ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 25/03/1998

תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) לתיקון), התשנ"ח - 1998

פרוטוקול

 
הכנסת השלוש-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 249

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי. כ"ז באדר התשנ"ח (25.03.98). שעה 08:45

נכחו: חברי הוועדה; אבי יחזקאל - היו"ר

גדעון עזרא
מוזמנים
דני רוזן - מנכ"ל משרד התקשורת

שריל קמפינסקי - לשכה משפטית במשרד התקשורת

אברהם מנצורי - סמנכ"ל כספים ברשות הדואר

ישראל איתן - יועץ משפטי ברשות הדואר

יוסי שרעבי - מנהל מחי מידע ותעריפים

ויקטור מיכה - סגן מנחל אגף כספים כלכלה ובקרה

פרלי שר - רשות הדואר

שמואל לחמן - יו"ר מועצת רשות הדואר
י ועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
יפעת שפרכר
סדר-היום
תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק)

(תיקון), התשנ"ח-1998.תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות

לפי סעיף 37(א) לחוק) לתיקון). התשנ"ח - 1998
היו"ר אבי יחזקאל
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה. קיימנו דיון בסוגיה של אותן

תקנות, והיתה לי תחושה שהנושא של אגרות ותשלומים צריך לעבור איזה שהוא רענון.

הסנקציה היחידה שהיתה לי, היתה להגביל באיזה שהוא לוח זמנים את אותן תקנות

שביקשתם, ולא להאריך אותן אוטומטית. זאת כדי לקבוע הקמתה של ועדה ציבורית,

שברשותה יעמוד איש שיוביל את המהלך. משרד התקשורת הקים את הועדה, שבראשה עומד

דוד ברודט. אני מודה לכם על שנענתם לבקשתי להקים ועדה, ואני מודה גם לשרה

לימור ליבנת על כך שהיא ממנה את הועדה.

אתם מבקשים מהוועדה להגיש את המלצותיה עד סוף דצמבר 1998, שזה פרק זמן

סביר ביותר. לכן, אנחנו נבקש להאריך את התקנות עד לסוף ינואר 1999.

דני רוזן;

אני חושב שהגבלת התאריך היא לא במקומה.

גדעון עזרא;

אני שמח שהקמתם את הוועדה. היום, כל אחד מחפש את האזרח הקטן. בהצעה שאתם

הגשתם, זה נכון שהאזרח הקטן משלם פחות על כל מכתב רגיל שהוא שולח, אבל בחשבון

הכללי הוא משלם הרבה על כל הדברים האחרים.
דני רוזן
התעריפים של רשות הדואר נקבעו לפני מספר שנים. פנינו לאנשי ציבור בתחום

הכלכלה שיעמדו בראש הוועדה, ובסופו של דבר דוד ברודט הסכים. התנאי שלו היה,

שאי אפשר לבדוק תעריפים במנותק מכל נושא מבנה ענף הדואר. לכן, תפקיד הוועדה

הורחב לטפל בכל ענף הדואר וגם בתעריפים. אני מבקש לא להגביל את הזמן של התקנה,

מכיוון שייווצר מצב שרשות הדואר תשאר בלי תעריפים.

היו"ר אבי יחזקאל;

קבענו מועד, הוקמה ועדה, עכשיו אתה כותב שהוועדה מתבקשת להגיש את

המלצותיה עד סוף דצמבר 1998. לכן אני חושב שהראשון לפברואר 1999 זה התאריך

המתאים.

דני רוזן;

אני חושב שהגבלת הזמן היא לא נכונה. הסכנה היא שרשות הדואר תתקע בלי

תעריפים.

היו"ר אבי יחזקאל;

הצבעה

(על הראשון במרץ)

בעד - 2

נגד - 0 .
דני רוזן
הוועדה לא היתה קמה אם לא הייתם מעלים את הצורך בה.

היו"ר אבי יחזקאל;

עכשיו אנחנו מבקשים את הצורך לקבל את המלצותיה במועד סביר. מועד סביר זה

שנה.
דני רוזן
אני מבקש שתעריפי רשות הדואר לא יהיו מוגבלים בזמן.

היו"ר אבי יחזקאל;

לפי התאוריה, תעריפי הדואר מהר היו צריכים להיות 0. ועדת הכלכלה מאשרת

לעוד שנה. הוקמה הוועדה בעקבות תהיות. כל מה שאני ממליץ זה לקבל במשך שנה, על

פי דעתכם, את דו"ח ועדת ברודט. אני מודה למנכ"ל משרד התקשורת שנענה לבקשתינו

והקים את הוועדה ואני מודה לאנשי הרשות.

הישיבה נעולה,

הישיבה ננעלה בשעה 09:00

קוד המקור של הנתונים