ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 03/03/1998

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שיווק ישיר), התשנ"ז-1997הצעתו של חבר הכנסת אברהם יחזקאל

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 231

מישיבת ועדת הכלכלה

שהתקיימה ביום ג', ה' באדר התשנ"ח. 3.3.1998. בשעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר אבי יחזקאל
מוזמנים
אביקם בלר, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד גלית קרת, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד בתיה מילר, רשות להגנת הצרכן

עידו קליר, איגוד לשכות המסחר

עובדיה שרגאי

עו"ד אלינור הורוביץ, משרד המשפטים

עו"ד אלן זיסבלט, משרד המשפטים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שיווק ישיר), התשנ"ז-1997

הצעתו של חבר הכנסת אברהם יחזקאלהצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שיווק ישיר). התשנ"ז-1997

הצעתו של חבר הכנסת אברהם יחזקאל

היו"ר אבי יחזקאל; אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכלכלה.

אנחנו דנים היום בהצעת חוק של חבר הכנסת

אברהם יחזקאל, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שיווק ישיר), התשנ"ז-1997,

שהועברה בקריאה טרומית ב-25 ביוני 1997. הצעת החוק הזו תוכן היום

לקריאה ראשונה.

העניין הוא פרוצדורלי ואני מציע לעבור לקריאת ההצעה כאשר ההתדיינות

תהיה לאחר מכן, תוך כדי איחוד ההצעה שלי עם הצעתה של חברת הכנסת נעמי

חזן.

תיקון סעיף 8(1) בחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

(1) סעיף 8, בסופו יבוא: שיחק ישיר יתקשרו בין עוסק לצרכן במטרה לקשור

עיסקה בכל דרך שהיא, כשהעיסקה מבוצעת לא בבית העסק של העוסק או

המפרסם והטובין נשלחים ישירות לבין הצרכן.

אתי בנדלר; ההגדרה הזו איננה טובה, כי למשל קח דוגמא של

עיסקה שנעשית כאשר הצדדים נפגשים דווקא אצל

עורך-דין לחתום על חוזה, ואז זה כבר נכנס למסגרת העניין הזה. יתכן שהיה

מקום להיעזר בהגדרת דיבור ישיר שבחוק הגנת הפרטיות וכולי, אבל אם אתה

מעוניין בכך, אני מוכנה בהחלט להשאיר את ההערות, אם הן לא מאוד

מהותיות, לשלב שלאחר הקריאה הראשונה.

אלן זיסבלט; כן. גם מבחינתנו.

לאה ורון; אם יש פה משהו שצריך לתקן כבר עכשיו בקלות

באיזה שהוא משפט או שניים, אז נתקן. אס לא,

זה יתוקן אחרי הקריאה הראשונה.

אלן זיסבלט; אני חושב שזה קצת מסובך. אני חושב שעדיף

לאשר את זה כפי שזה.

אתי בנדלר; אחר-כך יש לי בעיה, אז לפחות את הדברים

המאוד מהותיים הייתי מציעה בכל-זאת. האם אתה

מדבר על שיווק ישיר של טובין בלבד, או גם של שירותים? כי זה לפחות

אני צריכה לדעת לצורך ההגדרה, כדי שכאשר אנשים יקראו את זה אחר-כך,

ידעו במה מדובר.

היו"ר אבי יחזקאל; אני חושב שהעניין הוא גם שירותים.

אתי בנדלר; והטובין נשלחים ישירות לבין הצרכן או

שבעקבות ההתקשרות השירותים מבוצעים בביתו או

במקום עיסקו של הצרכן.

אלן זיסבלט; שאני קונה דרך שיווק ישיר שירותים כלשהם.

לאו דווקא לבית. אני למשל קונה שירותים

בשיווק ישיר לאיזה מועדון כושר.
אתי בנדלר
אם כך, זה יהיה: "התקשרות בין עוסק לצרכן

במטרה לקשור עיסקה לרכישת טובין או שירותים

- בכל דרך שהיא, נראה אחר-כך אם יש צורך או לא - כאשר העיסקה מבוצעת לא

בבית העסק של העוסק או המפרסם. אם כך, לא צריך את ה"טובין נשלחים

ישירות לבין הצרכן". בסדר. כמובן שקצת נעבד לאחר מכן את ההגדרה, אבל

זה הרעיון.
לאה ורון
אז מוחקים את "והטובין נשלחים ישירות

לצרכן"?

אתי בנדלר; אני חושבת שלא יהיה בזה צורך. אני אשב על

הנוסח הסופי ואני אראה. על כל פנים, מדובר

בהתקשרות שמבוצעת בעצם לא בבית העסק של העוסק או המפרסם ועניינן היא

רכישת טובין או שירותים.

אלן זיסבלט; בזמנו אפילו הכנו הצעה לסעיפים חדשים, אבל

חשבתי שיהיה יותר נכון ויותר כדאי לחכות

למוצר היותר סופי.

אתי בנדלר; אני מסכימה אתך לחלוטין ואני לא מתכוונת

לרדת לפרטי כל סעיף, כפי שאמרתי לך אתמול

בשיחתנו הטלפונית. מכל מקום, כיוון שבכל-זאת הנוסח הזה יפורסם ברשומות,

ופרסום ברשומות יש לו איזושהי מטרה, אז אנחנו לא יכולים להשאיר את זה

לגמרי לא מובן.

היו"ר אבי יחזקאל; סעיף (1) - אושר. כפי שהבנו, הוא איננו

מנוסח סופית.

(2) אחרי סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא -

שיווק ישיר. בעיסקאות שיווק ישיר יהיה העוסק אחראי לקיום התנאים
הבאים
(א) העוסק יצרף למשלוח הטובין והשירותים לצרכן הוראות מפורטות
בכתב. הוראות אלו יכללו את
(1) הדרן שבה רשאי הצרכן לבטל את העיטקה.

(2) הכתובת המלאה של העוסק, של הצרכן, למען אליו את הודעתו

במקרה של ביטול העיסקה.

(3) מידע על סוג השירות שיקבל הצרכן לאחר הרכישה.

(4) הכתובת המלאה שאליה רשאי הצרכן להעביר תלונות על טיב

הטובין או השירותים,

(5) תעודת אחריות.

(ב) הצרכן רשאי לבטל את העיטקה ללא מטירת הטבר והודעה בכתב לעוטק

תוך 14 ימים מקבלת הטובין. ההטכם אשר מבוצע באשראי, יש זבותלביטול שתעמוד לרשות הצרכן לכל אורן העיסקה וגם לאחר קבלת

התשלום הסופי של הטובין.
אתי בנדלר
בקשר לנושא הזה, אני לפחות לא כל כך מבינה

את העניין. אם אני קונה מצרך כלשהו ואני

משלמת בתשלומים, לא משנה כרגע אם זה באמצעות כרטיס אשראי או בדרך אחרת,

וקיבלתי את הטובין והשתמשתי בהם, וכניה שאני פורסת את התשלומים על

עשרים וארבעה חודשים, אז בחודש העשרים וארבעה אני פתאום יכולה לעצור?
היו"ר אבי יהזקאל
לא. לא זו הכוונה.
אתי בנדלר
זה מה שנובע. לכן לא כל כך הבנתי את זה.

היו"ר אבי יחזקאל? אני מציע למחוק את "הסכם אשר מבוצע באשראי,

זכות לביטול תעמוד וכולי". "תוך 14 ימים

מקבלת הטובין או השירותים לרשותו".

(ג) במקרה של ביטול יחזיר העוסק לצרכן את התשלום תוד פרק זמן

סביר, ובכל מקרה בפרק זמן שלא יעלה על 14 יום מיום קבלת

הטובין, או מהודעת הביטול של הצרכן, לפי המאוחר.

אתי בנדלר; אני מניחה שההודעה תצטרך להיות בכתב. נכון?
היו"ר אבי יחזקאל
אני לא יודע. היא מחוייבת בכתב?
אתי בנדלר
אני חושבת שזה ראוי, כדי למנוע אחר-כך

חילוקי דעות.
היו"ר אבי יחזקאל
בסדר.

(ד) עוסק לא יעשה שימוש כלשהו במידע על

הצרכן שנצבר בכל דרך שהיא, מלבד המידע הנחוץ לעיסקה עליה

הסכימו הצדדים. לא ימסרו את המידע לגורם אחר.
אתי בנדלר
נדמה לי שגם כאן אני לא בטוחה שיש צורך

בהוראה הזאת, ואני פונה כרגע בעיקר לנציגי

משרד המשפטים, לאור ההוראות בדבר דיבור ישיר וחוק הגנת הפרטיות.
אלן זיסבלט
נכון.
היו"ר אבי יחזקאל
סעיף (ד), נמחק.

סעיף (2) - אושר.

הצעת החוק אושרה ותועבר לקריאה ראשונה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:20

קוד המקור של הנתונים