ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 17/03/1998

הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינו0ח לא מתוקןפרוטוקול מסי 243

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי. י"ט באדר התשנ"ח (17 במרץ 1998). שעה 09:55
נוכחים
יו"ר הכנסת דן תיכון
חברי הוועדה
אברהם יחזקאל - יו"ר ועדת הכלכלה

אברהם פורז - מ"מ היו"ר

אליהו גבאי

עבד-אלמאלכ דהאמשה

נסים דהן

יהודה הראל

יצחק וקנין

גדעון עזרא

זאב בוים (מ"מ)

איתן כבל (מ"מ)

אחמד 0עד (מ"מ)
מוזמנים
סנה שפניץ - משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

אלן זיסבלט - משרד המשפטים

אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

רחל גרשוני - רכזת המועצה לתאגידים ציבוריים, משת- המשפטים

אריאלה רוזנטל - מתמחה, משרד המשפטים

יואב ערמוני - מנהל מינהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות

יוסי ישראלי - מינהל הדלק, המשרד לתשתיות לאומיות

עו"ד דרורה ליפשיץ - לשכה משפטית, משחר האוצר

רונן חדש - אגף התקציבים, משת- האוצר

אבי גפן - אגף התקציבים, משת- האוצר

ירון ביבי - אגף התקציבים, משת- האוצר

יהודה חזן - משרד הפנים

נטלי אוסטרובסקי - משרד הפנים

עו"ד איילת בן-עמי - לשכה משפטית, המשרד לאיכות הסביבה

יוסי גמליאלי - מרכז פיתוח בר קימא, אגף תכנ1ן, המשרד לאיכות הסביבה

משה אהר1ני - אגף שיווק וכלכלה, מינהל מקרקעי ישראל

דוד תדמור - הממונה על הגבלים עסקיים, רשות ההגבלים העסקיים
היועצת המשפטית
אתי בנדלר

אלי שהרבני (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה ורון

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994.הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות). התשנ"ד-1994
היו"ר אברהם פורז
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אני רוצה לקדם בברכה את יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת

דן תיכון, שהוא גם יושב-ראש הכנסת.

אנחנו קיימנו בעניין הזה מספר רב של ישיבות. בישיבה האחרונה שהיתה פה לפני כשבוע אמרו לנו נציגי

משת- המשפטים פחות או יותר כך: שהממשלה דנה בעניין בוועדה בראשות השר יצחק לוי והיא מבקשת

מאיתנו לא לדון כרגע ולא לקבל החלטה בקשר לחוזים שנחתמו בעבר. הממשלה מבקשת מאיתנו לפצל

את הצעת החוק כי נערכת אצלם עבודה, והם יביאו לנו הצעה גם לגבי חוזי העבר. אחרי שלחצתי על נציגי

הממשלה הם התחייבו שלא יאוחר מה-20.6 הממשלה תביא לנו הצעה לגבי חחי העבר, והם ביקשו

מאיתנו לפצל.

למה לדעתי חשוב לפצל? יש כמה דברים שאנחנו מאוד בשלים בהם, וכבר קיימנו הרבה ישיבות, וכדאי

שחלק מהרפורמה הזאת תצא כבר לדרך, כמו פתיחה והקמה של תחנות חדשות. הרי אנחנו מדברים בין

היתר על שיחרור הפקקים שנועלים את העניין של תחנות חדשות.
נסים דהו
עד שהעסק הזה יקרום עור וגידים, עד שיכנס למהלך, יעבור לא רק חודש יוני, יעבור גם חודש יוני הבא,

אז ככה שאנחנו לא מרוויחים כלום.
היו"ר אברהם פורז
רק רגע, לעומת זאת כל הנושא של פתיחת הסכמי העבר, גם אם הממשלה תבוא לפה עם הצעה

מגובשת ב-20.6 - כלומר אם היא תבוא, על-פי הצהרתה - גם אז נזדקק לדעתי לדיונים ממושכים למדי על

העניין הזה כי הוא עניין מאוד מסובך. לכן, אם אנחנו לא נפצל, החוק כולו יכול להתעכב לתקופה ארוכה.

בעיני זה חבל. רבותי, למתת שאני איש האופוזיציה אני הולך פה יד ביד עם הצעות הממשלה.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אני חייב לומר כאן, שהעניין הזה צריך להיגמר ולהיחתך. אני חושב שדווקא סוגיית הפיצול, כפי

שהממשלה מבקשת, פנו אלינו שר התשתיות, שר התחבורה ומי שאתם רק רוצים ואמרו: רבותי, אנחנו

רוצים לקדם את החוק. אני חושב שמהבחינה הזאת פיצול היום והשארת סוגיית העבר לחון ממוקד עד

ה-20,6, שזה לב הבעיה, דווקא יתן לנו יכולת להתמקד ולהביא תהליך של הצבעה וקבלת החלטות.

אם במילא בחלק לא קטן של החוק יש קונצנזוס בין הממשלה ובין חברי-כנסת ונותרה שאלת הפיצול,

שהיא במילא תידון ביוני על-פי בקשת הממשלה, והממשלה הזו - שאני אופוזיציונר שלה - באה ואומרת לי

שהיא לא רוצה כרגע מסיבות משפטיות להגיע למצב שבו היא דנה בעניין של העבר ומבקשת שניתן לה

פסק זמן, אז בואו נקבל בינתיים את מה שהיא כן מאשרת. היא מאשרת את הכל לבד מסוגיית העבר.

אני חייב לומר שיש לי בעיה קשה מאוד בשל משקלו הציבורי והאישי של יוזם החוק, יושב-ראש הכנסת

דהיום, שנלחם בכל התופעות ורוצה רפורמה אמיתית בתחום הדלק. מבחינתי הנוכחות שלו פה היא

משמעותית. הוא לא בא לפה כי זו איזשהי בעיה קלה. אני רוצה לשאול את יושב-ראש הכנסת האם בעצם

העובדה שסביר להניח שבסופו של דבר החוק שלו במהלך החודשים הקרובים יתקבל בפשרה כזאת או

אחרת כולו, האם זה מונע ממנו את האפשרות לקבל את חלקו היום?

ומשפט אחרון, אני חושב שבסוגיה כזו, אם אנחנו נעשה כרגע הצבעה, אני מעריך שיושב-ראש הישיבה

יכול להביא את זה להצבעה ואני גם יכול לשער מה תהיינה התוצאות. השאלה אם פה צריך קונצמוס או לא.

אני בעד קונצנזוס אבל אני משער מה תהיינה התוצאות. מרבית האנשים פה הם נגד, הם יתמכו בהצעת

הממשלה.
נסים דהן
אני מציע, אדרבא, מתוך הגישה שאדוני הציע ב0וף, שצריכה להיות הסכמה של כל חברי הוועדה פה

אחד שלא להצביע היום על פיצול מהסיבה הפשוטה. בעצם ברגע שאנהנו מפצלים אני חושב שבשביל

הממשלה גמרנו עם החוק הזה וזה לא יפתר עד חודש יולי. הסוגייה הקשה של העם- היא נשמת החוק,

היא רוח אפו של החוק. כל החוק בא רק בשביל העבר. אם אנחנו היום מוציאים את הערמונים מן האש

לממשלה ולא מתייחסים יותר לעבר כי פיצלנו אותו, אני חושש שיוני הזה יהיה יוני בעוד שנתיים. במיוחד
כשהצד השני בא ואומר
רק רגע, מה קרה? יוני? נחכה כולנו ליוני.

יש הבדל גדול אם אנחנו מוציאים לשוק 100 תחנות או שאנחנו מוציאים 400 תחנות. יש הבדל גחל

בתחרות על 100 תחנות מול תחרות לגבי 400. לכן אני מציע שלא לעשות פיצול ולחכות להצעת הממשלה,

לראות איך הממשלה חושבת לפתור את בעיית העבר, כי זה רוח החוק וזה נשמת אפו של החוק.

יושב-ראש הכנסת דן תיכון לא בחינם הציע חוק שבעצם קודם כל מתייחס לעבר, כי במרבית התחנות

סגורים בחוזים של העבר.
היו"ר אברהם פורז
יש לו התייחסות גם לזה.
נסים דהן
לגבי חלק קטן של התחנות. בהחלט יש השלכות עצומות. ההשלכות של העתיד נגזרות מן העבר. יש

הבדל גדול האם אנחנו דנים ב-500 תחנות פתוחות או ב-100 תחנות פתוחות.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת וקנין, אחריו חבר הכנסת עזרא.
יצחק וקנין
אין לי מה להוסיף אחרי דבריו של חבר הכנסת נסים דהן.
גדעון עזרא
המטרה שלנו היא לרפורמה שתקל ותגביר את התחרות ואנחנו נשלם פחות עבור הדלק. ככל שנעשה

את זה יותר מהר, כך ייטב. אנחנו עדים לתחנות ששוחררו ולא שינו בהן שום דבר, לא הוריד! אפילו פרוטה

ממחירי הדלק. לפי ניסיוננו הדבר היחיד ששינה, בצפון הארץ לפחות, זה ריבוי התחנות.
נסים דהו
בלי שיחרורים. זה מה שאני אומר.
גדעון עזרא
לכן אני רוצה להגדיל בהרבה את כמות התחנות בארץ ולתת לחברות שאינן מיוצגות באיזורים שונים

זכות סירוב ראשונה. צריך לאלץ את המינהל להתקדם במסירת האדמות ולאלץ אותנו לטפל בתחנות

הפירטיות ובכל הדברים האלה, ויש לנו הרבה מאוד עבודה לעשות. צריך לקבוע את השנים של התקשרויות

היום, כי בכל יום שעובר יש התקשרות חדשה עם תחנת דלק, שהיא גם לא לפי החוק הזה, ואז מנציחים

משהו שאנחנו לא רוצים אותו.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אבל מי מחליט?
נסים דהן
אבל אם נחליט שהנושא של העבר תקף אז ....
היו"ר אברהם פורז
הבר הכנסת דהן, תיתן להבר הכנסת גדעון עזרא לסיים את דבריו.
גדעון עזרא
ותוך כדי עבודה על העתיד לראות איך לעשות את העבודה בצורה נאמנה גם על העבר. לכן אני בער

הפיצול על מנת לסייע לאזרחים.
אליהו גבאי
רבותי, קודם כל זה עצוב שהחוק הזה נמשך כאן שנים רבות ושיש סחבת. זה מראה על חולשתה של

הוועדה אם זה לא מגיע לסיכום וזה נמשך שנים רבות, יש פה משהו לא בסדר.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
זו הממשלה, עם כל הכבוד, שלא סיימה את העניין.
זאב בוים
מותר לחבר כנסת הדש למתוח ביקורת. אולי בשנים רובאות הוא יבין שהתהליכים פה הם ..... את זה

מעיר חבר כנסת קצת פחות חדש.
היו"ר אברהם פורז
אנחנו עושים כל מאמץ כדי שלא תוכל לשאת נאום כזה גם בעתיד.
אליהו גבאי
החוק נועד לתרום ליצירת תחרות. אם אנחנו ניצור התחרות רק על תחנות שייבנו בעתיד, זה כמו כוסות

רוח, זה לא הכמות המאסיבית של התחנות שכבר קיימות. אם החוק לא יחול עליהן, הרפורמה לא תגיע, זה

יהיה תיקון קוסמטי. לכן החוק צריך לחול על כל התחנות. כל אלה שחוששים מהבג"ץ שיבוא ויעכב את

הרפורמה, אז או שיחכו עד 20.6, כפי שהממשלה התחייבה, או שנקבל את הכל יחד.

הציבור מחכה לרפורמה בדלק, כפי שנעשו רפורמות בטלפונים ובתקשורת. אני חושב שזה דבר מתחייב

- היחס, המחירים, השירות, הכל ישתנה כאשר תיכנס ההתחרות. כל עיכוב ובל סחבת משרתים את

המונופולים הקיימים. כעת חייבים לכלול את כל התחנות, אחרת אנחנו לא מביאים בשורה לציבור ולא

מביאים את הרפורמה המצופה. או שנחכה עד 20.6 או שנקבל כעת את הכל כמיקשה אחת.
זאב בוים
אני רוצה לומר שהפניה של הממשלה לאשר רק לגבי התחנות החדשות...
נסים דהן
הממשלה רוצה לעשות פיצול כדי לעשות לעצמה חיים קלים. התפקיד שלנו הוא לא לתת חיים קלים

לממשלה, עם כל הכבוד, שיעבדו קצת ושייתאמצו להביא לפה הצעת חוק כמו שצריך.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, חבר הכנסת בוים קיבל רשות דיבור.
זאב בוים
אני יכול להבין שאולי יש קושי, לוקח זמן לממשלה להחיל את הרעיון הזה על כל המקומות בבת אחת

ואז היא מבקשת לעשות פה פיצול, כדי ליצור לפי דעתי כביכול איזשהי פריצת דרך. אבל אני אמרתי כביכול,

אדוני היושב-ראש, כיוון שיש גם אפשרות אחרת. זה יכול להיות חשש. אני לא יודע מה טיב הקשיים, אני יכול

לתאר לעצמי את טיב הקשיים כשרוצים להחיל על כל המערכת בבת אחת, אבל אם הקשיים האלה קיימים,

אנחנו בהחלטת פיצול נותנים איזשהו פיתחון לממשלה להתעסק עם הפיצול, להראות בזה איזה הישג

ציבורי גדול, ולדחות על-ידי כך את המשך הרפורמה. למרות שיש פה התחייבות לתאריך, תמיד אחרי זה

יכולים לבוא ולהגיד שיש אלף ואחת סיבות למה צריך לא להמשיך את הרפורמה. אם אחרי כל-כך הרבה

שנים הממשלה מבקשת לפצל ...
נסים דהן
זה מה שחבר הכנסת גבאי אמר, שזה נמשך כבר 7 שנים.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת יחזקאל, אני באתי לפה לקדם את החוק. לא באתי לפה לחפש שום דבר אחר.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
סליחה, אבל עם כל הכבוד, יש כאן הצעה לדחות את ההצבעה ל-20.6.
היו"ר אברהם פורז
אני נגד לדחות.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אני רוצה קונצנזוס על העניין.
היו"ר אברהם פורז
אז אין קונצנזוס.
נסים דהו
בכל מקרה לא תהיה הצבעה היום, אני אבקש התייעצות סיעתית.
זאב בוים
אדוני היושב-ראש, זה מוזר בעיני, אני קיבלתי ממך רשות דיבור ואתה לא נותן לי אותה, נותן ולא

מאפשר.

אני רוצה לומר, יש פה דבר והיפוכו, יש איזשהי סתירה פנימית. אם הממשלה באה ואומרת: בואו

תאשרו, נעשה פריצת דרך, ואני אביא עד חודש יוני השלמה של העניין עד תומו, אז אחת מן השתיים: אם

באמת עד לחודש יוני אפשר להכין את הכל אז לא יקרה אסון אם עוד 4 חודשים יחכו, אחרי שהרפורמה

הזאת כבר נסרחת ומתגלגלת הרבה שנים. אם אנחנו נאשר עכשיו, החשש שלי שבעצם האישור עכשיו

עלול להיווצר מצב שאנחנו בעצם בלי משים נרדים את העניין הזה לגבי המאסה הקריטית של העסק.
טנה שפניץ
אני רק רוצה להבהיר, הנושא עלה בוועדת שרים והובאה הצעת החוק הפרטית בפני ועדת השרים.

ועדת השרים התייחסה סעיף, סעיף. היו סעיפים שהיא תמכה בהצעת החוק, היו סעיפים, שמתייחסים לגבי

העבר, שהיא אמרה לגביהם שבינתיים אין לה מספיק נתונים ואין באפשרותה ליצור לעצמה את הדיעה -המגובשת האם לתמוך בהם או לא. הממשלה לא באה ואמרה לפצל אלא היא דנה בהצעת החוק שעמדה

בפניה ותמכה בסעיפים מ0יוימים. הפיצול הוא תוצאה, הוא גיבוש טכני של חלק מסעיפים שאפשר לתמוך

בהם, בעוד בחלק מהסעיפים האחרים אמרה הוועדה הבין-משרדית שדנה מטעם הממשלה, בראשותו של

נציג האוצר, בהשתתפות הממונה על ההגבלים העסקיים, משת- התשתיות ומשרד המשפטים, שלקטע של

חוזי העבר אין לה מספיק נתונים כדי לתמוך בסעיפים האלה ולכן היא מבקשת להמשיך ולדון בהם.

אם חצים לפצל או לא רוצים, זה גיבוש סכני איך הוועדה מבקשת לדון בחוק, ולאו דווקא שהממשלה

מבקשת את הפיצול.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני רואה שגם אלה וגם אלה רוצים את החוק, רוצים את הרפורמה, ומבקשים לעשות את זה כמה

שיותר מהר. אלא מה, טוענים שאם נפצל היום אז החוק יקבר לגבי שאר הדברים. זו הטענה ששמענו פה.

אני תומך בפיצול היום ונשמור כולנו שהחוק לא יקבר. נעמוד על המשמר, שהממשלה אכן תביא את

ההמשך בחודש יוני. אני לא רואה סתירה. עדיף שנאשר עכשיו את החלק שמוסכם על כולם ולהמשיך את

זה מאשר לדחות את הכל ואז הכל יקבר עד יוני ועד בכלל.
היו"ר אברהם פורז
רבותי, לפני שאני נותן למציע החוק, ליושב-ראש הכנסת, לומר את דבריו, אני חצה לומר לכם את דעתי.

אם הממשלה תבוא ב-20.6 עם הצעה בקשר לחוזי העבר, התעסקות עם חוזי העם- זה עסק ארוך, מסובך

וממושך. מי שמאמין שבמהלך חודש יוני או חודש יולי נגמור עם זה, הוא טועה. ולכן, אם אנחנו נכרוך את

העתיד ואת העבר אנחנו בינתיים לא מקדמים את העתיד. זאת אומרת, כל הרפורמה כולה אולי לא תהיה.

לפחות כל עוד אני אהיה מופקד על החוק, אני אנסה לקדם בכל עת גם את העבר כי לדעתי צריך לטפל

בזה. גם אם נאמר שלא רוצים לגרוע, צריך להחליט שאנחנו לא חצים לגרוע.
נסים דהן
את זה נעשה בחודש יוני. נראה ביוני את ההצעה של הממשלה ואז נבחן אם זה באמת עסק ארוך, ואז

נחליט אם לפצל.
היו"ר אברהם פורז
-

אני רוצה להגיד לך את התוצאה. אם היום אין החלטה על פיצול אז זה אומר שעד יוני קודם כל אנחנו לא

עושים כלום.
נסים דהו
גם ככה לא תספיק לעשות שום דבר.
היו"ר אברהם פורז
אני רוצה להסביר את התוצאה. אם היום אין החלטה על פיצול, עד 20.6 אנחנו לא עושים כלום. ב-20.6

אנחנו נכנסים לדיון בהצעה שתבוא מהממשלה על העבר, הצעה שיכולה להימשך חודשים אחכים, ובינתיים

הרפורמה תקועה. אני לא רוצה בזה.
נסים דהו
אז נעשה פיצול אם ניראה שזה סיפור ארוך. למה אנחנו צריכים להקדים עגלה לסוסים?
היו"ר אברהם פורז
עוד מעט כל אחד יוכל להביע את דעתו על החוק הזה על-ידי הרמת אצבע. אני אומר לכם עוד משהו,

אני חושב שאם אנחנו היום לא מחליטים על פיצול אנחנו תוקעים את החוק הזה לתקופה אחכה מאוד ואנילא יודע כמה. החוק הזה מטרתו לתת כל מיני פתרונות שכל אהד מהם עומד בפני עצמו להגברת התחרות.

המרחק בין התחנות זה דבר אחד, פתיחת חוזי המיבהל זה דבר אחר, הקצאת מגרשים זה דבר אחר, חחי

העבר זה דבר אחר, 0גירת תחנות לא חוקיות זה דבר אחר, וה"פזומטים" - כל אמצעי הוא להגברת

התחרות. לכן אני לא מסוגל להבין למה לא ננקוט היום בסידרה של צעדים שמקדמת אותנו צעד קדימה.

למה אנחנו כל-כך פסימיסטים? מה, אנחנו לא מסוגלים להחליט בעצמנו אחרי 20.6 לגבי העבר? לכן אני

חושב שאם לא רוצים לקבור את החוק הזה - אם רוצים לקבור אותו, אין בעיה, אפשר להחליט היום שאין

פיצול והכל גמור.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
רבותי אני מרשה לעצמי כיושב-ראש הוועדה לקחת שוב את זכות הדיבור. סוגיית הפיצול לא קוברת את

החוק. הרי הוועדה הזו עובדת בצורה קבועה, שוטפת ואינטנסיבית בעניין של החוק. יש לנו ,Dead lineיש לנו

תאריו יעד- חולשתה של הוועדה לא מאופיינת בישיבות האלה בנושא הרפורמה. ראה זה פלא, אנחנו

הולכים ולאט לאט לוקחים חלקים עיקריים מהחוק עד תומו. אם ב-20.6 לא תידון סוגיית העבר אני סומך על

יושב-ראש הוועדה שייביא את זה שוב לדיון כאן בלי עמדת ממשלה.

באו לכאן אנשים וחצים לקדם את חלקו הגדול של החוק כדי לקבוע עתיד בשם ההווה, כי גם היום

נחתמים הסכמים על בסיס העבר, עם אותם הסכמים דרקוניים. אז מה אתה אומר לי? לחכות לעוד

חודשיים, אן שהפריץ ימות, או שהתינוק לא יוולד?

אני מציע כרגע לאשר 70% מהחוק כדי לסיים את ה-100%במועד הסביר, שזה חודש יוני.
נסים דהו
לא יהיה יותר 70%.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
מי אמר? הרי הוועדה תיזום.
נסים דהן
כי הממשלה בעיקרון מתנגדת. הממשלה פוחדת מהצל של עצמה ולכן היא לא תתקן את חוזי העבר.

אין אומץ לוועדה הזאת להתמודד באומץ לגבי העבר, זאת הבעיה. הבעיה זה להתמודד עם חוזי העבר

ולפתוח אותם, כמו ההצעה המקורית של חבר הכנסת תיכון. הממשלה פוחדת שהבג"ץ יבטל את מה

שהיא תחליט. החלטה על פיצול כעת זה כמו לקבור את החוק.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אם פונה אלי מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות בשמו של השר, ומשרד התחבורה, ונציגת משרד

המשפטים אומרת שיש אי-בהירות לגבי העניין הזה ברמה המשפטית, אז מה, אתה רוצה לקרקע?
נסים דהו
הוא לא אמר שאי-הבהירות תימשך 30 שנים, הוא מדבר על 20.6.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
לכן אני חושב שהיום צריך להעביר את הפיצול ולקבוע מועד, לא ב-20.6 אלא בישיבה הראשונה של

ועדת הכלכלה בשבוע הראשון עם הפתיחה של המושב הבא. ממן דיון באשר לסוגיית העבר וניראה במה

הממשלה התקדמה בעניין בזמן הפגרה.
נסים דהן
אז נחכה עד אז.
אליהו גבאי
כל התחנות הפירטיות שצומחות ומהוות מיפגע זה בגלל הפתיחות.
היו"ר אברהם פורז
אבל אם אתה לא מפצל אי אפשר לטפל גם בפירטים.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
רבותי, אני רוצה את תשומת ליבם של חברי הכנסת, גם את תשומת חלב של חבר הכנסת כבל, תודה,

החוק הזה הובא על-ידי באמצע שנות ה-80 לכנסת. היה בחר שבפנינו סוגיה קשה ביותר. כשאומרים

לי: הממשלה לא רוצה, הממשלה כן רוצה, הממשלה מתחייבת - אני כבר במרוצת השנים האלה חייתי

באופוזיציה, בקואליציה, באופוזיציה, בקואליציה, והיה לי משא ומתן עם כל מיני שרים. הממשלה לא אוהבת

להתמודד עם הבעיה שמוצגת על שולחנה והיא עושה במשך כל השנים ניסיון להתחמק. היו כמה שרים

שגלגלו את הנושא הזה אל תוך החדר הזה.

מי שחושב שהנושא הזה יירד מעל סדר היום שלנו, טועה. הנושא הזה הופך להיות נושא חם ביותר

וכניראה שגם כל מה שקרה בחדר הזה במרוצת השנים שעברו יעלה על סדר היום. כאן מדובר בענקי

המשק הישראלי ששומרים על זכות הקניין שלהם במשך שנים ועושים הכל כדי שהוועדה תשמר את מה

שהיה בעבר.

כאן אני מגיע להווה. רבותי חברי הכנסת, כשאנחנו מתעסקים ברפורמה אנחנו לא רואים בעצם את מה

שקורה במשק הדלק. מה שנעשה בשבועות האחרונים במשק הדלק מעורר צמרמורת. חברות נמכרו בדרך

לא דרך, בעלויות הועברו, בין בהסכמה ובין בדרך עויינת, המחירים הרקיעו לשמיים. מדובר כאן בבעלי

תחנות שהפכו להיות ..., והם לא מסכנים, רבותי, שיהיה ברור שבעלי תחנות הדלק הם לא מסכנים, אבל

גם על-פי תורתנו עבד יוצא לחופשי בזמן כלשהו, לאחר 7 שנים. אבל אני רואה כמה בעלים אני כבר עברתי

בחברות הדלק ואני יכול לומר שבכל חברות הדלק, בין במישרין ובי1 בעקיפין, עברו בעלים בכל מיני דרכים

ובכל מיני קומבינציות, כשהמשקיעים בעצם לא השקיעו בסופו של דבר אגורה מכספם והם כל הזמן התחרו

על הנכס שיש לחברות הדלק בתחנות הדלק ובכל הסביבה שמצוייה באתר תחנות הדלק.

מי שבא וחושב שהוועדה הזאת תתחמק מלהכריע והיא תמתין לממשלה, טועה. לממשלה אין את

הכוח להתמודד עם השאלה הזאת והיא תעשה את הכל על מנת לדחות את העניין.

כאן אני מגיע לרגע המחלוקת. אם תשאלו אותי מה צריך לעשות כדי לקדם את העניין - אני בהחלט

חושב שלממשלה יש בעיה אבל אם הממשלה מתחייבת ואומרת: אני אגיש לכם הצעה עד ה-20.6, אני

מקבל, אם כי אני לא מאמין, כי שבעתי הבטחות מכל הממשלות ומכל שרי האנרגיה לדורותיהם. הגיע הזמן

לנוע, אדוני הממונה על ההגבלים העסקיים, כל מה שחשבנו בעבר בטל בשישים לאור מה שקורה בעצם

הימים הללו, כשבעלי ההון, עשרים במספר, מתחרים אחד בשני על גבו של החוק לאורך שנים רבות. כל

אחד מעריך בעצם את האפשרות שהחוק יגיע לכלל הבשלה בצורה שונה לחלוטין. הקונה החדש את חברת

הדלק מניח שהוועדה הזאת לא תזוז ושהיא תנציח את המצב שקיים כי היא דנה בזה 10 שנים, ואולי אף

13-12 שנים, ולא עושה דבר. מה שהיה הוא שיהיה, כך הניח האיש שקנה את פז בשעתו וכך הניחו אלה

שקנו את סונול בשעתו.

אם אתם שואלים אותי מה צריך לעשות - אני לא תולה תקווה בממשלה אבל אני תולה תקווה בוועדה.

כאן אני חולק על חבר הכנסת דהן ואני מציע שתתמוך במה שאני אומר כרגע. בסך הכל המבחן תלוי בך

ובכל חברי הכנסת שיושבים כאן. אם הם יחליטו לבצע את הרפורמה כפי שהיא מוצעת בתוך פרק זמן

מוגדר, זה יתבצע. לא צריך לומר לרגע: אני באופוזיציה אז אני נותן לממשלה את הזכות לפעול, או שאני

בקואליציה ולכן אני תומך בנושא הזה. הבעיה איננה של קואליציה ו/או אופוזיציה, היא בעיה של רפורמה

במשק הדלק לטובת הצרכנים.

אני מקבל, רבותי, את הצעתו של חבר הכנסת פורז שאומר: נפצל, נעביר בתוך שבוע חלק, ונקבע

לעצמנ! תאריך שב! אנחנו באים עם החוק הזה למליאה עם רפורמה אמיתית שתתייחס לעבר, להווה

ולעתיד. כך אי אפשר יותר להמשיך. תסתכלו איך מעריכים את הוועדה הזאת בקרב המשקיעים. מזה שהםמוכרים וקונים במחירים אסטרונומיים אני מבין שהם כולם מניחים שהוועדה הזאת לא תזוז יותר כי בעצם

העניין מבוקר על-ידי שר כזה או שר אחר, ברצותו יבטיח לוועדה, ברצותו לא יבטיח לוועדה.

אם אנחנו מדברים על עסקים ומדברים על חקיקה, זו תהיה שעתה היפה ביותר של הוועדה. תפצל את
החוק ותאמר לממשלה
אנחנו בתחילת המושב, שהוא לא רחוק מאיתנו, נגמור את העניין תוך כדי רפורמה

מקפת באשר לבעלות בעבר, בהווה ובעתיד.
היו"ר אברהם פורז
מפאת כבודו של יושב-ראש הכנסת אני חושב שהוא צריך להיות הדובר האחרון.
גסים דהן
שמענו את הדברים בכובד ראש ואנחנו רוצים, כדי להחליט האם לפצל או לא, התייעצות סיעתית.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אין לי ברירה אלא להיענות לבקשתו של חבר הכנסת דהן. אבל רבותי, תקשיבו, אם האיש שיזם את

החוק ולאורך כל השנים האלו נלחם באותם ענקים ולא יצר אצלם איזה שם של אדם פופוליסטי, הוא אדם

שעומד על דעתו והוא תומך בפיצול - אני מודיע חד-משמעית, שההצלחה שלי או הכישלון שלי ימדדו באם

אני אצליח לסיים את הרפורמה הזאת עד לתום מושב הקייץ. אני אומר שאני צריך עד הקייץ להעביר את זה

לטוב (ואני לא רוצה להגיד לרע, רע זה אומר שהרפורמה לא תלך עד הסוף). היה לבו את הסיפור של המינוי

של חבר הכנסת פורז, ברוך השם הוא עושה את הדברים יפה, בגיבוי של כל חברי הוועדה. אני רוצה

קונצנזוס אבל מדובר על זה שאני היום אספק לך 70% מהחוק או 50% מהחוק.
גדעון עזרא
יש לנו עוד מה לעשות בחוק.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
לכן ההצעה שלי היא כזו, ברשותך, חבר הכנסת דהן, גם היושב-ראש וגם הממשלה תומכים בפיצול.
יושב-ראש הכנסת דן תיכון
הממשלה לא תזוז.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
תשמע את הצעתי. על-פי הצעת יושב-ראש הכנסת אני מציע לקבל את הפיצול ולקבוע עכשיו מועד,

לשבוע הראשון של המושב הבא, לדון עם הממשלה בסוגיית העבר. כלומר אם הם ביקשו עד ה-20.6 אני

לא נעתר לכך, אני מבקש שכבר בחודש מאי נשב ונלווה את עבודת הממשלה וניראה באמת האם עמדתו

של היושב-ראש, שאומר שהם לא עושים כלום, נכונה. אני מאמין שהפעם, כבוד היושב-ראש, הם יפעלו.

אבל בואו נבדוק את העניין הזה.
יושב-ראש הכנסת דו תיכון
הפיצול לא מעלה ולא מוריד אלא אם כן אתה לא סומך על עצמך ואתה חושש שאתה תיכנע. יש כאן

לחצים אדירים, רבותי. זה אחד הנושאים השנויים במחלוקת שלוביסטים מתפרנסים על גביו הרבה שנים.

הרפורמה הזאת דרושה והיא מגובה משפטית, לאלה ששכחו, בחוות דעת של השופט זמיר.
נסים דהו
אני מבקש התייעצות סיעתית עד מחר.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
חבר הכנסת נסים דהן אני פונה אליך שוב, עשה עימי חסד.
נסים דהן
אדוני היושב-ראש, הנושא הוא כבד משקל. אנחנו מקבלים את ההערה של היושב-ראש, שהלחצים הם

כל-כך גדולים שאנחנו עלולים על-ידי הפיצול לקבור את החוק. הרפורמה לא תהיה, יהיה רק שינוי מהיום לגבי

העתיד, לגבי העבר זה לא יהיה.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אני מבקש מיושב-ראש הישיבה
היו"ר אברהם פורז
את העניינים האלה אתה מנהל.
יושב-ראש ועדת הכלכלה אברהם יחזקאל
אנחנו נתכנס מחר ב-10:45 .אני מבקש לחשוב טוב על דבריו של יושב-ראש הכנסת, של יושב-ראש

הוועדה שמנהל את העניין, של יושב-ראש ועדת הכלכלה, ושל כל החברים, גם בממשלה. אם אנחנו

מצליחים לעבור את הממשלה, עברנו ברוך השם את המשבצות, הממונה עזר לנו בנושא הזה, נושא הנכים

- אז מה הבעיה? מחר בשעה 10:45 תהיה הצבעה. אנחנו נענים לבקשת ההתייעצות הסיעתית.

תודה רבה, הישיבה נעולה. תודה לחבר הכנסת אברהם פורז.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים