פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישיבו0ח לא מתוקןפרוטוקול מ0י 314

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ז בתמוז התשנ"ח (21 ביולי 1998). שעה 09:00
נוכחים
חברי הוועדה: אברהם יחזקאל - היו"ר

אליהו גבאי

נסים דהן

אברהם הירשזון

יהודה הראל

צבי ויינברג

יצהק וקנין

אליעזר זנדברג

גדעון עזרא

אברהם פורז

שלום שמחון

מאיר שטרית

אפי אושעיה (מ"מ)

זאב בוים (מ"מ)

צבי הנדל (מ"מ)

איתן כבל (מ"מ)

ראובן ריבלין (מ"מ)
מוזמנים
שרת התקשורת לימור לבנת

צבי האוזר - המ1עצה לשידורי כבלים, משרד התקשורת

עו"ד גבריאל מאיר - משרד התקשורת

איילה בר - יועצת תקשורת לשרת התקשורת

אלונה אריאלי-להב - עוזרת לשרת התקש1רת

עו"ד כרמית כהן-קראנה - מנהלת מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד התקש1רת

ליאת שרביט - משת- התקשורת

חנן עזרן - משרד התקש1רת

עו"ד דוידה לחמן-מ0ר - משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה וחן

רשמה: אירית שלהבת

0דר היום: 1. אישור מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד(א3) לחוק הבזק,

התשמייב-1982.אישור מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד(א3) לחוק הבזה.

התשמ"ב-1982
היו"ר אברהם יחזקאל
אנחנו נתנו פרק זמן של שבוע לקיום התייעצות סיעתית. לחבר הכנסת אפי אושעיה יש הצעה ל0דר

ואחריו רשות הדיבור לחברי, חבר-הכנ0ת אברהם פורז.
שלום שמחון
אנחנו מבקשים לדעת עם מי הוא התייעץ.
אפי אושעיה
אדוני היושב-ראש, היות וקיימנו בנושא הזה דיונים רבים ומיצינו את העניין, בישיבה הקודמת עלה נושא

אחד על הפרק, שלגביו חבר הכנסת פורז ביקש התייעצות סיעתית. אני מבקש, היות ויש לנו סדר יום עמוס,

שחבר הכנסת פורז יציג את העניין שלו ונעבור תיכף להצבעה.
אברהם פורז
אדוני היושב-ראש, בישיבה הקודמת במהלך הדיונים שהיו פה שמעתי מהשרה שהיא רוצה לשבות את

בקשתה מאיתנו ובמקום "ערוץ בשפה הרוסית והאמהרית" דובר על "ערוץ לעולים".
היו"ר אברהם יחזקאל
"ערוץ אחד או יותר בשפות זרות המיועד לעולים".
אברהם פורז
אמרתי שתוך כדי הדיון בפעם הקודמת הבנתי שמתגבש פה איזה מודל שונה מהבקשה המקורית של

השרה. בהצעה המקורית בסעיף 3 נאמר "ערוץ בשפה הרוסית והאמהרית" אך בישיבה הקודמת ביקשו

לומר במקום זה "ערוץ אחד או יותר בשפות זרות המיועד לעולים". ודבר שני, דובר על י1תר מערוץ חדשות

אחד.

אני רוצה להפנות את תשומת לב היושב-ראש והחברים לסעיף 6לד(א3) לחוק הבזק האומר "השר

רשאי, לאחר התייעצות במועצה ובאישור הממשלה והועודה, לקבוע כי משדר ערוץ יעודי יהיה רשאי לממן

את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת בהתאם ...".

במילים אחרות, לפני שהשרה מגיעה לפה היא צריכה לעבור שני מקומות שצריכים לאשר לה את מה
שהיא ביקשה
היא צריכה להתייעץ עם המועצה והיא צריכה לקבל את אישור הממשלה.

אני מבקש לדעת האם השרה קיבלה את אישור הממשלה לשינויים האלה שהוכנסו פה? קרי: לשני

ערוצי חדשות במקום אחד ולערוץ אחד או יותר באמהרית ורוסית. כמו כן אני מבקש לדעת האם. הממשלה

אישרה את זה. אם כן, אז השרה צריכה להגיש בקשה מחודשת, שתאמר שגם בנושאים החדשים האלה

היא התייעצה.

אני רוצה לומר, לגבי טענה שעלולה להיטען,שכמו ועדת הכספים, שצריכה לאשר כל מיני סידורים, ועדת

הכלכלה היא אינסטנציה אחרונה. השר קודם כל צריך לעשות את כל הפעולות לפני שהוא מגיע לוועדה. גם

החוק קובע את זה. אם תשימו לב לסדר המילים: "השר רשאי..." - בשלב ראשון להתייעץ במועצה, ואחר

כך "ובאישור הממשלה", ו"הווערה". במילים אחרות, השר קודם כל צריך להתייעץ במועצה, לאחר מכן לקבל

אישור הממשלה, ורק לאחר מכן הוא יכול לבוא לוועדה ויקבל את אישורה.

הוא רשאי, הוא לא חייב להפעיל את כל הסעיף, אבל אם הוא רוצה להפעיל שידורים באמצעות פרסומתהוא צריך קודם כל לפנות להתייעץ עם המועצה, אחר-כך הוא צריך לקבל אישור הממשלה, ואם אלה

נתקיימו הוא יכול לבוא לוועדה.
אליעזר זנדברג
למה לא שאלת את זה בשבוע שעבר?
אברהם פורז
לכן, אם השרה במהלך השבוע קיבלה אישור הממשלה לשני ערוצי הדשות והתייעצה עם המועצה אז

הייתי מצפה שזה יהיה כתוב. אם לא, וזה לא קרה, אז לדעתי אין סמכות לוועדה לדון בטרם הפרוצחרה

המקדמית הזאת מבוצעת.
שרת התקשורת לימור לבנת
אני רוצה לענות לשאלה של חבר הכנסת פורז. קודם כל אני רוצה להבהיר שמונחת בפני חוות דעת של

עו"ד כרמית כהן-קתה שנמצאת פה, שהיא מנהלת מחלקת חקיקה וייעוץ במשרד התקשורת, והיא קובעת

שלפי סעיף 6לד(א3) לחוק הבזק, שאותו ציטט קודם חבר הכנסת פורז...
צבי הנדל
חבר הכנסת פורז, כל הכבוד לטיעון.
אליעזר זנדברג
זה טיעון משפטי שהיה צריך לטעון אותו כשהוא עלה בשבוע שעבר.
אברהם פורז
תוך כדי דיון אפשר לשנות חזית.
שרת התקשורת לימור לבנת
תנו לי להשלים את דברי. כותבת עו"ד כרמית כהן-קרנה שכאמור "היה ואישורה של הוועדה", אני חוזרת

על הפתיח, אבל בסופו של דבר על אותו עניין ממש שחבר הכנסת פורז מדבר עליו כאמור: "היה ואישורה

של הוועדה ינתן לערוצים יעודיים המוגדרים בשונה מהרשימה האמורה, יהיה צורך בקיום התייעצות חוזרת

עם המועצה וקבלת אישור הממשלה לעניין אותם שינויים". כלומר לפי חוות הדעת שמונחת בפני אין שום

מניעה.

אני רוצה לומר כאן עוד דבר אחד. אם ישנה מניעה כזאת או יש חשש למרות חוות הדעת הזאת אז אני

מבקשת מהוועדה להצביע על הבקשה שלי כפי שהונחה בפניכם.
צבי הנדל
מותנה באישור הממשלה.

ו
שרת התקשורת לימור לבנת
לא. או שהוועדה תצביע על בקשתי כפי שתיקנו אותה במהלך הדיונים בוועדה וזה יכנס לתוקף לאחר

אישור הממשלה, שזה לא נראה לי בעייתי בכלל, או לחילופין: שהוועדה תצביע על הבקשה שלי כפי שהונחה

בפניה במקור ואנחנו נביא לוועדה בהמשך תיקונים לאחר השלמת הפרוצדורות.
צבי הנדל
לא מתאים לך, למה את יורדת מזה כל-כך מהר? יש גבול. כבר שנתיים יש איזה יצירה שמתפתחת. לאיכול להיות ששנתיים נדון ולא ישתנה שום דבר. ובתום השנתיים, אחרי התייעצות סיעתית, יש איזה שאלה

משפטית. קיבלנו תשובה. אני מבקש להצביע. כמה אפשר בגלל בן אדם אהד, נהמד ככל שיהיה, להתברבר

ולהיטרטר חזור וטרטר.
אברהם פורז
אני נמצא פה בכנסת זו השנה העשירית. לא מקובל בכנסת, ולדעתי זה גם בניגוד לחוק, שבאים בכנסת

בהחלטה שעלולה להיפסל על-ידי פעולה של גוף אחר לאחר מכן. תתארו לעצמכם איזה ביזיון יהיה אם

אנחנו נאשר ומועצת הכבלים לא תמליץ, או שאנחנו נאשר והממשלה לא תאשר. באים לכאן אחרי

שהדברים המוקדמים האלה בוצעו. עם כל הכבוד, השרה צריכה קודם לקבל את אישור המועצה, גם

לשינויים, ואחר-כך את אישור הממשלה, ואחר-כך לבוא אלים, ולא לפני זה. כך נהוג בוועדת הכספים.
גדעון עזרא
אבל חבר הכנסת פורז, זה לא כתוב.
אברהם פ(רז
זה כתוב. כתוב "השר רשאי לאחר התייעצות במועצה, באישור הממשלה והוועדה".
גדעון עזרא
תסלח לי, אבל לא כתוב שזה חייב להיעשות בסדר הזה. כתוב ששלושת הגורמים האלה צריכים לאשר.
אברהם פורז
חבר הכנסת עזרא, מעולם לא נתקלתי במצב שהכנסת מאשרת - כשהכנסת היא מעל לממשלה -

ויכולה להתקבל החלטה שלנו שהממשלה תפסול אותה. אנחנו האינסטנציה האחרונה. אלינו באים אחרי

שכל הדברים הקודמים בוצעו.
נסים דהו
כמה חוקים הכנסת חוקקה והממשלה משעה את ביצועם? משעים כי אין תקציב.
שרת התקשורת לימור לבנת
אם מותר לי עוד הערה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה פשוט להבהיר לחברי הוועדה ולהזכיר לחברי

הוועדה שלא זוכרים מה היתה הפרוצדורה שהתרחשה כאן. אנחנו הבאנו לוועדה את ההצעה שלנו לאחר

כל האישורים הנדרשים בחוק, לאחר התייעצות עם מועצת הכבלים ולאחר אישור הממשלה. כך הבאנו את

זה.
אברהם פורז
ל-5 הערוצים האלה יש אישור ממשלה?
שרת התקשורת לימור לבנת
בוודאי.
אברהם פורז
אז על זה אפשר להצביע. על שינויים אי אפשר.
שרת התקשורת לימור לבנת
רגע אחד, גם על השינויים אפשר להצביע. אני א0ביר מדוע.

לאחר מכן במהלך הדיונים בוועדה הכניסו בה תיקונים שונים שעלו תוך כדי הישיבות, חלק העלה חבר

הכנסת פורז, חלק אחרים העלו, חלק היושב-ראש העלה, הוכנסו שינויים שונים. אחד מהשינויים הוא

שמדובר בעוד ערוץ חדשות ושינוי אחר הוא שבערוץ השפות יהיו גם שפות נוספות. היו כמה דברים שהוכנסו

כשינויים.

כיוון שכך, אני הרי קיימתי את חלקי על-פי החוק והבאתי את זה לוועדה כחוק, לאחר התייעצות במועצה

ולאחר אישור הממשלה. כל התיקונים הוכנסו כאן כפי שמפעם לפעם ועדות הכנסת מכניסות בתקנות

שמובאות אליהן על-ידי הממשלה, תור כדי דיון. הרי אחרת לא היה שום טעם לבוא לוועדת הכנסת ולבקש

את אישורה אם היא היתה כמו חותמת גומי, מצביעה באופן אוטומטי על מה שהממשלה מביאה לה, כזה

ראה וקדש, בלי שום תיקון.

ולכן כרגע אני לא רואה שום היגיון בכך, בוודאי לא היגיון ציבורי אבל גם לא היגיון מסוג אחר, ואם יורשה

לי - גם לא היגיון משפטי, ואני נסמכת גם על חוות הדעת שקיבלתי
אברהם הירשזוו
גם לא היגיון תחוקתי. אנחנו מוסד מחוקק.
צבי הנדל
לא היה דבר כזה, שבאה לוועדה הצעה של הממשלה ולא שינינו אותה כלל.
צבי האוזר
אני רוצה להעיר שלגבי הערוץ בשפה הרוסית והאמהרית, מדובר בכותרת שגם המועצה עצמה

נדרשה לו, לעניין של ערוץ עולים. אפילו יושב-ראש המועצה לשידורי כבלים ציין שהם מפנים את תשומת לב

השרה לכך "כי בין חברי המועצה סברו שיש להשאיר אופציה כי הערוץ המיועד לקהלי הייעד של דוברי שפה

רוסית או אמהרית יורחב וייהווה ערוץ עולים כללי, ככל שיידרש ליתן מענה לאוכלוסיית עולים נוספים שאינם

מוזכרים בעת הנוכחית".
אברהם הירשזוו
אני מתפלא באמת איך העליתם את הניסוח הראשון. אם יש עוד מישהו שצריך להתברג בעניין הזה,

יכול להיות שמנעתם ממנו.
צבי האוזר
גם על-פי חוק נקבע העיקרון שזה יהיה ערוץ שבעיקרו מיועד לנושא אחד. סביר להניח שהערוץ הזה,

שיהיה ערוץ עולים, בעיקרו ייועד לשידורים בשפה הרוסית. לכן לא ייחסו חשיבות לנוסח. הנושא עמד לפני

המועצה כך שאין כאן בעיה של היוועצות במועצה.
אפי אושעיה
אדוני היושב-ראש, חשבתי שאנחנו יכולים לאשר את זה תוך 5 דקות וללכת אבל נראה לי שחבר

הכנסת פורז מעלה טיעונים ענייניים, למרות שאני לא אוהב אותם. אני מבקש שהיועצת המשפטית שלבו

תאמר לנו אם הוא צודק או לא, אני מבקש את חוות דעתה.
אתי בנדלר
ברשות היושב-ראש, אני מוכרחה לומר שלא בכדי חבר הכנסת פורז נחשב למשפטן טוב. הטענה

שנטענה על ידיו נראית לי על פניה מאוד מאוד חזקה. תארו לעצמכם, הרי יש שורת תקנות ארוכה מאוד
וששזורה בחוקים שונים, שנאמר
"השר לאחר התייעצות ב...", בשרים אחרים, בגופים אחרים.
צבי הנדל
אני מבקש לומר משפט ביניים לפני שאת פוסקת פ0ק.
אתי בנדלר
אני רק מחווה את דעתי. אני לא נותנת פסקי-דין כאן.
צבי הנדל
אבל חוות דעתך היא מאוד משמעותית. אני רוצה שלא נשכח שהבקשה עברה את כל התהליך הזה,

היא הגיעה לוועדה הזאת ושנתיים אנחנו דשים בה. בוודאי שבכל חקיקה יש שינויים באמצע.
אתי בנדלר
אני אתייחס לזה.

לא עולה לדעתי על הדעת לומר שניתן להביא לאישור ועדה מוועדות הכנסת חקיקת-משנה, והאישור

הזה הוא כחקיקת-משנה, בטרם ניתנו האישורים או נעשו ההתייעצויות הנדרשות על-פי דין לפני שמביאים

את אותה חקיקה לוועדה מוועדות הכנסת.

השאלה שנשאלת כאן היא מה דינה של...
נסים דהו
של חקיקת-משנה שעוברת שינויים בוועדה.
אתי בנדלר
מה דינו של שינוי שקובעת ועדה מוועדות הכנסת בהליך האישור הנדרש ממנה.
נסים דהו
זה חקיקת-משנה, זה לא תקנון.
אברהם הירשזון
היועצת המשפטית אומרת מה הוא התהליך בשינוי. אנחנו לא מדברים על תהליך בשינוי.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש שהיועצת המשפטית תאמר את דבריה עד תומם בלי הפרעות.
אתי בנדלר
חבר הכנסת הירשזון, לאישור הוועדה הובאה בקשת השרה, לאחר קבלת האישורים וההתייעצויות

כנדרש לפי החוק, ל-5 ערוצים יעודיים כפי שפורטו בבקשת השרה. במהלך הדיונים, ונדמה לי שזה היה

בישיבה האחרונה, התבקש שינוי. נשאלת השאלה האם השינוי הזה מחייב להחזיר את הבקשה לגורמים

שאת אישורם צריכים לקבל או את ההתייעצות בהם - דהיינו התייעצות במועצת הכבלים ואישור הממשלה -

אם יש להחזיר את הבקשה לאותם גורמים כדי לקבל את עמדתם ולאחר מכן לקבל את אישור הוועדה, או

שמא לא.
לשאלה של השינויים בישיבות ועדה
אני לא הייתי רוצה לתת כלל גורף לנושא הזה כי אני חושבתשהנושא תלוי במהות השינויים המתבקשים. כשדנים בהצעת חוק ממשלתית באופן טבעי נכנסים הרבה

מאוד שינויים. לעתים נציגי הממשלה עוצרים ואומרים: שינוי כזה מהותי אני חייב להביא שוב לאישור 1עדת

שרים לענייני הקיקה. זאת אומרת, יש איזשהו חוש מומחיות מתי השינוי הוא מהותי, שמחייב את אישור

הגורם המאשר הקודם, ומתי השינוי הוא איננו מהותי.
באשר לערוץ העולים
ככל שזכור לי מורש אישור הוועדה לערוץ בשפה הרוסית והאמהרית. מר צבי

האוזר קרא כרגע מהחלטת המועצה - כך אני מבינה - שבעצם ביקשה מלכתחילה שהערוץ יהיה "ערוץ

בשפות זרות המיועד לעולים ". תתקן אותי אם אני טועה. לכן נדמה לי שבנושא הזה אין צורך לחזור

למועצה. אינני יודעת מה עמדת הממשלה בעניין הזה, האם גם הממשלה התייחסה לנושא של ההרחבה.

אבל באשר למספר הערוצים, נדמה לי שמדובר כאן בטענה מאוד מהותית. אין דין 5 ערוצים כדין 7

ערוצים, או כדין 6 ערוצים. לכן לדעתי מדובר כאן בשינוי מהותי, שיש צורך להחזירו לאישור הממשלה

ולהתייעצות במועצה.
נסים דהו
אני מציע לאשר 5, ואת ה-2 הנוספים לאשר פעם אחרת.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא, אני מצטער.
אליעזר זנדברג
יש לי הצעה פרוצדורלית. חבר הכנסת פורז מעלה איזשהי טענה. אני מציע ללכת בדרך הבאה, ברגע

זה לאשר את הכללים כפי שהם, כפי שהובאו מלכתחילה, ובעוד 5 דקות לאשר את השינוי. אם אחר-כך ינסו

לפס1ל את השינוי שמוצע זה לא יפסול את הכללים עצמם. אני מניח שאם משרד התקש1רת ייתן כאן הצהרה

לגבי כ1ונ1תי1 העתידי1ת להביא את התיקון, זה יתקבל. אם לא יצליחו לפסול את השינוי אז ממילא השינוי

יתקבל גם כן.
שרת התקש1רת לימ1ר לבנת
ההצעה שלך היתה יכ1לה להיות לא רעה לדעתי. אני רוצה להציע הצעה משופרת. אני מציע שהוועדה

תאשר את בקשתי המקורית אבל תאשר גם, כפי שמציע חבר הכנסת זנדברג, את ער1ץ החדשות הנוסף,

כאשר האישור כולו מותנה בכך שהוא ייכנס לתוקפו רק לאחר אישור הממשלה ובקשת הוועדה. ואז אתה

כורך אחד בשני ואין לך בעיה.
דוידה לחמו-מסר
אני רוצה להסביר על מה מבוססת ההצעה של השרה. לגבי חמשת הערוצים - אין מחלוקת שהכל

אושר וזקוקים רק לאישור הוועדה. באה השרה לוועדה עם כל האישורים בשובלה ובא יושב-ראש הוועדה
ועושה התניה
אם את רוצה אחד, אני רוצה שניים. סלירוה שאני מציגה את זה ככה, אבל אני חושבת שכך
זה היה. יושב-ראש הוועדה אמר
הממשלה רוצה ערוץ חדשות אחד, אני מתנה את אישור הערוץ האחד

בכך שיהיו שניים. לכן בסיטואציה הזאת זה בעצם אישור מותנה של הוועדה.

בואו נבדוק הליך של פרוצדורה בתקנות, בוועדת הכספים או בוועדת הח1קה חוק 1משפט או בוועדת
הכלכלה
באה הממשלה עם סט של תקנות והוועדה אומרת שהיא מאשרת את התקנות בכפוף לכך שייכנס

השינוי הנדרש. אם השינוי הנדרש טעון אישור גוף מייעץ או גוף מאשר קודם אז הוועדה אומרת שזה התנאי

שלה לאישור. מבחינתה הבקשה מאושרת רק אם יתקבל אישור.

בכדי לשמור על כבודם של כל המוסדות הממלכתיים, קרי: הכנסת 1הממשלה, 1לא להגיד: אני נותן את

האישור והאישור מ1תנה באישור הממשלה, אז יכולים לבוא ולהגיד: "האישור יכנס לתוקף רק אם ינתן לכך

אישור הממשלה". זה אפשרות נוספת להביא את זה.
אתי בנדלר
זה דרך להציג את הדברים רק שכפי שהדברים התגבשו בישיבה הקודמת בעצם השרה אמרה שהיא

משנה את בקשתה ומה שהיא מבקשת עכשיו זה כך /כך.
שרת התקשורת לימור לבנת
אז אני חוזרת בי משינוי בקשתי. אני לא משנה את בקשתי. האם זה מותר לי? אפשר להתפלפל על כל

מלה ועל כל אות עד זוב דם.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש כמה דקות להודעה אישית שלי. מהר אני מסיים את תפקידי בוועדה. לא יהיו עוגות ולא יהיו

טקסים.

בפני כל חברי הכנסת אני רוצה להודות ל-3 חברים שגילו אומץ לב, להערכתי גם ציבורי וגם פוליטי
ומפלגתי
לחבר הכנסת איתן כבל, לחבר הכנסת אפי אושעיה ולחבר הכנסת שלום שמחון. אני אגיד לכם

למה אני אומר את הדברים. יש רגעים בחייו של איש ציבור, פוליטיקאי, שהוא צריך לעשות אמת עם נפשו

ועם עצמו. במשך השנתיים האלה, חברי חבר-הכנסת אלי גולדשמידט התחיל עם העניין של הערוצים

הייעודיים ואני המשכתי. קבעתי שבתקופתי העניין הזה צריך להסתיים.

אני חושב שהציבור בעידן של תקשורת מתקדמת חצה כמה שיותר ערוצי תקשורת בעבור תשלום נמוך

יותר. אני חושב שבעידן של פלורליזם כולם צריכים לבחור, ושתהיה להם אופציה לבחור. גם חבר הכנסת

אושעיה, גם חבר הכנסת כבל וגם חבר הכנסת שמחון, אני כולל אותם באותה קטגוריה ואני שמח שהם

בקטגוריה שלי, באו ואמרו שהם לא עושים שיקולים וחשבונות צרים, שאני לא רוצה לפרט אותם כאן.

מה החשש? החשש שעלה לאורך כל הדרך, ואני רוצה שיירשם בפרוטוקול, אמר את זה חבר הכנסת

אברהם פורז במשפט יפה (אגב, הגון כשלעצמו, כי חבר הכנסת פורז הוא איש הגון), שעלול להיווצר מצב

שמחר יהיה ערוץ חדשות אחד וייקום איזה מאן דהו מהימין לצורך העניין, או מאן דהו מהשמאל, אבל

בשמאל יש "תפרנים", מה לעשות, ויינצל את זה.
נסים דהן
לשמאל כבר יש 3 ערוצי חדשות. בשביל מה הם צריכים עוד אחד?
שרת התקשורת לימור לבנת
אל תעליב את מר ז'אן פרידמן ואת מר ברונפמן.
היו"ר אברהם יחזקאל
הוויכוח הוא לא למי יש יותר כסף.
אברהם הירשזון
אתה מתכוון "תפרנים" מבחינה רוחנית.
היו"ר אברהם יחזקאל
ואז אמרו: אוי ואבוי, רחמנה ליצלן יהיה ערוץ חדשות אחד, יבוא איזה מיליארדר של הימין, יש כאלה

שאפילו הרהיבו עוז ונתנו לי רשימה של שמות מיליונרים מהימין.
שרת התקשורת לימור לבנת
אפשר לקבל את הרשימה?
זאב בוים
מר גוז'ינסקי מופיע ברשימה?
היו"ר אברהם יחזקאל
ואז באו חברים ואמרו רחמנה ליצלן זה יפול בידיים של מאן דהו מהימין ופתאום הימין ישלוט בערוצי

החדשות. אני אישית לא מאמין שיש מקום לערוצים מטעם. הרי זה ערוצים שיימומנו באמצעות פרסומות.

כמו שהיה עיתון "דבר", שהוא אומנם היה עיתון, אבל מאחר והוא היה מטעם לאורך כל שנותיו הוא הלך

ודעך, הלך ונעלם.

אני גם מאמין שאם אני למשל אראה ערוץ מטעם ואני אדע שהוא מטעם, או אחשוד שהוא מטעם,

אבחר לא לצפות בו ואז לא יהיו שם פרסומות והוא לא יוכל לשרוד.
אברהם פורז
אתה חושב שערוץ 7 חי מפרסומות? זה מה שמפרנס אותו?
היו"ר אברהם יחזקאל
אז אמרו: במילא המיליארדר הזה מהימין לא בא להרוויח, הוא יהיה מוכן להפסיד מסיבות אידיאולוגיות,

כי אידיאולוגיה שווה כסף.
אברהם הירשזוו
אצלכם בשמאל אין דבר כזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, תקשיבו, אני עומד פה קבל עם ועדה מול חברי, אני אומר את זה בשמם ואני גאה על כך. אני

מאושר על כך שבדור שלי יש אנשים כמו חבר הכנסת שלום שמחון, ואני מצטער שאני נשמע מתחנף, אבל

הם קיבלו את ההחלטה שלהם, אני לא צריך לשדל אותם, כמו חבר הכנסת איתן כבל, כמו חבר הכנסת אפי

אושעיה, בני גילי שלא עושים חשבון מפלגתי צר. אני חושב שאתם כחברי כנסת צריכים להוקיר אותם על כך,

ואני בוודאי מוקיר אותם על כך.
צבי הנדל
יישר כוח, כל הכבוד.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני לא צריך את ה"יישר כוח". יש חברי כנסת ממפלגת העבודה שלא הגיעו לפה, שמגיעים לדיונים

אחרים, ואני מאושר שיש לי תמיכה של חברי הכנסת שהזכרתי.

נקודה שניה, חבר הכנסת פורז, מדובר על כך שיהיו מספר ערוצי חדשות. התופעה הולכת ומתרחבת.

יהיה ב-DBS ערוצי חדשות.
אברהם פורז
אין. ועדת הכספים לא אישרה חדשות ב-DBS.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חושב שבסופו של דבר הציבור הישראלי רוצה יותר ערוצים. גם מצביעי מפלגת העבודה, שאתה

הולך אליהם, יירצו ורוצים יותר ערוצים. אני חושב שמצביעי מפלגת העבודה יבואו לכל אחד מהאנשיםממפלגת העבודה שהצביעו היום בעד וייגידו: כל הכבוד. זו הטענה שלי. אני הושב שהעידן של חדרים

השוכים מסתיים. אני הושב שכל הציבור - מפלגת העבודה, הליכוד, ש"0, ישראל בעליה, כל המפלגות -

חצים היום ערוצים רבים. מה מציעים פה לציבור? ערוצים רבים יותר במחיר אפס.
אברהם פורז
אין דבר כזה מהיר אפס. זה במחיר פגיעה בעיתונות הכתובה.
צבי הנדל
הרי הכל שמאל.
היו"ר אברהם יחזקאל
תעזוב את השמאל והימין הזה. אני נלחמתי פה יחד עם כל החברים האלה על סימון המחירים. הציבור

רוצה סימון מחירים ושם לא עשינו שיקולים של שמאל וימין.
אברהם פורז
כל ערוץ מסחרי לוקח את המשאבים מכלי התקשורת האחרים.
איתן כבל
אבל זה לא קשור בכלל. יש ויכוח אידיאולוגי בעניין הזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
לכן אחרי שנתיים רגע האמת הגיע וצריך להסיר מעסה מפלגתי ופוליטי מהעניין. האם טובת הציבור היא

טובה שעולה על טובת המפלגות? אין פה עניין האם לימין יש מיליארדרים ולשמאל יש תפרנים, זו טענה

מופרכת ואני לא מוכן לקבל את זה. אז מחר יקום ערוץ חדשות והוא ישרת רק את נתניהו?
אברהם פורז
תגיד לי, מה יש לנו נגד ערוץ 7 בעצם? למה אתה מתנכל לערוץ 7?
איתן כבל
פה אנחנו יושבים לקבוע מסגרת חוקית.
אברהם פורז
אז תן להם חוק, תביאו פה חוק.
נסים דהו
האם באנו לפה לשמוע הרצאות אקדמאיות? האם פה זה אוניברסיטה או פה זה הלבנת כספים? כל

אהד מציע פה הצעות מלומדות.
זאב בוים
כבוד היושב-ראש, אפשר לעבור להצבעה?
אברהם הירשזוו
אדוני היושב-ראש, אחרי ששמענו את הנימוקים, בוא נעבור להצבעות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני גבר שנתיים רוצה לעבור להצבעות.
זאב בוים
אנחנו רוצים שזה ייקרא "חוק אבי יחזקאל".
נ0ים דהו
יהיה גם כתוב על המצבה אחרי 120: "אשר חוקק את חוק הערוצים".
היו"ר אברהם יחזקאל
האם בזה שאני, הבר הכנסת שלום שמחון, חבר הכנסת אפי אושעיה וחבר הכנסת איתן כבל מאשרים

ערוצים יעודיים לכלל עם ישראל, זה מציבה פוליטית? התשובה היא לא. אני מודיע לך.
אברהם הירשזוו
אם לא יהיה לכם מקום במפלגת העבודה, תבואו אלינו.
איתן כבל
חבר הכנסת הירשזון, בקושי לכם יש מקום כבר ברשימה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חייב לומר מלה לשבחו של חבר הכנסת אהוד ברק. יש כאלו שניסו לשרבב את שמו בסוגיה הזו. אני

מודיע לכם חד-משמעית, לא היה. חבר הכנסת ברק בפירוש מבין את העניין. אגב, אני רוצה לומר ששמאל

וימין, אתם יודעים שאנשי עסקים הולכים תמיד עם השלטון, אז היום זה הם, מחר אנחנו. מבחינה זאת גם

חבר הכנסת אהוד ברק מבין את המאטריה, הוא בעד הגיוון התקשורתי, חד וחלק.
שרת התקשורת לימור לבנת
טוב שאמרת מלה בשבחו, לא נשארו הרבה אנשים במפלגת העבודה שמדברים בשבחו.
היו"ר אברהם יחזקאל
לכן הצעתי היא כדלהלן: האישור היום יהיה מותנה באישור של עו"ד דוידה לחמן-מסר כלפי הממשלה.

לאחר מכן האישור הזה יהיה מותנה באישור של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
רק לגבי ערוץ החדשות.

ו
היו"ר אברהם יחזקאל
ההצעה הזאת מורכבת משני חלקים: אני מציע שאנחנו נאשר את 5 הערוצים, כפי בקשת השרה, +

הצעתי שלי, שיהיה ערוץ חדשות נוסף, וערוץ אחד או יותר בשפות זרות המיועד לעולים (זה במקום ערוץ

ברוסית ובאמהרית). גם הצעתי תאושר. כל זה יהיה כפוף לאישור הממשלה והגורמים הנוגעים בדבר.
נסים דהו
לש"ס אל תדאגו, אתם תעשו את המשחק ביניכם. אנחנו מסתדרים לבד.
איתן כבל
לא נשאר מקום בסקאלה מהתחנות שלכם.
אברהם פורז
אדוני היושב-ראש, אני מבקש להצביע ערוץ, ערוץ, על כל אחד בנפרד, לא אנ-בלוק.
נ0ים דהו
אין כזה דבר. אני מבקש לא לקבל את הצעתו של חבר הכנסת פורז.
היו"ר אברהם יחזקאל
וו

רבותי, אני לא רוצה לומר מה דעתו של מר דוד תדמור על העניין של הערוצים הייעודיים, אבל היא גם

חיובית.

אני חוזר שוב ובזה נסיים, כל ההצעה מותנית באישורה של היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
לגבי ערוצי חדשות בלבד, כלומר לגבי השאלה האם ערוץ חדשות הוא ערוץ ייעודי.
אברהם פורז
אני לא מבין, אם עכשיו תחווי את דעתך שזה לא יעודי...
היו"ר אברהם יחזקאל
אז זה יחזור לוועדה.
אברהם פורז
אבל מתי נדע את זה? האם הוועדה לא צריכה לדעת את זה היום?
היו"ר אברהם יחזקאל
תסלח לי, סיכמנו את זה כבר בשבוע שעבר.
אברהם פורז
אני רוצה להגיד לך, זה נוהג מוזר מאוד שנצביע ולא נמתין לחוות הדעת, כי אחרי שהיא תתקבל אולי

ההחלטה תיפסל.
דוידה לחמן-מסר
אני רוצה להעיר הערת ביניים, שגם אם תינתן תשובה משפטית, אם חבר הכנסת פורז ירצה לעתור

לבג"ץ הוא יעשה את זה. גם חוות הדעת המשפטיות הן בגדר יעוץ, הן יעוץ במקום שיש חריגה, או חשש

לחריגה מסמכות.
אברהם פורז
תוך כמה זמן היא צריכה לתת חוות דעת אם ערוץ חדשות זה ערוץ יעודי?
שרת התקשורת לימור לבבת
לא נוציא מיכרז עד שלא תתקבל התשובה לשאלה הזאת.
אברהם פ1רז
עם כל הכבוד, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לראות את חוות דעתה של היועצת המשפטית של הוועדה,

היא צריכה להימסר לדעתי לפני שהוועדה מצביעה.
הי1"ר אברהם יחזקאל
אני מודיע לך עוד פעם, היינו כבר בתהליכים כאלה בעבר. כל האישור הזה מותנה בחוות דעתה של

היועצת המשפטית של ועדת הכלכלה.

אנחנו עכשיו נעשה הצבעה על ההצעה שהוגשה לנו לגבי 5 ערוצים + ערוץ חדשות נוסף.
שרת התקשורת לימ1ר לבנת
אני רוצה להבהיר שמחבר על 5 ערוצים שבתוכם כלול ערוץ ע1לים.
היו"ר אברהם יחזקאל
ביחד - 6 ערוצים (עם ערוץ החדשות הנוסף). היה אם ה-6 האלה לא יאושרו מחדש בממשלה, כל

העניין נופל. כך מודיעה גם שרת התקשורת.
נ0ים דהו
אז בואו נפריד ונצביע שתי הצבעות, קודם על 5 ערוצים לבד ואחר על 6 ערוצים.
שרת התקשורת לימור לבנת
אני רוצה להיות הגונה גם כלפי י1שב-ראש הוועדה. אני א1מרת את זה בצורה הכי ברורה. אני רוצה

להסביר לחברי הוועדה, אני חושבת שכיוון שאנחנו הסכמנו בישיבה הקודמת לבקשת והצעת יושב-ראש

הוועדה, חבר הכנסת אברהם יחזקאל, לשני ערוצי חדשות, 1מכיוון שנוצרה כאן איזשהי בעיה פרוצד1רלית, או

ספק לגבי שאלה פרוצדורלית, אני בהחלט מקבלת את זה, כדי לפעול בצוותא עם יושב-ראש הוועדה ועם

חברי הכנסת מהא1פוזיציה, שהם נוקטים כאן שיקול ענייני שאני מאוד מכבדת אותו ומאוד מעריכה אותו. אני

אומרת בצורה הברורה ביותר, אנחנו מאשרים עכשיו, כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, את 5 הערוצים, לרבות

ערוץ ע1לים, 1כ1 ערוץ נוסף, שהוא ערוץ חדשות, כלומר 5 + 1. כל זה כפ1ף להשלמת הפרוצדורה, היינו

התייעצות עם מועצת הכבלים ואישור הממשלה. בהיעדר אישור כזה, כל זה יחזור לוועדה ממילא, כל

החבילה ביחד תחזור לוועדה. זאת ההסכמה בין יושב-ראש הוועד לביני. זה חוקי. אני מבקשת שחברי

הו1עדה יתמכו בהסכמה הזאת.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חוזר: ההצבעה היא על 5 ערוצים + ערוץ חדשות נוסף. האישור יכנס לתוקף לאחר אישור המוסדות
המתאימים, קרי
הממשלה ומ1עצת הכבלים. לגבי הוצאת המיכרזים, אני מצפה שהמיכרזים לערוצי

החדשות ייצאו ביחד, כדי שאף אחד לא יחשוד כא1 בכשרים.
אתי בנז-לר
זה מה שאתה ביקשת בפעם הקודמת.

אני רוצה להזכיר דבר נוסף, שהיתה התחייבות של השרה לערב ולעדכן את הוועדה בכל הליכי הוצאת

המכרזים.
שרת התקשורת לימור לבנת
לעדכן את הוועדה ולערב אותה, מכי1ון שלא מדובר כאן בסמכות חוקית של הוועדה. היתה התחייבות

שלי ואני אעמוד מאחוריה.
אברהם פורז
אני רוצה לומר שלדעתי הפרוצדורה הזאת היא לא חוקית,
הערה
חבר הכנסת בוים במקום מי אתה מצביע? אין צורך שהוא יצביע.

חבר הכנסת איתן כבל במקום חבר הכנסת אלי גולדשמידט.
היו"ר אברהם יחזקאל
הצבעה על איש1ר מימון ערוצים יעודיים באמצעות שידורי פרסומת לפי סעיף 6לד(א3) לחוק הבזק.

התשמ"ב-1982. כפי שהוצגה על-ידי יושב-ראש הוועדה

בעד-13

נגד-1

ההצעה נתקבלה.
זאב בוים
אני מצטרף בהבעת תמיכה מוסרית.
היו"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת אברהם פורז נגד. רבותי זה יום חשוב מאוד בעיני.
אברהם פורז
אני מבקש רביזיה.
צבי הנדל
יושב-ראש הוועדה הודיע בשבוע שעבר שאם תהיה רביזיה היא תהיה חצי שעה לאחר הדיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, הרביזיה בשעה 10:15 בדיוק, עוד חצי שעה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:50

קוד המקור של הנתונים