ישיבת ועדה של הכנסת ה-14 מתאריך 19/01/1998

הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998

פרוטוקול

 
הכנסת הארבע עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקופרוטוקול מס' 202

מישיבת ועדת הכלכלה

יוס שני. כ"א בטבת התשנ"ח (19 בינואר 1998). טעה 9:50
נכחו: מוזמנים
אברהם יחזקאל - היו"ר

אברהם פורז - מ''מ היו"ר

גדעון בן-עזרא

שמריהו בן-צור

דהאמשה עבד-אל-מלב
מוזמנים
חבר הכנסת דן תיכון - יושב ראש הכנסת

דרורה ליפשיץ - משדד האוצד. סגנית בכירה ליועמ"ש

רונן וולמן - משרד האוצר

רונן חדש - משרד האוצר. רפרנט אגף תקציבים

רחל גרשוני - משרד המשפטיס. מנהלת מחלקה אזרחית

אביטל שטרנברג - . משרד המשפטים. לשכה משפטית

נטלי אוסטרובסקי - משרד הפנימ

אבישי מיכאלי - משרד התחבורה. המפקח הארצי על תחבורה

יעקב כץ - המשרד לתשתיות לאומיות. מנכ''ל

אלי רונן - המשרד לתשתיות לאונויות. סמנכ"ל מדיניות

תכנון

איריס צמת - המשרד לתשתיות לאומיות. סגניח מנהל מינהל

תכנון וכלכלה

יוסי ישראל - מינהל מקרקעי ישראל, אגף שיווק וכלכלה

דוד תדמור - הממונה על ההגבלים העסקיים

גיא בן ישי - הממונה על ההגבלים העסקיים. כלכלן

דנה רוטמן - הממונה על ההגבלים העסקיים. מתמחה

יוסף לוטנברג - ארגון נכי צה'"ל

יוסי כספי - ועד הפעולה לנכי צה"ל

יוסי שא נס - הרשות להגנת הצרכן. מ1כ"ל

צבי קורמן - ארגון סוכני ובעלי תחנות הדלק. יו''ר

אשר חבקין - חברך מזכירות פז

עו"ד רבקה חזן - ארגון סוכני ובעלי תחנות הדלק

יפה כרם - ארגון סוכני ובעלי תחנות הדלק. חברת מזכירות

שושנה פיפר - חברת מזכירות ועד דלק

שלמה פיפר - חבר מזכירות ועד דלק

חיינן פורקין - אגרון סוכני ובעלי תחנות הדלק

אריה סרגוסי - חבר הנהלה בוועד פז

עמוס שניידר - סמנכ-ל גל

עו"ד יעקב פרידגוט - חברת דלק

משה ארז - סונול. מנכ"ל

עו"ד רם סואן - סונול

מודי בן-שך - פז. עוזר מנכ"ל

שוש רוזן - . פז. עוזרת מנכ"ל

דוד וייסמן - אלון. מנכ"ל

דני יעקבי - דור אנרגיה. מנכ"ל

עו"ד עמיהוד בן-פורת - דור אנרגיה

- אהוד שטרית - . פי גלילות. ראש אגף מבצעים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון)., התשנ"ח-9981הצעת חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998
היו"ר אברהם יחזקאל
בוקר טוב לבל החברים. אני פותח את ישיבת ועדת הבלבלה. יו"ר הוועדה לנושא

"הרפורמה בשוק הדלק", חבר הכנסת אברהם פורז, יאמר את דברו. חבר הכנסת אברהם פורז

הכיו הצעת תוק שמושתתת על הנחת היסוד, שצריך בצורה מסויימת להנושיר ולקדם חקיקה

שקשורה ברפורמח בשוק הדלק. צריך שיהיו מספר קווים ברורים לבל המשתתפים בישיבת

הוועדה. אני רוצה להעריך שבתקופה הקרובה יואץ תהליך החקיקה. הגענו לשלב שרגע האמת

מתקרב.

יש מגמה, שבהנהגתו של חבר הבנסת אברחם פורז, אולי בקדנציה הזאת, תסתיים

התקיקה. הדברים נמשבים ולא מסתיימים. יש החלטה של בל חברי הוועדה להגיע למצב

שתקיקה הקשורה לרפורמה בשוק הדלק תוגש, תגובש, תואץ ותחקק בכנסת הנוכתית. תשוב לי

שכל הנוגעים בדבר שנמצאים פה יידעו שזה הכיוון. אני מקווה שזה יהיה במהלך השבועות

או החודשים הקרובים.

נקודה שנייה. אנחנו מעוניינים לשמוע היום, ובישיבה נוספח, את כל הדעות, העמדות,

הרצונות והשקפות העולם שלבם בתחו11 הדלק" לזה הוקצו שתי ישיבות. במקביל, יושבים

חברי הבנסת בינם לביו עצמם ומגבשים תפיסות. אני מצייר את תהליך העבודה, בדי שבולם

יבינו במה מדובר. יהיו שתי ישיבות, שאתם תשמיעו את הדברים, אנחנו נמשיך ונלמד,

במקביל חברי הכנסת יושבים בינם לבין עצמם בישיבות ועדה לא פורמליות, כאשר הנחת

היסוד שעניין החקיקה - אני מקווה - יסתיים.

אני רוצה לקבוע עמדה מראש, ברשותבמ, והעמדה הזאת חשובה גם לכם. אני חושב

שדיון בסוגיות העבר יוצר בעיה. בלומר, חוק שנוגע בעבר, למרות שהוא לבאורה צריך לגעת

בעבר - שהרי העבר הוא הגורמ שמגביל את התחרות - בתפיסת העולם שלי, חוק שנוגע בעבר

הוא בעיה. לצורך כך הזמנו את הממונה על ההגבלים העסקיים. עד עכשיו, לטעמי האישי,

הוא עשה עבודה ראויה, נימה להימנע מכל ההליכים שקשורים בהתדיינויות בבתי-משפט

וניסה להגיע להסדר עם החברות. הוא גם קובע בללים לגבי העתיד, אבל הוא גם מטפל

בסוגיית העבר. על-פי תפיסתי כיו"ר ועדת הכלכלה, את עניין העבר צריך להשאיר בידי

הממונה. זה לא נאמר בחוק של חבר הכנסת אברהם פורז, ואני לא אגיד לכם לאן, בסופו של

דבר, זה יגיע. בבל אופן, אלה התדיינויות שלנו, של תברי הוועדה.

תבר הכנסת פורז בחוק שלו מדבר גם על העבר, ואני אומר שכדי להאיץ את החוק לא

צריך להתדיין על העבר. כי אז אנחנו נשמע פה שעות שלמות על הזכויות הקנייניות שלכם,

ואני לא רוצה שהזכויות הקנייניות יעמדו במבחן של בית-משפט. וכמו שהממונה הגיע איתכם

לאיזו הסכמה על שחרורים כאלה ואחרים תוך כדי התדיינויות, אני תושב שגם הצעת החוק

של חבר הכנסת פורז צריכה לעבור תהליך של התדיינות איתכם, מתוך רצון, מתוך כוונה

ושיתוף פעולה.

לכן, הנתת היסוד שלי - ואני לא אגיד לכם מה עמדתו של חבר הכנסת פורז, ראיתם את

התוק שלו - שלדון בסוגיות העבר זאת בעיה, זה ייצור עימות, זה לא יקדם את החוק, זה

ייצור מצב שאני לא אצא עם מוצר של ועדת הכלכלה. לכן, אני מבקש לא לטעון יותר מדי

בעניין של זבויות קנייניות, תתקדמו הלאה. א1א מכם, אני מבקש שנשמע היום פחות על

זכויות קנייניות.

נקודה אחרונה. בהצעת החוק של חבר הכנסת אברהם פורז יש אמירה שנוגעת לסעיף

המשבצות. אני לא מתבייש לומר שמעיף המשבצות הוא מעיף מעניין מאוד. הוא אומר

שבעתיד, כשתקומנה תחנות דלק, כאשר לחברות מסויימות יש במשבצת מסויימת תחנת דלק,

באותה משבצת או שני קילומטר ממנה, לא תהיה לאותה חברה תחנת דלק נוספת. זה הסעיף -

תגיבו עליו. כמי שמדבר לכאורה על תחרות בנקודת הקצה, סעיף המשבצות הוא סעיף חשוב,

שאומר שבמשבצת של שני קילומטר לא יהיו לחברת דלק אחת שתי תתנות דלק - זה, לבאורה,

מגביר את אלמנט התחרות.
גדעון עזרא
מתי אנחנו נוכל להגיב על הדברים?
היו"ר אברהם יחזקאל
אני פתחתי ואני הולך.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
חבל שתגיב עכשיו.
גדעון עזרא
אתה כבר הבעת את עמדתך בהצעת החוק. חבר הכנסת אברהם יחזקאל הביע את עמדתו

עבשיו. אני גם רוצה להביע את עמדתי.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אולי כדאי, תבר הכנסת עזרא, שתשמע קודם את הטענות לפני שתביע עמדה.
גדעוו עזרא
אתה מבקש שהם יתייתסו לוווק שלך, ואני לא מסכים עם חלקים מסויימים בחוק שלך.
היו"ר אברהם יחזקאל
ניצלתי את זכותי כיו''ר ועדת הכלכלה להביע עמדה, אני מבקש שתבר הכנסת גדעון

עזרא יאמר את דברו, אחר-כך חבר הבננות שמריהו בו-צור.
שמריהו בו-צור
באתי לשמוע.
גדעוו עזרא
אני משוכנע שנעשה טוב אם בכנסת הנוכחית ובזמן היותר קרוב נביא לפתרון את

הסוגייה הקשה מאוד הזאת. אני מכיר את המאמצים שעושה חבר הבנסת אברהם פורז לפתרון

העניין. לגבי המשבצות, אני יותר ממסכים עם ההצעה שפה עלתה. אבל, נקודת המוצא שלנו

צריכה להיות שבל הארץ מורכבת ממשבצות, ואיפה שאין משבצות צריך לחלק למשבצות.

אני גם מוטרד בנושא של זכות הקניין. אני רוצה שהפגיעה תהיה מינימלית בזכות

הקניין. ואבי לא יכול שלא להתייחם לעבר. ואני אביא דוגמה. למינהל מקרקעי ישראל,

לפחות בתל-אביב, אין אדמות לתחנות חדשות. לכן, נקודת המוצא שלי, שמה שיכול להביא

לתחרות זה שחברות שונות באותו אזור, כל החברות באותו אזור, תוכלנה לקחת חלק בתחרות.

בגדול, אני לא רוצה לפגוע בחברות הוותיקות ובחוזים. אבל אם שופט יתלק את המדינה

למשבצות באלה ואחרות, ובאותן משבצות יקחו את החוזה הכי ותיק מבין המשבצות הללו,

ואת החברה הזאת ישחררו, וישחררו את זה בהחלטה, לחברה הזאת תשתחרר תהיה אפשרות

להתקשר לאותן החברות שאינן מיוצגות באותו אזור. אנחנו עדים לכך שהיום בצפון, בגלל

הדבר הזה, ישנה תתרות אמיתית בין החברות.

הדבר השני, לכל תחנות המינהל. -ואני בהחלט מקבל את נושא הנכים, ונראה לי

שההצעה היא טובח. לגבי התחנות החדשות כנ''ל, לפי אותן משבצות, יתנו את זכות הסירוב

הראשון לחברות שאינן מיוצגות באותו אזור, לפי אותן משבצות שיתליט עליהן שופט.

הדבר השלישי. במדינה שלנו קיים כל הסיפור של ה''פזומט'' למיניו. אין שום סיבה

שאנחנו לא נרצה שהפזומט יהיה כמו כספומט, שלא יהיה יתרון לחברה אחת על אחרת, ואני

לא מדבר בשם החברות, אני מדבר לטובת הצרכן.
היו"ר אברהם יחזקאל
את זה אפשר להסדיר בחקיקה. אתה מדבר על כרטים אחד לכל התחנות.
גדעון עזרא
דבר נוסף הוא נושא התחנות הפירטיות. ההצעה לא כוללת את זה.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
זה ירד.
גדעון עזרא
אני מדבר על-כך שמדינת ישראל צריכה לאכוף את החוק ולסגור את כל המתנות
הפירטיות, וכאן אני יוצא בקריאה
זה דבר שלא ייתכן, זה 3ורץ כל מסגרת, ורשויות המדינה

צריכות להילחמ בזה. יש גס תחנות פירטיות של תברות גדולות. ואני חוזר, צריך להבטיח

פגיעה מינימלית בחוזימ של החברות. צריך לזכור דבר אחד, אני יכול לגעת בעבר, משוס

שהיה פה הסדר כובל, שלבעל תחנה לא היתה ברירה, אס הוא לא היה מתקשר לפז, סונול או

דלק הוא לא היה יכול לקבל דלק. לכן אני יכול להתיר חוזיס, אבל להתיר במידה שתגרוס

לתתרות, לא מעבר לזה. המדיניות שלי איננה להתיר תוזיס כמטרה. במקומות ששס זה יביא

לתחרות - אני בעד.

לגבי פתיחת התחנות. כפי שהתרשמתי, שחרור התתנות לא היה שחרור, והיו פה כל מיני

איומיס משפטייס וכל מיני הבטחות כספיות כאלה ואחרות. ושלא נטפח לנו על הכתף על

ההצלחה שלנו בשחרור החברות, זה לא היה.

אני חושב ששופט, שנקי מכל רבב, יקבע את המשבצות, ויתן לתברות המתחרות להיכנס.

במדינת ישראל יש רכב צמוד בסדר גודל של כ-40%. תוריד את מחיר הדלק או לא תוריד

את המחיר, אותס זה לא מעניין. הם ילכו למקם שמציעיס את הפרסיס. כל הנושא של הרכב

הצמוד גס יוצר עומס של תשתית על הכבישיס וכדומה. אנתנו צריכימ, בנושא הרכב הצמוד,

לטפל בנפרד.
היו"ר אברהם יחזקאל
אתה מדבר על רכב צמדד לבעלי תפקידים?
גדעון עזרא
רכב צמוד שמספקות חברות לאנשיהס. ושח לא משנה מה מחיר הדלק, הם עולים על

הכביש. אני אביא דוגמה. בצדק צה"ל בחר בפז, ולא בחד באלון, משוס שמכונית צבאית -

תתפש תחנת דלק של אלון, תחפש שלושה ימיס ולא תמצא.
שמריהו בו-צור
למה לא בחרו בסונול?
גדעון עזרא
הפיזור של פז הוא הפיזור הכי גדול. ולכן, בעניין הזה, צריך שכולס יוכלו למלא דלק

בכל התחנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
האס יש חבר כנסת נוסף שרוצה לדבר? לא תהיה הצבעה היוס.
עבד-אלמאלכ דהאמשה
אני מעדיף לשמוע.
היו"ר אברהמ יחזקאל
חבר הכנסת פורז, אפשר להתחיל לשמוע? .
מ"מ היו"ר אברהם פורז
כן. רבותי, לדעתי כמעט כל הטיעונימ על כל הדברים נשמעו בוועדה הזאת אינספור

פעמים. בקדנציה הקודמת לא חייתי חבר ועדת הכלכלה, כשבאתי לכאן, בקדנציה הזאת,

הרגשתי שאומנס, בפסק זמן של ארבע שניס, חוזריס על אותם טיעונים. רוב הטיעונים כבר

נשמעו. לכן, ברשותכם, אני לא אתו לאף אחד לעשות דיסרטציה שתימשך שעות. תהיה הגבלת

זמן. כל גורם שיקבל רשות דיבור וחושב שהוא לא מיצה את הטיעונים שלו יוכל להשלים את

הטיעונים בכתב, הס יועברו אלינו, ואנחנו באמצעות מנהלת הוועדה נפיץ בין כל חברי

הכנסת.בישיבת הוועדה הבאה, שתתקיים ב-2 בפברואר, אנחנו מתכוונים לקבל את ההתלטות.

כל אחד, כמובו, יכול לומר מה שהוא רוצה. כפי שהסברתי בישיבות הקודמות וגם עכשיו, יש

פה מגווו של צעדים שמטרתם להגדיל את התחרות ולתת שירות יותר טוב לאזרחים. כל צעד

גם יכול לע1ווד בגבי עצמו. יש מקרים שזו עסקת חבילה, שאח אתה מוציא קוביה אתת - כל

הבניין נופל. פה לא. כל אחד מהצעדים הוא צעד שעומד בפני עצמו.

לכן, חברי הכנסת, כשיצטרכו לקבל את ההחלטה ב-2 בפברואר, יוכלו לבחור האם הם

רוצים את כל החבילה, האם הם רוצים את חלקה, האם הם רוצים את חלקה עם שינויים. יש

מגוון גדול של אפשרויות. לכן, א1י מציע למשתתפים היום בדיון, להתייתם למסמך, לומר

בקיצור את דעתם, אם יש להם לגבי סעיף מסריים הערה קונקרטית, שיאמרו, ושיעמדו במכסת

הזמן. כי יש כאן בוודאי הרבה שרוצים לדבר, ואם כל אחד ידבר הרבה מאוד זמן אנתנו לא

נגמור לא רק ב-2 בפברואר השנה, גם לא ב-2 בפברואר בשנה הבאה, ולזה אנחנו לא רוצים

להגיע.

העניין הזה נמשך כבר יותר מדי זנון, לפחות לטעמי. לכן, אגביל כל דובר לחמש דקות

להצגת עיקרי הדברים שלו. מי שחושב שחמש דקות לא יספיקו לו שיעביר לנו בהמשך, עד

לישיבה הבאה, את טיעוניו בכתב. אני גם אבקש מכל חברי הכנסת שישתתפו בהצבעה, אם יש

להם עניין בזה, לעיין בפרוטוקולים הקודמים. הכנסת היא גוף חופשי, כל אחד מכם, אם הוא

רוצה לפנות לחבר כנסת ולדבר איתו, זה לגיטימי, זה מותר, זה חוקי. יש גם אנשים שעוסקים

בזה, גם זה חוקי. לדבר אחד אני רוצה להגיע, שלקראת ה-2 בפברואר אנחנו נקבל החלטה

ונרוץ עם העניין הזה קדימה.
היו"ר אברהם יחזקאל
סמוך ל-2 בפברואר.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אנחנו גם יכולים, כמובן, לפצל, אנחנו יכולים לקבל רק חלק מהסעיפים. ועדת הכלכלה

כבר עשתה זאת בעבר, סעיף אחד היא העבירה בקדנציה הקודמת, הסעיף הזה שקבע מרחקים

בין תחנות. אנחנו יכולים גם להחליט שיש שלושה-ארבעה דברים שהם בקונצנסוס ואנחנו

יכולים להמשיך איתם הלאה ןשדברים אחרים עדיין לא בשלים, לא ברורים, ואנחנו ממתינים

איתם. כפי שאמרתי, אפשר לנהוג כמו עם החוקה למדינת ישראל, לתוקק פרקים-פרקים. אבל

הייתי מציע שכל אתד ייצא מתוך הנחה והמסמך כולו עשוי או עלול לעבור - הכל לפי הטעם

- ושיתייחם לכל, כי אני בכל מקרה חושב שלא נוכל לשמוע את הטענה "לא ידעתי, לא

ראיתי, לא שמעתי, לא הגבתי''.
דוד תדמור
אני רוצה לומר הערה מקדימה. כאשר עוסקים בנושא אולי כדי להתייחס גם להקשר

הדיון הרחב יותר. אני לא חושש שזה מתאים לדיון בולו, אבל הואיל והוועדה הזאת עושה

עבודה ברוכה לעידוד התחרות בתחום הדלק, יש נדבכים נוספים לתחרות הזאת, ששווה אולי

להעלות על סדר היום, גם ברמת הזיקוק וגם ברמת יבוא התזקיקים, שיאפשרו לנו להתקדם עם

הזמן למבנה מערבי מקובל בתחרות בתחום הדלק, בשונה מהמבנה שקיים כאן היום. אני אומר

זאת כהערה כללית, כי בעיניי, הצעדים המשלימים האלה לדברים שכבר נעשו ולדברים

שוודאי עוד ייעשו, גס מכוח הצעת החוק הזאת, חשובים במידה גדולה מאוד.

יש התייחסות ספציפית לסעיפים השונים שבהצעת החוק, אני מציע שאולי נדבר עליהם

בסוף, כי מבחינת הקונטקסט, אני חושב שהקרנטקסט רחב מאוד.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אני חושב שדווקא חשוב שישמעו אותך הגורמים המעוניינים, כדי שהם יוכלו להתייחם.
דוד תדמור
אני לא אתייחס לשאלות של ניסוח ולפרטים, אלא רק לדברים הרחבים יותר.

עד כמה שמדובר בקביעת זמנים מחייבים להתקשרות, אני חושב שהכיוון שהוצע בהצעת

החוק הוא נכון וטוב. בעיניי, היה כדאי לעשות שימוש בהסדר שאליו הגענו עם שלוש חברות

הדלק הגדולות, שהוא בעל משמעות ותוקף מבחינת חוק ההגבלים העסקיים, לגבי התקופות

הרלוונטיות והזיקה בין תקופה לגין השקעה כדאי היה ללכת בכיוון שכתוב כאן.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
כדי להבין, האם היית מציע שבחקיקה הראשית נכתוב "אם ההשקעה היתה עד איקס -

תמש שנים, אם ההשקעה היתה יותר - שש שנים,'' כלומר לבנות מדרג? האם וה ראוי לסקיקה

ראשית?
דוד תדמור
יש בסך הכל שלושה קריטריונים, שנקבעו לגבי הסדרים קדימה, בהסדר שלנו עם שלוש

חברות הדלק. נכוון להגיע בביוון הקריטריונים האלה, גם עניינית, זאת ודאי דעתנו, שהרי

הצענו אותה בהסדר, וגם בנסיבות העניין, כאשר שלוש ההברות הגדולות הצטרפו להסדר הזה

- אחת, עדיין, בכפוף לאישור בית-הדין. ההסדר עם השתיים הראשונות עבר גם מבתן בג''צי,

והחברות האחרות, מטבע הדברים - הואיל ומדובר בקווים של הגבלים עסקיים - כפופות

להסדר הזה, גם אם לא הצטרפו אליו.
מ"מ היו''ר אברהם פורז
בהנחה שזה יהיה בחקיקה הראשית, אני מציע שתיתן לנו נוסח, איך היית רוצה לראות

את סעיף 3 - חוזה בלעדיות.
דוד תדמור
לגבי נושא המשבצות, הרעיון מבורך.
מ''מ היו"ר אברהם פורז
אני שמעתי על זאת מנציגיך בישיבה קודמת, וחשבתי שלהתחיל לחלק אח הארץ לאזורים

עם מפות וכדומה, זה עסק מאוד מורכב ומסובך, שיקת לנו הרבה מאוד זמן, עם מחלוקות,

ואולי משפטים, לכן עשינו דבר יותר פשוט - קבענו מרחק בין תחנות.
נסים דהן
זה יקח קצת יותר זמן, אבל אנחנו נחוקק חוק צודק.
מ''מ היו''ר אברהם פורז
יכול להיות שזאת דעתך, רק שנראה לנו מאוד-מאוד מסובך לעשות זאת.
גדעון עזרא
צריו שיהיה שופט שיקבע, ולא יהיה ערעור על זה.
מ''מ היו"ר אברהם פורז
במשבצות, הרי יכול להיות שעל גבול המשבצת, בשני הצדדים שלה, במרחק 100 מטר,

יש שתי תחנות. אלא אם כן תיקבע פרמטר נוסף של משבצות גובלות, ואז אנחנו יוצרים מין

מפלצת.
דוד תדמור
יהיה קשה לעמוד על כלל שמחלק את הארץ למשבצות בגודל קבוע. השאלה היא שאלה

של נסיבות גיאוגרפיות. מי1הל הדלק בושה היום עבודה לבדיקת התתרות המקומית ברמה

הגיאוגרפית. אני חושב שאפשר להגיע לקריטריונים נכונים לכל אזור, בלי להיצמד לגודל

קבוע - שני קילומטר בעיר יכול להיות רלוונטי, שני קילומטר מחוץ לעיר יכול להיות צמצום

גדול מאוד - צריך לשלב בין הצורך להקצות קרקע - - -
מ"מ היו'"ר אברהם פורז
מי צריך לעשות את העבודה הזאת לדעתך?
גדעון עזרא
שופט. -
מינו היו"ר אברהם פורז
מי יקבט את המפה? מי יעשה את כל העבודה הזאת?
דוד תדמור
השאלה של גודל המשבצת רלוונטית כאשר מינהל מקרקעי ישראל מקצה את תלקת

הקרקע. אי-אפשר לחלק למשבצות תיאורטיות בלי לדעת איזו קרקע קיימת.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אני שואל אותך נוי יעשה עבודה כזאת? אתם מסוגלים להביא לנו מפה?
דוד תדמור
נדמה לי שלא נצטרך למפה. אני תושב שכאשר מינהל מקרקעי ישראל יוציא תלקת קרקע

למכרז, כדאי היה לקבוע מנגנון - - -
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אנתנו מדברים היום גם על תוכיים שיש להם זכות לשנות ייעוד, אז מינהל מקרקעי

ישראל לא תמיד רלוונטי.
נסים דהו
משרד התשתיות צריך להוציא תוכנית חומש.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מי יעשה את העבודה?
דוד תדמור
אני תושב שזה יצטרך להיעשות בשילוב של מינהל מקרקעי ישראל, מינהל הדלק - - -
מ"מ היו"ר אברהם פורז
רבותי, מינהל מקרקעי ישראל ומינהל הדלק, אם יש לכם ענייו בדבר הזה, אני מציע

שלפתות עבודה ראשונית תגישו לנו ייתכן שאנחנו נקבע בשלב ראשון שני קילומטר, מתוך

הנחה שאפשר לעשות מקצה שיפורים בעתיד, ולעשות דבר נוסף.
יו"ר הכנסת דן תיכוו
סלח לי, לא הייתי בהתתלה ואני רוצה לשאול אותך שאלה. למה שני קילומטר? איפה

בעולם יש דבר כזה?
מ"מ היו"ר אברהם פורז
היתה פה הצעה של הממונה על ההגבלים העסקיים לתלק את הארץ למשבצות.
יו"ר הכנסת דו תיכון
אני שואל מאיפה בא הרעיון של שני קילומטר. אני רואה, להיפך, אשכולות של תתנות

דלק בכל מקום.
מים היו"ר אברהם פורז
של אותה תברה?
יו"ר הכנסת דו תיכון
אפילו של אותה תברה, משני הצדדים. אני רוצה להבין, אני לא נגד.
מ"מ היו"ר אבדתם פורז
ההנחה היתה שלא רוצים שבאזור מסויים, חברה מסויימת תיצור מונופול דה-פקטו, על

ידי זה שכל התחנות הן שלה, ואז היא מכתיבה מחירים באזור הזה. אם אחה לא נותן להם

להשתלט על כל התחנות, אז אתה מחייב תחרות מסויימת. זאת הקונספציה.
דוד תדמוד
נקודת המוצא היא שתחרות בתחום שיווק הדלק היא קודם כל תחרות מקומית. הצענו

שהוועדה והכנסת בעקבותיה, יגרמו לכך שתוקצה קרקע לתחנות תדשות בסמוך לתחנות

קיימות, לאם יש אזורים שבהם אין תחנות בכלל תוקצה קרקע כך שתוכל להיות מוקמת יותר
מתתנה אחת. בשלב שני אמרנו
בדאי שמי שמקבל את הקרקע ליד תחנה קיימת, לא תהיה

אותה חברה שמפעילה את אותה תחנה. האמירה הזאת גם דורשת עידון מסויים, כי יכול

להיות הבדל בין מצב שבו החברה עצמה מפעילה אח התחנה לבין מצב שזכיין מפעיל אותה.

אני חושב שלא רצוי להיות במצב שחברת דלק מפעילה שתי תחנות אתד ליד השנייה, כי קשה

לי לראות איך תיווצר תחרות. זה קצת פחות בעייתי, אבל עדיין לא מושלנו.
יו"ר הכנסת דן תיכון
בדרך-כלל בחוץ-לארץ הכבישים המהירים הופכים להיות בטלי שני מסלולים, ואז אתה

מקים שתי תחנות משני עברי הכביש, שגשר משותף או מסעדות או מרכז מסחרי ביניהן. אני

חושב שזה גם יגיע לכאן. בדרך-כלל שתי התתנות שמוקמות משני הצדדים הן של אותה חברת

דלק, בכל מקום זה כך, לצערי.
מ"מ היויר אברהם פורז
אני לא חושב שזה נחשב שתי תחנות.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אלה שתי תחנות.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אבל אולי בפרשנות שלנו, זו תהיה תחנה אחת.
דוד תדמור
לכן הצענו לקבוע את העיקרון, כאשר ברור שיש מקומות במו כביש מצידו תאחד ומצידו

השני שהתחנות בכלל לא תחליפיות.. להסתכל על נסיבות המקום ולקבוע לפיהם מה כדאי.

שוב, מחוך רצון להגיע לכך שתהיה תחרות גיאוגרפית, מקומית, בין תחנות התדלוק,

ולהתחשב גם בזיקה שבין התחנות לצורך אותה תחרות. זה לגבי נושא הנזשבצות.

לגבי נושא הקצאת הקרקע לנכי צה"ל, איני יכול להביע עמדה בשלב הזה, אנחנו

בודקים את הנושא, ביקשנו תגובות מהרבה מאוד גורמים, ועד שנסיים את הבדיקה, וזה יקח

זמן, לי לפחות, אין עמדה, משום שעדיין אין לי אינפורמציה.

לגבי נושא התחנות אתורה, אני תושב שלמשרד המשפטים יש עמדה בעניין.
היו"ר אברהם יתזקאל
אמרתי שברמה העניינית יש בעיה לדון בסוגיות העבר. מה עמדת משרד המשפטים

בעניין הזה?
נסים דהן
לפני זה, אדוני היושב ראש, שאלה בנושא הראשון. האם ניתן לדעת על תחרות בשלב

קניית הדלק במסופים, לא רק בתחנות? אבחנו לא צריכים לחכות לתחרות בתחנות, צריכה

להיות תחרות כבר במסוף.
דוד תדמור
לפני שאדוני נכנס אמרתי, שאת הדיון כאן טוב יהיה לשים בקונטקסט של תחרות, גם

בזיקוק, גם ביבוא תזקיקים וגם בפיקוח על מחירים.
נסים דהו
שם צריכה להתחיל התחרות, ממילא זה ישליך על כל התחנות.
היו"ר אברהם יחזקאל
גברתי, משרד המשפטים, עמדה בגין העבר.
רחל גרשוני
כפי שאמרתי בחוות-הדעת שהגשתי, אנחנו בכלל לא שוללים את האפשרות לחוקק בקשר

לחוזי העברה, אבל צריך לנקוט מידה של זהירות בקשר לעניינים האלה, משום שלפי הניתוח

שעשיתי, יש בכל זאת פגיעה בזכות הקניין. כל חוק שיסרב לחוזי עבר צריך לעבור את תנאי

פסקת ההגבלה.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
את העיקרון אנחנו מכירים. מה את אומרת על הסעיף כפי שהוא נוסח?
רחל גרשוני
הדבר היחיד שהשתפר בנוסח כרגע הוא, שיש תקופת מעבר, זה טוב. אבל עדיין אין

תיחום לפי סוגים, אתה לא מבחין בין סוגים של זכויות קניין קלאסיות, שלגביהן צריך

להיזהר משנה זהירות. אין הסדר של פיצויים לגבי סעיפים כאלה, ההסדר פשוט מחלק

לתקופות, ולפי התקופות קוכע מתי ישתחרר כל הסכם.

אני גס לא מבינה מאין נשאבו התקופות האלה, כיוון שיש עכשיו פסק-דין של יועצי

השקעות, שהוא ביטל חלק מהחוק, משום - - -
מ"מ היו"ר אברהם פורז
כשאני פונה לעורך-דין אני רוצה שיתן לי עצה מה לעשות ומה לא לעשות, אולי פעם

תתחילו לתת עצות מה לעשות ומה לא לעשות. מה אי-אפשר אני יודע. עכשיו, תגידי מה כן

אפשר. אנחנו רוצים לפתור את בעיית העבר, מה הצעתכם באופן קונקרטי? ואל תגידי, שוב,

שישנה פסקת ההגבלה והעמידתיות והסבירות, את זה אני יודע.

(יו''ר הוועדה, חבר הכנסת אברהם יחזקאל, יצא)
מ"מ. היו"ר אברהם פורז
יש לכם פה הצעה מגובשת, מה הדבר האלטרנטיבי שאתם מציעים?
רתל גרשוני
קשה לי מאוד להציע הצעות קונקרטיות, תוץ ממה שקבעתי בחוות-הדעת. תקופת המעבר

- זה בסדר. אבל הסדר פיצויים, הבחנה לסוגים - לא נעשה פה. הצעתי לעשות פה הבחנה.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מה זאת אומרת הסדר פיצויים? שנאמר שבעקבות זאת אפשר להגיש תביעה? הרי זה ברור

שאף תחנה לא תשתחרר, ואני אגיד לך גם למה. מי יילך ויסתבך בתביעת פיצויים ששיעורה

מי ישורנו. אולי את מציעה שאנחנו נקבע באופן סטטוטורי אח הפיצוי? שאנחנו נקבע את

הסכום? נפרט לגבי כל תחנה, לגבי כל שנה, לגבי כל ליטר שמכרת?
רחל גרשוני
אתה אומר לי להציע לך משהו פוזיטיבי, אבל קודם כל אני צריכה להתייחס למה שיש

פה. מה שיש פה, לדעתי, לא יעבור את המבחן השיפוטי.
אתי בנדלר
משום שהוא גורף מדי: הוא לא מבחין בין סוגים, הוא לא מבחין בין תקופות.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מה זה סוגים?
רחל גרשוני-
כפי שקבעתי בחוות-הדעת, יש סוגי זכויות קניין קלאסיות, למשל, חברות דלק שיש להן

חכירה ראשית או בעלות - - -
אתי בנדלר
הן אינו נכנסות לגדר של מפעיל תחנת תדלוק, ואז זה לא יחול עליהן.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מדברים רק על מצב, אולי אם זה לא ברור בנוסח, אז את תעזרי לנו לנסח זאת יותר

סוב. מדובר רק במקרה שמדובר בבעלים של התחנה זאת אומרת, לא באשד התחנה היא

בבעלות חברת הדלק, אלא שהבעלות בתחנה, לרבות חכירה, כמובן, או דייר מוגן, הוא

המפעיל. זאת אומרת, התחנה למעשה היא שלו, והוא קשור בחוזה למכירה.
נסים דהו
יש כאלה שאומרים "אין תחנות כאלה", ויש כאלה שאומרים "הרוב הן כאלה".
רחל גרשוני
מה קורה במקרה, ננית, שיש מפעיל תחנה שהוא הבעלים של התחנה או החוכר הראשי,

והוא מחכיר בחכירת משנה לחברת הדלק? יש פסיקה שאומרת, שלחלק מהמקרים האלה יש

לחוזה הקנייני הזה זכות קיום עצמאי, יש חלק שלא.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אנחנו לא מדברים כאן בהרצאה באוניברסיטה - אפשר לתת הרצאה על עמידתיות

באוניברסיטה - אלא מדברים בחקיקה קונקרטית. אם לכם משהו קונקרטי שאתם רוצים

לעזור לנו, שאתם רוצים להבחין, ואתם רוצים להציע לנו הסדר פיצויים וכדומה - תעשר את

זה. אם לא, אז אתם לא רציניים. ככל שזה תלוי בי, אני לא אקבל את כל ההצהרות בתיאוריה

המשפטית, שכאשר אתה בא ליישם אותן, אתה לא יודע איר לצאת מהן.
רחל גרשוני
צריך עבודה שמבוססת על נחוניס עובדתיים. אי-אפשר לחוקק כזה חוק בלי נתונים.
יו"ר הכנסת דו תיכוו
את זה את אומרת לאחר 10 שנים?
מ"מ היו"ר אברהם פורז
גברתי, אם משרד המשפטים רוצה להציע לנו הצעה חלופית שתתייחס לכל מיני

פרמטרים, אבל באופן קונקרטי, ותעזור לנו בחקיקה - זה בסדר. המישור התיאורטי הוא מאוד

מעניין, אבל לא בשבילנו. תאמיני לי, אני גם יכול להרצות על עמידתיות, על סבירות ועל

פרובלמטיקה ויש מליון מקרים, ואחד הוא כזה ואחד הוא אחר. אנחנו מדברים על חקיקה, או

שתעזרו לנו לחוקק, או שלא תעזרו לנו.
רחל גרשוני
אני חושבת שכן עזרתי, הצעתי הצעה.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
את אמרת דבר מאוד פשוט, שאפשר להתערב בתוזי העבר. ברגע שאנחנו מנסים להתערב,

אז את צריכה לעזור לנו ולומר איך להתערב. אנחנו הצענו פה הסדר. אס יש לכס פתרון

קונקרטי, איך- אתם מציעים - לפצל את זה, לתת לנו תאריכים, מועדים, סכומיס - תציעו לנו.

אם לא, נצא מתוך הנחה שאתם לא מסוגלים, וזח הכל.
רחל גרשוני
נדמה לי שההסדר שהממונה קבע הוא יותר עמידתי ממה שנקבע פה.
דוד תדמור
הוא מתייתם רק קדימה, הוא לא מתייתם אתורה.
רתל גרשוני
אבל אפילו, אם בונים שיטת מדרגות - תלבו לפי סוגים.
מ"מ-היו"ר אברהם פורז
אני מבקש ממר בפעם הבאה, מאתר וגם את נמצאת פה לא מעט ישיבות, וכתבתם תוות-

דעת מאוד מעמיקה, אתם ודאי כבד מכירים את המטריה, תעזרו לנו, ותתנו הצעה קונקרטית

לטיעונים של התקיקה. אם אתם מסוגלים - נודה לכם, אם אתם לא מסוגלים - גס נודה לכם.
אתי בנדלר
רתל גרשוני, תשקלו, האם אתם מציעים לשנות את הסדרת מפעילי תתנות תדלוק, באופו

שזה יכלול גם חכירת משנה לדורות או שכירות משנה, אולי, לעשר שנים. ייתכן שזה יפתור

לר את הבעיה. השאלה אם אנתנר באמת רוצים להכניס מכתינה ערכית חכירת משנה. ברגע

שיש לי תחנת דלק, חכירת משנה לתקופה כזאת, שהיא באמת לא תהיה טיעון נגד הצעת החזק.

זה התיקון היתיד. משום שברגע שלתחנת הדלק יש, או בעלות או חכירה לדורות או שכירות

העולה על עשר שנים או דיירות מוגנת, ממילא היא איננה מפעיל תתנת דלק והחוק לא יתול

עליה, בהתאם להגדרות המוצעות כאן. נדמה לי, שהביקורת שלך היתה קצת סוחפת מדי.
רתל גרשוני
אני לא כל-כך הבנתי.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
גברת גרשוני, אני הבנתי טוב מאוד, אבל זה לא תשוב. עכשיו, אני מציע לכם, תיפגשו

עם הממונה על ההגבלים העסקיים, תקבלו ממנו אינפורמציה, הוא מכיר את כל החוזים

וההתקשרויות, כי הם טיפלו בזה. קבלו את האינפורמציה ותחזרו אלינו עם פתרון קונקרטי.
אפשר להגיד
זה נורא מסובך, אין פתרון.

היועצת המשפטית שלנו אמרה דבר אחד שצריך להיות ברור לכם. אנחנו לא דנים על

מקרה שחברת הדלק היא הבעלים של התחנה ויש מפעיל מטעמה, בין א1ו הוא שוכר שלה או

משהו אחר, מדברים על מקרים שבהם הבעלות היא בידי המפעיל.
רחל גרשוני
אבל מה אם הוא מחכיר בחכירת משנה מחברת הדלק?
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אני מבין שיש קושי. אם לא היה קושי, לא היינו יושבים פה כבר שנה שביעית. אני

מציע שתחיו בקשר עם הממונה, הוא יתן לבם פרטים על סוגי התקשרויות ועל הכל, הם

מכירים את הדבר היטב. אם אתם מסוגלים, בעקבות זאת, לתת לנו משהו קונקרטי, אז אנחנו

נודה לכם, ואם לא - גם נודה לכם.
רחל גרשוני
האמח היא, שהנתונים שיש לממונה על ההגבלים העסקיים הם לא כל-כך עדכניים.

רציתי להגיד דבר נוסף. אתם ביקשתם ממני חוות-דעת לגבי סעיף 6.
מ"מ היו"ר אברהמ פורז
מה אתם אומרים על זח?
רחל גרשוני
כאן מה שיש לי להגיד, מבחינת הניתוח החוקתי, בוודאי בדברים האלה, וגם בסעיף

הזה, יש פגיעה בחופש העיסוק וגם יש סימוכין לחברה שיש פגיעה בחוק יסוד: כבוד האדם

וחירותו.
מ"מ -היו"ר אברהם פורז
במידה העולה על הנדרש, לדעתכם ?
רחל גרשוני
לא. זה שלב ראשון.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
על זה אנחנו מסכימים. ברגע שמגבילים יש הגבלה.
רחל גרשוני
מבחינת העולה על הנדרש, לטובת ההצעה ייאמר, שהוא מוגבל לשלוש שנים, שהוא

מוגבל גיאוגרפית ושהוא נוגע לתנאי העיסוק, להבדיל מכניסה לעיסוק, ויש גם תקדים אנגלי,

,Monopolism and Mergers commissionשהגביל נתח שוק. כל זה לטובת ההצעה.

לרעת ההצעה - שני קילומטרים. שני קילומטרים זה נראה ממש שרירותי, וכבר בפסק-

הדין של יועצי ההשקעות נאמר, שנקודת חיתוך היא לגיטימית, אבל לא כשזה נעשה

בשרירות.
מ"מ היו"ר אברהמ פורז
יש גם הצעה חלופית?
רחל גרשוני
איו מנום, אלא להגדיר אזור גיאוגרפי. כלומר, שוק גיאוגרפי. זה מה שאתה בעצם רוצה

לעשות באן.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
גם בקטע הזה, אם יש לכם פתרון קונקרטי - אתם משרד המשפטים, אתם לא בברוגז עם

כל משרדי הממשלה - אתם יכולים לדבר עם מינהל הדלק, אתם יבולים לדבר עם מינהל

מקרקעי ישראל, אתמ יכולים לדבר עם הממונה על ההגבלים העסקיים, יש לכם המון אנשים

לדבר איתס.
רחל גרשוני
הבעיה האמיתית היא שאיו לנו נתונים מחברת הדלק, וביקשנו פעם אתר פעם.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אז מה עושים בבל זאת אם אין נתונים?
מודי בו-שר
הדברים עברו למינהל הדלק.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
גברתי, שמענו את ההערה. אנחנו מודים לך. אמ לקראת הישיבה הבאה תבואי עם דברים

קונקרטיים אנחנו נודה לכם, ואם לא - גם נודה לכם.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
יפה כרם, חברת מזכירות של ארגון סוכני דבעלי חברות הדלק.
יפה כרם
אני בטלת תחנת דלק. החוזה שלנו נכרת לפני 30 שנה, בשנת 1968. אני מייצגת את

חברת סונול. קודם כל, אני רואה אור בקצה המנהרה. המנהרה היא חשוכה, והחבל ארוך,

והוא מתקצר מיום ליום ומתהדק על צווארנו יותר ויותר, כך שתבורך. אני רואה שאתה נחוש

בדעתך, וזה נפלא.

אני, גם כמייצגת וגם כבעלת תחנת דלק שנמצאת בהסדר כובל כזה, הייתי מאוד רוצה

שתהיינה הבהרות תדות לחוק הזה. אנחנו, היינו בעלי הזכות ונתנו חכירת משנה לחברה,

ומאז ועד היונו אנחנו עם ההסדר הכובל הזה.

אני מבקשת שהתוק יגדיר במפורש שהתחנות האלה משתחררות לחלוטין, ושתהיה לי סוף

סוף האופציה לבחור את סונול, את פז, את אלון, ואולי אני רוצה את דור. זאת אחת המטרות

שלכם.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
את אומרת, שבאותו מקרה המפעיל הוא הבעלים ותחנת הדלק היא החוכר, ואז איך את

מפעילה, מטעמו?
יפה כרם
קיבלתי את הקרקע ממינהל מקרקעי ישראל. אני תוכר ראשי, ונתחי לחכירוז משנה

לסונול. סונול עד היום מחזיקה אותי קצר עם עמלה מסויימת שאני לא יכולה לפחות אותה.

לא תחרות, כי אין לי מאיפח לעשות תחרות. אני מקווה, חבר חכנסת פורז, שאתם תגדירו

בחוק הזה, אחמ אמרתם "שבע שנים, עשר שנים", שתיתנו לתחנות הדלק האלה, אני חוזרת

ואומרת, את האופציה להשתחרר מהחברות. שאני אדע שבעוד איקס שנים אני יכולה לצאת

לשוק ולבחור חברת דלק אחרת. רק זח יגביר את התחרות.
גדעוו עזרא
מה מטרת החוק לדעתך?
יפה כרם
לשחרר את בעלי תחנות הדלק.
גדעון עזרא
תסלחי לי, זאת איננה המטרה.
יפה כרנז
בהחלט. להגביר את התחרות בשוק.
גדעוו עזרא
מה שנעשה כרגע, שתחנות. משתחררות, ואיו תחרות. זאת הבעיה שלנו. הבעיה שלנו

היא לא לדאוג לחוזים שלכם, הבעיה שלנו היא, שהציבור הרחב יקבל דלק יותר בזול.
יפה כרם
מצויין.
גדעוו עזרא
שחררנו תחנות ולא קיבלנו כלום. הם יוצאים לתחרות רק במקום שיש הרבה תחנות. זה

הכל, רוצים להגיע למצב שתהיה תחרות, המטרה היא איננה המטרה שלך.
יפה כרם
המטרה שלנו היא שחרור.
גדעון עזרא
זאת לא מטרת החוק.
נסים דהו
זה אמצעי, זאת לא המטרה. היא צודקת במאה אתוז. בלי האמצעי הזה לא תגיע למטרה.

רבותי, אנתנו שומעים כאן טיעונים שונים וגנז סותרים, וכל אחד מייצג את עמדתו,

והיא לגיטימית. גברתי, בבקשה.
יפה כרם
תבר הכנסת עזרא, השחרור של כל בעלי תחנות הדלק. היום אנחנו מקבלים איקס עמלה,

אני מהעמלה הזאת צריכה לשלם גם את העובדים וגם לגהל את תחנת הדלק עם כל העלויות

של ההפעלה של התתנה. ברגע, שתהיה לי האופציה להשתחרר, העמלות יהיו שורת בין כל

בעלי תחנות הדלק.
משה ארז
60% מהעמלה המ לוקתים.
מ"מ היו"ר אברהם 9ורז
רבותי, כל מי שקורא קריאות ביניים ימצה בזה את זכותו לדבר. יפה כרם, אני מודה לך

מאוד. דן יעקבי, אתה מנכ"ל דור אנרגיה, חמש דקות,בבקשה.
דן יעקבי
אנחנו מקבלים בברכה את הצעת החוק. עד היום, בעצם בפעמים הקודמות, ההתייחסות

היתה אך ורק לעתיד. ובניגוד לדעתו של חבר הכנסת אבי יתזקאל, שיצא, לא לגעת בעבר, זה

בעצם להשאיר את המצב כמו שהוא. לכן, ההתייחסות עם המדרגות כיוזם לעתיד, יש בה לפי

הבנתנו פגיעה בזכות הקניין, כאשר אנחנו מדברים על פגיעה בהסדרים כובלים, שמלכתחילה,

כולם היום מכירים בכך, הם היו הסדרים כובלים.

ההערה שלנו לסעיף הזה היא. שבעצם גם הפסיקה המשפטית, גם חוות-דעת של כלכלנים

שמונו על-ידי בית-הדין להגבלים עסקיים, מכירים בזכות של NEW COMMERCEלקבל

תקופות מוארכות על מנת שיוכלו להתבסס ולהילחם בתחרות, במצב שעדיין שלוש החברות

הוותיקות, מחזיקות מעל 90% משוק תחנות הדלק.
דוד תדמור
זה בהליך מ-שפטי.
דן יעקבי
זה נכון שזה בהליך משפטי. אנחנו בהתלט רואים מקום לכך שהתקופה, לחברות חדשות,

תהיה תקופח כפולה או מוגדלת לפחות בארבע שנים על מנת שיוכלו להתבסם.

הערה שנייה מתייתסת לנושא הרדיום. אני מסכים עם דעתו של הממונה על ההגבלים

העסקיים. הרדיום של שני קילומטר בעיר עשוי להיות סביר, בכבישים בין עירוניים הוא

בעצם איננו מגבלה, כך שצריך להגדיר את הרדיוס גם בהתייחסות לאזורים. אני לא בטוח

שאפשר לעשות עבודה של משבצות על פני כל המדינה.

דבר נוסף מתייחם להערה של יושב ראש הכנסת דן תיכון. בהחלט אפשר להתייחס

לכבישיס בין עירוניים עם חלוקה בהתייחס לכיוון אחד. הבעיה היא בעיה בהתייחסות לאותו

כיוון, כי אין אפשרות לקנות בכיוון הנגדי, וכל כיוון הוא אתר נפרד לצורך העניין. אלה

תלוקות יחסית פשוטות, שאפשר בהחלט להכניס בחקיקה ראשית, מבלי להיכנס לסיבוך יתר

בנושאים האלה.

מעבר לכך, ישנה תקופה אחת,' הוזכרה החייתסות ל-20 שנה, אני כרגע מתייחם לתקופות

ארוכות. נדמה לי שבתקופות ארוכות של 30 שנה ומעלה. ודאי ל-40 שנה, צריך לתת תקופתמעבר מאוד קצרה. אבל יש לא מעט תחנות שנמצאות עדייו בתקופת החבירה, ויש להן 10 ו-15

שנה להשתחרר, בי היו תקופות חבירה ל-49 שנים, ונדמה לי שצריך להגביל את זה לשנה אחת

ולא לשלוש שנים. הריבוי של שחרור התחנות, אני מסתבל בחברת דלק חדשה, יועיל לחברות

החדשות, אין ספק, אבל זה גנו יגביר אח התחרות.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אנחנו מודים לך. מר כספי, בבקשה.
יוסי כספי
לא מצאתי בחוק הזה את אותה הגנה שמגיעה מטעם המדינה לנבי צה''ל. לא יבול לחיות

שלנו יכרתו איברים, אנחנו נישרף ונלך עם כדורים בראש, ויגידו שהתחנות שייכות לחברות

הדלק, בי יוציאו אותן מאיתנו בבוח. אם חייל יידע שלוקחים ממנו את הזבויות במקרה שהוא

ייפצע, לא יהיו חיילים. אנחנו לא לגיון זרים.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אתה נושא נאום פוליטי במקום לשאת נאום ענייני.

סעיף 4 - סעיף השחרור - חל גם עליבם.
יוסי כספי
לא בחוב זאת. אנתנו הבנו שמדובר לא על הזבויות בקרקע, אלא על חוזה הפעלה, זה

מה שהבנו.
מ"מ היויר אברהם פורז
בשמדובר בנכי צה"ל, הוא החובר של הקרקע?
יוסי בספי
החובר הראשי.
מים היו"ר אברהם פורז
במקרה שלבם יש חבירת משנה.
יוסי כספי
רק על זה אני מדבר. אני מבקש שלא יתייחסו אלינו, לא במו אל לגיון הזרים ולא במו

אל פיונים על לוח השח, שיחזירן לנו את חבירת המשנה שלקחו מאיתנו, לא ביושר ולא

בצדק. זה מה שאני מבקש.
רבקה חזן
אני מייצגת באן את ארגון המובנים ובעלי תחנות הדלק. הייתי מבקשת להציג, מתוך

הדברים שנאמרו על-ידי חברים בארגון שמייצגים קטגוריות שונות של חברות, את עמדת

הארגון, ובמה דברים בללים על הדברים שנאמרו פה.

ראשית, לגבי בל נושא הסוגים, אני לא רואה את העניין הזה בבל-בך מסובך, אני חייבת

להודות. הממונה על ההגבלים העסקיים עשה עבודה מצויינת, נתן קביעה מיום 28 ביוני

1993, בשני עמודים הוא משרטט את סוגי ההתקשרויות המשפטיות שקיימיות. בסך הבל

המתבונח לא בל-בך מסובבת.. יש שלוש קטגוריות מרבזיות: אחת מהן היא. שבעל התחנה הוא

או בעלים או חובר ראשי, שזה דבר זהה לצורך העניין. באשר הוא נתן חכירת משנה לחברת

הדלק, משום שהוא אולץ לעשות זאת, בי לא היתה שום חברת דלק שהיחה מובנה להתקשר

בהסבם מבלי שהיא לקחה חבירת משנה, והיא נתנה לד חזרה, בפיקציה משפטית, רשות לשבת

על הקרקע.

בל הקומבינציה המשפטית הזאת נעשתה, משום שאדם שיושב בבר בקרקע ניתן לסלק

אותו מהמקרקעין, מבחינה משפטית, בעלים - אי-אפשר. לבן, נעשתה הקונסטלציה הזאת. מי

שהיה, דרך אגב, חובר ראשי שהמנהל, נתן חכירת משנה; מי שהיה בעלים נתן חבירה ראשית.זה היינו הך לצורך העניין. אותה מתכונת כפולה, והיא המתכונת שידועה כהסכם ''סולץ". זה

הסוג המרכזי, שמאפייו היום את שוק הדלק.

חוץ מזה, יש בעלי תתנות, שההסכמים שהיו להמ פגו. בשעתו חברת הדלק לא שריינה

לעצמה אופציה לעוד 50 שנה לקחת חכירת משנה, ולכן יש היום בשוק הדלק, לא הרבה, אבל

מספר תחנות שהן לא כבולות בהסכמיס שמקנים זיקה קניינית לחברות הדלק. למעט, מספר לא

גדול של תחנות כאלה או אוחן תחנות ששוחררו מכוח ההסדר שנעשה עם הממונה. רוב

התחנות נמצאות באותה מחכונת, היא מתכונת אחידה, והיא לא כל-כך מסובכת להבנה. אין

כל-כך הרבה סוגיס כמו שהדבר מצטייר כאן. מבחינה מהותית זה הטיפוס האופייני.

זה מביא אותי לחוסר הבהירות שקיימת בחוק, ושעליה דיבר מר כספי, והיא חשובה

לארגון מבחינת חבריו.

חבר הכנסת עזרא, זולא מילה גסה לומר שבעלי התתנות מבחינתם רוצים להשתחרר.

ההליך של שחרור בעלי התחנות הוא הליך משלים לרעיון של המשבצות שהועלה. אלה

תהליכים משלימים, שצריכים להביא אח המשק לתחרות. נכון, שאתם, כמחוקק, דואגים אך

ורך לנושא התתרות, ואנחנו , כמו חברות הדלק ובל גורם אחר אינטרסנטי פה, דואגים

לאינטרסים שלהם. החוק צריך ליצור איזון מנית אח הדעת כדי שכל האינטרסים האלה יובילו

בסופו של דבר לתחרות. לכן, זו לא מילה גסה ולא צריך להתבייש כשאומרים את זה.

לגבי נושא ההבהרות. לנו נדמה, מתוך קריאה זהירה של הצעת החוק, שיש פה שתי

בעיות, ואני מיד אדבר עליהן. לגבי אותם בעלי תח1ות שה1ו הבעלים של הקרקע, ההגדרה פה

מדברת על חוזה בין חברת דלק לבין מפעיל, שמקנה לחברה בלעדיות במכירת הדלק לתחנת

התדלוק. מי שמכיר את מתכונח הסכמי סולץ, הם בנויים כך שיש הסכם אחד שמקנה בלעדיות,

שהוא ההסכם הקמעונאי; יש הסכם שלכאורה הוא נלווה, אבל שונה ממנו, שזה ההסכס

הקנייני. לבן, לטעמנו, צריך להיות ברור פה, שהדבר הזה מדבר גם על ההסכם המצולב

שקיים, שעניינו בהקניה של חכירה ראשית או חכירת משנה.

היתה גם הצעה פשוטה מאוד איך לחזק את הנוסח הזה. פשוט, בסיומו של הסעיף אפשר

לומר: 'לרבות הסכס המקנה בלעדיות כאמור, כשאליו נלווה הסכם המעניק לחכרת הדלק

זיקה קניינית במקרקעי התת1ה מסוג של חכירה ראשית או חכירת משנה". בהקשר זה חשוב

לומר שיש גם זיקות של משכנתאות, בין חברות דלק לבעלי התחנות, שעל-פי רוב הן צודקות,

משוס שהן באות כנגד הלוואות שנותנות החברות . ולכן לא הייתי מציעה לומר באופן

כולל:'זיקה קניינית", משום שאני חושבת שהמשכנתאות, היו בדרך-כלל עיסקאות אמת,

להבדיל מחבירת המשנה, שניתנה, שוב , רק לצורך שירות של אותה פיקציה. זאת הערה אחת

בנוגע לשחרור.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
באותס מקרים שיש חוכר, אמ אנחנו נאמר שהסכם הבלעדיות רוצה לבטל זאת, זאת

הנקודה העיקרית פה.
רבקה חזן
נכון. ההצלבה שקיימת היום בתיי המעשה - - -
מ"מ היו"ר אברהם פורז
זו לא בעיה שיש כמה חוזים, אלא הבעיה שאחם רוצים שישתחרר החוזה הקנייני, חוזה

חכירת המשנה.
רבקה חזו
אנחנו רואימ את הקומפלקס הזה, לא רק אנחנו, הממונה עצמו רואה זאת כך, זה בעצם

חוזה אחד שנחזה להיות כשני חוזים.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
יש שני חוזים: אחד של חכירת משנה והשני חוזה הפעלה.
רבקה חזן
שניהם בעצם הם חוזה אחד. זו מערכת הסכמיח אחת שפוצלה, כאשר, דרך אגב, לפעמים

יש בין ההסכמים איזו הת1יה קטנהבסוף ההסכם, שעושה את ההצלבה שאנחנו מדברים עליה,אבל.הדבר הזה כבר נבדק והגיע לכל-כך הרבה בתי-משפט. אפרופו ענייו של בדיקת עובדות,

מחוקק כאשר הוא מחוקק צריך לעמוד במבחן אחד של בדיקת תשתית, מבחן הראיה המינהלית

- הוא לא צריך להיות בית-משפט. אני תושבת שמבחינת הראיה המינהלית כבר נעשו פה כל

עבודות השטח, ויש לממונה כל הנתונים שנדרשים.

הערה נוספת לגבי סקטור שלם של בעלי תחנות, שמהווה היומ רבע מכלל בעלי התחנות

בשוק, בין 20% ל-25%. מדובר על קטגוריה שנקראת זכיינים, שעלולה, מבלי משים ומבלי

שיש לכס כוונה, להיפגע בגלל, שוב, ההגדרה של החוק. לפני שאני אתייחס להגדרה

הספציפית, מדובר באנשים שקנו בהמון כסף אח זכויות תפעול התחנה, כאשר בשעתו, באופן

היסטורי, לא היתה שום הבחנה של ממש. אבל השאלה היא, אם אתה קונה זכות תפעול או

שאתה ק11ה את התחנה עם הקרקע. אנשים ידעו שהם מקבלים תחנה, שילמו עליה סכומי שוק

מלאים.
מ"מ היו"ר פורז
זה ניסוח מרחיק לכת, אנחנו לא יכוליס בשום פנים ואופו להעביר להם את הבעלות

בחקיקה.
רבקה חזו
מדובר במעל מאה אנשים שזה מפעל חייהם, כשבהגדרת מפעיל תחנה היום אנחנו רוצים

שני דברים. שיהיה ברור שהחוק לא חל על קבוצת הזכיינים, והדרך לעשות זאת מבחינת

תיקון החקיקה נמצא בהגדרת מפעיל תחנה, משום שלכאורה מפעיל תחנת תדלוק כולל היום

גם אותה קבוצה. הסיטואציה של מפעיל תחנה פלוס ההחלה של סעיף 5 על אותה קבוצת

זכיינית תביא למצב הפוך שבו היום בעצם יכולת חברת הדלק לזרוק אותם בלי שוס פיצוי,

ואין לי ספק שלא לזה התכוונתי, ואין לי ספק שהדבר נובע משגגה שלכם. וצריך לתקן אותה,

כדי שלא נגיע לבתי-משפס. עם הרים של טיעונים. עורכי-הדין המעולים של חברות הדלק

יגיעו עם 30 אלף עמודי פרוטוקול.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
את אומרת שתחנת דלק ששייכת לחברה ויש מפעיל עם חוזה, זה לא שייך לעסק הזה.
מודי בו-שר
זה עוזר לתחרות.
רבקה חזו
זה לא עוזר לתחרות. יש עניין אחד של תחרות, ויש דבר אחר של לנשל מאנשים סכום -

אתה יודע, אדוני, שכשאתה קונה היום זכות כזאת היא שווה מליון דולר.
מודי בו-שר
חברות לזרוק החוצה, זה בסדר.
רבקה חזו
חבר הכנסת פורז, בהגדרת מפעיל תחנת תדלוק צריך - - -
מ"מ היו"ר אברהם פורז
תעבירי ליועצת המשפטית שלנו את הנוסח. אני לא אומר אם אנחנו בעד או נגד, אבל

הבנתי מה את אומרת.
רבקה חזו
אני רק רוצה שתהיה מודעות,,שבלי כוונה הכנסתם את הפגיעה.
רבקה חזו
הצעה אחרונה לעניין המשבצות. אני מקבלת במלואם גם את הדברים שנאמרו על-ידי מר

תדמור וגם על-ידי רחל גרשוני. ההצעה שלי, במקום לקבוע קריטריונים שרירותיים, היאבאמת לקבוע איזו נוסחה שתטיל על הממונה, אולי, במקרה של הקמת תתנה, שהוא יבתו על

בסיס גיאוגרפי תחרות.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אמ זה ייגמר בתמש שנים, זה יהיה זמו קצר מאוד.

גברתי, תודה רבה לר. מר בן-שך, בבקשה.
מודי בו-שך
מבחינתי, נושא העבר הוא נושא בבד.
יו"ר הפנמת דן תיכון
אני מבקש לדעת מה עושה היום מר בן-שך?
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מנב"ל פז.
יו"ר הבנסת דו תיכון
בישיבות הקודמות הוא היה משהו אחר.
מודי בן-של
אני יכול להביא תולדות חיים, הייתי קודם בפז-גז.
יו"ר הכנסת דו תיכון
ולפני כן?
מודי בן-שר
חייל בגולני.
יו"ר הכנסת דן תיכון
מר בן-של, בכל זאת אני שאלתי שאלה, ואתה תענה.
מודי בן-של
אתה שואל לפני פז-גז?
יו"ר הכנסת דן תיכון
אתה הרי מייצג אינטרסים.
מודי בן-שר
בהחלט. אני מנכ'ל פז.
יו"ר הכנסת דן תיכון
אני מבקש לדעת מה האינטרסים שייצגת בעבר, האם אלה אותם האינטרסים שאתה מייצג

היום?
מודי בן-שר
חשבתי שאתה מתכוון לפטרול גז, עכשיו אני מבין שאתה מתכוון להיותי בעל תחנה.

הייתי בעלים של תחנות, הייתי סוכן, אבא שלי היה סוכן, וגדלתי בענף הזה.
יו"ר הכנסת דו תיכוו
היית בעל חברת פטרול גז. ופטרול גז עם מי התאחדה?
מודי בו-שך
עם פז-גז.
יו"ר הכנסת דו תיכוו
איך הגעת לפז?
מודי בו-שד
מינו אותי.
יו"ר הכנסת דו תיכוו
יש לך גם אינטרסים בבעלות?
מודי בו-שר
יש גם אינטרסים בבעלות.
יו"ר הכנסת דו תיכון
כמה?
מודי בוישר
הייתי מבקש לא לענות על זה פה, אם אפשר.
יו"ר הכנסת דו תיכוו
אחה בעל עניין?
מודי בן-שר
בהחלט. היועצת המשפטית מתקנת אותי, שלהגדרת החוק אינני בעל עניין.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מר בן-שך, בבקשה.
מודי בן-שר
החוק, הוולק הרלוונטי לנו, במה שנוגע לעבר, הוא דבר בעייתי ביותר מבחינתנו, ובכל

הישיבות שהיו פה עד היום, לא דנו בכך. אני חושב שהחוק הזה סוחר הבנות שאנחנו חשבנו

שיש לנו עם הרשות להגבלים עסקיים. אנחנו חשבנו שההסכם, וכך גם נאמר באחת הישיבות

הקודמות, ברגע ששלוש החברות יהיו במסגרת ההסכם, דובר טל זה בהצטרפות דלק, בעצם זה

מייתר את החוק.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
מר בן-שך, אתה, כמובן, יכול לומר זאת, אבל אני רוצה לומר שזה לא נכוו בכלל.

הכנסת איננה צד להסכמים עם אף אחד, לא עשינו הסכם עם אף אחד. אמרנו, ואני הבעחי את

דעתי האישית לגמדי, שאם יהיו הסדרים שלא יחייבו חקיקה, זה יקל מאוד, זאת היתה דעתי.

הכנסת לא עשתה איתכם הסכם. ייצא גם כאילו הוועדה הבטיחה איזו הבטחה וחיא לא

מקיימת, וזה מציג אותנו באור מאוד רע, אז במקום ללכת על זה, תלך לגוף העניין.
רבקה חזו
איש לא ידע על ההבנות האלה, דרך אגב.19.1.1998
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אל תעזרי לי.
מודי בו-שר
לגופו של עניין
יו"ר הכנסת דו תיכוו
אתה מתייחס אלי!
מודי בו-שר
בשום פנים ואופן.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
באחת הישיבות בשראינו שהעניין עם דלק לא מתקדם אמרתי, שאם תהיה התקדמות, זה

אולי ייתר את הצורך בחקיקה. גם אם הבעתי דעה כזאת, א) אני יכול לשנות את דעתי. ב)

בוודאי זה לא מתייב, לא את כל תברי הוועדה וגם לא את הכנסת כולה. הכנמת איננה צד

להסכם עם אף אחד.
יו"ר הכנמת דן תיכון
אני רוצת להענויד דברים על דיוקנו. לא לתינם התערבתי, מר בן-שר, כי תארוני לעצמי

שתגיע לנושא הזה במוקדם או במאוחר. החוק הזה תחילתו לפני 0 1 שנים, תק1י אותי אמ אני

טועה.
איריס צמח
שמונה.
יו"ר הכנמת דן תיכון
הוא עבר עליות ומורדות. בין השאר, המטרה היתה לפתוח את שוק הדלק לתחרות. אבל

הדברים נעשו בעצלתיים, וכל פעמ שהגענו כמעט אל קו הסיומ התברר שחזרנו לקו ההתחלה.

יכול להיות שמישהו אצלכם יכול היה להבין שאנתנו בשלב מסויימ, כזה או אחר, בעבר

הסתפקנו בעובדה שמטרת החוק לעודד תחרות ולפתוח את השוק. אני לא יכול לומר שלא

התקדמנו בתחום הזה, אבל מאז עברו מים רבימ, אפילו בירדו, ולכן שאלתי אותך איפה היית

בעבר, כי גם אצלכם היו שינויים בבעלות לאורך כל החזית, אף חברה כמעט לא נשארה

באותה בעלות. אני מסכים איתך שבעבר יכלו קודמיך להבין שאנחנו נסתפק ברפורמה של

הממונה על ההגבלים.
מודי בו-שר
אני דיברתי על דברים שהבנתי בתודש דצמבר, אבל באמת זה לא רלוונטי. אני לא מדבר

על העבר הרחוק. אני תושב שהדבר המרכזי הוא. שהסעיף שנוגע לעבר לא השיג את מטרתו.

אני חושב, כמו בשנה אי בכלכלה, שאין קשר בין הבעלות על התחנות לבין התחרות. אני

חושב שדבר אחד בלבד יכול להביא לתחדות, זזה דיבוי תחנות, ולכיוון הזה צריך ללכת. אני

חושב שיש לנו היום הוכחה אמפירית מאוד-מאוד ברורה, שניתן ללכת ולבדוק אותה, אשר

מראה מה קרה לאותן תחנות שהשתחררו לפני למעלה משבה, ומה קרה לתתרות עמ הציבור.

אני רוצה לקבוע שכל התחנות אשר השתחררו, ואני מדבר על סדר גודל של כ-100 תחנות

בשלוש החברות ועוד כ-20 תחנות', -מה שנקרא, הגיעו לפירקן, אינן ייחודיות בשום דבר שהוא

שקשור לתחרות. אם יש תחרות במקום מסויים או אין תחרות, תדבר נובע אך ורק מריבוי

התתנוח באותו אזור.

זהו דבר מרכזי. כלומר, אין קשר ביו מה שכתוב בחוק ובין מטרתו, וגם העבר הקרוב

מוכיח את זה. לעומת זאת, כמו שאמרה גברת גרשוני בחוות-הדעת שלה, ישנן דרכים אחרות,

שאינן מופיעות בחוק, בין היתר אותם צעדים משלימים עליהם דיבר הממונה, ועליהם דיברתי

בפעם הקודמת.

אני חושב שבמיקטע השיווק, עבור כל פעילותו, הן עבודת חברת הדלק והן עבודת תחנת

הדלק, יש 15% מהמתיר. אפילו אם נלך ונניח אחוזי רווח גבוהים, נגיע לסכומים שהםסכומים, שכאשר יש בכותה של חברת הדלק או בכוח התחנה לאפשר אותם לציבור, ההשפעה

שלהם היא השפעה שברוב המקרים איננה מספקת.

דבר נוסף. הנזק שייגרם לחברות הדלק כתוצאה מהחוק הזה יהיה רב מהתועלת. אינני

רוצה לחזור על הפסיקות שיש בנושא.

לגבי שני הנושאים האחרים, סעיף 3 וסעיף 6. לגבי סעיף 6 צריך לעשות תיקונים

ענייניים. אני חושב שיש להפריד בין שני סוגי כביש, ויש להפריד בין חחנות בעיר וביו

תחנות מחוץ לעיר. לגבי סעיף 3, אני מצטרף להערה שהביע כאן הממונה, שיש לכלול את

ההסכם בחוק, כי אחרת יהיה פה מצב של אפליה קשה ויוצאת דופן, ויהפוך אח ההסכם שלנו

עם הממונה לדבר בעייתי מאוד מבחינתנו.
מ"מ היו"ד אברהם -פורז
אני מודה לך. חבר הכנסת תיבון. בבקשה.
יו"ר הכנסת דו תיכון
רציתי לשאול אותך, אדוני היושב ראש, שאלה אתת. מה לוח הזמנים שאתה רואה לפניך,

לגבי השלמת החקיקה בקריאה שנייה ושלישית. פחות או יותר? אני לא תופס אותך, אני

ממתין 10 שנים ולא יקרה לי שום דבר אם אמתיו 10 שנים ועוד תודש.
מ"מ היו"ר אברהם פורז
אדוני, יושב ראש הכנסת, כוונתי הבסיסית - לכן נקבעו שתי ישיבות - לשמוע היום את

מרבית הטיעובי1ן ולפצל את הישיבה של ה-2 בפברואר לשני חלקים. חלק נוסף שבו נשלים את

הטיעונים והחלק שלאחר מכן תהיה סדרה של הצבעות בין התברימ, על מנת שב-2 בפברואר

נוכל להביא כבר משהו בפגי המליאה אני מניח שאין סיבה שלוח הזמנים הזה ישתבש. היום

אנחנו כבר לקראת סיום, יש לנו ישיבה שצריך להתקין בה מכשירים לתרגום סימולטני. אני

מניח שיש לבו עוד חמישה-שישה דוברים שיוכלו למצות את הטיעונים שלהם במשך שעה, ב-2

בפברואר. לאחר מכן נאמר שלום לכל האורחים, ונסחגר פה עם חברי הכנסת ונציגי משרדי

הממשלה כדי להגיע להכרעות. אחרי שנקבל את ההכרעות במישור הענייני, נעסוק בניסות

הפרטני. בכל מקרה, להערכתי, עד צאת הכנסת לפגרה של מושב התורף, החוק הזה יעבור

קריאה שנייה ושלישית, כולו או חלקן, תבל תלדי בהחלטות חברי הכנסת.

רבותי, אני כבר מודיע לכם שבישיבה הבאה, שתתקייס ב-2 בפברואר, ידבר מר רס סואן

מסונול, עורך-דין פרידגוט מדלק ועורך דין בן פורת מדור אנרגיה, וכן יעקב כץ מנכ"ל משרד

התשתיות, ונציגי משרדי הממשלה.

אני כבר מבקש מכס - ראיתס שהזמן שניתן פה לכל אחד הוא די מצומצס - מי שחושב

שאיננו מסוגל להשלים את הטיעון שלו בפרק זמן קצר, מתבקש להעביר לנו בכתב את

הטיעוניס העיקרייס, כמובן, לא לעשות דוקטורט, אנחנו נפיץ זאת בין החברים. המטרה

שהניירות האלה יהיו באמת משהו משכנע, לא שנתייק אותם פה.

אני מודה לכם על תשומת הלב. נתראה ב-2 בפברואר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים