ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/06/1998

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 45), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 288

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. כג בסיון התשנ"ח (17.06.98). שעה 0900

נכחו: חברי הוועדה;

אבי יחזקאל - היו"ר

רפי אלול

תמר גוז'נסקי

עבד-אלמאלכ דהאמשה

צבי ויינברג

איתן כבל

אברהם פורז
מוזמנים
משרד התחבורה: שמואל הרשקוביץ - מנהל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

ירויאל נבון - עוזר למנכ"ל הרשות לבטיחות בדרכים

צבי יוזנט - סמנכ"ל בכיר תנועה

עדי צוקרמן - עוזר לסמנכ"ל תנועה

עו"ד אלי אביר - לשכת משפטית
משרד המשפטים
בני רובין - ממונה ייעוץ וחקיקה
משרד לביטחון פנים
רפ"ק אירית מור - מדור תאונות דרכים
משרד הביטחון
ישי יודקביץ - יועמ"ש
משרד החינוך, התרבות והספורט
ציון שבת - ממונה על בטיחות בדרכים
ארגון מורי נהיגה
רני רונקין - דובר

נתן ביבר

שימי דוידיהכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקן
ועד בוחני הנהיגה
דוד בן שבת
מומחים שונים
ד"ר- משה בקר

יועצת משפטית; אתי בנדלר
מתמחה בלשכה המשפטית
מיכל דויטש
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
חדוה בנקין
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 45), התשנ"ח-1998.הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 45). התשנ"ח-1998
היו"ר אבי יחזקאל
. אני פותח את הישיבה.

לאחו- שהתקבלה החלטה על הוו-דת הגיל לקבלת רשיון נהיגה לגיל 17 והטלת חובה

על הנהג הצעיר לנהוג בליווי חונך בששת החודשים הראשונים לקבלת הרשיון, אנחנו

מקיימים דיון מחודש בענין זה בעקבות בקשתי. אני רוצה לומר שההצעה המקורית של

משרד התחבורה היתה להשאיר בעינו את הגיל של 17 וחצי, וקיבלנו את ההחלטה

שקיבלנו.

אחרי שהתפרסמה ההחלטה שקיבלנו בשבוע שעבר, אני חייב לומר שקיבלתי עשרות-

עשרות פניות, טלפונים ומכתבים מהציבור. כנראה, קשה לציבור לקבל את הענין של

הורדת הגיל מ-17 וחצי ל-17, על אף שזה כרוך בחונכות וכיוצא בזה. לכן ביקשתי

לקיים חשיבה מחודשת ולראות עד כמה ההחלטה שקיבלנו היתה נכונה, אם צריך לשנות

אותה, מה צריך לשנות בה ואיפה הדברים עומדים.
עומדות עכשיו לפנינו שתי אפשרויות
להחזיר את הענין למקור, קרי 17 וחצי

פלוס חונכות, או להשאיר את המצב שאני הצעתי, ואולי לקצר את תקופת הנסיון

משנתיים לשנה, וכעבור שנה נראה איפה הענין הזה עומד. כך הציע לי חבר הכנסת

פורז.

אני רק רוצה לחזור ולומר שאני איש ציבור כבר לא מעט שנים, אבל אף פעם לא

קיבלתי כל כך הרבה טלפונים, כפי שקיבלתי במקרה זה נגד המגמה הזאת להוריד את

הגיל מ-17 וחצי ל-17. המטרה שלנו היא בסך הכל להילחם בתאונות הדרכים. זו המטרה

העיקרית, והתחושה בציבור היא שהקשר של נהגים צעירים לתאונות דרכים הוא קשר

חזק.
אברהם פורז
אני מבין שאתה רוצה שנקיים דיון כדי להחליט אם לקיים רביזיה.
שמואל הרשקוביץ
אני מוכרח להודות שההחלטה הקודמת היתה החלטה שאנחנו תמכנו בה ואנחנו

חושבים שהיא היתה החלטה נכונה, בעיקר לנוכח העובדה שמדובר בתהליך שנקרא לו

"תהליך ניסויי", שבו היינו אמורים לבחון במשך שנתיים את השפעת ההחלטה הזאת על

מפת תאונות הדרכים בגילאים 17 ואילך.
נקודה שנייה
הובת ליווי נהג צעיר כזה מקנה לו בעצם יכולת לצבור נסיון

איכותי, לעומת המצב הקיים שבו הוא צובר נסיון תוך כדי תנועה לבדו.
אברהם פורז
לא לבדו, עם החברים שלו.
שמואל הרשקוביץ
דיברתי בלשון המעטה. מאחר שמדובר במהלך משולב מאוד מאוד חשוב, ומכיוון

שאנחנו לא בנויים רק להמציא גלגלים, בדקתי את תמונת המצב גם בעולם. אם ניקח את

ארצות הברית כמודל, לנו בפירוש אין מה להתבייש בהחלטה זו ,יש לי טבלה מפורטת

מה קורה בעולם בתחום הזה. אני מוכרח לומר לכם שההחלטה שלנו היא החלטה שמרנית,

אבל היא בהחלט משתלבת יפה מאוד בטבלה הזאת. אני לא רוצה לקרוא בפניכם את

הנתונים לגבי כל המדינות, אבל בקיצור, ארצות הברית מבחינתו היא מודל, שאנחנו

עדיין שמרנים לידו.

אם נבדוק מה המצב באירופה, יש כרגע כמה פעולות בתחום הזה. למשל, אנחנו

יכולים לראות שמבחינת הורדת הגיל בתנאי ליווי על ידי מבוגר מתבצע כרגע ניסוי

בדיוק כמו שלנו בצרפת, בשוודיה ובאוסטרליה. אוסטרליה, כמובן, זה לא אירופה.

בצרפת הניסוי מתחיל בכלל בגיל 16, כשהרשיון לנהוג לבד, ללא מלווה, ניתן בגיל

18. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בכלל על מצב בכיוון קיצוני, וכשבדקתי מה קורה

מבחינת המדיניות של שרי התחבורה באירופה, הסתבר לי שהגישה שלהם היא ללכת

לכיוון של 16 וחצי, בדיוק כמו שעלה כאן במקרה על השולחן, וזה ממש משתלב יפה

מאוד בתפיסה שלנו. הנושא של נהג מלווה תופס תאוצה גם באירופה. בחלק מהמדינות

אפשר לראות שזה כבר נעשה בפועל.

לגבי הממצאים שישנם כרגע בתחום הזה, כל אחד מוסיף ניואנסים. בקנדה, למשל,

הוסיפו לחובת המלווה ולגיל הנמוך - גם עוצר לילה, גם הפחתה של האחוז ברמת

האלכוהול, ולאחר 8 חודשים עד 12 חודשים הוסיפו גם קורס כדי לאפשר לצעיר אחרי

שנה, כשהוא צריך לצאת לדרך לבדו, לצאת לדרך הזאת עם תוספת של משהו.

בנורבגיה ובשוודיה יש ליווי בדיוק במתכונת שלנו. ביקרתי בשוודיה לפני כמה

חודשים. הגישה שלהם בענין הזה היא די דומה למה שהוצג פה בשולחן הוועדה.

על צרפת כבר דיברתי. אגב, בצרפת יש גם אלמנט של נהיגה עם מלווה מנוסה

למרחק של 3,000 קילומטר, זאת אומרת, נוסף אלמנט הקילומטראג'.
היו"ר אבי יחזקאל
ואיך אפשר לאכוף את זה?
שמואל הרשקוביץ
השאלה היא מצויינת, איך אפשר לאכוף את זה. זה הרי לא דבר רציני, אבל מה

שחשוב לומר הוא שהקילומטראג' אכן מבטא נהיגה בפועל, מבטא את רמת המיומנות

שאליה יכול להגיע נהג כתוצאה מנהיגה.
אברהם פורז
יש מדינות, שאם קובעים בהן 3,000 קילומטר, נהגים ממלאים אחר ההוראה גם

בלי אכיפה.

שמואל הרשקוביץ;

נכון, וזה חשוב, יש משמעת עצמית. בינינו, יש גם הורים במדינת ישראל

שבפירוש לוקחים את זה בשיא הרצינות, וגם דיברו אתי עשרות הורים. שלחו לי

מכתבים ודיברו אתי בטלפון עשרות אנשים. הם אמרו לי בפירוש, שמבחינתם, אם תהיה

חובה כזאת, הם יקהו את זה בשיא הרצינות, כי הם מרגישים שהאחריות היא עליהם.

הורים לוקחים את האחריות על הילדים בשיא הרצינות. אני חושב שזה מהלך לא רגיל,

ציבורית וגם מבחינתנו. יש פה החלטה של ועדת הכלכלה של הכנסת.אברהם פורז;

החשיבות היא בזת, שאם עד עכשיו הילד יכול היה להגיד להודה: תן את האוטו

ותעזוב אותי, הדי מעתה ההודה יכול להגיד לו: כך קובע ההוק, ואני חייב לנהוג על

פי ההוק. אתה נותן להודה הגנה.
צבי יוזנט
הגנה וגם יכולת להתמודד עם הילדים.
שמואל הדשקוביץ
בפעם הקודמת אמרתי גם שכוחות השוק, קרי: הילדים הצעירים האלה שירצו

לנהוג, יהיו מוכנים לקבל באוטו גם את האבא או את האמא, את האה המבוגר או את

ההבר המבוגר, ובלבד שהם יוכלו לנהוג.

אם נסתכל גם על תמונת תאונות הדרכים - פרק מיוחד שהפיקה לי משטרת ישראל,

בהשוואה ל-1996 ו-1997 - אנחנו יכולים לראות שבגילאי 17-16 יש תאונות, אבל

קיימת ירידה מגמתית מובהקת, באחוזים גבוהים מאוד ברמה הזו. לכן זה תומך בדבר

נוסף: אם אנחנו הולכים לניסוי הזה ובודקים אותו בצורה מדעית, אני חושב שאם

נגיע לסיכום של שנה ניסוי, זה דבר מצויין גם מבחינה ציבורית וגם מבחינה

עניינית. תוך שנה אפשר לקבל את התשובות.

לכן אני מציע לתמוך בגישה שסוכמה פה קודם: לקצר את הניסוי לשנה ולהשאיר

את גיל 17 בעינו.
היו"ר אבי יחזקאל
עלה בלבי חשש שמא נושא החונכות עלול להחליף את מורי הנהיגה בעתיד.
שמואל הרשקוביץ
אין סיכוי.
היו"ר אבי יחזקאל
כלומר, שלא נגיע, חלילה, למצב שקיים כיום גם בארצות הברית.
שמואל הרשקוביץ
גם פה התקנות מאפשרות - - -
היו"ר אבי יחזקאל
בעיקרון אני עדיין גורס שהוראת נהיגה היא דבר חשוב. אולי צריך לייעל,

לשפר להוסיף או לגרוע ממנה, אבל עדיין לא ארצה שחונכות תבוא במקום הוראת

נהיגה. אני מקווה שזה על דעתכם.
צבי יוזנט
היא באה אחרי הטסט.אברהם פורז;

אני זוכר שבעבר ראינו אותה "ל" מיוחדת כשהמלמד לא היה מורה נהיגה, בתנאי

שהיו ברכב בלמים כפולים.

קריאה;

גם היום.

היו"ר אבי יחזקאל;

מר הרשקוביץ, אני רוצה שתאמר כמה משפטים בענין זה גם לפרוטוקול, כי זה

ענין חשוב בי ותר.

שמואל הרשקוביץ;

אנחנו רואים את מורי הנהיגה כחלק מתהליך מאוד חשוב בהכשרת הנהג הצעיר.

אנחנו נרצה לשכלל, ובענין הזה מר יוזנט יכול להוסיף הרבה. התהליכים הם כאלה

שבסך הכל לימוד הנהיגה יהיה טוב יותר, ולאחר שהצעיר עבר טסט והוסמך מבחינת

המדינה לקבל רשיון נהיגה, אנחנו מכניסים לתמונה את הקהילה, קרי; את ההורים

והחברים, וזאת בצורה החיובית היפה ביותר. ואין שום תחליף ללימוד נהיגה.

היו"ר אבי יחזקאל;

שמעתי שהמספר של 28 שיעורים, שהיה בהתחלה מינימום, הפך למקסימום. חבר

הכנסת איתן כבל לומד נהיגה, ואנחנו, כמובן, מאחלים לו הצלחה.

איתן כבל;

אגב, המורה שלי ממליץ לקבל את ענין החונכות וגם את ענין הגיל.
היו"ר אבי יחזקאל
בכל אופן אמרו לי שהמספר המינימלי של 28 שיעורים הפך למקסימום, כלומר, גם

תלמידים שצריכים לקבל מעבר ל-28 שיעורים, לא מקבלים, כי הם אומרים: בוא נסתפק

ב-28. האם האינפורמציה הזאת נכונה?

שמואל הרשקוביץ;

אני מציע שחברי צבי יוזנט יתייחס לנקודה הזאת. לי יש דעה אישית בענין

הזה; ככל שילמדו יותר, בסך הכל רמת המיומנות של הנהג הצעיר תעלה.

צבי יוזנט;

בסך הכל אנחנו הולכים לרפורמה בכל נושא הנהיגה, כולל ענין זה, ומשה בקר

יושב פה כיועץ, אבל ישנה ועדת בקר שהגישה דו"ח רק בימים אלה, כאשר ביקשנו לדון

בכל הנושא של הנהיגה, לימוד הנהיגה, שיטת הטסט, כמה שיעורים. זה כבר על שולחן

השר ועל שולחני. אנחנו נדון בזה, וזה עוד יגיע לוועדי!, כי זה כולל הצעות

לשינוי בחקיקה, כאשר אנחנו הולכים לעשות רפורמה כוללת בתהליך הלמידה, כולל

שיטת הבחינה המעשית, ואחרי סיום שלב ההכשרה, אנחנו גם רוצים שיעברו הכשרה יותר

מתקדמת במגרשים, וזאת כדי לעשות אותם לנהגים יותר טובים.היו"ר אבי יחזקאל;

אבל אתם לא מפריטים את ההוראה.

צבי יוזנט;

אני מנוע מלדבר על זה.

היו"ר אבי יחזקאל;

יש עכשיו חצעת חוק, ואני מבטיח לכם שהיא תעבור. אני רוצה שתעזור לי

בענין, כאיש מקצוע. זה כמו להפריט את מבחני הבגרות. הפרטת מבחני נהיגה זו

בעיה. מכוני רישוי זו שיטה פנטנטטית, אבל מבחנים הם דבר קצת בעייתי. היו

שחיתיות, וצריך לטפל בהן, אבל הפרטת המבחנים היא קצת בעייתית.

אם כן, לגבי ארגון מורי הנהיגה אתה אומר - - -
צבי יוזנט
הארגון הוא כמו הסתדרות. בכל הרפורמות שאנחנו מתכוונים לעשות אנחנו לא

מתכוונים להחליף את מורי הנהיגה ואת הוראת הנהיגה. תנוח דעתם.

היו"ר אבי יחזקאל;

ד"ר בקר, דעתך על הענין של הגיל והתרגיל.

דייר משה בקר;

רבותיי, הנושא של גיל התחלת נהיגה והנושא של חונכות הם שני מרכיבים בתוך

ראיה רחבה, כוללת ומלאה של כל תהליך ההכשרה לנהיגה והנהיגה עצמה. מבחינה זאת

לא לחינם מינה שר התחבורה ועדה, שהיתה ועדה ממשיכה לוועדה הקודמת של לין,

שהניחה בסיס מסויים לכל נושא הנהיגה.

היו"ר אבי יחזקאל;

עכשיו תהיה ועדה על שמך?

דייר משה בקר;

במקרה היא נקראת על שמי, אבל היא כבר סיימה את עבודתה בחלק הראשון. אני

מקווה שההתייחסות לכוונות תהיה רצינית, כי העבודה שנעשתה היא עבודה שיטתית

ויסודית. בהמשך אנחנו מתכוונים לתקוף גם את נושא הרכב הכבד והרכב הציבורי,

אבל, לדעתי, הענין הזה של הגיל והחונכות משתלב די טוב בתוך ראייה מלאה של דמות

הנהג הצעיר החדש בישראל בשנות ה-2000.

דובר כאן על החשש של הציבור. זה חשש אינטואיטיבי, מתוך מחשבה שאם מורידים

את הגיל, מכניסים עוד נהגים לקבוצת סיכון, וזה יגדיל את מספר התאונות. זה

בוודאי סוג התלונות שקיבלת. מר הרשקוביץ הציג מחקרים, ואני יכול להציג גם את

המסקנות של המחקר השוודי, שבו עשו את מה שמר הרשקוביץ דיבר עליו, היינו,

שהתחילו את לימוד הנהיגה בגיל 16.

היו"ר אבי יחזקאל;

ישראל היא לא שוודיה.משה בקר;

הנסיון הראה שלגבי חבר'ה צעירים, שהתנסו בנהיגה עם חונך בגיל מוקדם יותר,

הירידה בתאונות בהמשך היתה בסדר גודל של כ-40%, ואם מישהו רוצה, אני יכול לתת

לו גם תדפיס של תוצאות המחקר הזה שנעשה בשוודיה.

אבל אני אומר שאפשר לגשר בין המגמה להוריד את הגיל ל-17 לבין אותו השש

שקיים, ואפשר לעשות את זה על בסיס סמנטי, כך שלא יהיה פה ענין מהותי שיפגע

בהצעת החוק שבאה להוריד את גיל ההתנסות. ההצעה היא כדלקמן: רשיון הנהיגה בתוקף

ייקרא "רשיון נהיגה" ההל מגיל 17 והצי, כלומר, לא יהיה מצב שבו הצעיר, לפי

ההצעה שישנה, יעשה את הטסט בגיל 17 ויבוא לאביו ויגיד: יש לי רשיון נהיגה,

עזוב אותי עם ה"לפלפים" האלה, עם החונכות וכל זה, אני צריך את האוטו, ההברה

שלי מהכה לי. רשיון הנהיגה לא ייקרא "רשיון נהיגה", כלומר, לא ייווצר מצב

שיתנו לו את הרשיון ויגידו לו: עשית את הטסט, יש לך רשיון, אבל לא תוכל לנהוג

אלא עם הונך. לא, מה שאנחנו אומרים לו הוא: מה שאנחנו נותנים לך בגיל 17,

אחרי הטסט, זה לא רשיון נהיגה. זה היתר לנהיגה עם חונך, ואתה לא תתווכח עם אבא

שלך שיש לך רשיון נהיגה. איך לך רשיון נהיגה. יש לך היתר נהיגה. עברת טסט, הכל

טוב ויפה, יש לך היתר לנהיגה עם חונך. בגיל 17 וחצי, אחרי שתוכיח שעשית את

ההונכות - - -
צבי יוזנט
ההצעה הזו עוד לא נדונה. זו הצעה של הוועדה, וקיבלנו את זה היום.
אברהם פורז
אבל זה לא משנה. זה ענין סמנטי.
היו"ר אבי יחזקאל
הוא מעלה רעיון.
צבי יוזנט
אני לא חושב שהרעיון הזה יכול לעמוד, מפני שמה יקרה? יתנו היתר נהיגה,

וכעבור חודשיים כל אהד יבוא ויצהיר - -
ד"ר משה בקר
סליהה, אני מבקש להסביר משהו. חבל שיתפתח פה ויכוח בינך לביני.
צבי יוזנט
עוד לא קראתי את הדו"ח.
ד"ר משה בקר
התפתה מצב שהוא לא בריא. בא השר וביקש מוועדה מכובדת שהוא מינה לבוא ולתת

לו ראיה מלאה של כל הענין של טיפול בהכשרה לנהיגה. תוך כדי התהליך של הגשת

ראיה כוללת - אנחנו מדברים על - COMPREHENSIVE PROGRAMאנחנו ממליצים, למשל,

שתנאי נוסף לקבלת רשיון הנהיגה כרשיון שניתן לצעיר את חאפשרות לנהוג לבד, בלי

חונך - וגם היום הרשיון הוא רשיון זמני, לשנתיים, לגבי נהג חדש - תנאי נוסף

יהיה שבתום התהליך, כלומר, הוא עבר את הטסטהיו"ר אבי יחזקאל;

סליחה, אבל יש לי רעיון.
אברהם פורז
מה יקרה אם מישהו נוהג בלי ליווי חונך, הוא ייחשב כמי שנהג ללא רשיון, או

שזו תהיה עבירה טכנית, כמו שאין לו משולש אזהרה?
דייר משה בקר
החובה הבסיסית היא שיתקיים דיון אצל השר, כי אלה מינויים של השר - - -
היו"ר אבי יחזקאל
אז אני אעשה תרגיל. אני כבר אקבע מועד לדיון בדו"ח. נניח שנקיים דיון על

הדו"ח שלך בעוד שבוע או שבועיים, ואז השר ייאלץ ללמוד את הדו"ח בשבוע הזה.
אברהם פורז
מר הרשקוביץ, היושב ראש העלה נקודה שאפשר לפתור אותה טוב מאוד לפי הצעת

דייר בקר. זה סמנטי, זה אותו דבר.
ד"ר משה בקר
הוא עובר את הטסט בגיל 17.
צבי יוזנט
אתה מטרטר את האנשים.
אברהם פורז
אדם שהרשיון שלו פג, הוא לא חידש אותו, נחשב למי שנוהג ללא רשיון נהיגה?
שמואל הרשקוביץ
אם הוא לא חידש רשיון נהיגה, זו עבירה טכנית.
אברהם פורז
לדעתי, זו נהיגה בלי רשיון נהיגה.
שמואל הרשקוביץ
מה שמעלה פה דייר בקר אלה דברים שלא נדונו במשרד, הם לא עמדה משרדית, ואני

מבקש להתייחס אליהם כאל עמדה חוץ משרדית.
היו"ר אבי יחזקאל
תודה. בבקשה, חבר הכנסת כבל.
שמואל הרשקוביץ
אני מבקש להשלים.היו"ר אבי יחזקאל;

אין צורך, הבנתי. אתם מדברים על עמדה חוץ משרדית ועל עמדה פנים משרדית.

כדי שהעמדה החוץ משרדית תוביל לחשיבה פנים משדית, נקבע מועד פנים ועדתי לדיון

בנושא החוץ משרדי של הוועדה שמינה השר הפנים-משרדי. לצורך זה ניתן לכם שלושה

שבועות מהיום.
אברהם פורז
אני מציע שבתקופה הזאת מי שנוהג בלי חונך, דינו כדין מי שנהג בלי רשיון,

ולא כדין מי שלא היה לו משולש אזהרה, ואז זה יהיה ברוח הצעת דייר בקר.

דייר משה בקר;

אדוני היושב ראש, אני רק מבקש שתיתן לי להשלים את דבריי.
היו"ר אבי יחזקאל
אתן לך. אני רק מודיע לך שהולך להיות דיון בדו"ח שלך בעוד מספר שבועות.

בבקשה, חבר הכנסת כבל.
איתן כבל
ראשית, לפני שאני מתחיל לדבר בענין זה אולי אני צריך לשאול את היועצת

המשפטית אם אין כאן ניגוד אינטרסים.
אתי בנדלר
יש ניגוד אינטרסים, ובכל זאת מותר לך.
איתן כבל
אני שומע את הוויכוח שמתפתח כאן, אני רואה את הקפיצה האוטומטית הזאת - לא

אגיד התנגדות - כשמדברים על הצעה של ועדה שמונתה על ידי השר, וזה מפריע לי.

עוד לא שמעתם על מה מדובר, ומיד אתם קופצים: עוד לא דנו, עוד לא אמרנו. עוד אף

אהד לא אמר לכם שום דבר. בסך הכל מדברים, כמו שאתם מדברים. עולה פה בסך הכל

רעיון שהוא לא מופרך, כי אם הכוונה להגיע בסופו של דבר למצב שבו אנו מצליחים

למצוא דרך כזו או אחרת לקדם עניינים ולהפחית את מספר התאונות ולגרום לנהג

הישראלי לנהוג בצורה יותר סובלנית וכיוצא בזה, הרי שעשינו מעשה טוב. התגובה פה

מפריעה לי, ואני אומר את זה כעובד מדינה לשעבר שראה הרבה ועדות שהוקמו

לפרוטוקול.
היו"ר אבי יחזקאל
אנחנו לא ניתן לדו"ח של ועדת בקר להיקבר.
איתן כבל
ד"ר בקר, לפחות על פי הפתיחה זה נשמע מעניין ומרתק, וראוי שנעשה בדיקה.
שמואל הרשקוביץ
אני מבקש להבהיר. קודם כל אין לנו שום בעיה בענין הזה. אני רק מוכרח לומר
באופן אובייקטיבי
ד"ר בקר דיבר אתי הבוקר, אמר לי שהדו"ח מוכן, ואין לי שום

בעיה עם דבר שלא קראתי. אני רק אומר לך שאין לי שום בעיה עם מה ששמעתי פה, כי

מה שאמר הבר הכנסת פורז מתאים לנו במאה אחוז. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו בסך

הכל מתקנים פה את הרווק, ובתקנה ניתן ביטוי מדוייק לדברים שנאמרים פה. אם נצטרך

למצוא פתרון טכני כזה או אחר, שעבירה של נהיגה ללא חונך, משמעותה שצריך להחזיר

את הרשיון, או משהו בסגנון הזה, זה בסדר גמור. מבחינתי זה תואם את מה שאמר דייר

בקר. בסך הכל אנחנו רוצים להתקדם בענין.
אברהם פורז
מבחינת הוועדה, אנחנו הולכים לפי השיטה הזאת שהרשיון של הנהגים הצעירים

האלה הוא לא רשיון נהיגה מלא, אלא רשיון נהיגה מותנה בליווי חונך.
שמואל הרשקוביץ
רשיון נהיגה מותנה.
היו"ר אבי יחזקאל
בבקשה, חבר הכנסת דהאמשה.
עבד אלמאלכ דהאמשה
שמענו מד"ר בקר על תוצאות המחקר בשוודיה שהראה שלאחר הורדת הגיל שבו

מתחילים ללמוד נהיגה ירד מספר התאונות. האם היתה איזו שהיא בדיקה בארץ לגבי

האחוז של הנהגים הצעירים שמעורבים בתאונות?
היו"ר אבי יחזקאל
חבר הכנסת דהאמשה, לא שמעת את ההצעה שהועלתה בתחילת הישיבה שהנסיון הזה

יהיה נסיון של שנה, במקום שנתיים.
שמואל הרשקוביץ
הצענו להוביל את המהלך הזה: להתחיל ללמוד נהיגה בגיל 16 וחצי, בגיל 17

לקבל רשיון, הרשיון יהיה רשיון מותנה עד גיל 17 וחצי, אבל לבדוק את כל התהליך

במשך שנה.
היו"ר אבי יחזקאל
בבקשה, ד"ר בקר.
ד"ר משה בקר
אני משקף עמדה מקצועית. אולי אני טועה כאיש מקצוע, אבל אני משקף עמדה

מקצועית. זאת לא עמדה ציבורית, פוליטית, אלא מתוך ראיה איך לגשר בין תחושות

אינטואיטיביות, מצד אחד, לבין צרכים אובייקטיביים של הכשרה לנהיגה ונהיגה. אני

אומר שוב שהרבה מאוד אנשי מקצוע השקיעו מחשבה שיטתית ויסודית בענין הזה, ודנו

בהיבטים שונים של הענין.אני רוצה לתת דוגמה שתמחיש למה הראיה הכוללת כאן חשובה. אמרנו, למשל,

שבתהליך הכשרה יש מספר שלבים. יש השלב שבו הצעיר לומד את התיאוריה, עובר את

הטסט המעשי, הוא לא מקבל את הרשיון, הוא מקבל את ההיתר, יש לו תקופת ההונכות,

ואהר כך, כשהוא מסיים את תקופת ההונכות - אני מביא את זה רק בתור דוגמה נוספת

לענין של הראיה הכוללת - הוא עדיין לא מקבל את רשיון הנהיגה כרשיון, אלא הוא

חייב לעבור השתלמות. יש נקודה שבכלל לא עלתה כאן: העלינו את הענין של השתלמות

חד יומית לפני קבלת רשיון נהיגה, לתרגולת מצבים של חוסר שליטה ברכב. נקודת

המוצא היא שבהכשרה לנהיגה נהג לא מתנסה במצבים של חוסר של שליטה. הוא לא יודע

מה זו בלימת חירום, איך להתחמק מילד שקופץ לפניו ואילו פעולות היגוי צריך

לעשות כדי להתחמק ממצב כזה וכיוצא באלה.

דנו בנושא הזה בכובד ראש. באנו ואמרנו: אנחנו לא הולכים לעשות השתלמות

גדולה בנושא הזה, כדי לא ליצור אצל הנהג הצעיר אשליה שעכשיו הוא כן יודע איך

להתחמק מילד שקופץ מולו, כן יודע לבלום בלימת חירום וכן יודע איך לטפל ברכב

בסיבוב. אנחנו מדברים על כך שבאותה השתלמות חד יומית הוא עובר התנסות במצבים

של חוסר שליטה - לא קראנו לזה "מצבי חירום" - כדי שיבין שהוא כנהג, כיצור

אנוש, לא יכול להתמודד עם כל הבעיות ולפתור אותן. לכן הוא לא צריך להיכנס

למצבים האלה. זה תהליך של מניעת כניסה למצבים האלה, זו יותר המחשה של מצבים של

חוסר שליטה.

לכן הראיה הכוללת חשובה. בגיל 17 וחצי, רק לאחר שהצעיר עבר את כל השלבים,

כולל ההונכות וכולל ההשתלמות ההד יומית, אתה בא ואומר לו שיש לו רשיון נהיגה.

אמנם הוא מתחיל לנהוג עוד בגיל 17, אבל גיל 17 וחצי עד 18 הוא גיל מאוד חשוב

מבחינה זאת שהוא נותן מרווח זמן להתנסות כנהג, כך שכאשר אותו צעיר מתגייס

לצה"ל והוא בא הביתה לחופשה ורוצה לנהוג, זה לא שבגיל 18 הוא קיבל את הרשיון,

אלא הוא כבר התנסה בנהיגה אחרי החונכות ואחרי הרשיון.
היו"ר אבי יחזקאל
מה שאתה אומר הוא שאתה מצדד בהורדת הגיל ל-17, ומעבר לזה, אתה גם היית

מעוניין לתת כלים נוספים במרווח שבין 17 ל-17 וחצי, היינו ההשתלמויות וכו'.

בבקשה, מר יוזנט.
צבי יוזנט
אני הושב שזה לא מינהל תקין. זה הוגש לשר. אני לא ראיתי את הדו"ח. דייר

בקר מינה בהמלצתי.
ד"ר משה בקר
הדו"ח הונח לפני חודשיים.
היו"ר אבי יחזקאל
מר יוזנט, אני מבקש לדבר לענין.
צבי יוזנט
אני חושב שלא דו"ח בקר על השולחן. אנחנו ביקשנו את דו"ח בקר, אנחנו רוצים

לעשות רפורמה. אני מבקש לתת לבדוק את זה אצל השר.
היו"ר אבי יחזקאל
שלושה שבועות מהיום.

צבי יוזנט;

זה לא יספיק.

היו"ר אבי יחזקאל;

מה לגבי הענין של הגיל?
צבי יוזנט
תמכתי בזה מהתחלה.
היו"ר אבי יחזקאל
אם כן, למה הגשתם לי במקור הצעה שדיברה על חונכחות בגיל 17 וחצי, ואני

הורדתי את זה לגיל 17?
שמואל הרשקוביץ
אנחנו שמחים ללמוד מנסיון של אחרים.
הי ו"ר אבי יחזקאל
אני רוצה להבין. בוא נדבר על התופעה שהיתה פה. אתם באתם עם הצעה שדיברה

על חונכחות בגיל 17 וחצי. באתי ואמרתי, חצי אינטואיטיבית: גיל 17 וחצי נראה לי

לא הגיוני לצורך זה, יש ענין של גיוס לצבא בגיל 18, נוריד את הגיל ל-17. אם יש

כל כך הרבה סקרים, כל כך הרבה מומחים, ויש ועדות, עמדות פנים ועמדות חוץ, למה

אתם לא הצעתם את זה מלכתחילה?
צבי יוזנט
קודם כל אנחנו לומדים, ותמיד טוב שיש ,SECOND OPINIONגם ברפואה, וזה דבר

חשוב, דנים ואחר כך מחליטים. למשל, הבר שלי היה צריך לעבור ניתוח גב, הבאתי לו

אתמול רופא אחר - - SECOND OPINIONוהוא אמר שלא צריך לעבור ניתוח.

אנחנו ביקשנו את הוועדה הזאת, אנחנו רוצים לעשות רפורמה, אבל צריך לתת

זמן לבדוק את כל הנושאים.
היו"ר אבי יחזקאל
בבקשה, נציג ארגון מורי הנהיגה, בקצרה.
רוני רונקין
לענין הגיל והחונכות. אני חושב שאנחנו עדיין לא מדינה אירופאית. לישראל

יש הבעיות שלה, ולכן אני לא בטוח שלהביא דוגמאות משם זה בדיוק טוב לנו, אם כי

אני לא חושב שהחונכחות היא דבר רע. באופן לא פורמלי יש חונך גם היום, כי בין

אלה שמסיימים היום ללמוד נהיגה אין אף אחד שמתחיל לנהוג לבדו באופן מעשי.
שמואל הרשקוביץ
זה לא נכון.החונכות קיימת בפועל, אולי היא לא פורמלית והיא יותר קצרת.
אברהם פורז
אבל לפעמים היא נמשכת פעם אחת, פגישה אחת, ואילו כך היא תימשך יותר.
רוני רונקין
לגבי המעורבות של צעירים בגיל הזוז בתאונות דרכים, הנתונים שיש לנו

מהמינהל לבטיחות בדרכים לא מצביעים על כך שהמעורבות של נהגים בגיל הזה בתאונות

דרכים היא יחסית גבוהה. להיפך, חם מצביעים שהמעורבות בתאונות דרכים בגיל 17 עד

18 היא די נמוכה.

איתן כבל;

הרי אותם צעירים לא נתקעים בגיל 20. הם ממשיכים לגדול ולהתפתח.

היו"ר אבי יחזקאל;

אפשר גם לקחת מורים כמלווים, נכון?

רוני רונקין;

יש עוד נקודה מאוד חשובה. אין לנו התנגדות להורדת הגיל, ובין שנקבע את

גיל 16 וחצי ובין שנקבע את גיל 17, מבחינתנו זה אותו צעיר שילמד את הנהיגה.

אין בעיה עם זה, אבל המציאות היא, שאם בגיל 17 הוא יכול לגשת למבחן עיוני, את

רשיון הנהיגה הוא יקבל במקרה הטוב בגיל 17 וחודשיים, בגיל 17 ושלושה חודשים.

זה בערך הממוצע כיום. זאת אומרת, שהחונכחות בממוצע תימשך בסדר גודל של

חודשיים-שלושה חודשים. אני חושב שכדאי להשאיר את החונכות של חודשיים לכולם.

היו"ר אבי יחזקאל;

זה יישאר.

רוני רונקין;

אני אומר - לכולם, בכל גיל שהוא.

היו"ר אבי יחזקאל;

אמרנו; לא פחות מחודשיים, לכולם.

אתי בנדלר;

אבל הוא רוצה שגם בגיל 17 החונכחות תהיה רק חודשיים.

צבי יוזנט;

לא, אמרנו שמי שהקדימו לו, תהיה לו תקופת חונכחות ארוכה יותר.

רוני רונקין;

אבל באופן מעשי לא תהיה לו תקופת חונכות ארוכה יותר. אנחנו חושבים שבענין

של החונך ייווצר קונפליקט רציני מאוד במשפחה. שנית, למשטרה תהיה בעיה מאוד

קשה לאכוף את החוק הזה. הייתי רוצה לשמוע את דעת המשטרה בקטע הזה.שימי דוידי;

אני רק מבקש להתייחס לפן המקצועי, ודבריי מכוונים למה שאמר דייר בקר.
היו"ר אבי יחזקאל
אבל לא לדו"ח שלו.

שימי דוידי;

בפירוש לא לדו"ח שלו, אלא לענין שלי כמורה נהיגה שמוציא אנשי מקצוע לחוץ.

שאלתי היא איך החונך ימלא את החסר באותם דברים שבגינם יש תאונות דרכים. אתן
דוגמה
אותה תאונת דרכים קטלנית, שהיתה לפני כשלושה שבועות, עם ג'יפ דיסקברי,

כאשר שני האחים מאזור השרון נסעו בכביש החוף עם הרכב הכי טוב, ביום הכי נעים,

באמצע היום, והנהג יורד לשוליים, אין לו נסיון מה קורה בשוליים. עד היום אני

לא יודע מה בדיוק הסיבה, אם בגלל בלימת חירום או מכל סיבה אחרת הוא התהפך שם.

איך החונך ימלא את הפונקציה הזאת?

היו"ר אבי יחזקאל;

בישיבה הקודמת דנו בשאלה מה משמעות המילה "חונך" ואיזו תוחלת רוצים

להעניק לה. היה דיון שלם בענין הזה. השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד. אני לא

בטוח שאנחנו נותנים לחונך את הכלים המספקים והראויים, זה נכון. יש כאן דבר

פשוט של ליווי ואחריות. האם יש לחונך יותר יידע? - לא בהכרח. האם יש לו יותר

נסיון? אז יש לו חמש שנות ותק, הוא בגיל מסויים, אבל אני לא יכול להגיד שהוא

יכול לתת את התשובות שאתה מצפה שהוא יתן.

איתן כבל;
הענין הוא כזה
הרי חונך לא אמור לשמש תחליף למורה. גם לשיטתכם, הצעיר

עושה את הטסט בגיל 17 ושלושה חודשים או בגיל 17 וארבעה חודשים.
שמואל הרשקוביץ
בגיל 17.
רוני רונקין
הוא לא עושה את הטסט בגיל 17. דבר כזה לא קיים.
איתן כבל
בגיל 17 ושלושה חודשים, או משהו כזה, הוא עושה את הטסט. נשארים לו

חודשיים, ועל זה עכשיו הוויכוח לגבי החונך? מר יוזנט, החונך לא יגיד לנהג

החדש: אם מורה הנהיגה לימד אותך לבלום בדרך זו, אני אומר לך שיש לבלום בדרך

אחרת. מדובר, מצד אחד, בענין של הביטחון, כאשר אתה נוהג כשמישהו לידך. מצד

אחר, בגיל 17 פלוס הצעיר מלא אנרגיות, וכשנמצא לידו חונך, הרי במקום לנסוע ב-

80 קמ"ש באזור שנוסעים בו ב-50 קמ"ש, מבט של החונך יגרום לו לנסוע רק ב-50

קמ"ש. זה הכל.
רוני רונקין
אבל החונך עצמו נוסע ב-80 קמ"ש.צבי יוזנט;

אנחנו מתכננים במשרד התחבורה מגרשי הדרכה, שאחרי פרק זמן מסויים של לימוד

תהיה בהם נהיגה מתקדמת, ילמדו אותו מה לעשות במקרים של החלקה וירידה מהשוליים.

זה רק אחרי שהוא צובר נסיון, וזה יסגור את הפער הזה בין הלימוד לחונכות.

אברהם פורז;

אתם שוקלים להכניס את האיי-בי-אס כהובה?

צבי יוזנט;

זה לא קיים בשום מקום בעולם.
צבי ויינברג
אני רוצה להעיר משהו שנוגע להערה של מר שימי דוידי. זאת השאלה המרכזית:

מה יעשה החונך? האם החונך הוא מורה לנהיגה? ברגע שהחוק הזה ייכנס לתוקפו, אני

הושב שזאת הזדמנות פז להרחיב את היידע, כלומר, את החלק החינוכי, להדפיס חוברות

הדשות לחונך, כדי שכולם ילמדו עוד פעם נושאים כמו: ירידה לשוליים, מה עושים

במקרה של החלקה בגשם. צריך לחזור על אותם דברים שאנחנו לומדים וצריכים לדעת,

והרבה אנשים לא יודעים.
קריאה
השתלמות לחו נכים.
צבי ויינברג
זו צריכה להיות מין התחלה של פרק חינוכי, על ידי הפצה של חומר ברור וקצר

שנוגע לכל הדברים הבטיחותיים שאנחנו מנסים להחדיר לכל נהג. אני מבקש לשמוע את

תגובתו של מר הרשקוביץ בענין זה.
שימי דוידי
אנחנו מוכנים להגיש לך תכנית, וגם את התכנית הקודמת שלנו.
היו"ר אבי יחזקאל
נשמע את מר הרשקוביץ מיד לאחר שנשמע את הקצינה אירית מור.
רפ"ק אירית מור
אנחנו הסכמנו להצעה בדבר הורדת הגיל ל-17 בכפוף לאיזון של החונכות למשך

חצי שנה. אם מדובר על תקופת ניסוי - ובמחשבה שנייה אני אומרת שאולי עדיף לקבוע

תקופה של שנה - שווה לעשות נסיון במשך התקופה הזאת, עם הורדת הגיל. לכן אנחנו

לא משנים את עמדתנו.
היו"ר אבי יחזקאל
נשמע את תשובתו של מר הרשקוביץ לחבר הכנסת ויינברג.
שמואל הרשקוביץ
אני חושב שהרעיון להוציא הוברת לחונך, עם אינפורמציה חשובה, מה תפקידו מה

חשוב שיעשה, הוא רעיון מצויין. יותר מזה, אנחנו גם מנסים להפיק את החוברת בכמה

שפות. אני חושב שזה רעיון יפה מאוד.צבי ויינברג;

אבל צריך להתייחס גם לעקרונות בסיסיים: מה עושים בגשם, מה עושים בנסיעה

מהירה, איך שולטים בהגה וכיוצא באלה.

רוני רונקין;

צריכים לנהוג שלוש שנים כדי לעשות את זה.

צבי ויינברג;

אבל לפהות שיידע את הדברים.
צבי יוזנט
יש בזה סיכונים. לא היינו רוצים להפוך את החונך למורה.
צבי ויינברג
הוא לא צריך להיות מורה, אבל לפחות שיהיה לו יידע בסיסי.
היו"ר אבי יחזקאל
נשמע עכשיו את נציג משרד הביטחון לגבי הענין של הצבא.
ישי יודקביץ
אנחנו הגענו לנוסח מוסכם עם היועצת המשפטית של הוועדה מבחינת המשרד

לביטחון פנים, משרד הביטחון והצבא.
אתי בנדלר
זה כבר סוכם קודם, היינו: "הוראות סעיף קטן (א1) ו(א2) לא יחולו על חייל

או שוטר הנוהג במסגרת תפקידו מכוח רשיון נהיגה תקף מטעם צה"ל או המשטרה ולענין

זה, יחולו ההוראות החלות על פי פקודות הצבא ופקודות המשטרה על נהגים אלה".
ישי יודקביץ
בדיוק, ובוודאי שכאשר הוא נוהג ברכב צבאי, לא תחול עליו חובת מלווה,

וכשהוא בא בערב ורוצה לקחת את הרכב מאביו, כן תחול עליו החובה.
אתי בנדלר
בערב הוא לא נוהג עם רשיון הנהיגה הצבאי, ולכן החובה כן תחול עליו.
היו"ר אבי יחזקאל
אם אין לכם מה להוסיף, אנחנו מגיעים להצעה לקיים רוויזיה לגבי הקטע של

הוראת השעה, כלומר, לצמצם את התקופה משנתיים לשנה. מי בעד בקשת הרוויזיה? מי

נגד?

הצבעה

בקשת הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר אבי יחזקאל
בקשת הרוויזיה אושהה.
היו"ר אבי יחזקאל
ההצעה היא שנוהג חדש, שמלאו לו 17 שנים, לא ינהג ללא חונך כל עוד לא מלאו

לו 17 וחצי שנים, ובכל מקרה תקופת החונכות לגבי כל הנהגים תהיה חודשיים. הוראת

השעה היא לשנה נסיון, ובתום השנה נחזור לוועדה.
אברהם פורז
התקופה של שנה היא רק לגבי הצעירים.
היו"ר אבי יחזקאל
כן, הוראת השעה של שנה היא רק לגבי הצעירים.
בני רובין
עלתה פה קודם מחשבה שמי שנוהג בלי חונך זה כאילו הוא נוהג בלי רשיון, זאת

לא רק עבירה של נהיגה בלי חונך.
אברהם פורז
מה ההבדל?
בני רובין
השאלה אם זו עבירה של נהיגה בלי רשיון או שזה ענין טכני יחסית.
אברהם פורז
אני הייתי הולך על העבירה הכי חמורה. אני חושב שאין כאן בעיה משפטית

להגדיר את העבירה של נהיגה בלי חונך כנהיגה בלי רשיון.
צבי יוזנט
זה היה פותר את הבעיות.
בני רובין
צריך למצוא ניסוח שיאמר שנהיגה בלי חונך בתקופה שבה חייבים בחונך היא

כמו נהיגה בלי רשיון נהיגה.
אברהם פורז
דינה כדין נהיגה בלי רשיון נהיגה.
אתי בנדלר
אני לא חושבת שיש צורך בכך. אני חושבת שהדבר טעון בדיקה, משום שסעיף

10(א) לפקודה קובע: "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף

לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון

זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר". זה יהיה תנאי ברשיון.אברהם פורז;

נניח שלאדם יהיה כתוב שהוא חייב לנהוג ברכב עם מראה פנורמית או עם

משקפיים או עם עדשות מגע, והוא לא נהג עם אותה מראה או עם משקפיים,זה לא אותו

דבר כמו המקרה שאנחנו דנים בו. אנחנו רואים את זה לחומרה, להרתיע.

היו"ר אבי יחזקאל;

אתה רוצה לומר, שעל אף העובדה שניתן להבין את הדבר מהפקודה, רצוי להבהיר.

אברהם פורז;

צריך לומר שמי שחלה עליו חובת חונך ונהג בלי חונך, דינו כמי שנהג בלי

רשיון נהיגה.

אתי בנדלר;

- בכל גיל.

צבי יוזנט;

נפתרה הבעיה.

רפ"ק אירית מור;

צריכים לבדוק את ההשפעות של הבישוה על הענין הזה.

אברהם פורז;

זה יהיה בלי ביטוח. אז הפול יכסה.

רפ"ק אירית מור;

לדעתי, יש לתת ביטוי בוהראות החוק לכך שמי שנוהג ללא חונך ייחשב כמי שנהג

כשהוא אינו מורשה לנהיגה, ולא כמי שהפר תנאי רשיון.

אלי אביר;

יש סעיף 12א שמדבר על רשיון של נהג הדש, ושם ישנה התייחסות לעבירות. ברגע

שהוא לא ממלא אחר ההוראה של החונכות, הוא עבר 12א, על נהיגה כנהג חדש.

אברהם פורז;

אנחנו רוצים להחמיר.
היו"ר אבי יחזקאל
גם אנחנו חברי הכנסת וגם מר רובין - ומר הרשקוביץ לא מתנגד לזה - רוצים

להבהיר ולתת הדגש נוסף בענין הזה, ומן הראוי שהענין יובהר ויוסדר כראוי. לכן

השאלה היא אם ניתן למצוא נוסח סביר לענין זה.
אתי בנדלר
אנחנו נבדוק אם יש צורך מבחינה משפטית להוסיף הוראה כדי להגיע לתוצאה

הזאת. אם הנוסח איננו מכסה את זה, נדאג שזה יכסה.שמואל הרשקוביץ;

אני מציע לאשר את זה בכפוף להמצלה הזאת.

היו"ר אבי יחזקאל;

הכוונה שלנו ברורה. אומרת גב' בנדלר: נבדוק את מידת הנחיצות. אומר מר

רובין, ונדמה לי שגם אתם אמרתם, שיש נחיצות להוסיף דגש. גב' בנדלר, האם יש בכל

זאת בעיה עם ענין הנחיצות?

אתי בנדלר;

אני לא מוכנה לשלוף חוות דעת מהשרוול. אני מבטיחה דבר אחד, יהוא שכוונת

הוועדה תבוא לידי ביטוי בפקודה. אם יתברר שיש צורך לתקן את הפקודה בהתאם לכך,

אנחנו נתקן, ואם יתברר שאין צורך, לא נתקן.
היו"ר אבי יחזקאל
אנחנו נקבל את ההחלטה בכפוף לרוח הדברים שהיועצת המשפטית לוועדה אמרה,

כמובן, הכל תוך גישה חיובית לענין הזה.

אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על כל המכלול הבא: במקום "שנתיים" יבוא

"שנה", הורדת הגיל ל-17 שנה, תקופת חונכחות מינימלית של שנתיים לכל נהג, ורוח

הדברים היא שמי שינהג ללא חונך, ייראה הדבר כאילו נחג ללא רשיון. מי בעד

הקומפלקס הזה? מי נגד?

הצבעה

ההצעה בדבר קיצור התקופה של שנתיים לשנה, הורדת הגיל ל-17 שנח,

תקופת חונכחות מינימלית של שנתיים לכל נהג, ומי שינהג ללא חונך,

ייראה הדבר כאילו נהג ללא רשיון - נתקבלה.
היו"ר אבי יחזקאל
אם כן, כל הקומפלקס הזה נתקבל.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:05)

קוד המקור של הנתונים