ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 21/01/1998

כוונת המכס לשחרר חצי מיליון טון יין נסך (הלס"י)

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול נזס' 207

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ג בטבת, תשנ"ת (21 בינואר, 1998) שעה 09:00
הנוכחים
חברי הוועדה: אבי יחזקאל - היו"ר

אלי גולדשמידט

נסים דהן

יצחק וקנין

שלום שמתון
מתמנים
יורם לוי - משרד התעשייה והמסחר, מנהל מינהל מוצרי צריכה

אפרת הדס - משרד החקלאות

עו"ד מנחם ינובסקי_- הרבנות הראשית

ישעיהו בן-יונתן - סגן מנהל המכס

יוסף טמלר - מנהל מתלקת יבוא, איגוד לשכות המסתר

ח ליאור - יבואן יין

דב פיינטוך - יבואן יין

שלמה כהן - מנכ"ל מכון היין

אברהם בן-משה - מנכ"ל אגודת הכורמים

אמנון צירלין - מכון התקנים

דוד ברעם - מנכ"ל המועצה לגפן יין

יהודה זימנבודה - יו"ר המועצה לגפן יין

מרדכי שור - מנכ"ל יקבי תל-ארזה

יונתן תשבי - מנכ"ל יקבי הברון

פסח גרופר
יועצת משפטית לוועדה
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
לאה קיקיון
סדר היום
כוונת המכס לשחרר חצי מליון טון יין נסך-

(הלס"י) - ח"כ יצחק וקניןכוונת המכס לשחרר חצי מליון טון יין נסך (הלס"י)
היו"ר אבי יחזקאל
שלום לכולכם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. הנושא שלנו היום הוא הצעה

לסדר של חבר הכנסת יצחק וקנין, שמשתלבת עם אותן ידיעות שפורסמו בעיתון באשר ליין

נסך. אבקש שהחברים יציגו את עצמם.
יהודה זימנבודה
אני יושב ראש מועצת גפן היין.
היו"ר אבי יחזקאל
סליחה על הבורות- מה היא המועצה?
יהודה זימנבודה
מועצת גפן היין היא מועצה שאמורה לדאוג למאות משפחות של כורמים ואיכרים,

וליחסי הגומלין ביניהן.
אפרת הדר
אני ממשרד החקלאות.
דוד ברעם
אני מנכ"ל המועצה לגפן יין.
יונתו תשבי
אני בעל ''יקבי הברון".
דו ליאור
אני מ "החברה הסקוטית למסחר ושיווק" יבואנים של יינות ומשקאות חריפים.
דב פיינטור
אני יבואן, מחברת "י.ד. משקאות חריפים ויינות", "י.ד. עסקים בע"מ".
יוסף טמלר
אני מנהל אגף היבוא באיגוד לשכות המסחר. יחד עם שני קודמיי אני מנהל הגנה

על החברים באיגוד לשכוח המסחד.
מרדכי שור
אני מנכ"ל "יקבי ארזה", ירושלים.
ישעיהו בן-יונתן
אני סגן מנהל המכס.
יורם לוי
אני ראש מינהל מזון, התמ"ס.
מנחם ינובסקי
אני ממועצת הרבנות הראשית.
שלמה כהו
אני מנהל מכון היין.
היו"ר אבי יחזקאל
המנהלים של יקבי "כרמל" לא חתמנו ?
לאה ורוו
הם צריכים להגיע. גם מ יקבי "הגולף, יקבי "אפרת", יקבי "בנימינה" יקבי

"כרמי-ציון".
אברהם בו-משה
אני יושב ראש אגודת הכורמים.
היו"ר אבי יחזקאל
הישיבה, כאמור, היא על פי הצעה לסדר של חבר הכנסת יצחק וקנין לגבי יין נסך.

הישיבה הזו נוגעת גם לפרסומים שהיו בעיתון, שאמרו שעד לפני שנים מספר ניתן היה

לייבא יין בבקבוקים, ומזה כשנתיים מייבאים יין במכלים. ראה זה פלא- כמויות היין

שמכלים הולכות וגדלות. אם בשנת 1995 ייבאו יין במכלים בכ- 65 אלף דולר, הרי שבשנת

1996 ייבאו ב- 265 אלף דולר, שזה פי חמשה בסכומים. בחודשיים הראשונים של 97 ייבאו

בכ- 50 אלף דולר. אין לנו עדיין נתונים נוספים לגבי שנת 97, אך לפי החודשיים הראשונים

זח עשוי להגיע עד כחצי מיליון דולר.הבעיה היא שיש חשש, ואפילו יותר מכה שמוהלים יין שלנו עם יין זר. יש לכר

השפעה קשה מאד מבחינה דתית-הלכתית, ולהערכתי יש לכר השפעה קשה גם מבוזינה

צרכנית. השאלה היא איר ניתן יהיה לעשות בעניין הזה קצת סדר. אני חושב שבסופו של

דבר היין שמיובא הוא יין זול. אני רוצה לומר את עמדתי מראש- לפני כחודשיים היה פה
סיפור על נושא יבוא מיץ
תפוזים לצורך יצור מיץ תפוזים. אנו, כחברי ועדה וציונים

דגולים, ניסינו לעמעם את העניין. לא רצינו להתעמת עם הספרדים ועם האיחוד

האירופאי. מי שמכיר אותי ואת חברי הוועדה, הרי שבעניין הזה של יבוא יין - - -
אלי גולדשמידט
בעניין של המיצים היה לנו סיפור קשה מאד.
נסים דהו
עד היום העניין הזה לא נגמר.
היו"ר אבי יחזקאל
לפני כשבוע הגיעו לטיוטת הסכם. ועדת הכלכלה גילתה אחריות ולא עשתה סיפור

גדול מהעניין. ניסינו לומר שהיה מקרה, ועכשיו הכל בסדר. בעניין של היין צריו לעשות

סדר, ולהקדים תרופה למכה. עם ישראל הפו להיות עם של "גורמה", אנו שותים הרבה

מאד יין. לכן, תכליתה של הישיבה הזו היא לקבוע סטנדרטים חדשים, אם יהיה צורר,

לנושא.
יצחק וקניו
נגעת בנקודה המרמית של יבוא יין בצוברים. זה לא היה קיים עד שנת 94. צובר

הוא מיכל שמכניסים לתוכו עד 15 אלף ליטר, ואף 20 אלף ליטר של יין. את היין הזה

מייבאים דרו ציילה ומדינות אחרות, מעבירים דרר אירופה, ומשם לישראל.
נסים דהו
האם מקור היין ידוע?
יצחק זקניו
לי יש מסמכים עם ציון מדויק של מקורות. אני לא מתכוון להציג אותם פה. מקור

היין הוא מציילה, חלקו מרומניה, חלקו מארגנטינה. יש לי פה רשומונים מהמכס. כל

המידע שהיגיע אלי הוא בעקבות מקרה מניסיוני האישי. אולי, אם העניין לא היה קורה לי

באופן אישי, אולי לא הייתי נזעק כל כו לבעיה.

אני מקיים כל שבת סעודה שלישית בביתי, שכוללת בקבוקי יין. בשבת אחת קניתי

בקבוק, וכאשר פתחתי אותו היין היה צלול. אני אומר זאת באחריות מלאה. כאשר מזגתי

את היין- הוא הפו להיות מעופש, דבר שלא קרא לי עד אז. חשבתי שהיין היה מקולקל.

בשבת שלאחר מכן- קניתי את אותו הבקבוק במכולת אצלנו במושב. מי שמכיר מכולות

במושבים יודע- אין הרבה אפשרויות. לוקחים מן המדף את מה שנמצא. שוב קרה אותו
מקרה בדיוק
יין צלול בבקבוק, שכאשר מחגים אותו לכוס הוא הופו למעופש. לא אומראת שם החברה. בעליה היו אצלי, לאחר שנכנסתי לעובי הקורה של העניין הזה. רבותיי,

מדובר פה ביין ברמה הנמוכה ביותר שיכולה להיות.
יונתן תישבי
האם היה ליין ריח כלשהו?
יצחק וקנין
האמן לי- כל מה שאני אומר הוא באחריות מלאה. אין לי שום כוונה להשמיט או

לעתת דבר. הבעיה היא לא רק בעיה של יין נסך. זו בעיה שולית. הבעיה- - -

נסים דהן-.

שאלת יין הנסר לא מטרידה אותנו פה, בוועדת הכלכלה. אותנו מעניין הנושא

הכלכלי- צרכני. אותנו מעניין שלמגדלי הענבים יהיה למי למכור את הענבים, ושלא יהיה

יבוא מתחרה של יין זול.
פסח גרופר
אבל איך הוא מתחרה בי, כאשר הוא לוקח יין נסר וכותב ''כשר"? זה פשע. צריר

לאסור אנשים על כך.
היו"ר אבי יחזקאל
אני רוצה להזכיר לכם שמצלמים אותנו לטלביזיה הצרפתית.
יצחק וקנין
העניין השני הוא, שהיין הזה מיובא לכאן במכלים. הוא מוחדר לתוך היקבים, ואני

אומר זאת באחריות מלאה. נניח שזה לא היה יין נסה אלא ייו כשר. על פי הכללים, צריר

לציין שהיין הזה הוא מתוצרת צ'ילה או איטליה. לא מציינים את מקור היין. איפה משרד

המסחר והתעשייה? היין הממולא ביקבים בארץ, מבוקבק בתוויות של יקב מקומי. מרבית

בעלי היקבים הגיעו אלי בתחנונים. הבטחתי להם לא להרפות מהנושא הזה. זו רמאות

כפולה ומכופלת. מכניסים את היין הזה לבקבוקים, ואז הוא כביכול יין ישראלי המיוצר

ביקבים בארץ. היין הזה גם עובר את התהליר שעוברים המיצים, וחתר לאירופה לכל מיני

מדינות, כיין ישראלי. אנו חוזרים לפרשת המיצים.

כדי שנסבר את האחן, הנתתים שנתן יושב הראש הם קטנים. לי יש רשומוני מכס.

ב- 96 - 2 מיליון דולר יובא בבקבוקים, כאשר ב- 94 יבוא היין היה בסכום של 600 אלף

דולר.
היו"ר אבי יחזקאל
יבוא בקבוקים זה בסדר.
יצחק וקנין
רק רגע, אני אפרט את הכמויות שיובאו לארץ. אנו לא כל כך שתינו. מדינת ישראל

מייצרת בשנה כ- 20 מיליון בקבוקים. אלה נתונים של 95-96. בצוברים אנו מדברים על

יבוא בסכום של 600 אלף דולר ב- 95, וכמות כפולה ומכופלת בשנת 96. אם ניקח בחשבון

את היין שבא בתפזורת- 30 או 40 סנט. יש כאן פרשיה שלא מודעימ לה. מדובר במיליון

ווזצי בקבוקים בשנת 95. תכפילו את זה בשתיים- בשנת 96. אני לא רוצח לומר שלגבי 97

תוכלו להכפיל בשלוש. יבוא בצוברים. כל זה על סמך רשומוני מכס.

הפרשיה של אחד היקבים החלה במכס. כאשר העליתי את ההצעה לסדר היום,

המכס לא כל כך רצה לתת לי נתונים. הנתון היה כזה- בעלי היקב דיווחו שהם רכשו את

היין הזה במחיר של ארבע דולר. היתה פה בעיה של העלמת מס. בפועל הם שילמו 46 סנט.
היו"ר אבי יחזקאל
מה המכס עשה עם זה?
יצחק וקנין
המכס חשף את הפרשיה, ואז לאותו היקב היה איש שהיה עורך דין שטיפל בעבר

בענייני המכס. הוא הצליח לחלץ את היקב מן הבעיה הזו. זו היתה הברחה גדולה. ובצורה

משוועת. הפרשיה הזו היא לא רק בעיה של יין נסך. אני חושב שיש לנו יקבים בעלי שם

במדינה הזו. רצינו לגלגל כסף טוב. עם האוכל בא התיאבון. שימו לב לגידול בכמויות.

היתה פה תרמית ברורה. תרמית של הצרכן הישראלי, כוונה לרמות את השוק האירופי,

בדומה לתרמית המיצים, ניסיון לעקוף את חוק ההונאה בכשרות. היין בוקבק כיין כשר. אין

לי בעיה עם זה. תייבאו כמויות ככל שתירצו, אך תציינו זאת על הבקבוקים. באשר לטענה

של חופש המסחר- יש חופש מסחר, אך לא חופש הרמאות.

הוועדה הזו צריכה לקחת את העניין הזה לתשומת לבה, ולהטיל סייגים. הסייג

הראשון שמתבקש הוא איסור על יבוא בצוברים. אף אחד לא יבקבק את היין הזה. זו עבודה

קשה.
אלי גולדשמידט
מה אומר החוק על יבוא יין בבקבוקים?
יצחק וקנין
אין בעיה. במשך שנים יובא יין.
אלי גולדשמידט
ומה לגבי יבוא בצוברים?
יצחק וקנין
עד שנת 94 לא יובא יין בצוברים. מי שנתן את ההיתר ליבוא בצוברים זה משרד

המסחר והתעשייה. לצערי הרב משרד המסחר והתעשייה לא רצה לשתף פעולה בשוםנקודה בזמן. אני לא יודע אם אין שם "קליקות" ואם לא נותנים שם כסף מתתת לשולתן כדי

לסתום אוזניים ולעוור את העיניים. אף אחד שם לא ראה ולא שמע.
יורם לוי
אני מצטער, אדוני יושב הראש, אך הוא לא יכול לזרוק כאלה האשמות.
היו"ר אבי יחזקאל
סליחה, אני מנהל את הישיבה.
יצחק וקנין
לעת עתה סיימתי את דבריי.
אלי גולדשמידט
קודם כל מגיעה ברכת "יישר כוח" לחבר הכנסת יצחק וקנין, על שחשף תופעה,

שאני מודה ששמעתי עליה בפעם הראשונה ממנו. זו תופעה חמורה ביותר. הייתי בגרמניה

לפני כחודש וחצי, במשלחת לבונדסטאג, ברשות יושב הראש דן תיכון. נפגשנו עם שר התוץ

הגרמני. מלבד העניינים הפוליטיים הוא גער בנו, ואמר שמה שקרה לנו באיחוד האירופי,

בשוק המשותף, בעקבות פרשת המיצים הביא לנזק שיהיה קשה מאד לתקן אותו, במשך

חרבה מאד שנים. הדבר החמור ביותר הוא ששמענו שהיה קשר של שתיקה של משרדי

ממשלה במהלך השנים בעניין הזה. זה סיפור שגם המכס היה מעורב בו, תה דבר איום

ונורא.

אנחנו שומעים עכשיו שהסיפור הזה עלול לחזור. מעבר לבעיות שזה גורם- בארץ

יהיו לזה השלכות גם כלפי האיחוד האירופי. אני לא חושב שאפשר לסלוח כל כך הרבה

פעמים. הדבר החמור מבחינת הצרכן הישראלי הוא הרמייה הנוראית שיש כאן. יש לי

תוזושה שצריך להביא את הסיפור הזה לידיעת המשטרה. אני חושב שזו הרשות שצריכה

לבדוק את הדברים הללו. אם מרמים במכס, מרמים את האזרחים, מוכרים סחורה מבלי

לדווח עליה, מבריחים דולרים - - -
היו"ר אבי יחזקאל
האם הרשות להגנת הצרכן לא הוזמנה לדיון?
לאה ורוו
שני ארגוני הצרכנים התמנו לדיון.
היו"ר אבי יחזקאל
אני מציע שנשמע מנציג משרד התמ"ס מה המעמד החוקי של כל סוגיית יבוא היין,

מתי אושר יבוא של יין בצוברים- האם התקנה היתה קיימת תמיד, ורק בשנתיים האחרונות,

בגלל ביקושים גדולים והולכים ניצלו את האפשרות? מה המסלול שעובר יין שמיובא

בצוברים? האם יש לו מסלול מיוחד? האם ניתן למהול אותו? איך אתם עוקבים שהיין הזח

לא נמהל?
יורם לוי
מבחינה עובדתית- מותר על פי חוק לייבא יין בצובר.
היו"ר אבי יחזקאל
זה לא שינוי תקנה?
יורנו לוי
אין שום דבר שמונע יבוא יין בצובר. שנית. שתי הפרשיות- פרשיית המיצים

ופרשיית היין אינן דומות לתלוטין זו לזו. רצוי שנמנע מבל השוואה.

בתקופה האחרונה, במספר השנים האחרונות, נוצר ביקוש נוהסוג הזה. על פי

המספרים שלנו, הוא אינו בסדרי גודל בפי שננקב בהם באן. אני נותן את הרשיונות.

המספרים שלנו אינם עולים בקנה אחד עם המספרים שהובאו באן.
היו"ר אבי יחזקאל
מה המספרים שלך?
יורם לוי
אין לי מספרים מדויקים.
היו"ר אבי יחזקאל
אני משתגע. בחוק הפיקוח על מצרבים ושירותים יש סעיף שאומר : "לא ימבור

אדם, ולא יציע למבירה משקאות משברים, אלא בבקבוקים סגורים". אם כך- לשם מה

מביאים יין נסו במבלים צוברים?
יורם לוי
בעולם קיימת תופעה של הובלת יין בצובר. לא מוברים את היין בצובר לצרבן, הוא

מובר אותו בבקבוק. לבן, אין בל סתירה בין מה שאמרנו לבין מה שקראת.

כאשר התחיל ביקוש בדקנו את הנושא מבחינה חוקית. יש לנו הסכמים בינלאומיים.

הוברר שלא ניתן למנוע יבוא כזה, כאשר יקב, או מישהו. מוהל, או עושה פעולה לא

חוקית, זו עבירה שצריך לאסור אותה. לבן, מישהו יכול לבצע באן פעולת מעקב בדודה,

ולגלות מי מרמה. זה אינו שונה - - -
היו"ר אבי יחזקאל
זה לא תפקידבם?
יורם לוי
מייד נראה של מי התפקיד, אך לגופו של ענייו- זה לא שונה מרמאות אחרת, שכמוה
יש בארץ לעשרות
בשר לא כשר שנמכר ככשר, בשר עם אחוז גבוה של מים, ובן הלאה.

עובדתית זה נכון, יש צורך לפקת ולדאוג לכך שהיצרן יצרף - - -
היו"ר אבי יחזקאל
מי הגוף שצריך לפקח?
יורם לוי
ביסודו של דבר, זה נוגע לשני דברים, על פי פקודת משקאות. הנושא נתון למכס

ולנו, וקיים גם ההיבט של הצרכנות ושל פיקוח כללי במדינה לגבי הונאה. זה נושא של

צרכנות מצד אחד, ופיקוח על יין מצד שני.
היו"ר אבי יחזקאל
מי הגורם שאמור לפקח?
יורם לוי
על הצרבנות- מי שאחראי במשרד על הצרכנות, ועל נושא היין- שני גופים: המכון

ליין ואנחנו, היחידה שלי.
היו"ר אבי יחזקאל
מה גיליתם תוך כדי פיקוח? גיליתם שמוהלים יין?
יורם לוי
לא גילינו.
היו"ר אבי יחזקאל
האם בדקתם?
נסים דהן
אם כך- לאן נעלם היין שיובא? בבקבוקים- לא מילאו אותו, כי אין אף בקבוק
במדינת ישראל שכתוב עליו
תוצרת צ'ילה. אתה אומר שגם לא תפסתם מקרים של מהילת

יין. אז מה? שפכו את היין לים? איפה אותו היין שהביאו בצוברים?
יורם לוי
אנחנו מבצעים בדיקות תקופתיות. לא מצאנו תופעות של פעולה לא חוקית בתחום

הזה.
היו"ר אבי יחזקאל
לבמה גורמים נתת אישורים לייבא יין בצוברים?
יורם לוי
אני מניח שלאחד או שניים, השנה.
היו"ר אבי יחזקאל
למי?
יורם לוי
אני לא חופשי למסור מידע מסתרי מה.
אלי גולדשמידט
מה הקריטריונים לאישור? למה אתה מאשר לפלוני ולא לאלמוני?
יורם לוי
אנחנו מעבירים את העניין בדיקה. אני מאשר לכל אחד שפונה, לאתר שעבר תהליך

מסודר של בדיקת היין.
יצחק וקניו
איו נעשה היבוא הזה? הרי בעלי היקבים ידעו שהם יבולים להיתפס בנקודה הזו,

כי מדובר בכמויות אדירות. מה הם עשו? הם הקימו חברות בת. יש לי רשומונים ופרטים

מדויקים.
היו"ר אבי יחזקאל
למה אתה עושה פרצוף, אדוני? מי שצריך לעשות פה פרצופים זה אנחנו, הוועדה,

כנגדכם.
יצחק וקנין
לצורך העניין הזה אני מודיע לכם- אני, כחבר כנסת, לא צריך חסינות. הוקמו

חברות בת. יש יקב שהקים שלוש חברות בת, דרכן הוא יבא. יש לי פירוט מדויק של

כמויוח..
דב פייינטוך
כאשר אני מייבא יין, אני מביא בקבוק אטום, שעובר במכון היין, לפני שאני- - -
היו"ר אבי יחזקאל
זה בסדר.
דוד ברעם
צריר שיאמרו מי הגורם הזה, שיעמידו אותו לדין ונגמור את הסיפור. מדוע עושים

מכך סוד?
היו"ר אבי יחזקאל
אדוני, נציג משרד המסחר והתעשייה. אני שואל שוב: איך אני גורם לכך שאתה

בכל זאת תאמר מי הגורם שמביא יין בצוברים? איזה אמצעים יש בידינו, כחברי כנסת,

לגרום לך להפיץ את המידע הזה?
יורם לוי
עלי לשאול את היועץ המשפטי של המשרד. אם הוא יאמר שזה בסדר, אספק את כל

המידע. אין שום בעיה. אני פשוט לא מודע לנושא. לא קרה שנתבקשתי לספק מידע מסחרי

לכנסת- - -
היו"ר אבי יחזקאל
אני יכול לדעת כמה ליטרים אישרת ליבוא בשנת 95, ובכמה סכומים?
יורם לוי
אני לא יכול לשלוף פה אינפורמציה.
היו"ר אבי יחזקאל
אבל עם כל הכבוד- זה נושא הדיון.
יורם לוי
הבטחתי לשלוח לך אינפורמציה. גם אם זה נושא הדיון, אני לא חייב לדעת ולזכור

כל פרט כרגע. אתה רשאי לקבל, ואכן תקבל היום בצוהריים נתונים לגבי כמה ליטרים

וכמה רשיונות ניתנו. אין שום בעיה. כל זמן שמדובר במידע כללי- אספק אותו ברצון.

באשר למידע ספציפי- עלי לקבל את האישור של היועץ המשפטי.
נסים דהן
אדוני יושב הראש. אני תושב שצריך להפסיק את הדיון. לא ייתכן שפקיד ממשלתי

מופיע בפני ועדה סטטוטורית בכנסת, עונה כאלה תשובות מצחיקות, ואנוזנו נשתוק.
יצחק וקניו
מה ענה לי השר, רבותיי? באשר העניין עלה בכנסת, השר ענה לי: זה עניין של

משרד הדתות. זו לא בעיה של יין נסך, רבותיי. יש באן בעיה תמורה של הונאת הציבור

ביודעין.
פסח גרופר
אנו דנינ1 בגנבים של יין. לא עשרות מקרים. רק יין.
נסים דהו
לא ייתכן דבר שמה. זו ועדה מכובדת, יושב כאן פקיד ממשלתי, ואין לו תשובה

אפילו לשאלה אחת. או שיעשה שיעורי בית ויחזור אלינו או ש- - -
היו"ר אבי יחזקאל
עברתי על פרוטוקול הישיבה בה השתתפת בדיון על נושא הבשר, בכנסת הקודמת.

כאשר פקיד ממשלה מגיע לכאן לדיון בנושא מסוים, אני מצפה ממנו לספק נתונים.
יורם לוי
אני אשמח לספק נתונים.
היו"ר אבי יחזקאל
מדוע לא באת עם נתונים עכשיו. אנחנו לא מספיק רציניים בעיניך?
יורם לוי
אני לא יודע מה מטרת הדיון, אבל אם אתה רוצה לפגוע בי, בבקשה. זה קל לעשות

את זה בתור יושב ראש.
היו"ר אבי יחזקאל
אבל סלח לי, אתה פוגע בנו.
יורם לוי
אני מוכן לספק כל אינפורמציה, מיד כאשר אגיע למשרד.לגבי מידע ספציפי אני מוכרח לשאול את היועץ המשפטי. בבקשה. הרי לא אתן

בבנסת נתונים לא מדויקים.
יצחק וקנין
אני מוכן. שיביא לכאן את הנתונים, ואתם תיראו את התוצאה האמיתית. אם הוא

יסתיר דבר, יש לי מסמבים משלי.

עוד נתון אחרון- מועבר ייו גם דרך הרשות הפלשתינאית. אלא מה? קשה לעקוב

אחרי העניין דרך משרד המסחר והתעשייה. גם פה יש מה לומר.
היו"ר אבי יחזקאל
לסיבום- ועדת הכלכלה מפזרת את הישיבה, ופונה למשטרת ישראל לפתוח בחקירה

לגבי החשש של זיופי יין, יבוא יין מזויף, מהילתו, הונאת הציבור ופגיעה בחוק איסור

הונאה בכשרות.

הוועדה מביעה את זעמה על החשש והניסיונות, כפי שבאו לידי ביטוי באי מסירת

פרטים מלאים לוועדה בתחום יבוא יין בצוברים.
יצחק וקניו
אני מציע לאסור יבוא יין בצוברימ.
היו"ר אבי יחזקאל
יושב ראש הוועדה יפנה למבקרת המדינה באמצעות חברי הוועדה, על מנת לבדוק

את כל סוגיית היין. במקביל, הניסיון להפריד את הדוגמה של מיץ התפחים מקורו

באי-הבנה. אולי אין עדיין יצוא של יין מיובא, אבל התיאבון לכו יבוא עם הזמן.
קריאה
יש.
היו"ר אבי יחזקאל
מי שניסה להפריד את העניין הזה מעניינינו, ניסה, גם פה, לאחז את עיני הוועדה.

אני פונה למי שמגדל ומשווק יין במדינת ישראל- אנו רוצים שהתוצרת תהיה ישראלית. אנו

רוצימ שהיין יהיה ישראלי. היין בישראל מצטיין ומשתפר. אם הוא מיובא, ראוי שהציבור

ידע על כך.

במהלך השבוע הבא אנו נקיים ישיבה שלא מין המניין בתחום הזה, ובינתיים ניתן

למשטרת ישראל לטפל בעניין. תודה לכולכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים