיסות שלה. בשלב הזה, האירופאים, היפנים, האיטלקים - כולם כבר קנו. הישראלים באים

מאוחר. צריך להכיר את כל התופעות האלה. אתה ממכם עם הספק שלך על מלון דומה.

פירושו של דבר שאתה לוקח מלון שלושה כוכבים בלונדון, אז הוא יכול לתת לך בלונדון

בדוקס, למשל. יבול מישהו לבוא ולהגיד: תגיד מראש שזה בדוקס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתה אומר שיש עלות לזה.
מיור כספי
א) יש עלות. ב) אנחנו רוצים חוק שנוכל לחיות איתו. הוא נותן לי או לכל סיטונאי

אחר, ומאחר שלא קניתי מראש, כי בשוק הישראלי אני לא קונה - העלויות הן יותר גבוהות.

אני רוצה להוסיף הרבה דברים היוס, אבל אני לא חושב שאצליח. למשל, fitבמדינת ישראל

זול יותר מאשר בכל מקום בעולם, משום שהישראלים שיוועו למחירים זולים. הטיולים שלנו

זולים, יחסית לטיולי טרפלגר, ב-%25. שוב, בגלל מציאות, אנחנו ישראלים.

עכשיו אנחנו שוברים את המציאות הזאת. במלים אחרות, אם אני ארצה לשריין את

החדרים במרבז לונדון, באוקספורד, אני אצטרך לכתוב בחוברת 'מלון זה וזה באוקספורד'',

ואני אצטרך לקנות את החדרים מראש, המתיר הוא %20 יקר יותר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זאת לא ההצעה. מסכימים שבטיולים מאורגנים צריך לתת דבר שימנע הטעיה. לכן

ההצעה היתה מיקום. מיקום זאת אומרת, מרכז לונדון, מרכז פרים, ולא לשלוח אדם למקום

שאמ הוא היה יודע מראש, אולי הוא לא היה נוסע.
מיור כספי
אני מנסה להגיד ''לונדון'', לא מרכז לונדון.
נעמי חזן
יואב שליש, אולי תיכנס גנו אתה לדיון?

יואב שליש;

אני מחברת "רג'ואן". בקשר לשאלה של חבר הכנסת רובי ריבלין. אחד הדברים היותר

מסובכים, ורוב הטענות קורות דווקא בתבילות האלה, אלה החבילות שכלולות בהן טיסות

צ'רטר. חברת צ'רטר שוכרת מטוס ללונדון, והיא לא יודעת לאיזה בית מלון הקליינטיס ירצו

ללכת, האס לחמישה כוכביס, ארבעה כוכביס או שלושה כוכביס. היא יוצאת בחבילות עס

רשימה של שמונה בתי מלון שבתוכם יש קבוצה של שלושה כוכבים, של ארבעה כוכבים ושל

חמישה כוכבים. היא לא יכולה להזמין את המקומות בבתי המלון מראש, השוק הוא גם מאוד

מאותר. אס אתס תקראו את העיחוניס של היוס, תראו מבצע לעוד שבוע ללונדון במחירים

מאוד אטרקטיביים, המלון לא מוזמן. כלומר, אדם מזמין את המקום בטיסה, ולמלון יש איזו

אלטרנטיבה שקיימת. הוא יכול להגיד "אני רוצה מלון מסוים בלונדון", אבל אין עדיין אישור

על המלון הזה, כי חברת הצ'רטרים לא יכולה לקנות מראש. כשקונים מטוס של 300 מקומות

ללונדון, לא יודעים לאיזה בית מלון אנשים יילכו, כי אנשים לוקחים סוף-שבוע ללונדון.
ראובן ריבלין
ברשוח היושב-ראש, יש להבחין בין נסיעת צ'רטר, שבה הקבוצה נוסעת וחוזרת יחד - - -
יואב שליש
זו לא קבוצה, אלה בודדים.
ראובן ריבליו
הצ'רטר, המטוס. אתה נוסע בשעה מסוימת וחוזר בשעה מסוימת.
יואב שליש
אתה יכול גם לחזור מיעד אחר.
ראובן ריבלין
לא משנה. אתה קובע לפי חנאי הצ'רטר, ואתה חופשי להיות במקום אחר, זו לא חבילת

תיור.

t
יואב שליש
זו חבילת תיור. מניסיוני, רוב התלונות שמגיעות לשוק, מגיעות על בסים טיסות

הצ'רטר בחבילות התיור. ולכן יש בעיה לציין את המיקום המדויק של המלון, אי-אפשר

להבטיח. איר מתבצעת ההזמנה בפועל? אם אתה בא ומזמין לעוד שלושה חודשים, זה משהו

אחר. אתה בא שבועיים לפני הטיסה, אתה כבר נמצא בדמי ביטול בצ'רטר. אתה עושה הזמנה

ויכול להיות שלא יהיה לך מקום בכלל. כר זה מתבצע בפועל היום. אתה נכנס למשרד

נסיעות, אתה מבצע הזמנה, אתה משלם את כל הכסף מראש, ואתה לא יודע בכלל אם אתה

תיסע. עכשיו צריו להשיג לר מקום בטיסה, שזה יכול להיות אפילו מיידי, אבל צריך להשיג

לך גם מקום במלון בלונדון, וזה יכול לקחת יומיים, ואתה רצית מלון מסוים, ואין מקום,
חוזרים אליר ואומרים לו
אין במלון הזה, אנחנו מציעים לך מלון אחר - - -
ראובן ריבלין
לפני הנסיעה.
יואב שליש
לפני הנסיעה, אבל הוא כבר שילם את כל הכסף. מזה נובעת הבעיה שאי-אפשר לקבוע

את המיקום המדויק של המלון ואת השם שלו לפני הנסיעה.
צביקה גלמן
'התאחדות סוכני הנסיעות הגישה הצעה מסודרת להצעת החוק הזאת, ואני מניח שהיא

מונחת בפני היושב ראש. נוסף לכך הבנתי שבסעיף ההגדרות לא דנו בישיבה הזאת - - -
היו"ר אמנת רובינשטיין
אני רוצה לחזור על זה בסוף.
צביקה גלמו
סעיף ההגדרות הוא המשמעותי ביותר לצורך הדיכוטומיות ביו טיול מאורגן כהגדרתו,

כשיוצאת קבוצה של 30 איש, וכותבים להם בחוברת יפהפיה 'תסעו לפה ותהיו פה". אמר,

בצדק, חבר הכנסת ריבלין, שאלה בדרך בלל אנשים שזו להם הפעם הראשונה ואולי הפעם

האחרונה שהם נוסעים, והם לא יסעו יותר. על-פי סעיף ההגדרות, חבילת תיור כהגדרתה

צריכה לחול על האנשים האלה.

מאידך, כאלה, כמו חבר הבנסת ריבליו, כפי שאמר, שמרימים טלפוו לסוכו הנסיעות
ואומרים לו
אני רוצה להיות ב"הילטון לנגהם" ואני רוצה לטוס באל-על בטיסת הלילה או

בבריטיש-איירוויס במחלקה כזאת וכזאת - על אלה, לטענתנו, וכך זה כחוב בהצעה, ההגדרות

מייתרות את תחולת חבילת התיור.

תבילת התיור כהגדרתה בכל החוק הזה, לא צריכה לחול על אלה בבלל, מפני שזה לא

רלוונטי לגביהם מבחינה הגיונית, כמו כו זה לא ישים בשוק היום. סוכני הנסיעות הקטנים,

שנקראים הקמעונאים, שזה רוב הענף, שלא במו נטור, או עוד כמה בודדים, שהם מארגנים,

כהגדרתם, והם מוציאים את החוברות האלה. בחוברוח האלה יש גילוי נאות מלא לפני

ולפנים.
ראובן ריבליו
בדי לחדד את הבעיה. אני נכנס לחברת נסיעות ומזמין טיסה באל-על ומזמין מלון

הילטון בלונדון, אני מקבל ממך ואוציר אחרי ששילמת לך כבר מראש את כל הכסף. יש לי

תביעה נגדך אם אני בא ובהילטון אין מקום, בלי החוק הזה.
קריאות
היו"ר אמנון רובינשטיין:
צביקה גלמן
החוק לא צריך לחול על קמעונאים. קמעונאי, אם הוא צריך לתת גילוי נאות, כפי

שכתוב פה, הוא לא יכול. כשנכנס אדם לקמעונאי, נוצרות למעשה שלוש מערכות שונות של

הסכמים. האתת, סוכן-קונה; השנייה, קונה-סיטונאי; והשלישית, סוכן-קמעונאי. כך קבעה

הפסיקה, ולא פעם אחת. קבע עוד בזמנו השופט המחוזי בדימוס, לאחר מכן היה היועץ

המשפטי לממשלה, מיכאל בן יאיר, בפסק-דין די מפורסם, שאלו המערכות. זאת ההלכה עד

היום, גס בית המשפט העליון אימץ אותה: סוכן הנטיעות, הקמעונאי כפי שאני קורא לו,

שיושב בפינת הרחוב ברדיצ'בסקי בתל-אביב, הוא שקוף לרוכש שנכנס אליו, הוא רק מתווך,

כהגדרת פסק-הדין, בין המארגו לבין הקונה. לבו ברגע שהקונה קיבל את הוואוצ'ר, שאוחו

מנפיק המארגן, לא הסוכן, הוא קיבל אותו. המתווך, הקמעונאי, שיושב ברחוב ברדיצ'בסקי,

ויש 500 כאלה במדינת ישראל מתוך 600, הוא יצא מהתמונה, הוא שקוף.

אני מבין את הרשות להגנת הצרכו - - -
אריאלה רבדל-נדקוב
סליחה, המועצה הישראלית לצרכנות, אתה טועה כבר פעם שלישית.
צביקה גלמו
סליחה.
אריאלה רבדל-נדקוב
זה לא מקרי.
צביקה גלמו
אני לא שותף לדעה הכללית, למדתי עליה רק הבוקר, לא קראתי את הכתבות בעיתונים,

אל תכניסו אותי לתוך התמונה הזאת. אני מדבר בפו האקדמי. בפו האקדמי, כך קבעה

הפסיקה, ואס החוק הזה יבוא וישנה אותה, אי-אפשר לכפות הר כגיגית. הסוכן לא יוכל

לעמוד בזה. אס הוא יצטרר לתת גילוי נאות, ההוא, הקטן, הוא יסגור את העסק ויילר

הביתה, כי אס הוא לא ייתן גילוי נאות, יהיו לו קנסות, יהיו לו ערבויות - - -
אהובה גנור
מה הלקוח יעשה?
צביקה גלמן
הוא יפנה למארגן, כי יש לו ואוצ'ר שלו, כך קבע בית המשפט לא פעס.
יואב שליש
יש גס גילוי נאות של המארגן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לכס דובר אחד, דובר טוב, תסתפקו בזה. חברת הכנסת חזן.
צביקה גלמן
עוד מלה אחת, אני רק אשליס את הטיעון. אס על אותו קמעונאי קטן יצטרך לחול פרק

ד' של הצעת החוק כאן, עונשין ותרופות, מוטב לו - והוא צריך לעשות גילוי נאות, כפי

שרוציס פה, 13 סעיפיס, זו חוברת מכאן ועד הודעה חדשה. הוא חב בגילוי הנאות הזה, לא

המארגן שנתן לו את החוברת בעובי של 150 עמודיס, חברת נטור, שהוציאה בדצמבר. הוא,

הקמעונאי הקטן, יצטרך ללמוד את החוברת הזאת, ולספר ללקוח: תדע לך שבעמוד 22 כתוב

שתסעו מכאן לכאן - - -
אהובה גנור
בשביל זה הוא מורשה.
צביקה גלמן
זה לא נכון.
מיור כספי
אני חושב שזו אווירה של ביחד, זו לא אווירה של מול, ואת זה אני רוצה להקרין.

הלבטיס שלנו הס אובייקטיביס.
נעמי חזו
לא הצלחת להקרין את זה, משוס שכל החקיקה הזאת, לגבי ואיתי, נעשתה באווירה של

ביחד.
מיור כספי
בפירוש, כן.
נעמי חזו
לכן לא הבנתי בכלל מה קורה פה, ייתכן שהראש שלי אולי בכמה נושאיס אחריס בימיס

אלה.בישיבה הקודמת עסקנו בצורה זו או אחרת בדיון ארוך, ואני חושבת שזו תהיה טעות

לחזור על הדיון הארוך, על ההבדלים בין קמעונאי לסיטונאי ובדומה. פה, ההגדרות, לגבי

מארגן, הן כמעט מלה במלה תרגום של הדירקטיבות האירופאיות. לכן, אין טעס לחזור על

הדיונים האלה.

דבר שני, בכדי להגן על הלקוח ולפתור בעיות אחרות שאתם העליתם, מה שמאוד חשוב,

זה שבדיוק אותו אדם, חבר הכנסת רובי ריבלין, שבא בפעם הראשונה, ואולי לא יסע חמש

שנים, הוא הולך וקונה את החבילה, הוא לא יודע אם האדם הזה מוגדר כקמעונאי או סיטונאי
ראובן ריבליו
עליו צריו להגן, וצריך לראות איך.
נעמי חזו
לכן, חייבת להיות לאותו אדם, אותו לקוח, רק כתובת אחת. מה מעגל ההתקשרויות בין

הקבוצות, זה לא מעניין את הלקות, והוא לא יכול להתמתות בזה. זאת הנקודה השנייה.

הנקודה השלישית. כדי לכוון ולמקד שוב. השאלה שעלתה פה, היא השאלה האם צריך

בתור גילוי נאות להכנים את העניין של המיקום, וסך-הכל, למעט אולי מקרה אתד, היתה

החלטה שכן. מפני שבאמת אדם לא יודע, שאם הוא לא היה בעיר מסוימת, כמו לונדון,

שבמקרה מבחינת שטחה היא העיר הגדולה ביותר, שיש הבדל תהומי בין איזור חיוג 181

לאיזור חיוג 171, או בניו-יורק בין 121 ל-718, שהם כולם מוגדרים כניו-יורק, אבל מה

לעשוח שאחד הוא ברוקלין, ורק כדי להגיע פנימה למנהטן, זה יכול לקחת די הרבה שעות.

היתה התלטה על העיקרון, והעיקרון אומר: מקומות הלינה - מיקום ודירוג. על הדברים

האלה למעשה לא היתה מחלוקת לפני חצי שעה, אז אני לא רוצה, מפני שהדברים מורכבים,

להטוח את הדיון בחזרה לנקודות מחלוקת עקרוניות, שכמעט כולן הן בסעיף ההגדרות

שהסכמנו שנתזור אליהן. בואו נעבוד.
ראובן ריבלין
אני מסכים איתך לגבי זה, אבל התעוררה שאלה מאוד רצינית לגבי הקמעונאי

והסיטונאי, והשאלה אם סוכן, למשל, סוכן ביטוח, האם הוא סוכנם של המבוטחים או סוכנן
של החברות. הוא אומר
כתובת אחת. השאלה היא, מהי הכתובת?

?
צביקה גלמן
סוכן ביטוח זה קבוע בדין.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא רוצה לחזור לדיון הזה. אריאלה רבדל, בבקשה.
אריאלה רבדל-נדקוב
אמרו נציגי התאחדות סוכני הנסיעות לסוגיהם, שהדבר צריך לחול, לא משנה עכשיו

איזה סעיף, בתוך הגילוי הנאות לגבי טיולים מאורגנים, והוא לא רלוונטי ולא נחוץ לגבי 9

טיולים פרטיים, בנוסח שאני, רובי ריבלין, מרים טלפון לסוכן הנסיעות.

אני רוצה לומר לחברי הוועדה, שרבות מהתלונות שמגיעות אלינו הן דווקא בעניין של

טיוליס פרטיים. חבילת תיור פרטית. אני ארגנתי טיסה, מכונית מלון - אלה שלושת הדברים

שארגנתי באמצעות הסוכן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סוף שבוע.
אריאלה רבדל-נדקוב
לא, חודש באירופה, סוף-שבוע בפריס, זה לא משנה. בסוף השבוע בפריס, חיתה אמורה

לחכות לי בשדה-התעופה מכונית עם מלון בלב פריס.
ראובן ריבלין
שילמת את הוואוצ'רים?
אריאלה רבדל-נדקוב
הכל. יש לי ואוצ'ר ביד, כתוב לי מלון. ביקשתי מכונית במחיר איקס, וקיבלתי מכונית
בדרגה יותר נמוכה, ואמרו לי
זה מה שיש בפריס.
אברהם רותס
איו דבר כזה.
צביקה גלמו
זה לא גילוי נאות, אנתנו דניס בגילוי נאות, לא בעוולת הנזיקין - - -
ראובן ריבלין
לזה יש לך תביעה - - -
אריאלה רבדל-נדקוב
רובי ריבלין, אני לא מסכימה עם זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אריאלה רבדל-נדקוב, תתני גם לאחרים לדבר.
אריאלה רבדל-נדקוב
כל זמן שהם דיברו לא נתנו לי לדבר ולא יכולתי להתייחם לעניין.

ואז הוואוצ'ר היפנה לאותו מלון, הגעתי לאותו מלון, ואמרו לי: אנתנו מצטערים, את

לא מופיעה אצלנו ברישום. זה מה שאומרים להם. ואז עומד האדם הזה, והוא צריך לחפש

לעצמו, ויש לו התכתבויות, ובמלון הם מאוד טובים כלפיו, ונותנים לו טלפון עם פאקם, כדי

שיתקשר לסוכן, אבל זה יום שישי בשעה 17:00, אין את מי למצוא עד יום שני בישראל, והוא

צריר עכשיו בפרים למצוא לעצמו פתרון. אלה עיקר התלונות של הנסיעות הפרטיות.
יש כאלה שאומרים
כשאבוא לארץ, אני אראה להם. הם נכנסים לתהליך של תביעות

משפטיות, שחלקן, כי חבר הכנסת רובי ריבלין ייצג אותן, מצליחות, וחלקן, שלא הצליחו

להגיע לחבר הכנסת רובי ריבלין, לא מצליחות.
ראובן ריבלין
לא הפסדתי משפט אחד על דבר כזה.
אריאלה רבדל-נדקוב
חלק גדול מהם הולכים לבית-הדין לתביעות קטנות, כי זו תביעה קטנה במהותה. בית-

הדין לתביעות קטנות אינו מפצה על עוגמת נפש בדרך-כלל, הוא מפצה על ההפסד הכספי.
מיור כספי
לא נכון.
אריאלה רבדל-נדקוב
ואז יוצא מצב שבית-הדין לתביעות קטנות באמת פסק לו שיחזירו לו את המחיר של

המלון שהוא לא שילם, והוא קיבל את זה. אבל אדם נוסע לסוף-שבוע בפרים, ואת כל סוף-

השבוע הזה הוא בילה בחיפוש אתרי מלון.

הסעיף הזה הוא נכון, משום שאם בחוק הגילוי הנאות יחויב לגבי כל סוג של נסיעה, אם

זה פרטי, אם זה ואוצ'ר, או כל דבר אחר, החוק צריך לחול על העניין.היו"ר אמנון רובינשטיין;

זה לא יחול אם הסוכן פעל בסדר, והמלון הוא שרימה אותו.

שוב, אני אומר את זה גם כדי לבדוק את עצמי, יש הבדל גדול מאוד בין גילוי נאות

לבין תובת תיקון העוול, אלה שני דברים שונים.

ראובן ריבלין;

חובת הגילוי היתה נאותה לתלוטין, הוא אומר: אתה תבוא ל"סנט-ג'ורג'" ואתה - - -
אריאלה רבדל-נדקוב
לא, משום שהצליחו להוכיח שאכן הסוכן לא עשה גילוי, הוא אמר שהוא הזמין - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא גילוי נאות.
ראובן ריבלין
את מקבלת ואוצ'ר - - -
אריאלה רבדל-נדקוב
אבל אז הוא הולך עם זה לבית המשפט, והוא מקבל את מחיר המלון.
מיור כספי
ברשותך, קודם כל אני רוצה להזכיר משהו לנוכחים. אנחנו מדברים כל הזמן על תיירות,

תזכרו שבערך מחצית מהתיירות היוצאת היא ביזנס, אלה אנשי עסקים, וכדאי לזכור את זה.

מספר הנוסעים נאמד ב-2.4 מיליון איש. רבותי, נוסעים בתיירות אולי מיליון, השאר אלה

אנשי עסקים שנוסעים מספר פעמים.

בכל התיאור המוזר הזה שמתרחש כאן, יש לזכור שאנשי עסקים יודעים איזה מלון הם

רוצים, היו בו קודם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מליון איש, זה הרבה מאוד.
מיור כספי
בוודאי. גם אנחנו מוטרדים ממה שמתרחש, ואתן לזה פן נוסף. ה"חאפרים'', אלה גורמים

שמפתים את הנוסעים, ואין להם רישוי, ואנחנו מדברים על זה ואנחנו מנסים לתקוף את זה,

ושם הבעיה, אנחנו רוצים ללכת לקראת העניין, אבל אנתנו רוצים שהוא יהיה ישים.

הערה נוספת. הגברת תיארה כאן עניין שטרם חוקק הוא עובד על-פי כללי חוק גילוי

נאות. השובר שמקבל הנוסע, במקרה זה, זה שובר ברור, עם שם המלון, כתובתו ומספר טלפון.

כדי להאיר את עיניכם, אומר לכם שאני לא מכיר סיטונאי אחד בישראל שלא נותן גם מספר

טלפון של הספק בחוץ-לארץ, במקרה כזה.

מה שהגברת תיארה, זה נקרא ."Over Booking"התיירות העולמית כולה, גם חברות

התעופה, על מנת לא להישאר עם חדרים ריקים, או מושבים ריקים, מזמינים ומאשרים מעבר

באחוזים מסוימים, שלפעמים, כשמגיע נוסע יש מה שנקרא ."Kick Out''במקרה זה, מה

שתיארה הגברת, תופס היום. כל הגילוי הנאות ניתן היום. רבותי, בכל החוברות של

הסיטונאים יש מפות של הערים, אני יכול להראות לכם אותן, ובהן מצוין מיקומו הספציפי

של המלון. בעניין הזה בטח שהחוק לא יועיל כלום.
עובדיה שרגאי
יש על כך ויכוח.
מיור כספי
לא, מפני שכאן תיארו אירוע שיש תלונות.
אריאלה רבדל-נדקוב
הוויכוח הוא שהם רוצים להסיר את הגילוי הנאות בענייו של טיולים פרטיים.
יוסי פטאל
אני מנכ"ל התאחדות סוכני הנסיעות. דנו בענייו הזה רבות ופתרנו אותו כאופו יחסית

די פשוט. קודם כל אמרנו שכל מוצר שיימכר במדינת ישראל יהיה חייב בגילוי נאות. לא

משנה כרגע אם זה FITאו משהו אחר. זאת אומרת, שאם יש מוצר תיירות, כמו חדר בבית

מלוו, יהיו מאחריו כל שנים-עשר הסעיפים שפה הוזכרו. דיברנו בענייו הזה על חובת המסירה

ועל חובת האחריות לביצוע.

הבעיה היתה, קודם כל, שלא ייווצר מצב שהלקוח חוזר מחוץ-לארץ וזורקים אותו לספק

בחוץ-לארץ. מקובל עלינו. שלא יאמרו' זה המי. אנחנו מקבלים את האחריות. אם מכרנו פה

בארץ, אנחנו גם צריכים לעמוד מולם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הכתובת היא ישראלית.
יוסי פטאל
בדיוניס היותר מצומצמים שעשינו קבענו משהו קצת ציורי, ואמרנו, שמי שמושיט את

היד מעבר לגבולות המדינה, זה שרכש את המוצר בחוץ-לארץ, הוא האחראי. זאת אומרת, שאס

חברת נטור היא זו שרוכשת אח בית המלוו בחוץ-לארץ ומוכרת את זה דרכי, הקמעונאי, היא

מחויבת בוואוצ'ר. גס היתה לנו בעיה, כי דיברו פה על החוזה וכו הלאה. שקלנו את זה
ואמרנו
שבגב של הוואוצ'ר יהיו כל ההצהרות של הגילוי הנאות, שאנחנו מדברים עליו פה,

מיקום מדויק וכל מה שמחליטים. הקמעונאי יהיה אחראי להעביר את אותו גילוי נאות

ללקוח, לא משנה כרגע אם זה FITאו לא, והאחריות תהיה על היצרו, כי הקמעונאי באמת

מכר את מה שנטור מכרה לו. הסכמנו, בישיבות שהיו בינינו, שהלקוח, כמובו, יכול גס לתבוע

את הסוכו, מקובל עלינו. הוא יגיד שהסוכו התרשל וכדומה, גם זה היה מקובל עלינו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה לא מקובל?
יוסי פטאל
העיקרוו שעכשיו אמרתי, כבר מקובל. יש כאו ויכוח שהוא ויכוח סרק. בנושא שפה

מדבריס עליו כל הזמו, בשביל הפרופורציות, סך-הכל יוצאיס לטיוליס מאורגנים כ-50 אלף

איש בשנה. לדעתי, מתמודדים עם הבעיה במקום הלא נכוו. החחיל להגיד את זה מיור כספי,

הבעיה היא לא עס חברת נטור, תסלחו לי, ולא עס יבוא ניסע" ולא עם "רימון" ולא עם כל

הגדולים. שם, איו כמעט בעיות.

הרבה מאוד תלונות מתקבלות במועצה ואצלנו בוועדה לתלונות הציבור על כאלה שאינם

מורשים, שהחוק הזה בכלל לא רלוונטי לגביהם, הם גם לא שלחו נציג היום לישיבה, כי הם

לא מתכוונים ליישם את זה ביו כה וכה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מי אחראי לכר? משרד התעשייה?
מיור כספי
לא יודע.
יוסי פטאל
-משרד התיירות אחראי, ולצערנו הגדול הוא אינו עומד על קיום החוק כמו שצריך. לפני

כשבועיים היגשנו נייר, אני מקווה שראיתם שגם יצאנו בקמפייו ציבורי בנושא שלה"חאפרים", וביקשנו ממשרד התיירות שאולי ימנה אותנו כתובעים מטעמו. יש תקדימים לכך,

כי משרד התיירות רק שולח מכתבי אזהרה, ולא מגיש תלונות למשטרה - - -
אהובה גנור
וסוגרים.
יוסי פטאל
לא סוגרים. מוציאים צו סגירה, ולא סוגרים.
אהובה גנור
מוכרתים לציין שגס סוכני נסיעות מורשים משתפים פעולה עם ה''חאפרים".
יוסי פטאל
נכון, אנחנו הארנו את עיניכם בעניין הזה.

אם שני העקרונות האלה הוסכמו, שהאחריות היא על היצרן, וחייבת לחיות על כל מוצר

תיירות, לא משנה איזה, אם זה רק בית-מלון, רק מכונית, או שניהם ביחד, או טיול מאורגן,

את כל ההצהרה שיש פה בתוך החוק. הגענו למסקנה שאי-אפשר לחתום על הסכם, אלא לצרף

את זה בוואוצ'ר מאחורנית, זה חייב להיות שם, וכך זה יימסר ללקוח. אני חושב שזה פותר

את הבעיה ופותר הרבה מאוד מהוויכוחים שיש פה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מתגבש פה קונצנזום מסוים, גם מבחינת הלקוח. הסידור הזה שתיאר מר פטאל הוא טוב,

שיש אופציה. האופציה הגרועה ביותר היא לתבוע את הגדולים, את היצרנים, ולא את

המשווקים. מר פטאל אנזר שהוא גס מסכים, מבחינת הקבוצה המיוצגת כאן, שתהיה אופציה

לתבוע את הקמעונאי, אם, למשל, בדרך חל שיבוש.

אבל, עדיין חסר לי משהו בחוק הזה, ואולי אני אבקש מחברת הכנסת חזן שתתייחס לכך.

יש כאן בכל זאת שני סוגים שונים לחלוטין של חבילות. חבילה אתת נוגעת ב-50 אלף או

ה-60 אלף של הטיולים המאורגנים, שהם בעצם מאורגנים על-ידי כמה חברות גדולות. והדבר

השני, מספר גדול מאוד של חבילות תיור, שזה נוגע היום למאות אלפים, ששם, מצד אחד,

היכולת של הניצול לרעה של הצרכן היא יותר גדולה, ומצד שני, גם תיידע יותר גדול. אולי

כדאי לחשוב על זה עד הישיבה הבאה, לקבוע הוראות ספציפיות לגבי כל אחד משני הסוגים

האלה, כך שגם נגן על הצרכנים וגם לא נייקר עלויות.

למה הכוונה? אם אדם מקבל ואוצ'ר, וכתוב מאחוריו מלון פלוני, הרי מלון פלוני כבר

הוזמו, אז גם מבחינת הגילוי הנאות, אין בעיה. הבעיה היא אחרת, הבעיה היא של הקיק

אאוט, שכל אתר מאיתנו התנסה בזה, זו חוויה קשה מאוד. הייתי רוצה לקבל אינפורמציה

ספציפית לגבי העניין הזה. מה עושים במדינות אחרות בנושא הספציפי הזה, של אובר בוקינג

ושל קיק אאוט.

דרך אגב, ראיתי סצינות כאלה, קשות מאוד, לא בישראל, ראיתי את זה בניו-יורק. בא

משלות שלם של אנשים, ולכולם אמרו "אין לכם מקום בטיסה", היו שם נשים וילדים. למרות

שאלה לא היו ישראלים, היה סקנדל אדיר. הציעו להם פיצוי של 250 דולר, במקום הזה הם

השתמשו אפילו במלים הלא מקובלות לגבי מה אפשר לעשות ב-250 דולר האלה, ושאלתי את

עצמי: מה באמת קורה?

דיברתי עם מישהו בענף הזה, והוא אמר: אנחנו יכולימ להבטיח שכל אדם שמזמין מקום

יהיה לו מקום שמור במטוס, אבל אז עלות הטיסה תעלה ב-%30. כלומר, יש כאן בעיה שאני

באמת לא יודע איך מתמודדים איתה במדינות אחרות, לא עם הבעיה של הונאה של הלקוח

הישראלי על-ידי גורם ישראלי, אלא על-ידי הגורם שאצלו הזמינו את המקום בחוץ-לארץ. על

זה היייתי רוצה לקבל אינפורמציה ספציפית. זה דבר שונה, ולא מכוסה על-ידי הפרק של

הגילוי הנאות.

חברת הכנסת חזן, בבקשה.נעמי חזן;

אני חוששת שאנחנו מתחילים עוד פעם גנרל דבטה, והצרה עם החוק הזה, שתמיד זה

חוזר לדיוו כללי. לא איכפת לי לעשות את זה כרגע, אבל אני מאוד מבקשת להמשיך בחקיקה.

מה גס שאני מזכירה לכולנו שמדובר בהכנה לקריאה ראשונה, ולכן תהיה הזדמנות, על כמה

מהדברים שנמצאים במחלוקת, לדבר וללבן בהכנה לקראת הקריאה השנייה והקריאה

השלישית. אני לא יודעת מה לומר, כי אני אצא מתוסכלת, ונצטרר עוד ישיבה בפגרה רק כדי

להכין לקריאה ראשונה. זה דבר ראשון.

דבר שני, לגבי ההערה שלר. דרך אגב, זה קיבל סימוכין. יותר ויותר אנשים נוסעים

מהארץ לחוץ-לארץ בחבילות תיור אישיות, נקרא לזה FIT, למען הסדר הטוב, בגלל מטרות

של עסקים. ברגע שאתה קונה חבילה של מספר שירותים, זו בדיוק הדוגמה של הכרטיס,

המלון והרכב, ואתה נמצא בבעיות של קיק אאוט ושל אובר בוקינג, הרי אתה בכלל נסעת

ל-36 שעות למטרות של עסקים, וכבר היית צריך להיות מזמן בארץ.

אנחנו צריכים לצפות מראש, שהרבה מחבילות התיור, ה-FIT, יהיו נתח שוק הרבה יותר

גדול בעתיד, מטבע הדברים, בגלל הגלובליזציה. ולכן אני תמיד ראיתי לנגד עיני, בחקיקה

הזאת, גם את הצפי העתידי, אני חושבת שהוא מאוד חשוב גם לכם. אני כל הזמן חוזרת

בעברית פשוטה על העיקרון שאנחנו צריכים לא רק להתעדכן מבחינת החקיקה, אלא גם

לצפות מראש מה יהיו הצרכים של שני הצדדים בהמשך.

הנקודה האחרונה, והיא מאוד חשובה. שר האוצר התנגד לחוק הזה, לא שר התיירות.

מדוע? מהסיבה שהכי מפחידה את התאחדות סוכני הנסיעות, ואני אגיד את זה בפה מלא, כי

זה נאמר במרומז, יש מגמה עכשיו לרדת מכל הרישוי. ולכן, זה הופך את החקיקה הזאת

להרבה יותר חשובה, תסלחו לי, לא רק לצרכנים, אלא בדיוק לסוכני הנסיעות המבוססים. אם

המגמה היא בעצם לצאת מתחום הרישוי בגלל חופש העיסוק ודברים מהסוג הזה, המענה

היחיד הנכון בחקיקה זה המענה הזה. על כן, עם כל הכבוד, בקצב שהדברים הולכים, השוק

יהיה מופקר, ומי שיהיה הכי מופקר, אלה מוכני הנסיעות המבוססים, האמינים, שנתנו שירות

טוב.

דרך אגב, ראיתי את זה רק הבוקר (סקר גיאוקרטוגרפיה), כי אני עסוקה בעניינים

אחרים. אם לא שמתם לב, ואני רוצה להגיד לכם, זה אות הוקרה לסוכני הנסיעות המאורגנים

במדינת ישראל.
יוסי פטאל
אז למה הוציאו כזאת הודעה לעיתונות?
נעמי חזן
אני לא יודעת, אני לא הוצאתי שום הודעה.
יוסי פטאל
אני יודע שלא.
מיור כספי
אני רוצה להציע תשובה ופתרון שעולים בקנה אחד עם מה שגברת הזן אמרה. אנחנו

מעוניינים שהחוק הזה יהיה ישים, לכן אנחנו פה. אני מציע שבמקרה דנן, יתווסף למה שנקרא

'הגילוי הנאות", שבין כה וכה אנחנו מדברים כרגע על מלון שיש ,Kick Outאו במלים

אחרות, שהספק צריך לציין עבור הנוסע איך הוא מוצא פתרון,קשר וכיוצא בזה.

זאת אומרת, מאחר שהעניין הזה קורה, צריך לציין בגילוי הנאות למי הוא יפנה על-מנת

למצוא פתרון מיידי.
יעל אונגר
יש. תראה את סעיף קטן (4).
מיור כספי
במקרה כזה שלא יצליחו למצוא לו חדר באוחו מלון שהוא קיבל, יצטרך להיות ברור

לכולם, וגם בחוק, שרשאי המלון להעבירו, כפי שמקובל בעולם - שאלת מה מקובל בעולם -

למלון דומה, באותה דרגה, באותו אזור.
אהובה גנור
זה לא בחוק, זה בהסכם ביו המארגן למזמין.
מיור כספי
אני מדבר על מה שקורה בבל העולם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא מדבר על גילוי כאות.
מיור כספי
ואז הוא איננו יכול לתבוע, היום יש גם תביעות על דברים כאלה.

דבר שני, וגם זה תואם לאווירה כאן. הייתי רוצה לקחת חמש דקות מזמנכם, לספר לכם

שחזרתי מלונדון זה עתה, ובדרכי חזרה, בטיסה מלונדון, היחה שם קבוצה של ילדים צעירים,

של מה שנקרא 'חופשות לימודי. רק לידיעתכם, אנחנו, שהתעסקנו בזה בעבר, הגופים

המקצועיים הסולידיים, לא מתעסקים בזה יותר. מורה, מרמת-השרון, הוציאה 50 ילדים, כולם

מלאי טענות כרימון, היא פשוט יצרה קשר בינם לבין בית הספר וסיפרה להס סיפורים.

ביררתי בטלפון ענו אנשים שלנו, יש קרוב ל-1,000 ילדים כאלה שיוצאים באמצעות גופים

פיראטיים, מורות. איר החוק הזה יעזור לנו?
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא עונה על הכל.
יעל אונגר
יש לך הגדרת מארגן, כפי שהיא כיום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
מה יתבעו אח המורה? הרי זה לא מעשי. אם אנחנו מכסים 90% מהמקרים - - -
מיור כספי
היום קרוב ל-20%- 25% מהשוק, מה שאתם קוראים "התיירות המאורגנת", איננו נעשה

על-ידי סוכני הנסיעות.
היו"ר אמנוו רובינשטיין
זה יחול על ה"חאפרים", זה יחול על הלא מאורגנים, הלא רשויים, זה לא יחול על אדם
פרטי שאומר, לא רק לתלמידים
אני אארגן לכם - - -
מיור כספי
הוא מקבל כסף, הוא מרוויח מזה, זו תעשייה. למה שלא נחיל את זה גם עליהם?
היו"ר אמנון רובינשטיין
התשובה פשוטה. לפי הגדרת החוק זה חל עליו, באופן מעשי אין את מי לתבוע, וזאת

הבעיה. אם אנחנו מכסים 90% מהבעיות - - -
צביקה גלמו
היום זו עבירה פלילית על חוק שירותי תיירות, ולא עושים כלום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הרי משרד התיירות ממונה על אכיפת התוק, ואמ הוא לא אוכף את החוק זו בעיה

שאנחנו לא דנים בה בהקשר הזה. אמ נרצה לדון בתיקון עולמ, לא נעביר את החוק הזה.
מיור כספי
ההורים של התלמידים האלה יכלו לתבוע את המורה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
ללא כל ספק.
מיור כספי
תחת החוק הזה?
אתי בנדלר
תחת החוק הזה לא, אם הוא היה בתוקף - אז כן.
מיור כספי
לגבי הטיול המאורגן אני באמת ממליץ, שאולי נשקול ביחד לתת קצת יותר מרחב, בגלל

מה שהסברתי קודם לגבי העלויות, לא הרבה מרחב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תתרגם את זה לשפה מעשית, אם אפשר.
מיור כספי
תעזרו לי, אם אני אגיד ירק במרכז לונדון" - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
אל תחזור לזה.
מיור כספי
תעזרו לנו למצוא קצת יותר מרחב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תגיש תזכיר עם תיקונים לכל סעיף ומעיף.

חבר הכנסת דהאמשה, בבקשה.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
רציתי רק להעיר לגכי העניין הזה, שכל כך דשנו בו, של השינוי של בית המלון

במקומות כאלה. יש אפשרות אחרת, ברגע שהחברה משנה את המקומ, אז להטיל סנקציה.

משנים את בית המלון, זו בעיה שלכם, אז תחזירו %10 או 20% מהתשלום.
היויר אמנון רובינשטיין
לא במסגרת הגילוי הנאות, אלא זה סעיף אחר.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
שזה יהיה כתוב באופן מפורש, שאי-אפשר יהיה להעביר באופן חופשי ממקום למקום.

לגבי ה'חאפרים' וכל העניין הזה, שמעתי מה שהגברת כאן אמרה, שאתם משתפים איתם

פעולה.
מיור כספי
זה גם נכון, אבל זה לא רק נכון.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לגבי זה צריו לעשות הגבלות. ובהגנה של התביעה, בל אחד שמפיק הנאת רווח מטיול

בזה, הוא חייב להיות במסגרת החוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
במדינת ישראל לא הצלחנו, אני לא יורע אם זה באשמת החברה הישראלית, העניין של

פיקוח ממשלתי על פעולות מסוג זה הוא לקוי. שמעת על הבעיות ברישוי עסקימ בישראל?

הדמוקרטיה הישראלית לא מצליחה להתארגן ולפקח על רישוי בשום תחום, וזאת בעיה רצינית

מאוד. לבו אנחנו עוברים בהדרגה להגנה שניתנת למי שנפגע מהפרת החוק או מהפרת הכלל

שמגן על הצרכן. יש תקווה, שאם יהיו תביעות כאלה, ואמ תהיה מעורבות בזאת, ואם אנשים

יהיה להם אל מי לפנות, שאותם גורמים מופקרים ירסנו את עצמם. אבל לסמור על משרד

התיירות, שהוא יסגור כמה עשרות משרדים, אני אומר במפורש, למרות שהם יגידו שהם

עושים את זה, הם לא עושים את זה, וזה גם לא ייעשה, במו שרוב העסקים בתל-אביב הם ללא

רישוי עסקים. זו עובדה עצובה, הרישוי והפיקוח בישראל נכשלו כישלון חמור.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
לעניין הדוגמה של המורה עם התלמידים, אני חושב שאפשר לעשות מבחן אחד, אם היא

נהנית בצורה בלשהי מהטיול הזה - - -
אהובה גנור
אמור לה, זו עבירה על החוק.
אריאלה רבדל-נדקוב
החוק הזה מחיל את האחריות גם עליה.
יעל אונגר
"המארגנים באקראי".
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (5).
אתי בנדלר
''דירוג'', זה מונח מקובל גם אחרי שהדירוג המקובל בוטל למעשה?
יוסי פטאל
בכל מקום יש דירוג אחר.
אתי בנדלר
אבל דירוג מלון זה מונח, לא צריו לדבר על רמה של בית מלון, אלא על דירוג.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (5).
עובדיה שרגאי
בתשלומ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
במקום שזה חל.
עובדיה שרגאי
אבל בתשלום או לא בתשלום.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (3) עונה על זה.
נעמי חזן
למען ההגינות, אם הטיול הוא כשר או לא כשר, חשוב מאוד לציין אח זה.
מיור כספי
זה נכלל במסגרת.
נעמי חזן
היו אלי פניות בעניין הזה, ואני גם לחלוטין מסכימה. אני לא יודעת איך עושים את זה,

אבל תחשבו גם על זה.
מיור כספי
הטיולים שלנו, של אלה שמתעסקים בזה, כוללים הסבר ממצה על רמת הכשרות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לסעיף הזה יש הערה אחת, לציין באותם מקרים של אוכל כשר.

סעיף קטן (6) - אין הערות.

סעיף קטן (7). יש הערות?
מיור כספי
עד כמה ההגדרה צריכה להיות מדויקת. למשל, אוטובוס עד חמש שנים.
אתי בנדלר
אוטובוס או לא אוטובוס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (8).
יוסי פטאל
נכון להיום, לכאורה האחריות על בדיקת תוקף הדרכון הנושא של האשרות והחיסונים

וכדומה, נופלים על סוכן הנסיעות. זה דבר שהוא לא ישים בעידן הטלפון וכוי, לצערנו.

אנחנו הכנסנו תיקון בנייר שהיגשנו לכם, וכתבנו: "מובהר כי החובה להצטייד בדרכונים ברי-

חוקף, אשרות כניסה, קבלת חיסונים וכל דרישה אחרת מצד מדינת היעד חלה על הנוסע".
עבד-אלמאלכ דהאמשה
רק תודיעו לו.
יוסי פטאל
.זה כבר קיים בגילוי הנאות שאני חייב להגיד לו מה צריך להיות.
קריאות
היו"ר אמנת רובינשטיין;

התשובה היא פשוטה, אתה לא צריך לדאוג לזה, אתה צריך רק להודיע שהאדם צריך

לדאוג לזה.
אהובה גנור
כתוב בהתחלה ''לא להטעות''.
היו''ר אמנון רובינשטיין
אתה צריך לומר בסיור מאורגן לבורמה ''יש צורך באשרה''.
יוסי פטאל
אני מקבל את מה שאתה אומר. אבל אם בחוק הזה ייקבע שהאחריות, אחרי שהודעתי

בבתב את בל הדברים, חלה על הנוסע, זה יתקן מצב קיים. כיוון שהחוק הזה הופך להיות

האורים והתומים של נושא התיירות.
אריאלה רבדל-נדקוב
אדוני היושב-ראש, אנחנו מתנגדים לזה.
קריאות
היו"ר אמנון רובינשטיין: רבותי, אי-אפשר להתקדם בו בחוק כשעל כל דבר יש גל של קריאות ביניים.

חברת הכנסת חזן.
נעמי חזן
יוסי פטאל, אני רוצה להבהיר, עד עכשיו לא היה ברור אם החובה הזאת חלה, ולכן,

נניח, מישהו הגיע לשדה-התעופה ואין לו דרכון בתוקף.
יוסי פטאל
משרד התיירות מאיים לסגור את הסוכנות.
נעמי חזן
חובת ההודעה תלה על המארגן, והאחריות חלה על הנוסע, וזה בדיוק נעשה כך, ולכן

אין בינינו חילוקי דעות, בואו נמשיך.
ראובן ריבלין
השאלה אם זה לא יהיה רשום.
היו''ר אמנון רובינשטיין
הנקודה ברורה לחלוטין. יש חובת הודעה, אין אחריות.
אריאלה רבדל-נדקוב
נוסע בטיול מאורגן לא יכול לארגן לו ויזות, למשל.
יוסי פטאל
הוא יכול לקנות את הויזות איפה שהוא רוצה.
אריאלה רבדל-נדקוב
מי שמארגן זו חברת הנסיעות.
מיור כספי
לא נכוה צריך להודיע לו "צריכה להיות לך ויזה ל...", איו לנו ויזה קיבוצית יותר.
יואב שליש
אם אמרתי לו שהוא צריך דרכון בתוקף לחצי שנה, והוא בא עם דרכון לתוקף לארבעה

חודשים, האחריות על הנוסע.
עובדיה שרגאי
אין שום איסור שאתם תוציאו עשרה דפים, ותכתבו בהם: הדבר הזה והזה, אם זה לא

בניגוד לחוק.
יואב שליש
זה מה שאני אעשה.
היויר אמנון רובינשטיין
רבותי, אני לא רוצה דיוני סרק. מקובלת החובה. יש כאן תביעה שנוסף לתובה של

המידע, אנתנו נבהיר שכאשר המידע הזה נמסר, הסוכן או המארגן לא יכול להיות אחראי על

כך שהאזרח שנסע לא חידש את הדרכון.
אתי בנדלר
אם אני מתקשרת מסוכנות נסיעות, שאני מביאה לה את הדרכון שלי כדי שהיא תשיג לי

גם אשרת כניסה לאחת המדינות שזה דרוש להם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם היא רוצה, היא עושה את זה.
אתי בנדלר
זה חלק מהחבילה שאני קניתי אצלה.
היויר אמנון רובינשטיין
אבל אני לא יכול להטיל עליה חובה כזאת. את לא רוצה, אל תסעי איתם. אני לא

אכנים כאן שתוכה עליהם לדאוג לויזה.

סעיף קטן (9).
צביקה גלמן
אני תושב שהעניין נפתר כבר בישיבה מוקדמת עם חברת הכנסת חזן. אנחנו הצענו

שייאמר, במקום סעיף קטן (9) - - -
היו"ר אמנון רובינשטיין
"התנאים והמועדים בהם יוכל המארגן לבטל את חבילת התיור".צביקה גלמן;

נכון. בהנחה שכל עוד הוא הודיע: ''רבותי, אני מודיע לכם, ששעה לפני הטיסה אני

אוכל לבטל אח חבילת התיור".
מיוד כספי
אנחנו מפיקים, נניח, 2,000 טיולים. אנחנו בסופו של דבר מייצרים אח היצירה הזאת

על-פי מספר הנוסעים שנרשם, ואם חם וחלילה לא נרשמים מספיק נוסעים, יש הפסדים כספיים

אדירים, שצריך אחרי זה להוון אותם, אם אתה לוקח בחשבון שאתה מחויב. כמו שאנחנו

מתירים לאנשים לבטל תמורת 20 דולר דמי רישום, אנחנו חושבים שאנחנו, בליח ברירה,

אנחנו לא מעוניינים לבטל ולא רוצים לבטל, אבל אם אין ברירה צריו לבטל. לכן, בגילוי

הנאות שלנו יהיה כחוב "הטיול הזה יבוטל עד שבועי או יעד יומיים לפניי. אם ימנעו

מאיתנו את זה, המצב חמור.
היויר אמנון רובינשטיין
אבל לא חמש דקות לפני העלייה למטוס.
מיוד כספי
אין כזה דבר.
היויר אמנון רובינשטיין
מוכרחים לקבוע מרחב זמן.
מיור כספי
נוסע שפוי, כשיראה שחברה כותבת אצלה בהערות שהיא יכולה לבטל עד חמש דקות

לפני הטיסה, לא יסע אצלם. למה לא להשאיר לאדם להחליט. אתם אומרים שהגילוי הנאות

זה בעצם לגלות את הדברים, ואנחנו נחליט. פה, פתאום, פעם ראשונה אני שומע שאומרים:

תגלה את הדברים, ונגיד לך מה אסור לך. ברגע שאתם נכנסים לזה, זה מסוכן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תודה. חברת הכנסת חזן.
נעמי חזן
תהיה לו התרעה נכונה מראש, סבירה, על ביטול, ולכן זה לגיטימי. אני רוצה להשאיר

פתוח לסוכנות האם זה יהיה שבוע או שלושה ימים או משהו סביר, אני לא מאמינה שאתה לא

תצא בהפסדים אם אתה מבטל טיול מאורגן שלושה ימים מראש, בוודאי שאתה משלם על זה

קנס לכל הספקים. העיקרון הוא נכון, המספר המזערי לדעתי לא צריך להיות כתוב. חובת

ההודעה על ביטול תוך פרק זמן סביר.
מיור כספי
אלא אם כן הסיבות הן פורס מאז'ור.
היויר אמנון רובינשטיין
זה הפרת חוזה, אנחנו עוסקים רק בגילוי נאוח, אנחנו לא עוסקים בהפרת חוזה ובעוולת

נזיקין.
ראובן ריבלין
אדוני היושב-ראש, אני חשבתי להעיר את ההערה שאני רוצה להעיר עכשיו אחרי סעיף

קטן (13) או לפניו, אבל אני אעיר כבר בשלב זה, דווקא בסעיף קטן (8).

אנחנו מבחינים בין סעיף 2 לבין סעיף 3. סעיף 2, שעוד נחזור אליו, מדבר על הסכם

ב.כתב, סעיף 3, מדבר על כל אותם דברים שצריכים גילוי נאות. השאלה היא, האם חלק

מאותם דברים שצריכים גילוי אין להם משמעות, אלא אם כן הם יהיו באותו הסכם? באיזו

צורה יהיה הגילוי? האם הגילוי יהיה בכתב?היוי"ר אמנון רובינשטיין;

את זה דחינו. יש הבדל בין הסכם בכתב לבין גילוי נאות בכתב.
ראובן ריבלין
אני שואל, האם סעיף 3 הוא איזו אינפורמציה בכתב שצריכה להיות כתנאי או שתהיה

תלק מאותו תוזה? בסעיף קטן (9), למעשה. אדם יכול לבטל חוזה שהוא כתב בסעיף 2, אם לא

יהיו מספיק אנשים. אני הולך וחותם הסכם לפי סעיף 2, ומקבל אותו תוך שלושה ימים מהיום

שהוא נתתם, ואחרי זה, פתאום באים ואומרים: נכון שיש בינינו הסכם, אבל בהתאם לסעיף

קטן (9) בחוק, אנחנו בכלל יכולים לבטל את ההסכם הזה. זה דבר שהוא חייב להיות כתוב

בתור אותו הסכם.

זאת היתה הערה שאת הערת קודם, חברת הכנסת חזן, למרות שבאותה הערה לא הסכמתי

איתך, כי בסעיף הקודם, כשעולה לי 150 שקל להוציא ויזה לארצות-הברית אצל הסוכנים

הנכבדים האלה, אני יכול ללכת ברגל לשגרירות ולחסור 150 שקל.

יכול להיות שהיום כבר אנחנו צריכים לחשוב מה יהיו אותם תנאים הכרחיים שיהיו

בסעיף 2.

היוי"ר אמנון רובינשטיין;

אנחנו נחזור לעניין הזה, אני רק רוצה להמחיש בשלב זה, שיש הבדל מהותי ויסודי בין

הסכם לבין גילוי נאות.

סעיף קטן (10).
אתי בנדלר
מה אושר לגבי הסעיף הקטן הקודם?
היוי"ר אמנון רובינשטיין
"התנאים והמועדים בהם יוכל המארגן לבטל את חבילת התיור ובתנאי שלא יחלפו יותר

מאיקס ימים לפני מועד הטיסה.'"
נעמי תז1
פרק זמן סביר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא פרק זמן סביר, נקבע ימיס, 48 שעות.
מיור כספי
אנחנו נתבענו על טיול בהודו, שממשלת הודו החליטה לבטל טיסה בין ניו-דלהי

לוורנסי. הדבר הזה נודע לנו לפני יציאה מן הארץ. נתבענו על-ידי הנוסעים שטענו שהטיול

היה נהדר, אבל הם לא ראו את ורנסי. באנו לבית משפט, השופט אמר: אתם צודקים, לא

יכולתם לדעת, אבל אם הייתם מבטלים את הטיול יום לפני היציאה, כשנודע לכם, הייתי

מעדיף את זה. עכשיו אתה אומר לי: שאני לא רשאי אפילו לבטל את הטיול. כמלים אחרות -

אני לא מדבר כנטור, אני מדבר כענף התיירוח - נושא התיירות, לפחות בטיולים מאורגנים,

זה נושא מורכב ביותר, שתלוי בהרבה מאוד גורמים, לפחות בטיולים המורכבים, יהיה כתוב

'"אני אבטל עד 48 שעות לפניי".
ראובן ריבלין
בדוגמה שנתת, אתה נותן אופציה לנוסעים, האם הם רוצים לנסוע לדבר כזה או לא.
מיור כספי
.אם אני יודע שאני לא יכול לספק את השירותים בתחום 48 שעות, אתם צודקים, אבל

מעבר לזה, זה מסוכן מאוד.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה מה שהצעתי.
מיוד כספי
היתה פה התנגדות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
48 שעות, זו תקופת המקסימום.
אתי בנדלר
שני ימי עסקיס או שני ימי עבודה?
ראובן ריבלין
מה עם שבת?
אתי בנדלר
יושבת לידי מיכל, המתמתח שלנו, והיא מפנה את תשומת ליבי, ואני אומרת לה:

תשמעי, יותר מאותר, כשייקבעו דברים יותר מהותיים. מתתיל להיווצר כאן תוסר התאמה

מהותי מאוד בין התיקון לחוק הגנת הצרכן, שהתקבל לאתרונה. אני לא רוצה כרגע להצביע

על פרטים ספציפיים.
נעמי חזן
איפה?
אתי בנדלר
למשל, לגבי עסקת שיווק מרחוק של עסקת תיירות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה לגמור את הסעיף. יהיה לנו דיון, ואת תעירי את כל ההערות. קודם כל, אני

רוצה לגמור את סעיף 3, ואין לנו הרבה זמן. אחר-כך נחזור לכל הדבר הזה. בסעיפים 2 ו-3

נצטרך לעשות התאמה.

סעיף קטן (10). יש הערות?
יעל אונגר
צריך לשנות את "עקב מיעוט משתתפים'', אם זה לא אחד הפקטורים של סעיף קטן (9).
ראובן ריבלין
"עקב ביטול".
היו"ר אמנון רובינשטיין
"עקב ביטול".

סעיף קטן (11). יש הערות?
אריאלה רבדל-נדקוב
ההערה שחבר הכנסת רובי ריבלין העיר בהתחלה, להצמיד את זה לסעיף קטן (1).
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (12). זה קיים גם היום.
יוסי פטאל
תוסיפו את המלה "ותנאים", כלומר ''מועדים ותנאים".

אריאלה רבדל-נדקוב;

ומהו המועד המוקדם או המאותר, שבו הוא לא צריך לשלם קנס.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מתייחס להצעת החוק.
עובדיה שרגאי
קורה שצרכן מזמין שישה חודשים מראש, ואחרי שבוע הוא מתחרט, עדיין הוא לא צריך

לשלם.
יואב שליש
אז, אין דמי ביטול.
עובדיה שרגאי
צריו לרשום את זה.
יואב שליש
כתוב " 21 ימים מראש".
היו"ר אמנוו רובינשטיין
עו"ד גלמן, בבקשה.
צביקה גלמן
הוספנו מלה אחת "ותנאים", וזה פותר את כל הבעיה, גם של מעיף 3(902), זה תואם.
אריאלה רבדל-נדקוב
זה מרחיב את זה מאוד. מה זה "ותנאים"?
צביקה גלמן
בתנאים, כפי שנקבעו ב-3(2)(9), אנחנו קוהרנטיים.
מיור כספי
רבותי, אם מישהו מזמין תערוכה, למשל, הוא רוצה לצאת לתערוכה, וגם אם הוא מזמין

שנה מראש, מהרגע ששריינו לו את התדר, אפילו שנה מראש, אנחנו משלמים פול קנס לספק

מחוץ-לארץ. פרק הזמן נקבע על-פי המוצר. לכן צריך לכתוב את זה מראש.
אריאלה רבדל-נדקוב
אתה לא יכול לבטל טיול בגלל זה.
צביקה גלמן
תחליט אם אתה קונה או לא.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה כמו תשקיף בבורסה.אריאלה רבדל-נדקוב;

זה תנאי מקפח.
ראובן ריבלין
תלכי לסוכן אחר שאיו בו את התנאי המקפת הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
סעיף קטן (13), זה סעיף הסל.
נעמי חזן
אני מוכרחה להודות שזו היתה התלהבות יתר של העוזר הפרלמנטרי שלי, שהיום הוא

עורך-דין, ואני מוותרת על סעיף קטן (13), אני לא אוהבת סעיפי סל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אישרנן את סעיף 3, בכפוף לתיקוניס שהוכתבו לפרוטוקול, בכפוף לאיחוד סעיף קטן

(1) בסעיף קטן (11), ביטלנו את סעיף קטן (13)--
ראובן ריבלין
הייתי מציע לנסח את סעיף קטן 3(א) יחד עס סעיף קטן (13), לא לוותר עליו בכלל.
היו"ר אמנון רובינשטיין
"ולחזור לדיון בסעיף 2, לאחר ההערות שהושמעו כאן לגבי סעיף 3, ובמיוחד לגבי

היחס בין סעיף קטן 2(א) לסעיפי המשנה של סעיף 3.

אריאלה רבדל.
אריאלה רבדל-נדקרב
לגבי סעיף 3(2)(12), גס אס אתה אומר שזה נכון, הוא יילך לסוכן אחר. יש טיוליס

מאורגנים שהם רק של נטור. יש לנטור טיולים שהם רק שלה.
ראובן ריבלין
זה מונופול?
אריאלה רבדל-נדקוב
לא עדיין זה לא מונופול. את הטיול הספציפי הזה מארגנת רק נטור. יש טיוליס

מסוימיס שרק 'אופיר' מארגנת, יש טיוליס מסוימיס שרק החברה הגיאוגרפית מארגנת - - -
ראובן ריבלין
אח יכולה לקבוע להס את המחירים, למשל?
אריאלה רבדל-נדקוב
אני לא רוצה לקבוע להס שוס דבר, עדיין לא אמרתי מה אני רוצה להגיד.

אני רוצה את הטיול שנטור מארגנת. ראיתי את הטיול לדרום-אפריקה של חמש חברות.

נטור מתאימה לי כמו כפפה ליד. אס אתה אומר, ששלושה ימיס לפני הדבר הזה קרה משהו

נהדר במשפחה ואני חייבת להישאר בבית, אני צריכה לבטל את הטיול, ואז היה שס סעיף

בחוזה. שלא יבולתי לצפות בבלל שיקרה דבר כל כך טוב במשפחה שלנו, כתוב בסעיף שאני

לא יכולה בשום תנאי לבטל אח הטיול הזה, ואס אני מבטלת אני צריכה לשלם במלואו. איזה

מין דבר זה?
יוסי פטאל
זה סותר את המציאות.
ראובן ריבליו
הייתי שוקל אם לחתום על חוזה כזה או לא.
אריאלה רבדל-נדקוב
אני אומרת לך שזו החברה היחידה שעושה את הטיול שאני רוצה לעשות.
מיור כספי
זה מחמיא לי שהגברת רוצה לנסוע רק בנטור. ישנה עשייה תיירותית שמתייבת את

הספק ברכישת תלק מהמרכיבים מראש, ולפיכך, אם אתמ רוצים כרטיסים למונדיאל אפרופו,

אתה קונה מראש, ואם אתה קונה מראש, אתה רשאי להטביע בחוברת שלך הנחיה שאומרת:

אדוני, אם אתה קונה

נעמי חזן;

מי שמבטל, זה רק רווח למי שמחזיק את הכרטיס.
מיור כספי
אני מביו את הבעיה, אבל צריך גם להבין את הבעיה שלנו.

הטנדנציה העולמית היא דווקא לכיוונים האלה. כלומר, רכישות מראש של מרכיבים תוך

תיירותיים, שמחייבים אותנו, הגורמים, להודיע מראש ללקוח "נרשמת, אדוני, אתה חייב

לרכוש את המוצר'.
היו"ר אמנון רובינשטיין
תערוכה בקלן.
מיור כספי
יום בתערוכה, מחייב חמישה ימי תערוכה מלאים.
נעמי חזן
אני אומרת לכם דוגרי, אם רג'ואן אומרת לי שאני משלמת קנס של 25%, אני אלך למיור

כספי ואשאל מה כתוב אצלו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אישרנו את סעיף 3. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30

קוד המקור של הנתונים