ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 20/07/1998

הצעת חוק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב. התשנ"ז-1996חברת הכנסת דליה איציק (פ/736) - הצבעות; הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"ה-1997. חבר הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת (פ/1708)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 312

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. כו' בתמוז תשנ"ח.20 .7.98. שעה 9:30
נ כחו
הברי הוועדה: א' יחקאל - היו"ר

אי אושעיה - ממלא מקום

א' גבאי

א' גולדשמידט

ל ' הראל

צ' ויינברג

י' וק נין

ג,'

אי פורז

מ' שטרית

שי שמהון

מ ו ז מ ני ם; הה"כ ד' אלציק

הה"כ נ' בלומנטל

הה"כ צ' הבדל

ההייכ ר' רלבללן

שי אליישר - סגן מנהל אגף תכנון והנדסה,

משרד התהבורה

א' לנגר - מנהל אגף בכי ר תה"צ, מ. התהבורה

די עלן דור- אגף תכ"ל, משרד התהבורה

אי אבלר-יועץ משפטי, משרד התחבורה

א' קרני - רפרנט אגף התקציבים, משרד האוצר

צ' שיץ - מס הכנסה, משרד האוצר

בי רובלן - ממונה לעוץ והקלקה, מ. המשפטלם

א' הורביץ - יעוץ משפטי, משפט אזרהל, מ. המשפטים

מי ברנע - כלכלן ראשי, משרד התעשלה והמסהר

זי להלום - לשכה משפטית, משרד הבריאות

לי ליוור - מנהל אדמינסטרטלבי, בל"ה אסף הרופא

אי ללין - רשם האגודות השיתופיות,

משרד העבודה ו הרווהה

י' קלימי - משרד העבודה והרווהה

לי שאנס - מנכ"ל הרשות להגנת הצרכן

הי מונלן - הרשות להגנת הצרכן

מי כהן - מועצה לצרכנות

י' דץ - חברת אחוזת החוף תייא - הברת

הנלונלם של עלרללת ת"א

די גריב - בלת הרכב

לי עדלנל - בלת הרכב, הניון מגדל שלום

י' מזרחי - הנלון אוריון

אי גלעד - לובלסט, הסוכנות הלהודלת
יועצת משפטית
אי בנדלר

מ' דויטש - מתמהה

מנהלת הוועדה; לי לרון

קצרנית; ט' רם

סדר היום;

א. הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת הוק עיגון ורלשום

זכויות ההקלאים בקרקע, התשנייה-1997 - הבר הכנסת שלום שמהון

וקבוצת הברי כנסת (פ/1708).

ב. הצעת הוק לפלקוה על תעריפי הניה בהניונים לרכב, התשנ"ז-1996-

הברת הכנסת דללה איציק (פ/736) - הצבעות.א. הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום

זכויות החקלאים בקרקע, התשנ"ה-1997.

חבר הכנסת שלום שמחון וקבוצת חברי כנסת (פ/1708)
הי ו"ר א' יחזקאל
בוקר טזב לכולם. על סדר היום, אנחנו עוסקים בסעיף אי

הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות

הקלאים בקרקע, של חבר הכנסת שלום שמחון.
תקנון הכנסת, סעיף 15 קובע
"ועדה קבועה רשאית לבחור מזמן לזמן בוועדות משנה, ורשאית היא -

בהחלטה שתתקבל ברוב של שני שלישים - להעביר את סמכויותיה, כולן

או מקצתן, לוועדת משנה כזאת, פרט לסמכויות שיוחדו לה בחוק".

יש כאן הצעה להקים ועדת משנה לחוק שהוא חוק מורכב, קשה,

מסובך, שראזי שיידון בצורה מפורטת ואחר כך יבוא למליאה.
אי פורז
זה על דעתו של היושב ראש הנכנס של ועדת הכלכלה?
הי ו"ר אי יחזקאל
היושב ראש הנכנס לא צריך לנהל לי את הישיבה היום, עם כל

הכבוד.
א' פורז
אני חושב שאתה שולל ממנו סמכויות עתידיות, אתה צריך לבוא

איתו בדברים.
היו"ר אי יחזקאל
אני לא שולל ממנו שום סמכות.
אי פורז
מילא אם זה בתקופתך, אבל בתקופתו. מדובר על חבר הכנסת

אמנון רובינשטיין.
היו"ר אי יחזקאל
היו עוד ועדות משנה שקמו בתקופת קודמיי, אתה היית אחד

מהם. מר פורז, ועדת משנה בראשותך, שעסקה בתחום חשוב מאד.
אי פורז
זה היה בהסכמתך, בהסכמת קודמך.
היו"ר אי יחזקאל
אני מודיע לך שקיבלתי אותך בירושה, אהבתי אותך מאד.
א' פורז
... רוצה להדי ח אותי.
הי ו "ר א' יחזקאל
אני לא מדיח אף לא אחד, ואני קיבלתי אותך באהבה רבה. לכן,

כל עזד לא סיימתי את תפקידי, אני לא חושב שיכול מאן דהו, בגין

העתיד שלו, טלי, שלך, או של כולנו, לנהל לי את העניינים. לפי

המצב הזה, אהוד ברק צריך לנהל לנתניהו את החיים, כי אולי הוא

יהיה ראש ממשלה בעוד שנתיים.
א' פורז
רצוי מאד. מומלץ.
די איציק
בענין זה, אנחנו לא נחלוק עליך.
ר' ר'בלין
למרות שהנבואה ניתנה לקטנים, אדוני גילח עכשיו שהוא גם

רוח צעירה, כי הנבואה שרתה עליו.
היו"ר אי יחזקאל
אני רוצה להגיד לפרוטוקול - רובי ריבלין ואני - כאן למשל

הוקמה ועדה לנושא של חוק לפיקוח על הקמת רשות מזון ממלכתית, גם

היא הוקמה כוועדת משנה, ולכן הדברים האלה ברורים. שני החוקים

האלה - רובי ריבלין ואני נטפל בענין.
ר' ריבל י ן
אדוני, אני לא יודע מדוע, אבל אני מתנגד להצעה .הזאת
היו"ר אי יחזקאל
אני שואל מי בעד להקים ועדת משנה.
ל' ורו ן
מי יהיו החברים?

חבר הכנסת צבי הנדל ממלא את מקומו של חבר הכנסת אליהו

גבאי. חברת הכנסת דליה איציק ממלאת את מקומו של חבר הכנסת אלי

גולדשמידט.
היו"ר אי יחזאקל
מי בעד להקים ועדת משנה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנע - 1 (חה"כ פורז)

הקמת ועדת משנה להכנה לוועדה של הצעת חוק עיגון ורישום זכויות

החקלאים בקרקע, התשנ"ח-1997, של חבר הכנסת ש' שמחון וקבוצת חברי

כנסת, אושרה.
ש' שמחון
ועדת המשנה בראשותך, חבר הכנסת יחזקאל.
אי פורז
אני יכול להגיד לך רק שהיושב ראש הבא, יכול, אם יחיה לו

רוב, להחזיר את הסמכויות חזרה.
היו"ר אי יחזקאל
מר פורץ, אני יודע שאתה שמח, אני לא יודע אם תחלה חבר

בוועדה הבאה.
חברל הוועדה הם
חבר הכנסת פורץ, אתה רוצה לחיות חבר

ועדה?
ש' שמחון
הוא ממלא מקום, הוא לא יכול להיות.

אי פורז;

אני לא יכול. אני, כנראה, לא אהיה חבר ועדת הכלכלה. אל

תמנה אותי.
היו"ר אי יחקאל
צריך לבדוק. בעיקרון, הרכב הוועדה, כולל, במידה שיתאפשר

הענין, חבר הכנסת פורץ, כי תהיה לו תרומה גדולה מאד כמשפטן.

אנחנו נבדוק את הענין.
אי פזדז
אם מפלגת העבודה תיתן לי מקום בוועדה.
היו"ר אי יחזקאל
הבעיה היא שגם לנו כבר אין מקומות. כך אמר לי חבר הכנסת

גולדשמידט, אבל אני אשמח.
הרכב הוועדה
אבי יחזקאל - יו"ר, חברי הכנסת אלי

גולדשמידט, שלום שמחון, יצחק וקנין, גדעון עזרא ו יהודה הראל.

חבר הכנסת פורז הבר ועדה, בכפוף לבדיקה.
א' בנדלר
מה יהיו סמכויותיה של ועדת המשנה?
היו"ר א' יחזקאל
סמכויות הוועדה יהיו הכנה לוועדה של הצעת הוק לעיגון

ורישום זכויות החקלאים בקרקע, והצבעות תהיינה במליאת הוועדה.
א' ילין
רציתי להעיר בקשר לחברי הוועדה.
היו"ר אי יחזקאל
לא יודע מה יש לך להוסיף בענין הברי הוועדה. את פוסלת

מישהו או רוצה להוסיף מישהו?

אי 'לין;

רציתי להציע להוסיף את רשם האגודות השיתופיות.
היו "ר א' יחזקאל
גברתי, זו ועדה של חברי כנסת

מי בעד הרכב הוועדה?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הרכב הוועדה אושר.
היו"ר אי יחזקאל
ההרכב הוא: חברי הכנסת אבי יחזקאל, אלי גולדשמידט, שלום

שמחוך, יצחק וקנין, גדעון עזרא ויהודה הראל. חבר הכנסת פורז,

במידה שיחפוץ.
אי פורז
אם יתאפשר.
שי שמחון
אם יתאפשר, גם חבר הכנסת צבי הנדל יכול להיות.
היו"ר אי יחזקאל
תרשמי גם את חבר הכנסת צבי הנדל.
צ' הנדל
במידה שחבר הכנסת פורץ יהיה, גם אני, כדי שנוכל להתקזז.
קריאה
היו"ר אי יחזקאל;

אלי ביקש לא לההליט על הענין, לא יודע למה. אם הבר הכנסת

אלי גולדשמידט לא בוועדה, אני לא יושב ראש. אני כבר לא עושה

עבודה שהורה לאף אחד, גם לא לכם.
ש י שמחון
למה? מה הבעיה?
היו"ר אי יחזקאל
נדבר אתו,

המשך הנושא בעמוד 11 בפרוטוקול.

ו

וב. הצעת חוק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב. התשנ"ז-1996

חברת הכנסת דליה איציק (פ/736) - הצבעות
היו"ר אי יחזקאל
היה לנו דיון בסוגיית החניונים - דיון ממצה, כאשר אני

נועדתי עם כל חחברים וביקשתי מהאוצר חוות דעת, כשבחוות הדעת

תימסר לנו סוגיית הפיקוח על המחירים. אמרנו: תקום ועדה שתפקח על

המחירים, או שתקחו את הענין של הפיקוח של המחירים. אזי, על סדר

היום החוק של חברת הכנסת דליה איציק - ואין לנו בעיות של יוקרה,

ודאי לא עם חברת הכנסת איציק.

והנה, קיבלתי מכתב היום - אני מבקש להפיץ אותו גם לחברת

הכנסת דליה איציק וגם לחברים האחרים.
אי קרנל
סליחה, אדוני היושב ראש, אתה ביקשת מהמשרדים

הרלוונטיים...
היו"ר אי יחזקאל
שתוך שבוע תודיעו לנו.
א' קרנ ל
שתוך שבוע נודיע לך תוך כמה זמן אנחנו יכולים להעביר את

התשובה.

לי ורן;

והוא אכן הודיע.
א' קרני
אדוני היושב ראש, אנחנו ביצענו עבודה שבמרכזה היה סקר די

נרחב שלא בוצע למעשה תקופה די ארוכה, כשהסקר בחן את רמת המחירים

או התעריפים הנהוגה בערים הגדולות בארץ.זה על רקע הדוגמאות

שנזרקו כאן לחלל הישיבה.
היו"ר אי יחזקאל
אני יכול להבין שבשורה התחתונה, ראשית אתם לא תפקחו על

המחירים, כי לא מצאתם הצדקות וכוי - השוואות עולמיות,

בינלאומיות, אבל בעיקרון, בשורה התחתונה, אתם לא ממליצים לפקח

וגם אתם לא רואים את זה לנכון אני צודק?
אי קרנ י
נאמר כך - המסקנה היא לא הרבה יותר מורכבת.
היו"ר אי יחזקאל
אני רוצה להפוך דבר מורכב לדבר פשוט.
א' קרני
הענין הוא מורכב. בכוונה אני לא רוצה להגיע לאיזושהי

מסקנה חד-משמעית.

י' הראל;
יש לי שאלה
מדובר על חניונים שהעיריה או מוסד נותן אותם,

או מדובר על פרטיים?
א' קרנ י
גם וגם.
היו"ר א' יחזקאל
מדובר על כך שרוצים שיהיה סדר בבלגן הזה שנקרא מהירי

החניה. אנחנו מודעים לעובדה שבסך הכל בעלי החניונים לא אשמים

מכיוון שהרשויות המקומיות הן אלה שלמעשה הגגו בגדול וקבעו

מכרזים גבוהים כאלה, שמאלצים את בעל החניון הפרטי להחזיר את

ההשקעה שלו.

מכיוון שרצו הרשויות המקומיות להכניס כספים לעצמן - וטוב

שיידע הציבור שבסך הכל יזם פרטי רוצה להרוויח, הוא לא רוצה

להפסיד. הגיע הזמן שנפסיק להיות צרי עין, יזם פרטי צריך

להרוויה. כשמבקשים ממנו כסף מראש לזיכיון על מכרז - והיום

התשלומים על מכרזים בעיריית תל-אביב, אתה יוצא למכרז ואתה משלם

עשרה מיליון שקל מראש מקדמה, עוד לפני שהתהלת את הפרוייקט - אדם

עושה את השיקולים ורוצה להרוויה במהירי ההניה הגבוהים.

מה לעשות והרשויות המקומיות למעשה הביאו חל י לה לדבר עבירה

במובן הציבורי, וגרמו לכך שאנשים גם זכו במכרז וגם למעשה משלמים

הו ן עתק,

לכן, הצעת ההוק הזו צריכה לפהות לעבור את הקריאה הראשונה

כדי שהיא תהיה בכנסת ישראל, בהנחה שבשנה הקרובה היא תמשיך

ותחוקק.

צריך שיהיה ברור שגם אחרי שהכנת את חוות הדעת, גם חברת

הכנסת דליה איציק שתדבר עכשיו, אומרת לך: אני לא מתווכחת אתך על

גובה המחירים, אבל אני רוצה שהענין יהיה בפיקוה, כי התהושה היא

שלציבור אין מי שייגן עליו.
אי קרני
לענין העקרוני כבר נדרשנו בדיון הקודם, ואפשר להזור על

עיקרי הדברים, על מנת שאותם חברים שלא היו, יוכלו לשמוע.

מהירי החניה המקובלים היום בערים הגדולות, כפי שאנהנו

מצאנו, הם ברמה סבירה לחלוטין, כאשר ייתכן שיש מקרים מסויימים

בהם יש הריגות במקומות מסויימים. כנראה שאותם מקומות מהווים

איזשהם מוקדים מבודדים שבהם בעלי המקומות הספציפיים מנצלים אולי

את היות הבעלות שלהם על ההניה כאי זשהו מונופול מקומי.

יחד עם זאת, מבדיקה מאד מפורטת שעשינו, מצאנו שלדוגמה,

בערים הגדולות, ממוצע הניה הוא כ- 6.5 שקלים לשעה.
היו"ר אי יחזקאל
זה הרי מסוכן, שעוםקים בממוצעים.

אי קרני;

אמרתי בראשית דבריי - יש מקרים מסויימים שאולי בהם יש

איזושהל חריגה.

ד' איציק;

עלי הם תדבר.
אי קרני
לגבי המקרי ם האלה, באמת צריך למצוא להם את הפתרון

הספציפי.
ד' איצ יק
עבשיו תמצא להם פתרון, זה מה שאני מבקשת, אני מסבימה אתך

על הכל.
אי קרני
אם כך, אנהנו מסכימים שלא נכון להטיל איזשהו הוק גורף.
ד' איציק
לא. אתה אומר.
א' קרני
את מסכימה אתי לגבי העובדה שרוב החניונים גובים מחיר

סביר, וכמו שציין יושב ראש הוועדה, נותנים תשואה סבירה לבעלי

ההניונים, מה שאמור לשקף את מחיר ההון שהם משלמים עבור אותם

הניונ ים.
ש' שמחון
מה הבעיה? אתה יכול לקבוע פרמטרים - בכאלה שהם מאד

מרכזיים, יהיה מחיר קבזע כזה, ובכאלה שהם באזור יותר נסוג, יהיה

מהיר יותר נמוך. אפשר להלק לדרגות.
אי פורז
אבל אם המהיר יהיה זול, החניון הזה ייסתם אהרי שנה.
א' קר נ י
רבותי, תהליך של פיקוה על מהירי הניה לגרום למצב בלתי

נסבל והפרעות לתנועה. התהליך הוא מאד ברור, הרי מה יקרה? אנהנו

נגביל את המהירים על ההניה, הניונים לא ייפתהו כי לבעלי

החניונים לא יהיה כדאי - בעיקר במרכזי הערים - להחזיק הניונים,

והפועל היוצא הוא מאד ברור.

אנשים לא יוכלו להנות במרכזי הערים, יתהילו להסתובב בתוך

הערים לחפש מקומות חניה לא מוסדרים.שנית, ייווצרו יותר פקקי תנועה מאשר קיימים היום, והתוצאה

שהשגנו היא בדיוק הפוכה.
היו"ר אי יחזקאל
עכשיו אין פקקי תנועה, הכל בסדר.
א' קרני
יש פקקי תנועה, המצב הוא חמור, אנחנו לא ררצים שהמצב יהיה

בלתי נסבל.
אי פורץ
טוענים שבבנגקוק עוד יותר חמור.
היו"ר אי יחזקאל
אז למה אתה לא חבר כנסת בבנגקוק?
אי פורץ
אתה אומר - בכל מקום שאני בא, זה נהיה חמור?
אי גולדשמידט
שייעבוד קודם שנתיים בחקלאות בחממות, אחרי כן נבדוק אותו.
היו"ר אי יחזקאל
הסיפה של הדברים זה שאתם תומכים בהקמת ועדה שתפקח על

המחירים.
א' קרני
לפני הסיפה - נושא החניה הוא נושא שמשרד התחבורה משתמש בו

ככלי לניהול מדיניות תחבורתית. נושא החניה הוא כלי ניהולי

למדיניות תחבורתית שמשרד התחבורה מנהל אותה, והיום אנחנו נמצאים

בעיצומן של מספר ועדות שאמורות לעסוק בדיוק בנזשאים האלה - איך

מנהלים את ביקושי התנועה במרכזי הערים, כאשר מדיניות החניה היא

אחד הפרמטרים העיקריים שנותנת לנו אפשרות להתמודד עם אותן

בעיות.
אי אושעיה
פשוט מרגיז. שהמדינה תעמיד מגרשים לצורך חניה, ותפתור את

בעיות התחבורה במדינת ישראל.

א' קר נ י;

הנושא הזה של חניה, אגב, באזורים הפריפרייליים ולא במרכזי

הערים, ששם הרי- - -
הלו"ר אי יחזקאל
אתה לודע מה הבעיה? מדובר כאן באזרח הפשוט, אני אומר שוב:

אני מציע לך קודם כל לרדת מהענין של יזמים. אתם תשבו עם הרשויות
המקומיות ותגידו
אנחנו הולכים לפקח על המחירים, על הוצאת

המרכזים, אני לא רוצה שהרשות המקומית תממן את עצמה, זה בכלל לא

קשור לענין של היצע ויזמות ופקק ומדיניות תחבורתית. זה קשור לכך

שעיריית תל-אביב רוצה עשרה מיליון שקל מראש. זה מה שקשור, זו

האמת.
א' קרני
זו לא האמת, אדוני היושב ראש.

אותם חניונים שנמצאים בפריפריה של הערים ולא במרכזי

הערלם, גובים באמת מחירים מאד נמוכים, כמו חנלונים של נתיבי

איילון. במרכזי הערים, בהם ערך הקרקע הוא גבוה מאד- - -

חברת הכנסת נעמי בלומנטל נכנסת לישיבה.
נ' בלו מנטל
אני רוצה לבקש רוויזיה על ההחלטה בנושא הקמת ועדת משנה

לענין הצעת חוק עיגון ורישום זכויות החקלאים בקרקע.
אי בנדלר
את לא חברת ועדה. צריך שחבר הוועדה יבקש.
היו"ר א' יחזקאל
אני מודיע שבשעה 10:30 תתקיים הצבעה על רוויזיה.
ל' ורון
קודם צריך שמישהו מחברי הוועדה יבקש את הבקשה.
שי שמחון
תצביע עכשיו.
היו"ר אי יחזקאל
התבקשה רוויזיה על ההצעה להקים ועדת משנה. חבר הכנסת שלום

שמחון רוצה שנקיים זאת בעוד דקה.
שי שמחון
כמו שאתה נוהג תמיד. בנושא סימון מוצרים נהגת כך.

יהיה רוב גם בשעה 10:30, אל תדאגי.
ני בלומנטל
תודה.

המשך הנושא בעמוד 17 בפרוטוקול.
היו"ר אי יחזקאל
א' קרנ י;

לסיפה של הדברים, מטרד האוצר בשיתוף משרדים - גם התחבורה

וגם התעשיה, חושב שלא נכון יהיה להטיל חוק שהוא בבחינת גזירה

שלא יהיה אפשר לעמוד בה.
היו"ר אי יחזקאל
אתה עושה כאן פיליבסטר.

א' קרני;

אנהנו מציעים לחברת הכנסת איציק לחילופין, שהנושא יבוא

ויעלה בפני ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולכל המשרדים

הנוגעים בדבר.
ד' איציק
מה הפריע לעשות זאת עד עכשיו?
א' קר ני
לא הפריע לעשות את זה עד עכשיו, אנחנו פשוט התבקשנו לעשות

עבודה.
א' אושעיה
יש לי הצעה לסדר. נצביע על ההוק ואחר כך...
די איציק
אדוני היושב ראש, אני מאד מעריכה את מה שאופיר קרני עשה

כאן, אבל אני מאד מצרה על הקיבעון המחשבתי ששולט במשרד האוצר

כבר הרבה מאד זמן.

ההצעה היא מאד מאד פשוטה ואין בה הרבה חוכמה ולא חוכמה

יתרה, מלבד העובדה האומרת שצריך לאפשר תחרות בחניונים במדינת

ישראל, מתוך מחשבה שזה יקל על כיסו של האזרח, אלא שפתיחת התהרות

הכבידה על כיסו של האזרח.

במקום לחגן על כיסו של חאזרח, נכנסו בגסות רוח - אני

מדברת אך ורק על אותם מקומות שבחם בגסות רוח נעשח שדד בצהרי

היום. הבאנו כאן דוגמאות אינספור, נדמה לי שזה דיון שישי או

שביעי במספר, עוד בוועדה הקודמת.

אני עדיין לא יכולה להבין מה הפריע לאופיר וחבריו להחליט

סוף סוף שצריך להקים איזושחי ועדה כזאת, באמת רק למקומות שאותם

בעלי חניונים חכבידו עולם וניצלו מצבים, כמו למשל מול מרפאת

שטראוס, שאתה בא לשם רק מפני שאתה חולה, כמו למשל בבתי-חולים

שמנצלים את חמצב בצורח בלתי נסבלת ובלתי אפשרית.
א' קרני
תסתכלי על הנתונים.

תאמין לי, אני מכירה את הנתונים, למדתי אותם לא פחות ממך.

כדי לא להביך אותך, אני גם לא אהשוף כאן סקר, אולי המועצה

לצרכנות תהשוף את הסקר שיש לה.

אני בעד תחרות, ולכן לא אמרתי מחיר קבוע. לא אמרתי: תעשה

מיפוי ותגיד - כאן כך וכאן כך, כל אני מבינה שהניה נובעת גם

ממהיר הקרקע, ממיקומה שדי הקרקע, ממיקומה בעיר, בצפיפות העיר -

הרי הרבה אלמנטים מרכיבים חניה.

אני מדברת רק על אותם מקומות שיהיו בשיקול דעתם של אנשי

מקצוע, לא של הוועדה, לא של הפוליטיקאים. מה כל כך נורא, מה אתם

נלחמים כל כך? אתם כל הזמן מתגייסים ומתגייסים, במקום להגיד:

ריבונו של עולם.

אם שר התחבורה ושר האוצר, על-פי שיקול דעתם, יחשבו שזה

בסדר - בסדר, אבל אני רוצה שיהיה מורא של משרד האוצר ומשרד

התהבורה על אותן ועדות, שיידעו שישנו חוק בזה, שיזכרו שיש מי

שמחשק ומי שמסנדל, אם יש מישהו שמנצל את הסיטואציה.

לפי דעתי, החוק מדבר בעד עצמו, ואל תספר לי שאם יפתחו, אז

תהיה חניה, יהיה חופשי ויפקקו את העיר. הרי אני לא מדברת על

הענין הזה בכלל. בענין זה אני מסכימה אתך לחלוטין. אני מדברת רק

על אותן פרצות, על אותן לקונות, שכרגע דיברתי עליהן. אותן צריך

לסתום.
אי פורץ
אדוני היושב ראש, קראתי את נוסח ההוק של חברת הכנסת דליה

איציק, ואני רוצה להציע שבמקום מה שנאמר בסעיפים, נסתפק בנוסה
הבא
"השר רשאי לקבוע בצו מחיר מקסימלי לתעריפי חניה בחניון ורשאי

הוא לקבוע תעריפים שונים על-פי סוג ומקום החניון".

'יתכן שהסמכות הזאת קיימת מכה היקוק אהר, אולי לפי חוק

הפיקוח, אבל אני רוצה לומר - יש כאן הבדל בין שני דברים שצריך

לשים לב אליהם. לעתים קורה - ואני אומר לך, אופיר - שהחניון הוא
בעצם מונופול בהגבל עסקי, לדוגמה
אם בית-החולים הדסה עין כרם

שנמצא היכן שהוא נמצא, יש לו מונופול והוא הגבל, יכול להיות ששם

נגבים תעריפים מופרזים, ללא כל קשר.

לעומת זאת, במרכזי הערים, כשיש בקרבת מקום כמה עשרות

חניונים, אסור לפקח על התעריף, כי מה שיקרה הוא שאם המחיר - יהיה

זול, בשעה הראשונה כולם יבואו ויחנו במחיר הזול, ולא תהיה שם

בכלל חניה.

אחד הדברים שקורה לאדם שעובד בעיר - אני רוצה שתדעו

שלפעמים אתה נרתע מלקחת את הרכב לעבודה, כי אתה עושה השבון שאין

לך חניה חינם, יעלה לך אפילו המישה-שישה שקלים לשעה, שמונה שעות

עבודה, זה מגיע ל- 30 או 20 שקל, כפול 20 ימי עבודה בחודש - זה

כמה מאות שקלים על חניה, ואנשים משאירים את המכונית בבית.אני גם רוצה להגיד שלפעמים הפיקוח יכול ליצור תופעה

שנותקלתי בה בחניונים בתל-אביב, שהחניון מלא, המכוניות עומדות

בטור, ורק כשאחד יוצא, נותנים לשני להיכנס, בינתיים חוסמים כמה

נתיבי תנועה.

לכן, אם חברת הכנסת איציק מסכימה, הדבר צריך לתת

פררוגטיבה בידי השר לפי שיקולים במקום שבו החניון הוא מונופול

או הגבל עסקי, להתערב. ב"תר המקומות צריך לתת לשוק להתנהל.

יש דבר נוסף - יש היום רצון לעודד בניית חניונים, בעיקר

למרכזי הערים, שהקרקע היא יקרה ואולי יש תהליפים אחרים לקרקע.

אם אתה רוצה לעודד חניון, אתה צריך לאפשר רווחים. צריך לשים לב-

בחלק גדול מהחניונים של קרקע בנויה, יש מס רכוש בשיעור של 2.5%

לשנה על זה
ד' איציק
חבר הכנסת פורז, סליחה שאני מפריעה לך. היה כאן מנכ"ל

עירית תל-אביב, שהיא העיר הגדולה והעיר ללא הפסקה - לדעתי ללא

הצדקה - והמפוקקת והנוראית הזאת, והוא אמר לי: תילחמי על החוק

הזה.
היו"ר אי יחזקאל
סליחה, אני מבקש להגן על כבודה של תל-אביב. ירושלים עיר

מסטולית, אין בה שום דבר.
ד' איציק
מזורגגת, נאמר.
היו"ר אי יחזקאל
ראית איך היא תקפה אותנו? 'ענקליה, אתה לא מגיב?
י' דץ
שלא יקרה לך מה שקרה לאס' דיין שאמר את זה.
אי פורז
לכן, אני חושב שמתן הסמכות לפיקוח, שישתמשו בה בשיקול

דעת, היא דבר בעיתו.
ד' איציק
הבר הכנסת פורז, היה כאן מנכ"ל עירית תל-אביב ואמר לי

במפורש שהוא תומך בחוק תמיכה מוחלטת ושאני אלחם בזה.
היו"ר אי יחזקאל
אני מציע כך - אנחנו נקרא את החוק.

חבר הכנסת פורז, דעתי למעשה דומה מאד לדעתך, אני רק מציע

שנעביר את הקריאה הראשונה, ואני מבטיחך נאמנה שנטפל בזה.
אי פזריז
בקריאה ראשונה זה צריך לבוא בנוסח הזה, שיש סמכות. אחרי

קריאה ראשונה, אם נרצה להרהיב או משהו אחר...
היו"ר אי יחזקאל
אני מציע שבקריאה הראשונה, כמו בהוק הפקדון, נעביר את

הנוסח כמד שהוא. לקראת הקריאה השניה והשלישית נדבר על כך.

אי פורז;

למה? אתה מכריח אנשים שירצו אולי לתמוך, להתנגד.
היו"ר אי יחזקאל
אגיד לך למה - חברת הכנסת דליה איציק לא אמרה לך לא.
אי פזרז
אבל הסעיף הזה מנוסח.
היו"ר אי יחזקאל
חברת חכנסת דליה איציק אומרת שלמעשה היא לא באה מוכנה

לשינויים בקריאה הזו .
א' פורז
היא אמרה שהיא מוכנה.
די איציק
אבל אני צריכה עכשיו מחדש...

אי פזרז;

למה? הסעיף אומר כך- הניון זה החניון, השר זה השר ,ואומר:

"השר רשאי לקבוע בצו מחיר מקסימלי לתעריפי חניה בחניון ורשאי

לקבוע תעריפים שונים על-פי סוג ומקום החניון".
די איציק
זה בדיוק מה שכתוב.
אי פורז
לא, מחקתי כאן כמה דברים. במקום: "יקבע" כתבתי "רשאי

לקבוע", ומחקתי את 2.
היו"ר אי יחזקאל
המילה "רשאי לקבוע" היא קצת בעייתית.
א' פורז
לא. רשאי לקבוע, לא חובה לקבוע.
ד' איציק
רשאי, הוא לא חי לב.
היו"ר א' יחזאקל
לא, אבל את מציעה שהשר לקבע בצו.
אי פורז
גם "העובר על הוראות סעיף 2, דינו - מאסר שנה" - את זה גם

אנחנו מורידים, אין כאן מאסרים.
הלו"ר אי יחזקאל
אצלך כתוב: "השר לקבע בצו מחיר מקסימלי", וכאן הוא מציע:

"השר רשאי לקבוע", כלומר זה לא דבר מחייב. את בעד רשאי?
די אלצלק
אנ י בעד דשאי.
הלו"ר אי יחזקאל
אתי תנסח את ה"פוליש" הסופי.
ד' איצ י ק
אני רק רוצה לדעת אם זה לא אומר שאני צריכה חובת הנחה

מחודשת.
אי בנדלר
מה פתאום.
אי פורז
המאסר גם יורד כרגע.
די איציק
גם רשאי. אם אין לך איזשהו סעיף עונשי ואין לך שום

סנקציה, לא עשית כלום.
אי פורז
ו

אדוני היושב ראש, אני מצלע שמי שעובר על הוראות הסעיף,

ובניגוד לצד לוקח מחיר, יחול עליו 61(א)(1) לחוק העונשין - זה

הסעיף של 150 אלף שקל.
א' בנדלר
זה נשמע לי מטורף לחלוטין.
היו"ר אי יחזקאל
אנ ל קורא את הנוסח: 1. בחו ק זה -

"חניון" - מגרש או בנין המיועד כולו או חלקו לחנית כלי רכב".

"השר" - שר התחבורה."

מי בעד סעיף 1?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

סעיף 1 להצעת חוק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב, התשנ"ז-

1996, נתקבל.
היו"ר אי יחזקאל
סעיף 1 אושר.
אי בנדלר
יש לי הערות.
מי שטרית
יש לי הערה לסדר.
היו"ר אי יחזקאל
בענין הזה?
מי שטרית
אני פשוט רץ לוועדה אחרת. אני רוצה לבקש שהרוויזיה על

החלטת הוועדה...
היו"ר אי יחזקאל
קבענו לשעה 10:30.
מ' שטרית
זה לא כל כך פשוט, אני צריך זמן לענין הזה. בענין הזה הלה

סיכום ביני לבין יושב ראש סיעת העבודה, וזה לא טופל כמו שצריך.

אני מבקש לקיים את ההצבעה על הרוויזיה מחר, עד שאני אדבר

עם אלי גולדשמידט, יחד אתך, ונבדוק.
היו"ר אי יחזקאל
מה בדיוק נאמר?
מ' שטרית
נאמר שהיה סיכום. אני העברתי את זה לוועדת הכלכלה מתוך...
היו"ר א' יחזקאל
האמת שאני לא עוסק בדיוק בענין של סיעת העבודה, הם לא

בדיוק ה-" "cup of tea שלי.

מ' שטרית;

לא חשוב, זה הועבר לועדת הכלכלה על סמך סיכום מסוים.
היו"ר א' יחזקאל
לכן, אני צריך לסיים הו ק ואני רוצה להקים ועדה. זה חוק

שיעבדו עליו הרבה מאד בפגרה.

מי שטרית;

בהוק הזה לא 'תהילו לדון לפני נובמבר, עד לאהר הפגרה, זה

שוב ויכוה ביני לבין הבר הכנסת שמחון.

היו"ר אי יחזקאל;

זו רק הקמת ועדה, זה כל הסיפור.

מ' שטרית;

לא, זה סיפור רהב מאד, כי היה סיכום שלא נעשה את זה.
שי שמהון
היה סיכום שלא דנים בחוק לפני סיום הפגרה.

מ' שטרית;

אין בעיה. אני מבקש לקיים הצבעה מחר.
היו"ר אי יחזקאל
קבעתי כבר רוויזיה לשעח 30;10.
מי שטרית
אני מבקש לקבוע זאת למחר.
שי שמחון
אין לי בעיה שההצבעה תהיה מהר.
היו"ר אי יחזקאל
באיזו שעה?

מ' שטרית;

עדיף לי בצהריים.
היו"ר אי יחזקאל
אני קובע הצבעה על רוויזיה מחר בשעה 10:00.

חבר הבנסת שטרית, בסדר מחר ב- 10:00?
מי שטרית
ב- 10:00.
היו"ר אי יחזקאל
ואתם תזמכים, כמו שאמרת.
מ' שטרית
אם תהיה הסכמה - נתמוך.
שי שמחון
הוא אומר שאין בעיה לגבי ועדת משנה, אבל הוא מוציא את

וקנין, את יהודה הראל ואת הנדל החוצה מהוועדה,
היו"ר אי יחזקאל
את וקנין הוא לא יוציא בחיים. וקנין ויהודה הראל פורשים

מהקואליציה, אם הוא מוציא אותם.
אי פורז
אם יש אחדות לאומית, זה רק בנושא של הגנה על החקלאים.
היו"ר אי יחזקאל
אנחנו חוזרים לנושא פיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב.

איפה היינו?
לי ורון
בהגדרות.
אי בנדלר
אני חושבת שגם בדיון הקודם שהיה וגם בדבריהם של חברי

הכנסת, בעיקר של חברת הכנסת דליה איציק, ברור הוא שיש כאן

מודעות לכך שייתכן שמדובר במגרשים שהם בבעלות פרטית או שיש

איזשהן זכויות על המקרקעין לבעל החניון, ושתיתכן בהצעת החוק

חזאת, על פני הדברים, פגיעה בקנין של אותם אנשים.

אלא, מתוך הדברים עולה, שהפגלעה המוצעת בהצעת החוק הזאת

היא לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, ככל שמדובר במקום

שבעצם אין היצע של מקומות הניה מחד גיסא, ומאידך גיסא, אנשים

נזקקים לאותם מקומות חניה משום שמדובר במקומות חניה בקרבה

למקומות שהציבור נאלץ להגיע אליהם, כמו הדוגמה שניתנה של קופות

הולים, בתי-חולים וכיוצא באלה דברים.

מאחר שאני סבורה שנהיה חייבים להתייחס לנושאים האלה בדברי

ההסבר, זאת אומרת שהוועדה נתנה את דעתה לנושא הזה של פגיעה

אפשרית בקנין, אבל היא סברה שבכל זאת הפגיעה הזאת נכונה בנסיבות

העניו, זאת אומרת עומדת בתנאי פסקת ההגבלה של הוק יסוד: כבוד

האדם וחירותו, אני מציעה לוועדה לשקול האם - אני לא בטוחה

שהמקום הוא בהגדרת חניון, אולי בסעיף 3 להצעת החוק - אבל חאם

אין מקום להגביל או את הגדרת הניון או את ההסמכה לשר באופן כזה

שיהיה ברור שמדובר בעצם בחניונים במקומות שהציבור נזקק להם

למטרה חשובה, אינני יודעת כרגע איך להגדיר את זה, ושאין היצע של

מקומות הניה באותו מקום.
אי פורז
אבל זה שיקול הדעת של השר. מאחר שזו חקיקת משנה, היא

תיבחן.
ד' איצ י ק
את עכשיו מגבילה עוד יותר את שיקול הדעת?

אי בנדלר;

אני צריכה את התייחסות הוועדה לנושא הזה. זה יכול להיות

או בנוסח החוק עצמו, או בדברי ההסבר, אבל לא הייתי מציעה

שהוועדה תתעלם מהנושא הזה.
אי פורז
בדברי ההסבר צריך לומר שכאשר הפעלת החניון היא בגדר הגבל

עסקי וניצול מונופול, יש מקום להתערבות.
אי בנדלר
אם מדובר רק במסגרת הגבל עסקי או ניצול מונופול, כך וכך

יש סמכות לממונה על ההגבללם העסקיים להתערב. אני, לצורך זה, לא

צריכה את החוק.
אי פורז
אבל הממונה על ההגבלים העסקיים לא יעסוק בכך. אנחנו

מדברים על רוח ההגבל העסקי, אנחנו מדברים על abuse של

מונופוליסט. למשל, בית חולים שנמצא מחוץ לעיר, יש לו עשרות

דונמים והוא קובע מחירים גבוהים. למה לתת לו?
היו"ר א' יחזקאל
מה שלמעשה אומרת אתל, ואני מבקש שננהה אותה בהתאם למה

שהיא אומרת - שלקראת הקריאה הראשונה, בדברי ההסבר יוצגו הדברים

כך שתבוסס טענת התכלית הראויה, ואני מציע שכך ננהה את חברת

הכנסת איציק.שנית, בכל מקרה אנחנו גם כאן אומרים שבין הקרלאה הראשונה

לקריאה השניה והשלישית, ולאחר מכן, אין ספק שהשר שיהיה רשאי

להביא את הרברים בתקנות, יקבע ויטיל דברים כאלה שיוכיחו ויחזקו

את הטענה של תכלית ראויה. ולכן, יוכל השר להת"הם לסוגיית

המונופול, סוגיית ההגבל העסקי - כל הסוגיות הקשורות בענין.

אני לא רוצה לגעת, אני גם לא חושב שזה נכון, אבל רוח

הדברים של חבר הכנסת פורז, איציק ואנוכי, בעקבות ההערה של

היזעצת המשפטית, היא רוח הדברים שמקובלת על כולנו.

לכן אני מציע לאשר את החוק לקריאה ראשונה.
א' בנדלר
עוד לא סיימנו לקרוא.
היו"ר אי יחזקאל
ברמה הזאת, כי זה עשוי לחזור שרב. אם ההנחיה הזו מקובלת -

מקזבלת, בואו נמשיך הלאה.
אי פורז
סעי ף 2 הוא מ י ו תר.
אי בנדלר
אני אקרא.

אי פורז;

אבל אין צורך. אם אנחנו כותבים בסעיף 3 שהשר רשאי לקבוע

בצו מחיר מקסימלי, סעיף 2 מיותר.

היו"ר אי יחזקאל;

מי בעד למחוק את סעיף 2?

ד' איצי ק;

אני נגד, ואני רוצה לנסות להסביר למה.

מה שאני מפחדת הוא שעד שהחוק הזה נכנס, בעלי החניונים

שהיו כאן אגב בכמה ישיבות-
היו"ר א' יחזקאל
הם גם כאן עכשיו.
די איציק
-שחלקם נבהלו מאד מהצעת החוק.
" עדיני
חלק מהם.וחלקם, כשראו את הצעת החוק, גם נרגעו. הם הבינ ו שיש כאן

רצון שהם גם ירוויחו, אבל שלא יהיה מקום של ניצול - אותן

דוגמאות שאתה נתת, ואני יכולה לתת דוגמאות כהנה וכהנה.

יש בירושלים חניון ליד מסעדת "טעמי"..,

א' פורז;

טוב, יש מהסור במקומות חניה.
ד' איציק
זה בכלל לא הענין.

אי פורץ;

למה לא הונים במגרש הרוסים?

די איציק;

ראש העיר לא כאן, אז לא אספר לך למה, אבל אגיד לך שיש שם

שוד בצחר' היום - 28 שקלים.
אי פורז
אז למה חונים שם?
ד' איציק
למה? כי כאשר באה לשם אמא עם ילד עם חום, היא תשלם 200

שקל כדי להיכנס, כי הוא פשוט מנצל את זה.

היתה ההלפה של "עוד המגרש, אז לעיריה מותר להגיד: הבר

יקר, אנחנו רוצים שתרוויה, אנחנו לא רוצים שתשדוד.
אי פורז
אבל מה שקורה, שאם המהיר הוא זול, אחר כך המקום נסתם.
אי קרני
לא יהיה שם חניון, יבנו שם בנין.
די איציק
אני לא רוצה שייווצר מצב שעד אשר הצעת ההוק הזו תבוא

ותתגבש לחוק, ינצלן את הסיטואציה הזו.
אי פורז
רק לתקנות שעת הירום את יכולה.
לא, אני כותבת
מתקופת תוקפו של חוק זה, לא יעלו

התעריפים.
אי פורז
אבל החוק לא בתוקף.
ד' א י צ י ק
אתה צודק. אולי צדיך למצוא ניסוח אחר, ואני לא רוצה

שבתקופת הביניים הזאת ,בתקופה האפורה הזאת ,אנשים ינצלו את

המצב.
א' פורז
אם תרצי, אחרי קריאה ראשונה, תוכלי להתייחס ולומר שהעלאת

מהיר שנעשתה מיום קבלתו של ההוק ועד ליום זה - יחול עליה משהו.

די איציק;

רטרואקטיבי?

אי בנדלר;

יחזירו לכל אלה ששילמו?
א' פורז
זה לא פותר את הבעיה שלך בכל מקרה.

ד' איציק;

את מבינה מה אני רוצה להשיג?
אי בנד7יר
כן, אבל כל עוד ההוק לא נכנס לתוקפו, שום הוראה מהוראותיו

לא הלה.
ד' איציק
אתי, אני הבנתי בדיוק, אני הצעתי את זה .עכשיו את תציעי

לי איך לצאת מרוח הדברים שאמרתי. אני לא רוצה עכשיו ניצול של

המצב, בואי תציעי לי איך אני פותרת זאת .
אי פורז
אבל השר יוכל אץ להוריד.
די איציק
הוא לא יכול רטרואקטיבית.למה? השר יכול לקבוע שבחניון xלוקחים נניח 20 שקל לשעה,

הוא קובע מצב שזה ירד ל-15.
היו"ר אי יחזקאל
אם הוא לא הוריד להם עד עכשיו, הוא לא יוריד,
אי פורז
אם הוא מוציא צו, הוא יכול להוריד מחיר.
אי קרני
יותר מזה - היום, המהיר שהם ג ובי ם זה המה י ר המקסימלי

כנראה שהם יכולים לגבות, אחרת הם היו מעלים אותו.
ד' איציק
אתה לא יודע, נכון?

א' קר נ י;

אבל אין היום פיקו ה. מה מפריע להם היום להעלות את המחיר?
די איציק
אני רוצה שתדע שהם מעלים את המחירים כמעט כל שבועיים. הכי

מרגיזים אותי אלה בתי החולים, זאת שערוריה וסקנדל שאין דומה

לו.
היו"ר א' יחזקאל
רבותי, אפשר לסכם את הפרק הזה? רוה הדברים היא כזו שאנחנו

פונים לחבורה נהדרת של יזמים לא להעלות את המחירים מעבר למתבקש.

אני מציע לך, דליה, כרגע את סעי ף 2 להקפיא. במידה שאנחנו

נראה שלש עליה מטורפת של מחירים, אפשר באיזשהו מקום בין הקריאה

הראשונה לקריאה השניה להוסיף את הענין, אפילו על-פי המודל היותר

מחמיר של אברהם פורז, רטרואקטיבית, למרות שהוא בעייתי. כלומר,

יש כאן בעיה.

אני מאמין שבכל מקרה, בעלי החניונים ינהגו מהלך נכון. יש

בעיה כרגע עם הנושא הזה כי אי אפשר בתקופת תוקפו של חוק זה -

החוק הרי לא תקף.
די איציק
אופיר, אתה מעז לתת לי את זה? 10 שקלים לשעה בבית חולים

הדסה?
א' קרנ י
זה לא לשעה, זה לכל היום.
די איציק
זה בסדר? אני צריכה לממן את הגרעונות שלהם? אתה שומע מה

שאתה אומר?
א' קר נ י
10 שקלים ליום שלם זה לא סביר?
י' עדיני
סליחה, מישהו צריך להבין שעל מנת שיהיו מגרשי הניה בבתי

הולים, מישהו צריך לסלול אותם. אם לא סוללים אותם, אין מגרשים

בכלל.
ד' איציק
הם היו סלולים קודם.

י' עדיני;

לא, לא, גברתי היקרה, אני עובד בבתי הולים.
די איציק
אדוני היקר, אתה אל תלמד אותי. אני הייתי סגנית ראש

עיריית ירושלים - תסלח לי על הוסר הצניעות שלי - אני מכירה את

יר ושלים טוב מאד, ואתם לא סללתם שם באף מקום. הכבישים היו

סלולים, ירושלים נבנתה לא בתקופת אולמרט, גם קצת לפני כן, היא

לא נולדה עם אולמרט.

אל תמכרו לי סיפורים שאתם גובים את זה לסלילה. לי אין

טענה אליכם בכלל, אז אל תכניס אותי מולכם. יש לי טענה אל מישהו

אהר בענין זה. ענין של בתי ההולים הוא שערוריה שאין דומה לה.
י' עדיני
אני לא הושב.
היו"ר א' יחזקאל
מה אתה לא הושב?

א' פורז

זכותו לחשוב אהרת.
היו"ר אי יהזקאל
אדם הולך לבקר חולה, מה זה אתה לא הושב?
י' עדיני
אני אסביר.
הלו"ר א' יחזקאל
אין לך צורך להסביר. אתה לא חושב שלבקר חולה ולשלם כסף זו

בעיה? אתה בטח חושב שלשלם 20 שקל לרופא זה גם לא בעיה, נכון?

לשלם תרופות - גם לא בעיה, כי אתה לא חושב. על-פי התזה הזו,

הולכים לשמחה לבקר חולה בבית-חולים. ואם אתה לא חושב כך, אולי

יהיה לך רוב בכנסת, תרוץ כך לכנסת.
יי עדיני
אני מתכוון לעשות את זה.
היו"ר אי יחזקאל
רליה, אפשר? אני מציע לך את הסעיף הזה לבטל.
אי פורז
הסעיף הזה מיותר, 3 פותר את הבעיה.
ד' איציק
כן, אם כי לא מצאתי פתרון לו.
היו"ר אי יחזקאל
מי בעד ביטול סעיף 2?

הצבעה

בער - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה לבטל את סעיף 2 להצעת החוק נתקבלה.
היו"ר אי יחזקאל
סעיף 2 בוטל.

סעיף 3 - הנוסח של חבר הכנסת פורז, קרא אותו בבקשה.
אי פורז
"השר רשאי לקבוע בצו מהיר מירב' לתעריפי הניח בחניון

ורשאי הוא לקבוע תעריפים שונים על-פי סוג החניון ומקום החניון".
ד' איציק
לא. אני דורשת את השלושים יום.
אי פורז
אם הוא רשאי...
אי בנדלר
זה סעיף ארור, חברת הכנסת איציק.
ד' איציק
בבקשה, ובלבד שזה יהיה. אני מסכימה.

אי פורז;

את צריכה לעשות סעיף שהשר יבדוק את החניונים, ותוך xזמן

הוא יחליט.

היו"ר אי יחזקאל;

זו הכוונה.
אי בנדלר
זה יהיה ללא אישור ועדה, נכון?
היו"ר אי יחזקאל
בלי אישור ועדה.
א' בנדלר
צווים ראשונים לפי חוק זה יותקנו תוך שלושים ימים ממועד

תחילת החוק. זו הכוונה?
א' קר נ י
שר התחבורה בשיתוף שר האוצר.
אי בנדלר
העיר כאן נציג האוצר, ואני כמובן צריכה את הנחיית הוועדה

לגבי זה, שהשר לצורך הענין, לא יהיה שר התחבורה לבדו, אלא

בהתייעצות או באישור - אינני יודעת - עם שר האוצר.
די איציק
בשום אופן לא. אתה רוצה להרוג. את הענין?
אי פורז
במשרד התחבורה יש מחלקה כלכלית?
היו"ר אי יחזקאל
1

הצעתך לא מתקבלת.

הלאה.
אי בנדלר
אם כך, הנוסח הלא סופל יאמר: "השר רשאי לקבוע בצו מחיר מירבי לתעריפי חניה בחניונים ורשאי

הוא לקבוע תעריפים שונים על-פי סוג ומקום החניון. צווים ראשונים

לפי חלק זה יותקנו תוך שלושים ימים מיום תחילתו של החוק."
אי פורז
אל תקבעו שלושים יום כי הוא לא מסוגל לזה. אם אנחנו רוצים

משהו רציני, צריך תוך 90 יום.
ד' א יצ יק
לא.
אי פורז
אני רוצה להסביר.
היו"ר אי יחזקאל
לא. תן לי להסביר לך שזו בסך הכל קריאה ראשונה.
אי פורץ
תראה מה אתה עושה. אם תכריח אותו תוך 60 יום, הוא לא יקבע

כלום.
היו"ר אי יחזקאל
אבל אני לא מכריח אותו כרגע שום דבר.
א' פורץ
הוא לא מסוגל תוך 30 יום לבדוק את כל החניונים בארץ.
הי ו"ר א' יחזקאל
60 יום פשרח.
אי פורץ
לא כדאי. אם אנחנו רוצים שחוא יבדוק באופן רציני את כל

ההניונים, תן לו 90 יום.
היו"ר אי לחזקאל
אני יודע מה יהיה איתך בין הקריאה הראשונה לקריאה. השניה

והשלישית. אני עכשיו אציע 60, אתה תציע 120, ובסוף נתפשר על 90.
אי פורז
מקובל עלי.
אי בנדלר
נשאר סעיף העונשין.
היו"ר אי יחזקאל
הצעת פורץ מתקבלת לגבי סעי ף תעונשין, מדברת על סעיף

ז6(א).
אי פורז
סעיף 61(א) (4), נכון?
א' בנדלר
עוד לפני כן, אני מניחה שהכוונה היא שמי שהעלה מחירים

בניגוד לתקנות שיותקנו לפי הוק זה, דינו כך וכך, נכון?
ל' ורון
צריך לקיים הצבעה לגבי סעיף 3.

היו"ר אי יחזקאל;

בעיקרון, ההצעה לסעיף 3, כפוף לתיקונים, מי בעד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

סעיף 3 נתקבל, בכפוף לתיקונים.
היו"ר אי יחזקאל
סעיף 4 - הסעיף שהוסף - דיני העונשין לפי הצעת פורץ.

אי פורץ;

61(א) (4) להוק העונשין.
אי בנדלר
האומר מה?

אי פורז;

150 אלף שקל.
היו"ר אי יחזקאל
מי בעד סעיף 4?הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

סעיף 4 להצעת החזק נתקבל,

היו"ר אי יחזקאל;

רבותי, למישהו מהחברים יש הערות?

אני רוצה שתבינו את הדברים בקצרה - רוח הדברים, כפי

שהבהרתי לכם גם בטיחות אחרות, היא כזו שאנחנו למעשה רוצים לגרום

לכך שמתישהו "עשה סדר באנדרלמוסיה, זו כל הכוונה, כאשר המטרה

שלנו היא להיות עזר כנגדו בענין הזה של האוצר, תהבורה, שלא

מישהו יחגוג ויכניס לעצמו הכנסות נוספות, על השבון הציבור.

כדאי שהציבור "דע שיש מישהו, יש אב, דוד גדול, שדואג לו

בממשלה, ואם לא - יש כאן חברי כנסת, בראשות דליה איציק, שידאגו

שהחוק הזה ימשיך ו יחוקק.

לכן, אנחנו כרגע מעבירים את ההוק הזה לקריאה ראשונה, כך

שאם למישהו יש דברים נוספים, החוק הזה ילובן שוב ובדקדקנות יתרה

ביו הקריאה הראשונה לבין הקריאה השניה והשלישית, ואין לי ספק

שהוא יעבור במהלך חודש נובמבר-דצמבר לקריאה סופית. עד אז

יסתיימו הבחירות המוניציפליות, כולם יהיו מוכנים להוריד מהירים.

הרשות להגנת הצרכן, שני משפטים.

י' שא נס;

רק מילה טובה לוועדה. במהלך השנה, בסקר מלפני שנה, היה

פער של 500% במחירי חניונים, בסקר מאתמול - 400%. הדיונים כאן

צמצמו את הפערים בין המהירים הגבוהים לבין המהירים הנמוכים.

מ' בר נע;

שמי מיכאל ברנע, תעשיה ומסחר. מי יפקח על המנגנון הזה

שהולך לעלות הרבה כסף?

היו"ר אי יחזקאל;

הקדוש ברוך הוא.

אדוני, זה בסדר אם ניתן לך עוד 17 תקנים.
י' דץ
יושב ראש הוועדה בעצם אמר את מילת המפתח. הרי רוב

החניונים חיום בארץ נמצאים עדיין בייים ציבוריות, בעיקר בידי

הרשויות המקומיות וגם מינהל מקרקעי ישראל.

אם הרשויות המקומיות ינהגו באחריות, ואני באמת אמנם מייצג

את עירית תל-אביב - אולי אתם לא יודעים - חתעריפים בעיריית תל-

אביב, של החניונים הציבוריים של העירייה הם בין 4 שקלים,

כשתושב תל-אביב עוד מקבל 50% הנהה מזה, כלומר שני שקל לשעה.
היו"ר א' יחזקאל
זה החברה הציבורית.
י' דץ
חברה שמנהלת כ-80 חניונים בעי ר תל-אביב. אנחנו מנהלים את

החניונים הציבוריים תחת המדיניות של העיריה, שזה לרווחת הציבור.
היו"ר אי יחזקאל
למעשה, אתם תומכים בחוק.
י' דץ
אני רוצה להגיד לכם שגם במחירים האלה אנהנו מרוויהים הרבה

כסף בקרן מיוחדת שהולכת לפיתוח תשתיות בעיר תל-אביב. לכן,

האחריות היא של הרשויות המקומיות.

אי פורץ;

אבל כשאני בא לבית חולים איכילוב בתל-אביב, אני לא יכול

להיכנס לחניון ואני עומד בתור ברחוב וייצמן לפעמים רבע שעה.
י' ליוור
ליוור יורם, אני מנהל אדמיניסטרטיבי של בית הולים אסף

הרופא.

המצב אצלנו, שנכנסים אלינו המון כלי רכב, יש לנו בעיה

גדולה מאד בחניות. אין לנו כספים לבנות הניות נוספזת, למרות שיש

לנו שטחים. אנחנו בפירוש כן משתמשי ם בכספים האלה להגדלת

החניונים.

לפני שנה השקענו למעלה ממיליון שקל בנושא של תשתית כבישים

וחניות. השנה כבר הוצאנו למעלה מהצי מיליון שקל. אנחנו חייבים

את הכסף הזה.
אי אושעיה
מה ההכנסות השנתיות שלכם?
היו"ר א' יחזקאל
עזוב, הם בדפיציט. הם בית הולים מצוין.
י' מזרחי
כבעל חניון במרכז ירושלים - יצחק מזרחי - אולי אפשר

להוסיף לשאיפה לפיקוח גם שאיפה לפיקוח במיסוי ובהוצאות

הממלכתיות שנוחתות עלינו.
היו"ר א' יחזקאל
זה מה שאמרת ל בתחילת הדיון - שאתם למעשה...
י' מזרחי
לא דובר.
היו"ר אי יחזקאל
בסוף אי אפשר, כי אנחנו לא אחראים על הקטע של רשות מבצעת.
יי מזרחי
אז מה הטעם? היה לנו פיקוח ב-1993, וחארנונה, מס הרכוש

וכל שאר ההוצאות לא היו בפיקוח, וזה גרם לעיוות נוראי.
אי פורז
גם ארנונה וגם מס רכוש הם בפיקוח. למס רכוש יש תעריף

בחוק, ולגבי הארנונה ועדת הכספים קובעת תקנות.
היו"ר אי יחזקאל
הבנו. אתה צודק, אבל זה הלק מההבחנה בין...
י י מזרחי
קחו את המפתחות. מה זה אני צודק?
הין"ר אי יחזקאל
אז תן את המפתחות.
י' מזרחי
אם אתם מדברים ברצינות...
הלו"ר אי יחזקאל
אנחנו מדברים ברצינות, אנחנו לא יכולים לקחת את שיקול

הדעת בכל מיני נושאים.

אי פורז;

אתה מנהל מאבק מיותר. תשכנע את השר שבמקרה שלך לא צריך

להתערב.
היו"ר אי יחזקאל
רבות', מי בעד כל ההוק לקראת קריאה ראשונה?

הצבעה

בעד- רוב

נגד - אין

נמנעים - אין

הצעת רווק לפיקוח על תעריפי חניה בחניונים לרכב, התשנ"ז-1996,

אושרה לקריאה ראשונה .

היו"ר אי יהזקאל;

תודה רבה.

אי בנדלר;

סליחה, לפני שאתה נועל את הישיבה, אני מבינה שלדעת המציעה

ולדעת הברי הכנסת, אין עלות תקציבית להצעה, אבל אני צריכה לשמוע

את עמדתו של נציג, האוצר.
אי קרני
יש עלות תקציבית בשני מובנים. ההיבט האהד...
היו"ר א' יחזקאל
תודה. תן לי מספר, שיידעו.
אי קרני
ברמה העקרונית. קודם כל עריכת ההוק, צריך לבצע סקרים. איך

את רוצה שהשר יקבע?

ד' איציק;

תגיד לי, מאיפה יש לכם את החוצפה להגיד את מה שאתם אומרים

עכשיו? כדי שאני לא אביך אותך ואת שכמותך, אני לא אוציא את

הפרוטוקול של משרד התהבורה, האומר: הכל ממופה, הכל מסודר. אנהנו

רק צריכים להסתכל ולהגיד - זו שערוריה, זה בסדר. כך הם הסבירו

לי עד עכשיו. הוא אמר - זה מיותר.
א' קרני
נמצאים כאן נציגי משרד התהבורה. אני אשמה לשמוע שכל

ההניונים ממופים.
אי פורז
כשהכוונה עלות תקציבית זה לא של משרד התהבורה, צריך 50

אלף שקל לבדיקה, הכוונה אם זה משפיע על תקציב המדינה.

מ' שטרית;

אדוני היושב ראש, אופיר יגיד את דעתו, ואם יש להם הערכה

שונה משל חברת הכנסת דליה איציק יכתבו את ההערכה שלהם.
היו"ר א' יחזקאל
אנ י מודה לך, אדוני, על הסיוע. עד יום ראשון, שני, אני

אודה לך אם תעביד מכתב מפורט, לפחות כמו המכתב הזה, על ההערכות

התקציבית של החוק, עלויות, ובסופו של המכתב שורה אהת שהיא מספר.

אי קרני;

אנ י אשלה בכתב.

אי פורץ;

תביאו הערכה כמה היו הסקרים.
היו"ר אי יחזקאל
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55.

קוד המקור של הנתונים