ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/05/1998

תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 271

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. כ"ג באייר התשנ"ח (19 במאי 1998). שעה 12:30
נוכחים
חברי הוועדה: אברהם יחזקאל - היו"ר

עבד-אלמאלכ דהאמשה

וליד צאדק חאגי-יחיא (מ"מ)
מוזמנים
עו"ד שלום ברלנד - יועץ משפטי, משת- החקלאות

עו"ד תמי מור - לשכה משפטית, משרד חחקלאות

שמואל פיזנטי - מנהל תחום דיג, משרד חחקלאות

ד1רון קרד1 - אגף חדיג, משת- החקלאות

גולן חקק - רפרנט חקלאות, משרד האוצר

סנ"צ צפרירה צחי - ראש מדור מידע פלילי, משטרת ישראל, המשרד לבטחון פנים

יהודה ניצני - פקח, מינהלת הכינרת

משה רבה - יו"ר איגוד הדייגים

מאיר זנו - איגוד הדייגים

יצחק פארין - נמל אשדוד, בעל מכמורתנים

אברהם רומנו - נמל חיפה, בעל מכמ1רתנים

יוסף גיינו - ועד דייגי טבריה

עמרם אסיאג - ועד דייגי טבריה

מקס בטלר - ועד דייגי יפו

מוחמד זבדח - דובר סיעת מד"ע-רע"מ
היועצת המשפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998 - בדבר רשיונות דיג, הגנה על דגים, שיטות דיג

והגבלות באיזורים ועונות.תקנות הדיג (תיקון). התשנ"ח-1998
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, אנחנו נתחיל בדיון בנושא תקנות הדיג. אין לנו הרבה זמן לדיון. יש הסכמה וקונצזוס. בהמשך

לישיבת הוועדה שדנה בנושא ב-87.4.9 אני אתן לכולם עוד כמה דקות כדי לקרוא את התקנות ולהעיר

הערות במידה והם רוצים. היתה איזשהי בעיה בישיבה הקודמת, אני מבקש מהיועצת המשפטית לפרט.
אתי בנדלר
הבעיה שהועלתה בישיבה הקודמת מתייחסת לתקנה 2 לתקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998,

שבהתאם לה מי שמבקש רישיון דיג יצטרך לחתום על טופס הסכמה להעברת מידע מן המרשם הפלילי.

הבעיה שהתעוררה היא בקשר למה שנקרא "בקשה לתעודת יושר", האם נכון יהיה להסמיך את פקיד הדיג

לקבל את כל המידע על כל הרשעותיו הפליליות של מבקש רישיון הדיג או שמא יש לסייג את המידע הזה

מהמשטרה רק לסוג מסויים של עבירות. כאן דובר, אם אינני טועה, בעיקר על עבירות בתחום הסמים,

ביטחון המדינה, הברחות וכיוצא בזה. נציגי משרד החקלאות הבטיחו לבדוק את הנושא הזה. לאחר

ששוחחתי עם היועצת המשפטית של המשטרה ביקשתי להזמין גם את היחידה האחראית על הרישום

הפלילי במשטרה כדי להסביר האם זה ניתן ואם לא, אז מה הבעיות.
צפרירה צחי
אנחנו עובדים לפי חוק המרשם הפלילי. אני ראש מדור מידע פלילי במשטרה. כל העברת מידע לגורמי

חוץ מתנהלת לפי חוק המרשם הפלילי. חוק המרשם הפלילי מגדיר מי הגופים שמוסמכים לקבל מידע והיקף

המידע שכל גוף זכאי לקבל. העברת מידע לפי התקנות החדשות חמוצעות באגף הדיג היא העברת מידע

לכל מי שהוסמך על-פי חיקוק לחדש או לבטל רישיון לצורך עיסוק במקצוע מסויים.

לכל הגופים שאליהם אנחנו מעבירים, אנחנו מעבירים מידע לפי ההגבלות שחוק המרשם קובע לנו. אבל

בחיקוקים השונים של כל גורם יתכן שלגורם שמבקש את המידע יש הגבלות נוספות פרט להגבלות שהחוק

מקנה. המשטרה לא נוקטת עמדה. המשטרה מעבירה את המידע לכל הגופים האלה בהתאם להוראות

החוק. גם כשאנחנו מעבירים תעודה בדבר היעדר רישום פלילי זה בהתאם להגבלות שחלות על התעודה.

תעודה בדבר היעדר רישום פלילי, בגדול זה האם האדם לא עבר ב-7 השנים האחרונות עבירה, כאילו

חלה על זה התיישנות ואז המידע הזה לא עובר. כלומר גם המשטרה עושה את המיון, לפי החוק, ומעבירה

את המידע בהתאם. ככה המערכת מתוכנתת. זאת מערכת ישנה שעובדת היום בצורה הזאת.

מאחר והמשטרה לא נוקטת עמדה לגבי כל הגופים שאמורים להעניק את הרישיונות אז היא מעבירה

את כל המידע. המידע כולל רק את סעיף העבירה בחוק והוא לא כולל את נסיבות העבירה ואת מהות

העבירה, כלומר במידע הזה אין פרטים מזהים לגבי הנסיבות שהעבירה נעברה. לאור זאת אנחנו מעבירים

את המידע לגורם והוא זה שאמור לשקול, כל גורם בהתאם לרישיון שהוא מעניק, איזה עבירות רלוונטיות.

היום אנחנו לא ערוכים להתחיל להפריד עבירות, אבל אם הוועדה תחליט למיין את העבירות אחרת

יצטרכו לעבור על כל חוקי מדינת ישראל ולהגיד איזה עבירה היא רלוונטית ואיזה עבירה היא לא רלוונטית.

זה לא התאפשר בשנים האחרונות ורק במערכת החדשה נוכל לעשות את זה.

אני גם בדקתי את היקף הבקשות שאנחנו מקבלים מאגף הדיג וגיליתי שיש לנו לשנה איזה 300

בקשות. מתל-אביב יש לנו 264 בקשות, מטבריה בשנה שעברה קיבלנו רק 23 בקשות, ומחיפה - 41

בקשות.
היו"ר אברהם יחזקאל
זאת אומרת שזה לא אקוטי.
צפרירה צחי
זה לא מאסה של מידע שמועבר.
אתי בנדלר
זאת אומרת שאפשר היה כביכול לעשות את המיון הזה גם בצורה ידנית בלי מערכת ממוחשבת, זה

מה שעולה מדבריך.
צפרירה צחי
אני אמרתי: לעבור על כל החוקים של מדינת ישראל, לראות איזה עבירות רלוונטיות, זה בעייתי.

ועוד נקודה שאני רוצה להדגיש, ראיתי פה שהם הוסיפו עבירות על-פי ח1ק הדיג. משום מה המשטרה

לא מדווחת על עבירות על-פי פקודת הדיג, כלומר הגוף שתובע הוא משרד החקלאות, או מישהו אחר, ואין

לנו את המידע הזה במערכת הפלילית.
אתי בנדלר
מה ח1שב משרד החקלאות בעניין הזה, מה הדייגים אומרים?
משה רבה
רוב ע1בדי הדיג הם מוכי גורל, שיש להם עבירות - בואו לא נט"ח - עבירות קטנות. עד עכשיו פקיד הדיג

הראשי היה זה שהחליט האם לתת רישיונות. למשל מי שהורשע על סחר בסמים, אף פעם לא נתנו לו

רישיון, כליל לגבי עבירות בטחוניות. הפקיד הראשי של הדיג, אחרי שהוא מקבל את האינפורמציה

מהמשטרה הוא המחליט האם לתת רישיון או לא לתת רישיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
כלומר, מה שאתה אומר זה שלמעשה הצורה הנוכחית היא מספקת ושבידי הדיג יש מספיק כלים

ציבוריים ויושר ציבורי לעש1ת הבחנה בין עיקר וטפל.
יוסר ג'ינו
מעבר לזה, בעקבות הישיבה שהתקיימה בוועדת הכלכלה של הכנסת ישב עבדך עם אגף הדיג והגענו

להסכמה.
שמואל פיזנטי
אנחנו סיכמנו שהנוהל הקיים הוא שימשיך. הנוהל הקיים הוא שאנחנו מבקשים את הרישום הפלילי,

אנחנו בודקים אותו ואנחנו פוסלים רק, כפי שנקבע, לפי עבירות סמים וביטחון המדינה. אם יש עבירות על

הדיג, הן ישנן גם בידינו, אנחנו יודעים עליהן, כך שאין לנו בעיה עם זה.

בכל אופן, תעודת יושר, אם אני הבנתי נכון את חברי מר יוסף ג'ינו, זה אישור שהבן אדם לא עבר

עבירות ב-7 השנים האחרונות. לא בזה אנחנו מעוניינים. אנחנו מעונ"נים לדעת האם הבן אדם עבר עבירות,

כפי שאמרתי, על הסעיפים האלה. כיוון שטכנית מהמשטרה אנחנו לא יכולים לקבל את זה מסובן, אז אנחבו

מקבלים את הכל אבל אנחנו מתייחסים רק לדברים שאמרנו.
'?סף גיינו
אני רק לא מבין, אנחנו פשוט הגענו להסכמות, חבל לבזבז את הזמן של כולם. אין בעיה, מה שקיבלת

עד היום - אנחנו מסכימים. אנשים יהיו מוכנים לחתום לך על כל מה שאתה חצה לדעת.
אתי בנדלר
עד היום קיבלתם תעודת יושר?
היו"ר אברהם יחזקאל
הוא אמר שמה שהיה עד הי1ם, זה בסדר.
יוסף ג'ינו
אני רק מבקש, הואיל והתקנה הזאת מתייחסת גם לרישיונות ותיקים, שלא כל שנה יצטרכו לחתום. עד

היום הרישיון היה מתחדש אוטומטית ואני מבקש שהוא ימשיך להתחדש אוטומטית. במידה ודייג בכינרת

עבר עבירה על ביטחון המדינה או עבירת סמים, ממילא זה יד1ע, ממילא נפתח תיק במשטרה, שייעצרו לו

את הרישיון.
אתי בנדלר
למי זח ידוע?
יוסף ג'ינו
זה ידוע לכל המדינה, יש חוק במדינה.
אתי בנדלר
לא, אין ידיעה כללית שאדם מסויים עבר עבירה. לצורך זה מבקשים מידע מן המרשם הפלילי.
יוסף ג'ינו
אני לא מונע מפקיד הדיג לבקש לגבי אנשים מסויימים מידע פלילי, בבקשה, אנחנו לטובת העניין.
צפרירה צחי
צריך הסכמה של האיש.
אתי בנדלר
אבל לפי החוק צריך את ההסכמה של האדם שבקשר עלי1 נתבקש המידע הזה. על זה באמת נערך

הדיון, האם התקנות יתוקנו - אחרת זה לא היה מונח בפני הוועדה - באופן שמבקש הרישיון או חידושו ידרש

לחתום על טופס הסכמה לקבלת המידע.
יוסח גיינו
בבקשה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז יש הסכמה. כלומר מה שאתה מבין ומקבל זה שלמעשה בעת חידוש הרישיון, גם למי שהוא ותיק,

אם נודע מהמרשם הפלילי שהוא עבר עבירה חמורה אז אתה לא מתנגד שפקיד הדיג ייעיין בזה.
יוסח גיינו
אני מתנגד רק לכך, שלא יתחילו להביא כל שנה את כל הדייגים לחידוש הרישיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני סומך על שיקול דעתו של פקיד הדיג, שהוא לא יתעלל בכם. אין לי יסוד סביר להניח שהוא ילך

לעשות לכם דווקא ובכוונה אלא אני חושב שאתם נמצאים בזהות אינטרסים. כי אם חלילה דייג ותיק עבר

עבירת סמים, עבירה ביטחונית כלשהי או עבירה חמורה אחרת בתחום הדיג, גם אתם תהיו שותפים

להוצאתו החוצה ממערכת הדייגים. כמו כן אני עוד נמצא בוועדת הכלכלה. אני חושב שההסכמה הזאת היא

בחרה 1מ1בבת מאליה ולכן ההתדיינות היא לא בעייתית.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני ח1שב שיש פה משהו שיכול להטריד, לגבי אנשים שקיבלו כל השנים רישיון דיג 1עכשי1 יתגלה פתא1ם

שלפני 20 שנה הם עברו איזשהי עבירה. צריך להיות בחר שזה לא מתייחס לדברים מהעבר.
היו"ר אברהם יחזקאל
טוב שהערת. כבר העירה על כך נציגת המשטרה, שמד1בר בכך שהמידע הוא על 7 שנים אחורה. מי

שהוא כבר ותיק אז סביר להניח שניתן היה להיתקל בבעיות האלה עוד לפני שקיבל את הרישיון או תוך כדי

חידוש הרישיון באותן 7 שנים. לכן מה שאתה אמרת קולע לדעת גדולים, אין בעיה בעניין.

אני מציע, על-פי הצעת הי1עצת המשפטית, שאת תקנה 2 - ומה שטוב למשרד החקלאות זה מה שטוב

גם לכם - אנחנו נאשר לתקופה של שנה אחת בלבד.
אתי בנדלר
היא תעמוד בתוקפה לשנה.
היו"ר אברהם יחזקאל
בתוך התקופה הזאת יבדוק משרד החקלאות, בשיתוף משרד המשפטים והמשטרה, את האפשחת

למיין - אני מדגיש, את האפשרות, כי אני הרי יודע מה תהיה תשובת המשטרה, היא תגיד שאין אפשחת,
ואם אתם שואלים אותי
בצדק אין אפשרות - את האפשרות למיין את העביחת הרל1ונטי1ת, ואז יהיה לנו

בוועדה דיו] נוסף. בואו נגרום לכך שבס1פו של דבר תקנה 2 תהיה לתקופת ניסיון של שנה ואם לא תהיינה

בעיות, אז לא תהיינה בעיות.
שלום ברלנד
אני היועץ המשפטי של משת- החקלאות. הנוהל הזה של קבלת האינפורמציה מהמרשם הפלילי היה

קיים ופעלנו לפיו במשך שנים רבות ולא היו שום בעיות. גם לפי חוק הפרשנות מידע על מרשם פלילי הוא

מסמכויות העזר שאפשר היה לקבל.

אנחנו מתמודדים עם מאטריות שמחייבות את המידע שאנחנו מבקשים. זה גם האינטרס האישי של כל

הדייגים. יש לנו עבריינות קשה בכינרת ואני אישית עסקתי בנושא הזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אפשר אולי לבקש מאדוני להיות אופטימיסט?
שלום ברלנד
תן לי רגע לסיים את המשפט. העניין הזה של שנה הוא תמוה בעיני. זה דבר שעסקנו בו, אני לא חושב

שיהיו בעי1ת. למה צריך להגביל את זה לשנה? .
היו"ר אברהם יחזקאל
כי זאת בקשתי. אם תיענה לה, אני מאוד אודה לך.
שלום ברלנד
זה ב0ר הכל מכביד על הפקידות שלנו,
היו"ר אברהם יחזקאל
חס וחלילה, אנחנו נשתדל כמה שפחות להטריד. מכיוון שאנחנו נמצאים בידידות רבת שנים עם משרד

החקלאות.
שלום ברלנד
אנחנו לא מדברים על ידידות. יושבים פה גם אנשים שהיו במשרד החקלאות, חס וחלילה אף אחד לא

העלה שום מחשבה על חוסר ידידות. יש לנו בעיות ויש לנו קשיים באכיפת החוק ואנחנו היינו מבקשים

שהתקנה הזאת תיכנס ושהיא לא תהיה מותלית בשנה.
היו"ר אברהם יחזקאל
טוב, אז אני מבקש שהיא תהיה מותלית בשנה. נמשיך.
שמואל פיזנטי
אני מבקש לשאול שאלת הבהרה. הנוהל הקיים הוא שכל אדם שמבקש רישיון דיג אנחנו מחתימים אותו

על הסכמה לבקש את המידע מן המרשם הפלילי, זה הנוהג היום. בעקבות השינוי בתקנה, היה ותעבור

שנה, האם לא נוכל יותר לבקש את זה? פשוט רציתי לדעת כי אני עוסק בזה יום יום.
היו"ר אברהם יחזקאל
מי אמר? להיפך. אין פה שום בעיה. בעוד 9 חודשים תבואו לכאן והדברים יהיו בחרים. אני לא מבין למה

לעשות מהומה על לא מאומה. מה גם שיש הצדקה, מכיוון שמדובר על ניסיון לעשות בדיקת עומק נוספת.
אתי בנדלר
אני לא בטוחה חד-משמעית שהם יוכלו לקבל את המידע מהמרשם הפלילי אחרי שנה. אולי נציגת

המשטרה תוכל לענות על זה.
צפרירה צחי
לפני ההערה הזאת, גם אם בן אדם מבקש לחדש את הרישיון - הבנתי קודם שזה לא היה ברור פה -

הוא צריך לחתום מחדש על הסכמה. כלומר, בן אדם מבקש את הרישיון, חותם על הסכמה, ואז עם

ההסכמה הזאת אפשר לפנות אלינו בכל תקופה ולבקש את המידע.
היו" אברהם יחזקאל
האם את אומרת ששנה זה לא טוב?
אתי בנדלר
התשובה שלה לא מתקשרת לזה. היא התייחסה לשאלה האם זה יחול גם על דייגים ותיקים שחצים

לחדש את רישיונותיהם. אז כן, זה יחול גם עליהם.
צפרירה צחי
. . ..

בכל מקרה שקשור לרישיונות הם צריכים כל פעם מחדש את הסכמת האיש.
היו"ר אברהם יחזקאל
בסדר, אין בעיה.
צפרירה צחי
בקשר לשנה, אם אני מבינה נכון מה שאתה אומר, אנחנו מאשרים את התקנה הספציפית הזאת למשך

שנה ובמשך השנה צריכים לבדוק את האפשרות למיין.
אתי בנדלר
אם יגידו שאין אפשרות, אז יסירו את ההגבלה של התקופה, אבל פשוט כדי שתיערך בדיקה לעומק לגבי

העניין.
הי1"ר אברהם יחזקאל
נראה לי שהגיע הזמן לעשות בדיקת עומק כלשהי בעניי) הזה. במידה ונצליח, נצליח. אם לא נצליח ...
משה רבה
סליחה אני לא הבנתי אותך. האם כל דייג יצטרך כל שנה לבוא ולחדש את הרישיון?
צפרירה צחי
אני לא י1דעת מה התקנות א1מר1ת, אם כל שנה א1 לא.
היו"ר אברהם יחזקאל
התשובה היא - כן.
משה רבה
פשוט מאוד, לעת עתה הרישיונות חודשו באופן אוטומטי. אם יש איזשהי חריגה של בן אדם כלשהו,

שהמשטרה תודיע לאגף הדיג. זה נוהג פנימי.
יוסף ג'ינו
בראש ובראשונה רציתי לבקש מידידי, מר ברלנד, לחזור בו מדבריו. אין עבריינות כבדה בכינרת ושלא

יעמיד את הדייגים בכינרת באור שלילי. אני מאוד מבקש מידידי לחזור בו.
היו"ר אברהם יחזקאל
ראית שהגנתי על כבודכם.
יוסף ג'ינו
אני מאוד מודה לאד1ני, ואנחנו באמת ידידים.

דבר נוסף רציתי לומר, צריך להתייחס גם לנקודה שאדם שנתפס בעבירה כלשהו ריצה כבר את עונשו.

יש הרבה דייגים משוקמים בכינרת ואנחנו מקבלים אותם בכבוד חזרה לעבודה. אני מבקש שאגף הדיג לא

יעשה בעיות כאלה ואחרות לאנשים שריצו את עונשם 1שיאפשרו להם לחזור לעבודה. בסך הכל אנחנו

מוציאים אותם מהרחובות ומכניסים אותם לים. -
היו"ר אברהם יחזקאל
יש כאן עניין ציבורי מהמעלה הראשונה. עולה תהייה האם העניין הזה של שיקום באמצעות דיג הוא דבר

רלו1נטי. אני מאמין שהם לא יעשו בעיות.
יוסף ג'ינו
בגלל זה העניין פה מאוד עדין, כל הקטע הזה.
שלום ברלנד
נמצא פה מר ניצני ממינהלת הכינרת.
היו"ר אברהם יחזקאל
למה אתה כל-כך קצר רוח.
שלום ברלנד
חשבתי ש0יימנ1 את הדיון.
היו"ר אברהם יחזקאל
סלח לי, אתה מחלק לי ציונים? אני יכ1ל לבקש ממר ניצני בעקבות הצעתך להתייחס, ואני מבקש. העירו

פה איזשהי הערה. האם אתה רוצה להתייחס לעניין?
שמואל פיזנטי
כולנו יודעים שמפעם לפעם יש אירועים של הרעלות בכינרת, שאנחנו מתייחסים אליהם בחומרה רבה

בגלל הפגיעה בסביבה ובדגים. אי אפשר להתעלם מכך שאומנם זה מיעוט קטן של דייגי הכינרת אבל

המיעוט הזה ע1שה את העבירות החמור1ת האלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני רוצה לומר לך שאם יש מיעוט כזה צריך לטפל בו בכל חומרת הדין. אני חושב שכולם תומכים בכך.

אם יגיע אליך מידע לגבי מיעוט כזה, צריך להוקיע א1תו ולהכות בו בכל דרך אפשרית, גם אנחנו בעד זה.
וליד צאדק חאגי-יחיא
אי אפשר להתייחס להרעלות בקלות ראש.
יהודה ניצני
אני ממינהלת הכינרת.
היו"ר אברהם יחזקאל
נכון שיש שם אנשים טובים?
יהודה ניצני
המון. הנגע הזה באמת טופלים אותו על כל דייגי הכינרת בזמן שיש בודדים שעוסקים בהרעלות. '
היו"ר אברהם יחזקאל
צריו לטפל בהם.
יהודה ביצני
אנחנו מתעסקים בזה. אפילו עכשיו תפסנו הרעלה גדולה מאוד. להפתעתי או לתדהמתי אותם אנשים

ממשיכים לקבל רישיונות. אני לא מכיר את הפרוצדורה, אבל הם ממשיכים לקבל רישיונות דיג, הם ממשיכים

לדוג. אנחנו תופסים אותם יותר מפעם אחת מרעילים. נכון שמאוד קשה לבוא לשופט ולהגיד לו: תראה, זה

הבן אדם, למרות שרק הוא היה שם ורק הרשתות של1 היו שם ורק הסירה של1 היתה שם. היה מקרה

שאיש אגף הדיג של משרד החקלאות אפילו הגיע לשם בצלילה, חיכה מתחת למים לראות איך שהעבריין

שופך את הרעל ותפס אותו עם הבקבוק ביד וגם אז הוא קיבל רק איזה קנס קטן והשאירו לו את רישיון הדיג.

השאלה היא האם אפשר להתלות להם חד-משמעית את רישיון הדיג? אלה הרי רק מקרים בודדים.
היו"ר אברהם יחזקאל
מר ניצני, אתה מפתיע אותי, אתה נותן לנו מידע שפשוט מדהים אותי. אני אשאל אותך שאלה סתם של

אוכל דגים, האם יש אנשים שנתפסו בהרעל1ת ועדיין יש להם רישיון דיג?
שמואל פיזנטי
אני לא יכול לתת לך תשובה כי אני לא בדקתי.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם תוכל לספק לי את המידע הזה, כשהוא יהיה לך, בכתב?
שמואל פיזנטי
כן-
וליד צאדק חאגי-יחיא
האם יש לך מידע כמה אנשים נתפסו?
יה1דה ניצני
אין לי את המידע כמה. אוכל לבד1ק את זה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מבקש לקבל מידע בעניין הזה.
יוסף ג'ינו
יש בעיה מאוד רצינית בנושא הזה והיא כואבת מאוד גם לנו, אני מודה ומתוודה, ואנחנו מוקיעים את זה.

מה קורה? דייג שהולך להרעיל שטח מס1יים בכינרת מרעיל שטח קטן. מה שהוא עושה, הוא שופך רעל,

הדגים הולכים לרשת, הוא מרים את הרשת ועוזב את השטח. יכול מאוד להיות מקרה שגם אתה ואני נצא

אותו יום לדיג, היות ואני דייג מורשה מותר לי לקחת אותך, ונשים את הרשת בדיוק באותו שטח שם כבר

פיזרו רעל. אז מה ק1רה? חובת ההוכחה בבית-משפט היא מאוד קשה, לבוא ולה1כיח שהוא אכן המרעיל.

אם הפקח תפס אותו עם בקבוק הרעל ביד, צריך לקחת לו מייד את רישיון הדיג.

אני חצה להוסיף ולומר לך עוד דבר, אדוני, היות ואמרתם שמתייחסים לזה בקלות ראש. לדעתי עבירות

הדיג, כולל הרעל, היום עדיפות לנו על עבירות ברכוש ובנפש בטבריה ובסביבה. לכן אני אומר שתוכנית

שיקום בדיג, עדיף להוציא אותם מהרחובות ולשים אותם בים. כל הבעיה הזאת היא מאוד מאוד עדנה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חצה להבהיר את עמדתי כדי שלא תהיינה אי-בהירויות וספקות. עבירות רכוש זה עבירות רכוש

ועבירות הרעלה זה עבירות הרעלה. אני קורא להתייחס אליהן בכל חומרת הדין. יש לשלול מיידית את

הרישיון מכל מי שהורשע. מה שאתה אומר לגבי ההוכחות בבית-משפט, זה בבית-משפט. אתה יודע, אנחנו

מגיעים לשם, יוצאים לפעמים זכאים, לפעמים אשמים. אבל ברמה העקרונית והביצועית אתם כדייגים

מקצועיים צריכים להוקיע את זה ולומר: אנחנו רוצים שלילת רישיון מכל מי שהורשע, לא הוחשד, הורשע

בנושא הזה של הרעלה. אני אשמח לקבל נתונים. אם נקבל את הדבר הזה אז עשינו ברכה.
שלום ברלנד
לגבי הנושא שבו אנחנו דנים אני חושב שהוועדה הנכבדה לא שמעה מספיק אינפורמציה מהגורמים

שמתמודדים עם הנושא של הרעלה בכינרת. זה נושא שנמשך די הרבה זמן, הרבה שנים. מבחינה

משפטית קשה מאוד לבוא ולהוכיח את דבר המעשה בבית-המשפט. הם באים בלילה, הפעולה היא מאוד

פשוטה, האפשרות לתפוס אותם היא כמעט חסרת כל סיכוי. אולי היה מקרה אחד ששמעתי עליו שנתפס,

שמישהו צלל מתחת למים ותפס דייג זה או אחר יעל חם'. זה בלתי ניתן, גם מבחינת הכוחות שמתמודדים

באכיפה, אין לבו כוחות כאלה. אני עצמי הופעתי בהרבה תיקים מהסוג הזה, קשה מאוד להביא מישהו

להרשעה בבית-המשפט.

לכן אני סבור, לאור הניסיון שיש לי בעניין הזה, שזה חשוב מאוד שלאגף הדיג יהיה מירב האינפורמציה

לגבי האישיות של הדייג ולגבי העבר שלו, כדי שאנחנו נוכל להתמודד. זה גם לטובת הדייגים בכלל. הנושא

הזה הוא נושא של אינטרס משותף. משרד החקלאות לא מצליח להתמודד עם הצרה הזאת.
היו"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת וליד צאדק, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני רק אומר עוד פעם, שהקטע של התקנות

הוא תקנות, הקטע של מדיניות הוא מדיניות, ואכיפה - זה אכיפה. אני בסופו של דבר חושב שצריך כמובן

להוקיע את זה ושנית, לנסות להשתמש באותן תקנות עד כמה שאפשר, ליישם אותן.
שלום ברלנד
אני מדבר על פסילה ואי-חידוש רישיונות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מסכים עם מה שאתה אומר. אגב, מלם מסכימים למה שאתה אומר.
וליד צאדק חאג'-יחיא
קודם כל אני מאוד שמח לראות את החברים שלי. עד לפני שנתיים הייתי סגן שר החקלאות.
משה רבה
באמת היה לו לב גדול לענף הדיג.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אם תרשה לי לשאול שאלת אגב, למה לא באו לכאן דייגים ערבים, מיפו ומעכו? למה הם לא התמנו?

ביררתי והתברר לי שהם לא הוזמנו.
היו"ר אברהם יחזקאל
.

יי'

חבר הכנסת דהאמשה, רק כדי לענות על שאלתך ולהאיר את עיניך, אנחנו אך לפני שבוע היינו אורחי

הדייגים בנמל יפו ושמענו את בעיותיהם. אגב, אני חושב שהם הוזמנו אבל בכל מקרה אני מקווה שאתה ואני

נייצג אותם כראוי.
עבר-אלמאלכ דהאמשה
הייתי רוצה להיות באותו סיור. באותו זמן הייתי בירדן, זה הדבר היחיד שמנע ממני להיות שם.
אברהם רומנו
היתה ישיבה של הדייגים וכולם, כולל הדייגים הערבים, בחרו נציגים. הם הצביעו בעד נציגים מסו"מים.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, אני מקווה שהההלטות שתתקבלנה היום לא תסתורנה, לא את המקצועיות ולא את הרצונות של

הדייגים.
וליד צאדק חא'ג-יחיא
אני חושב שבעיית ההרעל1ת היא בעיה שלא שייכת דווקא לדייגים. יש גם אנשים שאין להם רישיון דיג,

שנכנסים לכינרת וגם הם דגים שם ומרעילים. אני יודע מהנתונים שהיו לי לפני שנתיים, שזו כמעט משימה

בלתי אפשרית שהפקחים בסירותיהם יצליחו להוכיח בצורה חותכת את ממשות העבירה, כמו שאמר מר

של1ם ברלנד.

ולכן אני מציע, ברשותך, אדוני היושב-ראש, אם אפשר לפעול בכדי להגביר את ה"צייי של הפקחים בתוך

הכינרת, בכדי שהפיקוח יהיה באמת יעיל וכדי שתהיה אפשרות לאכוף את החוק ולתפוס את העבריינים

עצמם. ושלא יגידו לי אחר-כך ש"אני במקרה נקלעתי למקום שהוא מורעל".

דבר שני, אני לא קראתי את החוק ואת תקנות הדיג אבל אני סומך על אנשי הלשכה המשפטית

שיושבים מולי לגבי העניין הזה.

אני בזמנו דיברתי על העניין של הפסקת דיג בזמן הטלת הביצים. האם זה מופיע בתקנות הללו?
היו"ר אברהם יחזקאל
כן-
וליד צאדק חאגי-יחיא
י1פי, נחה דעתי.
היו"ר אברהם יחזקאל
התקנות ט1בות ועשו עבודה מקצועית.
וליד צאדק חאגי-יחיא
מאה אחוז, מכיוון שהתקנות המנדטוריות אבד עליהן הכלח. תקופה די ארוכה עברה.
משה רבה
אומנם זה לא לעניין אבל אני רוצה לחזק את דבריו של חבר הכנסת צאדק ול1מר שלאגף הדיג חסרים

3-2 פקחים נוספים. פה כתוב לאכוף, לאכ1ף, לאכוף, אבל אין מי ש"אכ1ף, אין פקחים.
וליד צאדק חאגי-יחיא
יש פקח אחד בכל הים התיכון.
היו"ר אברהם יחזקאל
"צרת רבים, נחמת טיפשים". אנחנו דנים בוועדת הכלכלה כל הזמן על בעיית האכיפה. בעבירות תנועה:

יש בעיה של אכיפה; סימון מחירים: יש בעיה של אכיפה. אני מבין את מה שאתה אומר 1מקבל אבל לצורך

העניין צריך להיות ריאליסטים.

אני מציע לאנשי משרד החקלאות, ליועצים המשפטיים, אנחנו הרי התחלנו לקרוא את התקנות בישיבה

הקודמת. בואו תסבירו לנו במה יש שינויים, אם יש שינויים, כדי שנוכל לאשר את התקנות.
תמי מור
אמרנו שיש את השינויים האירגוניים: הגשת הבקשות, איך מצרפים, מה מצרפים. לדעתי כבר עברנו על

זה. עכשיו יש תיקונים שעוסקים במהות: שיטות דיג, איזורי דיג ותקופות שאסורות לדיג.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם על של1שת הנושאים האלו יש הסכמה?
עבד-אלמאלכ דהאמשה
יש לנו מה להעיר בעניין הזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
בסדר, אז יש חילוקי דיע1ת.
תמי מור
אני מבינה שהבעיה מתמקדת בנושא של התקופה שאסור לדיג, זה הקטע הבעייתי.
שמואל פיזנטי
כיוון שאני קיימתי מגע עם הדייגים אבהיר שישנן שתי נקודות של חוסר הסכמה עם הדייגים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני בכוונה רוצה למקד. אני הרי לא דייג ולא בן דייג, וחבל. בוא תסביר לי איפה יש חילוקי דיעות.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני לא יודע, אולי זה כבר מ1סדר, אבל לפי מה ששמעתי החודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, זו

התק1פה שחבר הכנסת וליד צאדק דיבר עליה, זו תקופה שבה אסור לאפשר דיג. אז ממה יחיו הדייגים?

א1לי בתקופה הזאת צריך לתת להם הבטחת הכנסה. 4 חודשים זה לא תקופה קצרה,
אברהם תמנו
זה חודש וחצי.
דורון קרדו
בים התיכון זה 45 ימים. .
שמואל פיזנטי
ורק לדייג' המכמורת. אנחנו משביתים רק שיטת דיג אחת, שיטת דיג המכמורת. כל יתר הדייגים יוכלולהמשיך לעבוד.
היו"ר אברהם יחזקאל
קודם כל יש את הבעיה העקרונית, שהיא איבנה קש1רה בתקנות, באשר לפרנסתם של אלו

שמתפרנסים מדיג באותה תקופת הפסקה, זה הדבר הראשון. אני לא יודע אם נוכל למצוא לזה פיתרון אגב

הדיון בתקנות האלה. הדבר השני, בואו תציגו לנו את הילוקי הדיעות שישנם.
שמואל פיזנטי
עם דייגי הכינרת לא הגענו להסכמה לגבי התיקון של תקנה 2א (4א)(1) - (סעיף 3 בתיקון שלפנינו) -

שבו אנחנו מבקשים כתנאי להוצאת רישיון לסירה לעסוק בדיג גם רישיון שיט, כהגדרתו בתקנות הנמלים
(מה שאנחנו קוראים
"כושר שיט"). אנחנו לא מוכנים לתת לסירה שאיננה בטוחה לצאת לדוג לכן אנחנו

מתנים את הרישיון שלנ1 לדוג בכך שהסירה תהיה כשירה לדיג.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה נשמע הגיוני. מה אתה א1מר?
יוסף ג'ינו
אני חייב להקדים שני משפטים ואחר נגיע לעניין. בכינרת יש את מינהלת הכינרת, את האגף לדיג, את

משרד התחבורה, את המשרד לאיכות הסביבה, את החברה להגנת הטבע ואני מאמין שגם שכחתי משת-

אחד או שניים. אנחנו לא נתחיל להיכנס זה מתחת לרגליים של השני, בסוף אתה לא יודע בכלל מי בעל

הבית שלך ואתה לא יודע עם מי לדבר. אגף הדיג אמ1ר, והיה אמור במשך השנים עד היום לתת לנו

רישיונות דיג. משרד התחבורה צריך לאכוף עלינו את החוק - בא השוטר בים ובודק לך רישיונות.
היו"ר אברהם יחזקאל
הבנו, הוא שואל שאלה שנשמעת הגיונית. הוא אומר: זה בסדר מה שאתה אומר, אתה אפילו אולי

צודק, אבל למה לקחת סמכות שהיא בתחום משרד התחבורה ולהעביר אותה למשרד החקלאות?
שמואל פיזנטי
אנחנו לא לוקחים מהם את הסמכות. הסמכות נשארת שלהם. אנחנו רק רוצים להבטיח שהסירה תהיה

בטוחה. אני יכול לתת לך דוגמא מהחיים. היתה ספינה בשם "אריה" שטבעה בים התיכון.
היו"ר אברהם יחזקאל
נדמה לי ששמעתי שמצאו אותה ושמו אותה באיזשהו קיבוץ. קראתי בעיתון שבאו ואמרו שזאת הספינה

של ישו.
שמואל פיזנטי
כתוצאה מטביעת הספינה נפטרו שני דייגים. יורשיהם אחר-כך תבעו את משרד התחבורה ואת משת-

החקלאות על רשלנות. אנחנו רוצים שטרגדיות כאלה לא יחזרו ואנחנו חושבים שמה שאנחנו מבקשים הוא

צעד בכיוון הזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה נשמע הגיוני. . ,
וליד צאדק חאג'-יחיא
יש פה דבר אבסורדי. מצד אחד אנחנו רוצים באמת דיג פתוח 1ספינות בטוחות אבל משרד החקלאותובמיוחד משרד האוצר לא מסייעים לכך. משרד החקלאות ובתוכו אגף הדיג בוודאי מסכימים מאוד לכך שיהיו

גם מענקים לחידוש צי ספינות הדיג, שהוא מיושן, שהיו צריכים להוציא אותו מהמחזור מזמן.

מצד שני, בעניין הרישיונות של הדייגים - וסליחה, עם כל הכבוד לדייגים - אבל מבחינה אינטלקטואלית

יש בין הדייגים גם כאלה שלא מסוגלים לעמוד בדריש1ת לצורך הוצאת רישיונות שייט, מכיוון ששם מדברים

על פיסיקה 1מתמטיקה, הנדסה וסלי, 1הם לא יכ1לים לקבל את הרישי1נ1ת האלה.
דורון קרדו
אתה מדבר על רישין משיט, לא על רישיון שייט.
וליד צאדק חאג'-יחיא
ריש'ון משיט, זה רישיון נהיגה. ולכן צריכים גם להכין את הדייגים לקראת רישיונות המשיט האלה. מצד

שני צריר ללחוץ גם על משרד האוצר בכדי שיעניק מענקים לחידוש צי ספינות הדיג.
היו"ר אברהם יחזקאל
משרד התחבורה אמור לבדוק את סוגיית רישיון המשיט ואת הספינות עצמן. מר פיזנטי אומר, בצדק,

שאנחנו רוצים למנוע תאונות. נכון שאנחנו מדברים על אנשים שעוסקים בדיג אבל מה לעשות, הם יוצאים

לדוג בספינה וכדאי שגם עליה נפקח. מה תשובתך לגבי העניין הזה?
יוסף ג'ינו
בהמשך ובהתייחס, אני רק רוצה לומר, אי, אנחנו צריכים להתייחס בקטגוריה לגמרי שונה לגבי הכינרת.

יש לנו 3 קטגוריות: יש סירות, ספינות ואוני1ת. אדוני התייחס לספינת דיג ששטה במימי הים התיכון ושנעה

60,50,40,30,20 מייל מהחוף. ואילו בכינרת, הכינרת כולה היא...
היו"ר אברהם יחזקאל
הבנתי. הוא אומר שיש להתייחס להבדל בין שני המק1מות. זה ס1גי ים אחרים ולכן סוגי ספינות אחרים.
יוסף ג'ינו
אני לא מתייחס לסוגי ספינות. יש לו 3 ספינות דיג, 2 של הקיבוצים ואחת של הטבר"נים. החוק הזה יכול

לחול עליהם, אין לי עם זה בעיה. יש שם יותר אנשי צוות. אין בעיה, אני מוכן לקבל את זה גם בכינרת.

לגבי סירות דיג, סירות הדיג בכינרת בדרך כלל דגים דיג ח1פי, אין להם סכנה ממשית לחייהם, לא היו

בכלל טביעות עד היום, תודה לאל לא קרתה תאונת דיג כזאת.

יש לנו את משרד התחבורה, הוא דואג לרישיונות, ולא צריך לקשור את רישיון הדיג עם רישיון כושר שיט.

אני גם מברך על ההצעה של אדוני, חבר חכנסת צאדק, לגבי חידוש הציוד, קרי: סיתת, מנועים וציוד הצלה.

אם יעזרו כמובן שהמצב יהיה הרבה יותר טוב. תודה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אומר מר יוסף ג'ינו שבכינרת יש סירות דיג קטנות, שלא היו אסונות ולא היו טביעות, אז למה להחיל את

מה שקורה בים התיכון על ים כינרת? האם יש איזה אופציה להתדיינות בעניין הזה?
שמואל פיזנטי
אנחנו קיימנו על זה דיון, גם עם הדייגים, והסיכום שלנו היה שעל בטיחות אי אפשר להתפשר.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה אומר שאותם אלה שיש להם רישיון דיג ושיש להם סירות קטנות, יום אחד כשהם יבוא וירצו לחדש

את הרישיון אז יתכן שאתה תתנה את זה בהחלפת הסירות?
שמואל פיזנטי
לא, אנחנו לא עוסקים בנושא של סירה ספציפית.
היו"ר אברהם יחזקאל
קודם ברמה העקרונית, אחר-כך נגיע לפרטים.
יוסף ג'ינו
הוא גם לא מסוגל לבדוק את הסירה.
שמואל פיזנטי
אנחנו מעוניינים שהסירה, שלגביה מעוניין הדייג לקבל רישיון כסירה לעיסוק בדיג, תהיה בט1חה. לכן

אנחנו מעוניינים שהוא יוכיח לנו את זה.
היו"ר אברהם יחזקאל
מה היה עד התקנות האלה?
שמואל פיזנטי
עד כה זה היה נוהל ואנחנו רוצים לעגן את זה בתקנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז ב1או תשאירו את הנוהל הזה.
תמי מור
למעשה גם הקטע של מסירת מידע מהרישום הפלילי זה עניין של נוהל. כל הדברים שמוצגים כאן הם

מיסוד של נוהל, גם זה.
היו"ר אברהם יחזקאל
לגבי העניין של המידע הפלילי, קיבלתי את דעתו של היועץ המשפטי, זה נכון, זה חשוב, ולכן זה בסדר

לעגן את זה בתקנה.

אני שואל עוד פעם, לגבי העניין של הספינות השטות בכינרת, האם לא כדאי להשאיר את זה עדיין

בחזקת נוהל ולדון בזה בעתיד?
יוסף גיינו
יש משרד שמופקד על תקנות השיט והוא משרד התחבורה ויש את משרד החקלאות, אגף הדיג,

שמופקד על רשיונות דיג. כל אחד שיישאר בתחומו ובסמכותו. למה שאחד יכנס לנעליו של השני? זה רק

מסבך את החיי שלנו. בסוף לא נוכל להוציא רישיון לשום דבר.
שלום ברלנד
אני חושב שכושר שיט ויכולת של תנועה בים בבטיחות זה דבר מאח- מאוד ב0י0י. מוטלת עלינו חובה

לפקח על זה. יש היום כבר פסיקה הקובעת שרשויות מסויימות לא יכולות להשתחרר מהחובה. ברגע

שאנחנו נותנים רישיון, אנחנו צריכים לעמוד מאחוריו.
היו"ר אברהם יחזקאל
למעשה מה שאתה אומר זה שאתה תעניק את רישיון הדיג אחרי שתקבל את אישור משת- התחבורה.
תמי מור
זה מה שנאמר בתיקון לתקנות. אנחנו לא בודקים את הבטיחות של הספינות.
שלום ברלנד
זה תנאי מקדמי.
יוסף ג'ינו
לא, אני מהשטח, אני אגיד לך מה קורה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני יודע שתגיד לי מה שקורה אבל תן לי להגיד לך מה שאני הבנתי, ואולי הבנתי לא נכון. אומר נציג
משת- החקלאות
אנחנו מסכימים איתך שאין לנו את היכולת לבדוק ולכן אנחנו מוכנים לתת רישיון דיג, אבל

כפוף לעובדה שלפני שיבואו לבקש רישיון דיג יביאו לנו אישור ממשרד התחבורה, אישור שהאוניה לא

טובעת. נדמה לי שזה בדיוק מה שהיה גם קודם.
יוסף גיינו
מה שהיה עד היום, משרד התחבורה בא ונתן לך רישיון כושר שיט. זה לא היה קשור לרישיון הדיג. אני

לא התבקשתי להציג אותו באגף לדיג על מנת לקבל רישיון דיג. אני גם חושב שהיה מן הראוי שיישב פה

אחד הנציגים של משרד התחבורה, מאגף הספנות והנמלים.

אני רוצה להגיד לאדוני, שיש דברים שאחריך ממשיכים ומתנהלים בשטח. זה לא רק משרדם. השוטר

צריו לבדוק לדייג את רישיונות השיט ואילו פקיד האגף לדיג, שהוא שט בסירה, צריך לבדוק לו את רישיון

הדיג. הדברים לא צריכים להיות קשורים זה בזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני חושב שיש כאן עניין של היגיון. אם מה שהיה עד עכשיו פעל והתקנות רק מחזקות את זה, אז אני

חושב שנקבל את דעתך. הרי מדובר כאן בפרוצדורה שאומרת שבסופו של דבר איש איש יחיה בתחום
מקצועיותו. קרי
האחד יבדוק את כלי השיט, כפי שהיה עד היום, והשני יבדוק את רישיון הדיג. אבל אני חושב

שמהבחינה הזאת ראוי, ואני חושב שזאת צריכה להיות גם עמדתך, שאחרי שהדייג יקבל את רישיונות כושר

השייט אז משת- החקלאות לא יערער על החלטת משרד התחבורה. מר ברלנד אומר שאין לו את הכלים

המקצועיים לבדוק את זה. לכן נראה לי הגיוני שלפני שתיפנה לקבלת רישיון הדיג אתה תיגש למשרד

התחבורה, כמו שניגשת עד עכשיו וביקשת את האישור לגבי אותה ספינה או סירה, ספציפית לאגם הכינרת.

אני מבין שמשרד התחבורה לא קובע סטנדרטים חדשים. כל מה שקורה פה הוא עניין טכני, לגבי אותו רישיון

אתה צריך לבוא אליו ולהראות לו את הרישיון שלך. האם הבנתי נכון מה שאמור להיות?
שלום ברלנד
כן.
היו"ר אברהם יחזקאל
מר יוסף ג'ינו, האם גם אתה הבנת את אותו דבר?
יוסף ג'ינו
אני מבין מאה אחוז. אני רק אגיד לכם מה תהיה התוצאה.
עמרם א0יאג
שהרישיונות לא ישולמו בכלל, זה מה שיהיה.
יוסף גיינו
עם ההחלטה הזאת אנחנו נצטרך לחיות בשטח. יש הרבה בעיות בקטע הזה. אני מודיע לך ולוועדה

שמה שייקרה, שהדייגים ב0וף יעבדו בכינרת בלי רישיון דיג ובלי רישיון כושר שיט ואתם תתחיל1 לרד1ף

אחריהם. זאת תהיה התוצאה כי מסבכים פה את העניין. אבל זה לשיקול דעתכם שאותו אני מכבד.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתח צריך להבין שאני לא יכול, לפחות ברמה הפורמלית רישמית, לקבל טענה שאומרת שהיה ברדק

וא1לי גם יהיה בודק בעקבות התקנ1ת. בסך הכל מחבר פה על ניסיון לעשות סדר, שאתם צריכים להיות

שותפים לו. לפחות ברמה הפורמלית אני רוצה שתהיו ש1תפים לעניין של התקנות. כולם עכשיו מתייחסים

למושג החדש "אכיפה". אתה יכול להגיד לנ1 שאתה סב1ר שתהיינה בעיות של אכיפה. אבל אני חושב

שאתה לא צריך להתנגד לעניין של התקנ1ת. אתה יודע מה, אני מסכים איתך. אבל מה לעשות, שרוצים

לעשות מצד אחד תקנות ויהיה מי שאמור ליישם א1תן. אם לא יישמו, זה בעיה שלהם, לא בעיה שלך.
יוסף גיינו
אני רק מסיק מזה שעד היום לא היה סדר כביכול.
היו"ר אברהם יחזקאל
להיפך, אתה אמרת שהיו בעיות.
יוסף גיינו
נכון, אבל הבעיות עד היום הסתדרו בסופו של דבר.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני הגנתי על כבודכם עד הסוף אבל אני רק אומר שבס1פו של דבר אני לא אוכל לקבל טיעון כפי

שהצגת. אני אומר שהיה סדר ועכשיו יהיה עוד יותר בסדר, זו תקוותי.
שמואל פיזנט'
הנושא השני שלגביו היו חילוקי דיעות, אנחנו מגיעים לתיקון תקנה 8א(ו) - (סעיף 11 בתיקון לתקנות).

זה סעיף שלא היה קיים קודם: "(ו) לא ידוג אדם בתקופה שבין 1 ביולי ובין 15 באוגוסט של כל שנה בשיטת

המכמורת בים התיכון". זה בדיוק הנושא שחבר הכנסת וליד צאדק חאג'-יחיא קודם הזכיר.
היו"ר אברהם יחזקאל
. .

מה חילוקי הדיעות כאן?
שמואל פיזנטי
היו חילוקי דיעות ביחס לתיזמון. אנחנו הגענו לפשרה. הסכמנו להקדים את חלות התקנה מה"1 ביולי"

ל"20 ביוני", ולהסיג את ה-"15 באוגוסט" עשרה ימים אחורנית כך שזה יהיה "5 באוגוסט".
אברהם רומנו
זאת היתה פשרה, זה בסדר.
היו"ר אברהם יחזקאל
יפה, תודה רבה לכם.
אתי בנדלר
יש רק בעיה אחת, האם אתם קבעתם עם משרד המשפטים לגבי התאריכים בלועזית? בדרך כלל הם

עומדים על כך שהתאריכים יהיו לפי לוח השנה העברי.
מאיר זנו
זה בלתי אפשרי. מה, זה כמו בית קבר1ת פה?
לאה ורוו
זה עבר במשרד המשפטים והם לא אמרו שיש בעיות.
היו"ר אברהם יחזקאל
לגבי העניין של הפשרה, האם זה בסדר?
אברהם רומנו
כן, מה-20.6 עד 5.8.
תמי מור
בתקנות קבענו תחילה של 30 ימים מי1ם פרסום התקנות, מכיוון שאנחנו עכשיו מקדימים את זה, הייתי

מבקשת שהתחילה תהיה 20 ימים מיום פרסומן.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה עניין טכני, את צודקת.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
יש מקומות שדייגים מנועים להיכנס אליהם בגלל שהם שטחים צבאיים. אבל יש תקופ1ת שאין פעילות

בטחונית ואז ממילא הצבא לא נמצא שם. אני שואל מדוע בתקופה הזאת לא יאפשרו לדייגים להיכנס

אליהם, בתקופה מסו"מת בשנה?
משה רבה
אנחנו מקבלים מחיל הים תמיד מידע על האפשרות שלנו להיכנס לשטחים סגורים. אבי מקבל את זה

כמעט כל שבוע. זה משתנה כל פעם. איפה שאין תמרונים או משהו כזה מאפשרים לנו להיכנס.
הערה
חצי מהים שלנו סגור.
וליד צאדק חאג'-יחיא
אני רוצה בהזדמנות זו לשאול, האם יש פה מישהו מעכו?
משה רבה
לא, אבל אני נפגש איתם יום י1ם.
וליד צאדק חאג'-יחיא
אני חצה להגיד שאני קיבלתי מיפה מבית-משפט השלום בעכו על כך שאני כביכול הנחתי מקלות בפני

עיוור כשאני, בתפקידי כ0גן שר החקלאות, הרשיתי לדוג בשמורת טבע. השופט המכובד ההוא לא שמע

אותי ונזף בי כי אמרתי לדייג ללכת לדוג שם.
משה רבה
יש עוד בעיה שצריך לספל בה, אני לא יודע איך, בכך שישנם בנים של דייגים שהתחילו לעבת- בגיל 7

והם לא יסלים לעמוד בבחינות.
וליד צאדק חאג'-יחיא
על זה אני דיברתי, רמזתי על זה.
שמואל פיזנטי
אנחנו נמצאים בקשר עם ....
יצחק פארין
לגבי התקנה הזאת אנחם הגענו באמת להסכמה, אבל גם הגענו למסקנה שהתקנה הזאת ב0ופ1 של

דבר, לפחות בשנה הראשונה, תיפגע בענף שלנו בצורה די קשה. הובטח לנו שמשרד החקלאות יקצה

משאבים כדי לבדוק את נושא הפסקת הדיג, האם זה באמת עוזר לאוכלוסיית הדגים בים. אנחנו היינו

מבקשים, אם אפשר באיזשהו צורה לעג1 את זה, שמשרד החקלא1ת אכן יקצה את המשאבים האלה, ואולי

לאשר את התקנה הזאת לשנתיים או משהו כזה כדי שאפשר יהיה אחר-כך לבדוק האם באמת זה שינה

משהו או לא, ואם לא - אז לבטל את התקנה הזאת. אם זה ישאר ככה, אז זה לנצח.
אתי בנדלר
עקרונית אפשר לתת גם לתקנה הזאת תחולה לזמן קצ1ב. מה העמדה של משרד החקלאות?
היו"ר אברהם יחזקאל
האם אתם רוצים שבקטע הזה של המ1עדים תהיה גם תחולה של שנתיים?
שלום ברלנד
אני חושב שזה עניין מקצועי מובן, העניין הזה של שמירה על שדות הדיג שלנו. גם בים התיכון, עד כמה

שאני מכיר את הנושא, ואני קצת למדתי אותו, יש לנו קושי גדול בממשק הדיג. בסך הכל זה לטובת הדייגים.

הרי אנחנו לא יוצאים לדיג, הדיג מי1עד לדייגים. כך שמד1ע צריך להגביל את זה? אם יסתבר לנ1 כאנשי

מקצוע שטעינו, נבוא 1נבטל את התקנה. הרי אפשר לתת איזשהו אמון באנשי המקצוע.
מאיר זנו
יקח לנו 10-5 שנים בשביל לשנות את התקנה הזאת.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא, אנחנו נמצאים פה ונוכל לסייע. מכיוון שאני 10מר על הכושר המקצועי של האנשים העוסקים בתחום

- ההיגיון אומר שהרי דברים כאלה, מכיוון שהם מן החי, מן הטבע: נזקי מזג אוויר, ים, ימה, דייגים, דגים, אז

זה לא נורא נגיד אם בעוד שנתיים או בעוד 3 שנים בבוא ונבחן את העניין ש1ב. זאת אומרת, זה לא לנצח,

שיקול הדעת נראה לי הגיוני. אם כולם יהיו מאושרים אז למה לא?
שלום ברלנד
אני חושב שגם צריך לתת מידה מסויימת של אמון באנשי המקצוע. האם אנחנו שוב מתלים את הפעולה

מתוך פקפוק מסויים שמא זה לא יקרה? הרי ב10פ1 של דבר מדובר פה על ניסיון של הרבה שנים של אנשי

מקצוע.
היו"ר אברהם יחזקאל
רבותי, אנחנו נאשר את התקנות. תקנה 2 תהיה בתוקף לשנה.
יוסף ג'ינו
יש לנו פה עוד אי-ר01כמ1ת.
היו"ר אברהם יחזקאל
רק רגע, לגבי התקנה הזאת שעוסקת במועד, מה הכי מעט שאתה מוכן לתת, כדי לא לפקפק ביכולת

המקצועית שלכם?
שלום ברלנד
יש פה אנשי מקצוע, אולי נשאל אותם.
מאיר זנו
שנתיים.
משה רבה
3 שנים.
היו"ר אברהם יחזקאל
אד1ני המפקח, 3 שנים זה בסדר, נכון?
שמואל פיזנטי
בסדר.
היו"ר אברהם יחזקאל
. ,

נקבע 3 שנים. תודה לכם.

מה עוד אתה רוצה לומר לפני שאנחנו מסיימים?
יוסף ג'ינו
יש לנו פה בעיה עם ה"שראכ". רוצים להכניס שיטת דיג הדשה
שמואל פיזנטי
זה מערך הכ1ת בכינרת.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם זה לא מופיע בתקנות? האם לא ישבתם על זה?
שמואל פיזנטי
ישבנו על זה והגענו לסיכום.
יוסף ג'ינו
לא הגענו לסיכום. האם אתה מסכים שזה יהיה רק לבעלי רישיונ1ת דיג בכינרת? עד היום זה לא היה.

אנחנו מסכימים שזה לא יהיה בכלל. אנחנו לא רוצים שתיכנס עוד שיטת דיג. אם חצים להכניס ע1ד שיטת

דיג בכינרת, שזה יהיה מוגבל לבעלי רישיונות דיג בכינרת. זה לא כתוב.
שמואל פיזנטי
אבל זה ברור.
וליד צאדק חאג'-יחיא
מי שאין לו רישיון בוודאי לא יכנס.
אתי בנדלר
בשיטת הדיג החדשה מה שמוצע כאן זה שניתן יהיה לתת היתר רק לדייגים 1תיקים. לדייגים חדשים

אסור יהיה לתת אישור לדוג בשיטה הזאת. כמובן שהאפלייה הזאת היא בלתי חוקית לחלוטין.
יוסף גיינו
הבעיה האחרונה שאני ר1צה להציג, אקרא את תקנה 13 לתיקון (החלפת תקנה 10):

"במקום תקנה 10 לתקנות העיקרית יבוא "הגבלת דיג בירדן ויובליו

"10. לא ידוג אדם דגים בכל רשת, פרט לרשת זריקה (שבכאת טרח), בירדן ויובליו ובנחלי ים כנרת,

למעט 2,000 מטרים ממקום כניסתם לים כנרת או ממקום יציאת נהר הירדן ממנו, אלא ברשות מאת פקיד

הדיג הראשי ומטעמים מיוחדים שירשמו".

אני אומר, לנו זה לא כל-כך מובן. הייתי מבקש שיצויין "2,000 מטרים במעלה הנהר", כדי שלא יבוא

מישהו ויגיד שזה לא נכלל.
שמואל פיזנטי
אני חושב שזה מיותר. .
היו"ר אברהם יחזקאל
האם מה שהוא ביקש עשוי להפריע או להזיק למשהו?
שמואל פיזנטי
זה לא מפריע.
תמי מ]ר
מה אתה מציע לכתוב במקש "ממקום כניסתם"?
יוסף ג'ינו
אני מציע לכתוב "2,000 מסר במעלה הנהר".
תמי מור
במעלה נהר הירדן? אבל יש כאן גם את יובליו, במפורש.
היו"ר אברהם יחזקאל
אפשר לחשוב שאנחנו מדברים על נהר המיסיסיפי. המפקח על הדיג אומר שהוא לא תאה מניעה

לה1סיף את זה, שזה לא מזיק.
אתי בנדלר
אני מציעה שהוועדה תסמיך את היועצים המשפטיים של משרד החקלאות, אם הכוונה ברורה, אם מובן

לכולם על מה מדובר, לתאם עם משרד המשפטים נוסח שיהיה ברור ושיהיה נכון גם מבחינה משפטית.
יוסף גיינו
יש פה בעיה כי לא יאפשרו לנו לדוג במעלה הנהר. צריך עוד דיון.
שמואל פיזנטי
אני חושב שהתקנה מאוד ברורה.
תמי מור
זה כבר עבר את משרד המשפטים. כלומר תגידו לי איך לשנות אותה.
עמרם אסיאג
אנחנו רוצים שייאמר שמותר לדוג בתוך הירדן 2,000 מטר. צריך לציין את זה.
אתי בנדלר
אני לא י1דעת מה זה "מעלה הנהר".
היו"ר אברהם יחזקאל
אני ביקשתי ממכם להגיע להסכמה לפני הישיבה הזו. יש שתי אפשרויות, שעכשיו אני לא אעשה כלום

ואני אשלח אתכם הביתה. בטח שלך זה טוב אבל לי זה כבר לא טוב כי לי יש מילה ואני אעמוד בה. יש כאן

בעיה. האם העניין של מעלה הנהר הוא קריטי, אקוטי, משמעותי? .
שמואל פיזנטי
לכינרת יש כניסה. מעלה הנהר פירושו בירדן צפונה. מה ביחס לירדן דרומה? אנחנו גם רצינו את הירדןדרומה.
עמרם אסיאג
זה אותו דבר.
שמואל פיזנטי
אבל זה לא מעלה, זה כבר מורד.
היו"ר אברהם יחזקאל
טוב, נשאיר את זה ככה. אנחנו נאשר את התקנות, בכפ1ף לכל השינויים שהוכנסו.

הצבעה על תקנות הדיג (תיקון). התשנ"ח-1998

בעד-3

אין מתנגדים

התקנות נתקבלו.

עכשיו יש כאן בעיה עקרונית, מהותית וציבורית שהעלה חבר הכנסת וליד צאדק חאגי-יחיא. השאלה היא

מה באשר לפרנסתם של הדייגים באותן תקופות של השבתה. זה בעיה שצריך לדון בה. גם חבר הכנסת

דהאמשה ואני העלינו את זה, כולם. לדון זה יפה מאוד אבל הבעיה היא להביא פיתר1נות. לכן אני מציע, אני

פונה למשרד החקלאות ולמשרד האוצר להכין תוכנית עבודה. אני מק1וה שבמהלך התקופה הקר1בה - ואני

לא מתחייב על אורך התקופה, אבל אני לא מתכוון סתם לטחון מים - במידה ונצליח לשכנע את האוצר ואת

משרד החקלאות להביא שינוי תקציבי, או עכשיו או לקראת השנה הבאה, שהרי זה עניין תקציבי, אז אנחנו

נדון במועד המתאים בעניין הזה.

אני מתאר לעצמי שחבר הכנסת צאדק חאג'-יחיא, חבר הכנסת דהאמשה ואנוכי נגיש הסתייגות

לתקציב לגבי העניין הזה אבל יש כאן עניין של קואליציה ואופוזיציה ואני לא בטוח שההסתייגות תעבור.
שמואל פיזנטי
תרשה לי בכמה מילים רק להסביר את המצב.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני אעשה על זה דיון נפרד.
וליד צאדק חאגי-יחיא
אני מציע שהדייגים יתארגנו כך שיהיו להם גם כן קרנות.
יוסף ג'ינו
אבל דיברתם על התקנה והתקנה לא מיושמת כלשונה בשטח. אולי אוכל לדבר איתך על זה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מאחל לכולם יום מוצלח ודיג נעים. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:35

קוד המקור של הנתונים