ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 29/06/1998

תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון מס' 2) התשנ"ח- 1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסת לא מתוקןפרוטוקול מסי 294

מישיבת ועדת הבלבלה

מיום שני, ה' בתמוז, התשנ"ח (29 ביוני, 1998) שעה 09:50
הנוכחים
תברי הוועדה: אברהמ יוחקאל - היוי'ר

צבי ויינברג

גדעון עזרא
מוזמנים
מירי חושן - יועמי'ש של משרד התיירות
היועמ"ש
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון מס' 2), התשנ"ח - 1998תקנות שירותי תיירות (בתי מלון) (תיקון מס' 2) התשנ"ח- 1998
היו"ר אברהם יחזקאל
שלום לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה.
צבי ויינברג
בדאי שיהיה לנו דיון באן, בוועדה הזו, על בל העניין של המחירים הגבוהים בבתי

המלון בארץ. זוהי שערורייה.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה נובע מבך שאצלנו, עלות הון ועלות בוח האדם היא גבוהה מאד. ביוון או

בטורקיה המשבורות נמובות יותר.
צבי ויינברג
זה לא רק זה. מה עם המשבורות בפריז? בדאי לבדוק את העניין הזה. זה בהחלט

נושא חשוב מאד לדיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
יש כאן בקשה לגבי תקנות שקשורות לשירותי התיירות. מדובר על RFI אקרא
מתוך מבונבו של שבתאי שי
"בעקבות בחינת התשובות ועיבודן מסתיימת בימים אלה

בתיבת מברז לקבוצה שתפעיל את הדירוג הרשמי במדינת ישראל... באם לא יהיו עיבובים

מיוחדים נוכל לפרסם את המכרז עד סוף הקיץ".

אני מציע שנאשר את ההארכה, עד ה- 1 לנובמבר, 99. הם ביקשו הארכה של 12

חודשים. מדובר פה על דירוג. הם מוציאים מכרז לדירוג בתי המלון בארץ. ביטלו את

הדירוג, כידוע. אין יותר דירוג של כוכבים. ביקשתי בזמנו להחזיר את דירוג הבוכבים,

למען הציבור. הם נענו לבקשתנו, והוציאו עכשיו Request for information -RFI,כולל

העניין של חברות שידרגו. הם מודיעים שהם התחילו את התהליך, ומבקשים כרגע לאשר

את אי הדירוג לעוד תקופה. זה תהליך שהתחיל משנת 90. משנה זו אין דירוג של כוכבים.

רציתי שיהיה סיווג כדי שהציבור יידע. נתנו להם אורכה עד ה- 30 ביוני, כלומר - עד מחר.

עכשיו הם מבקשים ארכה לעניין.
לאה ורוו
הם מבקשים ארכה עד ה- 30 ביולי, 99. האם אתה מציע לתת להם ארבה עד ה- 1

בנובמבר, 99?
היו"ר אברהם יחזקאל
כן. הם התחילו את התהליך. ומהרגע שהם התחילו בו - לא כדאי לעצור בו.
לאה ורון
יש פה בקשה נוספת - סעיף 3: "בהתאם לסעיף 6 ולסעיף 46(ב) (1) לחוק להגברת

הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), התשנ"ח -

1998, תבוטל סמכותו של שר התיירות לקבוע בתקנות הסדרים בענייו הכשרה וכשירויות

של מנהל בית מלון החל מיום 1.10.98.
היו"ר אברהם יחזקאל
למה לבטל?
מירי חושן
זה בוטל כבר. בחוק ההיתרים במשק ביטלו את הסמכות של שר התיירות לתת

רשיון מומחה לניהול בתי מלון. יש לנו צו למומחים בניהול בחי מלון, אז אני צריכה לבטל

את ההסמכה, ובתקנות של בתי המלון יש שני סעיפים שמתייחסים למנהל המלון - - -
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל עשו את זה בחוק להגברת הצמיחה, שלא נדון בוועדת הכלכלה.
מירי חושן
אבל אם אין בחוק סמכות לשר, אין טעם להשאיר את זה בתקנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל אולי זה יוחזר במסגרת חוק?
מירי חושן
אז ממילא תהיינה לנו תקנות אחרות. אני לא חושבת שזה מכובד להשאיר תקנה כזו

בתקנות. היא גם עלולה לבלבל. לא רצינו בזה, זה נכפה עלינו. הם רוצים עכשיו לבטל לנו

מקצועות אחרים - פקיד מומחה ומורשה בסוכנויות נסיעות. היתה החלטת ממשלה כזו,

למעט לגבי מורי דרך.
היו"ר אברהם יחזקאל
אם כך, סעיף 3 הוא תיקון קוסמטי, ואני לא רואה בעיה בעניין. אם כך - ניענה

לבקשה. החל מיום ה- 1.10.98. סעיף 1 ו- 2 מאושרים גם הם.

אני מודה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים