ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/07/1998

הצעת חוק משק הדלק (קידום תחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישיניסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 303

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני. י"ב בתמוז התשנ"ח (06.07.98). שעה 11:00

נכחו: חברי הוועדה: אברהם פורז - היו"ר

אבי יחזקאל

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

יהודה הראל

אברהם פורז

מאיר שטרית

שלום שמחון

צבי הנדל

איתן כבל
מוזמנים
יואב ערמוני - מנהל מנהל הדלק במשרד לתשתיות

לאומיות

אבי גפן - משרד האוצר

עו"ד דרורה ליפשיץ - לשכה משפטית במשרד האוצר

עו"ד רחל גרשוני - משרד המשפטים

עו"ד טנה שפניץ - משנה לייעץ משפטי לממשלה

נטלי איסטרובסקי - מנהל התכנון במשרד הפנים

אלי חיף - אגף השיקים

עו"ד נטע כהן - המשרד לאיכות הסביבה

דוד תדמיר - הממונה על הגבלים עסקיים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998.הצעת חוק משק הדלק (קידום תחרות) (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר אברהם פורז
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו נמצאים בשלבים הסופיים של

החקיקה. היום אנחנו רוצים להכריע, וזאת לאחר שהכנסת אישרה את הפיצול.

צבי הנדל;

האם יש איזה שהוא סף מקביל לחברות הוותיקות?
היו"ר אברהם פורז
נתנו עדיפות לחברות החדשות בשני נושאים. אנחנו עושים פה סידרת צעדים

שמטרתם לאפשר הקמה יותר קלה של תקנות חדשות, מתוך הנחה שהגדלה משמעותית של

מספר התחנות תגדיל את התחרות. לפי נתונים שיש בידינו, ב-10 השנים האחרונות

מספר תחנות הדלק גדל ב-23% ומספר כלי הרכב גדל ב-75%. התוצאה היא שיש יותר כלי

רכב פר תחנה בישראל משהיה לפני עשור.
נסים דהן
אתה מדבר על תחנות חדשות, ואתה שוכח שהוסיפו משאבות בתחנות הישנות שזה

כמו תחנות חדשות. את זה אתה לא לוקח בחשבון.
היו"ר אברהם פורז
עד היום, בכל אותן תחנות ששוחררו, כמעט ולא הגיעה שום הוזלה לצרכן, משום

שכאשר התחנה השתחררה, חברת הדלק שהיתה קשורה איתה שילמה לה כמה מיליונים

להמשיך להתקשר.

צבי הנדל;

הבנתי את הרציונל של תוספת תחנות דלק. האם יש עדיפות לחברות חדשות מול

ו ותיקות?
היו"ר אברהם פורז
קבענו שחוזה בלעדיות בעתיד לא יוכל להיות יותר מ-14 שנים כדי שלא נחזור

עוד פעם לטעות של 50+50. לחברות החדשות נתנו 14+3. העדיפות השנייה היא בזה

שקבענו מרחק מינימאלי בין תחנות. אם יש היום תחנה חדשה, אז בתוך העיר היא

צריכה להיות קילומטר אחד ומחוץ לעיר זה או 5 או 7 וחצי קילומטר. 5 קילומטר

ברדיוס ו7 וחצי לאורך כבישים. התוצאה היא שזה נותן עדיפות לחברות החדשות כי

להן אין פריסה כזאת. אם יש מגרש שמישהו משנה את הייעוד שלו, הוא לא יכול

להתקשר לחברה ותיקה, כי כולם בתוך התחומים האסורים. אין לנו מה לתת להם יותר

מזה.
נסים דהן
14+3 זה נגד החדשות, כי מי ילך להתקשר לתקופה כזאת ארוכה. אם אתה רוצה

ליצור תחרות, אתה צריך לתת את האפשרות להתקשר לכל תקופה שלא תהיה.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא רוצים לחזור לטעות שעשינו.

אבי יחזקאל;

הכוונה לתת אלמנט להגדרתן וביסוסן של חברות נכונה, כי בסופו של דבר זה

יגביר את התחרות. השאלה חיא התרגום של לוח הזמנים שאתה נותן לאותן חברות ועל

מה זה מתבסס. אנחנו לא רוצים להפוך את אותן חברות חדשות לחברות הישנות ברמה

ההתנהגותית. צריך שתקבע תקופה כלשהי, שהיא נכונה מבחינה כלכלית, שהיא מצד אחד

נותנת לחברה יכולת להתבסס ומצד שני מחזקת את התחרות.
היו"ר אברהם פורז
בטיוטה שמופיעה לפניכם, החברות החדשות מקבלות 3 שנים יותר מהחברות

הוותיקות. יכול אחד מחברי הכנסת להציע שבמקום לתת להן 3 הוא רוצה לתת להן 5.
מאיר שטרית
בזמנו, כאשר חוק הדלק עמד להצבעה על פיצולו, אני התנגדתי לפיצול והפיצול

בעצם נפל. לאחר מכן, אחרי שיחה בינינו, הסכמתי לחזור ולבקש רוויזיה על הפיצול

כדי לא לקבור לך את הרפורמה על משק הדלק. הבסיס של ההסכמה בינינו היה שכאשר

באים לפצל את העבר, אז יש צורך לפצל את העתיד. הסתבר לנו, לצערי, שהיועצת

המשפטית אמרה שאם מפצלים את סעיף 2 לחוק אז בעצם לא נשאר חוק. בניגוד לעמדת

חברי לא מנעתי את הפיצול. חשבתי שהמטרה היא לקדם את הרפורמה במשק הדלק. לאחר

הפגרה אי אפשר לבוא ולדון בביטול ההסדרים הכובלים, מאחר שהוועדה הבין משרדית

שהממשלה מינתה הגיע למסקנות שאת סעיף א שפיצלנו יש צורך לקדם. אני בעד לגמור

את סעיף א ולבטל את ההסדרים הכובלים, על בסיס ההנחיות שהממשלה קבעה. על בסיס

ההסכמה הזאת, הלכתי נגד חברי, והסכמתי ללכת איתך.
היו"ר אברהם פורז
אתה אמרת שתנתן עדיפות לחדשות.
מאיר שטרית
אתה אמרת שתנתן עדיפות לחדשות. אני אמרתי שנבטל את ההסדרים עליהן, ושהן

לא יחולו על חברות שיש להן עד 100 תחנות. חברי הוועדה, כולל אתה, אמרתם שזה

מוסכם עליכם.
היו"ר אברהם פורז
האם אתה מוכן שחברה חדשה תוכל לעשות חוזים ב-50+50?
מאיר שטרית
אם לבטל את ההסדרים הכובלים, ממילא זה מת. אני רוצח לדחוף חברות חדשות

להקים תחנות דלק חדשות על-מנת שתהיה תחרות רצינית. זאת המטרה. אם נסכים שזאת

המטרה בוא נבחן את הדרך הראויה ביותר להשיג אותה. אם מוסכם על כולנו שהמטרה,

בין היתר ברפורמה, להביא לתחרות במשק הדלק שתוזיל את המחירים לצרכן, אז זאת

המטרה הסופית של העניין הזה. אחרת לא עשינו שום דבר. לתת לזה או לאחר יותר

תחנות, זח מעניין אותי כקליפת השום. אותי מעניין שהמטרה תחיה להוריד את מחירי

הדלק לאזרח. אם אנחנו מסכימים לפחות על חמטרה, אז בוא נעשה חקיקח ראויה שתשיג

את התכלית הזאת.אם אין הגבלה של תקופה אז גם הברה חדשה תצטרך לבוא לממונה ולבקש אישור על

כל עיסקה שתעשה. אם אני מבין נכון את הסוגייה הזאת, החברות הוותיקות כבר

התחייבו כלפי הממונה באופן חד משמעי שהן לא יקימו תחנות חדשות. לגביהן יש

הסדר. אם החברות החדשות רוצות להקים תחנות היום, חזקה עליהן שיקימו והן יבואו

לממונה להגבלים עסקיים לקבל אישור. אני לא אומר שאני לא מסכים לשום זמן, אבל

בוא נקבע זמן שיתן להן אפשרות.
היו"ר אברהם פורז
ראינו שיכולה להיות פה בעיה, כי כל תחנה חדשה שיש לה חוזה בלעדיות תצטרך

לעבור דרך הממונה. עלול להיות שם פקק ועומס בלתי רגיל, ועד שהדברים זזים שם

יהיה צוואר בקבוק. אנחנו עובדים נגדו בעניין הזח, כי אנחנו קובעים לו את ה-14,

שאולי זאת תקופה מוגזמת, והוא אולי לא היה מתיר תקופה של 14..
דוד תדמור
אתם לא עובדים נגדי אלא אתם עובדים נגד החברות ההדשות.
אבי יחזקאל
למעשה, במצב הנוכחי, לממונה יש את הכלים הכלכליים והחוקי ים לקבוע את כל

הנושא הקשור במועדים. האם עלול להווצר אצלך צוואר בקבוק? האם הסעיף הזה מיותר?
דוד תדמור
הוא לא נחוץ. בסעיף, כמו שהוא כתוב, יש שתי בעיות לחברות החדשות. נדמה לי

שבמובן הזה הוא לא משרת את האנטרסים שלהן. ראשית הוא מדבר על בית הדין. מהסעיף

משתמע, שחברה חדשה שרוצה להקים תחנה חייבת למצוא את עצמה בפני בית הדין. עד

היום נכון שהסדרים מהסוג הזה אושרו בבית הדין, אבל זה לא בהכרה יהיה המצב גם

כאשר רמת התחרות תגדל. יכול להיות שאז לא יצטרכו ללכת לבית הדין. כמו שהסעיף

כתוב, הוא כבר מקשה את מצבן בכך שהוא יקבע אותן.
היו"ר אברהם פורז
מצד אחד אנחנו מדברים על חריגה, אבל מצד שני אנחנו מציבים רף שלא צריך

לפנות לאף אחד.
דוד תדמור
כאשר הלכה דור אנרגיה ורצתה להקים תחנות לתקופות יותר ארוכות, היא פנתה

לבית הדין להגבלים עסקיים על כך שהתקופה תהיה 18 ולא 14. אני לא חושב שבקביעה

קשוחה עוזרים הרבה. אני לא חושב שמשנה הרבה אם זה 14 או 18 שנים. אני לא חושב

שזה פותח את הדלת בפני החברות החדשות. זה לא הופך את העניין לטובתן.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו רוצים להסיר מכשולים בירוקרטיים בפני החברות. גם אתם תחנה

בירוקרטית. אם אני רוצה לפסוח ככל האפשר על התחנה שלכם, איזה רף כדאי לי להציג

כדי להקל על התחנות החדשות כדי שלא יצטרכו להתלבט ושידעו אוטומטית שכאשר הן

עושות את החוזה ליותר מX- שנים אז הן לא צריכות לשאול את אף אחד?
דוד תדמור
אני לא חשבתי אף פעם ואני לא חושב גם היום, שהעובדה שכתוב שם 14 או 18

משנה באופן משמעותי את מצבן של החברות החדשות. אני לא חושב שזה משהו שמקדם

בצורה משמעותית את התחרות.
היו"ר אברהם פורז
כמה זמן החוזה מתעכב? אני לא אחתום על חוזה בלעדיות עם מישהו אלא בכפוף

לאישורך. כמה זמן תיקח הפרוצדורה כולה, מיום שרציתי לעשות ועד ליום שאני יודע

שזה אושר סופית?

דוד תדמור;

אם אתה הולך לבית הדין, והיום המצב הוא שאנחנו מפנים אותם לבית הדין,

ההליך בבית הדין לעיתים רחוקות יקח פחות משנה. ההליך שבו פנו הבנקים לבית הדין

נגמר תוך 6 חודשים. כאשר יש הסכמה אפשר לקבל פסק דין גם בארבעה חודשים.

אברהם פורז;

תאר לעצמך שדור רוצה להתקשר עם מישהו ופז גם רוצה להתקשר, אז לא עדיף לנו

לקבוע איזה שהוא רף סטטוטורי?

דוד תדמור;

העמדה שלנו היתה 4 שנים.

מאיר שטרית;

כאשר אדם הולך להשקיע כסף בהקמת תחנת דלק, השיקול הוא כלכלי פרופר אם

כתוצאה מהשקעת הכסף הזו הוא ירוויח עסק. לכסף יש אלטרנטיבות. אתה יכול במקום

להשקיע את הכסף בתחנת דלק לשים אותו בבנק ולקבל ריבית. אם תקופת ההתיישנות היא

לא כזאת שמבטיחה לבעל חברת הדלק לקנות דלק לתקופת זמן מסויימת, שבעקבותיה הוא

מכסה את ההשקעה שלו, אז לא כדאי לו להשקיע.
היו"ר אברהם פורז
אם ב-18 שנים הוא לא החזיר, אז הוא לא יחזיר לעולם.
מאיר שטרית
אני לא מומחה להגיד לך מה מספר השנים. אני מציע שתעשה בדיקה אובייקטיבית.

היו"ר אברהם פורז;

עשינו.

אבי יחזקאל;

בסעיף הזה אנחנו נכנסים לשיקול דעת של מספרים כמו 14+4. כאשר ישתנו

הנסיבות הכלכליות אז מחיר הקרקע ירד, המינהל יהיה פחות בירוקרטי, וזה יעלה

ל14+8 או 14+7. עצם העובדה שנכנסים ומתערבים בשיקול הדעת של הממונה מהווה

תקדים בעייתי. בסוגיית התחרות יש ממונה על הגבלים עסקיים. לו יש את השיקולים

הכלכליים שיהיו נכונים לאותה עת.עצם העובדה שנכנסים לשינון מספרי זה כבר לא נכון, מפני שלכל מספר יש את

התקופה שלו. הממונה אומר שהסעיף הזה הוא סעיף שלא פותר בעיות של בירוקרטיה כי

הוא לא רואה צוואר בקבוק. הוא ממשיך ואומר שהולך להיות תהליך של התדיינות במשך

שנתיים שלוש עם הקמת התחנות, ומדוע מתערבים בשיקול הדעת שלו כממונה על הגבלים

עסקיים. לכן הסעיף הזה הוא סעיף מיותר כי הוא קובע תקדים בעייתי.

תארו לעצמכם שתבוא לכאן חברה תעשיית ותקבע את עניין התחרות בשלוש תקופות

של 8,16,25. יגידו לה שהיא פותרת בעייה בירוקרטית, והיא לעומת זאת תטען שהיא

פותרת בעייה של שיקול דעת. מחר תבוא חברת המלט והיא תגיד שהיא רוצה תקופה של

18 ,6,12. מאיפה יש לי את הכלים? אני חושב שלמי שיש את הכלים זה לממונה, לכן

בוא נייתר את הסעיף.

היו"ר אברהם פורז;

אתה צודק ולא צודק. הבעיה היחידה היא שאם המגמה שלנו היא לעודד פתיחת

תחנות חדשות, כל הליך בירוקרטי של התדיינות, שיכול להמשך שנתיים שלוש ובינתיים

העסק מתעכב, הוא לא טוב למערכת. אני לא אתפלא כאשר נתחיל לטפל בפתיחת חוזי

העבר והחברות הוותיקות יגידו שהן מתנגדות לכל בקשה לממונה.
אלי דיין
אם אתה קובע לוח זמנים שעליו אתה לא יכול לערער, אז כולם יודעים שזה חל

על כולם, והממונה על ההגבלים יודע שזה נקבע בחוק.
היו"ר אברהם פורז
יש אלטרנטיבה אחת שאומרת שהחברות החדשות יקבלו לא פלוס 4 אלא פלוס 7, ואז

משאירים את הסעיף. אפשרות אחרת היא לבטל את הסעיף, ואז אז אני אומר לכם שכל

תחנה חדשה תצטרך לעבור דרך המסננת וזה יגרום לעיכוב של אני לא יודע כמה זמן.

דוד תדמור;

גם אנחנו קצת מתבלבלים בין המגבלה לתחרות, שנבעה מהעובדה שה-3 לא יתחרו

אחת בשנייה לאורך הרבה שנים כתוצאה מרגולציה ממשלתית. היום יש תחרות הרבה יותר

גדולה. החברות הקיימות כאשר הן מתחרות הן יוצרות רמה של תחרות בינן לבין

החברות החדשות. היו לנו חברות ותיקות כמו דלק שהיתה חברה ותיקה וישבח בכלל.

דלק נמכרה למישהו שאולי מחזיק בחברה ישנה אבל הוא בעלים חדש. כלל השקיעה בחברת

דלק חדשה, שאולי זאת חברת דלק חדשה אבל בעלים ישן. חברה שלישית כמו דור נשלטת

על ידי בעלים חדש. הבעלים החדש שותף גם בגרעין השליטה בבנק הפועלים. עד לפני

יומיים בנק הפועלים החזיק בסונול, והיום יש לה בעלים חדש.

מאיר שטרית;

ההגדרה היא לא חדש, ההגדרה היא חברה גדולה לעומת חברה קטנה.

דוד תדמור;

אם זה נע בין חברה גדולה לגדולה, בין גדולה לקטנה או קטנה לגדולה, זה לא

כל כך משנה לתחרות, משום שהניידות של התחנות משנה. זאת הסיבה שמדובר על קביעת

מגבלות של התקשרות קדימה, ויש שאלה של אחורה שאנחנו עוסקים בה.
אבי יחזקאל
האם אתה מוכן לקבל את העיקרון שהמחוקק יכנס לסוגיית התחרות שעליה אתה

ממונה בסעיפים כאלה שיש בהם אלמנטים של זמן, ואהר כך נגזור מועדים ותעריפים?

דוד תדמור;

אני באופן אישי לא מתלהב מזח כי אני הושב שהשיקול של השתנות נסיבות הוא

שיקול מאוד דומיננטי. אם חברה כמו טן שייכת לקונצרן של פישמן, או כלל השקיעה

בחברה די בינונית, קשה לי לעשות את האבחנה בינם לבין חברה אחרת,

אבי יחזקאל;

בוא נגיד שאחת החברות הולכת להקים תהנת דלק, והרי זה פלא פתאום כולן

מגיעות נגדה לבית הדין להגבלים עסקיים. מה משמעותו של העיכוב הזה בבית הדין

להגבלים עסקיים? 3 שנים זאת תקופה לא קטנה. מה זה ה-3 שנים?
דוד תדמור
אני לא יודע אם זה באמת מכשלה נוכה הזמן שצריך כדי להקים תחנה. אין ספק

שיותר נוח לי.
היו"ר אברהם פורז
עכשיו אנחנו רוצים להציף את השוק. עכשיו יהיו המון בקשות לפני בית הדין.
דוד תדמור
אני לא כל כך רואה את ההצפה הזאת מגיעה לפתחינו. אם זה יקרה אני חושב

שכולנו נרוויה מזה. הקושי באמת נובע מהשתנות נסיבות. אני לא חושב שאפשר לומר

שיש איזה שהוא אנטרס חקיקתי, שתמיד חברות שיש להן 70 תחנות או 60 תחנות יתקשרו

לפרקי זמן של 21 שנה לעומת 14 .לחברת דור, שהיא חברה חדשה, יש הרבה תחנות

בצפון.

האבחנה הזאת אולי נראית נכונה חיום, אבל לגמרי לא בטוח שבעוד שלוש שנים

היא תראה נכונה. חברת דלק היתה חברה גדולה. אם חברת דלק תשחרר את התחנות שהיא

התחייבה לשחרר בהסדר, אחרי הדיון בבית הדין, יכול להיות שהיא תשאר עם 40

תחנות. אז היא כבר קרובה לחברה שאתם מגדירים אותה כהברה בינונית או קטנה. מחר

יכולות שתי חברות להתמזג וחברה אחת להתפצל, והבעלויות משתנות כל הזמן. לקבוע

כלל כזה בחוק מראש, אני לא יודע כמה זח משרת את התהרות. אני הייתי חושב שזה לא

נחוץ. אם קובעים כלל כזה, אז צריך לקבוע אותו לתקופה ארוכה יותר.
היו"ר אברהם פורז
כמה זמן אתה מציע?
דוד תדמור
הייתי מגביל את זה לזמן שחל על מינהל מקרקעי ישראל, שזה שלוש שנים.
מאיר שטרית
הרי עומד לנגד עיני ההברות החדשות, אם מבטלים את הסעיף הזה, שהן צריכות

ללכת לבית הדין להגבלים עסקיים. הם אומרים שזאת הדרך היחידה שלהם לפתח תחרות.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו נותנים להן אפשרות של 14 פלוס 7 לעשות את זה בלי ללכת לבית הדין

להגבלים עסקיים.
מאיר שטרית
הם יודעים יותר טוב מה כדאי להם.
יהודה הראל
אני מציע שבמקום זה נגביל את הרדיוסים.
אבי יחזקאל
14 פלוס 7 זה יותר מידי, כמו שאני חושב ש14 פלוס 4 מבוסס על ניתוח כלכלי

להיום. אני מבקש לקיים עוד ישיבה על-מנת לקבל חוות דעת בכתב מהממונה. אני חושב

שיש פה תקדים. אני חושש מאלמנט תקדימי שבו חברות קטנות או גדולות שתכנסנה למשק

הישראלי תבואנה למחוקק ותאמרנה רבותי, תתחילו לשחק בלוחות הזמנים. הטענה

העקרונית אומרת שאין לנו את הזכות ואת היכולת לקבוע את השנים. פה המשק

והגורמים הכלכליים צריכים לשחק. הגורם היחידי שיכול לקבוע זה בית הדין להגבלים

עסקיים. בית הדין והממונה הפך להיות מוסד במשק הישראלי, שחברות בעצמן לא

מתחילות לעשות מהלך כלכלי מיוזמתן בלי לראות את האספקט של ההגבלים העסקיים.
היו"ר אברהם פורז
אני מציע שהסעיף הזה יהיה הוראת שעה ל-3 שנים, כי עכשיו אנחנו רוצים לתת

תנופה על מנת שלא יצטרכו ללכת בכל מקרה לממונה. 14 פלוס 7 יהיה הוראת שעה ל-3

שנים. האלטרנטיבה היא שהסעיף ימחק.
אתי בנדלר
אפשר להציע שהשר באישור ועדת הכלכלה יהיה רשאי להאריך את תוקף הסעיף הזה

לתקופות נוספות, כדי שאחרי שלוש שנים ניתן יהיה לבחון את מצב המשק.
נסים דהן
אני מציע שלתחנות החדשות לא תהיה הגבלה של זמן.
אבי יחזקאל
אתם החטאתם את המטרה. אני לא רוצה להתייחס לא לחדשות ולא לו ותיקות, אני

רוצה להתייחס לעיקרון הזמן ולמימד התחרות, ועל עיקרון הזמן ולמימד התחרות גם

לחדשות וגם לישנות יש ממונה.
היו"ר אברהם פורז
האם הכוונה שלך היא שאנחנו נכתוב שעל חברות חדשות אין מגבלה?
מאיר שטרית
אני מציע שבסעיף גי יהיה כתוב: "התקופות המנויות בסעיף קטן (א) לא יחולו

כל עוד חברת הדלק, שעימה נכרת חוזה בלעדיות, מוכרת או מספקת דלק באופן בלעדיללא יותר מ-100 תחנות תדלוק."

אתי בנדלר;

אם אתה אומר שההוראות בכלל לא יחולו, זאת אומרת שאתה לא קובע להן מראש

ואז הן חייבות גם בחוזה בלעדיות לשנתיים ללכת לבית הדין. אתה תוקע אותן.
מאיר שטרית
שילכו.

טנה שפניץ;

אנחנו מציעים למחוק את כל הסעיף.
יואב ערמוני
אנחנו נמצאים בהצעת החוק הזאת בפיתחה של תקופה חדשה שבה נראה היצע הרבה

יותר גדול ומשמעותי של תחנות דלק. במצב כזה, כללי השוק או השוק יסדיר את עצמו.

בעל תחנה לא ילך להכבל מרצונו הטוב והחופשי לתקופות ארוכות וקצרות.
היו"ר אברהם פורז
אם כן?
יואב ערמוני
אז אנחנו לוקחים את הסיכון.

אבי יחזקאל;

אני בעד למחוק את כל סעיף 3. השאלה היא מהם המודלים שלך כמחוקק? החשש שלי

הוא שבהמשך התחרות תבואנה החברות לוועדת הכלכלה וכל אחת מהן תתבע לוח זמנים

משלה. אחת תאמר 7 פלוס 20 ואחת תרצה שנה. כל העניין הזה של תחרות זה זמני. אני

חושב שלמחוקק אין את הכלים הכלכליים לשקול מהו שיקול הדעת שקשור בזמנים. למי

שיש שיקול דעת כזה זח לממונה.
נסים דהן
איך אתה מעודד אנשים?
אבי יחזקאל
ההצעה שלי היא למחוק את סעיף 3 בשלב הזה, ולתת לממונה לעשות את שלו.

במידה ואנחנו נראה שבית הדין להגבלים עסקיים מעכב תחרות, אז יש לנו את היכולת

להחזיר את הסעיף הזה. בשנים האחרונות בית הדין והממונה הפכו להיות למוסד כזה

שאין לו עניין לעכב אלא רק ליצור תחרות. אז למה לי לעכב אותו בזמנים או להגביל

אותו במגבלות.
היו"ר אברהם פורז
זה נכון לגבי כל תאגיד.אבי יחזקאל;

נכון.

דוד תדמור;

השאלה כמה סעיף 3 תורם לחוק, היא שאלה טובה. זה נדון בוועדת שרים. יש

הסדר שמדבר על 3,7 ו14 כבר היום. הסעיף הזה הוא לא סטטוטורי, אבל הוא חל על כל

חברות הדלק, כולל החדשות. אם אתם שואלים אותי אם סעיף 3 מוסיף הרבה, אז ודאי

שלא.

גם אנחנו הצענו לתת להן 4 שנים נוספות, מהסיבות של היום. אם באי זורים

מסויימים אין לחברות החדשות נוכחות, אז אני מציע שנתמוך ביותר מ-4 שנים, ואולי

גם יותר מ-7 שנים. הסעיף הזה לא מוסיף הרבה על ההסדר. יש אי נוחות בכך שהלכה

הממשלה והתקשרה בהסדר עם חברות הדלק, ו-5 דקות אחר כך מחוקקים חוק. היתרון שזה

לא משנה הרבה, והחיסרון הוא שהוא לא מוסיף הרבה.
היו"ר אברהם פורז
חברה חדשה רוצה לעשות חוזה ל-14 שנים, האם יש לה ודאות של 100% שזה לא

יפסל בסופו של דבר כהגבל עסקי?

דוד תדמור;

ודאות של 100% אין, אבל גם לא צריך שתהיה. אם החברה הזאת רוצה להתקשר

בהסכם להקמת תחנה שעולה 2 גרוש ליד 5 תחנות שלה שכבר קיימות, אני לא יודע למה

צריכה להיות ודאות של 100%.

אתי בנדלר;

אם תתגבש כאן הצעה, לפיה למחוק לחלוטין מהחוק שיאושר את כל הנושא של

התייחסות חקיקתית להסדרים כובלים, האם הטענות שהועלו לגבי התערבות בשיקול הדעת

וכיוצא באלה, לא יחולו לגבי הסדרי העבר, לכשהוועדה תשוב ותדון בהן?

3,7 ו14, מאחר שיצאו בהנחה שמדובר בהסדר כובל עשו הסדר ואמרו הסדרים

כובלים כאלה יהיו מותרים. אין מחלוקת שמלכתחילה מדובר בהסדר כובל. אם אתה לא

נותן פטור מתקופות מסויימות, הרי שהסדר כזה גם אם הוא לשנה, לכאורה היה טעון

אישור של בית הדין. במסגרת ההסדר הוא לא טעון. היום מה שמוצע זה לעגן בצורה זו

או אחרת, עם שינויים קלים, את ההסדר שנעשה.

דוד תדמור;

השיקול שאת נכנסת אליו הוא שיקול מאוד חשוב.

אתי בנדלר;

האם יש אפשרות לחוקק את הסעיף הזה ולהגביל את תוקפו לשלוש שנים בלבד,

ולקבוע שאחרי שלוש שנים השר יוכל לבחון את מצב המשק ולהרים את תוקפה של

ההוראה, באישור ועדת הכלכלה, אם יהיה צורך בכלל?
נסים דהן
או הפוך, לעשות לו סעיף תחולה בעוד שלוש שנים.
דוד תדמור
אני חושב שזה לא פתרון אופטימאלי במובן הזה שעולם הדלק נמצא בתהליך מסיבי

של שינוי, של יתר תחרות בין החברות הקיימות, של מעבר בעלות, של פירוק חברות

משותפות כתוצאה מההסדר שלנו, של השתחררות תחנות ושל הקצאת מקרקעין נוספים. אני

לא יודע לבוא ולומר אם מה שנעשה כאן מאוד נחוץ.
היו"ר אברהם פורז
כנגד מה שאומר הממונה על ההגבלים העסקיים יש חיסרון אחד בלבד, והוא שאלת

הוודאות. למרות חבל, כל עוד המועדים לא נקבעים סטטוטורית, הם עדיין גמישים,

ובית הדין יכול במקרים מסויימים להגיד שהם כן כובלים. לדעתי, משקיעים ואנשים

שהולכים לבית הדין לפעמים יעכבו את הכל בגלל בעיית האי ודאות. ברגע שזה נכנס

למערכת של בית דין, אז אני יודע מתי זה נכנס אבל אני לא יודע מתי זה יוצא.

דוד תדמור;

בתוך ה-14 שנים אין שום בעיה, הבעיה היא מעבר ל-14 שנים.
היו"ר אברהם פורז
יש פה שתי אלטרנטיבות. יש את האלטרנטיבה שלי שאומרת להשאיר את הסעיף,

להאריך את התקופה, לתת לחברות החדשות פלוס 7 לעומת פלוס 4 ,ולעשות את הכל

להוראת שעה לשלוש שנים. האלטרנטיבה האחרת אומרת שהסעיף כולו ימחק.

הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת אברהם פורז)

בעד - 1

נגד - 6

הצבעה

(על מחיקת הסעיף)

בעד - 6

נגד - 0

הסעיף יימחק.

אני אגיש חסתי יגות.
אתי בנדלר
גם סעיף 4 נמחק.

סעיף 5: "הוראת שעה לעניין שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת תדלוק. (א)

בתקופה של חמש השנים, שתחילתן במועד התחילה, יהא רשאי אדם, המחזיק במקרקעין

כחוכר או כבר רשות מכוח חוזה עם המינהל, להקים תחנתתדלוק על המקרקעין, ועל אף

האמור בחוזה או בהחלטות המינהל, לא יהיה צריך להחזיר מהקרקעין למינהל בשל כך.

אין בהוראה זו כדי לפטור ותו אדם מקיום יתר הוראות החוזה שבינו לבין המינהל,

או מקיום הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר תשלום כלשהו החל לפי כל דין או

חוזה. (ב) בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיציין, רשאי המינהל להודיע לאדם מסויים,

המחזיק במקרקעין כבר-רשות של המינהל, כי הוראות סעיף קטן (א) בדבר פטור מהחובהלהחזיר המקרקעין למינהל, לא יחולו עליו."

נסים דהן;

אני מציע שגם הסעיף הזה יהיה חלק מהשירות לעודד תחנות חדשות, ושכל הסעיף

הזה בכללותו יהיה רק על תחנות חדשות.
היו"ר אברהם פורז
לפי דעתי זאת פגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק.

טנה שפניץ;

אני מבקשת להסתייג מהסעיף הזה.
איתן כבל
כל התחנות צריכות לפעול על פי הוראות כל דין, אז ממילא זה לא משנה.

אתי בנדלר;

הוראת הסעיף הזה איננה מדברת בכלל בהתקשרות. היא אומרת שהיא מחזיקה בקרקע

של המי נהל.

נסים דהן;

המינהל יתן לו את הסכמתו להתקשר כתחנת דלק, בתנאי שהוא יתקשר עם חברה

חדשה.
היו"ר אברהם פורז
הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת דהן}

בעד - 2

נגד - 3

ההצעה נפלה

נסים דהן;

אני מבקש הסתייגות.
אתי בנדלר
זאת חברה שמתפעלת עד 100 תחנות.
נסים דהן
כן.
היו"ר אברהם פורז
הסעיף אושר.
אתי בנדלר
אני מבקשת את ההסתייגויות של הממשלה שחתומות על ידי השרים עד יום ראשון.
נסים דהן
אני מבקש רוויזיה על הסעיף הזה.

אתי בנדלר;

סעיף 6: "הוראת שעה לענין מכירת דלק (א) בסעיף זה - "דרך עירונית" -

כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961. "הקמת תחנת תדלוק" - לרבות רכישת תחנת

תדלוק, חכירתה, שכירתה או הפעלתה. "כביש" - כהגדרתו בפקודת התעבורה. (ב) במשך

תוקפה של שבע שנים שתחילתן במועד התחילה יחולו הוראות אלה.

(1) לא תתקשר חברת דלק בחוזה להקמת תחנת תדלוק או בחוזה בלעדיות אם במרחק

הנקוב להלן מאותה תחנת תדלוק מופעלת תחנת תדלוק אחרת, שבה נמכר דלק של אותה

חברת הדלק. תחנת תדלוק בדרך עירונית - 1 ק"מ. תחנת תדלוק בדרך אחרת - 5 ק"מ

ברדיוס אוירי או 7.5 ק"מ הנמדדים לאורכם של כבישים, לפי המרחק הגדול שביניהם.

(2) הוראות פיסקה (1) יחולו, בשיוניים המחוביים , גם על מפעיל תחנת תדלוק

לענין הקמת תחנת תדלוק, אם במרחקים הקנובים בפיסקה (1) יש לאותו מפעיל זכות

להפעיל תחנת תדלוק נוספת. לעניין זה, יראו מפעיל כבעל זכות להפעיל תחנת תדלוק,

אף אם הזכות להפעילה היא של בן משפחתו. בפסקה זו, "בן משפחה" - בן זוג, אח,

הורה, הורי הורים, צאצא או צאצא של בין הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

(3) הוראות פיסקה (1) לא יחולו על חידושו של חוזה בלעדיות בין חברת דלק

למפעיל תחנת תדלוק, או על מכירתה לאותה חברת דלק."

היו"ר אברהם פורז;

המטרה שלנו היא פשוטה וצריך להביא אותה לידי ביטוי בחקיקה. אם חברת דלק

היתה קשורה עם תחנה, לא יכול להיות מצב שחוזה פקע ואי אפשר להאריך את החוזה.

דוד תדמור;

לא צריך לכתוב את המילה "לרכוש", משום של"לרכוש" אין מגבלה אף פעם.

אתי בנדלר;

יש. תסתכל על הגדרת הקמת תחנת תדלוק.

היו"ר אברהם פורז;

הנוסח אומר שאם אחד היה מרוצה, אז יכולים לקנות אותו ולהאריך אותו בכל

המגבלות של הקילומטרז'.

נסים דהן;

אני חושב שאנחנו חוטאים בזה שאנחנו נותנים פה אינדיקציה רק של מרחק, ולא

מתייחסים לגודל התחנה. בתחנה שיש בה משאבת תדלוק אחת, אנחנו מגבילים את כל

העולם מסביב בתוך אותה תחנה. מה שהוא יעשה הוא יקים באותו השטח 2 משאבות, ואז

הוא הקים לא תחנה אחת אלא שתיים. צריך להתייחס לגודל התחנה. זאת פונקציה. אםיש משאבה אחת, אז מוכרים שם Xדלק.
אתי בנדלר
בפיסקה 4 כתוב: "שוכנע הממונה על הגבלים עסקיים (להלן - הממונה) על פי

בקשת חברת דלק או מפעיל תחנת תדלוק, שהתקשורת כאמור בפיסקאות (1) ו-(2), לא

תגביל באופן משמעותי את התחרות בעסקים באותו איזור, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת ,

לאשר התקשרות להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק, אף אם המרחב בין

תחנות התדלוק של אותה החברה קטן מהמרחקים הקבועים בפיסקה (1), לפי הענין,

לתקופה ובתנאים שיקבע. בהחלטתו יתחשב הממונה, בין השאר, בשיקולים הבאים: (א)

אפשרות הגישה לתחנות התדלוק מנתיבי תנועה שונים. (ב) מספר התחנות באיזור (ג)

היקף המכירות של תחנות התדלוק באיזור. (ד) סיווג הכביש. (ה) טיבם של צירי

התנועה. (ו) נכונותה של חברת דלק אחרת להתקשר בחוזה.

(5) לא אישר הממונה בקשה שהוגשה לו בהתאם לפסקה )4( , רשאי המבקש, בכתב

מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה. על ערר לפי סעיף זה יחולו

הוראת פרק הי לחוק ההגבלים העסקיים. (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על תחנות

תדלוק הממוקמות משני צידיו של כביש, והמחוברות ביניהן בגשר או במינהרה. (ד)

התקשרו תלהקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק בניגוד להוראות סעיף זה,

שלא קבלה את אישור הממונה כאמור בפיסקה (4), או את אישור בית הדין לפי פסקה

(5) - בטלה. (ה) שר התשתיות הלאומיות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי

להאריך את התקופה הנקובה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, שלא יעלו על שלוש שנים

נוספות בסעך הכל."

אם מגבילים את האפשרות שלי לעשות שיפורים בתחנת התדלוק, הייתי אומרת שזה

גובל בחוסר סבירות קיצונית. אומרים לי לא לפתוח תחנת דלק במקום אחר כדי לתת

ציאנס לחברות החדשות, אבל כאשר יש כבר משהו ששייך לי ואני רוצה לעשות בו

שיפורים אז זאת הגבלה חדשה.
נסים דהן
את אותה הגבלה את מכילה עליו רק בגלל שהוא רצה לעבור את הכביש. אס הוא לא

עובר את הכביש, אז את אומרת לו שהוא לא מוגבל והוא יכול לפתוח עוד תחנה.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת דהן מציע שגם תוספת מתקנים בתחנה קיימת תהיה אסורה ותחשב להגבל

עסקי. אני מציע לא לקבל את ההצעה הזאת ולהשאיר את הנוסח כפי שהוא.

הצבעה

(על הצעת חבר הכנסת דהן)

בעד - 1

נגד - 5

הצבעה

(על סעיף 6 המוצע)

בעד - 6

נגד - 0

סעיף 6 התקבל
נסים דהן
אני מגיש הסתייגות.
יואב ערמוני
עמדתינו בסוגיית המרחקים היא עמדה שונה מעט. אנהנו אומרים שתהנת תדלוק

בדרך עירונית צריכה להיות שני קילומטר ולא קילומטר אהד.
היו"ר אברהם פורז
זה שרירותי. אס שר התשתיות רוצה אז שיגיש הסתייגות.
יואב ערמוני
אנחנו רוצים שבנוסח תהיה תהנת תדלוק בדרך עירונית 2 קילומטר ותחנת תדלוק

בדרך אחרת 10 קילומטר ,ושנמדדת לאורכם של כבישים.

אבי יחזקאל;

אני מציע להשאיר קילומטר בעירוני וללכת על המודל של הממשלה בבין העירוני.

היו"ר אברהם פורז;

הצבעה

(רו וי ז יה על סעיף 6)

בעד - 6

נגד - 0

הצבעה

(על קילומטר בעיר, 10 קילומטר לאורך כבישים והרדיוס יימחק.)

בעד - 6

נגד - 1

הסעיף אושר.
רונן חדש
בסעיף 6(ב)3 להוראת הפטור הוסיפו עניין של מכירה של תחנת דלק לחברת דלק.

הפיסקה הזאת למעשה מייתרת חלק גדול מאותם כללים ומהלכים של קיצור תקופת

החוזים. אנהנו מדברים על כך שההוזים העתידיים, גם אם יש חידוש חוזה, החוזה הוא

לתקופה קצרה. הרעיון הכלכלי שעומד מאחוריו הוא רעיון שכל תקופת זמן לגבי תחנת

דלק מסויימת, יש את האופציה לעבור מתחנה של פז לתחנה של דלק ותחנה של דור

וכו'.
היו"ר אברהם פורז
אם הוא רוצה לעבור מחברה גדולה אחת להברה גדולה אחרת המגבלות האלה יחולו.

P.
רונן חדש
חברות הדלק ירצו לרכוש את התחנה בעצמן.

היו"ר אברהם פורז;

אני לא יכול למנוע מחברת פז או דלק או סונול לרכוש ממישהו את התחנה. זאת

פגיעה בחוק יסוד. אתה רוצה להגביל את אפשרות הקנייה?
רונן חדש
מה ההבדל לעניין פגיעה בחוק יסוד בין האפשרות לקנות תחנה שהיא כרגע לא

שלך ושהיא רק נמצאת בחוזה שאולי יסתיים, לבין הגבלה שאתה עושה אותה לפי סעיף 1

לגבי קרקע חדשה, שהוא לא רשאי לקנות.
היו"ר אברהם פורז
כאן אתה רוצה שאני אמנע ממנו אפשרות לקנות. אתה רוצה שאני אתערב בחוק

יסוד חופש העיסוק.

רחל גרשוני;

אתה ממילא מתערב בחופש העיסוק.
היו"ר אברהם פורז
אני מתערב במידה הדרושה.

רחל גרשוני;

מה ההגיון לא להגביל את האדם שקשור בחברה להתקשר עם תחנה מסויימת לרכוש

את אותה תחנה. למה לתת לו לרכוש את אותה תחנה, אם הכוונה שלך היא ליצור תחרות

איזורית?

טנה שפניץ;

ההגדרה של קרוב היא מאוד רחבה. איך אתם יכולים להגביל מישהו עד כדי כך.

אתי בנדלר;

זה בכל החוקים.

היו"ר אברהם פורז;

תגישו ניסוח משופר.

אתי בנדלר;

סעיף 7 בנוסח הקודם כלל סעיפים קטנים א ו-ב, כאשר סעיף קטן א התייחס

להקצאת מגרשים על ידי המינהל, וסעיף קטן בי התייחס להקצאת חלק מאותן קרקעות

שהוקצו על ידי המינהל לנכי צהייל. אנחנו פיצלנו בנוסח הזה את העניינים האלה

לשני סעיפים נפרדים.

סעיף 7: "הוראת שעה לענין הקצאת מגרשים. לצורך הקמת תחנות תדלוק חדשות

ישווק המינהל, בשנת 1998 - 50 מגרשים לפחות, ובכל אחת מהשנים 1999 ו-2000

ח75 מגרשים לפחות."
נסים דהן
זה סעיף דקלרטיבי.
היו"ר אברהם פורז
אני מסכים איתך, אבל הכנסת מביעה משאלה שזה יתקיים.

נסים דהן;

אני מציע שזה לא יהיה עניין המינהל אלא עניין משרד הפנים.
אתי בנדלר
משרד הפנים לא מקצה קרקעות.
היו"ר אברהם פורז
הצבעה

(על סעיף 7)

בעד - 5

נמנע - 1

הסעיף אושר.

אתי בנדלר;

סעיף 7א: "חלק מכלל המגרשים שישווק המינהל לצורך הקמת תחנות תדלוק יוקצו

לכני צבא הגנה לישראל, על פי החלטת הממשלה מיום 12.05.98 המבוססת על ההסדר

שהושג בענין זה."

פיצלנו את זה על מנת שלא תהיה זיקה בין הקצאת מגרשים רק בשנים שעליהן

מדבר סעיף 7, לבין ההוראה הזאת. ההוראה הזאת איננה מוגבלת בשנים.

היו"ר אברהם פורז;

ההסדר עם הנכים אומר שמחצית מהמגרשים מוקצים לנכים. זה לא אלגנטי לכתוב

פרטי הסדר בחוק, לכן הלכנו על הנוסח הזה.

אתי בנדלר;

על פי החלטת ממשלה מספר 3746 מיום ט"ז באייר התשנ"ח, "הסדר" - סיכום

בנושא שיקום תעסוקתי של נכי צה"ל בתחנות דלק מיום 16.03.98, לאור החלטת

הממשלה."
היו"ר אברהם פורז
אנחנו נכניס, בתוך המונח הסדר, את המילים "שיקום תעסוקתי", והנוסח יסוכם

ביניכם לבין היועצת המשפטית של הוועדה.
נסים דהן
בסעיף 7 אני רוצה להוסיף שמה שהמינהל לא הצליח לשווק באותה שנה יעבור

לשנה הבאה,
אלי חוף
הואיל ופה נרשמה החלטת הממשלה מיום 12.05.98, אני מבקש להפנות את ההסדר

לתאריך של 16.03.98.
היו"ר אברהם פורז
אין לנו כוונה לעורר אצל נכי צה"ל את התהושה שמנסים במילים לתעתע בהם.

לכן נכניס את כל ההבהרות, כך שיהיה ברור שאין כוונה לאיש, ודאי שלא לנו,

להתהמק ממה שסוכם והוסדר.

הצבעה

(על סעיף 7א', בכפוף לשינויים)

בעד - 4

נמנע - 1

הסעיף אושר

אתי בנדלר;

סעיף 8 "תדלוק אוטומטי (א) בסעיף זה, "התקן תדלוק אוטומטי" - התקן המאשפר

תדלוק כלי רכב תוך כדי זיהוי כלי הרכב ומדידה אלקטרונית של כמות הדלק, ורישומם

במאגר מידע אלקרטרוני לצורך חיוב כספי ממוחשב. (ב) לצורך הגברת התחרות במשק

הדלק יקבע השר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כללים

לעניין התקני תדלוק אוטומטיים והפעלתם. כללים כאמור חולו על כל חברות הדלק."

הי ו"ר אברהם פורז;

אלטרנטיבה אחת היא זאת שכתובה כאן, שלפיה השר חייב לעשות את זה. הצעת

משרד המשפטים היא לא לחייב אלא לתת לשר שיקול דעת, האם הוא רוצה לעשות את זה.

הצבעה

(סעיף 8 כפי שמוצע)

בעד - 4

נגד - 0

הצבעה

(על סעיף 8 בתוספת של רשאי במקום חייב)

בעד - 0

נגד - 4

הסעיף אושר כמות שהוא.

דוד תדמור;

צריך להוסיף את המילים "ותחנות התדלוק".
היו"ר אברהם פורז
נוסיף את המילין מפעילים.

הצבעה

(על סעיף 8 כולל המפעילים)

בעד - 5

נגד - 0

אושר

אתי בנדלר;

סעיף 8א: "אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, שלא שונו במפורש

או במשתמע בחוק זה."
היו"ר אברהם פורז
צריך להוריד את המילים "שלא שונו במפורש או במשתמע בחוק זה." הסעיף
המתוקן
"אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין."

הצבעה

(על סעיף 8 המתוקן)

בעד - 6

נגד - 0

אושר

סעיף 9: "ביצוע תקנות. השר ממונה על ביצוע הוק זה והוא רשאי, באישור ועדת

הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, ובכלל זה להאריך את המועד הנקוב בסעיף

5(א)."

הצבעה

(על סעיף 9)

בעד - 6

נגד - 0

אושר.

סעיף 10 ירד. אני מודיע שאני בעד הסעיף ואני מגיש הסתייגות.
נסים דהן
אני רוצה להכניס הסתייגות גם לפה, כך שכל החוק הזה כולו יהיה לו סעיף

תחילה בעוד 10 שנים.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת דהן מציע שכל מה שאישרנו עד כה לא יכנס לתוקפו, עד שלא נשלים

את הליכי החקיקה של הפרק של הסכמי העבר. אני מתנגד לזה, כי זאת היתה כוונתהפיצול.

הצבעה

(על הצעתו של חבר הכנסת נסים דהן)

בעד - 1

נגד - 5

ההצעה לא אושרה
נסים דהן
אני מגיש הסתי יגות.
היו"ר אברהם פורז
הבעיה בסעיף 3 בהוק התכנון והבנייה היא בעיית הרוקלאות?
נטלי אוסטרובסקי
כן.
היו"ר אברהם פורז
המטרה היתה להעביר את הסמכות לאישור תחנות תדלוק לוועדות המקומיות במקום

המחוזיות, בכפוף לתוכניות המתאר הארציות והמחוזיות.
נטלי אוסטרובסקי
בוועדות מקומיות יש ראייה תיכנונית מאוד מצומצמת. יש לנו תוכניות מתאר

ארציות. בוועדות מקומיות אין מידע כל כל מי נ י שי נוי ים שיש בתוכניות המתאר

הארציות. ועדה מקומית לא יכולה לדעת מה יש בדיוק במקום הזה.
אבי יחזקאל
בעניין הזה, חקלאות לא תהיה יוצאת דופן. אני מבקש ממך להביא את זה

להצבעה.
היו"ר אברהם פורז
סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה אומר שהוועדה המקומית לא תתן היתר אלא אם

כן הוא מתאים לכל התוכניות. אם תוכנית מתאר ארצית או מחוזית לא מאפשרת בנייה,

הוועדה המקומית לא יכולה בכלל, גם אם היא תשנה את התוכנית, להוציא היתר. אם

יוציאו היתר זה לא חוקי.

נטלי אוסטרובסקי;
אנחנו מבקשים להוסיף
"בהתאם לתוכניות מתאר ארציות."
אתי בנדלר
זה כתוב בסעיף קטן ב'.
נטע כהן
בעקבות הישיבה הקודמת, שבה התבקשנו להעביר את ההסתייגויות שלנו בכתב,

נשלה אליכם מכתב מטעם איכות הסביבה, שמנמק בצורה מאוד מפורטת למה אנחנו

מתנגדים מכל וכל לסעיף הזה.

היו"ר אברהם פורז;

אס הקונספציה של השר איתן נכונה אז צריך להוציא מהוועדות המקומיות את כל

סמכויות התכנון והבנייה. העיריות לא יודעות לשמור על איכות סביבה.

אבי יחזקאל;

המכתב הזה מסוכן ביותר כי הוא למעשה יוצר נורמות שאומרות שבמקומות אחרים

יש אחריות, אני לא רוצה להגיד כמעט פלילית, על מי שלא עוסק בעניין של איכות

סביבה.

צבי הנדל;

אין עוד מישהו שאיכפת לו מאיכות ה כמו סביבה הרשות המקומית של אותו מקום.

אני לא סובל את הזלזול הזה בוועדות מקומיות, והלוואי ויכולנו להרחיב את

סמכויותיהן לא רק בתכנון ובנייה.

היו"ר אברהם פורז;

הצבעה

(על סעיף 3 תיקון חוק התכנון והבניה)

בעד - 5

נגד - 1

הסעיף אושר.

שום תוכנית המאושרת על ידי ועדה מקומית אינה יכולה לסתום תוכנית מתאר

ארצית או תוכנית מתאר מחוזית. אם זה לא ברור מהנוסח, אז היועצת המשפטית תתקן

את הנוסח. לפי דעתי זה עונה על הנוסח.

דרורה ליפשיץ;

מכיוון שסעיף 3 נפל, אז בעצם גם ההגדרה של מפעיל תחנת תדלוק צריכים לראות

אותה באור של הסעיף של החוזים העתידיים. לעניין מפעיל, אנחנו רוצים שההגבלה

לגבי המרחקים תחול גם על מפעיל שיש לו זכות חכירה בקרקע, ולא למעט מפעיל שיש

לו זכות חכירה.

אתי בנדלר;

עד להגדרה של מועד התחילה יש הערות?

דרורה ליפשיץ;

אנחנו רוצים להוריד את הסייפה בהגדרה של חוזה בלעדיות.אתי בנדלר;

רק אם הוא מוכר 100%, זה יחשב לחוזה בלעדיות?
דרורה ליפשיץ
שהאיסור להקים יחול על כל כמות שהוא רוצה למכור.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו רצינו למצוא את המודל שאומר שיש לו בלעדיות בתחנה. אם אתה מוכר

יותר מ-75% מהכמות מהמחזור של התחנה אז יש לך בלעדיות בתחנה. איזה פרמטר את

מציעה?

דרורה ליפשיץ;

אנחנו השתכנענו ש-75% יכול ליצור פתח למניפולציות.

אתי בנדלר;

חל חוק ההגבלים העסקיים באופן רגיל.

דרורה ליפשיץ;

לא חל חוק ההגבלים העסקיים בהקשר הזה, כי כאן מדובר על איסור המכירה.

הרלוונטי פה הוא המרחקים.
היו"ר אברהם פורז
בוא נפצל את הסעיף, אחת לצורך ההסתייגות ואחת לצורך המרחקים,

דרורה ליפשיץ;

לדעתי נו, לצורך המרחקים, ודאי מספיק חוזה בלעדיות בלי העניין של שלושת

רבעי, 70% אחוז או איזה שהיא כמות אחרת.

אתי בנדלר;

האם נראה לך שאם תהיה מכירה של 64%, יגידו שיש לה בלעדיות במקרה הזה?

רחל גרשוני;

את נותנת לבית משפט מרחב מחייה. אם את קובעת שלושת רבעי אז את כובלת את

ידיו. זה פתח למשחקים.

דוד תדמור;

אם זה משהו שמציק לנו, זאת אומרת שחברת הדלק נתנה הרבה כסף. אם היא נתנה

הרבה כסף, אז ממילא היא לא תרצה שסונול תסתובב שם. אין מציאות כזאת שפז משקיעה

כסף וקונה מדור.
היו"ר אברהם פורז
מה אני עושה כדי לא להגיע לבית משפט?טניה שפניץ;

בחיים זה לא קיים.

היו"ר אברהם פורז;

אני קיבלתי מהמינהל מגרש ואני רוצה לפתוח תחנת דלק. אני מחפש דברים שאין

עליהם מחלוקת. אני הולך לחברה מסויימת וקונה ממנו 60% על חשבוני.
דוד תדמור
זה לא בחוק הזה.
היו"ר אברהם פורז
ואם אני הולך לחברה מסויימת והיא עוזרת לי להקים את התחנה ונותנת לי

לקנות ממנה רק 60%.
דוד תדמור
זח לא בחוק הזה, וזה לא נופל בהגדרה של הסכם בלעדיות.
היו"ר אברהם פורז
ואם אני קונה ממנו הכל זולת התוספים, או רק השמן. לצורך מרחקים, אני הולך

להקים תחנה חדשה במרחק אסור, מה אני עושה כדי שאני אוכל להקים אותה? נניח שאני

בניתי את התחנה על חשבוני ואני הולך לפז לקנות חצי מהכמות ואת החצי ממקום אחר,

זה עדיין יחיה אסור?
טנה שפניץ
זה יהיה אסור. זה לא נורא אם זה יהיה אסור. אתה מביא כל מיני סיטואציות

שהן לא קי ימות.
היו"ר אברהם פורז
הן יהיו. קמות תחנות חדשות. תהיה בעיה כי התחנות החדשות תהיה להן תמיד

קירבה לתחנה קיימת, כי בונים אותן באחת המדינות הצפופות בעולם. הסיכון של

המחירים יתחיל להיות מאוד מעיק.

האם בעיניך די בזה שתחנה מסויימת תקנה 90% מהדלק אצל מישהו, ורק לצאת ידי

חובה היא תקנה 10% ממקום אחר? איפה הקו?
דוד תדמור
הרעיון למנוע רכישה של מירב, אבל מירב זה ביטוי עמום.
אתי בנדלר
אנחנו ניסינו למצוא את קו הגבול כדי שתהיה איזה שהיא ודאות. אנחנו רצינו

למנוע השתלטות של חברת דלק גדולה באיזור מסויים. אם יש לי שתי חברות דלק

שמוכרות באותה תחנת דלק, אני פחות נרגשת מזה. תטפל בזה אתה מכוח חוראת שמירת

הדינים. אני חושבת שבעיניים של החוק הזה אין מקום למנוע את זה.
היו"ר אברהם פורז
הבעיה שלי היא שלא יהיה מצב שלמעשה יש בלעדיות. נשאיר את זה כך.

אתי בנדלר;

נציגי משרד המשפטים רוצים להשאיר את ההגדרה של חוזה בלעדיות כי סעיף 3

נפל, אבל אם אתה מסתייג תמצא הגדרה אהרת של הוזה בלעדיות לצורך אותם סעיפים.
היו"ר אברהם פורז
זה אישרנו לצורך המרהקים.
דוד תדמור
בלי ה-75.
היו"ר אברהם פורז
אם אני לא מגדיר בלעדיות, מה נותן סעיף 3?
דוד תדמור
אתה מקבל פטור סטטוטורי ל-74.9%. זה דבר מאוד בעייתי.
היו"ר אברהם פורז
ההגדרה של סעיף בלעדיות כוחה יפה רק לעניין המרחקים.
אתי בנדלר
"מפעיל תחנת תדלוק" - מי שעוסק במכירה און באספקה של דלק ללקוחות לצורך

הנעת כלי רכב מנועי, לרבות מי שפועל מכוחו או בשמו ואינו עובדו, והוא אינו

חברת דלק או הבעלים או החוכר של המקרקעין שעליהם בנויה תחנת התדלוק."
היו"ר אברהם פורז
זה מקובל עלינו.
טנה שפניץ
הבעיה של חברות הדלק היא שגם תחנות שבבעלותן אנחנו לא נותנים להן לעשות

ככל העולה על רוחן. זאת לא היתה הכוונה. אם עדיף להוסיף לחוזה הבלעדיות ולא

למפעיל, ונגיע במסקנה שלנו שצריך את זה בתוך סעיף 6 אולי נעשה נסיון ניסוחי.
היו"ר אברהם פורז
אני בעד שתנסו למצוא נוסח משופר.

הצבעה

(על סעיף 1)

בעד - 1

ונגד - 0

מאושר.

אנחנו מאשרים את העלאת החוק לקריאה שנייה ושלישית, בכפוף לרוויזיה שביקש

חבר הכנסת נסים דהן בסעיף 5 בלבד. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים