ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 07/04/1998

תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998 בדבר רישיונות דיג, הגנה על דגים, שיטות דיג והגבלות באיזורים ועונות; תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ז-1997; תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998; תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 254

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. י"א בניסן התשנ"ח (7 באפריל 1998). שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה: אברהם יחזקאל - היו"ר

שלום שמחון
מוזמנים
עו"ד מיכל סגן כהן - לשכה משפטית, משרד החקלאות

עו"ד תמי מור - לשכה משפטית, משרד החקלאות

פרופ' ארנון שמשוני - מנהל השירותים הווטרינריים, משרד החקלאות

דן מירס - מנהל האגף לדיג וחקלאות מים, משרד החקלאות

שמואל פיזנטי - מנהל תחום דיג, משרד החקלאות

דייר הרברט זינגר - שירות המזון, משרד הבריאות

רוני נקר - סמנכ"ל המועצה לפרי הדר

עו"ד גבריאל ספרן - המועצה לפרי הדר

אביגיל שאול - המועצה לפרי הדר

יוסף אונגר - מזכיר ארגון מגדלי הדרים

אברהם גולן - רכז הסקציה לביצים, ארגון מגדלי העופות

שאול זוהרי - מרכז ענף פטן - ארגון המשחטות,

ארגון מגדלי העופות

בניהו מנדל - מזכיר ארגון מגדלי העופות

יצחק טובלי - מנכ"ל המועצה לענף הלול

שחר יהודה - טכנולוג מזון ציאם, ביצים

אלון מדינה - טכנולוג מזון ציאם, ביצים

יעקב אור - מנכ"ל צמח יענים

י ורם פז - דבש

אי יל רותם - דג סוף

יואב חורין - ארגון מגדלי הדגים

מאיר זנו - איגוד הדייגים

יוסי גיינו - ועד דייגי טבריה

עמרם אסיאג - ועד דייגי טבריה

יצחק פארין - נמל אשדוד, בעלי מכמורתנים

אברהם רומנו - נמל חיפה, בעלי מכמורתנים

ציפי קיברסקי - ארגוני הצרכנים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
תמר פוליבוי
סדר-היום
1. תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים), התשנ"ז-1997.

2. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות), התשנ"ח-1998.

3. תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים,

יענים, דבש והלב ומוצריהם ומוצרי ביצים}, התשנייח-1998.

4. תקנות הדיג (תיקון), התשנ"ח-1998 בדבר רשיונות דיג, הגנה על

דגים, שיטות דיג והגבלות באיזורים ועונות. .1. תקנות הפיקוח על פרי ההדר (היטלים). התשנ"ז-1997
היו"ר אברהם יחזקאל
אני פותח את הישיבה.

רוני נקר;

קיימנו דיון קודם בעניין הזה, כאשר עלה הנושא של הטלת היטל.

היו"ר אברהם יחזקאל;

על כמה מדובר?

רוני נקר;

על 2.5 אגורות לקילו, כאשר ביקשתי לברר מה ההשלכה על מדד המחירים לצרכן.

היו"ר אברהם יחזקאל;

וליצרן.

רוני נקר;

שלחתי לך מכתב בנושא שאפשר - - -

היו"ר אברהם יחזקאל;

הוא עשה צדק עם כל הענף.

שלום שמחון;

זה היה בדיון הקודם.

היו"ר אברהם יחזקאל;

פן, אבל שאלתי כמה זה עולה לצרכן, אם זה יעלה יותר לצרכן.

רוני נקר;

לפי בקשתך, שלחתי לך מכתב באמצע מרץ שמפרש בדיוק את העניין היה, זה 2.5

חלקי 100,000, יזו המשמעות על המדד, שזה בטל בשישים.

היו"ר אברהם יחזקאל;

כן, המכתב אצלי. ולצרכן?

רוני נקר;

זה לצרכן.היו"ר אברהם יחזקאל;

האם אנחנו עדיין עושים את הריסוסים למיניהם? הזבוב הים תיכוני.

רוני נקר;

בהחלט כן.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אנחנו עוברים על התקנות. אם אין שום דבר חדש בתקנות, גברתי היועצת

המשפטית והמשפטנים למיניהם, נאשר אותן.

הייתי גם רוצה לנצל את האתנחתא לברך את חברי, חבר הכנסת שלום שמחון, על

בחירתו כמזכ"ל תנועת המושבים. הוא בן דורי, אני גאה בו, ואני מקווה שהוא גאה

בי. כפי שאתם רואים, העולם שייך לצעירים.

האם יש כאן שינוי?

תמי מור;

אין כאן שינוי, אנחנו תומכים.
אתי בנדלר
אני לא רואה כאן הגדרה של שער הבסיס.

רוני נקר;

הגדרת שער הבסיס מופיעה בעמוד 2 של התקנות.

אתי בנדלר;

נכון, הוספתם את זה בנוסח החדש.

היו"ר אברהם יחזקאל;

ברגע זה נקיים הצבעה, מי בעד התקנות? מי נגד?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

התקנות אושרו.2. תקנות מחלות בעלי חיים (מניעת שאריות ביולוגיות). התשנ"ח-1998

3. תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי

(דגים. יענים. דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים). התשנ"ח-1998

היו"ר אברהם יחזקאל;

מי מוכן להסביר לי בקצרה במה דברים אמורים? איך מתקדם עניין הכלבת?

ארנון שמשוני;

הוועדה שקמה התכנסה פעמיים.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם קיבלתם כבר את הסכום? קיבלת רק חצי.
ארנון שמשוני
אנחנו בינתיים - - -

לגבי מניעת שאריות ביולוגיות, שאריות ביולוגיות הן שאריות של חומרים
מסוכנים, כגון
תרופות, חומרי הדברה שעשויים להגיע דרך מוצרים מן חחי: בשר,

חלב, ביצים וכו' למזוננו, ובני אדם יכולים להיפגע מהם לטווח קצר והן לטווח

ארוך, כי יש בהם חומרים מסרטנים. היו כבר תקנות כאלה שאיפשרו את הפיקוח על

מניעת שאריות בילוגיות בבשר עוף, הן פועלות, והן פועלות היטב. רמת השאריות

בבשר עוף בארץ ירדה בצורה תלולה במהלך חמש השנים האחרונות, ואנחנו חושבים

שאותו דבר צריך להיעשות לגבי כל המוצרים האחרים גם מבחינת תקנות.

העיתוי נקבע על ידי דרישות הקהיליה האירופית, שבקרוב עומדת לדרוש מישראל,

אם נרצה להמשיך לייצא לשם מוצרים כאלה, לפרסם תקנות שהן לפחות עומדות בכל

הדרישות שנדרשות באירופה, ואלה התקנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם יש מי שמתנגד לעניין? לא.
שלום שמחון
בסעיף 6 כתוב: "תחילתה של תקנה 2 ששים ימים מיום פרסומן של תקנות אלה."
מיכל סגן כהן
תקנה 2 אומרת שאסור לשווק גוויית בעל חיים או תוצרתו רק אם אין -
היו"ר אברהם יחזקאל
כפי שעשה חבר הכנסת שלום שמחון, אני מבקש עכשיו לעיין בתקנות שתי דקות

כדי לראות אם יש בעיות, כדי שאחר כך נוכל לאשר אותן או לדחות אותן.
שלום שמחון
נראה כאילו בסעיף 6 הכוונה היא 2 כפול 60 ימים, זה יכול להתפרש כך.מיכל סגן כהן;

כתוב "תחילתה של תקנה 2 60 ימים".

שלום שמחון;

אני מציע לכם בסך הכל לתקן זאת.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אחרי "תקנה 2" צריך לבוא פסיק או מקף.
אתי בנדלר
אני מס:בה כאן את תשומת הלב שתשולם אגרה בעד בדיקה של כל בעל חיים לפי

תקנה 5, אלא שמשרד החקלאות יעביר את גובה האגרה לאישור ועדת הכספים.
שלום שמחון
למה לאישור ועדת הכספים?

אתי בנדלר;

אגב, אפשר לגלות לוועדה מידע איזה סכום של אגרה מתכוונים לבקש?

היו"ר אברהם יחזקאל;

לא, קודם כל למה לוועדת הכספים ולא אלינו?

מיכל סגן כהן;

עשינו בירור עם היועצות המשפטיות לוועדת הכספים ולוועדת הכלכלה, ולצערי,

אנחנו צריכים לנדוד בין שתי הוועדות מכוח הסמכה.

אתי בנדלר;

אבדוק את הנושא פעם נוספת.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אם כך, אני לא מאשר את התקנות.
אתי בנדלר
יושב ראש הוועדה, התקנות האלה בעבר לא היו טעונות בכלל אישור ועדה כלשהי.

הי ו"ר אברהם יחזקאל;

לא, הבעיה שנשבר לי שאני מאשר תקנות, ובוועדות אחרות מאשרים את גובה

הקנסות.אתי בנדלר;

זה עניין אחר, זה עניין שונה לחלוטין, כאן התקנות האלה מתכתחילה לא היו

טעונות-

שלום שמחון;

הרי זה לא הגיוני, כי עובדה שעכשיו אישרנו בהדרים את גובה ההיטל, אז למה

לא פה?

מיכל סגן כהן;

קרוב לוודאי שבהדרים אישור ההיטל נקבע במפורש בחוק.

אתי בנדלר;

לא, גברת מיכל סגן כהן, אני רוצה לומר לך שהממונה על נוסח חקיקת המשנה

אישרה להעביר לוועדת הכלכלה תקנות שכל הצורך באישורן נבע מצד אהד מהוראת סעיף

48(א) לחוק יסוד המדינה וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, דהיינו, שאלה תקנות עונשיות,

ומהצד השני נקבעו שם אגרות או היטלים, והצורך באישורן נבע מכוח חוק יסוד: משק

המדינה. זאת אומרת, שהחוק המסמיך עצמו לא טעה ולא דרש אישור ועדה כלשהי. לכן

אמרתי שמאחר שנתקלתי בזה, ורק אתמול היו לנו תקנות מהסוג הזה, אבדוק את הנושא

שנית.

בינתיים, היה לנו דיון בלשכה המשפטית עוד בכנס הקודם, והחלטנו שההוראות

העונשיות יובאו לאישור הוועדה הספציפית, ההוראות המחייבות תשלומים, היטלים

ואגרות יובאו לאישור ועדת הכספים. בהתאם לחוקים המסמיכים, זו הפרשנות שהתקבלה

על דעת היועצים המשפטיים, אבל אני בהחלט מתכוונת לבקש דיון חוזר בעניין הזה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז יש לי בקשה. אני מוכן לאשר את התקנות כפוף לדיון חוזר ולתוצאותיו.

מבחינה פרוצדורלית, מותר לי, נכון?

אתי בנדלר;

זו בעיה, משום שהם צריכים לדעת אם התקנות מאושרות או לא, ואינני יודעת

מתי הלשכה המשפטית תוכל להתכנס שוב לעניין הזה. מכל מקום, בוא נגיד שמבחינה

משפטית אין כל צל של ספק שהפיצול הזה הוא תקין, אבל השאלה שטעונה דיון היא אם

זה יהיה תקין גם אם זה לא יפוצל.

היו"ר אברהם יחזקאל;

מכיוון שהנושא הוגש, ובסך הכל זה פרק זמן סביר, 11 במרץ היום, והזדרזנו

לדון בפגרה בעניין, אדחה את הנושא הזה-

שלום שמחון;

באי זה סכום מדובר?

ארנון שמשוני;

כדי שלא נסתבך, נפרסם תקנה בלי אגרה, ובינתיים נספוג את זה-
היו"ר אברהם יחזקאל
זה בסדר, אבל הרי לא תוותרו לאורך זמן.

מיכל סגן כהן;

לא, ברגע שנלך כבר עם נושא האגרה, נבוא קודם כל-
היו"ר אברהם יחזקאל
שלא תיגשו עם זה לוועדת הכספים.

מיכל סגן כהן;

נבוא קודם כל אליכם, ונגיד לכם שאנחנו רוצים את האגרה, זאת האגרה שאושרה

בכל ההליכים המקדמיים, ואתם תנהו אותנו מה לעשות.
היו"ר אברהם יחזקאל
השגנו הישג, הם מוכנים לוותר על האגרה.
שהר יהודה
כן, אבל יש דבר אהד שהוא מוזר, אנחנו מבצעים את הבדיקות האלה בלי התקנות.

אנחנו משלמים עבורן עד הפרוטה האחרונה, גם אם יש תקנות חדשות עם אגרות, צריכים

להחליט אם אני מפסיק לשלם את הבדיקות, שעולות כסף רב, או לשלם אגרה, והממשלה

עושה כל בדיקה שהיא רוצה כמו בכל מקום בעולם. הדברים האלה צריכים להיות

ברורים.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אני יכול לדעת מה התכוונתם לגבות פה?
יהודה שחר
יש שאלה נוספת, היות שיש ועדת הסמכה שמאפשרת היום לחקלאי לשלוח ולעשות את

הבדיקות לכל מעבדה כלשהי שיש לה אישור בתקנות של מדינת ישראל לעשות את

הבדיקות, נשאלת השאלה האם הבדיקה שהחקלאי יביא ממעבדה אי, שעד שלשום לא היתה

מאושרת, יש לה אישור לדוקטור שמשוני לבוא ולומר זה מקבל או לא.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מציע שפשוט נדלג על התקנות האלה, ואני מציע שתפתחו במשא ומתן ותקיימו

שוב דיון על אותן שאלות, לפני שתביאו את זה אליי לדיון נוסף. לצערי, חשבתי

שהעניינים ברורים ונהירים לכולם על כל ההיבטים, מי משלם למה, מתי וכמה, אבל זה

לא נראה כך, ולכן העניין נדחה לתקופה של מספר שבועות.

אנחנו עוברים לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי

(דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), התשנ"ח-1998. כדי שלא אדחה

שוב את העניין, חלילה, האם הנושא הזה לובן עם כל הגורמים?ארנון שמשוני;

אני חייב לומר שאני מתפלא על מה שנאמר כאן כרגע, אבל לצורך הפרוטוקול,

צריך להיות ברור שמסוף חודש יוני, הייצוא יופסק, כלומר, אם לא תהיינה תקנות,

הייצוא יופסק, וחשוב שזה יהיה ברור.
שלום שמחון
מר שמשוני, עם כל הכבוד, אתם לא יכולים לא להגיע הנה "סגורים" ואחר כך

להפיל את זה על האנשים שיושבים פה, זה לא לעניין.
היו"ר אברהם יחזקאל
האמת? ברשותך, המשפט הזה היה מאד חזק, גם מרגיש מאד מאוים.

מיכל סגן כהן;

לא מאוים. אני רוצה לומר עוד דבר אחד לצורך הפרוטוקול לפני שאתם ממשיכים

בתקנות של הייצוא. התקנות האלה - תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל

תוצרת מן החי - באות להסדיר דבר אחד בלבד, הן לא באות להסדיר את הייצוא בארץ,

הן באות להסדיר, וזה על פי ההודעה שקיבלנו מהנספח שלנו בבריסל שהחל מהאחד

ביולי אף תוצרת בעלי חיים לא תוכל להיכנס לאיחוד האירופאי אלא אם היא עומדת

באמות המידה שלהן. זה לא אומר שהתקנות האלה מחייבות כל מפעל לייצור מוצרי

ביצים או מוצרי דגים לעמוד בהן.
היו"ר אברהם יחזקאל
אין ספק, זה רק אומר שיש תקנות שמפעלים שלא ידבקו לפיהן יהיו בבעיה.
מיכל סגן כהן
לא, הם יהיו בבעיה שהם לא יוכלו לי יצא אם לא תהיינה תקנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא, הם לא יהיו בבעיה משפטית.

מכיוון שאני לא רוצה להעלות את הסוגייה האבסורדית שנדונה פה לפני Xזמן,

והרי אני לא חקלאי, על עניין מיץ התפוזים - אמנם זה לא קשור לנושא, אבל יודעים

פה על מה אני מדבר - ובריסל וכו', אני מציע שבכל מקרה נושא כזה, ראוי שילובן

עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, מה גם שיש עד לאחד ביולי זמן. אני בעד שעד התאריך

הזה הנושא הזה ילובן, יש לכם כל כך הרבה זמן לדון בו.
ארנון שמשוני
לא, רק שיהיה ברור שד האחד ליולי הקהיליה האירופית צריכה לקבל את התקנות

וגם לבדוק את המערכת שלנו אחרי קריאת התקנות-
היו"ר אברהם יחזקאל
אני נדהם, התקנות האלה הובאו למנהלת הוועדה לפני חודש, והבאנו את זה

עכשיו לדיון בפגרה, זה שיא.לאה ורון;

בגלל הקושי של התאריך האחד ביולי,
היו"ר אברהם יחזקאל
שאלתי שאלה בסיסית: האם בזמן הכנת התקנות ותוך כדי, התקיים דיון עם

הגורמים בדבר לעניין?

מיכל סגן כהן;

ראשית, החוק קובע שיתייעצו בוועדות מייעצות, וועדות מייעצות ישנן,

והתייעצו בהן.
היו"ר אברהם יחזקאל
מי פה חבר בוועדה המייעצת?

מיכל סגן כהן;

אני יכולה לתת רשימה של חברים.
היו"ר אברהם יחזקאל
מי מטעם החקלאים בוועדה המייעצת?
שחר יהודה
לא הוזמנו אף פעם בנושא הזה.
מיכל סגן כהן
אם רוצים לדעת, אומר מי האנשים.
היו "ר אברהם יחזקאל
כן, סתם מעניין אותי בשביל ההגיון.

מיכל סגן כהן;

מייד אומר מי האנשים שבוועדה המייעצת. דבר נוסף, אין לנו פה שיקול דעת

לקבוע הוראות כאלה או אחרות בתקנות, כל מה שעושות התקנות הוא לאמץ את ההוראות

של הקהיליה האירופית, ואנחנו לא יכולים לסטות מזה.
שלום שמחון
של מי המעבדות האלה?
ארנון שמשוני
של משרד החקלאות.,שלום שמחון;

זאת בעיה שלו, שיעשה מה שהוא רוצה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני שמח שאנחנו מאמצים את התקנות של הקהיליה האירופית, ומכיוון שיש לנו

תאריך - האחד ליולי - שהוא תאריך יעד, אני עדיין שואל שאלה נורמטיבית: האם לא

ראוי היה שתוך כדי הכנת התקנות - למה אנחנו תמיד נזכרים ברגע האחרון? מביאים

את זה לכאן לוועדת הכלכלה, דנים בזמן פגרה - יתדיינו, וכשאת אומרת לי שהיו

ועדות, אני רוצה לדעת איזו ועדה.

מיכל סגן כהן;

ועדה מייעצת לעניין ייצור חלב ומוצריו: מציבור היצרנים או המשווקים: מוטי

סגל, דני - - -

ארנון שמשוני;

הנושא לא עלה על הפרק - - -

שלום שמחון;

הוועדה הזאת היא שלכם, של משרד החקלאות, תעשו מה שאתם רוצים.
ארנון שמשוני
יש תקנות - - -
שלום שמחו ן
אם אתם רוצים לדאוג לענ"ניכם, דאגו לענייניכם. ברגע שאתה מביא פה עניין

שיש בו גם תקנות וגם כסף, זה אומר שאתה מטיל את זה על מישהו, אתה לא משלם את

זה מעצמך, אם אתה רוצה לשלם את זה בעצמך, עשה מה שאתה רוצה, אני לא מבין מה

העניין.
הי ו"ר אברהם יחזקאל
מדברים על תקנות לפיקוח על "צוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי
שלום שמחון
על התקנות הקודמות.
אתי בנדלר
מדובר על התקנות החדשות, הדברים בכלל התייחסו לתקנות החדשות.
היו"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת שמחון, מדובר על התקנות החדשות לפיקוח על ייצוא, האם קראתם

אותן? אתם בעד או נגד?יצחק טובלי;

קראנו, אנחנו לא נגד, אבל יש לנו מה לומר.
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל האם אמרתם את זה למי שהיה לכם מה לומר?

יצחק טובלי;

כן.
היו"ר אברהם יחזקאל
והאם הם קיבלו את דעתכם?
יצחק טובלי
יש מצב שצריך להציג אותו לפני שנקבל החלטה,
היו"ר אברהם יחזקאל
לכן אני לא רוצה לקבל החלטה לפני שתלבנו את העניין איתם.
יצחק טובלי
כבר ליבנו את העניין .
היו"ר אברהם יחזקאל
ומה היתה תשובתם?
יצחק טובלי
כדי שלא נדבר בעלמא, חלק מהבדיקות האלה נעשות היום על ידי מועצת הלול על

חשבון החקלאים, גם בהודים וגם בביצים. בהודים זה מעוגן בתקנות, שהחקלאים

מחוייבים לשלם, בביצים זה כרגע מתבצע בהסכמה, כאשר התקנות של מועצת תלול

שמסדירות את הנושא הזח בדרך לאישור, ואם תאושרנה או לא זה עניין אחר. היום

מציעים לנו את התקנות האלה, ואומרים לנו שברגע שתאושרנה התקנות האלה, תפסיק

החובה עלינו לעשות את אותן בדיקות.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה הרבה י ותר משמעותי.
מיכל סגן כהן
יש פה מחלוקת לא על עצם הצורך בפיקוח.
היו"ר אברהם יחזקאל
על המבנה, על הגורם הבודק. . . יי ,
מיכל סגן כהן
לא, גם לא על מבנה, לא על הגורם הבודק. המהלוקת הירודה היא מי יגבה את

הכסף: המועצה לענף הלול או משרד החקלאות.
היו"ר אברהם יחזקאל
נכון, זה עניין מבני.
מיכל סגן כהן
אנחנו כרגע גם בשלב זה, גם בתקנות האלה, עדיין אנחנו לא מבקשים לאשר

אגרה.
אתי בנדלר
גברת מיכל סגן כהן, אני הולכת קצת לאיבוד כשמדברים על התקנות האלה, על

התקנות הקודמות וכוי. את מתייחסת עכשיו לתקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי? מן התקנות האלה את מבקשת להשמיט את תקנה 10.

מיכל סגן כהן;

ממילא ציינתי מראש שהאגרה היא באישור ועדת הכספים.
היו"ר אברהם יחזקאל
קודם כל מוחקים את תקנה 10. כמו שאמרתי, זה ענין מבני, ומבני זה גם מי

יגבה את האגרה.

אתי בנדלר;

כותרת השוליים של תקנה 10 היא אגרות.
הי ו"ר אברהם יחזקאל
היום לא רוצים אגרה, "ירדנו מהאגרות". אני מקדים את המאוחר.

שלום שמחון;

עוד לא ירדנו.
היו"ר אברהם יחזקאל
אני מקדים את המאוחר, ושואל כאשר יבואו האגרות, מי יגבה את האגרות? ומה

בין זה לבין האיחוד האירופי? כתוב שם שמועצת הלול לא יכולה לגבות אגרות?
מיכל סגן כהן
מועצת הלול היא גוף שמורכב מנציגי המגדלים, מנציגי ממשלח ומנציגי

משווקים, כאשר עיקר הגורמים שישנם במועצת הלול הם לאו דווקא גורמי השלטון.

התקנות האלה הן לא מכוח חוק המועצה לענף הלול, אלא מכוח סמכות בחוק לפיקוח על

ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי.נושא ההודים, שמר טובלי אמר קודם, בכלל לא שייך לעניין. הוא נמצא באגרת

שירותים לענף הלול, ונושא ההודים מצריך בדיקה וולונטרית של המגדלים שלא הרצים

שההודים שלחם יימצאו פסולים אחרי פוסט מורטם, אחרי השחיטה, ולכן המועצה לענף

הלול, בתיאום עם חבריה, העבירה את אותה אגרת שירותים אצלם והיא אושרה, ואף אהד

לא פוגע באותה בדיקה לפני - - -
היו"ר אברהם יחזקאל
נשאלה שאלה שנשמעת לי הגיונית: האם מן התקנות האלה נובע שהבדיקה שתיערך

עכשיו, למעשה, תחסוך את הצורך לקיים בדיקה שם?
מיכל סגן כהן
להודים זה בכלל לא קשור.
יצחק טובלי
למה זה לא קשור? זה קשור.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז תאמרו מה הבעיה.
יצחק טובלי
אין לנו בעיה. ברגע שישחררו אותנו מהחובה של גביית האגרות האלה בגין אותן

בדיקות שהולכות להיעשות, אין לנו בעיה עם זה.
ארנון שמשוני
בדיקת הודים לא נדרשת על ידינו. בדיקת ההודים במשקים לא נדרשת.
יצחק טובלי
לא במשקים, אבל - - -
אתי בנדלר
ראה את ההגדרה האחרונה בדף 1, מהי "תוצרת מן החי", שלגביה חלות התקנות

האלה, ותוצרת מן החי כוללת "דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים", .

דהיינו, התקנות האלה, ככל שאני מצליחה להבין אותן, לא חלות על עופות, לא על

הודים ולא על תוצרת אחרת שאיננה כלולה כאן בהגדרת תוצרת מן החי.
יצחק טובלי
ביצים כלול?
אתי בנדלר
כן.
יצחק טובלי
אז אני מודיע לוועדת הכלכלה שאנחנו היום מבצעים בדיקות אנטיביוטיקה בהתאם

להנחיות של פרופסור שמשוני או העובדים שלו, אלף בדיקות בשנה בביצים בשביל

לקיים את מה שנאמר פה, ואנחנו רוצים להבטיח שכאשר התקנות שלכם יאושרו, נפסיק

להיות מחוייבים לעשות את זה.

ארנון שמשוני;

בהחלט, אז נוכל לגבות אגרות עבור הבדיקה של הביצים, ולא תהיה כל בעיה.

אבל זה לא שייך לתקנות הללו, הוא מדבר על תקנות השאריות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה עדיין מדבר על השאריות?
יצחק טובלי
כן.

ארנון שמשוני;

לא מדובר באלה, התקנות החדשות שמדברים עליהן כרגע הן לא מניעת שאריות.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אנחנו כבר בסעיף הבא.

יצחק טובלי;

אין לנו בעיה אם זה - - -

היו"ר אברהם יחזקאל;

רבותיי, אנחנו מדברים על תקנות ייצוא, ואני מקריא אותן שוב: תקנות לפיקוח

על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי.

אלון מדינה;

התקנות האלה נחוצות לנו, מפני שהן תנאי לאפשר את הייצוא של הביצים שלנו

לאירופה. אני שמח על הנדיבות של פרופסור שמשוני לגבי עניין העלויות, ובוודאי

שכל עוד לא אושרה האגרה, אז אין כל מניעה, להיפך, אנהנו צריכים את התקנות

האלה. אני מבקש שלא נעכב את התקנות האלה כבר עכשיו -

י ורם פז;

אני חושב שבנושא הדבש, ולדעתי גם לשמן זית, יש כאן איזשהו דבר יוצא דופן.

לפחות בדבש, וזה צריך להיות מצוין כאן , שצריכה להיות גם עמידה בתקן הזה.
ארנון שמשוני
זה לא בתחום הווטרינרי, זה איכות וזה בריאות. -יורם פז;

כן, אבל אנחנו מגדירים כאן את התקנות כתקנות לפיקוח על ייצוא.

ארנין שמשוני;

מיתר בחוק שהוא חיק שניגע לבריאית בלבד. המדיבר היא כאן רק בהיבט

הבריאותי ולא האיכותי.
יורם פז
בסך הכל הכל אני חושב שאנחנו מבצעים את הבדיקות, ואני מברך על התקנית.

הרברט זינגר;

אני רק רוצה לומר שבנושא של מוצר מן החי, אין כאן אף הגדרה מדוייקת,

למשל: האם שוקולד עם חלב, האם זה מוצר מן החי? אי האם בורקס עם גבינה היא מיצר

מן החי? לפי זה, זה לא ברור אם זה כן או לא.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אז מה אדוני טוען?

הרברט זינגר;

אני חושב שלא.

מיכל סגן כהן;

אני חישבת, שלמעשה, ההחלטה אס מוצר מן החי אי לא היא החלטה של הארץ

שתייבא אותה, מכיוון שאם היא תבקש את אישור מנהל השירותים הווטרינריים, נצטרך

לקבוע שזה מוצר מן החי, ואם היא לא תבקש, אז לא תתן אישור.
היי"ר אברהם יחזקאל
היא אומרת שזה תלוי בארץ שאליה מייצאים.

שאיל זוהרי;

מפליא אותי שבשר עוף לא מופיע פה.

מיכל סגן כהן;

לבשר עוף יש תקנות מיוחדות.
שאול זוהרי
בדיוק בגלל זה מפליא אותי שזה לא-

היו"ר אברהם יחזקאל;

לא, אבל זה כבר לשאול שאלה יש מאין.מיכל סגן כהן;

זה מוצרי עוף מ-1977, והן שרירות וקיימות.
היו"ר אברהם יחזקאל
בוא נשאר בקביעה, תשאיר את זה כך. יש לכם עניינים משפטיים לקרוא?
אתי בנדלר
אני מניחה שכולם עברו על התקנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
שתי דקות לקרוא את התקנות.
שלום שמחון
יש לי הצעה.
אתי בנדלר
אבל יש לי מספר הערות קטנות.
בניהו מנדל
מה שמדאיג אותי בנושא הזה של התקנות החדשות הוא שאנחנו משלמים כבר עבור

תקנות שקיימות ומביאים לנו תקנות חדשות, שבשר עוף לא מופיע בהן, ומחר בבוקר-
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל מחר בבוקר נדון במה שיהיה מחר בבוקר.
בניהו מנדל
אני מאד חושש - - -
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל אדוני עד כדי כך משבח את עבודת הוועדה שהוא כבר רוצה שנדאג מה יהיה

מחר בבוקר. ניסיתי להבהיר אם יש התנגדות, אומרים שאין התנגדות לעניין הזה,

נושא הייצוא הוא נושא חשוב.
בניהו מנדל
בתנאי שלא תהיה כפילות.
היו"ר אברהם יחזקאל
כן, בתנאי שלא תהיה כפילות. אם תהיה כפילות, אני נמצא. כאן, ויש לך גם

נציגים כאן.
שלום שמחון
יש כאן תוספת שאני רוצה להוסיף, שהיא כרגע מסתובבת פה, אך בהזדמנות

שאנחנו מדברים על הכל, אולי גם נוסיף אותה.

אתי בנדלר;

בגלל להץ הזמן אני מבינה שאין זמן לקרוא את התקנות בקול רם, וביקשת

שכולנו נעיין בהן, אז אני כבר רוצה להפנות את תשומת הלב להגדרת "רופא וטרינר"

שמדובר בעצם רק ברופא שהוא עובד המדינה או רשות מקומית או של גוף סטטוטורי. לא

מדברים כאן על רופאים וטרינריים מהשוק הפרטי.
היו"ר אברהם יחזקאל
השגתי השגה לגבי איזו עמותה שהוקמה עם הרופאים הווטרינריים, האם זה נוגע

לעניין הזה?

אתי בנדלר;

לא.
מיכל סגן כהן
זה נועד למנוע את העניין הזה.
אתי בנדלר
הערתי לגברת מיכן סגן כהן שאני חושבת שראוי לשפר את הנוסח של תקנה

4(א)(3) "בר ביצוע". לא היה לי ברור למה הכוונה כאן, ואני מניחה שהוועדה

מסמיכה את משרד החקלאות עם הממונה על-
מיכל סגן כהן
זה מה שהגענו, זה עבר-
היו"ר אברהם יחזקאל
כן, אבל תדונו על כך אחר כך.
אתי בנדלר
חסרים פרטים הן בסעיף 8(ג} והן בתקנה 10 לגבי התחילה.
היו"ר אברהם יחזקאל
מה לגבי סעיף 8(ג}?
אתי בנדלר
הוועדה לא יכולה לאשר נקודות.
היו"ר אברהם יחזקאל
אמרה היועצת המשפטית שאנחנו לא יכולים לאשר נקודות. האם יש לך כמה סימני

קריאה בעניין ?
ארנון שמשוני
תוך שבעה ימים ממועד הסירוב, סליחה, עשרה ימים.
היו"ר אברהם יחזקאל
מה אומרים באירופה?
ארנון שמשוני
אני מוכן להתחייב--

אתי בנדלר;

אם מבחינת המפעלים זה סביר.
היו"ר אברהם יחזקאל
עשרה ימים - זה נראה לי קצר, לא?

אתי בנדלר;

ארוך. מדובר כאן על כך שמסרבים לאשר תוצרת, הוא צריך לדעת איפה הוא עומד.
היו"ר אברהם יחזקאל
את צודקת, מה שנראה לך, שבוע זה בסדר?
אתי בנדלר
לי בסדר כל דבר שהוא ישים מבחינת המפעלים.
היו"ר אברהם יחזקאל
האם יש פה נציג מפעלים?
יעקב אור
אין בעיה.
אתי בנדלר
עם מה? עם שבוע או עם עשרה ימים?.
יעקב אור
שניהם, בדרך כלל מדברים כאן על תוצרת --
היו"ר אברהם יחזקאל
סגרנו על שבוע.

אתי בנדלר;

מה התחילה המוצעת של התקנות האלה בתקנה 10?
ארנון שמשוני
מועד תהילת התקנות הוא לכל המאוחר באחד לחודש יוני.

שחר יהודה;

מה קורה אס אנחנו רוצים לייצא לאותן הארצות שבהן סף הסיבולת הוא יותר

גבוה? לפי התקנות האלה לא נוכל לייצא.
היו"ר אברהם יחזקאל
נשאל פה מה קורה לגבי רף יותר גבוה מבחינת סטנדרטים. אני לא יכול לקבוע

את הרף של האחרים?
ארנון שמשוני
הכוונה היא יותר גבוה מאשר הקהיליה האירופית?
שחר יהודה
יותר נמוך.
ארנון שמשוני
יש סמכות על פי החוק עצמו תוך נקיבה בשמה של המדינה שבה מדובר לאפשר לה

תקנים אחרים.
היו"ר אברהם יחזקאל
זאת אומרת, נאמר פה שיש סמכות המאפשרת יצירת סטנדרטים אהרים נמוכים.
שחר יהודה
בתקנה?
מיכל סגן כהן
סעיף 18 לחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי -
היו"ר אברהם יחזקאל
החוק מאפשר היום לשר החקלאות לייצא למדינות שבהן הסטנדרטים יותר נמוכים-
לאה ורון
תקנה 10(ב) נמהקת?
היו"ר אברהם יחזקאל
כן.
לאה ורון
ותקנה 10 השנייה, סעיף התחילה, צריכה להיות מסומנת בסעיף 11?

אתי בנדלר;

יש כאן פעמיים סעיף 10.

לאה ורון;

האם סעיף 10(ב) נמחק?
היו"ר אברהם יחזקאל
גם 10(א).

מיכל סגן כהן;

10 נמחק כולו,
אתי בנדלר
יש שתי תקנות שקיבלו את המספור 10, ואז סעיף התחילה הוא באהד ביוני 1998.
מיכל סגן כהן
אני מבקשת רק להעיר לפרוטוקול שהודענו בתקנות, שהפקדנו בספריות את דרישות

העיון, ויש תיקון לשם אחת הספריות, שזוהי ספרייה למדעי הרוה וניהול על שם

ברנדר-מוס בתל אביב.
לאה ורון
תאמרי שוב, בבקשה, מה נמחק ומה משתנה.
מיכל סגן כהן
אתן לך נוסח חדש.
שלום שמחון
אני רוצה לנצל את ההזדמנות שכל האנשים שעוסקים בזה נמצאים כאן וגם מחכים

לתקנות אלה, ולומר שאין סיבה שתקנות מחלות בעלי חיים ייבוא וייצוא של מוצרים

מבעלי חיים "ישכב" פה עוד הרבה זמן.
לאה ורון
זה לא על סדר היום של הדיון היום.שלים שמחון;

אני אומר שכולם נמצאים פין, והשאלה מה אפשר לעשות לטובת העניין.

לאה ורון;

אין משהו שאפשר לעשות.

שלום שמחון;

אבל כולם פה. אני שואל אם אפשר להוסיף את זה לאחת התקנות פה.

אתי בנדלר;

אתה מדבר על תקנות אחרות שנשלחו לאישור הוועדה ולא הונחו על סדר יומה? אז

בוודאי שאי אפשר.

היו"ר אברהם יחזקאל;

פרוצדורלית זה לא הונח על סדר היום בוועדה.
לאה ורון
יכול מי מחברי הכנסת לטעון אחר כך שהוא רצה לומר את דעתו,
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל זה נמצא אצלך?

לאה ורון;

זה נמצא אצלנו בו ועדה.

אתי בנדלר-;

תיאורטית, חבר הכנסת שלום שמחון -

שלום שמחון;

תיאורטית, אם אני עכשיו מבקש להוסיף את זה לתקנות האלה?

אתי בנדלר;

לא, אי אפשר. אני רק רוצה להסביר לך שתיאורטית יכול חבר כנסת מסויים

לומר: אם הייתי יודע שהתקנות האלה יהיו על סדר היום, באלה יש לי עניין מיוחד

והייתי בא לדיון.
שלום שמחון
יש לי שאלה אחרת, נניח שעכשיו תוך כדי דיון, אני מבקש להוסיף לתקנות

הקיימות האלה את העניין הזה - ונעזוב מי חתום למטה ומי למעלה - ונניח שהיו

מעלים פה הצעות וזה היה עולה להצבעה.
מיכל סגן כהן
מקור הסמכות הוא אחר. הייתי רוצה, אבל אני לא יכולה, כי מקור הסמכות של

התקנות הארורות הוא פקודת מחלות בעלי חיים, והתקנות האלה הן תקנות לפיקוח על

ייצוא. אין סמכות לפי חוק לפיקוח על ייצוא לקבוע הוראות לגבי ייבוא ביצים.
שלום שמחון
אבל פה ביצים וגם פה ביצים, זה הכל אותו דבר.

אתי בנדלר;

אבל זה גם לפי סעיף 22, פשוט לא בדקתי את התקנות.
מיכל סגן כהן
אני פשוט לא יכולה לעשות את זה, אני פשוט לא יכולה להסדיר ייבוא של

ביצים, אני מסדירה לפי סעיף 22 את הייצוא--
היו"ר אברהם יחזקאל
למה לא אמרת את זח?
שלום שמחון
התקשרתי, אבל אמרו שזה כבר מאוחר.
היו"ר אברהם יחזקאל
אז בישיבה חבאה.
שלום שמחון
האם זה בלתי אפשרי?
אתי בנדלר
זה מה שגברת מיכל סגן כהן הסבירה, שהמטריה היא שונה, מה שאתה רוצה להוסיף

לא קשור רק לייצוא של מוצרים, והתקנות האלה שאושרו עכשיו על ידי הוועדה

מתייחסות אך ורק לייצוא של בעלי חיים, של תוצרת בעלי חיים.
ארנון שמשוני
התקנות הן מאד חשובות, הן נועדו למנוע הברחה של ביצים.
היו"ר אברהם יחזקאל
נדאג שהן תבואנה לדיון מהיר, אין .בעיה. נביא את זה לדיון הבא.
מיכל סגן כהן
אני מגישה לוועדה נוסח מתוקן של חתקנות האלה.שחר יהודה;

לא כתוב פה שהכל מכוון למאכל אדם. יש תוצרת מן החי, שלא מכוונת למאכל
אדם, למשל
מזון בעלי חיים. לא כתוב בתקנות שהכוונה היא למאכל בני אדם.
ארנון שמשוני
מה זה מפריע? נניח שזה לא, אז מה?
שחר יהודה
אם אני מוכר מזון לבעלי חיים-
ארנון שמשוני
אם הקהיליה האירופית לא תתן לך להכניס תוצרים מן החי, שאתה מייצא מהארץ,

מה ייצא לך מזה?

לאה ורון;

עורכת הדין מיכל סגן כהן הניחה לנו כרגע נוסח מעודכן של התקנות. אני

מציעה, שמאחר שמול עיניכם הנוסח הקודם, צייני מה השינויים והתוספות, והוועדה

תאשר את הנוסח הקודם, כי אין לפני חברי הוועדה הנוסח החדש.

מיכל סגן כהן;

בהגדרת הספרייה הוספנו את המיקום המדוייק, את השם המלא של הספרייה -

ברנדר-מוס. סעיף האגרות, סעיף 10, נמחק.

לאה ורון;

אז הכל נשאר אותו דבר.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אני מציע לאשר את התקנות, מי בעד אישור התקנות?

הצבעה

בעד - 2

נגד - אין

נמנעים - אין

התקנות אושרו.4. תקנות הדיג (תיקון). התשנ"ח-1998 בדבר רשיונות דיג. הגנה על דגים. שיטות

דיג והגבלות באיזורים ועונות

תמי מור;

תקנות הדיג הן משנת 1937, 60 שנה, ולמרות שהיו לנו כמה תיקונים מצאנו

שיש מקום להתאים אותם למציאות המשתנה. לכן הלק מהתקנות מתייחסות לתיקונים

פרוצדורליים של הגשת הבקשה והתיקונים האחרים הם מהותיים יותר על שיטות דיג,

אזורי דיג, ואלה הקטעים שאנשי אגף הדיג יצטרכו להסביר.
היו"ר אברהם יחזקאל
זה נראה לי שזה דורש סמסטר לימוד שלם.
תמי מור
אפילו הביאו מפות.
היו"ר אברהם יחזקאל
כמה זמן זה מחכה אצלנו?
לאה ורון
התקנות הועברו לוועדה ב-8 בינואר 1998.
היו"ר אברהם יחזקאל
נראה לי שלמעשה לא נגמור את העניין היום, כי הנושא הוא יותר מדי "עמוק".
שלום שמחון
הבעיה היא שיש פה כזה הבדל בין הדייגים שדגים בים לבין מגדלי הדגים

בבריכות דגים.
היו"ר אברהם יחזקאל
גברת תמי מור, במה בדיוק הם שונים?
תמי מור
אין בעיות בקטע של איזה מסמכים צריך לצרף לבקשה לרשיונות דיג. יש שני

סוגים של רשיונות דיג, יש רשיון דיג אישי לדייג, ויש רשיון לספינה לעסוק בדיג,

אז כאן זוהי שאלה של נוהל תקין, בדרך כלל אנחנו ממילא מבקשים לצרף את המסמכים

האלה בלי שתהיינה תקנות.
אתי בנדלר
גברת תמי מור, אולי תאמרי על איזה מסמך מדובר כאן בפירוש, מדובר כאן על

מידע מן המרשם הפלילי, נכון? מה שנקרא תעודת יושר.
תמי מור
כן.
אתי בנדלר
האס זה נדרש מכל מי שמבקש רשיון דיג אישי?

תמי מור;

כן.

אתי בנדלר;

לאיזה צורך? למה אני צריכה להיות ישרה כדי לדוג?

תמי מור;

ראשית כל, זה כתוב בפקודת הדיג עצמה, שצריך לבדוק את עברו של המבקש.

היו"ר אברהם יחזקאל;

אני מכיר לא מעט אסירים משוקמים בשכונה שגדלתי בה, שחלק מהשיקום הוא דיג.
תמי מור
כיוון שבדלג, וכנראה בים, יש אפשרויות להברחות, לסמים ולפח"ע, חשוב מאד

לבדוק מי עוסק בדיג,
אתי בנדלר
האם זה נדרש גם מבעל הספינה וגם מבעל רשיון דיג אישי?
תמי מור
לא, בקטע הזה רק הדייג, אבל אם בעל הרשיון של הספינה גם דג, הוא צריך

כמובן שיבדקו גס אותו.

ברשיונות של הספינה אנחנו צריכים שתהיה לספינה הזאת איזה כושר שיט.

אתי בנדלר;

על איזו תקנה את מדברת?
תמי מור
ב-2א כתוב ש"לבקשה לרשיון לספינה" צריך "רשיון שיט כהגדרתו בתקנות

הנמלים".
אתי בנדלר
את מדברת על תקנה 3 לתקנות המוצעות, תיקון לתקנה 2א?תמי מור;

כן.
אתי בנדלר
על איזו פסקה את מדברת?'

תמי מור;

אנחנו מוסיפים;

"(4א) לבקשה לרשיון לספינה לעסוק בדיג יצורפו -

(1) רשיון שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט)".
היו"ר אברהם יחזקאל
גברתי קוראת, ולא התכוונתי שתקראי,

אברהם רימנו;

סלחו לי, יש לנו עשר דקות זמן ומבזבזים אותן על דברים מוכרים, שאין עליהם

חילוקי דעות.

היו"ר אברהם יחזקאל;

סלח לי, אנחנו גם באים בפגרה. אל תדאג, תצא מפה מאושר ומרוצה, תאמין לי.

תמי מור;

דבר נוסף שאנחנו מבקשים - וזה חדש - הוא "תצהיר חתום בידי המבקש לפיו

עיקר עיסוקו - בדיג".
היו"ר אברהם יחזקאל
למה אני צריך את זה? מה לגבי חופש העיסוק וכוי? אני רק שואל שאלה משפטית.

תמי מור;

זאת כיוון שיש כמות מסויימת מוגבלת של דגה, ואם ניתן לכל הספינות-

היו"ר אברהם יחזקאל;

אז אולי נוסיף דגים? נייבא מחוץ לארץ דגים ונזרוק לים?

תמי מור;

זה יהיה טוב. לא לים, אני חושבת שלים כנרת באמת מוסיפים דגיגים.היו"ר אברהם יחזקאל;

יש לי הצעה, אל תהיו מונופוליסטים ואל תגבילו- הגדרות של עיסוק, תנו

לאנשים כאלו לעשות מה שהם מבינים. זה נשמע לי קצת לא הגיוני, בכל אופן מבחינה

ציבורית.
שמואל פיזנטי
יש לנו נמלים, ובהם יש סירות. חלק מהסירות הן סירות דיג, שלמעשה, משרתות

את הציבור בזה שהן תופסות דגים ומובילות אותם לים ומובילות אותם לשווקים וחלק

הן יכטות. דמי עגינה לספינות דיג הם יותר נמוכים מאשר דמי עגינה ליכטות, לכן

כל ה"יכטונרים" מעוניינים שספינתם תוגדר כספינת דיג, ומה שאנחנו רוצים זה

למנוע מה"יכטונרים" להגדיר את ספינתם כספינת דיג.

היו"ר אברהם יחזקאל;

ומה שאני רוצה זה לא למנוע ממי שרוצה להיות דייג להיות דייג.

שמואל פיזנטי;

אף אחד לא מונע ממי שרוצה להיות דייג להיות דייג, אבל מלאי הדגה הוא

מוגבל, וכדי שלא נהרוס את הענף שעליו אנחנו יושבים ואת פרנסתם של הדייגים,

אנחנו משתדלים להגביל את גודל המאמץ דיג, כי אחרת מלאי הדגה ידלדל, כמות

ההורים לא תהיה מספקת, ואז לא יהיו דגים לאף אחד, כולל לא לציבור שהולך לשוק

לקנות דגים. לכן, על פי פקודת הדיג, בסמכותו של שר החקלאות להגביל את כמות

הדייגים.
היו"ר אברהם יחזקאל
ו בסמכותי לא לאשר את זה.

שלום שמחון ;

אדוני היושב ראש, אני רוצה להציע הצעה. מנסים פה לסתום איזושהי פרצה

שקשורה לים. מצד שני התקנות האלה עוסקות גם בתהום אחר. השאלה אם אפשר לשאול פה

שאלה עקרונית ראשונה, וקודם כל אפשר לעשות הפרדה, לשחרר את הדייגים ולקיים

איתם דיון בנפרד, הם לא בעסק.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא, אני לא רוצה. אני בכוונה רוצה לכרוך את הדברים ביחד כדי להלחיץ

מישהו. אני בכוונה רוצה ליצור טקטיקה, גם לי יש תרגיל.

תמי מור;

אנחנו מנסים לשכנע שאם יש כאן הגבלה בעיסוק, זה לתכלית ראויה.
היו"ר אברהם יחזקאל
כן, זה המשפט הראשון בחוק חופש העיסוק.

תמי מור;

כן.
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל זה צריך לשכנע אחר כך בית משפט.

שלום שמחון;

אגב, שתדעו שזה לא יעבור בג"צ.
היו"ר אברהם יחזקאל
נכון. גברתי, הבנתי את הנושא, אבל לא שכנעת אותי. מספר הדגים בים זה

משכנע?

אתי בנדלר;

לא רק מספר הדגים בים. ברגע שניתן לתת מספר רשיונות מוגבל וצריכים להשוב

למי ראוי לתת את הרשיון הזה. אני חושבת שזה בהחלט שיקול לגטימי, כפי שהוסבר

עכשיו על ידי משרד החקלאות ולתת את הרשיון לאלה שפרנסתם מהענף הזה.

תמי מור;

יש לנו תיקון שעניינו העברת הבעלות בספינה. כיום לרשיון לספינה יש איזה

ערך כלכלי, ואדם יפחד להעביר את הבעלות בספינה מחשש שבלי הרשיון הוא לא יקבל

כסף. כאן אנחנו מאפשרים את ההעברה הזאת.
היו"ר אברהם יחזקאל
נשמע הגיוני.

תמי מור;

תקנה 4 המוצעת - עניינה איסור דגים בתוך הנחלים בתחום של מאה מטרים

ברשתות מסויימות, שקשה לי להסביר מהן.

יוסי ג'ינו;

אני חושב שהיה מן הראוי שלפני שנגיע לכאן, נקבל את ה"סיפור" הזה של

התקנות ונוכל לשבת גם עם היועץ המשפטי, ולא קיבלנו.
היו"ר אברהם יחזקאל
שאלה אלמנטרית, למה לא קיבלו את העניין הזה לפני?

שמואל פי זנטי;

דאגתי שוועד דייגי טבריה יקבל--

י וסי ג'ינו;

למי שלחת את זה בבקשה?
שמואל פיזנטי
שלחתי את זה למשרד בטבריה וביקשתי שימסרו לכם, ושם אמרו לי שמסרו לכם.
יוסי ג'ינו
לא מסרו לנו שום דבר,

היו"ר אברהם יחזקאל;

לא משנה איך, זה לא הגיע, אז צריך שזה יגיע מתי שהוא וצריך לדון על כך

בכל אופן ולשמוע הגובות אם יש, זה נשמע לך הגיוני?
שמואל פיזנטי
זה נשמע לי הגיוני, אבל אני בטוה שהמסמכים הגיעו אליהם לפני חודשים, כי

דאגתי לשלוח אותם לפני חודשים, כמו שדאגתי לשלוח לכל יתר איגודי הדייגים.

יוסי ג'ינו;

זו עובדה שלא קיבלנו וגם הייתי צריך לקבל את התקנות הקודמות על מנת לראות

את התיקונים שלא מופיעים פה לפי סעיפים שהולכים לתקן.

במידה שדייג ירצה לקבל תעודת יושר בכנרת, אנחנו מכחידים את עם הדייגים

בכנרת, לא יהיה דבר כזה, הדייגים בכנרת ברובם עם עבר פלילי, וזה דבר ידוע בכל

מדינת ישראל, ואף אחד מדייגי הכנרת שירצה לחדש את רשיונו, לא יקבל תעודת יושר.

היו"ר אברהם יחזקאל;

זה מה ששאלתי מקודם, מה התשובה להערה זו?

דן מירס;

אני מנהל אגף הדיג ואני חותם על כל האישורים. העיכובים היחידים למתן

רשיון דיג הם רק אם יש אישורים קודמים בסחר בסמים ובעבירות על ביטחון המדינה,

זה הכל, שום דבר אחר לא עיכב את מתן הרשיונות,
יוסי ג'ינו
אנחנו לא רוצים להעסיק מרגלים או סוחרי סמים, זה לא. אין לנו בכלל ויכוח

בנושא הזה, יש קונסנסוס מלא,

לאה ורון;

זה לא מוגדר כך על פי התקנות,

אתי בנדלר;

הנוסח של התקנות מאפשר לקבל את כל הרישום הפלילי של האדם, ואם אתם

מעוניינים בהרשעות או ברישום פלילי שמתייחס אך ורק לעבירות הקשורות בסמים או

בביטחון המדינה, מדוע לא לציין את זה?

היו"ר אברהם יחזקאל;

100%.יוסי ג'ינו;

אבל בלי תעודת יושר.

דן מירס;

זאת תעודת יושר, זה מה שהמשטרה מעבירה.
אתי בנדלר
אולי כדאי לברר את זה עם נציגי משרד המשטרה.
היו"ר אברהם יחזקאל
כדי שבישיבה הבאה נאשר את הדברים האלה, אני רוצה למקד בדיוק את ר;שאלה:

תעודת יושר היא נגזרת של מה? אותי מעניינות שתי סוגי עבירות - וזרז נשמע הגיוני

כמו שאמרת - ואני רוצה לעגן את זה שזה יהיה כתוב בתקנה.

דן מירס;

השאלה אם המשטרה יודעת-
היו"ר אברהם יחזקאל
לכן אמרה היועצת המשפטית שראוי שתבדקו זאת עם נציגי המשטרה. זה נושא-

לדיון, לא לעכשו.
יוסי ג'ינו
רציתי לעבור מייד - היות שאני מדבר על דייגי הכנרת, ואיתכם הסליחה דייגי

ים התיכון - להחלפת תקנה 10 בסעיף 13.
היו"ר אברהם יחזקאל
לא, הישיבה הבאה תתקיים אחרי שתשבו איתם ספציפית עניינית. תודיעו למנהלת

הוועדה אם יצאה לכם ההזדמנות הנאותה לדון איתם. אם לא, מנהלת הוועדה תקבע מועד

יותר מאוחר. תאמין לי, אנחנו רגישים לכל חלקי הציבור, וזו ההצעה שאני מציע

לכם, דונו איתם.
אברהם רומנו
ישבנו איתם, וישנו סעיף אחד שלא מקובל עלינו בכלל. השנה הטילו עלינו

גזירה, שלא נעבוד - 45 יום נעמיד את הספינות שלנו בנמלים ולא נצא לעבודה, כדי

שהדגה תתרבה בים. הכל טוב ויפה, אבל כל אחד מבעלי הספינות מעסיק ארבע - המש

משפחות, ולכל אחד יש חובות חודשיים גדולים בבנק. אם נעמיד את הספינות האלה בלי

שיהיה לעניין הזה פיצוי, נפטר את הפועלים ונפשוט את הרגל.
היו"ר אברהם יחזקאל
מה אתה מציע?אברהם רומנו;

הם הציעו פיצוי מסויים שיספיק לשלם רק לפועלים שלנו, הרוובות שלנו לא

מעניינים אף אחד, אז הצענו הצעה נגדית - מותר לנו לעבוד ממאה פאדום, מרחק רק

של 12 מייל מהחוף ומעלה, בלי שנפגע בדגה. הם טוענים שמי שיעבוד לא יקבל את

המענק.
היו"ר אברהם יחזקאל
אבל זה נשמע הגיוני, לא?
אברהם רומנו
לא, זה לא הגיוני.
היו"ר אברהם יחזקאל
באשר לסוגיית הפיצוי ובאשר לסוגיית ה-12 מייל, זה גם יהיה ITEMלדיון

הבא. בכל מקרה, תמשיכו לקיים דיון בעניין הזה ותנצלו את הרצון הטוב שלנו לדיון

ביניכם.
שמואל פיזנטי
רציתי להעיר שהתקנה הזאת של השבתת דיג המכמורת אמורה להיכנס לתוקף באחד

ביולי והיא תימשך עד ה-15 באוגוסט, ויהיה צורך של שלושים יום מהיום שמתפרסמת

התקנה.
היו"ר אברהם יחזקאל
הבנתי, נקיים ישיבה במועד הסביר, כלומר, במאי אני צריך לקיים את הישיבה.
יצחק פארין
נפגשנו והחלטנו על הנוסח של התקנה, ונאמר לנו שמבהינת אנשי האגף לדיג

במשרד החקלאות זה סגור, אין לנו מה לדון איתם בהמשך הנושא אלא לבוא לוועדת

הכלכלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
אמרתי שבמאי, כאשר נדון בעניין הזה, אולי אפילו נקיים בפגרה דיון נוסף אם

מנהלת הוועדה תמצא לנכון. אני גם אקרא את התקנות ואעבור עליהן.

מר אייל רותם, האם אתה רוצה להסביר מדוע צריך להפריד בין בריכות לבין ים?
אייל רותם
לגידול בבריכות ולגידולים בים אין בעיה עם התקנות האלה.
היו"ר אברהם יחזקאל
כלומר, אתה בעד העניין? סליחה על החוצפה, אבל בדיון הבא אתה מיותר כי כל

מה שנאשר תסכים. . . .אייל רותם;

נכון - - -
היו"ר אברהם יחזקאל
חבר הכנסת שמחון ידאג שנאשר זאת. אני רוצה לאשר זאת, כפוף לרצונם של

הדייגים שגם הם עם במדינה זו. אני לא עושה כרגע את ההפרדה, מסיבות שלי, שחבר

הכנסת שלום יודע מה הן. רבותיי, אני רוצה לאחל לכם חג שמח, ואני מאמין שבעקבות

הישיבה הזאת תפתחו במשא ומתן.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים