ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

הצעת חוק דיור ציבורי, התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת רן כהן וקבוצת חברי כנסת בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש - הצבעות

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 316

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998), שעה 00;14

נכחו;
חברי הוועדה
אבי יחזקאל - היו"ר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
סיגל גורדון
סדר-היום
הצעת חוק דיור ציבורי, התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת רן כהן

וקבוצת חברי כנסת - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש - הצבעות.הצעת חוק דיור ציבורי, התשנ"ז-1997, של חבר הכנסת רן כהן וקבוצת חברי כנסת

בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש - הצבעות

היו"ר אבי יחזקאל;

אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בהצעת חוק הדיור הציבורי של הבר הכנסת רן כהן

וקבוצת חברי כנסת בבקשה לדיון מחדש והצבעות.

בדיון שהתקיים ב-8 ביולי 1998, באשר להגדרה השר, ביקש חבר הכנסת מאיר שטרית

לקיים דיון מחדש על ההצבעה, שהשר הוא שר הבינוי והשיכון. מכיוון שחבר הכנסת שטרית

לא נמצא, לא ניתן לקיים את חדיון. אני נמצא בעמדתי ובעמדת הוועדה, שהשר הוא שר

הבינוי והשיכון.

לאה ורון;

כרגע, לוועדה לא הוגשה בקשה אחרת, ולכן אנחנו משאירים; השר, שר הבינוי

והשיכון.
היו"ר אבי יחזקאל
בסעיף ההגדרות, סעיף 1 ישאר; השר, שר הבינוי והשיכון.

תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 05;14.

קוד המקור של הנתונים