ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 15/06/1998

הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 21) (פרסום והצגת מחירים), התשנ"ז-1996

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 285

מישיבת ועדת הכלכלי;

יום שני. כ"א בסיון התשנ"ח (15.06.98). שעה 30;12

נכחו; חברי הוועדה; אבי יחזקאל - היו"ר

מיכאל נודלמן

צבי ויינברג

מוזמנים; אילן זיסבלט - משרד המשפטים

עו"ד מירון הכהן - יועץ משפטי במשרד התעשיה והמסחר

אלי מונטג - יועץ משפטי של בנק ישראל

משה בר - יועץ שדולת התאחדות הסוחרים

יאיר כהן - התאחדות הסוחרים

מיכל כהן - יועצת השדולה - המועצה לצרכנות

עו"ד עזרא בריק - לשכת עורכי הדין

עו"ד ארית קורן - משרד התעשייה והמסחר

יועצת משפטית; אתי בנדלר

מנהלת הוועדה; לאה ורון

קצרנית; יפעת שפרכר

סדר-היום; הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקוחן מס' 21) (פרסום והצגת

מחירים), התשנ"ז-1996הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 21)

(פרסום והצגת מחירים). התשנ"ז-1996
היו"ר אבי יחזקאל
אנחנו דנים בהצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מסי 21) (פרסום

והצגת מהירים).

אורית קורן;

התהום הזה שמדבר בעיקר על מניעת אפליה נכנס פה בחוק הפיקוח. השאלה היא אם

לא היה כדאי להכניס את זה לחוק הגנת הצרכן.

היו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו בעד.

אתי בנדלר;

ההצעה היא שזה לא יהיה תיקון לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים אלא תיקון

לחוק הגנת הצרכן.

מירון הכהן;

אנחנו נתקן את זה ואחר כך נעביר את כל הפרק הזה. בחוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים נקבע שמפעילים את הפיקוח אך ורק על מצרכים שהוכרזו כברי פיקוח. לגבי

הצגת מחירים ביטלו את העניין הזה. שם החוק לא דורש שהמצרך יהיה בר פיקוח על-

מנת שתהיה עליו חובת הצגת מחירים. מהבחינה הזו זה יצא מהמסגרת הכללית של חוק

הפיקוח. אני חושב שזה מסגרת יותר נכונה.

אתי בנדלר;

יש פרק רביעי בהוק פיקוח על המצרכים והשירותים שעיניינו מניעת רווחים

מופקעים והגנה על תכנון וייצור חקלאי. בין היתר מוצע בהצעת החוק הזאת לתקן את

שם הפרק. יש בפרק הזה מספר סימנים שלא מוצע לגעת בהם כרגע. אם עכשיו אתם משנים

את ההצעה שלכם באופן שהסעיפים האלה בחוק הפיקוח יבוטלו ו יחוקקו או ישתלבו בחוק

הגנת הצרכן, כי אז יש לדון בכל אחד מהסעיפים שאתה מטפל בהם. אני לא יכולה בשלב

הניסוה לעשות תיקון כזה. הממשלה צריכה להחליט אם היא באמת מוכנה להביא לנו

נוסח של ביטול הסעיפים האלה.

מירון הכהן;

הוועדה תדון בעניין והיא תטיל על היועצים המשפטיים של המשרד לנסח את זה

על-מנת שיוכלו להביא את זה כחוק, ואז נעשה את ההצבעה.

אתי בנדלר;

נניח שאני לוקחת איזה שהוא סעיף שכלול בפרק הזה שאתם לא מציעים לתקן

אותו. הסעיף הזה בנוסח הסופי שאתה מדבר עליו, שיבוא להצבעה בוועדה זה נוסח של

סעיף שכאילו יחוקק מחדש על ידי הוועדה. אתה לא יכול לא לאפשר לחברי הוועדה

להעיר הערות או הצעות לתיקון.מירון כהן;

מדובר על שלושה סעיפים. אני מציע שנדון בנושא הזה ונראה אם הוועדה מאשרת

את זה, ואז הוועדה תקבל ההלטה אם היא רוצה להעביר את זה. במידה וכן- מאשרים אז

יש עוד שני סעיפים שאנהנו לא משנים אותם בחוק הזה, ונקיים הצבעה להעביר אותם

לחוק הגנת הצרכן. אז כל מה שעובד יעבור הצבעה.

אתי בנדלר;

יעבור דיון והצבעה, כי אתה מחוקק אותם מחדש. זה מצריך לפחות עוד ישיבה

אחת.

היו"ר אבי יחזקאל;

אני לא רוצה לעשות עבודה כפולה. מה אנחנו מפסידים מזה שזה נשאר כאן?

אלי מונטג;

זח לא סמנטיקה מכיוון ששני הפרקים האלה בחוק חפיקוח על מצרכים ושירותים

עוסקים במצרכים ושירותים שהוכרזו כברי פיקוח, חוץ משני הסעיפים שאותם אתה רוצה

להחליף ושאתה מחיל אותם או על מצרכים בכלל או על שירותים בכלל וכל היוצא באלה.
מירון הכהן
לא היתה הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן שתלויה ועומדת בפני הוועדה.

היו"ר אבי יחזקאל;

תוך כמה זמן אתה מביא לי את זה?

מירון הכהן;

זה תלוי בוועדת שרים. אני מקווה שזה יונח על שולחן הכנסת תוך שבועיים

מהיום.

אתי בנדלר;

ההוראות האלה יכול להיות שמקומן הנכון היה במסגרת חוק הגנת הצרכן ולא

במסגרת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים. מאחר שכל ההצעה הזאת שהם מדברים עליה

טעונה ועדת שרים ואינני בטוחה שאם נתחיל לדון בסעיפים שלא היו ברשימות זה לא

יהיה נושא חדש, אני מציעח שנלך על תיקון במסגרת חוק הפיקוח.

היו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו דנים שוב בהצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (פרסום והצגת

מחירים), בכפוף להערה של היועצת המשפטית.

מירון הכהן;

1. "בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותי, התשי"ח-1957 (להלן -החוק העיקרי),
בפרק הרביעי, שם הפרק יהיה
"הצגת מחירים ומניעת רווחים מופקעים".אתי בנדלר;

זה בסדר גמור. אני רוצה להעיר שסעיף 2 עובר ישר לתיקון של סעיף 21. כל

פרק בחוק הזה מהולק גם לסימנים. מיד אחרי כותרת הפרק, הנקרא כאמור: מניעת

רווחים מופקעים והגנה על תכנון ייצור חקלאי, ושהוצע להחיל את השם שלו כפי

שנקרא על ידי עו"ד הכהן, מופיע סימן אי שעיניינו מניעת רווחים מופקעים

במצרכים. סעיף 21 שאנחנו נדון בו וסעיפים אחרים לא דנים במניעת רווחים

מופקעים.
צבי ויינברג
מה זה מחירים מופקעים?

אתי בנדלר;

לא דנים ברווחים מופקעים. השם לא נכון כי לא בזה דנים.

מירון הכהן;

אין לנו התנגדות לעניין הזה כי העיקרון מדבר על הצגת מחירים.

אתי בנדלר;

סעיף 20 לעומת זאת, שאנחנו לא נוגעים בו, דן באיסור על מחיר מופקע.

אלן זיספלט;

זה מדבר על כל העניין של מניעה של רווחים ולא רק על עניין של הצגת

מחירים.

אתי בנדלר;

אני אציע ליושב ראש הוועדה שיתן לנו מנדט לההליף את השם.

מירון הכהן;

2. "בסעיף 21 לחוק העיקרי (1) בסעיף קטן (ג), פסקאות משנה (2) ו -(3)

יימחקו. (2) סעיפים קטנים (ד) ו-(ו} - בטלים."

המצב כיום, בהתאם לחוק הקיים, הוא שיש חובת הצגת מחיר כולל. זה איננו

אוסר הצגת מהיר שאיננו כולל. זה יצר פירצה מסויימת. החוק בעצם אומר שאם אתה

מציג מחיר אז תציג את המחיר כולל כל המיסים שיש עליו וכולל מע"מ. הוא לא אוסר

להציג עוד מחיר שאיננו כולל מע"מ. במספר ענפים זה יצר פירצה במובן זה שמפרסמים

שני מחירים. המחיר הגדול באותיות גדולות שאיננו כולל מע"מ, ובאותיות קטנות

מופיע מחיר שכולל מע"מ. זה דבר שהוא הרבה פעמים מטעה. אנחנו קיבלנו הרבה מאוד

תלונות על העניין הזה של אזרחים מכל האוכלוסייה, ולדעתי נו ראוי לתקן את זה.

זאת סיטואציה כזו שמופיעים לך על אותו מצרך שני מחירים. זה דבר שלמיטב

ידיעתי נו לא קיים במקומות אחרים בעולם.

היתה הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת נודלמן בדיוק בנושא הזה, ובשיחה איתו

הבנתי שהיוזמה שלו להגיש אותה נבעה מתלונות שהגיעו אליו בנושא הזה, כך שבאמת

מדובר כאן בבעיה אמיתית.אתי בנדלר;

יתווסף סעיף נוסף שלפיו גם שם הסימן ישונה בנוסח שהיועצים המשפטיים יראו

לנכון.
היו"ר אבי יחזקאל
הצבעה

(על סעיף 2)

בעד - 2

נגד - 0

אושר

מירון הכהן;

ההגדרה של מצרך בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תוצא מתכולת ההגדרת בכל

הקשור לנדל"ן. מחירי השכרה של דירות ומחירים של דירות ניתן לקבוע אותם גם

בדולרים היום, למרות שכל מצרך אחר צריך לקבוע אותו במטבע ישראלי.

היו"ר אבי יחזקאל;

זה אפשרי.
מירון הכהן
זה אפשרי באמצעות תיקון ההגדרה של מצרך.

3. "במקום סעיף 21א לחוק העיקרי יבוא: 21(א) בסעיף זה ובסעיף 27, "המחיר

הכולל" - מחיר הכולל את כל המסים לרבות מס ערך מוסף. האגרות או תשלומי החובה

החלים על מצרך עו על שירות שאליו מתייחס המחיר. (ב) לא יצע אדם, לא יפרסם ולא

יציג מחיר של מצרך או של שירותאלא אם כן הוא המחיר הכולל הואו נקוב במטבע

ישראלי, בלבד."

אלי מונטג;

לנו יש בעיה כי יש כאן חידוש בסעיף המוצע. עד היום חובת הצגת המחירים

במטבע ישראלי לא התייחסה לשירותים, ומטבע הדברים גם לא לשירותים בנקאיים. הטלת

חובה גורפת להציג מחיר שירות, זה הכוונה של המציעים. דבר זה חל גם על שירותים

שניתנים על ידי תאגידים בנקאיים. הטלת חובה גורפת על הצגת מחיר במטבע ישראלי

היא בעייתית, כי חלק משמעותי מהעסקאות של התאגידים הבנקאיים הם או במטבע חוץ

כנגד מטבע חוץ או שחם מטבע חוץ כלפי ניירות ערך מחו"ל וכוי.

עמלות שתאגידים בנקאיים גובים עבור שירותיהם הוסדר בפרוטרוט על ידי כללי

נגיד מכוח סמכות נגיד בנק ישראל לפי סעיף 4 לחוק הבנקאות שירות ללקוח. שם יש

לנו התייחסות לעמלות כולל מחירי שירותים במטבע חוץ שקבועים בכללי הנגיד. צריך

להוציא את השירותים הבנקאיים מהחוק.

עזרא בריק;

השירות נמצא לפני כן בהגדרה כללית.היו"ר אבי יחזקאל;

האם ניתן לפתור את העניין, כי חלק מהשירותים הניתנים הם על בסיס דולרי?
מירון הכהן
אנחנו חושבים שהמקום של ההסדר הזה צריך להיות בחוק הגנת הצרכן. חוק הגנת

הצרכן מוציא במפורש את התאגידים הבנקאיים. אין לנו התנגדות להוציא את זה,

הואיל וזה מוסדר בחוק אחר.

היו"ר אבי יחזקאל;

אנחנו מוציאים את העניין של השירותים הבנקאיים.

מירון הכהן;

(ג) "על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי מוכר או נותן שירות במשך

שבעה ימים מיום שהוגדל או שהופחת שיעור של מס ערך מוסף, שלא לכלול את שיעור

ההגדלה או ההפחתה במחיר שהוצג בהתאם להוראות סעיף 21(א) או (ב) או לפי סעיף

27(א), בתאני שציין באופן בולט, במקום העסק, כי המחרים אינם כוללים את השיעור

המוגדל או המופחת."

אתי בנדלר;

יש כאן איסור גורף על הצגת מחירים במטבע זר. איך זה מתיישב עם יש בכלל

קשר לליברליזציה שעומדים להנהיג עכשיו? אני מבינה שיהיה מותר לבצע עסקאות

בדולרים אבל בתנאי שהמחיר שלהם יוצג במטבע ישראלי. השאלה היא אם רק במטבע

ישראלי. אין אפילו רשות, על פי הנוסח המוצע, להציע מחיר של מצרך שמחירו הוא

3500 שקלים ובסוגריים משהו בדולרים.
אלי מונטג
כוונת הליברילזציה היא לא להביא לכך שמעתה ואילך תשלומים בתוך המשק

הישראלי כאשר אדם הולך לקנות לחם או חליפה יהיו במטבע חוץ. מה שאנחנו אומרים

בליברליזציה זה שהאיסורים שהיו קיימים עד היום על מכלול של פעילות לרבות

תשלומים בתוך המשק לא קיימים היום. ממילא מבחינתינו אם מחר מישהו רוצה לשלם

בעד חליפה והשני מוכן לקבל במטבע חוץ, הם יכולים לעשות את זה מבחינת חוק

הפיקוח על מטבע חוץ. זאת משמעותה של הליברליזציה.

הנושא שמועלה כאן הוא נושא של הגנת הצרכן ואין קשר ולו הכרחי בין השניים.

כלומר הם יכולים מחר להחליט שמחר מבחינת הגנת הצרכן הכנסת תחוקק חוק שיהיו רק

מחירים במטבע ישראלי. זה לא פוגע בליברליזציה והליברליזציה לא פוגעת בזה.
אתי בנדלר
האיסור הגורף להציג גם מחירים במטבע החוץ, זאת השאלה.
מירון הכהן
הבעיה שהתעוררה בנושא הזה זה שהרבה פעמים שמציגים מחיר בדולרים, כאשר

באים לקנות אומרים את המחיר קנייה ואת המחיר מכירה. חוסר הבהירות הזאת פועלת

הרבה פעמים לרעת הצרכן. הואיל ואנשים משתכרים בשקלים אז יש מקום להשאיר את זה

כך. כמובן שאין בכך לאסור את ביצוע העיסקאות בדולרים.אתי בנדלר;

ובלבד שאסור להציג מחיר של מצרך או שירות גם בדולרים.

אבי יחזקאל;

אני מציע שתחזור לשר שלך ותביא לי תוך שבוע או שבועיים את הנושאים או

התחומים שבהם בכל זאת אפשר יהיה להציג מחיר בדולרים ושזה לא תחשב עבירה. נוצר

פה מצב של דבר גורף, שרק אחר כך יבוא השר ויתקן.

מירון הכהן;

הצד השולט בכל אותם שירותים שבהם זה לא יחול, יהיה זה שהם ניתנים בחו"ל.

אלן זיסבלט;

ההצעה היא לא מתוך הרגשה שאנחנו צריכים לעודד שימוש במטבע ישראלי. אנחנו

מדברים על הטעייה. אם מישהו אומר 300 אלף דולר צמוד לשער כך וכך, אז זה ברור

כשמש על מה מדובר. האם יהיה לו אסור לעשות את זה כאשר הוא רוצה להתחמק מבעיית

האינפלציה? אם מדובר על הטעייה אז אפשר באמת למנוע את ההטעייה. אם מדובר על

אלמנט של גאווה לאומית, אני לא יודע אם יש לזה מקום הכרחי בהצעה הזאת.
מירון הכהן
התחום היחיד שמציגים את המחירים בדולרים זה אך ורק בדירות יד שנייה.

שירותים שניתנים בחו"ל זה סיפור אחר.

מיכאל נודלמן;

בהרבה מדינות אין מטבע אחר.

עזרא בריק;

הצרכן רגיל היום לקנות דירה בדולרים.

היו"ר אבי יחזקאל;

לפי תשומות הבנייה.

אתי בנדלר;

כאשר מפרסמים דירה להשכרה אז בדרך כלל כותבים את המחיר בדולרים.

מירון הכהן;

כל שירות או מצרך שמסופקים מחוץ לגבולות המדינה בחו"ל יוכלו להיות נקובים

בדולרים.

היו"ר אבי יחזקאל;

אני מציע לסיים את הישיבה. תחזרו ותכינו את זה בצורה יותר מסודרת. תכינו

את הנושאים שבהם ישארו המחירים דולרים והנושאים שלא.אלן זיסבלט;

העניין של הצמוד יכול להעשרת גם בשקלים.

היו"ר אבי יחזקאל;

בעניין של המחיר בנייה לא ניגע. הגיע הזמן שבמדינת ישראל יתהילו לנקוב

מחיר בשקלים.
מירון הכהן
יש הסכמה לגבי הנדל"ן ויש הסכמה לגבי הבנקים. הדבר היחיד שנשאר פתוח זה

חבילות התיור בחו"ל.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מבקש ממך לחשוב על הדברים ואנחנו נעשה ישיבה קרובה בעניין הזה. הייתי

רוצה שזה יהיה כתוב בכתב.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים