ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 16/06/1998

הצעת חוק המכר (תקנת השוק ברכישת כלי רכב), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 287

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ב בסיוו התשנ"ח (16 ביוני 1998). שעה 13:00
נוכחים
חברי הוועדה: אליעזר זנדברג - מ"מ היו"ר
מתמנים
אידית פדן - מנהלת אגף הרישוי, משרד התחבורה

עו"ד גבי נאור - יועץ משפטי, משרד התחבורה

עו"ד חוח ראובני - לשכח משפטית, משרד חתחב1רה

עו"ד אלן זיסבלט - משרד המשפטים

אופיר קרני - אגף התקציבים, משח- האוצר

יואב ענתבי - אגף שיכון, משרד האוצר

עו"ד שריל קמפינ0קי - י1עצת משפטית, משרד התקשורת

ישראל אלמוג - מנהל בנק הדואר, משת- התקשורת

רפ"ק איציק הלוי - אגף החקירות, המשרד לבטחון פנים

אלישע צידון - רשם החברות

יהודית בגון - רשם המשכונות

עו"ד יוסי הלוי - איגוד חברות הביטוח

צביקה אמיתי - יו"ר מחוז ירושלים, לשנת סוכני הביטוח

מיקי טמיר - בנק לאומי, איגוד הבנקים

עו"ד טל נדב -איגוד הבנקים

אורי מימ1ן - איגוד השמאים

מיכל כהן - המועצה הישראלית לצרכנות

הרצל בר-מג - סמנכ"ל תפעול, רש1ת הדואר

פנינה טוקטלי - 0גנית מנהל השירות הבנקאי, רשות הדואר

עו"ד סמי כהן - לשכה משפטית, רש1ת הדואר

ב1עז רוזיצ'קי - רש1ת הדואר

גי1רא דמאיו

רחל לב

נתנאל לב
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

ארבל אסטרחן (מתמחה)

מיכל דויטש (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה וחן

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק המכר (תקנת השוק ברכישת כלי רכב), התשנ"ז-1996 (של חה"כ אי זנדברג).הצעת חוק המכר (תקנת השוק ברכישת כלי רכב). התשנ"ז-1996
הי1"ר אליעזר זכדברג
אנחנו פותחים את ישיבת ח1ועדה. על סדר הי1ם: הכנח לקריאה ראשונה של הצעת ח1ק המכר (תקנות

הש1ק ברכישת כלי רכב), התשנ"ז-1996, חצעת חוק שלי. בתור מציע החוק אני אסביר א1תו בכמה מילים.

אחר-כך נעשה סבב. אני מציע שכל אחד גם יאמר מאיפה הוא בא וכד1מה ונתקדם הלאה.

א1מר ממש בקיצור, מטרת הצעת הח1ק היא לשנות את הנוסחה של תקנת השוק שקיימת היום בסעיף

34 לחוק המכר, שקובעת, לפחות ככל שנוגע לרכב מנועי, הלכה כללית. אני חושב שהיא לא סבירה. ההלכה

הזאת קובעת שכאשר ישנה סתירה בבעלות על רכב, כלומר רכב שנמכר שלא כדין ונרכש בתום לב על-ידי

רוכש בתמורה מלאה, אם הרכישה לא נעשתה באמצעות סוכן מכוניות, על-ידי מי שעיסוקו במכירת נכסים

מסוג הנמכר, הרי שתקנת השוק לא חלה על הקונה. אני לא רוצה לפגוע בסוחרי הרכב בישראל אבל

התחושה שלי היא שמרבית אזרחי ישראל נוהגים לפנות לסוחרי הרכב רק כאלטרנטיבה רחוקה. כאשר הם

משוכנעים לחלוטין שהכל בסדר הם מנסים בדרך כלל לרכוש רכב בדרך הרגילה והמקובלת בישראל היום,

קניה באמצעות מ1דעות בעית1ן או בדרכים אחרות.

נתקלתי בשורה ארוכה של מיקרים שבהם נרכשו כלי רכב כאשר בסופו של דבר התברר שהם גנובים.

אני מעריו שהיה זיוף באיזשהו שלב לפני כן. אנשים נותרו בלי כספם ואני חושב שלא בצדק בנסיבות האלה.

אני רוצה לקרוא כאן מספר מילים מפסק-דין של בית-משפט השל1ם ברחובות. הבעיה היתה דומה למה

שתיארתי כאן, אדם שרכש כלי רכב ולאחר מכן באה המשטרה ולקחה לו אותו. הסתבר שהרכב בזמנו נגנב,

זוייף, נמכר והגיע עד אליו. "המעציב בכל העניין", אומר הש1פט, "היא העובדה כי ניתן לפתור את הבעיה

על-ידי שינוי קל של החוק לפיו יקבע כי ריש1ם הזכויות במשרד הרישוי הינו רישום מחייב כמו במקרקעין כך

שמי שרוכש זכוי1ת רשומ1ת על שם המוכר במשרד הרישוי רכש זכויות נקיות, אפילו אין כך המצב בפועל. לא

ברור לי מדוע אין המחוקק פועל בעניין. ככל הידוע לי הועברה החלטה אחרת של שר המשפטים הקודם

1כניראה שהנ1שא טרם ט1פל, שכן כל שינוי לא נעשה עד היום".

אומר בכמה מילים מה אני רוצה להציע. אני מבקש לקבוע ח1בות על הרוכש, מספר מבחנים שאם הוא

יעמוד בהם ייקבע - אני רואה את זה באיזשהו מקום אולי כהחלטה שרירותית כי לכאורה יש שני צדדים

שמדובר בהם - אבל ניקבע באמצעות המבחנים האלה שזכותו ג1ברת.

בהצעת החוק שלי כתבתי שני מבחנים כאלה ועל סמך הערות שקיבלתי יכול להיות שיש מקום להוסיף

דבר נוסף, תיכף אומר אותו. המבחנים הם: בדיקה במשרד הרישוי של שיעבודים. יכול להיות שאנחנו צריכים

לה1סיף סוג של בדיקה במעין מכונים על-ידי ג1רם אובייקטיבי, כמו שקיימים הי1ם לבדיקת כלי רכב, על מנת

ל11דא שמספר השילדה לא שונה ולא זוייף. אם נעשה את זה אז בכך נחיל חובה רחבה אבל ספציפית על

הרוכש. לכאורה כל הבדיקות האלה הן סבירות ותקינות ואם הוא יעמוד בחובה הזאת אני חושב שטוב וראוי

ונכון בנסיבות האלה לשנות את ההערכה הקיימת מבחינת תקנת השוק ולקבוע שאותו ר1כש כדין ימשיך

להחזיק ברכב.

זה פחות או יותר המסגרת של הצעת החוק. אני אעשה סבב למי שמבקש לומר את דברו בעניין. רק

אזכיר שאנחנו בהכנה לקריאה ראשונה, לא בניס1ח סופי של החוק. גם אם הצעת החוק תעבור כאן 1תעבור

בקריאה ראשונה, עדיין יש הכנה לקריאה שניה ושלישית במסגרת דיוני הוועדה.

נשמע בתחילה את משפחת לב, שהרבה אחרי שהגשתי את הצעת החוק יצרו איתי קשר. ספרו לנו

בכמה מילים את הסיפור שלכם, שאני חושב שהוא די משקף.
נתנאל לב
אני אזרח פשוט שקנה רכב דרך העיתון. בסופו של דבר הסתבר שהמוכר הוא אדם שעובד סמוך אלי.

קניתי את הרכב, העברנו בעלות, עשינו בדיקה, הכל היה כדת וכדין. כשהרכב היה אצלו הוא עבר את

הרישוי, הוא עבר מכון רכב, עבר הכל. 3 חודשים אחרי שהרכב עבר לרשותי פנתה אלי המשטרה בבקשה

לבוא לבדיקת הרכב כי הרכב חשוד כמזוייף. הרכב נבדק ואכן הסתבר שהוא מזוייף. הודבקו לו תוויות זיה1ישל רכב שעבר תאונה חודשים מספר לפני זה. מא1תו רגע בעצם אני במצב שאני צריך להסביר לכל העולם

למה בעצם הרכב הוא שלי. חברת הביטוח, ששילמה בעד הרכב הגנוב, טענה בעלות על הרכב. היה לנו דיון

ראשון. הרכב נשאר ברשותי עד לדיון הסופי. כרגע אני במצב שחברת הביסוח הגישה תביעה סופית על

הרכב כי לא קניתי את זה לפי תקנת השוק.

במהלך העניינים, כשביררתי מה קורה ומה קרה לרכבים מרגע שהם נגנבו, הסתבר שהשמאים

משתפים פעולה עם חברות הביטוח בעניין הרכבים שנפגעו והפלא ופלא, הערך של הרכב הפגוע הוא 55%,

בדי1ק מה שמותר לפי החוק כדי לא להוריד אותו מהכביש כ- total lossולא להודיע למשרד הרישוי שאכן

הרכב אמור להיות מש1קם. בזה חברת הביטוח בעצם שיתפה איתם פעולה בפעם הראשונה.

בהמשך הבדיקות מסתבר שבעצם חלק מהרכבים האלה - ור1בם עוברים דרך סוחרי רכב - חלקם

גנובים וכשאתה קונה את זה יד שניה מתעוררת עוד פעם בעיה שבעצם הקונה, אני, לא קניתי את זה לפי

תקנת השוק אלא קניתי את זה מבן אדם פרטי. לא ברור למה הקניין לא עובר בעצם, מאחר שזה שקנה את

הרכב לפני מס1חר הרכב קנה את זה בעצם לפי תקנת הש1ק (אפיל1 אם ס1חר הרכב הזה מכר לו רכב גנוב,

אבל הוא מוכר כסוחר רכב לצורך העניין). הקניין לפי כל בר דעת היה צריך לעבור לאותו בן אדם שקנה

ומאותו רגע הרכב יעבור הלאה ויימכר לפי ראות עיניו. אם הכל נעשה בתום לב אנחנו לא רואים בזה שום

בעיה. ערכתי שיחה עם עורכי-דין והם אמרו לי שהנושא הזה לא סג1ר לחלוטין גם פה.

אני מרגיש שאני מייצג פה הרבה אזרחים. אני בא מחיפה ושם יש קרוב ל-100 מיקרים כאלה, אנשים

ששמו את כספם, את מיטב חסכונותיהם, מדובר באנשים מבוגרים, בנערים שגמרו צבא, ופשוט נלקח מהם

הרכב בלי שום נקיפ1ת מצפון, אפילו לא מצד השופטים. כשאני פניתי לשופט ואמרתי לו שייתן לפחות

למשטרה לסיים את החקירה, כדי שנבין איך הגיע הרכב הגנוב לאן שהגיע, אמר לי השופט: זה לא בעיה

שלי, אני שופט. אם אתה רוצה, תיפנה למי שאתה צריך לפנות.

יש עוד נקודה, בעצם החוק לא מתייחס לעיתונות ומאפשרים להם לפרסם את המכוניות גם אם בעצם

אתה שם את כספך על קרן הצבי בזה שקנית רכב דרך העיתון. אני רואה טעם לפגם בזה שמרשים להם

בכלל לפרסם מכוני1ת כי רוב העם לא יודע שיש תקנה כזו. נכון שאי ידיעת הח1ק אינה פוטרת אבל הדברים

האלה לא באים לידיעת האזרח הפשוט. האזרח הפשוט במדינה נאורה קונה דרך עיתונים וקונה מחברים.

אני לא רואה איך אפשר למנוע מאנשים לקנות באמצעים כאלה. ברוב המיקרים, לפחות ממה שאני ביררתי,

אנשים אמרו לי שהם לא הי1 קונים מסוחרי רכב.
היו"ר אליעזר זנדברג
אנחנו לא עושים פה משפט על ס1חרי הרכב אז נשים את זה בצד. תודה.
מיכל כהו
אנחנו כמובן תומכים בהצעה הזאת. אנחנו חושבים שיש פה איזשהו דבר שבא להגן על האזרח

הפשוט, שלא מכיר את כל הפלפולים של החוק ואת כל הדברים האלה. לכן אנחנו תומכים בעניין הזה, מתוך

ראיה שאנחנו צריכים להגן על אנשים כמ1 משפחת לב ורבים כמותם שנפגעים היום.
אלישע צידון
ראשית, אני רוצה להעיר שאין אזרחים פשוטים. יש אזרחים, וכולם שו1ים בפני החוק.

מבלי להיכנס לנושא, אם בעד או נגד, רשם החברות מעורב כאן כמי שאצלו אמורה להתבצע הבדיקה

לגבי מצב הרכב. המצב נכון להיום ברשם החברות, שלא ניתן לבצע בדיקה כזאת מאחר וכלי הרכב לא

מ1פיעים על המחשב. על-פי נסיוני כאשר יש שיעבודים, ויש הרבה חברות שמחזיקות מאות כלי רכב, אנחנו

לא רושמים במחשב או על שטר השיעבוד את כל מספרי כלי הרכב אלא מפנים: "ראה שטר השיעבוד".

עכשיו השאלה היא מה יקרה כאשר אזרח יבוא לרשם החברות ויגיד שהוא רוצה לדעת מה המצב לגבי רכב

פלוני. אני לא אתן לו אישור שאין שיעבוד. אני אפנה אותו, הוא יקבל תדפיס ובתדפיס הוא לא יראה שום

דבר. הוא יצטרך ללכת לתיק החברה ואז לעבור שיעבוד אחר שיעבוד, על הרשימות הארוכות של מאות או

עשרות כלי הרכב ולנסות לבדוק את זה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני רוצה לשאול אותך שאלה מהצד ההפוך. נאמר כך, אם אין שום סוג של שיעבוד על נכס של חברה -

לצורך העניין נכס מבחינת כלי רכב בלבד - אז לא תהיה לך בעיה להמציא אישור כזה.
אלישע צידון
אני לא יכול להגיד שאין שיעבוד על רכב. אני יכול לומר שאין שיעבוד על חברה מסויימת אבל אני לא יכול

להגיד שפיאט אונו שמספרה כך וכך לא מש1עבדת.
הי1"ר אליעזר זנדברג
מה שאתה אומר בעצם, על-פי הקריטריונים שאנחנו מנסים לקבוע בהצעת החוק מי שירצה י1כל להוכיח

שתום ליבו מלא רק במיקרים שבהם אין שום סוג של שיעב1ד. הבעיה לגבי כלי רכב פרטיים לא קיימת אצלך.
אלישע צידון
כמעט שלא.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מדבר עכשיו על שיעבודים על חברות.
אלישע צידון
יש חברות שמחזיקות מאות כלי רכב, הן מוכרות אותם וכלי הרכב משועבדים.
גבי נאור
שיעבוד צף.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מסכים איתך פעמיים, גם להערה שלך וגם להערה לגבי שיעבודים צפים. ההערה שלך היא חשובה

ונכונה אבל בכל זאת במקרה הזה היא לא צריכה להפריע לקדם את העניין. יכול להיות שאותו אדם יידע

החל מא1תו רגע שבמקרה הזה הוא צריך לעשות יותר, שה1א צריך לברר יותר. אומנם לא ריפאנו את הפגם

כלפיו בנקודה הזאת אבל מהבחינה הכללית אני חושב שאם אנחנו מדברים על הציב1ר כ1ל1 - 1אגב, ברוב

המיקרים שנתעוררה בעיה של כלי רכב מזוייפים הם לא היו כלי רכב של החברות דווקא - לכן אני מקבל את

ההערה שלך, אני חושב שהיא נכונה, אבל אני חושב שצריך לראות אותה בהקשר הכולל.
אלישע צידון
אולי לעתיד לבוא כאשר נצא עם מיחשוב חדש זה יהיה אפשרי אבל לא ברגע זה.
אורי מימוו
הייתי רוצה להעיר את תשומת לבכם, למעשה התהליך הזה הוא מא1ד מאוד חיובי אבל הוא יגרור

בעקבותיו בעי1ת הרבה י1תר גדולות מאשר קיימ1ת היום בשוק. הוא יגרור בעקבותיו לגיטימציה חוקית

למכירת רכב כאשר המוכר של הרכב עשה עיסקה קרימינלית לכאורה, זה אומר שהוא גנב את הרכב

והעביר את הרכב לבעלותו של אחר. להערכתי תי1וצר במדינה תעשיה שלמה שתסתובב מסביב לזה כי

בסיכומו של דבר העיסקה הזו כתוצאה מהצעת החוק הופכת לכשרה. כתוצאה מהחוק הזה אנחנו נביא את

הדברים למצב של סחר לגיטימי בכלי רכב גנובים. התוצאה הסופית היא לגיטימציה מבחינת שלטון החוק

לרכב גנ1ב.
היו"ר אליעזר זנדברג
בחוק כתוב "ובלבד שהקונה קנה או קיבל את הרכב לחזקתו בתום לב".
אורי מימון
לך תוכיח מה היה תום לב בעי0קה. בסך הכל גם היום אותו אזרח שמקבל את הרכב לידיו עשה את

העי0קה, והאדון הזה עשה את העי0קה בתום לב. מחר יהי1 לנו הרבה מאוד אנשים שעושים לכאורה את

העיסקאות בתום לב, אך הם לא יעשו את העיסקאות בתום לב. פה יש לנו צדדים שאנחנו יודעים בוודאות

שהם ניזוקו אבל יהיו הרבה מאוד צדדים שייעשו את זה בהליכים קרימינליים מלכתחילה, וזה אומר שייזמינו

רכב גנוב.
היו"ר אליעזר זנדברג
אתה יודע שהם יצטרכו ללכת ולבדוק את הרכב באיק0 מקומות, כולל הבדיקה של מספר השילדה.
אורי מימון
אני מכיר את העניינים היטב, ש1ם בדיקה לא תסייע במהלך של אישור כשרות הרכב הזה.
יואב ענתבי
החשש שלנו הוא שהצעת החוק במתכונתה יכולה להוות שיטה להלבין מכוניות גנובות. הייתי במשרדה

של המפקחת על הביטוח ודיברתי עם אחת מחברות הביטוח, שהיא נתנה לי את הדוגמא הבאה. הצעת

החוק לכשעצמה היא מבורכת - לגבי משכונות אין לנו בעיות - אבל לגבי גניבות יש בעיות שאנחנו פוחדים

שזה יעודד. אני אציין את הדוגמא שניתנה. בדרך כלל מי שנגנבה מכ1ניתו מצלצל למשטרה ונעשה רישום

במשרד התחבורה, רשום שהרכב גנוב.
אידית פדו
במחשב הרישוי מופיע "גנוב", בהזנה ישירה ממחשב המשטרה למחשב הרישוי.
יואב ענתבי
מה עושים הגנבים? גונבים מכונית, נאמר וולוו שנת 1987, ואחרי זה הם יוצאים לשטח ומסתכלים על

וולוו אחרת, שהיא תואמת למימדים של הוולוו שנגנבה, מסתכלים על מספר הרישוי, רושמים את מספר

הרישוי ויוצרים פיקטיבית זהות חדשה על שם המכונית שלא נגנבה, שעדיין נעה בכבישים. כאשר הק1בה

התמים ניגש למשרד התחבורה ומברר לגבי הוולוו הגנובה אומרים לו שהוולוו שנעה על הכבישים, שהיא

הוולוו השניה, אין בה באמת שום בעייה.
היו"ר אליעזר זנדברג
ממי ה1א ק1נה את זה? ה1א קונה את זה מאדם שמציג את עצמו כבעלים, עם תעודת זהות - הנה, זה

שמי, ככה אני מופיע ברישיון הרכב, זאת תמונתי. זה קצת מורכב יותר, אתה צריך שהבעלים יציג גם תעודת

זהות שבה נמצאת תמונתו.
יואב ענתבי
במשרד הרישוי לפעמים מספיק שבא בן אדם אחד ובן אדם שני מביא יפוי-כוח. על יפוי-כוח גם לפעמים

יש אפשרות ליצור זיופים.
אידית פדו
יפוי-כוח צריך להגיע עם תעודת זה1ת אבל אם הוא מביא יפוי-כוח נוטריוני אז לא צריך, ואז גם את זה

מזייפים.
יואב ענתבי
לא מדובר על מקרה אחד או שניים של זהות כפולה לרכב, קורים עשרות א1 מאות מיקרים כאלה. אדוני

היושב-ראש הציע רעיון שייבדק מספר השילדה. אולי ניתן למצוא באמת פתרונות שיימנעו את העסק הזה

אבל באופן שבו הצעת החוק מופיעה כרגע אנחנו מפהדים דווקא מהצד של הגניבות. לגבי משכונות, אם לא

היתה גניבה, רכב שמישכנו והקונה התמים קנה, לגבי זה אנחנו מסכימים להצעת החוק.
היו"ר אליעזר זכדברג
מה שאתה אומר זה כאילו היום במדינת ישראל הכל טוב ואנחנו פה פותחים פתח למעשי מירמה שלא

היו קודם.
יואב ענתבי
אתה בא עם כו1נה טובה 1יכול להסתבר שבדיעבד ההצעה במתכונתה תגרור את העניין הזה.
יוסי הלוי
יש לי הערות בשני מישורים. קודם כל ביחס להצעה עצמה. אני מבין לליבך, אני מבין גם לליבו של מר

לב, שיש קבוצה של אזרחים גם כיום שמוצאים את עצמם עומדים בפני מצב קשה. על זה אין חולק. ברגע

שאנחנו רוצים לעשות כלל עקרוני, נורמה שתחול על כל תושבי הארץ, אנחנו צריכים לבדוק את האינטרס

הציבורי לא רק של חלק מסויים מהאוכלוסיה אלא את האינטרס הציבורי הכללי. חוק כזה עלול לפגוע -

אומנם אני לא מתיימר להעריך את זה מראש, אלה כל התחזיות, אני מבין שגם התחזיות של המשטרה -

אבל יכ1ל לפגוע, זה מצביע על כך שרמת הגניבות תעלה.

צריך להבין שגניבות הרכב בישראל הן במימדים ובעוצמה גבוהים ביותר וזה גרם לכך שגם הפרמיות הן

גבוהות ביותר. בחודשים האחרונים יש בלימה מסויימת בעניין הזה אחרי מאמצים לא קטנים. יש לזה

השלכות גם מעבר לגניבות רכב, יש כנופיות שמתמחות, זה פשע מאורגן, זה מערכת שלמה, שאני לא רוצה

לפרוס אותה פה, כיצד פ1על המנגנון הזה של גניבה. יש ממש "חיילים" שתפקידם הוא Aו"חיילים" אחרים

שתפקידם Bוכדומה.

מטרת גניבות הרכב היא לא לשימוש עצמי, הן בעיקר או לחלפים - ומחר תהיה פה ישיבה שתנסה

לסגור את הפתח הזה על-ידי סימון - או לצורך מכירה בשטחים ולשימוש עצמי שם, או להלבשת זהות

אחרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
רכב לכל פועל.
יוסי הלוי
אולי גם שם תהיה פעם - סליחה על פליטת הפה - מדינה מתוקנת אז יהיה בסדר.
היו"ר אליעזר זנדברג
אני מקבל את ההערה במקום חבר הכנסת אבי יחזקאל.
יוסי הלוי
עכשיו יהיה פה מניע חדש. התחבולות של הגנבים הן כיד הדימיון הפורה. אני גם לא מתיימר לנסות

לחשוב איך וכיצד הם יתגברו. הם מתגברים, כמו שלוקח זמן קצר עד שהגנבים מפצחים את כל האזעקות

וכל אמצעי המיגון. אנחנו ניפתח פתח שאדם יגנוב רכב וימכור אותו, ויכול להיות שלאו דווקא מי שגנב הוא זה

שימכור את זה לצרכנים, יכולים לבנות שרשרת יותר ארוכה, עוד אדם באמצע, הגנבים "עובדים" פה לפי

הזמנות. בכך אנחנו פותחים מסלול להכשרת כמות אדירה של רכבים גנובים, אפשרות שלא היתה קיימת

קודם וזה יעצים את הגניבות שבלאו הכי הן ברמה גבוהה. ההצעה הזאת עלתה גם בעבר מעת לעת ומהשאני אומר זה אחת הסיבות שהעניין הזה ירד. היום הסיבה הזאת היא אפילו י1תר אקוטית בגלל שבכל זאת

ב-3-2 השכים האהרונות הרמה של גניבות הרכב עלתה.

אגב, במאמר מוסגר, מר לב, אני לא הבנתי את כל מה שאמרת. אם זה שקנה ממך קנה כבר תהת

המטריה, זה לא צריך להיות דווקא מסוחר רכב, מספיק שזה יהיה ממישהו שעיסוקו במכירת רכב, אז אם

הוא כבר קנה את זה נקי אז ... הוא לא ממשיך לרוץ בשרשרת.
היו"ר אליעזר זנדברג
אם הוא קנה רכב ממישהו שקנה אותו מסוהר רכב, כלומר כל מי שמעביר הלאה יש לו בעלות נקיה.
אתי בנדלר
מי שרכש בעלות נקיה בוודאי יכול להעביר בעלות נקיה.
יוסי הלוי
אגב, זה לא היה הדין לפני חוק המכר. לפני חוק המכר באמת היה הדין כמו שאומר החבר הזה, כי אז

תקנת השוק היתה בכלל על נזיקין 1היא רק נתנה אפשרות של הגנה, כמו התיישנ1ת, 1לא יצרה זכות.

לג1פו של עניין, עם כל הכבוד שאני רוחש ליושב-ראש, התקלה שתיגרם לציבור כת1צאה מההצעה

הזאת תהיה גדולה לאין ערוך מאותו מק שייגרם לו.

אם כבר דנים לגופו של עניין, הערות להצעה עצמה - איך אומרים המשפטנים: לחיל1פי! ומבלי לוותר, בלי

לגרוע - הייתי עושה 3-2 שינויים כדי להוסיף חישוקים נוספים, שלא יהפכו את המצב לבלתי נסבל מבחינת

הקונה.

הזכירו פה הודעות על גניבות רכב. לא מספיק שייוודא בעלות. שייוודא שלא היתה הודעה במשרד

הרישוי על גניבה. זה מאוד חשוב.
חוה ראובני
כאשר יש רישום כפ1ל הרכב לא מופיע במשרד הרישוי כרכב גנוב, זאת בדיוק הבעיה.
י1סי הלוי
למיקרים של הזיופים אין לי תרופה. בשביל זה אני מתעכב. אי1 לי תרופה לכל דבר. אבל אם רוצים

לצמצם אז יש מנגנון של הודעות ברגע שיש גניבה ושייוודא לא רק את הבעלות, כי הבעלות באמת לא

השתנתה, שייוודא אותו קונה שגם אין הודעה על גניבה.
אתי בנדלר
מי מוסר את ההודעה למשרד הרישוי על גניבת רכב?
אידית פדו
המשטרה.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל זה לא רלוונטי לנו.
יוסי הלוי
במקרים של הזיופים זה לא יעזור.הדבר הנוסף, הייתי רוצה שיופיע במפורש שזה בתמורה סבירה. א1מנם יש אומרים שבמרכיב "תום

הלב" יש גם תמורה אבל בכל זאת יש פה סעיף מרהיק לכת. שיהיה ברור שזה תמורה סבירה.

הבר הכנסת זנדברג, אני לא יודע אם בפסק-הדין שקראת מדובר על אחת מחברות ההשכרה.
היו"ר אליעזר זנדברג
לא. זה היה סלע נגד סהר, חברות ביטוח.
יוסי הלוי
במקרה אני גם מייצג, לא כאן... היתה תקופה ש"סהר" ביטחה מצבים כאלה של גניב1ת.
הערה
בטיפשותה כי רבה.
י1סי הלוי
ואז התבררה לה הטעות שלה. זה גם מוכיח את הטיעון הראשון.

אני מבקש עוד דבר, בגלל היעדר אפשרות לדעת בסופו של דבר מה הולך, לא של בעל הרכב האמיתי,

שהוא לא תמיד חברת ביט1ח (וכשליש מהרכבים בישראל לא מבוטחים)...
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל זה לא הרכבים האלה.
י1סי הל1י
גם אלה, לא פחות, רכבים מחברות השכרה, מהמדינה - אין לך מושג לאן מתגלגלים רכבים מהמדינה.

היות ואין ידיעה מה הולך, אני מבקש שנטל השכנוע ירבוץ על הקונה התמים. תודה.
צביקה אמיתי
אנחנו רוצים, אם אפשר, להכניס מילה אחת שתהיה קשורה לנושא זיקת ביטוח. יכולה לבוא חברת

ביטוח ולטעון שכיוון שהרכב הזה הוא רכב 1ירטואלי, הוא רכב שלמעשה לא שייך לאיש, היא יכולה אפילו
להגיד
שילמת 4,000 שקל עב1ר הביטוח המקיף, קח חזרה את 4,000 השקלים, בטעות ביטחנו אותו, אין

לך זיקת ביטוח לרכוש הזה, זהו רכוש שהוא לא שלך - ובזה לצאת ידי נקיה. אם המילה "זיקת ביטוח" תופיע

פה, או המילה "זיקה" בכל צורה שהיא, היא תפתור את הבעיה החוקית. את זה אנחנו אומרים לפני שהחוק

יעבור. במידה והחוק יעבור אנחנו מצפים שלא יהיה מצב שהרכב נגנב או נפגע...
היו"ר אליעזר זנדברג
להיפך, אני חושב שזה המצב הקיים היום.
צביקה אמיתי
אם היום יבוא בן אדם ופתאום יתברר שהרכב לא שלו, נניח שהרכב שקנית הוא רכב מז1ייף והוא נגנב

עוד פעם או נשרף או התנגש.
היו"ר אליעזר זנדברג
או שבאה חברת ביטוח אחרת ולקחה אותו, כי זה עכשיו שלה, כי היא מצאה אותו לאחר שהיא שילמה

את הפיצ1י לרכב הראש1ן.
צביקה אמיתי
כנגד זה אני לא חושב שאפשר לפעול, אתה מטפל כאן כדי שזה לא יוכל לקרות.
היו"ר אליעזר זנדברג
זה קורה כל יום.
צביקה אמיתי
אני לא מדבר על המצב שקיים היום. זאת אומרת, אם האיש עבר את שלוש השנים - הוא יהיה בעל

הרכב מעכשיו.
הי1"ר אליעזר זנדברג
גם לצורך תאונת דרכים היום יכולה להיות סיטואציה שבה חברת הביטוח שלו אומרת לו שהיא לא

תשלם. כך המצב היום. אבל אם אנחנו נתקן את החוק הבעיה הזאת לא תהיה קיימת.
צביקה אמיתי
היא עדיין ת1כל לטעון שזה לא כשר לביט1ח לכאורה. אם נוסיף פה מילה אחת - "זיקה" - זה יפתור את

הבעיה, כי אז טענת זיקת ביטוח לא תעמוד לחברת הביטוח.
אלו זיסבלט
הממשלה בעצם התנגדה להצעת החוק הזאת גם בכנסת הקודמת, כפי שאדוני יודע, לא משום שאנחנו

לא הבנו את המצוקה של אנשים שבאמת נופלים לעניין הזה. אנחנו צריכים להבין שגם הסעיף הקיים

בתקנת השוק הוא כבר יוצא מן הכלל לכלל הגד1ל יותר, שאם אתה קונה מיצרך או נכס שהוא לא של המוכר

אז אתה לא מקבל כלום. בכל זאת, אתה לא יכול להעביר בעלות שאין לך או במילים אחרות, אתה לא יכול

בעצם לקבל נכס או בעלות מכוח גניבה. אבל במדינות מסויימות - ואני חייב לומר שמדובר באמת במדינ1ת

נאורות, אני מניח שאדוני יודע שבארצות-הברית ובאנגליה גם תקנת השוק שיש לנו לא קיימת, זאת אומרת

שם אי אפשר לקבל בעלות על רכב גנוב באף מקרה, גם כשאתה קונה מסוחר או ממישהו שמוכר במהלך

עיסוקו הרגיל.

בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו בפני מצב שקונה תמים קנה רכב שנגנב מבעלים תמימים. השאלה היא

באמת את מי לבחור בתור הקורבן ומי יסבול. בדרך כלל התשובה של הדין הכללי היא: בכל זאת זה נגנב

מאדם שלא יכל בכלל לבדוק או לשאול שאלות, זה נגנב ממנו באמצע הלילה והוא לא יכל לעשות שום דבר

ואילו הקונה יכול היה לבדוק אולי מי הסוחר, לבדוק קצת יותר את המוכר. לכן האדם שממנו הרכב נגנב צריך

בתור הבעלים המקוריים להיות העדיף. מצד שני אפשר להגיד שהרי יש לו ביטוח. אבל אנחנו יודעים

שלפחות שליש, אם לא יותר, מהאנשים אין להם ביטוח מקיף, לא משום שהם בלתי אחראים אלא משום

שהם א1מרים בשלב מסויים שהם לא רוצים לבטח את העניין הזה.

אנחנו סבורים שתקנת השוק, שמבוססת גם על הדין האירופאי, ושהיא מעבר לדין האמריקאי והאנגלי -

ואגב, אנחנו היינו מאוד גאים כשזה הותקן ב-1968 שזה גם תואם את הדין העברי - קובעת שאתה צריך

באמת לקנות ממישהו כדי לקבל זכויות טובות מהבעלים המקוריים. אנחנו סבורים שזה האיזון המתאים ולא

מעבר לזה. אם למשל היינו יודעים שכל כלי-רכב חייב להיות מבוטח, או שהיינו יודעים שאי אפשר לקנות רכב

מכל מקור אחר אלא מאנשים פרטיים ולכן אין ערך מעשי למה שקיים היום בתקנת השוק - זה משה1 אחר.

אנחנו מבינים את המצוקה של אנשים מסויימים. יכול מאוד להיות שבמקרים מסויימים אפשר באמת

לפנות אל המוכר שממנו נקנה הרכב - אם המוכר לא היה קשור לכנופיה - ולדרוש את הכסף. הרי זה בכל

זאת הפרה של דיני המכר אם אתה מכרת משהו שאין לך בעלות עליו. יש בוודאי דרכים אחרות לכסות

להקטין את התופעה. אבל אנחנו בדיעה שאנחנו לא צריכים, בייחוד בתקופה של גניבות כמעט ללא גבול,

כשאנחנו מצד אחד ל1חמים נגד הגניבות, מנסים בכל דרך שהיא להקטין את מספר הגניבות, דווקא לפתוח

פתח, פתח אולי לא כל-כך גדול אבל פתח ללא ספק, מהצד השני.
אידית פדו
אנחנו באמת מצטערים, אני באופן אישי כמעט וגם היושבים משמאלי מתמודדים עם תביעות של

אזרחים תמימים שקונים ונפגעים. אני לא י1דעת איך אנחנו יכולים לעזור להם. היום העזרה היא דרך בתי

המשפט 1לצערי, אולי שם היה צריך לפנות בקריאה 1שמישה1 יעשה צדק.

יש קרוב ל-400,000 העברות בעלות בשנה. כמות כלי הרכב הגנובים היא 47,000 בשנה האחרונה.
איציק הלוי
46,000 כלי רכב גנובים.
אידית פדו
לא אתווכח איתך, 46,000 - המשטרה מצאה אלף. אלה סדרי הגודל. לא כל אלה מזו"פים. מה שמוצע

כאן כאופציה, שיכול היה להי1ת טוב, יכול להו1ת נטל מאוד בעייתי, גם לנו במשרד אבל לכל מי ש"רצה

להעביר בעלות במדינה.

כמות האנשים הנפגעים - ומשפחת לב, ממש לא נוח לי, זה לא שאנחנו חושבים שהבעיה שלכם לא

מעניינת אף אחד, אבל ההצעה הזאת עלולה להביא חלילה לכל הב/שדרים שנמצאים כאן קרוב ל-400,000

איש בשנה שייבואו לקבל איזשהם אישורים, כי אף אחד מהם לא "דע מראש אם הוא ייקלע לסיטואציה

כזאת. הרי הוא לא יוכל להביא את האישור אחרי שקרה לו משהו. אם אי פעם בית-משפט ירצה לבדוק תום
לב הוא ישאל אותו
איפה היו המסמכים לפני כן?

משרד רישוי כרגע נות1 מענה פחות או י1תר למה שרשום אצלנו בנושא של עיקולים ושיעבודים. לא זאת

הבעיה לדעתי. נכ1ן שיש שיעבודים ועיקולים שרשומים אולי ברשם המשכונות או ברשם החברות. חלק מהם

לא מופיעים אצלנו, אבל זה מיעוט העניין. הרוב היום נמצא במערכת on lineשל מחשבים. הבנקים עצמם

מעבירים אלינו 1רשויות מס הכנסה ומע"מ, שאלה מטילי העיקול העיקריים, גם ק מעבירים on lineאת כל

הנושא של עיכוב ושיעבוד. רוב העברות הבעלות שלנו נעשות היום בבנק הדואר. יושבים כאן כל האנשים

מרשות הדואר ומבנק הד1אר. ברגע שיש בעיה של עיקול או שיעב1ד והיא רשומה במערכת, לא ניתן להעביר

בעלות. לכן לא זאת הבעיה.

כולנו מתמקדים בעצם בסיפ1רה של משפחת לב, זאת הבעיה העיקרית שלנו. הבעיה היא שאנחנו

כמשרד ממשלתי לא יכולים לצייד את הקונה התמים בשום מסמך שאכן יוכיח שהבעלים הרשום הוא

הבעלים או שהרכב איננו מזוייף. אפשר לצאת בקריאה לציבור שייעשו בדיקה בנושא של מספרי שילדה אבל

אני כבר מכירה מיקרים שגם זה זוייף. נכון שרצוי שמי שמעביר בעלות על רכב יבדוק שהרכב בחוץ תואם

את הריש1מים במשרד הרישוי. אפשר לצאת בקול קורא בעניין הזה, לא צריך בשביל זה חקיקה.
רחל לב
הדברים האלה נעשים במכוני הרישוי.
גיורא דמאיו
אני עשיתי בדיקה כזאת במכון הריש1י לפני שקניתי את הרכב שלי.
אידית פדן
אני יודעת שאפילו לא כל המיקרים האלה נפתרים אבל אני אומרת שיש מיקרים שזה היה עוזר.
היו"ר אליעזר זנדברג
את יוצאת מנקודת הנחה שהקונה החדש על-פי ההצעה יצטרך להצטייד בתעודה מכאן ועד להודעה

חדשה. אני לא חושב שזה כתוב. אנחנו כמ1בן נבדוק את זה אם נעביר את זה הלאה. אני חושב שמה שהוא

צריו לעשות זה לוודא. לוודא זה דבר אחר מאשר לקבל אישור בכתב ממשרד הרישוי.
אידית פדו
לא דיברתי על אישור בכתב. צריך גם לוודא אצל רשם החברות, רשם המשכונות או אצלנו...
היו"ר אליעזר זנדברג
אצלכם הרי גם עושים את העברת הבעלות.
אידית פדן
הווידוא אצלנו הוא ב0ך הכל פש/ט. אם מופיע במערכת שהרכב לא רשום על שמו, שזה לא הרכב שלו,

אז אי אפשר להעביר בעלות. אם יש משכון, אי אפשר להעביר בעלות. כל וידוא אחר לא פותר את הבעיה.

הבעיה היא שאצלנו זה לא היה רש1ם כגנוב.
יהודית בגוו
אם רש1ם לכם רכב גנוב, מה אתם ע1שים עם האינפ1רמציה?
אידית פדו
האינפורמציה שזה גנוב מכניסה "עצור" למערכת. אי אפשר להעביר בעלות, לא ניתן. עד שהמשטרה,

דרך אגב, מבטלת את הרישום של "גנוב". יש תהליכים שלמים ממוכנים שעוצרים בכלל את הפעולה.
אורי מימ)1
אבל זה לא פותר לך את הבעיה של העיסקה הזו.
אידית פדו
לא במקרים האלה. אנ1 מדברים על מקרה שכל הנפגעים בא1 ועשו את הכל ועובדה שזה מה שקרה.
נתנאל לב
לכן לא ברור לי למה את אומרת שייפול עליכם עומ0. איזה עומס נוסף יפול עליכם? אותה בדיקה תמשיך

להיעשות.
אידית פד1
הצעת החוק אומרת שאנחנו צריכים להתחייב שהבעלים האלה הוא הבעלים. אני לא יודעת להגיד את

זה, בדיוק כמ1ך. ואם הכל מזוייף, מה אני יכולה לומר?
רחל לב
הרי הקונה יבוא לשאול על המספר הלא נכון.
אידית פדו
לנו אין עסק עם חברות הביטוח. אנחנו מאגר...
רחל לב
אם יותר מכוניות יירשמו כמכוניות total lossאז לא תהיה להם כפילויות.
אידית פדו
total lossבמערכת מופיע כ- total lossבדיווח של איגוד השמאים וחברות חביטוח.
רחל לב
אבל מה שהם עושים, הם לוקחים את האחוז האחד הזה שיש להם אפשרות לשחק איתו ו0ביב

הסיפור הזה מלבישים את כל המכוניות המזוייפ1ת. כך לפח1ת זה היה לגבי המכוניות שבתפ10 בחיפה.
חוה ראובני
אף אחד לא דיווח לנו, אנחנו לא ידענו שזה total lossאבל המדינה ידעה.
אורי מימון
כל הנ1שא הזה יורד בלאו הכי מסדר היום כי יש כרגע הצעת חוק שהולכת לשנות את ההגדרה של total

loss ל-60% ולא יהיה את ה-55% הזה יותר.
רחל לב
אז הם יקבעו 59% ולא 54%. אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, שהולכים אחורנית ומבקשים את

הכסף. אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אתה דיברת על תופעה, על רשת, על כל מיני דברים. אנחנו

אזרחים שהתחלנו לחקור כי זה נפל עלינו כרעם ביום בהיר. מסתבר שמאחורי האנשים האלה עומדים

בעיקר עבריינים נמלטים. יש לנו שמ1ת, אנחנו לא נלאח אתכם בזה עכשיו. האם אני אלר לשפרעם לחפש

את סלים חסון כדי למצוא אותו, כדי שהוא יחזיר לי את חכסף שלי? האם אתה היית נכנס לשם?
אלו זיסבלט
ממי קנית את הרכב?
רחל לב
אנחנו קנינו את הרכב מאדם שקנה את זה מסלים חס1ן.
גיורא דמאיו
אני קניתי את רכבי מאחד שהיה ש1תף לפשע.
רחל לב
אני קניתי מאדם שהוא עובד ,IBMאדם מכובד מאוד, שירד מהארץ. אז עכשיו אני אחפש אותו

בקליפורניה, למה?
אורי מימ1ן
מאוד מצער לשמוע את זה אבל מה שיקרה אם יתקבל החוק, אז י1ם יום העיסקאות האלה תתבצענה.
רחל לב
אני מדברת על מאות נפגעים. אנחנו נציגים. מאחורי כל אחד מהם יש סיפורים שאף אחד ממכם לא

היה רוצה להיתקל בהם בעצמו.
היו"ר אליעזר זנדברג
הוועדה הבינה את הרעיון והבינה את העקרונות. אני רוצה להעיר כמה הערות ולאחר מכן ניראה מהאנחנו עושים הלאה.

אין ספק שבכל מקום שבו נקבעת תקנת ש1ק, נעשה עוול למישהו. הרי זה מה שעומד מאחורי הרעיון

בא1פן עקרוני. ישנם שני צדדים שלכאורה הם תמימים וצודקים ואתה צריך להכריע מי מהם זוכה, לפי

קריטריונים. אני לא נבהל, כי אין פה הצעה לשנות את ענייני המכר של המטלטלין בישראל אז אני מניח שלא

צריר להיבהל מעצם העובדה שקיימת תקנת שוק. צריך להחליט איפה עובר קו הגבול בין זכויותיו של צד

אחד לזכויותיו של צד אחר ומה הוא האיזון הנכ1ן. זה המבחן האמיתי.

אני חושב שאין מחלוקת שהאיזון הנכון מבחינתו של קונה צריך להיות בתום ליבו ובתנאים שבהם הוא

מבצע את הפעולה. כאן צריך לבוא ולנסות לראות כיצד מחמירים. אני ניסיתי בטיוטה של הצעת החוק לקבוע

מבחנים שבעיני היו מחמירים וחשובים על מנת לבחון את תום ליבו. מן הסתם אחרי ששמעתי את הדברים

שנאמרו כאן, מן הראוי אולי להוסיף עוד כמה מבחנים כאלה, מבחנים קשים יותר על מנת שמי שרכש יוכיח

באמצעותם את תום ליבו.

יש גם עוד פתח אחד, שבעיני הוא פתח מאוד חשוב והיום הוא סגור בבתי-המשפט, וזה העובדה

שבית-המשפט יכול לקבוע את עניין תום הלב. פה אני עונה במידה רבה מאוד לכל אלה שחוששים שממחר

בבוקר כולם יקנו רק רכבים גנובים במדינת ישראל. העניין הזה יגיע לבית-משפט. היום אנחנו נמצאים במצב

שבו בית-המשפט עונה לאנשים - יש עוד פ0קי-דין, לא הבאתי את כולם, לא רציתי לייגע אתכם ולהלאות גם

את עצמי, כי אני מכיר א1תם - אבל, יש שורה ארוכה של פסקי-דין שמדברים על אותו דבר. בית-המשפט

אומר: נעשה עוול. אני שמעתי גם בצורה לא רישמית על מיקרים שבהם השופט לקח את נציגי חברות

הביט1ח, בדרך כלל זאת תביעה מרוכזת כי הרי כשהמשטרה ת1פסת היא ת1פסת איזשהו ענף כזה או

אשכ1ל של גנב אחד וזייפן אחד שמכרו שורה של כלי רכב ובסוף זה מתגלגל לכך שגם התביעות האזרחיות

נדונות פחות או יותר במקביל. ואז מה שקורה, לוקח בית-המשפט את האנשים ומגיע לאיזשהי פשרה

שנראית לו פשרה של צדק. אבל רבותי, זה רק אם שני הצדדים, בעיקר הצד של חברת הביטוח, באותו רגע

מ1כן להגיע לאותה פשרה, כי חוקית-משפטית, וזה נאמר בפסקי-הדין שבהם בית-המשפט צריך לכתוב

הכרעת-דין, המצב הוא באופן מוחלט לטובת חברות הביטוח.

זה מוביל אותי לנקודה אחרת. אם אנחנו מדברים על נזק ועל פיזור של מק אני חושב שנבון יותר או

כדאי לשקול את האפשרות שניקבע כללים אחרים לתקנת השוק. אם התוצאה תהיה שמבחינה כספית

חברות הביט1ח במקרה הזה לכאורה לא יוכלו לקבל את אותו רכב אחרי שמאתרים אותו חזרה, דינו של

אותו רכב יהיה כמו דין רכב גנוב שלא פוענח. אם יש נטל, הנטל נופל במקרה הזה באמצע1ת הפוליסות על

כל האזרחים בישראל 1לא מפיל משפח1ת נקודתית. לדעתי הדבר הזה יותר סביר.

אני לא מאמין שהשינוי של השיטה יביא, כמו שציין הנציג של משרד האוצר וציינו אחרים, לריבוי של

מעשי פשע וגניבה, כשכל אחד אומר לכל אחד בקריצת עין "הנה מכרתי לך בתום לב".

אבל מה שאני חצה לעשות, ראשית - מכיוון שזאת לא קריאה סופית של הח1ק, אנחם לא סיימנו היום

את הדיון בהצעת החוק, ושנית - בימים הקר1בים בוועדה הזאת עצמה ואחר-כך במליאה אנחנו נסיים חקיקה

של שתי הצעות חוק מאוחדות שנועדו להילחם בתופעת הגניבה (ואגב, יש בהן משהו שאפשר יהיה

להשתמש בו גם כאן לצורך בדיקה של ריש1מים, סימונים על הרכב וכדומה), אני מציע שאנחנו נעביר את

הצעת החוק בהכנה לקריאה ראשונה. בינתיים, היות ויש פה גם סדר זמנים בכנסת, החוק שנוגע לגניבות

כלי הרכב יעבור. אנחנו נקיים את הדיון על הצעת החוק הזאת לאור החוק הנוגע לגניבות רכב, לאחר שהוא

יסתיים ויהיה חלק מספר החוקים של מדינת ישראל והמנגנונים שבו יהיו מנגנונים חיים.

לקראת ההכנה לקריאה שניה ושלישית, על מנת ליצור את האיזון הנכון והמדוייק, אני מבקש מכל מי

שנמצא כאן והעיר הערות, גם לגבי הנטל וגם לגבי אמצעי בדיקה אחרים וכדומה, למסור בכתב לוועדה

הערות. אנחנו נשקול את כל השיקולים האלה וננסה בס1פ1 של דבר להביא לאיזשהו מצב שיש בו את האיזון

הנכון 1את המבחנים הסבירים.

אני אומר כבר ליועצת המשפטית של הוועדה, הייתי מבקש לבח1ן כיצד אנחט בתוך הנושא הזה של

תום-לב - לא רק תמורה, שכמובן אני מצרף אותה כי אני חושב שזה דבר נכון, תמורה הולמת בנסיבות, אלא

גם בנושא תום הלב - כיצד ניצוק א'זשהם מבחנים או תוכן נוסף על מנת שבאמת בעניין הזה...
אתי בנדלר
אני מבינה שאתה הצעת שכדי שתקנת השוק לפי ההצעה שלך תחול, הבעלים יצטרכו להזדהות באופן

אישי. אם הוא פעל באמצעות יפוי-כוח אז ... או שאתה בינתיים לא רוצה לשנ1ת?
היו"ר אליעזר זנדברג
זה גם אפשרי. אבל על זה אני רוצה שאנחנו כד// לא במסגרת של הוועדה. נבדוק גם את העניין הזה.

לצורך הכנה לקריאה ראשונה אני מציע שאנחנו נעביר את הצעת החוק כפי שהיא.
אורי מימון
אם זה יהיה באופן אישי, שהעיסקה הזאת בוצעה באופן אישי, זה 0ביר מאוד.
היו"ר אליעזר זנדברג
על זה דיברתי קודם. יש את העניין של יפוי הכוח ואני חושב שזה לא המקום כרגע להיכנס לזה. אני

אומר פה לפרוטוקול, לא נסיים את החוק בלי לפתור את העניינים והצעת החוק כפי שהיא היום לא תעבור

בדיוק באותה מתכונת בקריאה השניה והשלישית, אבל אנחנו מעבירים אותה לקריאה ראשונה עם תיקונים.

אגב, אני רוצה לשמוע גם את חברי הכנסת שהם לא חברי הוועדה, ולכאורה לא היתה להם הזכות לבוא

ול1מר את דבריהם כאן, במסגרת הדיון במליאה כי הנושא הוא נושא שמעסיק את הכנסת פעם אחר פעם לא

רק בתח1מי ועדת הכלכלה, שהיא כמ1בן הוועדה המרכזית, המובילה והיוזמת בעניין, אבל לא רק.

אני חושב שבעניין הזה אנחנו נוכל לעשות איזשהו סוג של הבחנה. כמו למשל, שהמוכר יצטרך לבוא

ולהזדהות אישית במשרד הרישוי ואז הגנב כבר יצטרך תעודת זה1ת מזוייפת עם תמונה, זה כבר מסובך

מאוד. יכול להי1ת שזה יהיה הכי1ון הכללי. אני מבקש גם לבדוק את הדברים האלה.
אתי בנדלר
כלומר בשלב זה הצעת החוק תישאר כמו שהיא.
י1סי הל1י
האם נתת דעתך לפגיעה בזכות הקניין? אני רק זרקתי את העניין, עוד לא גיבשתי לי עמדה.
היו"ר אליעזר זנדברג
התש1בה היא - כן. אני אסביר לך למה, ברגע שתקנת השוק קיימת, תקנת השוק כשלעצמה פוגעת

בזכות הקניין. נבדוק את העניין בעזרת היועצת המשפטית. למרות שלהערכתי יש את העניין של סבירות

וכדומה. אני לא רואה, וגם משרד המשפטים לא רואה בזה בעיה. אבל יכול להיות שנציגי חברות הביט1ח

יפנו לבג"ץ.
יוסי הל1י
לא בט1ח. אני מבטיח לך שבג"ץ על זה לא יהיה.
אתי בנדלר
לפני שממלא-מקום יושב-ראש ה1ועדה מחליט להעלות את זה לקריאה ראשונה אני מבקשת התייחסות,

גם שלך כמציע וגם של נציג האוצר, אם נמצא כאן, האם לדעתכם יש לחוק הזה עלות תקציבית או הפחתת

הכנסות לאוצר המדינה.
היו"ר אליעזר זנדברג
להערכתי זה רק יכול להוסיף על אגרות כי בטח ימצאו איזשהי אגרה לעניין הזה.
גיורא דמאיו
זה רק יפגע בזכויות.....
אידית פדו
מבחינתנו, אם אתם מעבירים את זה בנוסח הנוכחי בקריאה ראשונה אז לנו יש בעיה. לדעתי זה יעלה

לאין ערוך כי כל אחד ירצה באופן אישי לקבל אישור.
היו"ר אליעזר זנדברג
אבל תהיה אגרה.
אידית פדו
הי1ם אין אגרה. האגרות ח1זר1ת לאוצר המדינה 1הן אינן מהוות תקציבים למשרד,
הי1"ר אליעזר זנדברג
אני אומר לפרוטוקול, אנחנו החלטנו כבר שאנחנו לא נדרוש מסמך שמשרד הרישוי יצטרך לנפק אותו

לצורך העניין אלא שהמבחנים יהיו אחרים. עם זה אני חושב שפתרתי את הבעיה של משת- הרישוי.
אידית פדו
0ליחה שאני חולקת עליך. הבעיה היא לא מה אתה תדרוש בחוק. בן אדם שיירצה להבטיח את עצמו

מפני מצב שהוא יצטרך להגיע בסוף לבית-משפט, יכול להיות שהתביעה תהיה 5-4 שנים אחרי העברת

הבעלות, אז הוא יבוא חזרה אלי ויגיד: תמציאי לי את המסמכים של מה שהיה אז. אני לא ערוכה לזה.
נתנאל לב
אבל הוא יעשה את זה גם היום. מה ההבדל הי1ם?
אתי בנדלר
אני מבקשת לקבל תוך 48 שעות באמצע1ת אגף התקציבים של האוצר מסמך בכתב האם יש להצעת

החוק הזאת עלות תקציבית ומה היא העלות. זה מכוח תקנון הכנסת שדורש שזה ייעשה בצורה כזאת.
היו"ר אליעזר זנדברג
הצבעה על הצעת חוק המכר (תקנת השוק ברכישת גלי רכב). התשנ"ז-1996

בעד-1

אין מתנגדים

הצעת החוק נתקבלה, להעברה לקריאה ראשונה.

הצעת הח1ק נתקבלה פה אחד. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים