ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1998

תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק) (תיקון מסי 2), התשנ"ח-1998, בדבר התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת ניתוק הטלפון

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 322

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. הי באב התשנ"ח (28 ביולי 1998). שעה; 15;12
נכחו; חברי הוועדה
אמנון רובינשטיין - היו"ר

אברהם פורז

מוזמנים; עו"ד שריל קמפינסקי- הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

עמי גילה - אגף הכלכלה במשרד התקשורת

אלון בר - תהום כלכלה, בזק

דורית דיאמנט - תהום שיווק, בזק

עו"ד נ יצה קראוז - בזק

עו"ד נועה חקלאי - יועצת משפטית, המועצה לצרכנות
י ועצת משפטית
אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; תקנות הבזק (הפסקה, עיכוב או חגבלה של פעולות בזק

ושירותי בזק) (תיקון מס' 2), התשנ"ה-1998, בדבר

התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת ניתוק הטלפון.תקנות הבזק (הפסקה. עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק)

(תיקון מסי 2). התשנ"ח-1998. בדבר התשלום החודשי הקבוע במשך תקופת

ניתוק הטלפון
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

עו"ד קמפינסקי, בבקשה הציגי לנו את התקנות.
עו"ד שריל קמפינסקי
לפנינו תיקון נקודתי המטיב עם הציבור, לתקנות הבזק, הפסקה, עיכוב או

הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק. כידוע, תקנות הבזק, הפסקה, עיכוב או חגבלח

של פעולות בזק ושירותי בזק מסדירות את התנאים לניצול או הגבלה של שירות בזק.

תקנה 2 מסדירה את התנאים לניתוק זמני של שירות בזק וחידושו, לבקשת המנוי. על

פי התקנות האלה, מנוי שמבקש היום לנתק שירות לתקופה זמנית המוגבלת בזמן, מחויב

לשלם את התשלום החודשי הקבוע גם משך תקופת הניתוק. יש לכך מספר נימוקים, בין

היתר, התשלום הקבוע נועד לכסות את עלות ציוד הנגישות לרשת הבזק, ובמקום לגבות

את מלוא הסכום בעת ההתקנה, חלק מהסכום ניגבה בעת ההתקנה ומרבית הסכום ניגבה

אחר כך בהדרגה באמצעות התשלום הקבוע. אם מנוי מבקש לנתק את עצמו מרשת הבזק

לתקופה זמנית, עדיין יש ציוד נגישות שעומד בלעדית לרשותו. אי אפשר לעשות איתו

שימוש אחר.

אנחנו מבקשים כאן לצמצם את החובה לשלם את התשלום הקבוע, כך שמנוי שמודיע

לחברה על כך שהוא מוותר על מספר הטלפון שלו לא יחוייב בתשלום הקבוע משך תקופת

הניתוק.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

זוהי התקדמות ביחס לצרכן. האם נמצאים כאן נציגים של איגוד הצרכנים?
עו"ד נועה חקלאי
כן. אני רוצה להבין מהי המשמעות של הסיפה של התיקון בו נאמר כי המנוי

צריך לוותר על מספר הטלפון הרשום על שמו?
עו"ד שריל קמפינסקי
המשמעות היא שאם מנוי מבקש לנתק שירות טלפון לתקופה זמנית ויחד עם זאת

הוא מודיע כי הוא מוותר על מספר הטלפון, זאת אומרת, אם הוא מוכן לקבל מספר

טלפון אחר בסוף תקופת הניתוק ועם חידוש השירות, אז הוא לא יצטרך לשלם את

התשלום הקבוע משך תקופת הניתוק.
היו"ר אמנון רובינשטיין
למה אתם עומדים על כך? למה זה חשוב לכם כאשר מדובר בניתוק בזמן קצר? האם

יש מחסור במספרי טלפון?
עו"ד שריל קמפינסקי
המחסור במספרי טלפון הוא לא העניין. ברגע שמשחררים את מספר הטלפון אז

ניתן להעביר אותו למנוי אחר, והמנוי האחר הזה יכול לשאת בתשלום הקבוע. עם

הקצאת מספר טלפון נעשית גם הקצאה של ציוד.

היו"ר אמנון רובינשטיין;

כלומר, הציוד במרכזיה.
עו"ד שריל קמפינסקי
כן.
היו"ר אמנון רובי נשטיין
זהו ציוד דיגיטלי, זהו לא ציוד פיזי. זהו חלק מהתוכנה של המרכזיה, נכון?
עמי גילה
לא רק. ציוד הנגישות כולל שני מרכיבים עיקריים. המרכיב הראשון זה הרשת

עצמה, מהמרכזת ועד לבית המנוי. המרכיב העיקרי השני, שעלותו מאוד גבוהה, הוא

אותו כרטיס שמתרגם את האות מאות אנלוגי לאות דיגיטלי. ברגע שהמנוי מוותר על

המספר אפשר להקצות את הכרטיס במרכזת למנוי אחר אלטרנטיבי שיוכל לקבל את אותו

מספר, ולכן אין הצדקה שהוא ימשיך לשלם את התשלום הקבוע במקרה זה.

אתי בנדלר;

נניח ואני מפסיקה באופן מוחלט להיות מנוי שלכם ואז מספר הטלפון שלי

משתחרר לכם. כמה זמן המספר צריך להיות מוקפא עד אשר הוא יועבר למנוי אחר?

דורית דיאמנט;

עד שנה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נדמה לי כי הטירחה הכרוכה בהחלפת מספר מנוי והטעויות העצומות שנגרמות

במקרה של הפסקה קיצרת מועד לא שוות בנזק המלך.

אתי בנדלר;

אם אני מבקשת הפסקת שירות ואני מפסיקה להיות מנויה, האם אתם יכולים

להקצות כעבור חודש כבר את מספר הטלפון הזה שהשתחרר אצלכם למנוי אחר?

דורית דיאמנט;

לא. זה בין ארבעה לשישה חודשים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זכרתי זאת, ואני רציתי להציע שעד שישה חודשים לא תהיה החובה הזו. זה נראה

לי סביר לגמרי משום שהכרטיס הזה של התרגום מאנלוגי לדיגיטלי לא עומד בטל בלאו

הכי. משישה חודשים ומעלה המנוי חייב לוותר על המספר. אם הדבר הזה מקובל עליכם,

נאשר זאת כעת.

דורית דיאמנט;

סליחה, לא הבנתי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ההצעה היא פשוטה. אתם אומרים כי לא תחייבו את הצרכן בתנאי שהוא יוותר על

מספר הטלפון, ואני אומר כי התביעה צודקת אם זה למעלה מחצי שנה, מכיוון שאז

הכרטיס האלקטרוני המיוחד שניתן למספר של המנוי המתרגם את האותות לאותות

דיגיטלים, עומד בטל ועל זה צריך לשלם. אבל מכיוון שלא משתמשים במעבר הזה מייד,

אלא בתקופה שבין ארבעה לששה חודשים, אז אנחנו נחייב אותו לוותר על המספר כתנאי

לאי תשלום רק מעבר להפסקה שעולה על שישה חודשים. הפסקה קיצרת מועד של עד שישה

חודשים, הוא לא יהיה חייב לוותר על המספר. אני גם לא חושב שלבזק צריך להיות

עניין בזה, מכיוון שהטירחה וההתמרמרות של אנשים שמחייגים למספר שרק אתמול היה

מספר של מנוי אחר, היא גדולה מאוד. האם אתם רוצים להתייעץ בינכם בעניין הזה?
עמי גילה
כן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו נפסיק את הישיבה לעשר דקות, במהלכן אתם יכולים להתקשר עם שרת

התקשורת, אם אתם רוצים.

(הישיבה הופסקה בשעה 12:20)

(הישיבה חודשה בשעה 12:30)
היו"ר אמנון רובינשטיין
אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה.

האם אתם מוכנים לקבל את ההצעה שהצעתי?
עמי גילה
בהיבט המעשי, לחברת בזק, יש קושי ליישם זאת, נכון?
דורית דיאמנט
כן. המערכות שלנו לא יכולות לשמור שישה חודשים מבחינת ספירה. זה דורש

פיתוח שיקח זמן רב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אבל אתם אמרתם שאתם עושים זאת בלאו הכי להפסקת קבע.
דורית דיאמנט
זו מערכת מיספור שיוצאת ממערכת החיוג, ומדובר במערכת אחרת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
חאם אפשר לעשות זאת לתקופת זמן יותר קצרה?

דורית דיאמנט;

לא, לא. אין לנו אפשרות לעשות בגמר חיוב זמן מינימום. זה דורש פיתוח שאני

כרגע לא יכולה לדעת כמח זמן הוא יקח. יש לנו בעיות עם שנת אלפיים וכוי.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא הבנתי למה אתם לא יכולים לעשות זאת מבהינת התוכנה? הרי אפשר לתת

הוראה שהמספר חזה ישמר לתקופה.
דורית דיאמנט
כן, אבל אחר כך צריך להתחיל לחייב עוד פעם. אתה אומר לא לחייב שישה

חודשים ואחרי שישה חודשים הוא מבקש.
אתי בנדלר
לא, רק אם הבקשה מלכתחילה הוגשה לתקופה של עד שישה חודשים, זה לא אחר כך.

זה לא שאתם צריכים לעקוב אחרי זה וכעבור שישה חודשים להתחיל לחייב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם נותנים את ההוראה המוחלטת למחשב ביום הניתוק הזמני.
דורית דיאמנט
זה דורש פיתוח שאני כרגע לא יכולה להעריך אותו בזמן.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא מבין גדול במחשבים, אבל נדמה לי שזו הוראה די פשוטה. מכיוון שאם

באמת היתה ללקוח פריבלגיה לשנות את החלטתו, אז אני מבין זאת. אדם מבקש ניתוק

לארבעה חודשים והוא גם מבקש שחברת בזק לא תחייב אותו בדמי השימוש הקבוע. אתם

אומרים שאם בקשתו היא עד ארבעה או שישה חודשים, אתם לא משנים לו את המספר וזה

גם נובע מטעמי נוחיות של חברת בזק. אני העלאתי את ההצעה שלי רק לאחר שאמרתם

שאין לכרטיס הזה שימוש אלטרנטיבי בתקופה שבין ארבעה לשישה חודשים.
דורית דיאמנט
אבל עד היום הוא שילם לנו אחזקה על הרשת הזו.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אבל אתם הרי מציעים לבוא לקראת האזרח, ואני מציע לכם לבוא גם לקראת

האזרח וגם לקראתם וגם לקראת המהומה של חילופי מספר. למדינת ישראל יש מחשבים

בעלי עוצמה. אתם יכולים לתת הוראה למחשב שעד תקופה של שישה חודשים הוא גם לאמחויב וגם המספר לא משתנה, אני בטוח שאין דבר יותר קל מאשר לבצע זאת. האם אתם

מודעים לכך שהחלפת מספר טלפון כרוכה באי נוחיות אדירה?
דורית דיאמנט
זה נכון , אבל יש אנשים שמבקשים ניתוק זמני ואהר פך עוברים דירה.

אברהם פורז;

מה אתם עושים עם המספר שמתפנה.
דורית דיאמנט
אנחנו משתמשים בו אחר-כך,
אברהם פורז
האם את יודעת מהו העונש של מנוי שמקבל מספר שאך לפני זמן לא רב היה שייך

למנוי אחר. אתם מענישים את המנוי החדש.
עמי גילה
באופן כללי, אנחנו משתדלים, עד כמה שניתן, לבסס את התעריפים על העלויות.

זו מדיניות המשרד מזה שנים רבות.
היו"ר אמנון רובינשטיין
נכון.
עמי גילה
קשה מאוד לציבור הצרכנים להבין את המשמעות שיש פה. הצרכן לא מבין מדוע

הוא צריך לשלם תשלום קבוע בשעה שהוא מנתק ניתוק זמני את הקו שלו, וכאשר הוא לא

משתמש בקו. על כך עונים כי לשם כך מוקצים לצרכן משאבים הן בתמסורת, ברשת, והן

במרכזת עצמה, בין אם הצרכן משתמש ובין אם הוא לא משתמש. ההצעה אותה אנחנו

מביאים היום באה לקראת הצרכנים והיא עושה ויתור בהיבט הכלכלי במובן זה שגם אם

הצרכן מוותר על המספר, אז חברת בזק לא תקבל על התמסורת החזר, כי הוא לא ישלם

שום תשלום קבוע, זה לא שהצרכן ישלם הצי וחצי לא. אני חושב שהמנגנון המוצע פה

הוא מנגנון שהוא יחסית ברור לציבור הצרכנים, ויש בו חיגיון סמי-כלכלי שאומר

שאם הצרכן מוותר על המספר, אז אני ביתר חופשיות יכול להשתמש בחלק מהמשאבים.

בחלק שהצרכן לא מוותר על המספר, יש לי מחויבות הרבה יותר גדולה כלפי הלקוח.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כל זה מובן ואני משבח אתכם על היוזמה. כעת אני שואל שאלה נוספת. לטובת

כלל המשתמשים ולטובת מניעת הטירדה אם זה בלאו הכי מוקפא לתקופת מעבר של שישה

חודשים, שאגב, היא לא ארוכה, אז אין לכך מחיר כלכלי. כלומר, הכרטיס הזה הוא

מוקפא. כנגד הצעתי אתם העלאתם טענה מתחום המחשב ולפיה קשה לתת הוראה כזו. אני

אומר שבהחלט קשה לתת הוראה כזו אם הייתי מציע שהלקוח ישנה את עמדתו במהלך, אבל

אני לא אומר זאת. אני אומר שהלקוח מראש אומר שהוא מבקש ניתוק טלפון עד שלושה

חודשים. מבחינה עסקית, נוח לחברת בזק להשאיר ללקוח את המספר שהיה לו. אם אתם

לא יכולים לקבל היום עמדה, אז אנחנו נדחה את הדיון בנושא הזה.עמי גילה;

אני חושב שחברת בזק צריכה לבדוק בדיקה נוספת את הנושא הזה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אני מקבל זאת. אני משבח אתכם על התקנות האלה, ואילולא העניין הזה

היינו מאשרים אותן.
אברהם פורז
חברת בזק ממילא לא יכולה להשתמש במספר הזה ולהעביר אותו למנוי אחר תוך

תקופה קצרה, משום שאז אתם מענישים את המנוי שקיבל את המספר הזה בכך שהוא מקבל

שיחות לא לו. אתם לא יכולים לעשות זאת. לפעמים, גם תקופה של שנה שנתיים היא לא

מספיקה, אבל ברור שיש גבול.
עו"ד ניצה קראוז
הכל עניין של עלות כלכלית.

אתי בנדלר;

אבל לטענתכם, לא משנים דבר בעלויות שלכם.
אברהם פורז
יש לכם עודף כושר יצור. אתם לא נמצאים במצב שהיה לפני עשר-חמש עשרה שנה

בו חיכו כמה שנים טובות עד להתקנת קו טלפון.

עמי גילח;

אתה צודק בדבריך, אבל יש גבול עד כמה אנחנו יכולים להמתין.
אברהם פורז
בסדר, אז הגבול חוא עד חצי שנה. המקרה שלפנינו הוא זניח. כמה מקרים כאלה

יש לכם כבר בשנה?
דורית דיאמנט
25 אלף מקרים בשנה.
אברהם פורז
לכמה זמן מבקשים את תקופות הניתוקים?
דורית דיאמנט
התקופות משתנות ממנוי למנוי, ויש גם מנויים שממשיכים להאריך את התקופה.
אברהם פורז
אתם יכולים להפעיל את ההסדר שקיים לגבי תשלום ארנונה לעירייה. עד שלושה

חודשים הצרכן הוא פטור, ואם הוא רוצה לשמור את המספר משלושה חודשים ומעלה הוא

צריך לשלם. אני מציע לכם לנהוג כפי שנוהגות עיריות לגבי ארנונה של נכס פנוי.

אם יש לצרכן נכס פנוי עד חצי שנה, נניח שלושה חודשים, אז אין ארנונה. אם הדייר

רוצח לשמור על המספר, אז הוא צריך לשלם. למה שלא תנהגו כך תמורת תשלום?
דורית דיאמנט
אני צריכה לבדוק מתי אנחנו מסוגלים מבחינת מערכות המיחשוב לעשות זאת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני מבקש מכם לברר את הנושא הזה. אם תרצו לקיים מחר ישיבה בנושא, אז

נקיים מחר ישיבה של 10 דקות שלא מן המניין. אגב, אני מכיר את מערכת המיחשוב של

בזק והיא מערכת מיחשוב מאוד מאוד מתוחכמת. היא עושה דברים הרבה יותר מרחיקי

לכת מהדבר הזה. אני אומר לכם כי אנחנו חוסכים כאן כאב ראש לכל מי שמקבל את

המספר החדש הזה. מכל מקום, תודיעו לנו על החלטתכם.
עמי גילה
בכל מקרה, הצרכן יצטרך להתחייב מראש לכמה זמן הוא רוצה את הניתוק.

אתי בנדלר;

זה בהתאם לבקשה המקורית של הצרכן. הוא לא מתחייב לשום דבר.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הוא לא יוכל לשנות את הבקשה במהלך הזמן, ואני מדגיש זאת. ההוראה למחשב

שאותה אתם צריכים להכניס לתוכנה שמנתקת ומחברת מחדש את הכרטיסים האלה, היא חד

משמעית.

אתי בנדלר;

סליחה, נניח והצרכן ביקש ניתוק לארבעה חודשים שלאחריהם הוא מבקש ניתוק

לעוד שנה משום שהוא חייב להישאר בחוץ לארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז זוהי בקשה חדשה.

אתי בנדלר;

זו בקשה נוספת. ההתייחסות צריכה להיות כאל בקשה נפרדת. כלומר, זה לא שהוא

לא רשאי לשנות את בקשתו.
היו"ר אמנון רובי נשטיין
חבר הכנסת פורז מציע עוד שיכלול. הוא מציע שאתם תגבילו זאת ל-X חודשים.

הוא אמר שלושה, אבל אני חשבתי על ארבעה חודשים, ומעבר לזה בכל מקרה הוא לא

יצטרך לשלם בשביל החזקת מספר. זה גם כן סביר.
אברהם פורז
נניח ואדם נוסע לחוץ לארץ לשנת שבתון והוא טוען כי הוא לא רוצה לקבל מספר

חדש בשעה שהוא יחזור משום שמספר חדש יגרום לכך שהרבה אנשים לא ידעו מהו המספר

החדש, אלא הוא רוצה שהטלפון שלו יהיה מנותק למשך שנה והוא רוצה לשמור על המספר

ועל הזכות, במקרה הזה, תחייבו אותו בתשלום וזהו.
אתי בנדלר
לא, זה המצב הקיים, הם מבקשים לסייג את המצב הקיים.
אברהם פורז
בסדר, ארבעה חודשים חינם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
ארבעה חודשים חינם, אני משנה את עמדתי, אם אתם מקבלים את ההצעה המשותפת

של חבר הכנסת פורז ושלי בדבר ארבעה חודשים בכל מקרה חינם עם שמירת המספר, מעבר

לזה תשלום, אנחנו מאשרים את זה, אם אתם מודיעים לנו שזה מקובל עליכם, אז אנחנו

רושמים את זה בפרוטוקול, אם לא, נקיים ישיבה נוספת. תודה רבה.

אתי בנדלר;

אני מבקשת להבהיר לכם, זה לא שבכל מקרה ארבעה חודשים חינם, אלא בקשת

ניתוק לתקופה של עד ארבעה חודשים, זה חינם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא. הצרכן צריך לקבל שירות סביר במשך ארבעה חודשים.
אתי בנדלר
אם כך, זהו שינוי בהצעה, והם טוענים שהם לא יכולים לעקוב אחרי זה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא, הם לא צריכים לעקוב אחר העניין, זה לפי הבקשה. אם הבקשה היא לשישה

חודשים, ארבעה חודשים הוא מקבל בלי תשלום, וחודשיים עם. תשלום.
דורית דיאמנט
ומה קורה אם הוא אחר כך מבקש הארכה?
היו"ר אמנון רובינשטיין
אז זוהי בקשה חדשה בכלל,

דורית דיאמנט;

האם אז הוא שוב יקבל ארבעה חודשים חינם?
אברהם פורז
לא, לא. יש לו זכות חד פעמית. אתם צריכים למצוא דרך שתסדיר את זה שהוא לא

כל פעם יחזור לחודש ויבקש הארכה לעוד ארבעה חודשים.

דורית דיאמנט;

לכן אני אומרת שאני צריכה לבדוק את הנושא הזה במערכת המיחשוב.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה גם טוב לבזק שאנחנו אומרים לאנשים שאם הם רוצים לשמור על המספר מעבר

להפסקה קצרה, אז זה יעלה להם כסף. אם אדם נוסע לשנת שבתון ויש לו כסף, והוא

אומר שלמען נוחיותו הוא רוצה להשתמש, אז בסדר. אבל אם אדם נוסע לחודשיים או

לשלושה הודשים והוא לא רוצה לשלם כסף, הוא רוצה שלא יוחלף המספר, אז זהו

אינטרס של בזק. תתייחסו לעניין הזה. אם אתם מקבלים זאת, אז אנחנו מאשרים זאת

כעת.
עמי גילה
אדוני היושב ראש, מה דעתך על ההצעה שאומרת שאם המנוי מראש אומר שמדובר

בתקופה שהיא גדולה מארבעה חודשים, אז הוא משלם מהתחלה. ואם הוא אומר מראש שזה

עד ארבעה חודשים, אז הוא לא משלם.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני לא חושב שזה צודק.
אברהם פורז
אם מישהו אומר מראש שהוא רוצה ניתוק לשישה חודשים, אפשר לומר לו: בסדר,

אבל הוא צריך לשלם עכשיו על החודשים שהם אקסטרה. בזמן שהוא מזמין את השישה .

חודשים, הוא משלם רק על חודשיים.
דורית דיאמנט
פה מתגבשת הצעה חדשה שבכל מקרה רוצים לפטור מתשלום על ארבעה חודשים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אתם מציעים לפטור מתשלום, אבל אנחנו אומרים שבמקרה זה הוא גם שומר על

המספר. זה הכל. הנקודה ברורה ואם לא אז תתייעצו עם אנשי הוועדה. אם אתם מוכנים

לסידור הזה, אז הוא תקף מהיום. אם אתם לא מוכנים, אז תודיעו לנו ואנחנו נקיים

ישיבה בהקדם.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים