ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/07/1998

אישור מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד (א3) לחוק הבזק. התשמ"ב"1982; הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע. התשנ"ח-1997

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 315

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998). שעה 10:15
נוכחים
חברי הוועדה: אברהם יחזקאל - היו"ר

עזמי בשארה

אליהו גבאי

נסים דהן

אברהם הירשזון

יהודה הראל

צבי ויינברג

יצחק וקנין

אליעזר זנדברג

גדעון עזרא

אברהם פ1רז

שלום שמחון

מאיר שטרית

זאב בוים (מ"מ)

צבי הנדל (מ"מ)

איתן כבל (מ"מ)
מוזמנים
שרת התקשורת לימור לבנת

צבי האוזר - המועצה לשידורי כבלים, משת- התקשורת

עו"ד גבריאל מאיר - משרד התקשורת

איילה בר - י1עצת תקשורת לשרת התקשורת

אל1נה אריאלי-להב - עוזרת לשרת התקש1רת

עו"ד כרמית כהן-קרנה- מנהלת מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד התקשורת

ליאת שרביט - משרד התקשורת

חנן עזר] - משרד התקשורת
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

מיכל דויטש (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון 1רישום זכויות החקלאים בקרקע,

התשנ"ח-1997 (של חה"כ שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת) - רביזיה.

2. אישור מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד(א3) לחוק הבזק,

התשמ"ב-1982 - רביזיה.הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע.

התשנ"ח-1997
היו"ר אברהם יחזקאל
זהו המשך דיון בנושא הקמת ועדת משנה להכנה ל1ועדה של הצעת חוק עיג11 ורישום זכויות החקלאים

בקרקע, התשנ"ח-1997 (של חה"כ שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת). חבר הכנסת מאיר שטרית ביקש

רביזיה.

הצבעה על הרביזיה שביקש חבר הכנסת שטרית

בער הרביזיה - 6

נגד הרביזיה -1

הבקשה לרביזיה נתקבלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתמול החליטה ועדת הכלכלה על הקמת ועדת משנה בראשותי להמשך הטיפול בחוק עיגון ורישום

זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"ח-1997.
הרכב הוועדה כדלהלן
חבר הכנסת אברהם יחזקאל - היו"ר

חבר הכנסת אלי גולדשמידט

חבר הכנסת שלום שמחון

לבקשתו של יושב-ראש הקואליציה וחבר הוועדה, חבר הכנסת מאיר שטרית, בוועדה יהיו 5 חברים

מהקואליציה. שמותיהם ימסרו במהלך הימים הקרובים.
מאיר שטרית
עד שנגיע להסכמה בקואליציה.
אברהם פורז
אי אפשר לקבוע ועדת משנה בלי לקבוע הרכב שמי של חבריה. לדעתי זה לא חוקי.
צבי הנדל
צריך עכשיו לקבוע שמות.
אברהם פ1רז
אני גם רוצה לציין שכל החלטה של ועדת המשנה תצטרך לחז1ר למליאת הוועדה.
היו"ר אברהם יחזקאל
הרכב ועדת המשנה יעמוד על 8 חברים. באשר להרכב השמי, טוען חבר הכנסת פורז ששמות חברי

ועדה צריכים להימסר עם הקמתה. האם זה נכון?
אתי בנדלר
אני רוצה לומר, אני לא משוכנעת בעניין הזה. כאשר נקבעים חברי ועדה קבועה יש בעצם הרכב סיעתי

ואחר-כך הסיעות מוסרות את השם של הנציג שלהן, ויש הליך אישור של השמות האלה. אני לא הייתי רואהפגם בהחלטה האומרת שהוועדה תקבע את מספר חברי הוועדה וההרכב הסיעתי ואילו השמות י1באו

במועד מאוחר יותר וייקבלו את אישור מליאת הוועדה.
הי1"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת מאיר שטרית יגיש לנו את ההרכב הסיעתי של 5 חברים. לסיעת הליכוד יש בסך הכל 4

מקומות בוועדה ולשאר המפלגות בקואליציה יש יותר. הוא מוסמך על ידינו להביא רשימה בת 5 חברים

מהקואליציה לוועדת המשנה. חבר הכנסת שטרית כמובן ה1סמר על-ידי שאר הסיעות להביא את הרשימה.
מאיר שטרית
אחרי התייעצות עם החברים אני אביא את רשימה השמנת.
אברהם פורז
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שוב שלדעתי לא תקין לעשות את זה ערב כניסת יושב-ראש ועדה

חדש, שלא על דעתו ולא בהתייעצות איתו.
היו"ר אברהם יחזקאל
הכוונה להקים את ועדת המשנה היתה כבר לפני למעלה מחודש.
אברהם פ1רז
אולי נשמע עוד פעם על איזה הרכב מדובר.
צבי הנדל
לאור הערתו של חבר הכנסת פורז, ידידנו הטוב, אני רוצה להעיר שאני מכיר יותר מוועדת-משנה אחת

שמונתה על-ידי יושב-ראש יוצא, כולל ועדה שבראשה עמד חבר הכנסת פורז (ועדה שדנה במשק הדלק).
אברהם פורז
זה לא היה יושב-ראש יוצא, זה היה דווקא כשהוא התחיל. אני חושב שחברות מחייבת להתייעץ עם

חבר הכנסת רובינשטיין.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חושב שחברות היתה מחייבת שלפני שאתה מעלה את זה כאן היית מדבר על כך איתי.
אברהם פורז
אתה מפתיע א1תי כל רגע מחדש.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, הדיון הזה כבר היה למעשה לפני חודש ועקב סיבות טכניות ה1א נדחה. עם כל הכבוד גם לחברי,

חבר-הכנסת אברהם פורז, יש טעם לפגם בזה שהוא כל פעם מטיל מום בר/ברים.
אברהם פורז
מטיל מום? לא, חס וחלילה. אני חושב שההחלטה היא לא נכונה, זה הכל. הטלת מום בזדון זה הרי

עבירה פלילית לפי חוק השיפוט הצבאי.

האם תוכל לחזור מי חברי הוועדה?
אברהם הירשזון
אדוני היושב-ראש, יש ועדת כספים עכשיו, אנחנו רוצים ללכת. הוזמנו לרביזיה אז תעשו רביזיה.
היו"ר אברהם יחזקאל
בוועדת המשנה בראשותי יהיו 8 חברים: חבר הכנסת יחזקאל, חבר הכנסת גולדשמיט, חבר כנסת

שמחון, וכן 5 חברים נציגי סיעות הקואליציה, ששמותיהם יובאו על-ידי חבר הכנסת מאיר שטרית. הם יאושרו

כמובן על-ידי הוועדה.

הצבעה על הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע.

התשנ"ח-1997

בעד - רוב

נגד-2

אושרה הקמת ועדת משנה.אישור מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד (א3) לחוק הבזק.

התשמ"ב"1982
היו"ר אברהם יחזקאל
אנחנו עוברים לעניין חערוצים הייעודיים. בעקבות בקשה לרביזיה אנחנו מקיימים הצבעה על אישור

הערוצים הייעודיים במתכונת שאישרנו.
נסים דהן
לא על האישור. הצבעה רק על הרביזיה. זה אושר.
אברהם פורז
אני רוצה לומר רק משפט אחד. אין תקדים לכך שהכנסת מאשרת דבר שעלול להיפסל על-ידי גורם

אחר. אין דבר כזה. אני לא נתקלתי בדבר כזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה פוגע בציבור. הציבור רוצה יותר תקשורת ובשם פרוצדורות שאתה מוצא אתה פוגע בציבור. כמה

יותר ערוצים שיהיו, כך ייטב. אנחנו נידאג שיהיו כמה שיותר ערוצים.

אנחנו נצביע האם לקיים רביזיה, כן א1 לא.

הצבעה על הרביזיה שביקש חבר הכנסת פורז

בעד-2

נגד - רוב

הבקשה לרביזיה לא נתקבלה,
אליהו גבאי
אני רוצה לומר משפט אחד, הייתי רוצה שערוץ מורשת ישראל ישולב בכל הערוצים. אם אנחנו עושים

ערוץ מורשת נפרד זה לא ישרת את כלל עם ישראל וזה יגדיל את הקיטוב בעם. אני מבקש רביזיה.
היו"ר אברהם יחזקאל
היתה כבר רביזיה.
אליהו גבאי
אז אני מבקש התייעצות סיעתית.
נסים דהו
איו יותר.
אברהם הירשזוו
אדוני היושב-ראש, אם יש דיונים אני מבקש להשתתף בדיונים.
מאיר שטרית
רבותי, היתה הצבעה אך חבר הכנסת אליהו גבאי הוא הבר כנסת הדש, הוא לא חייב לדעת את כל

הנהלים.
היו"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת גבאי, אתה מבקש רביזיה? גברתי היועצת המשפטית, האם זכותו לבקש רביזיה?
אתי בנדלר
אני רוצה להגיד שאני מתלבטת, כי לא יתכן על פני הדברים שכל רגע יבוא נציג סיעה אחרת

משמתקבלת החלטה וייבקש רביזיה, שהרי כך לא יהיה גבול לדיוני הכנסת. אם היית מבקש את ההתייעצות

הסיעתית לפני שהיושב-ראש קיים את ההצבעה בבקשה לרביזיה הייתי אומרת שאתה זכאי לכך, אבל

משלא נתבקשה בקשה כזאת ונדחתה רביזיה, אני סבורה שאין תקדים לכך.
אליהו גבאי
אני שומר לעצמי את הזכות לנקוט בהליכים אחרים. אני חושב שזה יגדיל את הקיטוב בעם. אני מעדיף

שיהיו פינות במורשת ישראל בכל הערוצים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני רוצה להצהיר חד-משמעית, מכל היבט שהוא, שהיום ועדת הכלכלה קיבלה את אחת ההחלט1ת

החשובות בימיה. אנחנו למעשה היום אישרנו קיומם של ערוצים תמורת פרסומות בחינם לכלל עם ישראל.

על כך אני מברך את כל חברי הוועדה.
אברהם פורז
עשית שני ערוצי טל1ויזיה נוסח ערוץ 7 הממומנים על-ידי פרסומת.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה הליברל הגדול? אתה נגד ערוצים נוספים? מה אתה מפחד?
איתן כבל
מה זה "בנוסח ערוץ 7"? זה אפיל1 לא קרוב.
אברהם פורז
אני יכול לייחס הרבה דברים לשרה לימוד לבנת, אבל אני לא מייחס לה ... אני חושב שהיא תקבל

אזרח1ת כבוד של אלקנה.
היו"ר אברהם יחזקאל
תתבייש לך עם האמירות האלה.
שרת התקשורת לימור לבנת
אתה תקבל אזרחות כבוד של אפגניסטן, חבר הכנסת פורז. היום יש ידיעה בעיתון "ידיעות אחרונות"

שממשלת אפגניסטן החליטה לתת שבועיים ארכה לכל אזרחיה להוציא את כל מקלטי הטלוותיה מבתיהם כי

זה משחית את הציב1ר ואת החברה. אתה יכול לקבל אזרחות כבוד של אפגניסטן. ישראל היא מדינה

דמוקרטית, פתוחה, פלורליסטית, שיש בה ציבורים שונים עם צרכים שונים, עם דרישות שונות, עם רצונות

שונים.
אברהם פורז
האם אני הצעתי לסגור את הערוצים בטלוויזיה? אני מבין למה את נלהמת, גברתי השרת,זה הרי בחר,

אבל אני לא מבין מדוע הבר הכנסת יחזקאל נלהם.
היו"ר אברהם יהזקאל
גם הציב1ר של מפלגת העבודה מעוניין בריבוי ערוצים.
איתן כבל
אם חבר הכנסת רובינשטיין היה מביא את ההצעה אז זה היה בסדר? זה לא יכול להיות שיקול של

המפלגה שלך.
אברהם פורז
שלא נדבר על הפגיעה בעיתונות שתיגרם מכך.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, אני מברך את חברי ועדת הכלכלה על ההישג. הישיבה נעולה. תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים