ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/03/1998

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים), (תיקון), התשנ"ח -1998 - הצבעה

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 250

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. כ"ז באדר התשנ"ח (25.03.98) .שעה 09:00

נכחו: חברי הוועדה: אבי יחזקאל - היו"ר

אלי גבאי

יצחק ועקנין

צבי וינברג

שלום שמחון

נסים דהן

אברהם פורז

גדעון עזרא

עזמי בשארה

אלי גולדשמידט

מאיר שטרית

עבד אלמלכ דהאמשה

מידי זנדברג

אלכס לובוצקי

זאב בוים
מוזמנים
יולי אדלשטיין - שר העליה והקליטה

עו"ד מירון הכהן - יועץ משפטי במשרד התעשייה והמסחר

דב מישור - מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר

אביקם בלר - אגף התקציבים במשרד האוצר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסויימים).

(תיקון), התשנ"ח - 1998 - הצבעה.צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים

מסויימים). (תיקון). התשנ"ח -1998 - הצבעה

היו"ר אבי יחזקאל;

אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה.

אנו מקווים היום לאשר את צו סימון המחירים. במידה וזה יאושר, זה יהיה יום

חג לצרכן הישראלי ומתנת חג הפסח לצרכן הישראלי.

שלום שמחון;

האם יש פתרון למוצרי החלב והבשר?
היו"ר אבי יחזקאל
בצו יש סעיפים הכוללים את כל המוצרים שבהם מציע המשרד להוסיף סימון,

בתוכם יש את סעיף מוצרי החלב, שהוא בסעיף נפרד, ואת סוגיית מוצרי הבשר בסעיף

נפרד. לגבי העניין של החלב והבשר, השר עומד על דעתו להעביר את הדברים כפי שהם.

יש לי הצעה לגבי החלב. אם השר יועיל לקבל את הצעתי לגבי החלב, שעדיין לא הצגתי

בפניו, אז נעשה פה שיקול דעת.

שלום שמחון;

אם הכוונה לא להגיע לפתרון בנושא החלב והבשר, אז אני מבקש התייעצות

סיעתית.
אלי גולדשמידט
מה ההצעה שלך בנושא החלב?
היו"ר אבי יחזקאל
ההצעה שלי לגבי החלב היא, שלגבי מוצרים ניגרים, קרי, אותן שקיות ניילון,

שקיות חלב ושקיות שוקו, המחיר לא יסומן. בנוגע לשאר המוצרים, אני מאמין שיש את

הפתרון הטכנולוגי לסמן. כפי שמסמנים את התאריך והתוחלת, אפשר לסמן את המחיר

המירבי בפס הייצור. אני לא חושב שיש בעיה עם פס הייצור. גם תנובה וגם גורמים

אחרים יכולים לסמן בפס הייצור, כאשר רשתות השיווק יכולות להביא במבצעי הוזלה

מחירים אחרים. אני חושב שבפס הייצור אפשר לסמן את העניין הזה. אין לי כוונה

לייקר את העלויות.
שלום שמחון
אני חושב שהתקפלת פה באופן רציני.
היו"ר אבי יחזקאל
אני לא מתקפל. מדובר על מוצרים שיש עליהם פיקוח.
אתי בנדלר
אין היום פטור מסימון על גבי המוצר עצמו בכל מוצרי החלב שאינם בפיקוח.שלום שמחון;

נניח שתנובה, טרה או שטראוס, רוצים למכור מוצר שבפיקוח שהוא בפחות מהמחיר

שבפיקוח, למה אתם לא רוצים לאפשר את זה?

אתי בנדלר;

אין שום מניעה. אני לא נכנסת לשיקולים הערכיים ולשיקולים המסחריים. כל

מוצר שיש עליו סימון, יכולים למכור אותו במחיר נמוך מהמחיר המסומן על גביו על

ידי הצבת שלט.

היו"ר אבי יחזקאל;

אני מציע לפנות למשרד התמ"ס בעוד כשנה על-מנת שיסביר לנו מה הועיל הצו

ומה השלכותיו. אני מבקש ממשרד התמ"ס שייצור, על פי רשימה מוסכמת בין רשתות

השיווק לבין התמ"ס, מודל של פיילוט, שבו יגישו רשתות השיווק לשר התמ"ס מספר

חנויות מוגדרות שבהן יערך מודל נסיוני. משרד התמ"ס ישב עם רשתות השיווק, עם

המכולות והי יצרנים, ויראה מה טיבו של אותו פיילוט. זאת לאחר שנאשר היום את

הצו.

הפשרה שאני מציע היא, שמוצרי חלב בשקיות כולל השוקו לא יסומנו. עוף קפוא

למוצריו כן יסומן. לכן אנחנו מאשרים 99% מהצו.

"מאחר שאתמול עברנו על הצו המוצע ובדקנו כל אחד מהפרטים הכלולים בסעיף 1

פיסקה 2, שאותה מציע השר לבטל, אני מעמיד עכשיו את הצו להצבעה. אני מבקש לאשרו
בשינויים הבאים
בפיסקה 2 המוצעת, פיסקה 7 שאותה מוצע לבטל, יכתב "מוצרי חלב

נוזליים ארוזים בשקיות".

שלום שמחון;

למה צריך את המילה "ארוזים בשקיות"? צריך להיות כתוב מוצרי חלב ניגרים.

היו"ר אבי יחזקאל;

"מוצרי חלב נוזליים ארוזים בשקיות, שלגביהם נקבע מחיר מירבי".

אברהם פורז;

אני מציע ששר התמ"ס יהיה מוסמך לאשר הסדרים אהרים, על אף האמור בצו, כדי

לבדוק חלופות אחרות. אני מציע שהצו כולו יהיה לשנה, ושבעוד שנה משרד התמייס ידע

שכל ההסדר הזה נופל. נכון שאז תהיה חובת סימון מוחלטת, אבל הם ידעו שחייבים

לבוא לפה, באופן סטטוטורי, על-מנת להציג את תוצאות הממצאים. זאת על-מנת שאנחנו

נוכל לגבש עמדה בעוד שנה.
היו"ר אבי יחזקאל
צו לשנה פירושו, שלא יישמו אותו בשטח, כפי שלא ישמו את הקודם שנים רבות.
יצחק ועקנין
למה יש התעקשות על מוצרי החלב?

מירון הכהן;הצו שקובע איזה מוצרי חלב בפיקוח כולל לא רק חלב נוזלי אלא גם יוגורט,

לבן וגם את כל הדברים האחרים. אם משאירים את הפטור על תוצרת חלב ניגרת אז לא

עשינו שום שינוי.
היו"ר אבי יחזקאל
חלק ניכר מהצריכה של הצרכן הישראלי זה מוצרי חלב.

מירון הכהן;

נכתוב "חלב מפוסטר, טרי ואמיד".
היו"ר אבי יחזקאל
הנוסח שאני מציע הוא: "חלב ושוקו מפוסטר, טרי ואמיד".
אברהם פורז
אני מבקש להצביע על כך שתוקפו יהיה לשנה.

הצבעה

(על חצעתו של אברהם פורז)

בעד - 2

נגד - 13

הצבעה

(על כל הצו)

בעד - 13

נגד - 1

נמנע - 1

הצו אושר.
שלום שמחון
אני מציע רביזיח.
היו"ר אבי יחזקאל
הצבעה

(על הצעתו של שלום שמחון לרביזיה)

בעד - 1

נגד -14

תודה רבה, חישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים