ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 06/07/1998

הצעת חוק משק הדלק (קידום תחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים