ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 27/07/1998

בחירת יושב ראש הוועדה (בהתאם לסעיף 10 לתקנון הכנסת)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס 319

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. די באב התשנ"ח (27 ביולי 1998), שעה 13:00
נוכחים
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
חברי הוועדה
אמנון רובינשטיין - היו"ר הנכנס

אברהם יחזקאל - היו"ר היוצא

אליהו גבאי

אברהם פורז

מאיר שטרית

דוד צוקר (מ"מ)
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה וחן

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה (בהתאם לסעיף 10 לתקנון הכנסת).בחירת יושב ראש הוועדה (בהתאם לסעיף 10 לתקנון הכנסת)
יושב-ראש הכנ0ת דו תיכון
אני פותח את ישיבת הוועדה. על-פי המלצת ועדת הכנסת יחליף חבר הכנסת פרופ' אמנון רובינשטיין

את חבר הכנסת אברהם יחזקאל כיושב-ראש ועדת הכלכלה. אני עובר מייד להצבעה.

הצבעה על קבלת המלצת ועדת הכנסת בדבר בחירתו של ח"כ אמנון רובינשטיין כיו"ר ועדת הכלכלה

בעד - כולם

נגד - אין

המלצת ועדת הכנסת נתקבלה.
מאיר שטרית
אני מבין שחבר הכנסת רובינשטיין מחליף את חבר הכנסת פורז בוועדה. מי יטפל עכשיו בחוק הדלק?

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לתת לי לטפל בחוק הדלק, כדי לדחות את העניין של הרפורמה.
לאה ורון
חבר הכנסת פורז לא היה יושב-ראש ועדת המשנה. הוא היה ממלא מקום של יושב-ראש הוועדה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
ברצוני לומר כמה מילים. חבר הכנסת אברהם יחזקאל גומר שנה סוערת, עשירה באירועים. לא היה

רגע אחד של מנוחה.
מאיר שטרית
עוד לא היתה תקופה שוועדת הכלכלה עבדה כל-כך קשה ב-50 השנים האחרונות.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אף אחד לא ידע מי זאת ועדת הכלכלה במשך 50 שנים - וזו הצלחת!. היו לנו חילוקי דיעות, יש לנו

חילוקי דיעות ויהיו לנו חילוקי דיעות. אני לא מסתיר שיש לנו חילוקי דיעות. אבל הוא עשה עבודה טובה

בהחלט.

חבר הכנסת אמנון רובינשטיין עשה כבר הכל, חוץ מאשר להיות יושב-ראש ועדה.
דוד צוקר
מבחינת תפקידים הוא גם לא היה סגן יושב-ראש הכנסת או יושב-ראש הכנסת.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
הוא עסק בכל דבר בפרלמנט מלבד יושב-ראש ועדה. אם אני זוכר נכון, הוא ט:חר לראשונה בשנת

1977 והוא מבין ותיקי הכנסת, בטח מבין 6-5 הוותיקים בכנסת.
היו"ר אמנון רובינשטיין
בשמיניה הראשונה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
ללמדכם כמה אנחנו נהיים צעירים. נכנסנו לכאן כילדים והשנים עוברות.

חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין הוא חבר בוועדת הכלכלה מזה שנים.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא בכנסת הזאת. בכנסות הקודמות.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
הוועדה הזאת מוכרת לו וידועה לו והוא בא אליה כאילו הוא נולד בה מהכנסת הראשונה.
אברהם פורז
הוא גם היה קליינט של הוועדה בתור שר תקשורת ובתור שר אנרגיה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
הוא היה גם קליינט כשר תקשורת, כשר אנרגיה וכשר החינוך, התרבות והספורט.

אני רוצה לאחל לך הצלחה ושתמלא את התפקיד בתוכן. אתה יודע שהוועדה הזו היתה הוועדה הפחות

נחשבת מבין הוועדות הכלכליות אבל בשנים האחרונות היא בהחלט תופסת, תודות לגברת ורון וליועצת

המשפטית, מקום נכבד. אני מאחל לך שתמשיך להעלות את הוועדה מעלה מעלה. היא הרי נבנית על

חשבון חולשתן של ועדות אחרות, וזה טוב, יש את חוק הכלים השמורים, פעם זו גדולה וההיא קטנה, פעם

ההיא גדולה וזו קטנה.

אבל בסך הכל, שוב פעם, בפעם השלישית, אני מאחל הצלחה ודרך צלחה. חבר הכנסת אמנון

רובינשטיין, בוא תשב במקומי, לפי כללי הטקס. אני מעביר לך את רשות הדיבור.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אדוני יושב-ראש הכנסת, אני רוצה להודות לך על דבריך החמים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אולי בכל זאת, אם תספיקי, תזמיני כמה עוגות ואיזה בקבוק שתיה. זה לא יפה שבאחת הוועדות עושים

טקס חגיגי ובשניה לא עושים כך.
היו"ר אמנון רובינשטיין
אני רוצה להודות לחבר הכנסת אברהם יחזקאל. אנחנו עבדנו יחד, אנחנו חברים וידידים. אני חושב

שבתקופתו באמת נעשו כמה דברים מאוד מאוד חשובים למשק הכלכלה בישראל. אני מתכוון להמשיך

בדרכו יכן לתת עדיפות לכמה דברים שעולים על סדר היום, בעיקר בנושאי איכות הסביבה.
יושב-ראש הכנסת ד! תיכון
איכות הסביבה זה בוועדה אחרת.
דוד צוקר
זה, אגב, לא נכון, זה רק כתוב על שם הוועדה. זה ועדה שלא עסקה באיכות הסביבה כבר שנה וחצי.
מאיר שטרית
האם לא העבירו כביש בבית-ג'אן בכרמל? העבירו. האם לא העבירו את חוק הוול"לים? העביה. הר0ו

את כל נוף הארץ.
היו"ר אמנון רובינשטיין
הדבר השני שאני רוצה לע0וק בו הוא נושא תאונות הדרכים וכן יש דברים נוספים שבהם גם עסק חבר

הכנ0ת אברהם יחזקאל. אני שמח גם שהחילופין נעשים בחח כל-כך טובה.

רשות הדיבור לחברים.
מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, אני מבקש רשות דיבור כדי לשבח את חבר הכנסת אברהם יחזקאל. זה לא סותר

מאומה מחילוקי הדיעות בינינו. אפשר להתווכח איתו אבל אנחנו חברים. אני רוצה לשבח אותו, הוא באמת

הגיע לוועדת הכלכלה כוועדה שהיתה ממש מתה. בכנסת שעברה היו מכבסים אותה פחות או יותר פעם

בשבוע לשעתיים וזהו. חבר הכנסת אבי יחזקאל החייה את הוועדה הזאת בשנה האחרונה ונתן לה a"?"

רציני, לדעתי הוא אפילו הגזים בתנופה מעבר למידה. זו הבעיה שלך, אם היית נשאר על הגבול, היית עשר.

אז פה עכשיו אתה רק תשע.

אני חושב שהוא באמת עשה עבודה מצויינת, תוך הקדשת הרבה מאוד זמן באופן אישי לטיפול בנושאים

האלה, לפעמים בהתלהבות גדולה מאוד, לפעמים אפילו יתרה, ואני משבח אותו על עבודתו.

אני מאחל לחבר הכנסת אמנון רובינשטיין, היושב-ראש החדש, הצלחה בתפקידו כיושב-ראש הוועדה.

אין לי שום ספק שלא צריך פה לספר על חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, ידועים יכולתו וכישוריו. אין שום ספק

שהוא יעשה את זה גם עם ידיים קשורות מאחורי הגב בצורה טובה ביותר.

מעבר לוויכוחים שהיו בינינו בסך הכל, רבותי, אני חצה לומר שכמשקיף נראה לי לצערי הרב שיש

הדרדרות חמורה ברמת הדיונים בכנסת בתחומים שונים של עבודתה. אני מקווה שהמצב ישתפר. יכול

להיות שזה תולדה של שיטת בחירות שהתחלפה במפלגות, עם הפריימריז, יכול להיות שזה תולדה של

תחרות יותר קשה בשדה הפוליטי. לדעתי חברי הכנסת מחוייבים בראיה אחראית יותר, בראיה שלוקחת

בחשבון את המקח, שלוקחת בחשבון את כל המרכיבים. אני אומר את זה כפרזרבציה, לאו דווקא ספציפית

על הוועדה הזאת. אני אומר את זה גם בוועדות אחרות. אני דן על זה יום יום בכל מיני חדרים, בכל מיני

ויכוחים, בכל מיני נושאים. אני חושב שצריך לנהוג במידה רבה של אחריות כי בסך הכל אין לנו שתי מדינות.

במדינה הזאת לא משנה מי יהיה בממשלה. היום אנחנו בממשלה, אולי מחר נהיה באופוזיציה.
אברהם פורז
אני מקווה שכן.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אל תשכח שתצטרך לרוץ בבחירות. אתה מוכן?
מאיר שטרית
חבר הכנסת פורז, תאמין לי, לי החיים קלים ונוחים אבל אני אומר, יכול המצב להתחלף. זווית

ההסתכלות של הכנסת חייבת להיות כזו שחברי הכנסת, לפחות הרוב הגדול, רוב המפלגות הציוניות בכנסת

הן שותפות לערך המרכזי של שמירה על טובת המדינה, מעבר לאינטרס הצר של כל סיעה להשיג הישג

כזה או אחר ולקבל כותרות. זה הדבר החשוב בעיני.

אני חושב שחובתנו היא לראות את הדברים ברוח הזאת ולהחליט ברוח הזאת. כל החלטה שלא נופלת

ברוח הזו ממילא מחר יתהפך הגלגל והכל יימחק, כאילו לא עשית שום דבר. אם ההתייחסות היא אחראיתורצינית, אם הדיון הוא לגופו של עניין, וגם אם מתווכחים זה לגופו של עניין, ומקבלים החלטות על ב0י0

רציונלי, אז לא משנה אם ממשלות מתחלפות - הקו נשאר.

אבל אם היום, בגלל שיש חב מיקרי בוועדה אי ביום איקס מחליטים כך ולמחרת יהיה חב אחר בוועדה

ויחליטו אחרת - אז יהיה בלגן במדינה ובכנסת. אני מאוד מצטער על כך. שוחחתי עם די הרבה אנשים על

העניין הזה. אמרתי ליושב-ראש הכנסת לא מזמן שאני הייתי מאוד קרוב ללכת הביתה בגלל איך שהדברים

מתנהלים פה. אני לא רוצה להיות שותף להם. אני אומר את זה כי יש פה קבוצה של חברי כנסת רציניים,

נראה לי שצריך אולי לשנות כיוון, להתייחס באחריות רבה יותר, יותר ברצינות לנושאים שעולים לסדר היום.

אני מאחל לכם הצלחה גם לאמנון וגם לאבי. אני מאחל לך שעוד 14 חודשים תשוב להיות...
אברהם פורז
בפעם השניה בשנתיים האחרונות מאז שאני חבר בוועדת הכלכלה - אחרי הפסקה של 4 שנים שבהן

לא הייתי בוועדה הזאת, הייתי חבר בוועדת הכספים - מתחלפים יושבי-הראש. אני רוצה לומר לכם, אחרי

שאני רואה את הוועדה הזאת מול ועדת הכספים אני נוטה לחשוב שהוועדה הזאת היא יותר מעניינת ויותר

חשובה מוועדת הכספים.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
אז למה אתה הולך לוועדת הכספים?
אברהם פורז
מה לעשות, זה גזירת גורל. אגב, אני הולך להיות שם ממלא מקום, לא תהיה לי שם זכות הצבעה.

ועדת הכלכלה בעיני היא ועדה יותר מעניינת מוועדת הכספים רק מסיבה אחת, שהדברים לא נחתכים

פה לפי קואליציה-אופוזיציה. בוועדת הכספים בסופו של דבר, ואני אומר שזה היה כך גם בתקופה שאנחנו

היינו בשלטון, אני הייתי מרכז הקואליציה ולא אהבתי את זה שאני צריך להביא אנשים מבחוץ שלא יודעים

שום דבר וכל מה שהם צריכים לעשות זה להבטיח יתרון של הקואליציה. אני מניח שהיום הדברים האלה

קורים באותו אופן.

לעומת זה בוועדה הזאת, מאחר והיא הרבה פחות פוליטית, הדברים הרבה יותר פתוחים. היא עוסקת

בכמה משרדי ממשלה מאוד חשובים. לדעתי הדיונים פה הרבה יותר פתוחים ויותר נעימים. בוועדת הכלכלה

אתה גם יכול לשכנע.

כמו שאתה אמרת, אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין עשה כבר הכל חוץ מזה. לדעתי

זה תפקיד מא/ד חשוב להיות יושב-ראש ועדה, זה מרתק, זה מעניין.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
שכחתי להזכיר שחבר הכנסת רובינשטיין היה גם שר אנרגיה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
התחלנו את העניין של משק הדלק בוועדה הזאת.
אברהם פורז
אני חושב שיש הבדל תהומי בין להיות חבר כנסת פשוט לבין להיות יושב-ראש ועדה. אני בטוח שלחבר

הכנסת אמנון רובינשטיין תהיה הנאה גדולה מאוד בתקופה שהוא יהיה יושב-ראש הוועדה הזאת, למרות

שהוא היה שר בכמה קדנציות. אני בטוח שהוא גם יצליח בתפקיד הזה ויישאב ממנו הנאה מרובה. בזה אין

לי כל ספק.

דווקא מבחינה זאת זה לפעמים מעורר תמיהה שאנשים במפלגות הגדולות שהפסיקו להיות שרים לאהולכים להיות יושבי-ראש ועדות. השר לשעבר גדעון פת וחבר הכנסת אמנון רובינשטיין הם חריגים, שהיו

שרים לשעבר ובאו לכנסת חזרה להיות יושבי-ראש ועדות. אני מביע פליאה שלא מגלים עניין בדבר הזה.
לגבי חבר הכנסת אברהם יחזקאל
אני חושב שאנחנו שיתפנו פה פעולה היטב. אני לפחות הרגשתי

מאוד נוח איתו, למרות שלא תמיד הסכמנו אבל אבי בסופו של דבר הוא אדם פתוח, אפשר לשכנע אותו.

חבר הכנסת אברהם יחזקאל הוא נחמד בסופו של דבר, הוא לבבי, הוא אדם טוב לב. גם כשיש עימות

אחר-כך הוא בא ומחבק אותך. אני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד.

אני מבין שמזלו הטוב הוא שחבר הכנסת אלי גולדשמידט נבחר ליושב-ראש סיעת העבודה. אחרי חבר

הכנסת רובינשטיי] היה צריך לבוא חבר הכנסת אלי גולדשמידט לחצי שנה וחבר הכנסת אברהם יחזקאל

לעוד חצי שנה אחרונה, שבוודאי לא היתה מתקיימת. גם כך אנחנו לא יודעים, אבל אולי עוד תהיה לו זכות

לחזור לוועדה כיושב-ראש שלה.

בכל מקרה אני נהניתי מהעבודה איתו. אני חושב שהוא עשה עבודה חשובה. אני לא יודע אם התוכניות

שלו הן להישאר פה בוועדה או ללכת איתי יחד לוועדת הכספים.
אברהם יחזקאל
אני אהיה חבר בוועדת הכלכלה.
אברהם פורז
אני בכל מקרה עובר לוועדת הכספים. תודה.
אליהו גבאי
לפעמים הדיונים בוועדת הכלכלה הם דבר קצת יבש אבל אני חושב שנעשתה פה עבודה רבה, הספק

רב, נושאים רבים הובאו כאן ותמיד חבר הכנסת יחזקאל ידע להפיג את המתח בהומור, באיזה בדיחה,

שהשתלבה בעבודת הוועדה בלי לפגוע בהספק. לא כל אחד ניחן בכשרון ובחוכמה כזאת לשלב הספק עם

הומור כשהוא משרה אווירה נעימה, חברות וידידותיות. שילוב כזה נתן חבר הכנסת אברהם יחזקאל לוועדה.

הוא הפך אותה לוועדה איכותית שנעים להיות בתוכה. אני חושב שמה שאתה מקרין סביבך, חברות וידידות,

והספק, זה דבר שלא כל אחד ניחן בו. בהצלחה.

אני מכיר את חבר הכנסת אמנון רובינשטיין מעבודתי במשרד החינוך, התרבות והספורט כמפקח ארצי.

בכל מקום שאליו הוא הגיע הוא יצר שינוי לטובה. אני חושב שבמערכת החינוך הוא יצר מהפיכה חינוכית

טובה וגם ידע לא לקפח את המיעוט והיטיב עימו כדי שלא ירגיש את עצמו בפינה. אני חושב שגם פה הוא

יידע לשלב אופוזיציה וקואליציה ביחד, שלא תהיה מחיצה. אני מאחל לך הצלחה.
אברהם יחזקאל
קודם כל אני רוצה לומר, אני לא עשיתי טקס כי אני שונא טקסים וימי הולדת. בשבילי כל פרידה היא דבר

עצוב. אתה שמח כשאתה נכנס אבל עצוב למי שעוזב, באמת עצוב.

אני חייב להגיד לך אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודה לך על הגיבוי. אני חושב שאתה איש מקצוע

מהמעלה הראשונה.

אני רוצה לומר לך שיש לך בכנסת צוות מקצועי יוצא מן הכלל, ובעיקר בוועדת הכלכלה. אני רוצה שתדע

שיש כאן אנשי מקצוע באמת לפני ולפנים. גברת לאה ורון, מנהלת הוועדה, שיש לה תרומה ענקית, גברת

אתי בנדלר, היועצת המשפטית, שהיא אשת מקצוע מעולה, וגברת עידית חנוכה, מזכירת הוועדה לצידה ש-ל

גברת לאה ורון. יש לך באמת צוות מעולה בכנסת. אני אומר את זה לזכותך, אני אומר את זה גם לזכותו של

תהליך העבודה שייצרת.

אני מקווה שעכשיו תכיר אותי גם באספקטים הנוספים, כי פה מדברים על דברים שלא הכרת בי, כמו

קצת חביבות, הרבה אמוציות, זה אתה כבר יודע, אבל הומור וחביבות ושיתוף פעולה ...בסך הכל בעבודת הוועדה אני ניסיתי להמשיך את תהליך השדרוג של ועדת הכלכלה, שהחל בתקופת

חבר הכנסת אלי גולדשמידט, כמו שאתה יודע. הוועדה הזאת באמת נוגעת בלב ליבם של נושאים כלכליים

בעלי משמעות גם כלכלית וגם חברתית.

אני מקווה שהחותם שהטבעת בחוק הרפורמה, שחבר הכנסת אברהם פורז עבד עליו במלוא המרץ,

בגיבוש של כלל חברי הוועדה, שזה ימשך. אני אישית מקווה שתימצא הדרך, אדוני יושב-ראש הוועדה,

להמשיך ולהטיל את זה על חבר הכנסת אברהם פות. אני לא יודע מה הפרוצדורה. אולי יושב-ראש הכנסת

יסייע בידינו, למצוא את הפרוצדורה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
כבר היו דברים מעולם. כבר היו ראשי ועדות-משנה שלא היו חברים בוועדה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
זה לא ועדת-משנה, זאת הבעיה.
אברהם פ(רז
אבל אפשר לתת לוועדת המשנה לעשות את העבודה ואחר-כך להביא לאישור של המליאה.
אתי בנדלר
איך אפשר ועדת-משנה שלא מורכבת מחברי ועדה?
אברהם פורז
עושים ועדת משנה וחברים בה חברי כנסת שהם ממלאי מקום לחברי ועדה.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
בקריירה שלי אני המצאתי את המושג הזה שנקרא "ממלא מקום".
אברהם יחזקאל
ו

אני חושב שבמידה ויהיה רצון סוב, כבוד היושב-ראש, אפשר יהיה לסדר את זה,
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
אני ראיתי שמר יוסי גולדברג אפילו לא היה ממלא מקום אבל נתנו לו לנהל את ועדת הכספים כמה

עשרות פעמים, גם זה קרה.
אברהם יחזקאל
אני אומר עוד פעם, אם יימצא הרצון הטוב אני חושב שאולי תימצא הדרך שזה ייעשה על-ידי חבר

הכנסת אברהם פורז בשיתוף עם יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת אמנון רובינשטיין. חבר הכנסת פורז

באמת מפרגן לחבר הכנסת רובינשטיין. אני אישית כחבר אופוזיציה אשמח לשתף פעולה.

HI

אני חייב לומר דבר נוסף. אין לי ספק שהוועדה הזו היום היא ה highlight- של הכנסת. בראשותו של חבר

הכנסת אמנון רובינשטיין, שהוא איש נעים הליכות, אני בטוח שהוועדה הזאת תהיה פחות אמוציונלית.
היו"ר אמנון רובינשטיין
לא לפי הישיבה הראשונה שניהלתי היום.
אברהם פורז
דווקא היתה ישיבה מאוד שקטה. בוועדת הכספים פעם רקדו על השולחנות.
אברהם יחזקאל
אני אמשיך לעבוד בוועדת תכלכלה. אני כן מצפה, ואני אומר את זה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, אני

מצפה שאתה תעשה את המיטב על מנת להמשיך לקרב עוד חברי כנסת ולראות מה הדברים שהיו בעבר

שאולי הפריעו, כדי שהעתיד הזה ימשך ויהיה טוב, לטובת כולם. אין לי ספק שאתה הדמות המייצגת היום.

אני אומר את הדברים כדי להתקרב אליך, חד וחלק, כדי שנבהיר את הדברים. אני אומר את זה פה

ולפרוטוקול.

חבר הכנסת אמנון רובינשטיין יעשה ועדה מצויינת, מצטיינת, באופיו הוא אדם מה. הוא איש נעים

הליכות שייגיע לקונצנזוס. אין פה עניינים פוליטיים מפלגתיים. זו לא תהיה ועדה מפלגתית. הסיפא של

הדיונים במושב הזה, עם חוק הדיור הציבורי, אלה היו דברים שהם טבעיים ולגיטימיים ברמה הפרלמנטרית.

פה זה ועדה של חברים. אתה בא היום לוועדה שיש בה חבורה של אנשים - הרבה מאוד חברים וצוות

מקצועי - ובגיבוי של יושב-ראש הכנסת וועדת הכנסת אנחנו נמשיך הלאה.

אני חצה שוב להודות לגברת לאה ורון, לגברת אתי בנדלר, לגברת עידית חנוכה וכמובן לקצרניות

שעובדות כאן אינספור שענת.

אני מודה כמובן גם לחבר הכנסת אברהם פורז, אדם מבריק שגם כשאתה חולק עליו אז אין לך ברירה

אלא לשמוע את דעתו ולהקשיב לה. לא מעט פעמים הקשבנו לדעתו, קיבלנו את עצותיו ונסתייענו בו.

אני הרי לא משפטן, אדוני יושב-ראש הכנסת. היום לא להיות משפטן בכנסת זה חסרון, אבל אני כמוך

משתדל להיות כלכלן.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
לפעמים אלה שהם לא משפטנים הם יותר טובים מהמשפטנים בנושאים משפטיים.
אתי בנדלר
אני לפחות זוכרת את הדוגמא של הרב יצחק לוי, שהיום הוא שר החינוך, התרבות והספורט, שהיה

חבר בוועדת החוקה חוק ומשפט, שהיתה לו גישה משפטית בלתי רגילה.
היו"ר אמנון רובינשטיין
יש לו השכלה משפטית תורנית. זה אותו דבר.
אברהם יחזקאל
בכל מקרה, אני רוצה להודות לכולכם ולהמשיך לעבוד. תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים