ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 28/07/1998

תקופת הזיכיון המירבי לפי סעיף 3 לחוק כבישי אגרה (מינהרות הכרמל), התשנ"ה-1995 - שינוי

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישי



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מסי 321

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. הי באב התשנ"ח (28 ביולי 1998). שעה; 11:30

נכחו; חברי הוועדה; אמנון רובינשטיין - היוייר

מוזמנים; עו"ד עדה וייס - סגנית היועץ המשפטי, משרד התחבורה

עו"ד אלן ג'וזף - משרד התחבורה

עוייד אמיר נחליאלי - משרד התחבורה

עופר דפני - מנהל חברת נתיבי כרמל

ו

י ועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הו ועדה; לאה ורון

קצרנית; אושרה עצידה

סדר-היום; תקופת הזיכיון המירבי לפי סעיף 3 לחוק כבישי אגרה

(מי נהרות הכרמל), התשנייה-1995 - שינוי -



תקופת הזיכיון המירבי לפי סעיף 3 לחוק כבישי אגרה (מינהרות הכרמל).

התשנ"ה-1995 - שינוי
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה.

מי מטעם הממשלה יציג בפנינו את הנושא?
עו"ד עדה וייס
אני אציג.

היו"ר אמנון רובינשטיין.

בבקשה.
עו"ד עדה וייס
סעיף 3(ב) לחוק כבישי אגרה (מנהרות כרמל) קובע כי ועדת הכלכלה של הכנסת

תאשר את תקופת הזיכיון שתינתן לזכיין שיזכה במכרז, וכן את גובה האגרה ואת דרך

שינויה. ועדת הכלכלה אישרה את תקופת הזיכיון ל-35 שנה וזה מופיע היום במסמכי

המכרז.

בעקבות דיונים עם המציעים במכרז, שונו מסמכי המכרז, ובין היתר שינו את

תקופת הזיכיון. ישנה הצעה להאריך את תקופת הזיכיון מ-35 שנה לעד 40 שנה בתנאים

מסוימים. כלומר, אם התמלאו תנאים מסוימים שמפורטים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
האם היתה אז התנגדות לנושא הזה?
לאה ורון
לא.

אתי בנדלר;

האם אתם כבר ברורתם בזוכה?

עו"ד עדה וייס;

לא.
עופר דפני
אנחנו בסיום תהליך המכרז.

אתי בנדלר;

מדוע באים לכנסת לבקש הארכה לאיור שכבר שיניתם את תנאי המכרז?
עופר דפני
זה בכפוף לאישור.

אתי בנדלר;

כתוב שם בפירוש שזה מותנה.

במכתב שלפניי, אתם מסבירים מהן העילות שיכולות לגרום להארכת התקופה, אבל

אתם לא מציינים שהארכה תהיה לתקופה שבה נגמר העיכוב ולא יעלה על חמש שנים. אני

חושבת שזו הבהרה שנדרשת לנושא הזה.
עופר דפני
כך זה מופיע במסמכי המכרז.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אם כך, אנחנו מאשרים.

אתי בנדלר;

אבל בכפוף למה שביקשתי הרגע.
היו"ר אמנון רובינשטיין
כן. עד חמש שנים.

עופר דפני;

כך זה מנוסח.
עו"ד אמיר נחליאלי
למעשה, התקופה היא בין 180 יום ועד לחמש שנים, לפי תקופת העיכובים. זאת

אומרת, לא פחות מ-180 ימים.
אתי בנדלר
מדוע זה לא פחות מ-180 ימים?
עו"ד אמיר נחליאלי
כדי שלא תתחיל הדיינות מיותרת על חמישה ימים. תקופת הזיכיון תוארך רק אם

יהיה לפחות חצי שנה של עיכוב, ותקופת חחארכה לא תעלה על חמש שנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בסדר, אנחנו אישרנו זאת,

תודה רבה, הישיבה נעולה.

ו

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים